dom/chrome/security/security.properties
author Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
Tue, 15 Sep 2020 19:11:37 +0000
changeset 3153 2684d0dc391f28b79d9b6950fab28709bfe79e83
parent 3150 0f798f2295add60e40fbca7fa140ca51d7eaf3bc
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Håvar Henriksen <havar@firefox.no>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Mixed Content Blocker
# LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
BlockMixedDisplayContent = Blokkerte innlasting av blandet innhold «%1$S»
BlockMixedActiveContent = Blokkerte innlasting av blandet aktivt innhold «%1$S»

# CORS
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
CORSDisabled=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: CORS avslått).
CORSDidNotSucceed=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: CORS-forespørsel lyktes ikke).
CORSOriginHeaderNotAdded=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: CORS-header «Origin» kan ikke legges til).
CORSExternalRedirectNotAllowed=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: CORS-forespørsel om ekstern omdirigering ikke tillatt).
CORSRequestNotHttp=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: CORS-forespørsel ikke http).
CORSMissingAllowOrigin=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: CORS-header 'Access-Control-Allow-Origin' mangler).
CORSMultipleAllowOriginNotAllowed=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: flere CORS-header ‘Access-Control-Allow-Origin’ ikke tillatt).
CORSAllowOriginNotMatchingOrigin=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: CORS-header 'Access-Control-Allow-Origin' er ikke '%2$S').
CORSNotSupportingCredentials=Cross-Origin-forespørsel ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på '%1$S'. (Årsak: Påloggingsdetaljer støttes ikke hvis CORS-headeren ‘Access-Control-Allow-Origin’ er ‘*’).
CORSMethodNotFound=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: Fant ikke metoden i CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Methods').
CORSMissingAllowCredentials=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: forventet 'true' i CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Credentials').
CORSPreflightDidNotSucceed2=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: CORS preflight-respons var ikke vellykket).
CORSInvalidAllowMethod=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: ugyldig verdi '%2$S' i CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Methods').
CORSInvalidAllowHeader=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: ugyldig verdi '%2$S' i CORS-headeren 'Access-Control-Allow-Headers').
CORSMissingAllowHeaderFromPreflight2=Forespørsel med kryssende opprinnelse ble blokkert: Same Origin-policyen tillater ikke lesing av den eksterne ressursen på %1$S. (Årsak: header «%2$S» er ikke tillatt i henhold til headeren «Access-Control-Allow-Headers» fra CORS preflight-svar).

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security", "HSTS", "max-age" or "includeSubDomains"
STSUnknownError=Strict-Transport-Security: En ukjent feil oppstod ved behandling av headeren oppgitt av nettstedet.
STSUntrustworthyConnection=Strict-Transport-Security: Tilkoblingen til nettstedet kan ikke stoles på, så headeren ble ignorert.
STSCouldNotParseHeader=Strict-Transport-Security: Nettstedet oppgav en header som ikke kunne bli tolket.
STSNoMaxAge=Strict-Transport-Security: Nettstedet oppgav en header som ikke inneholdt et 'max-age'-direktiv.
STSMultipleMaxAges=Strict-Transport-Security: Nettstedet oppgav en header som inneholdt flere 'max-age'-direktiver.
STSInvalidMaxAge=Strict-Transport-Security: Nettstedet oppgav en header som inneholdt et ugyldig 'max-age'-direktiv.
STSMultipleIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Nettstedet oppgav en header som inneholdt flere 'includeSubDomains'-direktiver.
STSInvalidIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Nettstedet oppgav en header som inneholdt et ugyldig 'includeSubDomains'-direktiv.
STSCouldNotSaveState=Strict-Transport-Security: En feil oppstod ved markering av nettstedet som en Strict-Transport-Security-vert.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "SHA-1"
SHA1Sig=Denne siden bruker et SHA-1-sertifikat. Det anbefales at du bruker sertifikater med signaturalgoritmer som bruker hashfunksjoner som er sterkere enn SHA-1.
InsecurePasswordsPresentOnPage=Passordfelt vises på en usikker (http://) side. Dette er en sikkerhetsrisiko som medfører risiko for at brukerinformasjon kan stjeles.
InsecureFormActionPasswordsPresent=Passordfelt vises i et skjema med usikker (http://) skjemahandling. Dette er en sikkerhetsrisiko som medfører risiko for at brukerinformasjon kan stjeles.
InsecurePasswordsPresentOnIframe=Passordfelt vises på en usikker (http://) iframe. Dette er en sikkerhetsrisiko som medfører risiko for at brukerinformasjon kan stjeles.
# LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
LoadingMixedActiveContent2=Innlasting av mikset (usikkert) aktivt innhold «%1$S» på en sikker side
LoadingMixedDisplayContent2=Innlasting av mikset (usikkert) visningsinnhold «%1$S» på en sikker side
LoadingMixedDisplayObjectSubrequestDeprecation=Lasting av blandet (usikkert) innhold «%1$S» inni et programtillegg på en sikker side er frarådet og vil snart bli blokkert.
# LOCALIZATION NOTE: "%S" is the URI of the insecure mixed content download
MixedContentBlockedDownload = Blokkerte nedlasting av usikkert innhold «%S».

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=En iframe som har både allow-scripts og allow-same-origin i sin sandbox-attributt kan oppheve sandboxingen.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-top-navigation-by-user-activation", "allow-top-navigation", "sandbox" or "iframe"
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent=En iframe som har både allow-top-navigation og allow-top-navigation-by-user-activation for sandbox-attributtet, tillater toppnavigering.

# Sub-Resource Integrity
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
MalformedIntegrityHash=Et skript-element har en feilformatert hash i integrity-attributten: “%1$S”. Det korrekte formatet er “<hashalgoritme>-<hashverdi>”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
InvalidIntegrityLength=Hashen i integrity-attributten har feil lengde.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
InvalidIntegrityBase64=Klarte ikke dekode hashen i integrity-attributten.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the type of hash algorithm in use (e.g. "sha256").
IntegrityMismatch=Ingen av hashene "%1$S" i integrity-attributten stemmer med innholdet til subressursen.
# LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the sub-resource that cannot be protected using SRI.
IneligibleResource="%1$S" kan ikke brukes for integritetssjekk siden den verken bruker CORS, eller same-origin.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the invalid hash algorithm found in the attribute.
UnsupportedHashAlg=Ustøttet hash-algoritme i integrity-attributten: "%1$S"
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
NoValidMetadata=Integrity-attributten har ikke noe gyldig metadata.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RC4".
WeakCipherSuiteWarning=Dette nettstedet bruker krypteringsmetoden RC4 for kryptering, som er foreldet og usikkert.

DeprecatedTLSVersion2=Dette nettstedet bruker en utdatert versjon av TLS. Oppgrader til TLS 1.2 eller 1.3.

#XCTO: nosniff
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options: nosniff".
MimeTypeMismatch2=Resursen fra «%1$S» ble blokkert på grunn av feil MIME-type («%2$S») (X-Content-Type-Options: nosniff).
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not translate "nosniff".
XCTOHeaderValueMissing=X-Content-Type-Options header-advarsel: verdien var “%1$S”; mente du å sende “nosniff”?
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not translate "nosniff".
XTCOWithMIMEValueMissing=Resursen fra «%1$S» ble ikke gjengitt på grunn av en ukjent, feil eller manglende MIME-type (X-Content-Type-Options: nosniff).

BlockScriptWithWrongMimeType2=Skript fra «%1$S» ble blokkert på grunn av en ulovlig MIME-type («%2$S»).
WarnScriptWithWrongMimeType=Skriptet fra «%1$S» ble lastet, selv om dets MIME-type («%2$S») ikke er en gyldig JavaScript MIME-type.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "importScripts()"
BlockImportScriptsWithWrongMimeType=Lasting av skript fra «%1$S» med importScripts() ble blokkert på grunn av en ulovlig MIME-type («%2$S»).
BlockWorkerWithWrongMimeType=Lasting av Worker fra «%1$S» ble blokkert på grunn av en ulovlig MIME-type («%2$S»).
BlockModuleWithWrongMimeType=Lasting av modul fra «%1$S» ble blokkert på grunn av en ulovlig MIME-type («%2$S»).

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "data: URI".
BlockTopLevelDataURINavigation=Navigering till toppnivå data: URI ikke tillatt (Blokkert lasting av : “%1$S”)
BlockSubresourceRedirectToData=Videresending til usikre data: URI ikke tillatt (blokkerte innlasting av: “%1$S”)

BlockSubresourceFTP=Innlasting av FTP-subresurs innen http(s)-sider ikke tillatt (blokkert lasting av: “%1$S”)

RestrictBrowserEvalUsage=eval() og eval-lignende bruk er ikke tillatt i overordnet prosess eller i systemsammenhenger (blokkert bruk i «%1$S»)

# LOCALIZATION NOTE (BrowserUpgradeInsecureDisplayRequest):
# %1$S is the browser name "brandShortName"; %2$S is the URL of the upgraded request; %1$S is the upgraded scheme.
BrowserUpgradeInsecureDisplayRequest = %1$S oppgraderer en usikker visningsforespørsel «%2$S» til å bruke «%3$S»
# LOCALIZATION NOTE (RunningClearSiteDataValue):
# %S is the URI of the resource whose data was cleaned up
RunningClearSiteDataValue=Clear-Site-Data header tvang opprydding av “%S” data.
UnknownClearSiteDataValue=Clear-Site-Data header funnet. Ukjent verdi “%S”.

# Reporting API
ReportingHeaderInvalidJSON=Reporting Header: Ugyldig JSON-verdi mottatt.
ReportingHeaderInvalidNameItem=Reporting Header: Ugyldig navn for gruppe.
ReportingHeaderDuplicateGroup=Reporting Header: Ignorerer duplisert gruppe som heter «%S».
ReportingHeaderInvalidItem=Reporting Header: Ignorerer ugyldig element som heter «%S».
ReportingHeaderInvalidEndpoint=Reporting Header: Ignorerer ugyldig endpoint for elementet som heter «%S».
# LOCALIZATION NOTE(ReportingHeaderInvalidURLEndpoint): %1$S is the invalid URL, %2$S is the group name
ReportingHeaderInvalidURLEndpoint=Reporting Header: Ignorerer ugyldig endpoint-adresse «%1$S» for elementet som heter «%2$S».

FeaturePolicyUnsupportedFeatureName=Funksjonspolicy: Hopper over ikke-støttet funksjonsnavn «%S».
# TODO: would be nice to add a link to the Feature-Policy MDN documentation here. See bug 1449501
FeaturePolicyInvalidEmptyAllowValue= Funksjonspolicy: Hopper over tom tillatelsesliste for funksjon «%S».
# TODO: would be nice to add a link to the Feature-Policy MDN documentation here. See bug 1449501
FeaturePolicyInvalidAllowValue=Funksjonspolicy: Hopper over ikke-støttet tillatelsesverdi «%S».

# LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the limitation length (bytes) of referrer URI, "%2$S" is the origin of the referrer URI.
ReferrerLengthOverLimitation=HTTP Referrer header: Lengden er over grensen på «%1$S» byte - reduserer referrer header ned til opphav: «%2$S»
# LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the limitation length (bytes) of referrer URI, "%2$S" is the origin of the referrer URI.
ReferrerOriginLengthOverLimitation=HTTP Referrer header: Lengden for opphav innen referrer er over grensen på «%1$S» byte - fjerner referrer med opphav: «%2$S».

# X-Frame-Options
# LOCALIZATION NOTE(XFrameOptionsInvalid): %1$S is the header value, %2$S is frame URI. Do not translate "X-Frame-Options".
XFrameOptionsInvalid = En ugyldig X-Frame-Options-header ble funnet under innlesing av «%1$S»: «%2$S» er ikke et gyldig direktiv.
# LOCALIZATION NOTE(XFrameOptionsDeny): %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI. Do not translate "X-Frame-Options".
XFrameOptionsDeny=Lasting av «%2$S» i en ramme blir nektet av «X-Frame-Options»-direktivet satt ti «%1$S».

# HTTPS-Only Mode
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
HTTPSOnlyUpgradeRequest = Oppgraderer usikker forespørsel «%1$S» til å bruke «%2$S».
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of request.
HTTPSOnlyNoUpgradeException = Oppgraderer ikke usikker forespørsel «%1$S» fordi den er unntatt.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the failed request; %2$S is an error-code.
HTTPSOnlyFailedRequest = Oppgradering av usikker forespørsel «%1$S» mislyktes. (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the blocked request;
IframeSandboxBlockedDownload = Nedlasting av «%S» ble blokkert fordi iframe-en som utløste har sandbox-flagget satt.

# Sanitizer API
# LOCALIZATION NOTE: Please do not localize "DocumentFragment". It's the name of an API.
SanitizerRcvdNoInput = Mottatt tom eller ingen inndata. Returnerer et tomt DocumentFragment.
# LOCALIZATION NOTE: "Sanitizer" is the name of the API. Please do not localize.
SanitizerOptionsDiscarded = Alternativer for Sanitizer-konstruktøren støttes ennå ikke. Vær oppmerksom på at dette er en eksperimentell oppførsel.