browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
author Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
Fri, 13 May 2022 07:57:45 +0000
changeset 3658 4bfb3ba861f1954965c541804aaf73ba7f1cfbf2
parent 3511 44edf756bdf2d52851fac75069b4e9f14937615a
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Håvar Henriksen <havar@firefox.no>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


## Settings

site-data-settings-window =
  .title = Behandle infokapsler og nettstedsdata

site-data-settings-description = Følgende nettsteder lagrer infokapsler og nettsteddata på datamaskinen. { -brand-short-name } lagrer data fra nettsteder med vedvarende lagring inntil du sletter dem og sletter data fra nettsteder med ikke-vedvarende lagring ettersom det trenges plass.

site-data-search-textbox =
  .placeholder = Søk på nettsider
  .accesskey = S

site-data-column-host =
  .label = Nettsted
site-data-column-cookies =
  .label = Infokapsler
site-data-column-storage =
  .label = Lagring
site-data-column-last-used =
  .label = Sist brukt

# This label is used in the "Host" column for local files, which have no host.
site-data-local-file-host = (lokal fil)

site-data-remove-selected =
  .label = Fjern valgte
  .accesskey = r

site-data-settings-dialog =
  .buttonlabelaccept = Lagre endringer
  .buttonaccesskeyaccept = a

# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
site-storage-usage =
  .value = { $value } { $unit }
site-storage-persistent =
  .value = { site-storage-usage.value } (permanent)

site-data-remove-all =
  .label = Fjern alle
  .accesskey = e

site-data-remove-shown =
  .label = Fjern alle vist
  .accesskey = e

## Removing

site-data-removing-dialog =
  .title = { site-data-removing-header }
  .buttonlabelaccept = Fjern

site-data-removing-header = Fjerner infokapsler og nettstedsdata

site-data-removing-desc = Fjerning av infokapsler og nettstedsdata kan logge deg ut av nettsider. Er du sikker på at du vil gjøre endringene?

# Variables:
#  $baseDomain (String) - The single domain for which data is being removed
site-data-removing-single-desc = Fjerning av infokapsler og nettsteddata kan logge deg ut av nettsteder. Er du sikker på at du vil fjerne infokapsler og nettsteddata for <strong>{ $baseDomain }</strong>?

site-data-removing-table = Infokapsler og nettstedsdata fra følgende nettsteder vil bli fjernet