suite/chrome/common/certError.dtd
author Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
Sat, 23 Nov 2019 16:33:15 +0000
changeset 2564 a1e9fdc99a4ec8b3611452d1462ec207c04561ce
parent 2542 cbcb28aa25008b6bf067fe98e49efad7f88686c3
permissions -rwxr-xr-x
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of SeaMonkey Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!-- These strings are used by SeaMonkey's custom about:certerror page,
a replacement for the standard security certificate errors produced
by NSS/PSM via netError.xhtml. -->

<!ENTITY certerror.pagetitle  "Usikker tilkobling">
<!ENTITY certerror.longpagetitle "Denne tilkoblingen er ikke sikret">

<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
be replaced at runtime with the name of the server to which the user
was trying to connect. -->
<!ENTITY certerror.introPara1 "Du har bedt &brandShortName; om å lage en sikret tilkobling til
<b>#1</b>, men vi kan ikke bekrefte at tilkoblingen er sikker.">

<!-- Localization note (certerror.introPara1a) - The text content of the span
tag will be replaced at runtime with the name of the server to which the user
was trying to connect. -->
<!ENTITY certerror.introPara1a "Du har bedt &brandShortName; om å koble
til <span class='hostname'/> med en sikker tilkobling, men vi kan ikke bekrefte at tilkoblingen
er sikker.">
<!ENTITY certerror.introPara2 "Vanligvis når du lager en sikret tilkobling vil 
nettsteder oppgi en sikker identitifikasjon, for å bevise at du besøker rett nettsted.
Men identiteten til dette nettstedet er ikke bekreftet.">

<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Hva bør jeg gjøre?">
<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Dersom du vanligvis kobler til
dette nettstedet uten å ha problemer, kan denne feilmeldingen bety at noen
forsøker å etterligne nettstedet, og da bør du ikke fortsette.">
<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation "Dette nettstedet bruker HTTP
Strict Transport Security (HSTS) å spesifisere at &brandShortName; bare skal koble til
sikkert. På grunn av dette, er det ikke mulig å legge til et unntak for dette
sertifikatet.">
<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Dette høres dårlig ut, send meg til startsiden isteden">

<!ENTITY certerror.expert.heading "Jeg forstår risikoen">
<!ENTITY certerror.expert.content "Dersom du forstår hva som foregår kan du be 
&brandShortName; om å stole på dette nettstedets identifikasjon.
<b>Selv om du stoler på nettstedet kan dette likevel bety at noen
forsøker å forfalske tilkoblingen.</b>">
<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Ikke lag en unntaksregel med mindre du vet at
det er en god grunn til at dette nettstedet mangler sikker identifikasjon.">
<!ENTITY certerror.addException.label "Lag en unntaksregel …">

<!ENTITY certerror.technical.heading "Tekniske detaljer">

<!ENTITY dnsNotFound.pageTitle "Fant ikke serveren">
<!ENTITY malformedURI.pageTitle "Ugyldig nettadresse">