[ms] update from Pootle (firefox)
authorms team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ms>
Fri, 17 Jun 2016 11:55:34 +0000
changeset 214 a7522f2a77b62c2ba525fa3deca16ddd61d36fa7
parent 213 a4732131eadfee45d46b2a7d12cdb8c3c383b63c
child 215 fc706fcabf4bc0d34b83e73025097d2de1ced5a3
push id27
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateMon, 04 Jul 2016 13:40:28 +0000
[ms] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/engineManager.properties
browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/search.properties
browser/chrome/browser/shellservice.properties
browser/chrome/browser/syncKey.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.properties
browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
browser/crashreporter/crashreporter-override.ini
browser/pdfviewer/viewer.properties
devtools/client/app-manager.properties
devtools/client/appcacheutils.properties
devtools/client/canvasdebugger.dtd
devtools/client/connection-screen.dtd
devtools/client/scratchpad.properties
devtools/client/styleeditor.properties
devtools/client/webconsole.properties
devtools/shared/csscoverage.dtd
devtools/shared/csscoverage.properties
devtools/shared/gcli.properties
devtools/shared/gclicommands.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/layout/printing.properties
dom/chrome/layout/xbl.properties
dom/chrome/layout/xul.properties
dom/chrome/mathml/mathml.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
dom/chrome/security/caps.properties
dom/chrome/security/csp.properties
dom/chrome/security/security.properties
dom/chrome/xslt/xslt.properties
netwerk/necko.properties
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
services/sync/errors.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
toolkit/chrome/global/console.properties
toolkit/chrome/global/customizeToolbar.properties
toolkit/chrome/global/filepicker.properties
toolkit/chrome/global/resetProfile.properties
toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.properties
toolkit/chrome/mozapps/handling/handling.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
toolkit/chrome/search/search.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
@@ -13,16 +13,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet1.v1):
   text in <a/> will be linked to the Firefox features page on mozilla.com
 -->
 
 <!ENTITY abouthome.defaultSnippet1.v1 "Terima kasih kerana memilih Firefox! Untuk menikmati pelayar anda sepenuhnya, ketahui lebih lanjut tentang <a>ciri-ciri terkini</a>.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet2.v1):
   text in <a/> will be linked to the featured add-ons on addons.mozilla.org
 -->
+<!ENTITY abouthome.defaultSnippet2.v1 "Sangat mudah untuk menyesuaikan Firefox mengikut keinginan anda. <a>Pilihlah daripada beribu-ribu add-on</a>.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.rightsSnippet): text in <a/> will be linked to about:rights -->
 <!ENTITY abouthome.rightsSnippet "&brandFullName; adalah percuma dan perisian sumber terbuka dari organisasi tanpa keuntungan Mozilla Foundation. <a>Ketahui hak anda...</a>">
 
 <!ENTITY abouthome.bookmarksButton.label "Penandabuku">
 <!ENTITY abouthome.historyButton.label  "Sejarah">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.preferencesButtonWin.label): The label for the
   preferences/options item on about:home on Windows -->
 <!ENTITY abouthome.preferencesButtonWin.label "Opsyen">
--- a/browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
@@ -11,17 +11,19 @@
 <!ENTITY robots.pagetitle "Gort! Klaatu barada nikto!">
 <!-- Movie: Logan's Run... Box (cybog): "Welcome Humans! I am ready for you." -->
 <!ENTITY robots.errorTitleText "Selamat Datang Manusia!">
 <!-- Movie: The Day The Earth Stood Still. Spoken by Klaatu. -->
 <!ENTITY robots.errorShortDescText "Kami perlu datang untuk lawat anda aman dan dengan muhibbah!">
 <!-- Various books by Isaac Asimov. http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_of_Robotics -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc1 "Robot tidak boleh cedera seorang manusia atau, melalui tidak langsung, membenarkan seorang manusia untuk datang memudaratkan.">
 <!-- Movie: Blade Runner. Batty: "I've seen things you people wouldn’t believe..." -->
+<!ENTITY robots.errorLongDesc2 "Robot-robot telah menyaksikan perkara-perkara yang kamu tidak akan percaya.">
 <!-- Book: Hitchhiker’s Guide To The Galaxy. What the Sirius Cybernetics Corporation calls robots. -->
+<!ENTITY robots.errorLongDesc3 "Robot-robot adalah Rakan Plastik Kamu Yang Seronok Untuk Bersama Dengannya.">
 <!-- TV: Futurama. Bender's first line is "Bite my shiny metal ass." -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc4 "Robot-robot mempunyai luaran besi berkilau yang tidak sepatutnya digigit.">
 <!-- TV: Battlestar Galactica (2004 series). From the opening text. -->
 <!ENTITY robots.errorTrailerDescText "Dan mereka mempunyai sebuah rancangan.">
 <!-- TV: Battlestar Galactica (2004 series). Common expletive referring to Cylons. -->
 <!ENTITY robots.imgtitle "Frakkin' Toasters">
 <!-- Book: Hitchhiker's Guide To The Galaxy. Arthur presses a button and it warns him. -->
 <!ENTITY robots.dontpress "Jangan tekan butang ini lagi.">
--- a/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
@@ -18,31 +18,38 @@
 <!ENTITY restorepage.close.access  "C">
 
 <!ENTITY restorepage.restoreHeader "Baik pulih">
 <!ENTITY restorepage.listHeader   "Tetingkap dan Tab">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: &#37;S will be replaced with a number. -->
 <!ENTITY restorepage.windowLabel  "Tetingkap &#037;S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: The following 'welcomeback2' strings are for about:welcomeback,
   not for about:sessionstore -->
+
+
+
+<!ENTITY welcomeback2.restoreButton "Jom!">
 <!ENTITY welcomeback2.restoreButton.access "L">
 
 <!ENTITY welcomeback2.tabtitle   "Berjaya!">
 
 <!ENTITY welcomeback2.pageTitle   "Berjaya!">
 <!ENTITY welcomeback2.pageInfo1   "&brandShortName; sedia untuk memulakan.">
 
 <!ENTITY welcomeback2.label.restoreAll "Pulihkan semua Tetingkap dan Tab">
 <!ENTITY welcomeback2.label.restoreSome "Simpan semula orang-orang yang hanya anda mahu">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (welcomeback2.beforelink.pageInfo2,
 welcomeback2.afterlink.pageInfo2): these two string are used respectively
 before and after the the "learn more" link (welcomeback2.link.pageInfo2).
 Localizers can use one of them, or both, to better adapt this sentence to
 their language.
 -->
+
+
+<!ENTITY welcomeback2.beforelink.pageInfo2 "Add-ons dan penyesuaian anda telah dikeluarkan dan tetapan pelayar anda telah dipulihkan kepada lalai. Jika ini tidak menyelesaikan masalah ada, ">
 <!ENTITY welcomeback2.afterlink.pageInfo2  "">
 
 <!ENTITY welcomeback2.link.pageInfo2    "ketahui lebih lanjut tentang apa yang boleh anda lakukan.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: The following 'tabgroupsmigration' strings are for
   the tab groups (panorama) migration page, not about:sessionrestore -->
 
 
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -675,17 +675,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY identity.passiveLoaded "Sebahagian daripada halaman ini tidak selamat (seperti imej).">
 <!ENTITY identity.activeLoaded "Anda telah melumpuhkan perlindungan untuk halaman ini.">
 <!ENTITY identity.weakEncryption "Halaman ini menggunakan enkripsi yang lemah.">
 <!-- Strings for connection state warnings in the subview. -->
 
 <!ENTITY identity.description.insecure "Sambungan anda ke laman ini adalah terbuka. Maklumat yang anda hantar mampu dilihat oleh orang lain (seperti kata laluan, mesej, kad kredit, dll.).">
 
 <!ENTITY identity.description.weakCipher "Sambungan anda ke halaman ini menggunakan enkripsi yang lemah dan bukan secara persendirian.">
-
+<!ENTITY identity.description.weakCipher2 "Orang lain boleh melihat maklumat anda atau mengubah tingkah laku laman web.">
 <!ENTITY identity.description.activeBlocked "&brandShortName; telah menyekat sebahagian halaman ini yang tidak selamat">
 <!ENTITY identity.description.passiveLoaded "Sambungan anda adalah terbuka dan maklumat yang anda kongsi dengan halaman ini mampu dilihat oleh orang lain.">
 <!ENTITY identity.description.passiveLoaded2 "Laman web ini mengandungi kandungan yang tidak selamat (seperti imej).">
 <!ENTITY identity.description.passiveLoaded3 "Walaupun &brandShortName; telah menyekat beberapa kandungan, masih ada kandungan pada halaman ini yang tidak selamat (seperti imej).">
 <!ENTITY identity.description.activeLoaded "Laman web ini mengandungi kandungan yang tidak selamat (seperti skrip) dan sambungan anda kepadanya adalah terbuka.">
 <!ENTITY identity.description.activeLoaded2 "Maklumat yang anda kongsi dengan laman ini boleh dilihat oleh orang lain (seperti kata laluan, mesej, kad kredit, dll.).">
 
 <!ENTITY identity.enableMixedContentBlocking.label "Bolehkan perlindungan">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -7,16 +7,17 @@ openFile=Buka Fail
 
 droponhometitle=Tetapkan laman utama
 droponhomemsg=Adakah kamu mahu dokumen ini menjadi laman utama baru kamu?
 
 # context menu strings
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
 # %2$S is the selection string.
+contextMenuSearch=Carian %1$S untuk "%2$S"
 contextMenuSearch.accesskey=S
 
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Nama Folder]
 
 xpinstallPromptMessage=%S menghalang laman ini daripada menyoal anda untuk memasang perisian pada komputer anda.
 xpinstallPromptAllowButton=Benarkan
@@ -112,16 +113,19 @@ lwthemeNeedsRestart.accesskey=R
 # #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
 popupWarning.message=#1 halang laman ini daripada membuka tetingkap pop-up.;#1 halang laman ini daripada membuka tetingkap pop-up #2.
 popupWarningButton=Opsyen
 popupWarningButton.accesskey=O
 popupWarningButtonUnix=Keutamaan
 popupWarningButtonUnix.accesskey=K
 popupAllow=Membenarkan pop-up untuk %S
 popupBlock=Halang pop-up untuk %S
+popupWarningDontShowFromMessage=Jangan pamer mesej ini apabila pop-up telah dihalang
+popupWarningDontShowFromLocationbar=Jangan pamer bar info apabila pop-up telah dihalang
+popupShowPopupPrefix=Pamer '%S'
 
 # Bad Content Blocker Doorhanger Notification
 # %S is brandShortName
 badContentBlocked.blocked.message=%S sedang menghalang kandungan pada laman ini.
 
 crashedpluginsMessage.title=Plugin %S telah rosak.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Muat semula laman
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=M
@@ -139,31 +143,40 @@ keywordURIFixup.goTo=Ya, bawa saya ke %S
 keywordURIFixup.goTo.accesskey=Y
 keywordURIFixup.dismiss=Terima Kasih Sahaja
 keywordURIFixup.dismiss.accesskey=N
 
 ## Plugin doorhanger strings
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNew.message): Used for newly-installed
 # plugins which are not known to be unsafe. %1$S is the plugin name and %2$S
 # is the site domain.
+pluginActivateNew.message=Benarkan %2$S untuk jalankan "%1$S"?
 pluginActivateMultiple.message=Benarkan %S untuk jalankan plugin-plugin?
 pluginActivate.learnMore=Ketahui Lebih Lanjut…
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateOutdated.message, pluginActivateOutdated.label):
 # These strings are used when an unsafe plugin has an update available.
 # %1$S is the plugin name, %2$S is the domain, and %3$S is brandShortName.
+pluginActivateOutdated.message=%3$S telah menghalang plugin yang tidak dikemaskini "%1$S" daripada berfungsi pada %2$S.
 pluginActivateOutdated.label=Plugin lapuk
 pluginActivate.updateLabel=Kemaskini sekarang…
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateVulnerable.message, pluginActivateVulnerable.label):
 # These strings are used when an unsafe plugin has no update available.
 # %1$S is the plugin name, %2$S is the domain, and %3$S is brandShortName.
+pluginActivateVulnerable.message=%3$S telah menghalang plugin yang tidak selamat "%1$S" daripada dijalankan pada %2$S.
 pluginActivateVulnerable.label=Plugin rentan!
+pluginActivate.riskLabel=Apakah risikonya?
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateBlocked.message): %1$S is the plugin name, %2$S is brandShortName
+pluginActivateBlocked.message=%2$S telah menyekat "%1$S" untuk keselamatan anda.
 pluginActivateBlocked.label=Telah disekat untuk keselamatan anda
+pluginActivateDisabled.message="%S" dilumpuhkan.
 pluginActivateDisabled.label=Dilumpuhkan
 pluginActivateDisabled.manage=Urus plugin...
+pluginEnabled.message="%S" dibolehkan di %S.
+pluginEnabledOutdated.message=Plugin lapuk "%S" dibolehkan di %S.
+pluginEnabledVulnerable.message=Plugin tidak selamat "%S" dibolehkan di %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.dtd
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label): This button will enable the
 # plugin in the current session for an short time (about an hour), auto-renewed
 # if the site keeps using the plugin.
 pluginActivateNow.label=Benarkan Sekarang
 pluginActivateNow.accesskey=S
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateAlways.label): This button will enable the
@@ -361,16 +374,18 @@ pointerLock.title3=Adakah anda ingin mem
 
 # Phishing/Malware Notification Bar.
 # LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
 # The two button strings will never be shown at the same time, so
 # it's okay for them to have the same access key
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Keluarkan saya daripada sini!
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=K
 safebrowsing.reportedAttackSite=Serangan Laman Dilaporkan!
+safebrowsing.notAnAttackButton.label=Ini bukanlah serangan laman…
+safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=l
 
 # Ctrl-Tab
 # LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.listAllTabs.label): #1 represents the number
 # of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
@@ -446,17 +461,20 @@ social.aria.toolbarButtonBadgeText=%1$S 
 #          getUserMedia.shareScreen.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message,
 #          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture.message,
 #          getUserMedia.shareAudioCapture.message, getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture.message):
 # %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
 getUserMedia.shareCamera.message = Adakah anda mahu berkongsi kamera dengan %S?
 getUserMedia.shareMicrophone.message = Adakah anda mahu berkongsi mikrofon dengan %S?
 getUserMedia.shareScreen.message = Mahukah anda berkongsi kamera anda dengan %S?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Adakah anda mahu berkongsi kamera dan mikfrofon dengan %S?
+getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture.message = Adakah anda mahu berkongsi kamera anda dan audio tab ini dengan %S?
 getUserMedia.shareScreenAndMicrophone.message = Mahukah anda berkongsi mikrofon dan skrin anda dengan %S?
+getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture.message = Adakah anda mahu berkongsi audio tab ini dan skrin anda dengan %S?
+getUserMedia.shareAudioCapture.message = Adakah anda mahu berkongsi audio tab ini dengan %S?
 getUserMedia.selectWindow.label=Tetingkap untuk dikongsi:
 getUserMedia.selectWindow.accesskey=T
 getUserMedia.selectScreen.label=Skrin untuk dikongsi:
 getUserMedia.selectScreen.accesskey=S
 getUserMedia.selectApplication.label=Aplikasi untuk dikongsi:
 getUserMedia.selectApplication.accesskey=A
 getUserMedia.noApplication.label = Tiada Aplikasi
 getUserMedia.noScreen.label = Tiada Skrin
@@ -477,24 +495,27 @@ getUserMedia.shareEntireScreen.label = K
 getUserMedia.shareSelectedDevices.label = Kongsi Peranti Yang Dipilih;Kongsi Peranti Yang Dipilih
 getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey = K
 getUserMedia.shareScreen.label = Kongsi Skrin
 getUserMedia.shareApplication.label = Kongsi Aplikasi Terpilih
 getUserMedia.shareWindow.label = Kongsi Tetingkap Terpilih
 getUserMedia.shareSelectedItems.label = Kongsi Item Terpilih
 getUserMedia.always.label = Sentiasa Kongsi
 getUserMedia.always.accesskey = S
+getUserMedia.denyRequest.label = Jangan Kongsi
+getUserMedia.denyRequest.accesskey = J
 getUserMedia.never.label = Tidak Sesekali Kongsi
 getUserMedia.never.accesskey = T
 getUserMedia.sharingCamera.message2 = Anda kini sedang berkongsi kamera dengan laman ini.
 getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Anda kini sedang berkongsi mikrofon dengan laman ini.
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Anda kini sedang berkongsi kamera dan mikrofon dengan laman ini.
 getUserMedia.sharingApplication.message = Anda kini sedang berkongsi aplikasi dengan laman ini.
 getUserMedia.sharingScreen.message = Anda kini sedang berkongsi skrin dengan laman ini.
 getUserMedia.sharingWindow.message = Anda kini sedang berkongsi tetingkap dengan laman ini.
+getUserMedia.sharingAudioCapture.message = Anda kini sedang berkongsi tetingkap dengan laman ini.
 getUserMedia.continueSharing.label = Teruskan Perkongsian
 getUserMedia.continueSharing.accesskey = T
 getUserMedia.stopSharing.label = Hentikan Perkongsian
 getUserMedia.stopSharing.accesskey = H
 
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
 #          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
 #          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
@@ -570,16 +591,18 @@ emeNotifications.drmContentDisabled.lear
 
 # LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S is brandShortName
 
 
 # LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
 slowStartup.message = %S seperti lambat… untuk… dimulakan.
 slowStartup.helpButton.label = Belajar bagaimana untuk mempercepatkan
 slowStartup.helpButton.accesskey = B
+slowStartup.disableNotificationButton.label = Jangan beritahu saya lagi
+slowStartup.disableNotificationButton.accesskey = l
 
 # LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
 flashHang.helpButton.label = Ketahui Lanjut…
 flashHang.helpButton.accesskey = L
 
 # LOCALIZATION NOTE(customizeTips.tip0): %1$S will be replaced with the text defined
 # in customizeTips.tip0.hint, %2$S will be replaced with brandShortName, %3$S will
 # be replaced with a hyperlink containing the text defined in customizeTips.tip0.learnMore.
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -79,16 +79,18 @@ shortTimeLeftDays=%1$Sd
 # that we use a wider space after the separator when it is followed by a number,
 # just to avoid visually confusing it with with a minus sign with some fonts.
 # If you use a different separator, this might not be necessary. However, there
 # is usually no need to change the separator or the order of the substitutions,
 # even for right-to-left languages, unless the defaults are not suitable.
 statusSeparator=%1$S — %2$S
 statusSeparatorBeforeNumber=%1$S — %2$S
 
+fileExecutableSecurityWarning="%S" adalah fail boleh laksana. Fail boleh laksana muungkinmengandungi virus atau kod uriga yang memudaratkan komputer anda. Guna dengan berhati-hati apabila membuka fail ini. Adakah anda pasti untuk melancarkan "%S"?
 fileExecutableSecurityWarningTitle=Buka Fail Bolehlaksana?
+fileExecutableSecurityWarningDontAsk=Jangan tanya saya lagi
 
 # LOCALIZATION NOTE (otherDownloads2):
 # This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when
 # there are more downloads than can fit in the list in the panel. Use a
 # semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 otherDownloads2=+ %1$S muat turun lainnya; + %1$S muat turun lainnya
--- a/browser/chrome/browser/engineManager.properties
+++ b/browser/chrome/browser/engineManager.properties
@@ -1,6 +1,7 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 duplicateTitle=Kata kunci Pendua
+duplicateEngineMsg=Anda telah memilih kata kunci yang sedang dipakai oleh "%S". Sila pilih yang lain.
 duplicateBookmarkMsg=Anda telah memilih kata kunci yang sedang dipakai oleh tanda buku. Sila pilih yang lain.
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
@@ -1,14 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 linkTitleTextFormat=Pergi ke %S
+addHandler=Tambah "%S" (%S) sebagai Suapan Bacaan?
 addHandlerAddButton=Tambah Suapan Bacaan
+handlerRegistered="%S" sudah pun didaftarkan sebagai Suapan Bacaan
 liveBookmarks=Tanda buku Langsung
 subscribeNow=Langgan Sekarang
 chooseApplicationMenuItem=Pilih Aplikasi…
 chooseApplicationDialogTitle=Pilih Aplikasi
 alwaysUse=Sentiasa guna %S untuk melanggan suapan
 mediaLabel=Fail-fail Media
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next string is for the size of the enclosed media.
@@ -29,16 +31,19 @@ gigabyte=GB
 alwaysUseForFeeds=Sentiasa guna %S untuk melanggan suapan.
 alwaysUseForAudioPodcasts=Sentiasa guna %S untuk melanggan podcasts.
 alwaysUseForVideoPodcasts=Sentiasa guna %S untuk melanggan podcasts video.
 
 subscribeFeedUsing=Langgan suapan ini dengan menggunakan\u0020
 subscribeAudioPodcastUsing=Langgan podcast ini menggunakan\u0020
 subscribeVideoPodcastUsing=Langgan podcast video ini menggunakan\u0020
 
+feedSubscriptionFeed1=Ini adalah "suapan" yang kerap kali berubah kandungannya pada laman ini.
+feedSubscriptionAudioPodcast1=Ini adalah "podcast" yang kandungannya kerap berubah pada tapak ini.
+feedSubscriptionVideoPodcast1=Ini adalah "video podcast" yang kandungannya kerap berubah pada tapak ini.
 
 feedSubscriptionFeed2=Anda boleh melanggan suapan ini untuk menerima pengemaskinian apabila kandungannya berubah.
 feedSubscriptionAudioPodcast2=Anda boleh melanggan podcast ini untuk menerima kemaskini-kemaskini bila kandungan ini berubah.
 feedSubscriptionVideoPodcast2=Anda boleh melanggan video podcast ini untuk menerima kemaskini-kemaskini bila kandungan ini berubah.
 
 # Protocol Handling
 # "Add %appName (%appDomain) as an application for %protocolType links?"
 addProtocolHandler=Tambah %S (%S) sebagai aplikasi untuk pautan %S?
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
@@ -8,18 +8,18 @@
 <!ENTITY importFrom.label        "Import Pilihan, Tandabuku, Sejarah, Kata laluan dan lain-lain data dari:">
 <!ENTITY importFromUnix.label      "Import Keutamaan, Tandabuku, Sejarah, Kata laluan dan lain-lain data dari:">
 <!ENTITY importFromBookmarks.label   "Import Penanda-penanda dari:">
 
 <!ENTITY importFromIE.label       "Microsoft Internet Explorer">
 <!ENTITY importFromIE.accesskey     "M">
 
 
-
-
+<!ENTITY importFromNothing.label    "Jangan import apa-apa">
+<!ENTITY importFromNothing.accesskey  "J">
 <!ENTITY importFromSafari.label     "Safari">
 <!ENTITY importFromSafari.accesskey   "S">
 
 
 <!ENTITY importFromChrome.label     "Chrome">
 <!ENTITY importFromChrome.accesskey   "C">
 
 
--- a/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
@@ -6,13 +6,14 @@ dialogAcceptLabelAddItem=Tambah
 dialogAcceptLabelSaveItem=Simpan
 dialogAcceptLabelAddLivemark=Langgan
 dialogAcceptLabelAddMulti=Tambah Tandabuku
 dialogAcceptLabelEdit=Simpan
 dialogTitleAddBookmark=Tandabuku Baru
 dialogTitleAddLivemark=Langgan dengan Tanda buku Langsung
 dialogTitleAddFolder=Folder Baru
 dialogTitleAddMulti=Penandabuku Baru
+dialogTitleEdit=Sifat-sifat untuk "%S"
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Nama Selongsong]
 newFolderDefault=Folder Baru
 newBookmarkDefault=Tandabuku Baru
 newLivemarkDefault=Tandabuku Langsung Baru
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -15,17 +15,19 @@ bookmarksRestoreTitle=Pilihlah sandar pe
 bookmarksRestoreFilterName=JSON
 
 bookmarksRestoreFormatError=Jenis fail tidak disokong.
 bookmarksRestoreParseError=Tidak dapat proses fail sandaran.
 
 bookmarksLivemarkLoading=Pemuatan Penandabuku Hidup...
 bookmarksLivemarkFailed=Suap Penandabuku Hidup gagal dimuat.
 
+menuOpenLivemarkOrigin.label=Buka "%S"
 
+sortByName=Isih '%S' dengan Nama
 sortByNameGeneric=Isih dengan Nama
 # LOCALIZATION NOTE (view.sortBy.1.name.label): sortBy properties are versioned.
 # When any of these changes, all of the properties must be bumped, and the
 # change must be annotated here. Both label and accesskey must be updated.
 # - version 1: changed view.sortBy.1.date.
 view.sortBy.1.name.label=Isih dengan Nama
 view.sortBy.1.name.accesskey=N
 view.sortBy.1.url.label=Isih dengan Lokasi
@@ -80,10 +82,11 @@ bookmarkResultLabel=Penandabuku
 switchtabResultLabel=Tab
 keywordResultLabel=Kata kunci
 searchengineResultLabel=Carian
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 lockPrompt.title=Ralat permulaan Pelayar
+lockPrompt.text=Penandabuku dan sistem sejarah tidak akan berfungsi kerana salah satu fail %S berada dalam keadaan digunakan aplikasi lain. Sesetengah sekuriti perisian boleh menyebabkan masalah ini.
 lockPromptInfoButton.label=Ketahui Lanjut
 lockPromptInfoButton.accessKey=K
--- a/browser/chrome/browser/search.properties
+++ b/browser/chrome/browser/search.properties
@@ -21,16 +21,17 @@ cmd_clearHistory=Bersihkan Sejarah Caria
 cmd_clearHistory_accesskey=C
 
 cmd_showSuggestions=Tunjuk Cadangan
 cmd_showSuggestions_accesskey=T
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmd_addFoundEngine): %S is replaced by the name of
 # a search engine offered by a web page. Each engine is displayed as a
 # menuitem at the bottom of the search panel.
+cmd_addFoundEngine=Tambah "%S"
 # LOCALIZATION NOTE (cmd_addFoundEngineMenu): When more than 5 engines
 # are offered by a web page, instead of listing all of them in the
 # search panel using the cmd_addFoundEngine string, they will be
 # grouped in a submenu using cmd_addFoundEngineMenu as a label.
 
 # LOCALIZATION NOTE (searchForSomethingWith):
 # This string is used to build the header above the list of one-click
 # search providers: "Search for <user-typed string> with:"
--- a/browser/chrome/browser/shellservice.properties
+++ b/browser/chrome/browser/shellservice.properties
@@ -4,16 +4,18 @@
 
 optionsLabel=&Pilihan %S
 safeModeLabel=%S &Mod Selamat
 
 # LOCALIZATION NOTE (setDefaultBrowserMessage2, setDefaultBrowserConfirm.label):
 # %S will be replaced by brandShortName
 setDefaultBrowserOptions.label   = Opsyen
 setDefaultBrowserOptions.accesskey = O
+setDefaultBrowserNever.label    = Jangan tanya saya lagi
+setDefaultBrowserNever.accesskey  = J
 
 # LOCALIZATION NOTE (setDefaultBrowserTitle, setDefaultBrowserMessage, setDefaultBrowserDontAsk, setDefaultBrowserAlertConfirm.label, setDefaultBrowserAlertNotNow.label):
 # These strings are used as an alternative to the ones above, in a modal dialog.
 # %S will be replaced by brandShortName
 setDefaultBrowserTitle=Browser Utama
 setDefaultBrowserMessage=%S bukan pelayar utama anda. Adakah anda ingin menjadikan pelayar ini sebagai pelayar utama?
 setDefaultBrowserDontAsk=Sentiasa menjalankan pemeriksaan ini apabila memulakan %S.
 
--- a/browser/chrome/browser/syncKey.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncKey.dtd
@@ -1,18 +1,18 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY syncKey.page.title        "Anda &syncBrand.fullName.label; Kunci">
 <!ENTITY syncKey.page.description2    "Kekunci ini digunakkan untuk dekod data dalam akaun &syncBrand.fullName.label; anda. Anda perlu masukkan kekunci setiap masa anda menukar &syncBrand.fullName.label; pada peranti baru.">
 <!ENTITY syncKey.keepItSecret.heading   "Dijaga rahsia">
-
+<!ENTITY syncKey.keepItSecret.description "Akaun &syncBrand.fullName.label; anda telah disulitkan untuk melindungi privasi anda. Tanpa kunci ini, ia akan mengambil bertahun-tahun untuk sesiapa untuk mendapatkan maklumat peribadi anda. Hanya kamu yang memegang kunci ini. Ini bermakna hanya kamu yang dapat akses ke data &syncBrand.fullName.label; anda.">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe.heading    "Disimpan selamat">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe1.description "Jangan hilangkan kata kunci ini.">
-
-
-
+<!ENTITY syncKey.keepItSafe2.description " Kami tidak akan simpan salinan kata kunci (itu bukan dipanggil simpan rahsia!), jadi ">
+<!ENTITY syncKey.keepItSafe3.description "kami tidak dapat bantu anda memulihkannya">
+<!ENTITY syncKey.keepItSafe4a.description " jika ia gagal. Anda boleh gunakan untuk kekunci ini pada bila masa anda menyambung sebuah peranti yang baru untuk &syncBrand.fullName.label;.">
 <!ENTITY syncKey.findOutMore1.label    "Tahu lebih lagi tentang &syncBrand.fullName.label; dan privasi anda di ">
 <!ENTITY syncKey.findOutMore2.label    ".">
 <!ENTITY syncKey.footer1.label      "&syncBrand.fullName.label; Syarat-syarat Perkhidmatan boleh didapati pada ">
 <!ENTITY syncKey.footer2.label      ". Dasar Privasi terdapat di ">
 <!ENTITY syncKey.footer3.label      ".">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -1,20 +1,23 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY accountSetupTitle.label  "&syncBrand.fullName.label; Persediaan">
 <!-- First page of the wizard -->
+
+
+<!ENTITY setup.pickSetupType.description2 "Selamat Datang! Jika anda tidak pernah menggunakan &syncBrand.fullName.label; sebelum ini, anda akan diperlukan untuk mencipta akaun baru.">
 <!ENTITY button.createNewAccount.label "Buka akaun baru">
 <!ENTITY button.haveAccount.label   "Saya Mempunyai Akaun">
 
 <!ENTITY setup.choicePage.title.label   "Pernahkah anda menggunakan &syncBrand.fullName.label; sebelum ini?">
-
-
+<!ENTITY setup.choicePage.new.label    "Saya tidak pernah guna &syncBrand.shortName.label; sebelum ini">
+<!ENTITY setup.choicePage.existing2.label "Saya sudah pun menggunakan &syncBrand.shortName.label; pada peranti yang lain">
 <!-- New Account AND Existing Account -->
 
 <!ENTITY server.label        "Pelayan">
 <!ENTITY serverType.default.label   "Lalai: Mozilla &syncBrand.fullName.label; pelayan">
 <!ENTITY serverType.custom2.label  "Gunakan server pelanggan">
 <!ENTITY signIn.account2.label   "Akaun">
 <!ENTITY signIn.account2.accesskey "A">
 <!ENTITY signIn.password.label   "Katalaluan">
@@ -52,17 +55,17 @@
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.print.label   "Cetak...">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.print.accesskey "C">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.save.label   "Simpan...">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.save.accesskey "S">
 <!-- Existing Account Page 1: Pair a Device (incl. Pair a Device dialog strings) -->
 
 <!ENTITY pairDevice.title.label       "Memasangkan Peranti">
 <!ENTITY addDevice.showMeHow.label     "Tunjukan saya bagaimana.">
-
+<!ENTITY addDevice.dontHaveDevice.label   "Saya tidak mempunyai alat tersebut pada saya">
 <!ENTITY pairDevice.setup.description.label "Untuk mengaktifkan, pilih &quot;Gandingkan Peranti&quot; pada peranti lain anda.">
 <!ENTITY addDevice.setup.enterCode.label  "Kemudian,masukkan kod ini:">
 <!ENTITY pairDevice.dialog.description.label "Untuk mengaktifkan, pilih &quot;Gandingkan Peranti&quot; pada peranti lain anda.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.enterCode.label  "Masukkan kod yang dibekalkan oleh peralatan:">
 <!ENTITY addDevice.dialog.tryAgain.label  "Sila cuba sekali lagi.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.successful.label "Peranti tersebut telah berjaya ditambah. Bibit penyelerasan akan mengambil masa beberapa minit dan akan selesai di belakang.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.recoveryKey.label   "Untuk mengaktif peranti anda, anda perlu memasukan Kunci Pemulihan anda. Sila cetak atau simpan kunci ini dan bawa bersama anda .">
 <!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Peranti telah disambung">
@@ -88,23 +91,24 @@
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Katalaluan">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "K">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Keutamaan">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "K">
 <!ENTITY engine.addons.label    "Add-ons">
 <!ENTITY engine.addons.accesskey  "A">
 
+<!ENTITY choice2a.merge.main.label    "Satukan data peranti ini dengan &syncBrand.shortName.label; data saya">
 <!ENTITY choice2.merge.recommended.label "Disyorkan:">
 <!ENTITY choice2a.client.main.label   "Gantikan semua data dalam peranti ini dengan &syncBrand.shortName.label; data">
-
+<!ENTITY choice2a.server.main.label   "Gantikan semua peranti lain dengan data peranti ini">
 <!-- Confirm Merge Options -->
 
 <!ENTITY setup.optionsConfirmPage.title "Pasti">
-
+<!ENTITY confirm.merge2.label  "&syncBrand.fullName.label; akan disatukan semua peranti data pelayar ini kepada akaun Sync anda.">
 <!ENTITY confirm.client3.label     "Amaran: Data &brandShortName; berikut pada peranti ini akan dipadam:">
 <!ENTITY confirm.client2.moreinfo.label "&brandShortName; akan seterusnya menyalin data &syncBrand.fullName.label; anda ke peranti ini.">
 <!ENTITY confirm.server2.label     "Amaran: Alat-alat berikut akan ditulis ganti dengan data tempatan anda:">
 <!-- New & Existing Account: Setup Complete -->
 
 <!ENTITY setup.successPage.title "Setup Selesai">
 <!ENTITY changeOptions.label "Anda boleh mengubah keutamaan ini dengan memilih Pilihan Sync di bawah.">
 <!ENTITY continueUsing.label "Anda kini boleh sambung menggunakan &brandShortName;.">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.properties
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.properties
@@ -37,16 +37,17 @@ passwordsCount.label    = #1 katalal
 # #1 is the number of add-ons, see the link above for forms
 addonsCount.label    = #1 add-on;#1 add-on
 
 save.recoverykey.title = Simpan Kata Kunci Pemulihan
 save.recoverykey.defaultfilename = Pemulihan kata kunci Firefox.html
 
 newAccount.action.label = Firefox Sync kini telah ditetapkan untuk sync semua data pelayar anda secara automatik.
 newAccount.change.label = Anda boleh memilih dengan tepat apa yang sync hendak dengan memilih Pilihan Sync di bawah.
+resetClient.change2.label = Firefox Sync akan menyatukan kesemua data pelayar peranti ini kepada akaun Sync anda.
 wipeClient.change2.label = Firefox Sync akan menggantikan kesemua daripada data pelayar pada peranti ini dengan data dalam akaun Sync anda.
 wipeRemote.change2.label = Firefox Sync akan menggantikan sekarang semua daripada data pelayar dalam akaun Sync anda dengan data pada peranti ini.
 existingAccount.change.label = Anda boleh mengubah keutamaan ini dengan memilih Pilihan Sync di bawah.
 
 # Several other strings are used (via Weave.Status.login), but they come from
 # /services/sync
 
 # Firefox Accounts based setup.
--- a/browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
+++ b/browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
@@ -16,16 +16,21 @@ webrtcIndicator.sharingScreen.tooltip = 
 webrtcIndicator.sharingWindow.tooltip = Tetingkap anda sedang dikongsi. Klik untuk kawalan perkongsian.\u0020
 
 
 # LOCALIZATION NOTE : The following strings are only used on Mac for
 # menus attached to icons near the clock on the mac menubar.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharing*With.menuitem):
 # %S is the title of the tab using the share.
+webrtcIndicator.sharingCameraWith.menuitem = Berkongsi Kamera dengan "%S"
+webrtcIndicator.sharingMicrophoneWith.menuitem = Berkongsi Mikrofon dengan "%S"
+webrtcIndicator.sharingScreenWith.menuitem = Berkongsi Skrin dengan "%S"
+webrtcIndicator.sharingWindowWith.menuitem = Berkongsi Tetingkap dengan "%S"
+webrtcIndicator.sharingBrowserWith.menuitem = Berkongsi Kamera dengan "%S"
 webrtcIndicator.controlSharing.menuitem = Kawalan Perkongsian
 # LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharingCameraWithNTabs.menuitem):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 webrtcIndicator.sharingCameraWithNTabs.menuitem = Berkongsi Kamera dengan tab #1;Berkongsi Kamera dengan tab #1
 # LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharingMicrophoneWithNTabs.menuitem):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
@@ -43,8 +48,9 @@ webrtcIndicator.sharingScreenWithNTabs.m
 webrtcIndicator.sharingWindowWithNTabs.menuitem = Berkongsi Tetingkap dengan tab #1;Berkongsi Tetingkap dengan tab #1
 # LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharingBrowserWithNTabs.menuitem):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # This message is shown when the contents of a tab is shared during a WebRTC
 # session, which currently is only possible with Loop/Hello.
 # LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.controlSharingOn.menuitem):
 # %S is the title of the tab using the share.
+webrtcIndicator.controlSharingOn.menuitem = Kawalan Perkongsian dengan "%S"
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -1,23 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 malformedURI=URL tersebut tidak sah dan tidak boleh dimuatkan.
+fileNotFound=Firefox tidak menemui fail di %S.
+dnsNotFound=Firefox tidak menemui pelayan tersebut di %S.
+unknownProtocolFound=Firefox tidak tahu bagaimana membuka alamat ini, disebabkan satu daripada protokol berikut (%S) tidak disekutukan dengan sebarang program atau tidak dibenarkan dalam konteks ini.
+connectionFailure=Firefox tidak dapat membuka talian dengan pelayan di %S.
 netInterrupt=Talian ke %S terputus apabila laman tersebut sedang dimuatkan.
 netTimeout=Pelayan di %S mengambil masa yang terlalu lama untuk membalas.
 redirectLoop=Firefox mengesan yang pelayan sedang mengarahkan permohonan untuk alamat ini dengan cara yang tidak akan lengkap.
 ## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don’t translate "%S"
 confirmRepostPrompt=Untuk memaparkan laman ini, %S mesti menghantar maklumat yang akan mengulang semua aksi (seperti carian atau pengesahan pesanan) yang dilaksanakan sebelum ini.
 resendButton.label=Hantar Semula
+unknownSocketType=Firefox tidak tahu bagaimana menghubungi pelayan.
 netReset=Talian dengan pelayan telah diset semula apabila laman tersebut dimuatkan.
 notCached=Dokumen ini tidak boleh didapati lagi.
+netOffline=Firefox kini dalam mod luar talian dan tidak boleh melungsur Web.
 isprinting=Dokumen tidak boleh diubah semasa Dicetak atau dalam Pratonton Cetakan.
 deniedPortAccess=Alamat ini menggunakan port rangkaian yang kebiasaannya digunakan untuk kegunaan selain pelayaran Web. Firefox telah membatalkan permohonan untuk keselamatan anda.
+proxyResolveFailure=Firefox tertatarajah menggunakan pelayan proksi yang tidak boleh dijumpai.
 proxyConnectFailure=Firefox tertatarajah menggunakan pelayan proksi yang menolak talian.
 contentEncodingError=Laman yang anda cuba lihat tidak boleh dipaparkan kerana cara pemampatan yang digunakan tidak sah atau tidak disokong.
 unsafeContentType=Laman yang anda cuba lihat tidak boleh dipaparkan kerana mengandungi sejenis fail yang mungkin tidak selamat untuk dibuka. Sila hubungi pemilik laman web untuk memaklumkan masalah ini.
 externalProtocolTitle=Permohonan Protokol Luaran
 externalProtocolPrompt=Satu aplikasi luaran perlu dilancarkan untuk selesaikan %1$S: links.\n\n\nRequested link:\n\n%2$S\n\nApplication: %3$S\n\n\n Ijka anda tidak jangkakan permintaan ini ia mungkin akan cuba untuk eksplotasi satu kelemahan dalam program lain. Batal permintaan ini melainkan anda pasti ia bukan berniat jahat.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Tidak diketahui>
 externalProtocolChkMsg=Ingat pilihan saya untuk semua link sejenis ini.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -14,68 +14,72 @@
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Tidak dapat menyambung">
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "Alamat ini dihadkan">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.title "Pelayan tidak ditemui">
-
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<ul> <li>Periksa alamat kerana kesilapan menaip seperti <strong>ww</strong>.example.com sebaliknya <strong>www</strong>.example.com</li> <li>Jika anda gagal memuatkan sebarang laman, periksa rangkaian komputer anda</li> <li>Jika komputer atau rangkaian anda dilindungi oleh firewall atau proksi, pastikan yang &brandShortName; dibenarkan untuk mencapai Web.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Fail tidak ditemui">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Periksa nama fail untuk huruf besar atau ralat menaip lain.</li> <li>Periksa juga jika fail telah dipindahkan, dinamakan atau dipadam.</li> </ul>">
 
 
 
 <!ENTITY generic.title "Oops.">
-
+<!ENTITY generic.longDesc "<p>&brandShortName; tidak dapat memuatkan laman ini kerana sebab tertentu.</p>">
 
-
+<!ENTITY malformedURI.title "Alamat tidak sah">
+<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> <li>Alamat Web biasanya ditulis seperti <strong>http://www.example.com/</strong></li> <li>Pastikan yang anda menggunakan slash (cth. <strong>/</strong>).</li> </ul>">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Sambungan diganggu">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY notCached.title "Dokumen Luput">
-
+<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Dokumen yang diminta tidak berada di dalam &brandShortName;'s cache.</p><ul><li>Sebagai satu keselamatan berjaga-jaga, &brandShortName;tidak akan diminta kembali dokumen sensitif.</li><li>Tekan Cuba Sekali Lagi untuk meminta dokumen daripada laman web.</li></ul>">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Mod luat talian">
 <!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Tekan &quot;Try Again&quot; untuk menukar kepada mod dalam talian dan muat kembali laman.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Mengandungi Ralat Pengekodan">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Sila hubungi pemilik tapak web untuk memaklumkan masalah ini.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Jenis Fail yang Tidak Selamat">
 <!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Sila hubungi pemilik tapak web untuk memaklumkan masalah ini.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY netReset.title "Sambungan diulang tetap">
 <!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Sambungan telah tamat tempoh">
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
+<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Alamat tidak difahami">
 <!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Anda mungkin perlu memasang perisian lain untuk membuka alamat ini.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Pelayan proksi menilak sambungan">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Periksa tetapan proksi untuk memastikan yang ianya telah betul.</li> <li>Hubungi pentadbir rangkaian anda unutuk pastikan yang proksi berfungsi.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "Tidak dapat menemui pelayan proksi">
 <!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Periksa tetapan proksi untuk pastikan yang sambungannya betul.</li> <li>Pastikan komputer anda mempunyai sambungan rangkaian yang berfungsi.</li> <li>Jika komputer atau rangkaian anda dilindungi firewall atau proksi, pastikan yang &brandShortName; dibenarkan mencapai Web.</li> </ul>">
 
+<!ENTITY redirectLoop.title "Laman tidak diarahkan dengan betul">
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Masalah ini kadagkala disebabkan oleh melumpuhkan atau penolakan dari menerima cookie.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "Tindak balas tidak dijangka daripada pelayan">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Periksa untuk pastikan yang sistem anda mempunyai Pengurus Sekuriti Peribadi yang terpasang.</li> <li>Ini mungkin disebabkan konfigurasi bukan-piawai pada pelayan.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Laman yang anda cuba lihat tidak dapat ditunjukkan kerana kesahan data yang diterima tidak dapat disahkan.</li> <li>Sila hubungi pemilik laman web bagi memaklumkan masalah ini.</li> </ul>">
 
 <!-- Localization note (certerror.introPara) - The text content of the span tag
 will be replaced at runtime with the name of the server to which the user
 was trying to connect. -->
 
+<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>tidak wujud buat sementara waktu atau terlalu sibuk. Cuba beberapa ketika lagi.</li> <li>Jika anda gagal memuatkan sebarang laman, periksa sambungan rangkaian komputer anda.</li> <li>Jika komputer atau rangkaian anda dilindungi firewall atau proksi, pastikan yang &brandShortName; dibenarkan untuk mencapai Web.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Disekat oleh Polisi Keselamatan Kandungan">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; menghalang laman ini daripada dipaparkan kerana ia mempunyai kandungan yang tidak dibenarkan oleh polisi keselamatan.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Ralat Kandungan Rosak">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Laman yang anda ingin mencuba untuk lihat tidak dapat dipamer kerana ada kesilapan dalam transmisi data telah disyaki.</p><ul><li>Sila hubungi pemilik laman web ini untuk memberitahu mereka mengenai masalah ini.</li></ul>">
 
 
--- a/browser/crashreporter/crashreporter-override.ini
+++ b/browser/crashreporter/crashreporter-override.ini
@@ -1,6 +1,8 @@
 ; This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 ; License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 ; file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 ; This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
 ; LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The %s is replaced with a string containing detailed information.
+CrashReporterProductErrorText2=Firefox telah bermasalah dan dirempuh. Kami akan cuba untuk memulihkan tab dan tetingkap anda apabila ia mula semula.\n\nNamun, crash reporter ialah tidak boleh untuk menghantar satu laporan rempuhan.\n\nButiran: %s
+CrashReporterDescriptionText2=Firefox mempunyai masalah dan rempuh. Kami akan cuba untuk memulihkan tab dan tetingkap anda apabila ia mula semula.\n\nBantu kami mendiagnos dan menetapkan masalah, anda boleh menghantarkan satu laporan rempuhan kepada kami.
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -163,8 +163,9 @@ text_annotation_type.alt=[{{type}} Anota
 password_label=Masukan kata kunci untuk membuka fail PDF ini.
 password_invalid=Kata laluan salah. Cuba lagi.
 password_ok=OK
 password_cancel=Batal
 
 printing_not_supported=Amaran: Cetakan ini tidak sepenuhnya disokong oleh pelayar ini.
 printing_not_ready=Amaran: PDF tidak sepenuhnya dimuatkan untuk dicetak.
 web_fonts_disabled=Fon web dilumpuhkan: tidak dapat fon PDF terbenam.
+document_colors_not_allowed=Dokumen PDF tidak dibenarkan untuk menggunakan warna sendiri: 'Benarkan muka surat untuk memilih warna sendiri' telah dinyahaktif dalam pelayar.
--- a/devtools/client/app-manager.properties
+++ b/devtools/client/app-manager.properties
@@ -1,15 +1,28 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+validator.nonExistingFolder=Fail projek tidak wujud
 validator.expectProjectFolder=Fail projek berakhir menjadi fail
+validator.invalidManifestURL=Manifest URL tidak sah '%S'
 # LOCALIZATION NOTE (validator.invalidManifestJSON, validator.noAccessManifestURL):
 # %1$S is the error message, %2$S is the URI of the manifest.
+validator.invalidManifestJSON=Webapp manifest ini adalah JSON file tidak sah: %1$S at: %2$S
 validator.noAccessManifestURL=Tidak dapat membaca fail manifest: %1$S pada: %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (validator.invalidHostedManifestURL): %1$S is the URI of
 # the manifest, %2$S is the error message.
+validator.invalidHostedManifestURL=URL manifes yang dihoskan tidak sah '%1$S': %2$S
+validator.invalidProjectType=Jenis projek yang tidak diketahui '%S'
 # LOCALIZATION NOTE (validator.missNameManifestProperty, validator.missIconsManifestProperty):
 # don't translate 'icons' and 'name'.
+validator.missNameManifestProperty=Kehilangan mandatori 'name' dalam Manifes.
+validator.missIconsManifestProperty=Kehilangan 'icons' dalam Manifes.
 validator.missIconMarketplace2=penyerahan apl ke Marketplace memerlukan ikon128px
+validator.invalidAppType=Jenis app yang tidak diketahui: '%S'.
+validator.invalidHostedPriviledges=Aplikasi yang dihoskan tidak boleh jenis '%S'.
+validator.noCertifiedSupport=aplikasi 'disahkan' tidak disokong sepenuhnya pada pengurus App.
+validator.nonAbsoluteLaunchPath=Laluan pelancaran mestilah laluan sebenar yang dimulakan dengan '/': '%S'
+validator.accessFailedLaunchPath=Tidak dapat mencapai app memulakan dokumen '%S'
 # LOCALIZATION NOTE (validator.accessFailedLaunchPathBadHttpCode): %1$S is the URI of
 # the launch document, %2$S is the http error code.
+validator.accessFailedLaunchPathBadHttpCode=Tidak dapat mengakses aplikasi pada permulaan dokumen '%1$S', terdapat kod HTTP %2$S
--- a/devtools/client/appcacheutils.properties
+++ b/devtools/client/appcacheutils.properties
@@ -63,20 +63,22 @@ noResults=Carian anda tiada jawapan.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cacheDisabled): it's used when the cache is disabled and
 # an attempt is made to view offline data.
 cacheDisabled=Disk cache anda dilumpuhkan. Sila tetapkan browser.chache.disk.enable kepada true di dalam about:config dan cuba lagi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (firstLineMustBeCacheManifest): the associated cache
 # manifest has a first line that is not "CACHE MANIFEST". Parameters: %S is
 # the line number.
+firstLineMustBeCacheManifest=Barisan pertama daripada manifest harus mempunyai "CACHE MANIFEST" di barisan %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cacheManifestOnlyFirstLine2): the associated cache
 # manifest has "CACHE MANIFEST" on a line other than the first line.
 # Parameters: %S is the line number where "CACHE MANIFEST" appears.
+cacheManifestOnlyFirstLine2="CACHE MANIFEST" hanya sah pada garis pertama tetapi dijumpai pada garis %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (asteriskInWrongSection2): the associated cache manifest
 # has an asterisk (*) in a section other than the NETWORK section. Parameters:
 # %1$S is the section name, %2$S is the line number.
 asteriskInWrongSection2=Asterisk (*) disalahgunakan di dalam seksyen %1$S pada baris %2$S. Jika baris pada seksyen NETWORK mengandungi hanya satu aksara asterisk, maka sebarang URI yang tidak disenaraikan di dalam manifest akan dianggap sama seperti jika URI disenaraikan di dalam seksyen NETWORK. Sebaliknya URI seumpamanya akan dianggap sebagai tidak wujud. Penggunaan aksara * lainnya adalah dilarang.
 
 # LOCALIZATION NOTE (escapeSpaces): the associated cache manifest has a space
 # in a URI. Spaces must be replaced with %20. Parameters: %S is the line
@@ -104,16 +106,17 @@ fallbackUseSpaces=Hanya dua URIs yang di
 # FALLBACK section that attempts to use an asterisk (*) as a wildcard. In this
 # section the URI is simply a path prefix. Parameters: %S is the line number
 # where this error occurs.
 fallbackAsterisk2=Asterisk (*) disalahgunakan di dalam bahagian FALLBACK pada garis %S. URIs di dalam bahgian FALLBACK hendaklah sama padan dengan prefix URI yang diminta.
 
 # LOCALIZATION NOTE (settingsBadValue): the associated cache manifest has a
 # SETTINGS section containing something other than the valid "prefer-online"
 # or "fast". Parameters: %S is the line number where this error occurs.
+settingsBadValue=Bahagian SETTINGS hanya boleh mengandungi nilai tunggal , "prefer-online" atau "fast" pada garis %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (invalidSectionName): the associated cache manifest
 # contains an invalid section name. Parameters: %1$S is the section name, %2$S
 # is the line number.
 invalidSectionName=Nama seksyen tidak sah (%1$S) di baris %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (entryNotFound): the requested cache entry that does not
 # exist.
--- a/devtools/client/canvasdebugger.dtd
+++ b/devtools/client/canvasdebugger.dtd
@@ -17,17 +17,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.reloadNotice2): This is the label shown
  - along with the button that triggers a page refresh. -->
 
 <!ENTITY canvasDebuggerUI.reloadNotice2  "laman bagi membolehkan menyahpijat konteks &lt;canvas&gt;.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.emptyNotice1/2): This is the label shown
  - in the call list view when empty. -->
 
 <!ENTITY canvasDebuggerUI.emptyNotice1  "Klik pada">
-
+<!ENTITY canvasDebuggerUI.emptyNotice2  "butang untuk merakam tindanan panggilan bingkai animasi.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.waitingNotice): This is the label shown
  - in the call list view while recording a snapshot. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.recordSnapshot): This string is displayed
  - on a button that starts a new snapshot. -->
 
 <!ENTITY canvasDebuggerUI.recordSnapshot.tooltip "Rakam bingkai seterusnya di dalam gelung animasi.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.importSnapshot): This string is displayed
  - on a button that opens a dialog to import a saved snapshot data file. -->
--- a/devtools/client/connection-screen.dtd
+++ b/devtools/client/connection-screen.dtd
@@ -18,11 +18,13 @@
 <!ENTITY availableProcesses "Proses jauh yang tersedia:">
 <!ENTITY connectionError "Ralat:">
 <!ENTITY errorTimeout "Ralat: masa sambungan tamat.">
 <!ENTITY errorRefused "Ralat: sambungan ditolak.">
 <!ENTITY errorUnexpected "Ralat tak terduga.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (remoteHelp, remoteDocumentation, remoteHelpSuffix):
 these strings will be concatenated in a single label, remoteDocumentation will
 be used as text for a link to MDN. -->
+
+<!ENTITY remoteHelp "Alatan Pembangunan Firefox boleh menyahpepijat peranti capaian jauh (Firefox untuk Android dan Firefox OS, sebagai contoh). Pastikan anda telah membuka pilihan 'Remote debugging' dalam peranti capaian jauh. Untuk makluman, lihat ">
 <!ENTITY remoteDocumentation "dokumentasi">
 <!ENTITY remoteHelpSuffix ".">
 
--- a/devtools/client/scratchpad.properties
+++ b/devtools/client/scratchpad.properties
@@ -111,13 +111,14 @@ scratchpad.panelLabel=Panel Pad Lakar
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.tooltip): This string is displayed in the
 # tooltip of the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools
 # window.
 scratchpad.tooltip=Scratchpad
 
 # LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the text that is displayed when
 # a new user of the developer tools pastes code into the console
 # %1 is the text of selfxss.okstring
+selfxss.msg=Amaran Komplot: Berhati-hati ketika menampal sesuatu yang anda tidak fahami. Ini mungkin membenarkan penyerang dapat mencuri identiti atau mengambil alih kawalan komputer anda. Sila taip '%S' di bawah (tidak perlu menekan enter) untuk menampalnya.
 
 # LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the string to be typed
 # in by a new user of the developer tools when they receive the sefxss.msg prompt.
 # Please avoid using non-keyboard characters here
 selfxss.okstring=benarkan menampal
--- a/devtools/client/styleeditor.properties
+++ b/devtools/client/styleeditor.properties
@@ -35,16 +35,17 @@ ruleCount.label=#1 peraturan.;#1 peratur
 # LOCALIZATION NOTE (error-load): This is shown when loading fails.
 error-load=Lembaran gaya tidak dapat dimuatkan.
 
 # LOCALIZATION NOTE (error-save): This is shown when saving fails.
 error-save=Lembaran gaya tersebut tidak boleh disimpan.
 
 # LOCALIZATION NOTE (error-compressed): This is shown when we can't show
 # coverage information because the css source is compressed.
+error-compressed=Tidak dapat menunjukkan maklumat liputan untuk gaya helaian termampat
 
 # LOCALIZATION NOTE (importStyleSheet.title): This is the file picker title,
 # when you import a style sheet into the Style Editor.
 importStyleSheet.title=Import gaya helaian
 
 # LOCALIZATION NOTE (importStyleSheet.filter): This is the *.css filter title
 importStyleSheet.filter=Fail-fail CSS
 
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -33,16 +33,17 @@ close.accesskey=T
 update.button=Kemaskini
 update.accesskey=K
 webConsoleCmd.accesskey=W
 
 # LOCALIZATION NOTE (timestampFormat): %1$02S = hours (24-hour clock),
 # %2$02S = minutes, %3$02S = seconds, %4$03S = milliseconds.
 timestampFormat=%02S:%02S:%02S.%03S
 
+helperFuncUnsupportedTypeError=Panggilan pprint untuk objek jenis ini tidak dapat dilaksanakan.
 
 # LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.deltaDurationMS): this string is used to
 # show the duration between two network events (e.g request and response
 # header or response header and response body). Parameters: %S is the duration.
 NetworkPanel.durationMS=%Sms
 
 ConsoleAPIDisabled=Konsol Web mengelogan API (console.log, console.info, console.warn, console.error) telah dilumpuhkan oleh satu skrip pada laman ini.
 
@@ -213,16 +214,17 @@ openNodeInInspector=Klik untuk pilih nod
 
 # LOCALIZATION NOTE (cdFunctionInvalidArgument): the text that is displayed when
 # cd() is invoked with an invalid argument.
 cdFunctionInvalidArgument=Tidak dapat cd() pada tetingkap yang diberi. Argumen tidak sah.
 
 # LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the text that is displayed when
 # a new user of the developer tools pastes code into the console
 # %1 is the text of selfxss.okstring
+selfxss.msg=Amaran Komplot: Berhati-hati ketika menampal sesuatu yang anda tidak fahami. Ini mungkin membenarkan penyerang dapat mencuri identiti atau mengambil alih kawalan komputer anda. Sila taip '%S' di bawah (tidak perlu menekan enter) untuk menampalnya.
 
 # LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the string to be typed
 # in by a new user of the developer tools when they receive the sefxss.msg prompt.
 # Please avoid using non-keyboard characters here
 selfxss.okstring=benarkan menampal
 
 # LOCALIZATION NOTE (messageToggleDetails): the text that is displayed when
 # you hover the arrow for expanding/collapsing the message details. For
--- a/devtools/shared/csscoverage.dtd
+++ b/devtools/shared/csscoverage.dtd
@@ -26,17 +26,17 @@
 <!ENTITY csscoverage.optimize.header "Laman Yang Boleh Dioptimumkan">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.preload1, csscoverage.preload2,
  - csscoverage.preload3): These 3 are part of a paragraph with 1 and 2
  - separated by a styled <link> tag and 2 and 3 separated by a styled
  - <style> tag -->
 
 <!ENTITY csscoverage.optimize.body1 "Terkadang anda boleh percepatkan pemuatan dengan menggerakkannya">
 <!ENTITY csscoverage.optimize.body2 "tag ke bawah laman dan cipta baris baharu">
-
+<!ENTITY csscoverage.optimize.body3 "elemen dengan gaya diperlukan sebelum acara 'load' ke atas. Ini adalah gaya blok yang anda perlukan: ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.optimize.bodyX):
  - This is what we say when we have no optimization suggestions -->
 
 <!ENTITY csscoverage.optimize.bodyX "Semua aturan dalam satu baris.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.footer1, csscoverage.footer2a,
  - csscoverage.footer3, csscoverage.footer4): The text displayed at the
  - bottom of the page, with 2a being the URL opened when the link text in 3
  - is clicked -->
--- a/devtools/shared/csscoverage.properties
+++ b/devtools/shared/csscoverage.properties
@@ -9,21 +9,24 @@
 # csscoverageStopDesc2, csscoverageOneShotDesc2, csscoverageToggleDesc2,
 # csscoverageReportDesc2): Short descriptions of the csscoverage commands
 csscoverageDesc=Kawalan analisa liputan CSS
 csscoverageStartDesc2=Mulakan pengumpulan data liputan CSS
 csscoverageStopDesc2=Henti pengumpulan data liputan CSS
 csscoverageOneShotDesc2=Kumpul serta-merta data liputan CSS
 csscoverageToggleDesc2=Togol pengumpulan data liputan CSS
 csscoverageReportDesc2=Tunjuk laporan liputan CSS
+csscoverageStartNoReloadDesc=Jangan mulakan dengan ulangmuat laman
+csscoverageStartNoReloadManual=Adalah bagus sekiranya kita mulakan dengan mengulang muat laman semasa kerana ianya akan memulakan ujian pada titik yang diketahui, tetapi mungkin juga terdapat alasan mengapa kita tidak mahu melakukannya (contoh: laman mengandungi keadaan yang akan hilang semasa mengulang muat)\u0020
 
 # LOCALIZATION NOTE (csscoverageRunningReply, csscoverageDoneReply): Text that
 # describes the current state of the css coverage system
 csscoverageRunningReply=Melarikan analisa liputan CSS
 csscoverageDoneReply=Analisa liputan CSS selesai
 
 # LOCALIZATION NOTE (csscoverageRunningError, csscoverageNotRunningError,
 # csscoverageNotRunError): Error message that describe things that can go wrong
 # with the css coverage system
 csscoverageRunningError=Analisa liputan CSS sedang dilarikan
 csscoverageNotRunningError=Analisa liputan CSS tidak dilarikan
 csscoverageNotRunError=Analisa liputan CSS belum dilarikan
 csscoverageNoRemoteError=Sasaran tidak menyokong Liputan CSS
+csscoverageOneShotReportError=Laporan liputan CSS tidak tersedia untuk data sekali harung 'oneshot'. Sila gunakan start/stop.
--- a/devtools/shared/gcli.properties
+++ b/devtools/shared/gcli.properties
@@ -30,16 +30,17 @@ canonDefaultGroupName=Opsyen
 # LOCALIZATION NOTE (canonProxyDesc, canonProxyManual): These commands are
 # used to execute commands on a remote system (using a proxy). Parameters: %S
 # is the name of the remote system.
 canonProxyDesc=Lakukan arahan pada %S
 canonProxyManual=Sekumpulan arahan telah dilakukan pada sistem capaian jauh. Sistem capaian jauh ini telah dicapai melalui %S
 
 # LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when we try to add a new
 # command (using a proxy) where one already exists with the same name.
+canonProxyExists=Telah mempunyai arahan dinamakan '%S'
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message describes the '{' command, which allows
 # entry of JavaScript like traditional developer tool command lines.
 cliEvalJavascript=Masukkan JavaScript secara langsung
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed when the command line has more
 # arguments than the current command can understand.
 cliUnusedArg=Terlalu banyak argumen
@@ -47,73 +48,84 @@ cliUnusedArg=Terlalu banyak argumen
 # LOCALIZATION NOTE: The title of the dialog which displays the options that
 # are available to the current command.
 cliOptions=Opsyen yang ada
 
 # LOCALIZATION NOTE: The error message when the user types a command that
 # isn't registered
 
 # LOCALIZATION NOTE: A parameter should have a value, but doesn't
+cliIncompleteParam=Nilai diperlukan untuk '%1$S'.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument points to a file
 # that does not exist, but should (e.g. for use with File->Open) %1$S is a
 # filename
+fileErrNotExists='%1$S' tidak wujud
 
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument points to a file
 # that exists, but should not (e.g. for use with File->Save As) %1$S is a
 # filename
+fileErrExists='%1$S' telah wujud
 
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument points to a
 # non-file, when a file is needed. %1$S is a filename
+fileErrIsNotFile='%1$S' bukanlah fail
 
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument points to a
 # non-directory, when a directory is needed (e.g. for use with 'cd') %1$S is a
 # filename
+fileErrIsNotDirectory='%1$S' bukanlah direktori
 
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument does not match
 # the specified regular expression %1$S is a filename %2$S is a regular
 # expression
+fileErrDoesntMatch='%1$S' tidak sepadan '%2$S'
 
 # LOCALIZATION NOTE: When the menu has displayed all the matches that it
 # should (i.e. about 10 items) then we display this to alert the user that
 # more matches are available.
 fieldMenuMore=Lebih persamaan, teruskan menaip
 
 # LOCALIZATION NOTE: The command line provides completion for JavaScript
 # commands, however there are times when the scope of what we're completing
 # against can't be used. This error message is displayed when this happens.
 jstypeParseScope=Kehilangan skop
 
 # LOCALIZATION NOTE (jstypeParseMissing, jstypeBeginSyntax,
 # jstypeBeginUnterm): These error messages are displayed when the command line
 # is doing JavaScript completion and encounters errors.
+jstypeParseMissing=tidak boleh menemukan ciri '%S'
 jstypeBeginSyntax=Ralat sintaks
 jstypeBeginUnterm=Nyah menamatkan rentetan harfiah
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed if the system for providing
 # JavaScript completions encounters and error it displays this.
 jstypeParseError=Ralat
 
 # LOCALIZATION NOTE (typesNumberNan, typesNumberNotInt2, typesDateNan): These
 # error messages are displayed when the command line is passed a variable
 # which has the wrong format and can't be converted. Parameters: %S is the
 # passed variable.
+typesNumberNan=Tidak dapat menukar "%S" kepada nombor.
+typesNumberNotInt2=Tidak dapat menukar "%S" kepada integer.
+typesDateNan=Tidak dapat menukar "%S" kepada tarikh.
 
 # LOCALIZATION NOTE (typesNumberMax, typesNumberMin, typesDateMax,
 # typesDateMin): These error messages are displayed when the command line is
 # passed a variable which has a value out of range (number or date).
 # Parameters: %1$S is the passed variable, %2$S is the limit value.
 typesNumberMax=%1$S adalah lebih daripada lebih maksimum dibenarkan: %2$S.
 typesNumberMin=%1$S adalah lebih kecil daripada mininum dibenarkan: %2$S.
 typesDateMax=%1$S terlewat daripada maksimum yang dibenarkan: %2$S.
 typesDateMin=%1$S terawal daripada mininum dibenarkan: %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when the command line is
 # passed an option with a limited number of correct values, but the passed
 # value is not one of them.
+typesSelectionNomatch=Tidak dapat menggunakan '%S'.
 
 # LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when the command line is
 # expecting a CSS query string, however the passed string is not valid.
 nodeParseSyntax=Ralat sintaks dalam pertanyaan CSS
 
 # LOCALIZATION NOTE (nodeParseMultiple, nodeParseNone): These error messages
 # are displayed when the command line is expecting a CSS string that matches a
 # single node, but more nodes (or none) match.
@@ -139,16 +151,18 @@ helpManNone=Tiada
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed in response to the 'help'
 # command when used without a filter, just above the list of known commands.
 helpListAll=Arahan sedia ada:
 
 # LOCALIZATION NOTE (helpListPrefix, helpListNone): These messages are
 # displayed in response to the 'help <search>' command (i.e. with a search
 # string), just above the list of matching commands. Parameters: %S is the
 # search string.
+helpListPrefix=Arahan bermula dengan '%S':
+helpListNone=Tiada arahan bermula dengan '%S'
 
 # LOCALIZATION NOTE (helpManRequired, helpManOptional, helpManDefault): When
 # the 'help x' command wants to show the manual for the 'x' command, it needs
 # to be able to describe the parameters as either required or optional, or if
 # they have a default value.
 helpManRequired=diminta
 helpManOptional=pilihan
 helpManDefault=pilihan, default=%S
@@ -166,20 +180,22 @@ subCommands=Sub-Perintah
 # cannot find a match for the parse types.
 commandParseError=Ralat menghurai baris perintah
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextDesc, contextManual, contextPrefixDesc): These
 # strings are used to describe the 'context' command and its 'prefix'
 # parameter. See localization comment for 'connect' for an explanation about
 # 'prefix'.
 contextDesc=Tumpukan pada sekumpulan arahan
+contextManual=Menetapkan awalan lalai untuk arahan akan datang. Sebagai contoh 'context git' akan membenarkan anda hanya menaip 'commit' berbanding 'git commit'.
 contextPrefixDesc=Arahan tatatanda awal
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message message displayed during the processing of
 # the 'context' command, when the found command is not a parent command.
+contextNotParentError=Tidak dapat menggunakan '%S' sebagai awalan disebabkan ianya bukanlah arahan utama.
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextReply, contextEmptyReply): These messages are
 # displayed during the processing of the 'context' command, to indicate
 # success or that there is no command prefix.
 contextReply=Gunakan %S sebagai arahan tatatanda utama
 contextEmptyReply=Arahan tatatanda utama tidak ditetapkan
 
 # LOCALIZATION NOTE (connectDesc, connectManual, connectPrefixDesc,
@@ -229,16 +245,17 @@ langOutput=Anda kini menggunakan %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (prefDesc, prefManual, prefListDesc, prefListManual,
 # prefListSearchDesc, prefListSearchManual, prefShowDesc, prefShowManual,
 # prefShowSettingDesc, prefShowSettingManual): These strings describe the
 # 'pref' command and all its available sub-commands and parameters.
 prefDesc=Arahan untuk mengawal tetapan
 prefManual=Arahan mempamerkan dan mengubah keutamaan kedua-duanya untuk GCLI dan persekitaran
 prefListDesc=Paparan tetapan yang ada
+prefListManual=Memaparkan senarai pilihan, pilihan ditapis apabila menggunakan parameter 'carian'
 prefListSearchDesc=Menapis senarai tetapan yang dipaparkan
 prefListSearchManual=Mencari rentetan yang diberikan dalam senarai keutamaan yang ada
 prefShowDesc=Paparkan nilai tetapan
 prefShowManual=Memaparkan nilai keutamaan yang diberikan
 prefShowSettingDesc=Penetapan mempamerkan
 prefShowSettingManual=Nama tetapan mempamerkan
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is used to show the preference name and the
@@ -273,16 +290,17 @@ prefOutputFilter=Penapis
 # displayed in the output from the 'pref list' command as table headings.
 prefOutputName=Nama
 prefOutputValue=Nilai
 
 # LOCALIZATION NOTE (introDesc, introManual): These strings describe the
 # 'intro' command. The localization of 'Got it!' should be the same used in
 # introTextGo.
 introDesc=Tunjukkan mesej perasmian
+introManual=Papar semula mesej yang ditunjukkan kepada pengguna baru sehingga mereka klik butang 'Dah dapat!'
 
 # LOCALIZATION NOTE (introTextOpening3, introTextCommands, introTextKeys2,
 # introTextF1Escape, introTextGo): These strings are displayed when the user
 # first opens the developer toolbar to explain the command line, and is shown
 # each time it is opened until the user clicks the 'Got it!' button.
 introTextOpening3=GCLI adalah eksperimen untuk mencipta baris perintah yang sangat berguna untuk pembangun web.
 introTextCommands=Untuk senarai jenis arahan
 introTextKeys2=, atau tunjuk/sorok arahan petunjuk akhbar
--- a/devtools/shared/gclicommands.properties
+++ b/devtools/shared/gclicommands.properties
@@ -48,16 +48,17 @@ screenshotManual=Simpan imej PNG daripad
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotFilenameDesc) A very short string to describe
 # the 'filename' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
 # a dialog when the user is using this command.
 screenshotFilenameDesc=Destinasi nama fail
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotFilenameManual) A fuller description of the
 # 'filename' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
 # asks for help on what it does.
+screenshotFilenameManual=Nama sebuah fail (sepatut ada sambungan '.png') ke mana kita tulis screenshot.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotClipboardDesc) A very short string to describe
 # the 'clipboard' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
 # a dialog when the user is using this command.
 screenshotClipboardDesc=Salin tangkapskrin ke papan keratan? (benar/tidak benar)
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotClipboardManual) A fuller description of the
 # 'clipboard' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
@@ -69,16 +70,17 @@ screenshotClipboardManual=Benar jika and
 # a dialog when the user is using this command.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
 screenshotChromeDesc2=Cekup tetingkap chrome %1$S? (true/false)
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotChromeManual) A fuller description of the
 # 'chrome' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
 # asks for help on what it does.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
+screenshotChromeManual2=Benar jika anda mahu mengambil cekupan daripada tetingkap %1$S berbanding kandungan tetingkap laman web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotGroupOptions) A label for the optional options of
 # the screenshot command.
 screenshotGroupOptions=Opsyen
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotGroupOptions) A label for the advanced options of
 # the screenshot command.
 
@@ -211,16 +213,17 @@ highlightShowAllManual=Jika terlalu bany
 # LOCALIZATION NOTE (highlightRegionDesc) A very short string to describe the
 # 'region' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
 # dialog when the user is using this command.
 highlightRegionDesc=Daerah model kekotak
 
 # LOCALIZATION NOTE (highlightRegionManual) A fuller description of the 'region'
 # option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
 # help on what it does.
+highlightRegionManual=Daerah model kekotak mana yang perlu diserlahkan: 'content', 'padding', 'border' atau 'margin'
 
 # LOCALIZATION NOTE (highlightFillDesc) A very short string to describe the
 # 'fill' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
 # dialog when the user is using this command.
 highlightFillDesc=Gaya pengisian
 
 # LOCALIZATION NOTE (highlightFillManual) A fuller description of the 'fill'
 # option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
@@ -242,25 +245,27 @@ highlightKeepManual=Secara lalai, penyer
 # informing the user how many nodes have been highlighted successfully and how
 # to turn highlighting off
 
 # LOCALIZATION NOTE (highlightOutputMaxReached) A confirmation message for the
 # 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
 # informing the user how many nodes have been highlighted successfully and that
 # some nodes could not be highlighted due to the maximum number of nodes being
 # reached, and how to turn highlighting off
+highlightOutputMaxReached=Nod %1$S sepadan, tetapi hanya nod %2$S diserlahkan. Gunakan '--showall' untuk menunjukkan semua\u0020
 
 # LOCALIZATION NOTE (unhighlightDesc) A very short description of the
 # 'unhighlight' command. See unhighlightManual for a fuller description of what
 # it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 unhighlightDesc=Buang serlahan semua nod
 
 # LOCALIZATION NOTE (unhighlightManual) A fuller description of the 'unhighlight'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
+unhighlightManual=Buang serlahan semua nod yang sebelumnya diserlahkan dengan arahan 'highlight'
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserDesc) A very short description of the
 # 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
 restartBrowserDesc=Mulakan semula %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserNocacheDesc) A very short string to
@@ -439,16 +444,17 @@ dbgListSourcesDesc=Senarai sumber URLs y
 dbgBlackBoxDesc=Sumber kotak hitam dalam nyahpepijat
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgBlackBoxSourceDesc) A very short string used to describe the
 # 'source' parameter to the 'dbg blackbox' command.
 dbgBlackBoxSourceDesc=Sumber spesifik untuk dikotak hitamkan
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgBlackBoxGlobDesc) A very short string used to describe the
 # 'glob' parameter to the 'dbg blackbox' command.
+dbgBlackBoxGlobDesc=Kotak hitamkan semua sumber yang sepadan dengan glob (sebagai contoh: "*.min.js")
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgBlackBoxInvertDesc) A very short string used to describe the
 # 'invert' parameter to the 'dbg blackbox' command.
 dbgBlackBoxInvertDesc=Padanan balikan, supaya kita kotak hitamkan setiap sumber yang tidak diberikan sumber atau tidak sepadan dengan paten glob yang diberikan.
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgBlackBoxEmptyDesc) A very short string used to let the
 # user know that no sources were black boxed.
 dbgBlackBoxEmptyDesc=(Tiada sumber dikotak hitamkan)
@@ -467,16 +473,17 @@ dbgBlackBoxErrorDesc=Ralat kotak hitam:
 dbgUnBlackBoxDesc=Henti mengkotak hitamkan sumber dalam penyahpepijat
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgUnBlackBoxSourceDesc) A very short string used to describe the
 # 'source' parameter to the 'dbg unblackbox' command.
 dbgUnBlackBoxSourceDesc=Sumber spesifik untuk menghentikan kotak hitam
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgUnBlackBoxGlobDesc) A very short string used to describe the
 # 'glob' parameter to the 'dbg blackbox' command.
+dbgUnBlackBoxGlobDesc=Henti mengkotak hitamkan semua sumber yang sepadan dengan glob ini (sebagai contoh: "*.min.js")
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgUnBlackBoxEmptyDesc) A very short string used to let the
 # user know that we did not stop black boxing any sources.
 dbgUnBlackBoxEmptyDesc=(Tidak menghentikan kotak hitam sebarang sumber)
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgUnBlackBoxNonEmptyDesc) A very short string used to let the
 # user know which sources we stopped black boxing.
 dbgUnBlackBoxNonEmptyDesc=Hentikan kotak hitam sumber berikut:
@@ -576,24 +583,26 @@ cmdDesc=Manipulasi arahan-arahan
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdRefreshDesc) A very short description of the 'cmd refresh'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible.
 cmdRefreshDesc=Membaca kembali direktori mozcmd
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdStatus3) When the we load new commands from mozcmd
 # directory, we report where we loaded from using %1$S.
+cmdStatus3=Memuat perintah daripada '%1$S'
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirDesc) A very short description of the 'cmd setdir'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible.
 cmdSetdirDesc=Menetapkan direktori mozcmd
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirManual3) A fuller description of the 'cmd setdir'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
+cmdSetdirManual3=Direktori 'mozcmd' adalah cara yang mudah untuk mencipta arahan suaian. Untuk maklumat lanjut lihat <a href="https://developer.mozilla.org/docs/Tools/GCLI/Customization">Dokumentasi MDN</a>.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirDirectoryDesc) The description of the directory
 # parameter to the 'cmd setdir' command.
 cmdSetdirDirectoryDesc=Direktori mengandungi fail .mozcmd
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDesc) A very short description of the 'addon'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible.
@@ -1188,16 +1197,17 @@ callLogChromeVarNotFoundChrome=Pemboleh 
 # LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalException) A string displayed as the
 # result of the 'calllog chromestart' command with a source type of JavaScript
 # and invalid JavaScript code.
 callLogChromeEvalException=Pengesahan JavaScript dikeluarkan mengikut pengecualian
 
 # LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalNeedsObject) A string displayed as the
 # result of passing a non-JavaScript object creating source via the
 # 'calllog chromestart javascript' command.
+callLogChromeEvalNeedsObject=Sumber Javaskrip harus dikira untuk sebuah objek untuk metode memanggil yang akan dilog e.g. "({a1: function() {this.a2()},a2: function() {}});"
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpadOpenTooltip) A string displayed as the
 # tooltip of button in devtools toolbox which opens Scratchpad.
 scratchpadOpenTooltip=Scratchpad
 
 # LOCALIZATION NOTE (paintflashingDesc) A very short string used to describe the
 # function of the "paintflashing" command
 paintflashingDesc=Serlahkan kawasan dicat
@@ -1356,16 +1366,17 @@ profilerAlreadyStarted2=Profil ini telah
 # an operation cannot be completed because the profile in question could not be
 # found.
 profilerNotFound=Profil tidak ditemui
 
 # LOCALIZATION NOTE (profilerNotStarted) A message that is displayed whenever
 # an operation cannot be completed because the profile in question has not been
 # started yet. It also contains a hint to use the 'profile start' command to
 # start the profiler.
+profilerNotStarted3=Pemprofil belum dimulakan lagi. Gunakan 'profile start' untuk memulakan profil
 
 # LOCALIZATION NOTE (profilerStarted2) A very short string that indicates that
 # we have started recording.
 profilerStarted2=Merekod…
 
 # LOCALIZATION NOTE (profilerStopped) A very short string that indicates that
 # we have stopped recording.
 profilerStopped=Berhenti…
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -4,16 +4,17 @@
 
 KillScriptTitle=Amaran: Skrip tidak responsif
 KillScriptMessage=Skrip pada laman ini mungkin sibuk, atau telah berhenti bertindak balas. Anda boleh menghentikan skrip sekarang, atau biarkan skrip meneruskan untuk melihat jika skrip akan selesai.
 KillScriptWithDebugMessage=Skrip pada laman ini mungkin sibuk, atau telah berhenti bertindak balas. Anda boleh menghentikan skrip sekarang, buka skrip dalam penyahpijat, atau biarkan skrip meneruskan.
 KillScriptLocation=Skrip: %S
 StopScriptButton=Henti skrip
 DebugScriptButton=Skrip nyahpijat
 WaitForScriptButton=Teruskan
+DontAskAgain=&Jangan tanya saya lagi
 JSURLLoadBlockedWarning=Cubaan memuat javascript: URL daripada satu hos\ndalam tetingkap yang memaparkan kandungan daripada \nhos lain telah dihalang oleh pengurus sekuriti.
 WindowCloseBlockedWarning=Skrip tidak dapat menutup tetingkap yang bukan dibuka oleh skrip.
 OnBeforeUnloadTitle=Adakah anda pasti?
 OnBeforeUnloadMessage=Pengesahan anda diperlukan sebelum meninggalkan laman sesawang ini - Namun begitu, data yang anda masukkan tidak akan disimpan.
 OnBeforeUnloadStayButton=Kekal pada Halaman
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Tinggalkan Halaman
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: cubaan untuk menetapkan strokeStyle atau fillStyle kepada nilai yang lain daripada rentetan, CanvasGradient atau CanvasPattern diabaikan.
 EmptyGetElementByIdParam=Rentetan kosog dihantar ke getElementById().
@@ -51,66 +52,79 @@ FormValidationStepMismatchOneValue=Sila 
 FormValidationBadInputNumber=Sila masukkan nombor.
 GetAttributeNodeWarning=getAttributeNode() tidak lagi digunakan. Sila gunakan getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=setAttributeNode() tidak lagi digunakan. Sila gunakan setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=getAttributeNodeNS() tidak lagi digunakan. Sila gunakan getAttributeNS().
 SetAttributeNodeNSWarning=setAttributeNodeNS() tidak lagi digunakan. Sila gunakan setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=removeAttributeNode() tidak lagi digunakan. Sila gunakan removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=document.createAttribute() tidak lagi digunakan. Sila gunakan element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=document.createAttributeNS() tidak lagi digunakan. Sila gunakan element.setAttributeNS().
+NodeValueWarning=Penggunaan atribut attributes' nodeValue tidak lagi digunakan. Sila gunakan nilai.
+TextContentWarning=Penggunaan atribut attributes' textContent telah dikecam. Sila gunakan nilai.
 EnablePrivilegeWarning=Penggunaan daripada enablePrivilege tidak lagi digunakan. Sila gunakan kod untuk melaksanakan dengan prinsipal (contoh satu ekstensi) di dalam.
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=nsiJSON.decode tidak lagi digunakan. Sila gunakan JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=nsIJSON.encode tidak lagi digunakan. Sila gunakan JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=nsIDOMWindowInternal tidak lagi digunakan. Sila gunakan nsIDOMWindow.
+FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Meminta kepada skrin penuh telah dihentikan kerana sekurangnya satu daripada satu dokumen mengandungi iframes yang tidak mempunyai satu atribut "allowfullscreen".
 HTMLSyncXHRWarning=Permintaan menghuraikan HTML dalam XMLHttp tidak disokong dalam mod segerak.
+InvalidRedirectChannelWarning=Tidak boleh beralih ke %S kerana nsIWritablePropertyBag2 tidak dilaksanakan oleh saluran tersebut.
+ResponseTypeSyncXHRWarning=Penggunaan atribut XMLHttpRequest's responseType tidak lagi disokong pada mod segerak dalam konteks tetingkap.
+TimeoutSyncXHRWarning=Penggunaan daripada XMLHttpRequest's atribut masa tamat adalah tidak disokong dalam mod sinkronis dalam konteks tetingkap.
 JSONCharsetWarning=Satu percubaan telah dibuat untuk mengisytiharkan pengekodan bukan UTF-8 untuk JSON yang diambil menggunakan XMLHttpRequest. Hanya pengekodan UTF-8 yang disokong JSON.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate AudioBufferSourceNode
 MediaBufferSourceNodeResampleOutOfMemory=Memori tidak mencukupi untuk mensampel AudioBufferSorceNode untuk mainbalik.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataUnknownContentType=Penimbal dihulurkan kepada decodeAudioData mengandungi satu jenis kandungan tidak dikenali.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataUnknownError=Satu kesilapan tidak dikenali ketika memproses decodeAudioData.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataInvalidContent=Penimbal dihulurkan kepada decodeAudioData mengandungi kandungan tidak sah yang mana tidak boleh menyahkod dengan jayanya.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataNoAudio=Penimbal dihulurkan kepada decodeAudioData tidak mengandungi mana-mana audio.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
 MediaLoadExhaustedCandidates=Semua sumber-sumber calon gagal dilaksanakan. Pelaksanaan media diberhentikan sementara.
+MediaLoadSourceMissingSrc=<source> elemen tidak mempunyai "src" atribut. Beban sumber media gagal.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadHttpError=Muatkan HTTP gagal dengan status %1$S. Gagal muatkan sumber media %2$S.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadInvalidURI=URI tidak sah. Memuatkan sumber media %S gagal.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Dinyatakan "jenis" sifat "%1$S" tidak disokong. Muatan sumber media %2$S gagal.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the "media" attribute value of the <source> element. It is a media query. %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadSourceMediaNotMatched=Dinyatakan "media" sifat "%1$S" tidak sesuai dengan alam sekitar. Muatan sumber media %2$S gagal.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadUnsupportedMimeType=HTTP "Content-Type" tidak disokong oleh "%1$S". Proses muat turun sumber %2$S gagal.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
 MediaLoadDecodeError=Media sumber %S tidak dapat dinyahkod.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
 # LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
 # LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
 # LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MediaRecorder".
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the ID of the MediaStreamTrack passed to MediaStream.addTrack(). Do not translate "MediaStreamTrack" and "AudioChannel".
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MediaStream", "stop()" and "MediaStreamTrack"
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DOMException", "code" and "name"
+DOMExceptionCodeWarning=Penggunaan daripada DOMException's kod atribut adalah dibantah. Gunakan nama sebaliknya.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "__exposedProps__"
 NoExposedPropsWarning=Mendedahkan objek chrome kandungan JS tanpa __exposedProps__ terancam dan terkutuk. Lihat https://developer.mozilla.org/en/XPConnect_wrappers untuk maklumat lanjut.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
 MutationEventWarning=Penggunaan Mutation Events telah tamat. Gunakan MutationObserver sebaliknya.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
 ComponentsWarning=Objek Komponen dikecam. Ia akan dikeluarkan tidak lama lagi.
 PluginHangUITitle=Amaran: Skrip tidak responsif
 PluginHangUIMessage=%S mungkin sibuk, atau telah berhenti bertindak balas. Anda boleh menghentikan skrip sekarang, atau biarkan skrip meneruskan untuk melihat jika skrip akan selesai.
 PluginHangUIWaitButton=Teruskan
 PluginHangUIStopButton=Stop plugin
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
+PrefixedVisibilityAPIWarning='mozHidden' dan 'mozVisibilityState' telah dikecam. Sila gunakan tidak prefix sebalik 'hidden' dan 'visibilityState' .
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
 NodeIteratorDetachWarning=Memanggil detach() pada NodeIterator tidak lagi ada kesan.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
+LenientThisWarning=Mengabaikan dapatkan atau tetapkan ciri yang mempunyai [LenientThis] kerana objek "this" tidak betul.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "nsIDOMWindowUtils", "getWindowWithOuterId", or "nsIWindowMediator"
 GetWindowWithOuterIdWarning=Penggunaan nsIDOMWindowUtils.getOuterWindowWithId() adalah usang. Sebaliknya, gunakan kaedah nsIWindowMediator dengan nama yang sama.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getPreventDefault" or "defaultPrevented".
 GetPreventDefaultWarning=Penggunaan getPreventDefault() adalah usang. Sebaliknya gunakan defaultPrevented.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getUserData", "setUserData", "WeakMap", or "element.dataset".
 GetSetUserDataWarning=Penggunaan getUserData() atau setUserData() adalah usang. Sebaliknya gunakan WeakMap atau element.dataset .
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozGetAsFile" or "toBlob"
 MozGetAsFileWarning=Kaedah mozGetAsFile tidak biasa dikecam dan tidak lama lagi akan dikeluarkan. Sebaliknya gunakan kaedah biasa toBlob.
@@ -120,16 +134,17 @@ UseOfCaptureEventsWarning=Penggunaan cap
 UseOfReleaseEventsWarning=Penggunaan releaseEvents() dihapuskan. Untuk menaiktaraf kod anda, gunakan cara DOM 2 removeEventListener(). Untuk bantuan lanjut http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "document.load()" or "XMLHttpRequest"
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Kegunaan document.load() tidak lagi digunakan. Untuk mengemaskini kod anda, sila gunakan DOM objek XMLHttpRequest. Untuk bantuan lanjut https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()"
 ShowModalDialogWarning=Penggunaan window.showModalDialog() adalah usang. Sebaliknya gunakan window.open(). Untuk bantuan lanjut https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window._content" or "window.content"
 Window_ContentWarning=window._content dikecam. Sila gunakan window.content sebagai ganti.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
+SyncXMLHttpRequestWarning=XMLHttp segerak pada tajuk utama dikecam kerana kesan buruknya kepada pengalaman pengguna akhir. Untuk bantuan yang lebih http://xhr.spec.whatwg.org/
 ImplicitMetaViewportTagFallback=Tiada tag meta-viewport dijumpai. Sila jelas menentukan satu untuk mengelakkan perubahan tingkah laku yang tidak dijangka pada versi akan datang. Untuk bantuan yang lebih https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DataContainerEvent" or "CustomEvent"
 DataContainerEventWarning=Penggunakan DataContainerEvent dikecam. Sebaliknya gunakan CustomEvent.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers"
 Window_ControllersWarning=window.controllers telah dikecam. Jangan gunakannya untuk mengesan UA.
 ImportXULIntoContentWarning=Mengimport nod XUL kepada kandungan dokumen telah dikecam. Fungsian ini mungkin akan disingkirkan tidak lama lagi.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -1,62 +1,169 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+MimeNotCss=Stylesheet %1$S tidak dimuatkan kerana ia berjenis MIME, "%2$S", bukan "text/css".
+MimeNotCssWarn=Gaya-helaian %1$S telah dimuatkan sebagai CSS walaupun ia berjenis MIME, "%2$S", bukan "text/css".
 
 PEUnexpEOF2=Ketamatan fail tidak diduga apabila mencari %1$S.
 PEParseRuleWSOnly=Rentetan hanya-ruang-putih diberi dihurai sebagai aturan.
 PEDeclDropped=Deklarasi dijatuhkan.
 PEDeclSkipped=Dilangkau kepada deklarasi berikutnya.
+PEUnknownProperty=Ciri tidak diketahui '%1$S'.
+PEValueParsingError=Ralat penghuraian nilai untuk '%1$S'.
+PEExpectEndValue=Ketamatan nilai dijangka tetapi '%1$S' telah dijumpai.
+PERuleTrailing=Ketamatan nilai dijangka tetapi '%1$S' telah dijumpai.
 PESkipAtRuleEOF2=tamat untuk at-rule
+PEUnknownAtRule=at-ruletidak dikenali atau ralat menghurai at-rule '%1$S'.
 PECharsetRuleEOF=rentetan set aksara dalam aturan @charset
+PECharsetRuleNotString=Menjangka rentetan set aksara tetapi menemui '%1$S'.
 PEGatherMediaEOF=akhir senarai media dalam aturan @import atau @media
+PEGatherMediaNotComma=Menjangka ',' dalam senarai media tetapi menemui '%1$S'.
+PEGatherMediaNotIdent=Menjangka pengenal dalam senarai media tetapi menemui '%1$S'.
+PEGatherMediaReservedMediaType=Jumpa kata kunci terpelihara '%1$S' ketika mencari jenis media.
 PEParseSourceSizeListEOF=panjang nilai untuk keadaan media sepadan
+PEParseSourceSizeListNotComma=Menjangka ',' selepas nilai tetapi menemui '%1$S'
+PEImportNotURI=Menjangka URI dalam aturan @import tetapi menemui '%1$S'.
+PEImportBadURI=URI tak sah pada @import rule: '%1$S'.
+PEImportUnexpected=Menemui '%1$S' tidak dijangka di antara @import.
 PEGroupRuleEOF2=pengakhiran @media, @supports atau @-moz-document rule
 PEGroupRuleNestedAtRule=%1$S peraturan yang tidak dibenarkan berada dalam rule @media atau peraturan @-moz-document .
+PEMozDocRuleBadFunc2=Menjangka url(), url-prefix(), domain() atau regexp() dalam aturan @-moz-document tetapi menemui '%1$S'.
+PEMozDocRuleNotURI=Menjangka URI dalam aturan @-moz-doument tetapi menemui '%1$S'.
+PEMozDocRuleNotString=Menjangka rentetan dalam peraturan @-moz-document fungsi regexp() tapi terjumpa '%1$S'.
 PEMozDocRuleEOF=URI seterus dalam @-moz-document memerintah
 PEAtNSPrefixEOF=awalan ruang nama dalam aturan @namespace
 PEAtNSURIEOF=ruang nama URI dalam aturan @namespace
+PEAtNSUnexpected=Token tidak dijangka di antara @namespace: '%1$S' .
 PEKeyframeNameEOF=Nama peraturan @keyframes.
 PEKeyframeBadName=Menjangka pengenal untuk nama daripada peraturan @keyframes.
 PEKeyframeBrace=Menjangka pembukaan { daripada peraturan @keyframes.
 PESkipDeclBraceEOF=menutup } blok deklarasi
 PESkipRSBraceEOF=menutup } set aturan tidak sah
 PEBadSelectorRSIgnored=Set aturan diabaikan kerana pemilih rosak.
 PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Peraturan keyframe dibiarkan disebabkan oleh pemilih yang buruk.
+PESelectorListExtra=Menjangka ',' atau '{' tetapai menemui '%1$S'.
 PESelectorGroupNoSelector=Pemilih dijangka.
 PESelectorGroupExtraCombinator=Penggabung Berjuntai.
 PECounterStyleNotIdent=Menjangka pengenal untuk nama daripada aturan @counter-style.
+PECounterStyleBadName=Nama aturan @counter-style tidak sepatutnya '%1$S'.
+PECounterStyleBadBlockStart=Dijangka '{' untuk memulakan aturan @counter-style tetapi menemui '%1$S'.
+PECounterStyleEOF=penutup '}' untuk blok @counter-style
+PECounterDescExpected=Dijangka pemerihal counter tetapi menemjui '%1$S'.
+PEUnknownCounterDesc=Pemerihal tidak dikenali '%1$S' di dalam aturan @counter-style.
+PECounterExtendsNotIdent=Dijangka pengenal untuk extends system tetapi menemui '%1$S'.
 PECounterASWeight=Setiap pemberat di dalam pemerihal additive-symbols mestilah lebih kecil daripada pemberat terdahulu.
 PEClassSelEOF=nama kelas
+PEClassSelNotIdent=Menjangka pengenal untuk pemilih kelas tetapi menemui '%1$S'.
+PECoordinatePair=Menjangka integer tetapi menemui '%1$S'.
 PETypeSelEOF=jenis elemen
+PETypeSelNotType=Menjangka nama elemen atau '*' tetapi menemui '%1$S'.
+PEUnknownNamespacePrefix=Awalan ruang-nama tidak diketahui '%1$S'.
 PEAttributeNameEOF=nama atribut
+PEAttributeNameExpected=Menjangka pengenal untuk nama atribut tetapi menemui '%1$S'.
+PEAttributeNameOrNamespaceExpected=MEnjangka nama atribut atau ruang nama tetapi menemui '%1$S'.
+PEAttSelNoBar=Menjangka '|' tetapi menemui '%1$S'.
 PEAttSelInnerEOF=sebahagian daripada pemilih atribut
+PEAttSelUnexpected=Token tidak dijangka dalam pemilih atribut: '%1$S'.
 PEAttSelValueEOF=nilai atribut
+PEAttSelCloseEOF=']' untuk mengakhiri pemilih atribut
+PEAttSelNoClose=Menjangka ']' untuk menamatkan pemilih atribut tetapi menemui '%1$S'.
+PEAttSelBadValue=Menjangka pengenal atau rentetan untuk nilai dalam pemilih atribut tetapi menemui '%1$S'.
 PEPseudoSelEOF=nama pseudo-class atau pseudo-element
+PEPseudoSelBadName=Menjangka pengenal untuk pseudo-class atau pseudo-element tetapi menemui '%1$S'.
+PEPseudoSelNonFunc=Fungsian token untuk bukan-fungsi pseudo-class atau pseudo-element, atau cara lain, apabila membaca '%1$S'.
+PEPseudoSelNotPE=Menjangkan pseudo-element tetapi menemui '%1$S'.
+PEPseudoSelDoubleNot=Penyangkalan pseudo-class tidak dapat menyangkal '%1$S'.
+PEPseudoSelPEInNot=Pseudo-elements tidak dapat disangkal '%1$S'.
+PEPseudoSelNewStyleOnly=Pseudo-element ini mesti menggunakan "::" bentuk: '%1$S'.
+PEPseudoSelEndOrUserActionPC=Menjangkakan berakhirnya pemilih atau tindakan pengguna pseudo-class selepas pseudo-element tetapi menemui '%1$S'.
+PEPseudoSelNoUserActionPC=Menjangkakan berakhirnya pemilih selepas pseudo-element yang tidak menyokong tindakan pengguna pseudo-classes tetapi menemui '%1$S'.
+PEPseudoSelMultiplePE=Ekstra pseudo-element '%1$S'.
+PEPseudoSelUnknown=Pseudo-class atau pseudo-element tidak diketahui '%1$S'.
 PENegationEOF=pemilih antara penyangkalan
+PENegationBadInner=Pemilih mudah cacat sebagaimana sangkalan argumen pseudo-class '%1$S'.
+PENegationNoClose=Kehilangan penutup ')' dalam sangkalan pseudo-class '%1$S'.
+PENegationBadArg=Argumen hilang dalam sangkalan pseudo-class '%1$S'.
 PEPseudoClassArgEOF=argumen ke pseudo-class selector
+PEPseudoClassArgNotIdent=Dijangkai pengecam untuk parameter kelas-pseudo tetapi mendapati '%1$S'.
+PEPseudoClassArgNotNth=Dijangka sebahagian daripada hujah untuk kelas-pseudo tetapi mendapati '%1$S'.
+PEPseudoClassNoClose=Penutup ')' hilang dalam pseudo-class, sebaliknya '%1$S' dijumpai
+PEPseudoClassNoArg=Argumen hilang dalam pseudo-class '%1$S'.
+PEPseudoClassNotUserAction=Menjangkakan berakhirnya pemilih atau tindakan pengguna pseudo-class selepas pseudo-element tetapi menemui pseudo-class '%1$S'.
 PESelectorEOF=pemilih
+PEBadDeclBlockStart=Menjangka '{' untuk memulakan blok deklarasi tetapi menemui '%1$S'.
 PEColorEOF=warna
+PEColorNotColor=Menjangka warna tetapi menemui '%1$S'.
 PEColorComponentEOF=komponen warna
+PEExpectedPercent=Menjangka peratus tetapi menemui '%1$S'.
+PEExpectedInt=Menjangka integer tetapi menemui '%1$S'.
+PEColorBadRGBContents=Menjangka nombor atau peratus dalam rgb() tetapi menemui '%1$S'.
+PEColorComponentBadTerm=Menjangka '%2$S' tetapi menemui '%1$S'.
 PEColorHueEOF=corak
+PEExpectedComma=Menjangka ',' tetapi menemui '%1$S'.
 PEColorSaturationEOF=ketepuan
 PEColorLightnessEOF=kecerahan
 PEColorOpacityEOF=kelegapan dalam nilai warna
+PEExpectedNumber=Menjangka nombor tetapi menemui '%1$S'.
+PEExpectedPosition=Menjangka deklarasi <position> tetapi menemui '%1$S'.
+PEExpectedRadius=Menjangka '|' tetapi menemui '%1$S'.
+PEExpectedCloseParen=Menjangka ')' tetapi menemui '%1$S'.
+PEDeclEndEOF=';' or '}' untuk mengakhiri pengisytiharan
+PEParseDeclarationNoColon=Menjangka ':' tetapi menemui '%1$S'.
+PEParseDeclarationDeclExpected=Menjangka deklarasi tetapi menemui '%1$S'.
 PEEndOfDeclEOF=akhir deklarasi
 PEImportantEOF=penting
+PEExpectedImportant=Menjangka 'important' tetapi menemui '%1$S'.
+PEBadDeclEnd=Menjangka ';' untuk menamatkan deklarasi tetapi menemui '%1$S'.
+PEBadDeclOrRuleEnd2=Dijangkakan ';' atau '}' untuk menamatkan deklarasi tetapi menemui '%1$S'.
 PEInaccessibleProperty2=Tidak boleh menentukan nilai bagi barang dalaman.
 PECommentEOF=akhir komen
+SEUnterminatedString=menemui restetan tidak ditutup '%1$S'.
+PEFontDescExpected=Dijangka pemerihal font tetapi '%1$S'.
+PEUnknownFontDesc=deskripsi tidak dikenali '%1$S' di dalam peraturan @font-face.
+PEMQExpectedExpressionStart=Dijangka '(' untuk memulakan ungkapan pertanyaan media tetapi mendapati '%1$S'.
 PEMQExpressionEOF=kandungan ungkapan pertanyaan media
+PEMQExpectedFeatureName=Dijangka nama ciri media tetapi mendapati '%1$S'.
+PEMQExpectedFeatureNameEnd=Jangkaan ':' atau ')' selepas nama media tetapi menjumpai '%1$S'.
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=Fungsi media yang min- atau max- mesti mempunyai satu nilai.
 PEMQExpectedFeatureValue=Jumpa nilai yang tidak sah untuk ciri media.
+PEBadFontBlockStart=Dijangka '{' untuk memulakan @font-face rule tetapi menjumpai '%1$S'.
+PEBadFontBlockEnd=Dijangka '}' untuk menamatkan peraturan @font-face tetapi mendapati '%1$S' .
 PEAnonBoxNotAlone=Tidak menjangka kotak tidak bernama.
 PEFFVUnexpectedEOF=Akhir tidak dijangka aturan @font-feature-values.
+PEFFVBlockStart=Menjangkakan pembukaan { daripada aturan @font-feature-values tetapi menemui '%1$S'.
+PEFFVValueSetStart=Menjangkakan pembukaan { daripada nilai ciri yang ditetapkan tetapi menemui '%1$S'.
+PEFFVNoFamily=Menjangkakan senarai keluarga font untuk aturan @font-feature-values tetapi menemui '%1$S' .
+PEFFVUnexpectedBlockEnd=Menjangkakan '}' untuk menamatkan aturan @font-feature-values tetapi menemui '%1$S' .
+PEFFVUnknownFontVariantPropValue=Nilai ciri font-variant '%1$S' tidak diketahui.
+PEFFVExpectedIdent=Menjangkakan pengenal tetapi menemui '%1$S'.
+PEFFVExpectedValue=Menjangkakan nilai integer bukan negatif tetapi menemui '%1$S'.
+PEFFVTooManyValues=Terlalu banyak nilai untuk ciri jenis '%1$S'.
 PEFFVGenericInFamilyList=Senarai keluarga tidak boleh mengandungi nama keluarga font generik.
+PEFFVValueDefinitionTrailing=Menjangkakan penamat definisi nilai tetapi menemui '%1$S'.
+PEBadDirValue=Diharapkan 'ltr' atau 'rtl' dalam laluan selector tetapi dijumpai '%1$S'.
+PESupportsConditionStartEOF2='not', '(', atau fungsi
+PESupportsConditionInParensEOF=‘)’
+PESupportsWhitespaceRequired=Ruang kosong dijangka selepas 'not', 'and', or 'or'.
+PESupportsConditionExpectedOpenParenOrFunction=Diharapkan '(' atau fungsi semasa menghuraikan sokongan bersyarat tetapi '%1$S' dijumpai.
+PESupportsConditionExpectedCloseParen=Diharapkan ')' semasa menghuraikan sokongan bersyarat tetapi dijumpai '%1$S'.
+PESupportsConditionExpectedStart2=Diharapkan 'not' atau '(' semasa menghuraikan sokongan bersyarat tetapi dijumpai '%1$S'.
+PESupportsConditionExpectedNot=Diharapkan 'not' semasa menghuraikan sokongan bersyarat tetapi dijumpai '%1$S'.
+PESupportsGroupRuleStart=Diharapkan '{' untuk memulakan @supports rule tetapi dijumpai '%1$S'.
 PEFilterEOF=penapis
+PEExpectedNoneOrURL=Menjangka 'none' atau URL tetapi menemui '%1$S'.
+PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction=Dijangka 'tiada', URL, atau fungsi penapis tetapi mendapati '%1$S'.
 PEExpectedNonnegativeNP=Dijangka nombor bukan negatif atau peratusan.
 PEFilterFunctionArgumentsParsingError=Kesilapan dalam hujah parsing untuk fungsi penapis.
 PEVariableEOF=pembolehubah
+PEVariableEmpty=Menjangkakan nilau pembolehubah tetapi menemui'%1$S'.
 # LOCALIZATION NOTE(PEValueWithVariablesParsingErrorInValue): %1$S is replaced
 # with the property name and %2$S is replaced with the property value.
+PEValueWithVariablesFallbackInherit=Jatuh kembali kepada 'inherit'.
+PEValueWithVariablesFallbackInitial=Jatuh kembali kepada 'initial'.
 PEInvalidVariableReference=Ciri mengandungi rujukan kepada pembolehubah tidak sah.
+PEInvalidVariableTokenFallback=Menemui token yang tidak sah '%1$S' pada paras teratas pembolehubah rujukan jatuh kembali.
 PEExpectedVariableNameEOF=pengenal untuk nama pembolehubah
+PEExpectedVariableName=Menjangka pengenal untuk nama atribut tetapi menemui '%1$S'.
+PEExpectedVariableFallback=Menjangkakan pembolehubah rujukan jatuh kembali selepas ','.
+PEExpectedVariableCommaOrCloseParen=Menjangkakan ',' atau ')' selepas nama pembolehubah di dalam rujukan pembolehubah tetapi menemui '%1$S'.
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -1,12 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+ImageMapRectBoundsError=atribut "coords" tag <area shape="rect"> tidak dalam format "kiri,atas,kanan,bawah".
+ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=atribut "coords" tag <area shape="circle"> tidak dalam format "center-x,center-y,radius".
+ImageMapCircleNegativeRadius=atribut "coords" tag <area shape="circle"> memiliki radius negatif.
+ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=atribut "coords" tag <area shape="poly"> tidak dalam format "x1,y1,x2,y2 ...".
+ImageMapPolyOddNumberOfCoords=atribut "coords" tag <area shape="poly"> telah kehilangan kordinat "y" terakhir (ormat yang betul adalah "x1,y1,x2,y2  ...").
 
 TablePartRelPosWarning=Kedudukan baris relatif dalam jadual dan kumpulan berturut-turut kini disokong. Laman ini mungkin perlu dikemaskini kerana ia boleh bergantung kepada ciri ini tidak mempunyai kesan.
 
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooSmall):
 ## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge):
 ## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
 ## (%3$S, %4$S) is a pair of integer values of the viewport size
--- a/dom/chrome/layout/printing.properties
+++ b/dom/chrome/layout/printing.properties
@@ -16,16 +16,17 @@ pagenumber=%1$d
 # Place the word %ld where the page number and number of pages should be
 # The first %ld will receive the the page number
 # the second %ld will receive the total number of pages
 pageofpages=%1$d daripada %2$d
 
 noprinter=Tidak terdapat pencetak.
 PrintToFile=Cetak Ke Fail
 noPrintFilename.title=Nama fail hilang
+noPrintFilename.alert=Anda telah memilih "Cetak Ke Fail", dan nama fail kosong!
 fileConfirm.exists=%S sudah pun wujud.\nAdakah anda mahu gantikannya?
 print_error_dialog_title=Ralat Pencetak
 printpreview_error_dialog_title=Ralat Pralihat Cetak
 
 # Printing error messages.
 #LOCALIZATION NOTE: Some of these messages come in pairs, one
 # for printing and one for print previewing. You can remove that
 # distinction in your language by removing the entity with the _PP
--- a/dom/chrome/layout/xbl.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xbl.properties
@@ -1,9 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 UnexpectedElement=Elemen <%1$S> tidak dijangka.
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S”
+GTK2Conflict=Key tidak dijumpai pada GTK2: key="%S" modifiers="%S"
+WinConflict=Acara utama tidak terdapat pada beberapa susun atur papan kekunci: key="%S" modifiers="%S"
+TooDeepBindingRecursion=XBL mengikat "%S" telah digunakan oleh unsur-unsur nenek moyang yang terlalu banyak; tidak memohon untuk menghalang rekursi yang tak terhingga.
+CircularExtendsBinding=Melanjutkan pengikatan XBL "%S" dengan "%S" yang mungkin menyebabkan melanjutkan diri sendiri
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
 CommandNotInChrome=Penggunaan <handler command="…"> tidak dibenarkan di luar chrome.
 MalformedXBL = Salah satu fail XBL mengalami kecacatan. Adakah anda lupa tentang namespace XBL pada tag ikatan?
+InvalidExtendsBinding=Melanjutkan "%S" adalah tidak sah. Secara umum, tidak memberi nama tag.
+MissingIdAttr = Salah satu ciri penentu "id" hilang pada tag ikatan.
--- a/dom/chrome/layout/xul.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xul.properties
@@ -1,7 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 MissingOverlay=Gagal memuat lapisan daripada %1$S.
 PINotInProlog=<?%1$S?> arahan pemprosesan tiada kesan di luar prolog pengaturacaraan dalam logik lagi (lihat bug 360119).
 NeededToWrapXUL=Kotak XUL untuk elemen %1$S mengandungi satu talian kemasukan %2$S, memaksa semua kanak dibalut dalam satu blok.
+NeededToWrapXULInlineBox=Kotak XUL untuk elemen %1$S mengandungi sebuah barisan %2$S child, memaksa semua anak-anaknya dibalut didalam sebuah blok. Ini selalunya dapat diperbetulkan dengan menggantikan "display: -moz-inline-box" dengan "display: -moz-inline-box; display: inline-block".
--- a/dom/chrome/mathml/mathml.properties
+++ b/dom/chrome/mathml/mathml.properties
@@ -5,9 +5,13 @@
 InvalidChild=Markup tidak sah: <%1$S> tidak dibenarkan sebagai anak untuk <%2$S>.
 ChildCountIncorrect=Markup tidak sah: Kesalahan nombor bagi children untuk <%1$S/> ditanda.
 DuplicateMprescripts=Markup tidak sah: Lebih daripada satu <mprescripts/> dalam <mmultiscripts/>.
 # LOCALIZATION NOTE: The first child of <mmultiscript/> is the base, that is the element to which scripts are attached.
 NoBase=Markup tidak sah: Mengharapkan hanya saru lement Base dalam <mmultiscripts/>. Tidak menemui apa-apa.
 SubSupMismatch=Markup tidak sah: Padanan subscript/superscript tidak sempurna dalam <mmultiscripts/>.
 
 # LOCALIZATION NOTE: When localizing the single quotes ('), follow the conventions in css.properties for your target locale.
+AttributeParsingError=Ralat dalam nilai penghuraian '%1$S' untuk '%2$S' attribute kepada <%3$S/>. Attribute diabaikan.
+AttributeParsingErrorNoTag=Ralat dalam penghuraian nilai '%1$S' untuk attribute '%2$S'. Attribute diabaikan.
+LengthParsingError=Ralat dalam penguraian nilai attribute MathML '%1$S' sebagai panjang. Attribute diabaikan.
+DeprecatedSupersededBy='%1$S' telah dikecam dalam MathML 3, digantikan oleh '%2$S'.
 UnitlessValuesAreDeprecated=Nilai-nilai Unitless dikecam dalam MathML 3.
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -3,17 +3,17 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY loadError.label "Ralat Memuatkan Laman">
 <!ENTITY retry.label "Cuba Lagi">
 <!-- Specific error messages -->
 
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Tidak dapat Menyambung">
-
+<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Walaupun tapak itu kelihatan sah, tetapi pelungsur tidak dapat mendirikan sambungan.</p><ul><li>Mungkinkah tapak itu tidak wujud buat sementata waktu? Cuba lagi kemudian.</li><li>Adakah anda juga tidak dapat melayari tapak lain? Periksa sambungan rangkaian komputer anda.</li><li>Adakah komputer atau rangkaian anda dilindungi firewall atau proksi? Tetapan yang tidak betul boleh mengganggu pelayaran Web.</li></ul>">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "Port Dihadkan atas Alasan Keselamatan">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Alamat yang diminta mengkhususkan port (cth. <q>mozilla.org:80</q> untuk port 80 pada mozilla.org) kebiasaannya digunakan untuk kegunaan <em>selain</em> daripada pelugsuran Web. Pelungsur telah membatalkan permintaan untuk perlindungan dan sekuriti anda.</p>">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.title "Alamat Tidak Ditemui">
 <!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Pelungsur tidak menemui hos pelayan bagi alamat yang diberi.</p><ul><li>Adakah anda telah melakukan kesilapan menaip domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> sebaliknya adalah <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Adakah anda pasti yang alamat ini wujud? Pendaftarannya mungkin telah luput.</li><li>Adakah anda gagal melungsuri tapak lain? Periksa sambungan rangkaian dan tetapan pelayan DNS.</li><li>Adakah komputer atau rangkaian anda dilindungi oleh firewall atau proksi? Tetapan yang tidak betul boleh mengganggu pelungsuran Web.</li></ul>">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Fail tidak ditemui">
@@ -23,56 +23,56 @@
 
 <!ENTITY generic.title "Gagal Menyudahkan Permintaan">
 <!ENTITY generic.longDesc "<p>Maklumat tambahan perihal masalah atau ralat ini belum lagi wujud.</p>">
 
 <!ENTITY malformedURI.title "Alamat Tidak Sah">
 <!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Alamat yang diberikan tidak dapat bentuk yang dikenali. Sila periksa kesilapan pada bar lokasi dan cuba lagi.</p>">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Pemindahan Data Terganggu">
-
+<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Sambungan pelungsur berjaya, tetapi sambungan terganggu ketika pemindahan maklumat. Sila cuba lagi.</p><ul><li>Adakah anda tidak dapat melungsuri laman lain? Sila periksa sambungan rangkaian komputer anda.</li><li>Masih bermasalah? Minta nasihat dari pentadbir rangkaian atau penyedia Internet anda untuk bantuan.</li></ul>">
 
 <!ENTITY notCached.title "Dokumen Luput">
-
+<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Dokumen yang diminta tidak berada didalam cache pelayar.</p><ul><li>Untuk langkah keselamatan, dokumen sensitif tidak akan diminta semula oleh pelayar secara automatik.</li><li>Sila klik Cuba Lagi untuk meminta semula dokumen tersebut dari laman web.</li></ul>">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Mod Luar Talian">
 <!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Pelayar ini beroperasi dalam mod offline dan tidak boleh disambungkan ke item yang diminta.</p><ul><li>Komputer ini bersambung dengan jaringan aktif?</li><li>Tekan &quot;Cuba Lagi&quot; untuk tukar ke mod di talian dan memuatkan laman kembali.</li></ul>">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Mengandungi Ralat Pengekodan">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Laman yang anda cuba lihat tidak dapat dipaparkan kerana ia menggunakan bentuk pemampatan yang tidak sah atau tidak disokong.</p><ul><li>Sila hubungi pemilik laman untuk memaklumkan masalah ini.</li></ul>">
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Jenis Fail yang Tidak Selamat">
 <!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Sila hubungi pemilik laman web untuk memaklumkan masalah ini.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY netReset.title "Sambungan Terganggu">
 <!ENTITY netReset.longDesc "<p>Talian rangkaian terganggu ketika perundingan rangkaian. Sila cuba lagi.</p>">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Sambungan Tamat Tempoh">
-
+<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Tapak yang dipohon tidak membalas kepada permintaan sambungan dan pelungsur berhenti menunggu balasan.</p><ul><li>Kemungkinan pelayan mengalami permintaan tinggi atau gagal sementara? Cuba lagi kemudian.</li><li>Adakah anda gagal melungsuri laman lain? Periksa konfigurasi rangkaian komputer.</li><li>Adakah komputer atau rangkaian anda dilindungi firewall atau proksi? Tetapan yang tidak betul boleh mengganggu melungsuri Web.</li><li>Masih bermasalah? Dapatkan nasihat pentadbir rangkaian atau penyedia Internet anda untuk bantuan.</li></ul>">
 
 <!ENTITY unknownProtocolFound.title "Protokol Tidak Diketahui">
 <!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Alamat yang menentukan protokol (cth. <q>wxyz://</q>) yang pelungsur tidak kenali, jadi pelungsur tidak disambung kepada tapak dengan betul.</p><ul><li>Adakah anda cuba untuk mencapai multimedia atau servis bukan teks lain? Periksa laman untuk keperluan tambahan.</li><li>Sebahagian protokol boleh jadi memerlukan perisian atau plugin pihak-ketiga sebelum pelungsur dapat mengenalinya.</li></ul>">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Pelayan proksi Menolak Sambungan">
-
+<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Pelungsur dikonfigurkan untuk menggunakan pelayan proksi, tetapi proksi menafikan sambungan.</p><ul><li>Adakah konfigurasi proksi pelungsur betul? Periksa tetapan dan cuba lagi.</li><li>Adakah pelayan proksi membenarkan sambungan daripada rangkaian ini?</li><li>Masih bermasalah? Dapatkan nasihat pentadbir rangkaian atau penyedia Internet anda untuk bantuan.</li></ul>">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "Pelayan Proksi Tidak Ditemui">
-
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Pelungsur dikonfigurkan untuk menggunakan pelayan proksi, tetapi proksi tidak dapat ditemui.</p><ul><li>Adakah konfigurasi proksi pelungsur betul? Periksa tetapan dan cuba lagi.</li><li>Adakah komputer disambungkan kepada rangkaian aktif?</li><li>Masih bermasalah? Dapatkan nasihat pentadbir rangkaian atau penyedia Internet anda untuk bantuan.</li></ul>">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "Gelung Lencongan">
-
+<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Pelungsur berhenti daripada cuba mendapatkan item diminta. Laman mengalihkan permintaan dengan cara yang tidak akan selesai.</p><ul><li>Sudahkan anda melumpuhkan atau menghalang keperluan kuki oleh tapak ini?</li><li><em>NOTA</em>: Jika terima kuki dari tapak ini juga tidak dapat menyelesaikan masalah, berkemungkinan adalah masalah konfigurasi pelayan dan bukannya komputer anda.</li></ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "Tindak Balas Salah">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Tapak membalas permintaan rangkaian dengan cara yang tidak dijangka dan pelungsur tidak dapat diteruskan.</p>">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Sambungan yang selamat gagal">
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Laman yang anda sedang lihat tidak dapat ditunjuk kerana data penerima adalah tidak sah</p><ul><li>Sila menghubungi pemilik laman web tentang masalah ini.</li></ul>">
 
 <!ENTITY nssBadCert.title "Sambungan yang selamat gagal">
-
+<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Ini kemungkinan masalah pada konfigurasi server, atau mungkin seseorang cuba menyamar server tersebut</li> <li>Jikalau anda berjaya bersambung dengan server dahulu, kesalahan ini mungkin berlaku seketika, anda boleh cuba semula nanti.</li> </ul>">
 
 
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Disekat oleh Polisi Keselamatan Kandungan">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Pelayar menghalang laman ini daripada dipaparkan kerana ia mempunyai kandungan yang tidak dibenarkan oleh polisi keselamatan.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Ralat Kandungan Rosak">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Laman yang anda ingin mencuba untuk lihat tidak dapat dipamer kerana ada kesilapan dalam transmisi data telah disyaki.</p><ul><li>Sila hubungi pemilik laman web ini untuk memberitahu mereka mengenai masalah ini.</li></ul>">
--- a/dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
+++ b/dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
@@ -8,9 +8,10 @@ launchError=%S tidak dapat dibuka, keran
 diskFull=Tidak terdapat ruang mencukupi pada akera untuk menyimpan %S.\n\nSingkir fail tidak berkaitan daripada cakera dan uba lagi, atau cuba simpan dalam lokasi berlainan.
 readOnly=%S tidak dapata disimpan, kerana cakera, folder, atau fail terlindung-tulis.\n\nBoleh-tuliskan cakera dan cuba lagi, atau uba menyimpan pada lokasi berbeza.
 accessError=%S tidak dapat disimpan, kerana anda tidak boleh menukar kandungan folder berkenaan.\n\nTukar iri folder dan cuba lagi, atau cuba menyimpan di lokasi berbeza.
 SDAccessErrorCardReadOnly=Tidak boleh muat turun fail kerana kad SD sedang digunakan.
 SDAccessErrorCardMissing=Tidak boleh muat turun fail kerana kad SD tidak dijumpai.
 helperAppNotFound=%S tidak dapat dibuka, kerana aplikasi pembantu yang dikaitkan tidak wujud. Tukar perkaitan dalam keutamaan anda.
 noMemory=Tidak terdapat memori menukup untuk menyelesaikan tindakan yang anda pohon.\n\nKeluar sebahagian aplikasi dan cuba lagi.
 title=Memuaturun %S
+fileAlreadyExistsError=%S tidak dapat disimpan, kerana fail sedia wujud dengan nama sama seperti direktori '_files'.\n\nCuba menyimpan kepada lokasi berbeza.
 fileNameTooLongError=%S tidak dapat disimpan, kerana nama fail terlalu panjang.\n\nCuba menyimpan dengan nama fail lebih pendek.
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -104,8 +104,9 @@ CallMethodDeniedOriginsObjectDomain = Ke
 #   don't translate "document.domain".
 CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = Kebenaran dihalang bagi <%1$S> (document.domain=<%5$S>) untuk memanggil method %2$S.%3$S pada <%4$S> (document.domain=<%6$S>).
 
 GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Kebenaran dihalang bagi <%S> mendapatkan milik %S.%S
 SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Kebenaran dihalang bagi <%S> menetapkan milik %S.%S
 CallMethodDeniedOriginsOnlySubject = Kebenaran telah dinafikan untuk <%S> untuk memanggil kaedah %S.%S
 CreateWrapperDenied = Keizinan dinafi untuk menipta pembalut untuk objek kelas %S
 CreateWrapperDeniedForOrigin = Kebenaran dihalang bagi <%2$S> untuk mencipta pembalut wrapper bagi objek kelas %1$S
+ProtocolFlagError = Amaran : Protokol '%S' tiada polisi keselamatan. Apabila dimuat turun protokol seperti itu hanya dibenarkan sekarang, ia perlu dielakkan. Sila lihat dokumentasi di dalam nsIProtocolHandler.idl.
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -1,29 +1,36 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # CSP Warnings:
 # LOCALIZATION NOTE (CSPViolation):
 # %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
+CSPViolation = Tetapan halaman ini disekat pemuatan sumber: %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (CSPViolationWithURI):
 # %1$S is the directive that has been violated.
 # %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
+CSPViolationWithURI = Tetapan halaman ini disekat pemuatan sumber di %2$S ("%1$S").
 # LOCALIZATION NOTE (CSPROViolation):
 # %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
+CSPROViolation = Pencabulan berlaku untuk polisi hanya-laporan CSP ("%1$S"). Perilaku ini dibenarkan, dan laporan CSP telah dihantar.
 # LOCALIZATION NOTE (CSPROViolationWithURI):
 # %1$S is the directive that has been violated.
 # %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
+CSPROViolationWithURI = Tetapan laman memerhatikan pemuatan sumber pada %2$S ("%1$S"). Laporan CSP sedang dihantar.
 # LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
 # %1$S is the URI we attempted to send a report to.
+triedToSendReport = Telah cuba hantar laporan ke URI tidak sah: "%1$S"
 # LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
 # %1$S is the report URI that could not be parsed
+couldNotParseReportURI = Tidak boleh menghurai laporan URI: %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
 # %1$S is the unknown directive
+couldNotProcessUnknownDirective = Tidak boleh proses arahan tidak diketahui '%1$S'
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
 # %1$S is the option that could not be understood
 ignoringUnknownOption = Mengabaikan pilihan tidak diketahui %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringDuplicateSrc):
 # %1$S defines the duplicate src
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcFromMetaCSP):
 # %1$S defines the ignored src
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcWithinScriptStyleSrc):
@@ -47,29 +54,34 @@ inlineStyleBlocked = Cubaan untuk memoho
 # LOCALIZATION NOTE (scriptFromStringBlocked):
 # eval is a name and should not be localized.
 scriptFromStringBlocked = Satu percubaan untuk memanggil JavaScript dari string (dengan memanggil fungsi seperti eval) telah disekat
 # LOCALIZATION NOTE (upgradeInsecureRequest):
 # %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
 # LOCALIZATION NOTE (ignoreSrcForDirective):
 # LOCALIZATION NOTE (hostNameMightBeKeyword):
 # %1$S is the hostname in question and %2$S is the keyword
+hostNameMightBeKeyword = Mentafsir %1$S sebagai nama hos, bukannya kata kunci. Jika anda berhasrat menjadikannya kata kunci, gunakan '%2$S' (dibungkus dengan tanda petikan tunggal).
 # LOCALIZATION NOTE (notSupportingDirective):
 # directive is not supported (e.g. 'reflected-xss')
 # LOCALIZATION NOTE (blockAllMixedContent):
 # %1$S is the URL of the blocked resource load.
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringDirectiveWithNoValues):
 # %1$S is the name of a CSP directive that requires additional values (e.g., 'require-sri-for')
 
 # CSP Errors:
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
 # %1$S is the source that could not be parsed
+couldntParseInvalidSource = Gagal menghuraikan sumber yang tidak sah %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
 # %1$S is the host that's invalid
+couldntParseInvalidHost = Tidak boleh hurai hos tidak sah %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseScheme):
 # %1$S is the string source
+couldntParseScheme = Tidak boleh hurai skim dalam %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
 # %1$S is the string source
+couldntParsePort = Tidak boleh hurai port dalam %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
 # %1$S is the name of the duplicate directive
 duplicateDirective = Duplikasi %1$S arahan telah dikesan. Kesemua tetapi contoh pertama telah diabaikan.
 # LOCALIZATION NOTE (deprecatedDirective):
 # %1$S is the name of the deprecated directive, %2$S is the name of the replacement.
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -1,23 +1,27 @@
 # Mixed Content Blocker
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
+BlockMixedDisplayContent = Pemuatan terhalang paparan bercampur kandungan "%1$S"
+BlockMixedActiveContent = Pemuatan terhalang bergaul kandungan aktif "%1$S"
 
 # CORS
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security", "HSTS", "max-age" or "includeSubDomains"
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Public-Key-Pins", "HPKP", "max-age", "report-uri" or "includeSubDomains"
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "SHA-1"
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Medan kata laluan dipersembahkan pada laman (http://) yang tidak selamat. Ini merupakan risiko keselamatan yang membenarkan kelayakan pengguna log masuk dicuri.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Medan kata laluan dipersembahkan pada laman (http://) yang tidak selamat. Ini merupakan risiko keselamatan yang membenarkan kelayakan pengguna log masuk dicuri.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Medan kata laluan dipersembahkan pada iframe (http://) yang tidak selamat. Ini merupakan risiko keselamatan yang membenarkan kelayakan pengguna log masuk dicuri.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
+LoadingMixedActiveContent2=Memuatkan kandungan aktif bercampur (tidak selamat) pada laman selamat "%1$S"
+LoadingMixedDisplayContent2=Memuatkan kandungan paparan bercampur (tidak selamat) pada laman selamat "%1$S"
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
 
 # Sub-Resource Integrity
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the type of hash algorigthm in use (e.g. "sha256").
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the sub-resource that cannot be protected using SRI.
--- a/dom/chrome/xslt/xslt.properties
+++ b/dom/chrome/xslt/xslt.properties
@@ -11,22 +11,26 @@ 6 = Gaya-helaian XSLT (kemungkinan) men
 7 = Nilai atribut tidak sah dalam XSLT 1.0.
 8 = Ekpressi XPath telah dijangka untuk mengembalikan NodeSet.
 9 = Pengubahan XSLT ditamatkan oleh <xsl:message>.
 10 = Ralat rangkaian berlaku memuatkan lembaran gaya XSLT:
 11 = Lembaran gaya XSLT tidak mempunyai jenis mime XML:
 12 = Lembaran gaya XSLT secara terus atau tidak terus diimport atau termasuk dirinya sendiri:
 13 = Fungsi XPath telah dibatalkan dengan bilangan argumen yang salah .
 14 = Fungsian sambungan XPath tidak diketahui telah dipanggil.
+15 = Kegagalan menghurai XPath: ')' dijangka:
 16 = Kegagalan menghurai XPath: paksi tidak sah:
 17 = Kegagalan menghurai XPath: Ujian Nama atau Jenis Nod dijangka:
+18 = Kegagalan menghurai XPath: ']' dijangka:
 19 = Kegagalan menghurai XPath: nama pembolehubah tidak sah:
 20 = Kegagalan menghurai XPath: akhir ungkapan tidak dijangka:
 21 = Kegagalan menghurai XPath: operator dijangka:
 22 = Kegagalan menghurai XPath: perkataan tidak bertutup:
+23 = Kegagalan menghurai XPath: ':' tidak dijangka:
+24 = Kegagalan menghurai XPath: '!' tidak dijangka, sangkalan not():
 25 = Kegagalan menghurai XPath: aksara tidak sah ditemui:
 26 = Kegagalan menghurai XPath: operator binari dijangka:
 27 = Memuat lembaran gaya XSLT telah dihalang atas alasan keselamatan.
 28 = Penilaian ungkapan yang tidak sah.
 29 = Pengukuhan curly tidak seimbang.
 30 = Mereka cipta satu elemen dengan QName yang tidak sah.
 31 = pembolehubah yang sah akan menyamai pembolehubah yang sah dengan templat yang sama
 
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -28,16 +28,19 @@ RepostFormData=Laman ini sedang diarah k
 DirTitle=Indeks %1$S
 DirGoUp=Naik sehingga paras teratas direktori
 ShowHidden=Papar objek terlindung
 DirColName=Nama
 DirColSize=Saiz
 DirColMTime=Pengubahsuaian terakhir
 DirFileLabel=Fail:\u0020
 
+PhishingAuth=Anda akan melawat "%1$S". Laman ini mencuba untuk mengelirukan anda supaya berfikir yang anda melawat laman berlainan. Guna waspada ekstrim.
 PhishingAuthAccept=Saya faham dan akan lebih berhati-hati
+SuperfluousAuth=Anda akan log ke dalam laman "%1$S" dengan nama pengguna "%2$S", tetapi laman web tidak memerlukan pengesahan. Ini mungkin ubaan untuk mengelirukan anda.\n\nAdakah "%1$S" laman yang anda ingin lawati?
+AutomaticAuth=Anda bakal log masuk ke laman "%1$S" dengan nama pengguna "%2$S".
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (APIDeprecationWarning):
 # %1$S is the deprected API; %2$S is the API function that should be used.
 
 # LOCALIZATION NOTE (nsICookieManagerDeprecated): don't localize originAttributes.
 # %1$S is the deprecated API; %2$S is the interface suffix that the given deprecated API belongs to.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -1,19 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Tidak dapat komunikasi karib dengan selamat: tiada penyulitan algoritma yang sama.
 SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=Tidak dapat mencari sijil tertentu atau kunci keperluan untuk pengesahihan.
+SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=Tidak dapat komunikasi dengan karib dengan selamat: sijil karib telah ditolak.
 SSL_ERROR_BAD_CLIENT=Sistem pelayan mengesan masalah data daripada pengguna.
 SSL_ERROR_BAD_SERVER=Pelayan telah menjumpai data yang bermasalah daripada pelanggan.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Jenis sijil tidak disokong.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Karib menggunakan versi protokol keselamatan yang tidak disokong.
 SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Pengesahan pengguna gagal: kekunci persendirian dalam pangkalan data utama tidak sepadan dengan kekunci awam dalam pangkalan data sijil.
+SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=Tidak dapat berkomunikasi selamat dengan karib: meminta nama domain tidak pasang dengan sijil pelayan.
 SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Karib hanya menyokong SSL version 2, tidak fungsi di tempatan.
 SSL_ERROR_BAD_MAC_READ=SSL menerima satu rekod dengan Message Authentication Code yang tidak betul.
 SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT=Karib SSL membuat laporan tentang Message Authentication Code yang tidak betul.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT=Karib SSL tidak dapat sah sijil kamu.
 SSL_ERROR_REVOKED_CERT_ALERT=Karib SSL menolak sijil kamu sebagai sijil yang tidak boleh ditarik balik.
 SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT=Karib SSL menolak sijil kamu kerana luput.
 SSL_ERROR_SSL_DISABLED=Tidak boleh disambung: SSL dinyahdayakan.
 SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG=Tidak dapat menyambung: Karib SSL berada dalam domain FORTEZZA yang lain.
@@ -57,16 +59,17 @@ SSL_ERROR_CLOSE_NOTIFY_ALERT=Rakan SSL t
 SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT=Sijil yang diterima oleh rangkaian SSL mempunyai isu yang tidak dapat dikenalpasti.
 SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE_ALERT=SSL gagal menjanakan nombor secara rawak.
 SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT=SSL rakan gagal berunding dengan set parameter sekuriti yang boleh diterima.
 SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT=Rakan SSL menolak mesej jabat-tangan untuk kandungan yang tidak diterima.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT=Rangkaian SSL tidak menyokong sijil-sijil yang telah diterima.
 SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNKNOWN_ALERT=Proses pertukaran Client SSL Handshake gagal dan tidak diketahui puncanya.
 SSL_ERROR_GENERATE_RANDOM_FAILURE=SSL mengalami kegagalan menjanakan nombor secara rawak.
 SSL_ERROR_SIGN_HASHES_FAILURE=tidak mampu menanda data secara digital untuk mengesahkan sijil.
+SSL_ERROR_EXTRACT_PUBLIC_KEY_FAILURE=SSL tidak mampu untuk ekstrak kunci awam daripada sijil para rangkaian.
 SSL_ERROR_SERVER_KEY_EXCHANGE_FAILURE=kegagalan yang tidak menentu apabila memproses SSL Server Penukaran Kunci Getaran.
 SSL_ERROR_CLIENT_KEY_EXCHANGE_FAILURE=kegagalan yang tidak menentu apabila memproses SSL Pelanggan Penukaran Kunci Getaran.
 SSL_ERROR_ENCRYPTION_FAILURE=Algoritma penyulitan data pukal gagal di ruang penyulitan terpilih.
 SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILURE=Algoritma penyahsulitan data pukal gagal di ruang penyahsulitan terpilih.
 SSL_ERROR_SOCKET_WRITE_FAILURE=Percubaan untuk menulis data penyulitan pada soket tersembunyi gagal.
 SSL_ERROR_MD5_DIGEST_FAILURE=Fungsi diges MD5 gagal.
 SSL_ERROR_SHA_DIGEST_FAILURE=Fungsi diges SHA-1 gagal.
 SSL_ERROR_MAC_COMPUTATION_FAILURE=Pengiraan MAC gagal.
@@ -79,16 +82,17 @@ SSL_ERROR_SESSION_KEY_GEN_FAILURE=Pelang
 SSL_ERROR_NO_SERVER_KEY_FOR_ALG=Pelayan tidak mempunyai kekunci untuk melakukan pertukaran kekunci algoritma tersebut.
 SSL_ERROR_TOKEN_INSERTION_REMOVAL=Token PKCS#11 telah dimasukkan atau dikeluarkan semasa operasi sedang berjalan.
 SSL_ERROR_TOKEN_SLOT_NOT_FOUND=Tiada token PKCS#11 dijumpai untuk sesebuah operasi yang dikehendaki.
 SSL_ERROR_NO_COMPRESSION_OVERLAP=Tiada perikatan hubungan dengan anggota: tiada persamaan pemampatan algoritma(-algoritma).
 SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED=Tidak berjaya memulakan satu lagi berjabat-tangan SSL sehingga berjabat-tangan sekarang selesai.
 SSL_ERROR_BAD_HANDSHAKE_HASH_VALUE=Menerima pengesahan nilai hash yang salah daripada rakan jaringan.
 SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH=Sijil yang diberi tidak boleh digunakan bersama algoritma pertukaran kekunci yang dipilih.
 SSL_ERROR_NO_TRUSTED_SSL_CLIENT_CA=Tiada penguasa sijil yang dipercayai untuk pengesahan pengguna SSL.
+SSL_ERROR_SESSION_NOT_FOUND=ID sesi pengguna SSL tidak dijumpai di dalam cache sesi milik pelayan.
 SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILED_ALERT=Rekod SSL yang diterima tidak boleh dinyahsulitkan oleh kelompok.
 SSL_ERROR_RECORD_OVERFLOW_ALERT=Rekod SSL yang diterima oleh karib tidak lagi dibenarkan menggunakannya.
 SSL_ERROR_UNKNOWN_CA_ALERT=Karib tidak mengenali dan mempercayai CA yang mengeluarkan sijil anda.
 SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT=Karib telah menerima pengesahan, namun Akses tetap dinafikan.
 SSL_ERROR_DECODE_ERROR_ALERT=Karib tidak dapat memahami perhubungan mesej dalam SSL.
 SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT=Karib melaporkan kegagalan tandatangan penentusahan atau penukaran kunci.
 SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT=Karib melaporkan perundingan tidak mematuhi peraturan-peraturan eksport.
 SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT=Karib melaporkan versi protokol tidak secocok atau tidak disokong.
@@ -118,27 +122,38 @@ SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=Kegagalan Seku
 SEC_ERROR_BAD_DATA=Sekuriti Perpustakaan: menerima data yang buruk.
 SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=perpustakaan keselamatan : kesilapan data.
 SEC_ERROR_INPUT_LEN=perpustakaan keselamatan pernah mempunyai kesilapan kemasukan data
 SEC_ERROR_INVALID_ARGS=perpustakaan keselamatan : arahan tidak sah
 SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=Perpustakaan Keselamatan : Algoritma tidak sah
 SEC_ERROR_INVALID_AVA=Sekuriti Perpustakaan: AVA yang tidak sah.
 SEC_ERROR_INVALID_TIME=Format waktu tidak sah.
 SEC_ERROR_BAD_DER=perpustakaan keselamatan: mesej DER-encoded tidak dapat format dengan tertib.
+SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE=Sijil rangkaian mempunyai tandatangan tidak sah
+SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE=Sijil Karib telah luput.
+SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Sijil rangkaian telah dimansuhkan
+SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER=Sijil Karib adalah tidak sah.
+SEC_ERROR_BAD_KEY=Kunci umum Rakan jaringan adalah tidak sah.
 SEC_ERROR_BAD_PASSWORD=Kata laluan keselamatan yang dimasukkan adalah salah.
 SEC_ERROR_NO_NODELOCK=pustaka sekuriti: tiada kuncinod.
 SEC_ERROR_BAD_DATABASE=putaka sekuriti: pengkalan data yang tidak elok.
 SEC_ERROR_NO_MEMORY=pustaka sekuriti: peruntukan memori gagal.
+SEC_ERROR_UNTRUSTED_ISSUER=Penerbit sijil karib yang telah ditanda sebagai pengguna yang tidak dapat dipercayai.
+SEC_ERROR_UNTRUSTED_CERT=Sijil karib telah ditanda sebagai sijil yang tidak dipercayai oleh penggune.
 SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT=Sijil telahpun wujud di dalam pangkalan data anda.
+SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME=Nama sijil pengesahan yang telah dimuat turun mempunyai kembar di dalam pangkalan data anda.
 SEC_ERROR_ADDING_CERT=Ralat menambah sijil ke pangkalan data.
 SEC_ERROR_FILING_KEY=Ralat isi semula kunci bagi sijil ini.
 SEC_ERROR_NO_KEY=Kunci peribadi untuk sijil ini tidak dapat ditemui di dalam pengkalan data kunci
 SEC_ERROR_CERT_VALID=Sijil ini adalah sah.
 SEC_ERROR_CERT_NOT_VALID=Sijil ini adalah tidak sah.
 SEC_ERROR_CERT_NO_RESPONSE=Sijil Perpustakaan : tiada maklum balas
+SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE=Sijil kepunyaan pengeluar sijil telah luput. Sila periksa masa dan tarikh sistem anda.
+SEC_ERROR_CRL_EXPIRED=CRL bagi penerbit sijil telah luput. Mengemaskinikan atau memeriksa tarikh sistem dan masa anda.
+SEC_ERROR_CRL_BAD_SIGNATURE=CRL bagi penerbit sijil mempunyai tandatangan yang tidak sah.
 SEC_ERROR_CRL_INVALID=CRL baru mempunyai format yang tidak sah.
 SEC_ERROR_EXTENSION_VALUE_INVALID=Sijil bagi melanjutkan nilai adalah tidak sah.
 SEC_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=Kelanjutan Sijil tidak dijumpai.
 SEC_ERROR_CA_CERT_INVALID=Pengeluar sijil adalah tidak sah.
 SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID=Kekangan sebahagian sijil adalah tidak sah.
 SEC_ERROR_CERT_USAGES_INVALID=Ruang penggunaan sijil tidak sah.
 SEC_INTERNAL_ONLY=**Modul dalaman SAHAJA**
 SEC_ERROR_INVALID_KEY=Kekunci tidak menyokong operasi yang diminta.
@@ -152,26 +167,34 @@ SEC_ERROR_PKCS7_BAD_SIGNATURE=Tandatanga
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_KEYALG=Kekunci algoritma tidak disokong atau tidak diketahui.
 SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED=Tidak boleh dinyahsulit: penyulitan menggunakan algoritma atau saiz kunci yang tidak dibenarkan.
 XP_SEC_FORTEZZA_NO_CARD=Tiada kad Fortezza dijumpai
 XP_SEC_FORTEZZA_NONE_SELECTED=Tiada kad Fortezza dipilih
 XP_SEC_FORTEZZA_MORE_INFO=Sila pilih satu personaliti untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut
 XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_NOT_FOUND=Personaliti tidak dijumpai
 XP_SEC_FORTEZZA_NO_MORE_INFO=Tiada maklumat lanjut tentang personaliti ini
 XP_SEC_FORTEZZA_BAD_PIN=Pin Tidak Sah
+XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR=Tidak dapat memulakan personaliti Fortezza.
+SEC_ERROR_NO_KRL=Sijil laman ini tidak menjumpai KRL.
+SEC_ERROR_KRL_EXPIRED=KRL bagi sijil laman ini telah luput.
+SEC_ERROR_KRL_BAD_SIGNATURE=KRL bagi sijil laman ini mendapati satu tandatangan yang tidak sah.
+SEC_ERROR_REVOKED_KEY=Kunci bagi sijil laman ini telah ditarik balik.
 SEC_ERROR_KRL_INVALID=KRL baru mempunyai format yang tidak sah.
 SEC_ERROR_NEED_RANDOM=Perpustakaan Keselamatan : memerlukan data secara rawak
 SEC_ERROR_NO_MODULE=Perpustakaan Keselamatan : Tiada Modul Keselamatan mempunyai operasi permintaan
 SEC_ERROR_NO_TOKEN=Kad sekuriti atau token yang tidak wujud, memerlukan perberian awal, atau perlu dialih.
 SEC_ERROR_READ_ONLY=Perpustakaan keselamtan: hanya membaca database.
 SEC_ERROR_NO_SLOT_SELECTED=Tiada slot atau token telah dipilih.
 SEC_ERROR_CERT_NICKNAME_COLLISION=Suatu sijil dengan nama panggilan yang sama telahpun wujud.
 SEC_ERROR_KEY_NICKNAME_COLLISION=Suatu kunci dengan nama panggilan yang sama telahpun wujud.
 SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED=ralat apabila mencipta objek simpanan
 SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED=ralat semasa mencipta objek bagasi.
+XP_JAVA_REMOVE_PRINCIPAL_ERROR=Tidak dapat memadam prinsipal
+XP_JAVA_DELETE_PRIVILEGE_ERROR=Tidak dapat memadam privilej
+XP_JAVA_CERT_NOT_EXISTS_ERROR=Prinsipal ini tidak mempunyai sijil
 SEC_ERROR_BAD_EXPORT_ALGORITHM=Algoritma yang dikehendaki adalah tidak dibenarkan.
 SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES=Ralat ketika cuba untuk mengeksport sijil-sijil.
 SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES=Ralat ketika cuba mengimport sijil-sijil.
 SEC_ERROR_USER_CANCELLED=Pengguna klik butang batal.
 SEC_ERROR_PKCS12_DUPLICATE_DATA=Tidak diimport kerana telah wujud dalam pangkalan data.
 SEC_ERROR_MESSAGE_SEND_ABORTED=Mesej tidak dihantar.
 SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE=Kunci pensijilan tidak mencukupi untuk percubaan operasi.
 SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE=Jenis sijil tidak diluluskan bagi aplikasi.
@@ -184,16 +207,17 @@ SEC_ERROR_JS_INVALID_MODULE_NAME=Nama mo
 SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL=Modul haluan/nama fail tidak sah
 SEC_ERROR_JS_ADD_MOD_FAILURE=Tidak dapat menambah modul
 SEC_ERROR_JS_DEL_MOD_FAILURE=Tidak dapat memadam modul
 SEC_ERROR_OLD_KRL=KRL yang baru adalah tidak lama banding dengan yang terkini.
 SEC_ERROR_CERT_NOT_IN_NAME_SPACE=Lembaga Persijilan untuk sijil ini tidak membenarkan sijil dengan nama yang sama dibekalkan.
 SEC_ERROR_KRL_NOT_YET_VALID=Senarai pembatalan bagi sijil ini belum lagi disahkan.
 SEC_ERROR_CRL_NOT_YET_VALID=Senarai sijil pembatalan bagi sijil ini belum sah.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_CERT=Sijil yang diminta tidak dapat dijumpai.
+SEC_ERROR_UNKNOWN_SIGNER=Sijil penandatangan tidak dapat dijumpai.
 SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION=Lokasi bagi pelayar status sijil mempunyai format yang tidak sah.
 SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_TYPE=Respond OCSP tidak dapat nyakod dengan lengkap; ia merupakan jenis yang tidak diketahui.
 SEC_ERROR_OCSP_BAD_HTTP_RESPONSE=Pelayar OCSP mengembalikan data HTTP yang tidak dapat dijangkai/tidak sah.
 SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_REQUEST=Pelayar OCSP mendapatkan permintaan untuk mencemarkan atau pembentukan yang tidak sempurna.
 SEC_ERROR_OCSP_SERVER_ERROR=Pelayar OCSP mengalami satu ralat pendalaman.
 SEC_ERROR_OCSP_TRY_SERVER_LATER=Pelaya OCSP memberi cadangan cuba kemudian.
 SEC_ERROR_OCSP_REQUEST_NEEDS_SIG=Pelayar OCSP memerlukan satu tandatangan pada permohonan ini.
 SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_REQUEST=Pelayar OCSP telah menolak permohonan ini sebagai atur cara tanpa izin.
@@ -212,22 +236,28 @@ SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=Tidak dapat menge
 SEC_ERROR_CRL_NOT_FOUND=Tiada padanan CRL yang dijumpai.
 SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL=Anda sedang mencuba mengimport satu cert dengan satu penerbit/serial yang sama sebagai cert yang telah wujud, tetapi ia bukan cert yang sama.
 SEC_ERROR_BUSY=NSS tidak boleh ditutup. Objek masih lagi sedang digunakan.
 SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=Mesej DER-encoded mempunyai banyak data yang tidak berguna.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_ELLIPTIC_CURVE=Lengkung eliptik tidak disokong.
 SEC_ERROR_UNSUPPORTED_EC_POINT_FORM=Bentuk titik lengkung eliptik tidak disokong.
 SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Objek yang tidak dikenalpasti.
 SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT=Sijil penandatangan OCSP yang tidak sah dalam respond OCSP.
+SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_CRL=Sijil telah ditarik balik dalam senarai sijil penarik balik pengisu.
+SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP=Pemaklum balas OCSP melaporkan sijil telah ditarik balik.
+SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION=Senarai sijil penarik balik pengisu mempunyai nombor versi yang tidak diketahui.
+SEC_ERROR_CRL_V1_CRITICAL_EXTENSION=Senarai sijil penarik balik V1 mempunyai satu pelanjutan yang kritikal.
+SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Senarai sijil penarik balik V2 mempunyai satu pelanjutan kritikal yang tidak diketahui.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=Jenis objek dinyatakan tidak dapat dikenal pasti.
 SEC_ERROR_INCOMPATIBLE_PKCS11=Pemacu PKCS #11 melanggar spesifikasi dalam cara yang tidak sesuai.
 SEC_ERROR_NO_EVENT=Tiada ruang acara baru yang boleh didapati pada masa ini.
 SEC_ERROR_CRL_ALREADY_EXISTS=CRL telah wujud.
 SEC_ERROR_NOT_INITIALIZED=NSS adalah tidak dapat dimulakan.
 SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN=Operasi gagal kerana token PKCS#11 tidak menglog masuk.
+SEC_ERROR_OCSP_RESPONDER_CERT_INVALID=Pemaklum balas OCSP mengkonfigurasi bahawa sijil adalah tidak sah.
 SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=Pemaklum balas OCSP mempunyai satu tandatangan yang tidak sah.
 SEC_ERROR_OUT_OF_SEARCH_LIMITS=Pencarian pengesahsahihan cert adalah melebihi had gelintaran
 SEC_ERROR_INVALID_POLICY_MAPPING=Pemetaan polici mempunyai mana-mana polici
 SEC_ERROR_POLICY_VALIDATION_FAILED=Rantai Cert telah menggagalkan had polici
 SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE=Jenis lokasi yang tidak diketahui dalam cert pelanjutan AIA
 SEC_ERROR_BAD_HTTP_RESPONSE=Pelayar menerima maklum balas HTTP yang buruk
 SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=Pelayar menerima maklum balas LDAP yang teruk
 SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=Gagal untuk mengekod data dengan pengekod ASN1
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -44,16 +44,17 @@ VerifySSLCA=SSL Autoriti Sijil
 VerifyEmailSigner=Emel SIjil Penanda
 VerifyEmailRecip=Emel Sijil Penerima
 VerifyObjSign=Penanda Objek
 VerifyCAVerifier=Pengesah CA
 VerifyStatusResponder=Sijil Status Pembalas
 HighGrade=Gred Tinggi
 MediumGrade=Gred Sederhana
 # LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
+nick_template=%1$s's %2$s ID
 #These are the strings set for the ASN1 objects in a certificate.
 CertDumpCertificate=Sijil
 CertDumpVersion=Versi
 # LOCALIZATION NOTE (CertDumpVersionValue): %S is a version number (e.g. "3" in "Version 3")
 CertDumpSerialNo=Nombor Siri
 CertDumpMD2WithRSA=PKCS #1 MD2 Dengan Penyulitan RSA
 CertDumpMD5WithRSA=PKCS #1 MD5 Dengan Penyulitan RSA
 CertDumpSHA1WithRSA=PKCS #1 SHA-1 Dengan Penyulitan RSA
@@ -82,16 +83,17 @@ CertDumpSPKI=Subjek Info Kunci Awam
 CertDumpSPKIAlg=Subjek Algoritma Kunci Awam
 CertDumpAlgID=Pengenal Algorithma
 CertDumpParams=Parameter Algorithma
 CertDumpRSAEncr=Penyulitan PKCS #1 RSA
 CertDumpRSAPSSSignature=Tandatangan PKCS #1 RSASSA-PSS
 CertDumpRSATemplate=Modulus (%S bits):\n%S\nExponent (%S bits):\n%S
 CertDumpECTemplate=Saiz Kekunci: %S bits\nBase titik arahan tertib: %S bits\nPublic value:\n%S
 CertDumpIssuerUniqueID=Pengeluar ID Unik
+CertDumpSubjPubKey=Kunci Awam Subjek
 CertDumpSubjectUniqueID=Subjek ID Unik
 CertDumpExtensions=Sambungan
 CertDumpSubjectDirectoryAttr=Atribut Direktori Subjek Sijil
 CertDumpSubjectKeyID=ID Kunci Subjek Sijil
 CertDumpKeyUsage=Penggunaan Kunci Sijil
 CertDumpSubjectAltName=Nama Lain Subjek Sijil
 CertDumpIssuerAltName=Nama Lain Pengluar Sijil
 CertDumpBasicConstraints=Ketidaktelusan Asas Sijil
@@ -249,16 +251,18 @@ PKCS12UnknownErr=Operasi PKCS #12 gagal 
 PKCS12InfoNoSmartcardBackup=Adalah tidak mustahil untuk membuat sandaran sijil daripada perkakasan peranti sekuriti seperti kad pintar.
 PKCS12DupData=Sijil dan kunci peribadi sedia wujud pada peranti sekuriti.
 AddModuleFailure=Tidak dapat menambah modul
 AddModuleDup=Modul Sekuriti telah wujud
 DelModuleWarning=Adakah anda pasti yang anda ingin memadam modul sekuriti ini?
 DelModuleError=Tidak dapat memadam modul
 AVATemplate=%S = %S
 
+PSMERR_SSL_Disabled=Tidak dapat sambung dengan selamat kerana protokol SSL telah dilumpuh.
+PSMERR_SSL2_Disabled=Tidak dapat sambung dengan selamat kerana laman tersebut menggunakan versi protokol SSL yang lama dan tidak selamat.
 PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Anada menerima satu sijil yang tidak benar. Sila hubungi pentadbir pelayan atau emel koresponden dan berikan mereka informasi berkenaan:\n\nSijil anda mengandungi nombor siri seperti sijil lain yang diterbitkan oleh autoriti persijilan. Sila dapatkan sijil yang baru mengandungi nombor siri.
 
 SSLConnectionErrorPrefix=Ralat telah wujud semasa penyambungan pada %S.
 
 certErrorIntro=%S menggunakan sijil keselamatan yang tidah sah.
 
 certErrorTrust_SelfSigned=Sijil ini tidak dipercayai kerana ianya mempunyai pengesahan sendiri.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=Sijil tidak boleh dipercayai kerana pengeluar sijil tidak dapat dikenalpasti.
@@ -303,13 +307,16 @@ CertCA=CA (Autoriti Sijil)
 CertSSL=Pelayan SSL
 CertEmail=Peer S/MIME
 CertUnknown=Tidak diketahui
 CertNoNickname=(tiada samaran)
 CertNoEmailAddress=(tiada alamat emel)
 NicknameExpired=(luput)
 NicknameNotYetValid=(tidak lagi sah)
 CaCertExists=Sijil sedia dipasang sebagai autoriti sijil.
+NotACACert=Ini bukanlah sijil autoriti sijil, jadi ianya tidak dapat diimport kepada senarai autoriti sijil.
+NotImportingUnverifiedCert=Sijil ini tidak dapat mengesahkan dan tidak akan diimport. Pengeluar sijil mungkin tidak dikenali atau tidak dipercayai, sijil mungkin telah luput atau telah ditarik balik, atau sijil mungkin tidak diluluskan.
+UserCertIgnoredNoPrivateKey=Sijil peribadi tidak dapat dipasang kerana anda tidak memiliki kunci peribadi berkenaan yang telah dicipta apabila sijil dipohon.
 UserCertImported=Sijil peribadi anda telah dipasang. Anda perlu kekalkan salinan sandaran sijil ini.
 CertOrgUnknown=(Tidak diketahui)
 CertNotStored=(Tidak Disimpan)
 CertExceptionPermanent=Kekal
 CertExceptionTemporary=Sementara
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -2,33 +2,37 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 CertPassPrompt=Sila masukkan Katalaluan Sekuriti Peribadi untuk peranti sekuriti Kunci Peribadi PSM.
 
 #These are for dialogs
 #Download Cert dialog
+newCAMessage1=Adakah anda ingin percaya "%S" untuk kegunaan berikut?
 unnamedCA=Autoriti Sijil (tidak bernama)
 
 #For editing cert trust
+editTrustCA=Sijil "%S" mewakili Autoriti Sijil.
 
 #For Deleting Certificates
 deleteSslCertConfirm3=Adakah anda pasti untuk membuang pengecualian dari pelayan ini?
 deleteSslCertImpact3=Kalau anda memadamkan pelayar kecualian, anda perlu pembaharuan pemeriksaan sekuriti untuk pelayar dan memerlukan ia menggunakan sijil yang diiktiraf.
 deleteSslCertTitle3=Buang Pengecualian Sijil Pelayan
 
 deleteUserCertConfirm=Adakah anda pasti yang anda ingin memadam sijil ini?
 deleteUserCertImpact=Jika anda padam salah satu dari sijil anda sendiri, anda tidak lagi dapat menggunakannya untuk memperkenalkan diri.
 deleteUserCertTitle=Padam Sijil anda
 
 deleteCaCertConfirm2=Anda meminta untuk memadam sijil-sijil CA berikut. Untuk sijil yang terbina dalam semua kepercayaan akan dikeluarkan, juga menerima akibat yang sama. Anda pasti mahu untuk memadam atau tidak mempercayainya?
 deleteCaCertImpactX2=Jika anda memadam atau tidak mempercayai sijil autoriti persijilan (CA), permohonan ini tidak lagi percaya sebarang sijil-sjil yang diterbitkan oleh CA berkenaaan.
 deleteCaCertTitle2=Padam atau tidak mempercayai sijil-sijil CA
 
+deleteEmailCertConfirm=Adakah anda pasti yang anda ingin memadam sijil emel orang ini?
+deleteEmailCertImpactDesc=Kalau anda memadamkan satu sijil e-mel seseorang, anda tidak dapat menghantar e-mel enkripi kepada orang tertentu.
 deleteEmailCertTitle=Padam Sijil Emel
 
 deleteOrphanCertConfirm=Adakah anda pasti yang anda ingin menghapuskan sijil ini?
 deleteOrphanCertTitle=Penghapusan Sijil
 
 
 #PKCS#12 file dialogs
 chooseP12RestoreFileDialog2=Sijil fail untuk diimport
@@ -42,16 +46,18 @@ certNotVerified_CertExpired=Tidak dapat 
 certNotVerified_CertNotTrusted=Tidak dapat mengesahkan sijil ini kerana ianya tidak dipercayai.
 certNotVerified_IssuerNotTrusted=Tidak dapat mengesahkan sijil ini kerana pengeluar tidak dipercayai.
 certNotVerified_IssuerUnknown=Tidak dapat mengesahkan sijil ini kerana ianya pengeluar tidak diketahui.
 certNotVerified_CAInvalid=Tidak dapat mengesahkan sijil ini kerana sijil CA tidak sah.
 certNotVerified_AlgorithmDisabled=Tidak dapat mengenal pasti sijil ini kerana ia ditandatangi menggunakan tanda tangan algoritma yang telah dilupuskan dan sebab itu algoritmanya tidak selamat.
 certNotVerified_Unknown=Tidak dapat mengesahkan siil ini kerana sebab yang tidak diketahui.
 
 #Client auth
+clientAuthMessage1=Organisasi: "%S"
+clientAuthMessage2=Dikeluarkan Di Bawah: "%S"
 
 #Page Info
 pageInfo_NoEncryption=Sambungan Tidak Disulitkan
 pageInfo_Privacy_None1=The web site %S does not support encryption for the page you are viewing.
 pageInfo_Privacy_None2=Maklumat dihantar melalui Internet tanpa penyulitan boleh dilihat oleh orang lain ketika dalam transit.\u0020
 pageInfo_Privacy_None3=Laman yang anda lihat tidak disulitkan.
 # LOCALIZATION NOTE (pageInfo_EncryptionWithBitsAndProtocol and pageInfo_BrokenEncryption):
 # %1$S is the name of the encryption standard,
@@ -95,34 +101,37 @@ enable_fips=Bolehkan FIPS
 disable_fips=Melumpuhkan FIPS
 fips_nonempty_password_required=Mod FIPS memerlukan anda memiliki set Katalaluan Induk untuk setiap peranti sekuriti. Sila tetapkan katalaluan sebelum cuba membolehkan mod FIPS.
 unable_to_toggle_fips=Tidak boleh untuk menukarkan mod FIPS untuk sekuriti peranti. Ini disyorkan kepada anda untuk dan mulakan semula aplikasi ini.
 
 resetPasswordConfirmationTitle=Ulang tetap Katalaluan Induk
 resetPasswordConfirmationMessage=Katalaluan anda telah diulang tetap.
 
 # Import certificate(s) file dialog
+importEmailCertPrompt=Fail Dipilih mengandungi sijil Emel seseorang untuk diimport
 importCACertsPrompt=Fail dipilih mengandungi sijil CA untuk diimport
 file_browse_Certificate_spec=Fail Sijil
 
 # Cert export
 SaveCertAs=Simpan Sijil Kepada Fail
 CertFormatBase64=X.509 Certificate (PEM)
 CertFormatBase64Chain=X.509 Sijil dengan rantaian (PEM)
 CertFormatDER=X.509 Sijil (DER)
 CertFormatPKCS7=X.509 Sijil (PKCS#7)
 CertFormatPKCS7Chain=X.509 Sijil dengan (PKCS#7)
 writeFileFailure=Ralat File
+writeFileFailed=Tidak boleh tulis di fail %S:\n%S.
 writeFileAccessDenied=Akses dinafikan
 writeFileIsLocked=Fail dikunci
 writeFileNoDeviceSpace=Tiada ruang storan berlebihan pada peranti
 writeFileUnknownError=Ralat tidak diketahui
 
 #Add Security Exception dialog
 addExceptionBrandedWarning2=Anda bakal menindan bagaimana %S mengenalpasti laman ini.
 addExceptionInvalidHeader=Halaman ini cuba untuk memperkenalkan diri sendiri dengan maklumat yang tidak sah.
 addExceptionDomainMismatchShort=Laman yang salah
 addExceptionExpiredShort=Maklumat yang lapuk
 addExceptionUnverifiedOrBadSignatureShort=Identiti Tidak Diketahui
+addExceptionUnverifiedOrBadSignatureLong2=Sijil ini tidak boleh dipercayai, kerana ia telah dikenalpasti oleh autoriti berdaftar menggunakan tanda tangan yang selamat.
 addExceptionValidShort=Sijil sah
 addExceptionValidLong=Laman ini menyediakan pengenalan yang sah. Tiada keperluan untuk menambahkan suatu pengecualian.
 addExceptionCheckingShort=Semakan Maklumat
 addExceptionNoCertShort=Tiada Maklumat wujud
--- a/services/sync/errors.properties
+++ b/services/sync/errors.properties
@@ -15,10 +15,13 @@ error.sync.failed_partial      = S
 error.sync.reason.serverMaintenance = Penyelenggaraan server Firefox Sync sedang dijalankan, sync akan bersambung secara automatik
 
 invalid-captcha = Perkataan salah, sila cuba lagi
 weak-password  = Gunakan kata laluan yang lebih kukuh
 
 # this is the fallback, if we hit an error we didn't bother to localize
 error.reason.unknown     = Ralat tidak diketahui
 
+change.password.pwSameAsPassword   = Kata laluan tidak boleh sama dengan kata laluan sekarang
+change.password.pwSameAsUsername   = Kata laluan tidak boleh sama dengan kata nama anda
+change.password.pwSameAsEmail    = Kata laluan tidak boleh sama dengan alamat e-mel anda
 change.password.mismatch       = Kata laluan yang dimasukkan tidak padan
 change.password.tooShort       = Kata laluan yang dimasukkan adalah terlalu pendek
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -1,15 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Menyelesaikan masalah Informasi">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.pageSubtitle): don't change the 'supportLink' id. -->
 
+<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle " Halaman ini mengandungi maklumat teknikal yang mungkin beguna apabila andacuba menyelesaikan masalah. Jika anda mencari jawapan untuk soalan-soalan lazim &brandShortName;, semak <a id='supportLink'>laman web sokongan</a> kami.">
+
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.title "Laporan Kerosakan">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.crashes.id):
 This is likely the same like id.heading in crashes.dtd. -->
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.id "ID Laporan">
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.sendDate "Dihantar">
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.allReports "Semua Pelapor Nahas">
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.noConfig "APlikasi ini tidak dikonfigurkan untuk memaparkan laporan nahas.">
 
--- a/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
@@ -10,19 +10,22 @@ PromptUsernameAndPassword2=Pengesahan Di
 PromptPassword2=Katalaluan Diperlukan
 Select=Pilih
 OK=OK
 Cancel=Batal
 Yes=&Ya
 No=&Tidak
 Save=&Simpan
 Revert=&Kembalikan
+DontSave=&Jangan Simpan
 ScriptDlgGenericHeading=[Aplikasi JavaScript]
 ScriptDlgHeading=Laman pada %S katakan:
 ScriptDialogLabel=Elakkan laman ini dari membuat dialog tambahan
 ScriptDialogPreventTitle=Pengesahan Dialog Pilihan
 # LOCALIZATION NOTE (EnterLoginForRealm, EnterLoginForProxy):
 # %1 is an untrusted string provided by a remote server. It could try to
 # take advantage of sentence structure in order to mislead the user (see
 # bug 244273). %1 should be integrated into the translated sentences as
 # little as possible. %2 is the url of the site being accessed.
+EnterLoginForRealm=Satu nama pengguna dan kata laluan diminta oleh %2$S. Laman ini menyatakan: "%1$S"
+EnterLoginForProxy=Proksi %2$S meminta nama dan kata laluan. Laman mengatakan : "%1$S"
 EnterUserPasswordFor=Masukkan nama dan kata laluan untuk %1$S
 EnterPasswordFor=Masukkan kata laluan untuk %1$S pada %2$S
--- a/toolkit/chrome/global/console.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/console.properties
@@ -8,8 +8,9 @@ errFile=Fail Sumber: %S
 errLine=Baris: %S
 errLineCol=Baris: %S, Kolum: %S
 errCode=Kod Sumber:
 errTime=Masa tekap: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (evaluationContextChanged): The message displayed when the
 # browser console's evaluation context (window against which input is evaluated)
 # changes.
+evaluationContextChanged=Konteks evaluasi konsol berubah, kemungkinan disebabkan tetingkap tujuan telah ditutup ataupun anda telah membuka tetingkap utama daripada tetingkap konsol pelungsur.
--- a/toolkit/chrome/global/customizeToolbar.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/customizeToolbar.properties
@@ -1,10 +1,11 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 enterToolbarTitle=Bar Alat Baru
 enterToolbarName=Masukkan nama bar alat ini:
+enterToolbarDup=Terdapat bar alat tersedia dengan nama "%S". Sila masukkan nama berlainan.
 enterToolbarBlank=Anda mesti masukkan nama untuk menipta bar alat baru.
 separatorTitle=Pemisah
 springTitle=Ruang Fleksibel
 spacerTitle=Ruang
--- a/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
@@ -21,22 +21,26 @@ confirmTitle=Pasti
 confirmFileReplacing=%S telah wujud.\nAdakah anda ingin menggantikannya?
 openButtonLabel=Buka
 saveButtonLabel=Simpan
 selectFolderButtonLabel=Pilih
 noButtonLabel=Tidak
 formatLabel=Format:
 
 errorOpenFileDoesntExistTitle=Ralat membuka %S
+errorOpenFileDoesntExistMessage=Fail %S tidak wujud
 errorDirDoesntExistTitle=Ralat mencapai %S
+errorDirDoesntExistMessage=Direktori %S tidak wujud
 
 errorOpeningFileTitle=Ralat membuka %S
 openWithoutPermissionMessage_file=Fail %S tidak boleh-baca
 
 errorSavingFileTitle=Ralat menyimpan %S
+saveParentIsFileMessage=%S adalah fail, tidak dapat menyimpan %S
+saveParentDoesntExistMessage=Laluan %S tidak wujud, gagal menyimpan %S
 
 saveWithoutPermissionMessage_file=Fail %S tidak boleh-tulis
 saveWithoutPermissionMessage_dir=Tidak dapat cipta fail. Direktori %S tidak boleh-tulis.
 
 errorNewDirDoesExistTitle=Ralat mencipta %S
 errorNewDirDoesExistMessage=Fail dinamakan %S telah wujud, direktori tidak dapat dicipta.
 
 errorCreateNewDirTitle=Ralat mencipta %S
--- a/toolkit/chrome/global/resetProfile.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/resetProfile.properties
@@ -1,10 +1,11 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE: These strings are used for profile reset.
 
 # LOCALIZATION NOTE (resetUnusedProfile.message): %S is brandShortName.
+resetUnusedProfile.message=Kelihatannya anda tidak dapat memulakan %S seketika. Adakah anda ingin melapangkannya untuk pengalaman yang segar, seperti-baru? Walaubagaimanapun, selamat kembali!
 # LOCALIZATION NOTE (resetUninstalled.message): %S is brandShortName.
 
 # LOCALIZATION NOTE (refreshProfile.resetButton.label): %S is brandShortName.
--- a/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
@@ -20,17 +20,17 @@
 <!ENTITY stats.volume "Isi Padu">
 <!ENTITY stats.framesParsed "Bingkai dihuraikan">
 <!ENTITY stats.framesDecoded "Bingkai dilukis">
 <!ENTITY stats.framesPresented "Bingkai dilukis">
 <!ENTITY stats.framesPainted "Bingkai dilukis">
 
 <!ENTITY error.aborted "Video yang dimuatkan berhenti.">
 <!ENTITY error.network "Video ulangan digugurkan kerana kesalahan rangkaian.">
-
+<!ENTITY error.decode "Video tidak dapat dimainkan disebabkan fail telah korup.">
 <!ENTITY error.srcNotSupported "Format video atau jenis MIME adalah tidak disokong.">
 <!ENTITY error.noSource2 "Tiada video dijumpai dengan format dan jenis MIME yang disokong.">
 <!ENTITY error.generic "Pemaparan video diberhentikan kerana masalah yang tidak diketahui.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (scrubberScale.nameFormat): the #1 string is the current
 media position, and the #2 string is the total duration. For example, when at
 the 5 minute mark in a 6 hour long video, #1 would be "5:00" and #2 would be
 "6:00:00", result string would be "5:00 of 6:00:00 elapsed".
 -->
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
@@ -29,16 +29,18 @@ quitCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Jika
 quitCancelDownloadsAlertMsgMac=Jika anda keluar sekarang, 1 muaturun akan dibatalkan. Adakah anda pasti yang anda ingin keluar?
 quitCancelDownloadsAlertMsgMacMultiple=Jika anda keluar sekarang, %S muaturun akan dibatalkan. Adakah anda ingin keluar?
 offlineCancelDownloadsAlertTitle=Batalkan Semua Muaturun?
 offlineCancelDownloadsAlertMsg=Jika anda keluar talian sekarang, 1 muaturunakan dibatalkan. Adakah anda ingin keluar talian sekarang?
 offlineCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Jika anda keluar talian sekarang, %S muaturun akan dibatalkan. Adakah anda ingin keluar talian sekarang?
 leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Batalkan Semua Muaturun?
 cancelDownloadsOKText=Batal 1 Muaturun
 cancelDownloadsOKTextMultiple=Batal %S Muaturun
+dontQuitButtonWin=Jangan Keluar
+dontQuitButtonMac=Jangan Keluar
 dontGoOfflineButton=Kekal Dalam Talian
 downloadsCompleteTitle=Muaturun Selesai
 downloadsCompleteMsg=Semua fail telah tamat dimuaturun.\u0020
 
 # LOCALIZATION NOTE (infiniteRate):
 # If download speed is a JavaScript Infinity value, this phrase is used
 infiniteRate=Sangat laju
 
@@ -122,14 +124,16 @@ chooseAppFilePickerTitle=Buka Dengan...
 
 # LOCALIZATION NOTE (downloadsTitleFiles, downloadsTitlePercent): Semi-colon list of
 # plural forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of files; #2 overall download percent (only for downloadsTitlePercent)
 # examples: 2% of 1 file - Downloads; 22% of 11 files - Downloads
 downloadsTitleFiles=#1 fail - Muat Turun; #1 fail - Muat Turun
 downloadsTitlePercent=#2% daripada #1 fail - Muat Turun; #2% of #1 fail - Muat Turun
 
+fileExecutableSecurityWarning="%S" adalah fail boleh laksana. Fail boleh laksana muungkinmengandungi virus atau kod uriga yang memudaratkan komputer anda. Guna dengan berhati-hati apabila membuka fail ini. Adakah anda pasti untuk melancarkan "%S"?
 fileExecutableSecurityWarningTitle=Buka Fail Bolehlaksana?
+fileExecutableSecurityWarningDontAsk=Jangan tanya saya lagi
 
 displayNameDesktop=Desktop
 
 # Desktop folder name for downloaded files
 downloadsFolder=Muat Turun
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -2,16 +2,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 title=Buka %S
 saveDialogTitle=Masukkan nama fail untuk disimpan...
 defaultApp=%S (asal)
 chooseAppFilePickerTitle=Pilih Aplikasi Pembantu
+badApp=Aplikasi yang anda pilih ("%S") tidak ditemui. Periksa nama fail atau pilih aplikasi lain.
 badApp.title=Aplikasi tidak ditemui
 badPermissions=Fail tersebut tidak boleh disimpan kerana anda tidak mempunyai kebenaran yang sepatutnya. Sila pilih direktori simpanan yang lain.
 badPermissions.title=Kebenaran Simpan Yang Tidak Sah
 selectDownloadDir=Pilih Folder Muaturun
 unknownAccept.label=Simpan Fail
 unknownCancel.label=Batal
 fileType=%S fail
 # LOCALIZATION NOTE (orderedFileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -5,19 +5,19 @@
 
 <!ENTITY search.placeholder          "Cari semua add-on">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (search.commandKey):
   The search command key should match findOnCmd.commandkey from browser.dtd -->
 <!ENTITY search.commandkey          "f">
 
 <!ENTITY loading.label            "Memuatkan...">
-
+<!ENTITY listEmpty.installed.label      "Anda tidak mempunyai sebarang jenis Add-ons ini yang terpasang">
 <!ENTITY listEmpty.availableUpdates.label   "Tiada kemaskini ditemui">
-
+<!ENTITY listEmpty.recentUpdates.label    "Anda tidak ada mengemaskini sebarang add-on baru-baru ini">
 <!ENTITY listEmpty.findUpdates.label     "Periksa untuk Kemas kini">
 <!ENTITY listEmpty.search.label        "Tidak dapat menemui sebarang add-on yang berpasangan">
 <!ENTITY listEmpty.button.label        "Ketahui lebih lanjut mengenai add-on">
 <!ENTITY installAddonFromFile.label      "Pasang Add-on Dari Fail...">
 <!ENTITY installAddonFromFile.accesskey    "P">
 <!ENTITY toolsMenu.tooltip          "Alatan untuk semua add-on">
 
 <!ENTITY cmd.back.tooltip           "Pergi kembali laman sebelum">
@@ -100,64 +100,64 @@
 <!ENTITY cmd.neverActivate.label       "Jangan Aktif">
 <!ENTITY cmd.neverActivate.tooltip      "Jangan guna add-on ini">
 <!ENTITY cmd.stateMenu.tooltip        "Tukar semasa add-on ini digunakan">
 <!ENTITY cmd.installAddon.label        "Pasang">
 <!ENTITY cmd.installAddon.accesskey      "P">
 <!ENTITY cmd.uninstallAddon.label       "Singkir">
 <!ENTITY cmd.uninstallAddon.accesskey     "r">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesWin.label     "Opsyen">
-
+<!ENTITY cmd.showPreferencesWin.tooltip    "Tukar pilihan add-on ini">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesUnix.label    "Keutamaan">
-
+<!ENTITY cmd.showPreferencesUnix.tooltip   "Tukarkan keutamaan add-on's ini">
 <!ENTITY cmd.contribute.label         "Menyumbang">
 <!ENTITY cmd.contribute.accesskey       "M">
 <!ENTITY cmd.contribute.tooltip        "Sumbang untuk pembangunan add-on ini">
 
 <!ENTITY cmd.showReleaseNotes.label      "Tunjuk Nota Pelepasan">
 <!ENTITY cmd.showReleaseNotes.tooltip     "Tunjuk nota pelepasan bagi kemas kini ini">
 <!ENTITY cmd.hideReleaseNotes.label      "Sorok Nota Pelepasan">
 <!ENTITY cmd.hideReleaseNotes.tooltip     "Sorok nota pelepasan untuk kemaskini ini">
 <!-- discovery view -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (discover.title,discover.description,discover.footer):
   Displayed in the center of the Get Add-ons view, see bug 601143 for mockups. -->
 
 <!ENTITY discover.title            "Apakah Add-ons?">
 <!ENTITY discover.description2        "Tambahan adalah aplikasi yang membenarkan anda memperibadikan &brandShortName; with kefungsian lebih atau stail. Cubalah bar tepi yang menjimatkan masa, sebuah pemberitahu cuaca, atau sebuah tema lihat untuk buat &brandShortName; anda sendiri.">
-
+<!ENTITY discover.footer           "Apabila anda telah disambungkan ke internet, anak tetingkap ini akan memaparkan beberapa aplikasi tambahan yang menarik dan popular untuk anda cuba.">
 <!-- detail view -->
 
 <!ENTITY detail.version.label         "Versi">
 <!ENTITY detail.lastupdated.label       "Pengemaskinian terakhir">
 <!ENTITY detail.creator.label         "Pembangun">
 <!ENTITY detail.homepage.label        "Homepage">
 <!ENTITY detail.numberOfDownloads.label    "Muat Turun">
 
 <!ENTITY detail.contributions.description   "Pembangun aplikasi tambahan ini meminta anda bantuan untuk menyokong pembangunan yang berterusan dengan memberikan sedikit sumbangan.">
 
 <!ENTITY detail.updateType          "Kemaskini automatik">
 <!ENTITY detail.updateDefault.label      "Lalai">
-
+<!ENTITY detail.updateDefault.tooltip     "Pasang kemas kini secara automatik jika ianya secara asal">
 <!ENTITY detail.updateAutomatic.label     "Hidupkan">
 <!ENTITY detail.updateAutomatic.tooltip    "Pasang kemas kini secara automatik">
 <!ENTITY detail.updateManual.label      "Matikan">
-
+<!ENTITY detail.updateManual.tooltip     "Jangan pasan kemas kini secara automatik">
 <!ENTITY detail.home             "Homepage">
 <!ENTITY detail.repository          "Profil add-on">
 <!ENTITY detail.size             "Saiz">
 
 <!ENTITY detail.checkForUpdates.label     "Semakan pengemaskinian terkini">
 <!ENTITY detail.checkForUpdates.accesskey   "S">
 <!ENTITY detail.checkForUpdates.tooltip    "Periksa kemas kini bagi add-on ini">
 <!ENTITY detail.showPreferencesWin.label   "Pilihan">
 <!ENTITY detail.showPreferencesWin.accesskey "P">
-
+<!ENTITY detail.showPreferencesWin.tooltip  "Tukar pilihan add-on ini">
 <!ENTITY detail.showPreferencesUnix.label   "Keutamaan">
 <!ENTITY detail.showPreferencesUnix.accesskey "K">
-
+<!ENTITY detail.showPreferencesUnix.tooltip  "Tukarkan keutamaan add-on's ini">
 <!-- ratings -->
 
 
 <!ENTITY rating2.label            "Kadaran">
 <!-- download/install progress -->
 
 <!ENTITY progress.pause.tooltip        "Jeda">
 <!ENTITY progress.cancel.tooltip       "Batal">
@@ -216,16 +216,18 @@
 <!ENTITY eula.accept             "Terima dan Pasang ...">
 
 <!ENTITY settings.path.button.label      "Carian…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (experiment.info.label): The strings related to
   experiments are present on the "Experiments" tab of the add-ons manager.
   This tab won't be displayed unless an Experiment add-on is installed.
   Install https://people.mozilla.org/~gszorc/dummy-experiment-addon.xpi
   to cause this tab to appear. -->
+
+<!ENTITY experiment.info.label "Apakah ini? Telemetri mungkin dipasang dan melaksanakan eksperimen dari semasa ke semasa.">
 <!ENTITY experiment.info.learnmore "Pelajari Lagi">
 <!ENTITY experiment.info.learnmore.accesskey "L">
 <!ENTITY experiment.info.changetelemetry "Tetapan Telemetri">
 <!ENTITY experiment.info.changetelemetry.accesskey "T">
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (disabledUnsigned.description.start, disabledUnsigned.description.findAddonsLink, disabledUnsigned.description.end):
   These entities form a sentence, with
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
@@ -14,17 +14,17 @@
 <!ENTITY mismatch.bottom.label      "&brandShortName; boleh memeriksa jika terdapat versi serasi bagi penambahan ini.">
 
 <!ENTITY checking.wizard.title      "Memeriksa Penambahan Serasi">
 <!ENTITY checking.top.label       "Memeriksa kemaskinian bagi penambahan anda yang tidak serasi...">
 <!ENTITY checking.status         "Ini akan mengambil masa beberapa minit...">
 
 <!ENTITY found.wizard.title        "Menemui Penambahan Serasi">
 <!ENTITY found.top.label         "Pilih penambahan yang anda ingin pasang:">
-
+<!ENTITY found.disabledXPinstall.label  "Kemaskinian ini tidak dapat dipasang kerana pemasangan perisian kini sedang dilumpuhkan. Anda boleh menukar tetapan ini di bawah.">
 <!ENTITY found.enableXPInstall.label   "Allow web sites to install software">
 <!ENTITY found.enableXPInstall.accesskey "A">
 
 <!ENTITY installing.wizard.title     "Memasang Penambahan Serasi">
 <!ENTITY installing.top.label      "Memuaturun dan memasangg kemaskinian untuk penambahan anda...">
 
 <!ENTITY noupdates.wizard.title     "Tiada Penambahan Serasi Ditemui">
 <!ENTITY noupdates.intro.desc      "&brandShortName; tidak dapat menemui kemaskinian penambahan anda yang tidak serasi.">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.properties
@@ -1,14 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 mismatchCheckNow=Periksa Sekarang
 mismatchCheckNowAccesskey=C
+mismatchDontCheck=Jangan Periksa
 mismatchDontCheckAccesskey=D
 installButtonText=Pasang Sekarang
 installButtonTextAccesskey=I
 nextButtonText=Seterusnya >
 nextButtonTextAccesskey=N
 cancelButtonText=Batal
 cancelButtonTextAccesskey=C
 statusPrefix=Tamatkan pemeriksaan %S
--- a/toolkit/chrome/mozapps/handling/handling.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/handling/handling.properties
@@ -2,10 +2,11 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 protocol.title=Pelancaran Aplikasi
 protocol.description=Pautan ini perlu dibuka dengan sebuah aplikasi.
 protocol.choices.label=Hantar ke:
 protocol.checkbox.label=Ingat pilihan saya untuk pautan %S.
 protocol.checkbox.accesskey=I
+protocol.checkbox.extra=Ini boleh diubah di tetapan %S.\u0020
 
 choose.application.title=Aplikasi lain…
--- a/toolkit/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd
@@ -2,17 +2,17 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY newprofile.title       "Wizard Mencipta Profil">
 <!ENTITY window.size         "width: 45em; height: 32em;">
 <!-- First wizard page -->
 
 <!ENTITY profileCreationExplanation_1.text "&brandShortName; menyimpan maklumat perihal tetapan dan keutamaan anda dalam profil peribadi anda.">
-
+<!ENTITY profileCreationExplanation_2.text "Jika anda berkongsi salinan &brandShortName; ini dengan pengguna lain, anda boleh gunakan profil untuk kekalkan maklumat pengguna terpisah. Untuk itu, setiap pengguna perlu mencipta profilnya sendiri.">
 <!ENTITY profileCreationExplanation_3.text "Jika hanya anda seorang yang menggunakan salinan &brandShortName;, anda mesti mempunyai sekurangnya satu profil. Jika anda mahu, anda boleh menipta banyak profil untuk diri anda bagi menyimpan tetapan dan keutamaan yang berbeza. Sebagai ontoh, anda mungkin mahukan profil berasingan untuk kegunaan perniagaan dan peribadi.">
 <!ENTITY profileCreationExplanation_4.text "Untuk mula mencipta profil anda, klik Berikut.">
 <!ENTITY profileCreationExplanation_4Mac.text "Untuk mula mencipta profil anda, klik Sambung.">
 <!ENTITY profileCreationExplanation_4Gnome.text "Untuk mula mencipta profil anda, klik Berikut.">
 <!-- Second wizard page -->
 
 <!ENTITY profileCreationIntro.text   "Jika anda mencipta beberapa profil anda boleh panggilnya dengan nama profil. Anda boleh gunakan nama yang disediakan atau gunakan nama yang anda pilih.">
 <!ENTITY profilePrompt.label      "Masukkan nama profil baru:">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
@@ -9,32 +9,40 @@
 restartTitle=Tutup %S
 restartMessageNoUnlocker=%S telah dilarikan, tetapi tidak membalas. Untuk membuka tetingkap baru, anda mesti tutup dahulu proses %S sedia ada, atau mulakan semula sistem anda.
 restartMessageUnlocker=%S telah dilarikan, tetapi tidak membalas. Prose %S lama anda mesti ditutup untuk membuka tetingkap baru.
 restartMessageNoUnlockerMac=Satu alinan %S telah dibuka. Hanya satu salinan %S boleh dibuka pada satu masa.
 restartMessageUnlockerMac=Satu salinan %S telah dibuka. Salinan %S yang dilarikan akan keluar bagi membuka yang ini.
 
 # Profile manager
 # LOCALIZATION NOTE (profileTooltip): First %S is the profile name, second %S is the path to the profile folder.
+profileTooltip=Profil: '%S' - Laluan: '%S'
 
 pleaseSelectTitle=Pilih Profil
 pleaseSelect=Sila pilih profil untuk mulakan %S, atau cipta profil baru.
 
 profileLockedTitle=Profil Sedang Diguna
+profileLocked2=%S gagal menggunakan profil "%S" disebabkan ianya sedang diguna.\n\nUntuk meneruskan, tutup misalan %S yang dilarikan atau pilih profil berlainan.
 
 renameProfileTitle=Menamakan Profil
+renameProfilePrompt=Menamakan profil "%S" kepada:
 
 profileNameInvalidTitle=Nama profil tidak sah
+profileNameInvalid=Nama profil "%S" tidak dibenarkan.
 
 chooseFolder=Pilih Folder Profil
 profileNameEmpty=Nama profil kosong tidak dibenarkan.
+invalidChar=Aksara "%S" tidak dibenarkan dalam nama profil. Sila pilih nama lain.
 
 deleteTitle=Padam Profil
+deleteProfileConfirm=Menghapuskan sesebuah profil akan menghilangkan profil tersebut daripada senarai profil-profil yang sedia ada dan tidak boleh disudahkan.\n Anda juga boleh memilih untuk menghapuskan fail-fail data profil, termasuklah tetapan-tetapan anda, sijil-sijil dan data lain yang berkaitan dengan pengguna. Pilihan ini juga akan menghapuskan "%S" dan tidak boleh disudahkan.\nAdakah anda ingin menghapuskan fail-fail data profil?
 deleteFiles=Padam Profil
+dontDeleteFiles=Jangan Padam Profil
 
+profileCreationFailed=Profil tidak dapat dicipta. Kemungkinan folder dipilih tidak boleh ditulis.
 profileCreationFailedTitle=Penciptaan fail gagal
 profileExists=Profil dengan nama ini telah wujud. Sila pilih nama lain.
 profileExistsTitle=Profil Wujud
 profileFinishText=Klik Tamat untuk mencipta profil baru ini.
 profileFinishTextMac=Klik Selesai untuk mencipta profil baru ini.
 profileMissing=Profil %S anda tidak dimuatkan. Ianya mungkin hilang atau tidak dapat diakses.
 profileMissingTitle=Profil Hilang
 
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
@@ -4,34 +4,37 @@
 
 rememberValue = Guna Pengurus Katalaluan untuk mengingati nilai ini.
 rememberPassword = Guna Pengurus Katalaluan untuk mengingati katalaluan ini.
 savePasswordTitle = Pasti
 # LOCALIZATION NOTE (rememberLoginMsg, rememberLoginMsgNoUser): %S is brandShortName
 # LOCALIZATION NOTE (rememberPasswordMsg):
 # 1st string is the username for the login, 2nd is the login's hostname.
 # Note that long usernames may be truncated.
+rememberPasswordMsg = Adakah anda mahu mengingati kata laluan untuk "%1$S" pada %2$S?
 # LOCALIZATION NOTE (rememberPasswordMsgNoUsername):
 # String is the login's hostname.
 rememberPasswordMsgNoUsername = Adakah anda mahu meingati kata laluan pada %S?
 # LOCALIZATION NOTE (noUsernamePlaceholder):
 # This is displayed in place of the username when it is missing.
 notNowButtonText = &Bukan Sekarang
 notifyBarNotNowButtonText = Bukan Sekarang
 notifyBarNotNowButtonAccessKey = n
 neverForSiteButtonText = &Tidak Sekali untuk Laman Ini
 notifyBarNeverRememberButtonText = Jangan sekali-kali Ingat Kata Laluan untuk Laman ini
 notifyBarNeverRememberButtonAccessKey = e
 rememberButtonText = &Ingat
 notifyBarRememberPasswordButtonText = Ingat Kata Laluan
 passwordChangeTitle = Pasti Menukat Katalaluan
 # LOCALIZATION NOTE (updatePasswordMsg):
 # String is the username for the login.
+updatePasswordMsg = Adakah anda ingin mengemaskini kata kunci yang disimpan untuk "%S"?
 updatePasswordMsgNoUser = Adakah anda mahu mengemaskini kata kunci yang telah disimpan?
 notifyBarUpdateButtonText = Kemaskini Kata Laluan
+notifyBarDontChangeButtonText = Jangan Ubah
 notifyBarDontChangeButtonAccessKey = J
 userSelectText = Sila pastikan pengguna mana yanganda ingin tukar katalaluannya
 hidePasswords=Sorok Katalaluan
 showPasswords=Tunjuk Katalaluan
 noMasterPasswordPrompt=Adakah anda pasti yang anda ingin tunjukkan katalaluan anda?
 removeAllPasswordsPrompt=Adakah anda pasti yang anda ingin menyingkir semua katalaluan?
 removeAllPasswordsTitle=Buang semua kata laluan
 # LOCALIZATION NOTE (loginHostAge):
--- a/toolkit/chrome/search/search.properties
+++ b/toolkit/chrome/search/search.properties
@@ -1,17 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 addEngineConfirmTitle=Tambah Enjin Pencarian
+addEngineConfirmation=Tambah "%S" pada senarai enjin yang boleh sedia dalam bar pencarian ?\n\nFrom: %S
 addEngineAsCurrentText=Jadikan ini enjin carian se&masa
 addEngineAddButtonLabel=Tambah
 
 error_loading_engine_title=Ralat Memuat Turun
 # LOCALIZATION NOTE (error_loading_engine_msg2): %1$S = brandShortName, %2$S = location
 error_loading_engine_msg2=%S tidak dapat muat turun plugin yang dikehendaki dari:\n%S
+error_duplicate_engine_msg=%S tidak dapat memasang plugin dikehendaki dari "%S" kerana enjin yang bernama sama telah wujud.
 
 error_invalid_engine_title=Ralat Pemasangan
 # LOCALIZATION NOTE (error_invalid_engine_msg): %S = brandShortName
+error_invalid_engine_msg=Enjin carian ini tidak disokong oleh %S dan tidak boleh dipasang.
 
 suggestion_label=Cadangan