Bug 1561443 - Move _getErrorMessageFromCode from NetErrorChild.jsm to aboutNetError.js
authorNorman Haikal <normanh876@gmail.com>
Wed, 18 Sep 2019 13:23:49 +0200
changeset 2547 a27d57749a64cd6a4e6bec547ccfc6212b1af22b
parent 2546 4d591da9921d6a6c65b8d29c7d7e41677d19b352
child 2548 493a1bb5e5b635b0e33bd1be8c7e049873252f1e
push id1824
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 18 Sep 2019 11:24:02 +0000
bugs1561443
Bug 1561443 - Move _getErrorMessageFromCode from NetErrorChild.jsm to aboutNetError.js
browser/browser/nsserrors.ftl
--- a/browser/browser/nsserrors.ftl
+++ b/browser/browser/nsserrors.ftl
@@ -129,16 +129,17 @@ ssl-error-decompression-failure = SSL me
 ssl-error-renegotiation-not-allowed = Perundingan adalah dilarang bagi soket SSL.
 ssl-error-unsafe-negotiation = Rakan cuba jabat tangan gaya lama (berpotensi rentan).
 ssl-error-rx-unexpected-uncompressed-record = SSL telah menerima rekod yang tidak dijangka dan tidak tersusun.
 ssl-error-weak-server-ephemeral-dh-key = SSL menerima kekunci sementara Diffie-Hellman yang lemah dalam mesej jabat tangan Server Key Exchange.
 ssl-error-next-protocol-data-invalid = SSL menerima data ekstensi NPN yang tidak sah.
 ssl-error-feature-not-supported-for-ssl2 = Ciri-ciri SSL tidak disokong untuk sambungan SSL 2.0.
 ssl-error-feature-not-supported-for-servers = Ciri-ciri SSL tidak diterima oleh pelayan.
 ssl-error-feature-not-supported-for-clients = Ciri-ciri SSL tidak diterima oleh klien.
+ssl-error-invalid-version-range = Julat versi SSL tidak sah.
 ssl-error-cipher-disallowed-for-version = Rakan SSL memilih suit sifer yang tidak dibenarkan untuk versi protokol yang dipilih.
 ssl-error-rx-malformed-hello-verify-request = SSL menerima mesej jabat tangan Hello Verify Request yang cacat.
 ssl-error-rx-unexpected-hello-verify-request = SSL menerima mesej persetujuan Hello Verify Request yang tidak dijangka.
 ssl-error-feature-not-supported-for-version = Ciri SSL tidak disokong versi protokol.
 ssl-error-rx-unexpected-cert-status = SSL menerima mesej jabat tangan Certificate Status yang tidak dijangka.
 ssl-error-unsupported-hash-algorithm = Algoritma cincang yang tidak disokong telah digunakan oleh rakan TLS.
 ssl-error-digest-failure = Fungsi diges gagal.
 ssl-error-incorrect-signature-algorithm = Algoritma tandatangan yang tidak betul dinyatakan dalam elemen tandatangan-digital.