Bug 1561443 - Move _getErrorMessageFromCode from NetErrorChild.jsm to aboutNetError.js
authorOthman Wagiman <manxmensch@gmail.com>
Wed, 18 Sep 2019 13:23:49 +0200
changeset 2548 493a1bb5e5b635b0e33bd1be8c7e049873252f1e
parent 2547 a27d57749a64cd6a4e6bec547ccfc6212b1af22b
child 2549 a882d5c878f308e51c7d12d08084df6b416f4eea
push id1824
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 18 Sep 2019 11:24:02 +0000
bugs1561443
Bug 1561443 - Move _getErrorMessageFromCode from NetErrorChild.jsm to aboutNetError.js
browser/browser/nsserrors.ftl
--- a/browser/browser/nsserrors.ftl
+++ b/browser/browser/nsserrors.ftl
@@ -239,16 +239,17 @@ sec-error-pkcs12-unsupported-pbe-algorit
 sec-error-pkcs12-unsupported-version = Tidak dapat mengimport. Versi fail tidak disokong.
 sec-error-pkcs12-privacy-password-incorrect = Tidak dapat mengimport. Kata laluan privasi tidak betul.
 sec-error-pkcs12-cert-collision = Tidak dapat mengimport. Nama gelaran yang sama sudah ada dalam pangkalan data.
 sec-error-user-cancelled = Pengguna klik butang batal.
 sec-error-pkcs12-duplicate-data = Tidak diimport kerana telah wujud dalam pangkalan data.
 sec-error-message-send-aborted = Mesej tidak dihantar.
 sec-error-inadequate-key-usage = Kunci pensijilan tidak mencukupi untuk percubaan operasi.
 sec-error-inadequate-cert-type = Jenis sijil tidak diluluskan bagi aplikasi.
+sec-error-cert-addr-mismatch = Alamat menandatangani sijil tidak sama dengan alamat pengepala mesej.
 sec-error-pkcs12-unable-to-import-key = Tidak dapat mengimport. Ralat mencuba mengimport kunci peribadi.
 sec-error-pkcs12-importing-cert-chain = Tidak dapat mengimport. Ralat mencuba mengimport rantai sijil.
 sec-error-pkcs12-unable-to-locate-object-by-name = Tidak dapat mengeksport. Tidak dapat mencari sijil atau kunci dengan menggunakan nama samaran.
 sec-error-pkcs12-unable-to-export-key = Tidak dapat mengeksport. Kunci peribadi tidak boleh dicari dan dieksport.
 sec-error-pkcs12-unable-to-write = Tidak dapat mengeksport. Tidak dapat menulis fail yang dieksport.
 sec-error-pkcs12-unable-to-read = Tidak dapat mengimport. Tidak dapat membaca fail yang di import.
 sec-error-pkcs12-key-database-not-initialized = Tidak dapat mengeksport. Pangkalan data utama rosak atau telah dihapuskan.
 sec-error-keygen-fail = Tidak dapat menjana pasangan kekunci awam/swasta.