Bug 1561443 - Move _getErrorMessageFromCode from NetErrorChild.jsm to aboutNetError.js
authorms team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ms>
Wed, 18 Sep 2019 13:23:49 +0200
changeset 2545 25ab29ea20d76697e94148388fd4257135f53571
parent 2544 2b9e3be5c48a70a66acb6122e979a295dbe58850
child 2546 4d591da9921d6a6c65b8d29c7d7e41677d19b352
push id1824
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 18 Sep 2019 11:24:02 +0000
bugs1561443
Bug 1561443 - Move _getErrorMessageFromCode from NetErrorChild.jsm to aboutNetError.js
browser/browser/nsserrors.ftl
--- a/browser/browser/nsserrors.ftl
+++ b/browser/browser/nsserrors.ftl
@@ -1,12 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+psmerr-ssl-disabled = Tidak dapat sambung dengan selamat kerana  protokol SSL telah dilumpuh.
+psmerr-ssl2-disabled = Tidak dapat sambung dengan selamat kerana laman tersebut menggunakan versi protokol SSL yang lama dan tidak selamat.
 ssl-error-no-certificate = Tidak dapat mencari sijil tertentu atau kunci keperluan untuk pengesahihan.
 ssl-error-unsupported-certificate-type = Jenis sijil tidak disokong.
 ssl-error-bad-mac-read = SSL menerima satu rekod dengan Message Authentication Code yang tidak betul.
 ssl-error-ssl-disabled = Tidak boleh disambung: SSL dinyahdayakan.
 ssl-error-unknown-cipher-suite = Satu cip SSL yang tidak diketahui telah diminta.
 ssl-error-bad-block-padding = SSL menerima rakaman dengan rekod yang tidak berkualiti.
 ssl-error-rx-record-too-long = SSL telah menerima satu rekod yang telah melebihi kepanjangan maximum yang dibenarkan.
 ssl-error-tx-record-too-long = rekod SSL yang cuba dihantar melebihi panjang yang dibenarkan.
@@ -47,45 +49,53 @@ sec-error-invalid-algorithm = Perpustaka
 sec-error-invalid-ava = Sekuriti Perpustakaan: AVA yang tidak sah.
 sec-error-invalid-time = Format waktu tidak sah.
 sec-error-bad-der = perpustakaan keselamatan: mesej DER-encoded tidak dapat format dengan tertib.
 sec-error-bad-password = Kata laluan keselamatan yang dimasukkan adalah salah.
 sec-error-no-nodelock = pustaka sekuriti: tiada kuncinod.
 sec-error-bad-database = putaka sekuriti: pengkalan data yang tidak elok.
 sec-error-no-memory = pustaka sekuriti: peruntukan memori gagal.
 sec-error-duplicate-cert = Sijil telahpun wujud di dalam pangkalan data anda.
+sec-error-duplicate-cert-name = Nama sijil pengesahan yang telah dimuat turun mempunyai kembar di dalam pangkalan data anda.
 sec-error-adding-cert = Ralat menambah sijil ke pangkalan data.
 sec-error-filing-key = Ralat isi semula kunci bagi sijil ini.
 sec-error-no-key = Kunci peribadi untuk sijil ini tidak dapat ditemui di dalam pengkalan data kunci
 sec-error-cert-valid = Sijil ini adalah sah.
 sec-error-cert-not-valid = Sijil ini adalah tidak sah.
 sec-error-cert-no-response = Sijil Perpustakaan : tiada maklum balas
+sec-error-crl-expired = CRL bagi penerbit sijil telah luput.  Mengemaskinikan atau memeriksa tarikh sistem dan masa anda.
+sec-error-crl-bad-signature = CRL bagi penerbit sijil mempunyai tandatangan yang tidak sah.
 sec-error-crl-invalid = CRL baru mempunyai format yang tidak sah.
 sec-error-ca-cert-invalid = Pengeluar sijil adalah tidak sah.
 sec-error-path-len-constraint-invalid = Kekangan sebahagian sijil adalah tidak sah.
 sec-error-cert-usages-invalid = Ruang penggunaan sijil tidak sah.
 sec-internal-only = **Modul dalaman SAHAJA**
 sec-error-invalid-key = Kekunci tidak menyokong operasi yang diminta.
 sec-error-old-crl = CRL yang baru adalah bukan baru banding dengan yang terkini.
 sec-error-pkcs7-bad-signature = Tandatangan penentusahan telah gagal: tidak ada penandatangan , didapati terlalu banyak penandatangan, atau tidak sempurna atau data tercemar.
 sec-error-unsupported-keyalg = Kekunci algoritma tidak disokong atau tidak diketahui.
 xp-sec-fortezza-none-selected = Tiada kad Fortezza dipilih
 xp-sec-fortezza-more-info = Sila pilih satu personaliti untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut
 xp-sec-fortezza-no-more-info = Tiada maklumat lanjut tentang personaliti ini
 xp-sec-fortezza-bad-pin = Pin Tidak Sah
+xp-sec-fortezza-person-error = Tidak dapat memulakan personaliti Fortezza.
+sec-error-krl-expired = KRL bagi sijil laman ini telah luput.
+sec-error-krl-bad-signature = KRL bagi sijil laman ini mendapati satu tandatangan yang tidak sah.
+sec-error-revoked-key = Kunci bagi sijil laman ini telah ditarik balik.
 sec-error-krl-invalid = KRL baru mempunyai format yang tidak sah.
 sec-error-need-random = Perpustakaan Keselamatan : memerlukan data secara rawak
 sec-error-no-module = Perpustakaan Keselamatan : Tiada Modul Keselamatan mempunyai operasi permintaan
 sec-error-no-token = Kad sekuriti atau token yang tidak wujud, memerlukan perberian awal, atau perlu dialih.
 sec-error-read-only = Perpustakaan keselamtan: hanya membaca database.
 sec-error-no-slot-selected = Tiada slot atau token telah dipilih.
 sec-error-cert-nickname-collision = Suatu sijil dengan nama panggilan yang sama telahpun wujud.
 sec-error-key-nickname-collision = Suatu kunci dengan nama panggilan yang sama telahpun wujud.
 sec-error-safe-not-created = ralat apabila mencipta objek simpanan
 sec-error-baggage-not-created = ralat semasa mencipta objek bagasi.
+xp-java-cert-not-exists-error = Prinsipal ini tidak mempunyai sijil
 sec-error-bad-export-algorithm = Algoritma yang dikehendaki adalah tidak dibenarkan.
 sec-error-exporting-certificates = Ralat ketika cuba untuk mengeksport sijil-sijil.
 sec-error-importing-certificates = Ralat ketika cuba mengimport sijil-sijil.
 sec-error-user-cancelled = Pengguna klik butang batal.
 sec-error-pkcs12-duplicate-data = Tidak diimport kerana telah wujud dalam pangkalan data.
 sec-error-message-send-aborted = Mesej tidak dihantar.
 sec-error-inadequate-key-usage = Kunci pensijilan tidak mencukupi untuk percubaan operasi.
 sec-error-inadequate-cert-type = Jenis sijil tidak diluluskan bagi aplikasi.
@@ -117,21 +127,25 @@ sec-error-unsupported-message-type = Mes
 sec-error-bad-template = Tidak dapat mengekod data ASN.1. Templat tertentu tidak sah.
 sec-error-reused-issuer-and-serial = Anda sedang mencuba mengimport satu cert dengan satu penerbit/serial yang sama sebagai cert yang telah wujud, tetapi ia bukan cert yang sama.
 sec-error-busy = NSS tidak boleh ditutup. Objek masih lagi sedang digunakan.
 sec-error-extra-input = Mesej DER-encoded mempunyai banyak data yang tidak berguna.
 sec-error-unsupported-elliptic-curve = Lengkung eliptik tidak disokong.
 sec-error-unsupported-ec-point-form = Bentuk titik lengkung eliptik tidak disokong.
 sec-error-unrecognized-oid = Objek yang tidak dikenalpasti.
 sec-error-ocsp-invalid-signing-cert = Sijil penandatangan OCSP yang tidak sah dalam respond OCSP.
+sec-error-revoked-certificate-crl = Sijil telah ditarik balik dalam senarai sijil penarik balik pengisu.
+sec-error-revoked-certificate-ocsp = Pemaklum balas OCSP melaporkan sijil telah ditarik balik.
+sec-error-crl-invalid-version = Senarai sijil penarik balik pengisu mempunyai nombor versi yang tidak diketahui.
 sec-error-unknown-object-type = Jenis objek dinyatakan tidak dapat dikenal pasti.
 sec-error-incompatible-pkcs11 = Pemacu PKCS #11 melanggar spesifikasi dalam cara yang tidak sesuai.
 sec-error-crl-already-exists = CRL telah wujud.
 sec-error-not-initialized = NSS adalah tidak dapat dimulakan.
 sec-error-token-not-logged-in = Operasi gagal kerana token PKCS#11 tidak menglog masuk.
+sec-error-ocsp-responder-cert-invalid = Pemaklum balas OCSP mengkonfigurasi bahawa sijil adalah tidak sah.
 sec-error-ocsp-bad-signature = Pemaklum balas OCSP mempunyai satu tandatangan yang tidak sah.
 sec-error-out-of-search-limits = Pencarian pengesahsahihan cert adalah melebihi had gelintaran
 sec-error-invalid-policy-mapping = Pemetaan polici mempunyai mana-mana polici
 sec-error-policy-validation-failed = Rantai Cert telah menggagalkan had polici
 sec-error-bad-http-response = Pelayar menerima maklum balas HTTP yang buruk
 sec-error-bad-ldap-response = Pelayar menerima maklum balas LDAP yang teruk
 sec-error-failed-to-encode-data = Gagal untuk mengekod data dengan pengekod ASN1
 sec-error-libpkix-internal = Ralat pendalaman Libpkix berlaku semasa pengesahsahihan cert.