suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
author manxmensch <manxmensch@gmail.com>
Thu, 13 Feb 2020 08:45:55 +0100
changeset 2613 57a12f5f0e716334e2a7146efc72372880947716
parent 1759 742ac7930222e2b5779bf0a92d6fb6d1b4358066
permissions -rw-r--r--
Bug 1608167 - Migrate setDesktopBackground to Fluent, part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the Account Wizard
#
enterValidEmail=Sila masukkan alamat e-mel yang sah.
accountNameExists=Akaun dengan nama ini sudah wujud. Sila masukkan nama akaun yang lain.
accountNameEmpty=Nama akaun tidak boleh kosong.
modifiedAccountExists=Akaun dengan nama pengguna dan nama pelayan ini sudah wujud. Sila masukkan nama pengguna dan/atau nama pelayan yang lain.
userNameChanged=Nama Pengguna Anda sudah dikemaskini. Anda juga perlu kemaskini Alamat E-mel dan/atau Nama Pengguna yang dikaitkan dengan akaun ini.
serverNameChanged=Tetapan nama pelayan telah diubah, Pastikan folder yang digunakan oleh penapis wujud dalam pelayan baru.
# LOCALIZATION NOTE (junkSettingsBroken): %1$S is the account name
junkSettingsBroken=Tetapan akaun Mel remeh "%1$S" mungkin ada masalah. Adakah anda mahu semak semula sebelum menyimpan Tetapan Akaun?
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryChanged): %1$S is program name (&brandShortName;)
localDirectoryChanged=%1$S perlu dimulakan semula sekarang supaya perubahan diterapkan kepada tetapan direktori Lokal.
localDirectoryRestart=Mula semula
userNameEmpty=Nama pengguna tidak boleh kosong.
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryInvalid): %1$S is path to folder
localDirectoryInvalid=Laluan Direktori Lokal "%1$S" tidak sah. Silih pilih direktori yang lain.
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryNotAllowed): %1$S is path to folder
localDirectoryNotAllowed=Laluan Direktori Lokal "%1$S" tidak sesuai untuk storan mesej. Silih pilih direktori yang lain.
# if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
# do not localize "\n\n"
cancelWizard=Adakah anda pasti mahu keluar daripada Bestari Akaun?\n\nJika anda keluar, apa-apa maklumat yang anda masukkan akan hilang dan akaun tidak dicipta.
accountWizard=Bestari Akaun
WizardExit=Keluar
WizardContinue=Batal
# when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
enterValidServerName=Sila masukkan nama pelayan yang sah.
failedRemoveAccount=Gagal menghapuskan akaun ini.
#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
accountName=%1$S - %2$S

# LOCALIZATION NOTE: confirmDeferAccountWarning: do not localize "\n\n", it means a new empty line in the string.
confirmDeferAccountWarning=Jika anda simpan akaun mel baru ini dalam Peti Masuk akaun yang lain, anda tidak lagi akan dapat mengakses e-mel yang sudah dimuat turun untuk akaun ini. Jika anda ada mel dalam akaun ini, sila salin dahulu ke dalam akaun lain.\n\nJika anda ada penapis yang menapis mel ke dalam akaun ini, anda perlu nyahaktifkan atau tukar folder destinasi. Jika ada folder khas dalam akaun ini (Dihantar, Draf, Templat, Arkib, Mel Remeh), anda perlu pindahkan ke dalam akaun lain.\n\nAdakah anda masih mahu simpan e-mel akaun ini dalam akaun lain?
confirmDeferAccountTitle=Tangguhkan Akaun?

directoryAlreadyUsedByOtherAccount=Direktori yang ditentukan dalam tetapan Direktori Lokal sudah digunakan oleh akaun "%S". Sila pilih direktori yang lain.
directoryParentUsedByOtherAccount=Direktori induk yang ditentukan dalam tetapan Direktori Lokal sudah digunakan oleh akaun "%S". Sila pilih direktori yang lain.
directoryChildUsedByOtherAccount=Sub-direktori untuk direktori yang dinyatakan dalam tetapan Direktori Lokal telah digunakan oleh akaun "%S". Silih pilih direktori yang lain.
#Provide default example values for sample email address
exampleEmailUserName=pengguna
exampleEmailDomain=example.net
emailFieldText=Alamat E-mel:
#LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
defaultEmailText=Masukkan alamat e-mel anda. Ini adalah alamat yang akan digunakan oleh pengirim untuk menghantar e-mel kepada anda (sebagai contohnya, "%1$S@%2$S"). 
#LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
customizedEmailText=Masukkan %1$S %2$S (sebagai contoh, jika alamat e-mel %1$S ialah "%3$S", %2$S anda ialah "%4$S"). 

# account manager stuff
prefPanel-server=Tetapan Pelayan
prefPanel-copies=Salinan & Folder
prefPanel-synchronization=Penyelarasan & Storan
prefPanel-diskspace=Ruang Cakera
prefPanel-addressing=Karangan & Alamat
prefPanel-junk=Tetapan Mel Remeh
## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
prefPanel-smtp=Pelayan Keluar (SMTP)

# account manager multiple identity support
#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S
identity-list-title=Identiti untuk %1$S

identityDialogTitleAdd=Identiti Baru
## LOCALIZATION NOTE (identityDialogTitleEdit): %S is the identity name
identityDialogTitleEdit=Edit %S

identity-edit-req=Anda mesti tentukan alamat e-mel yang sah untuk identiti ini.
identity-edit-req-title=Ralat Mencipta Identiti

## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm): %S is the identity name
# and should be put on a new line. The new line is produced with the "\n" string.
identity-delete-confirm=Adakah anda pasti mahu menghapuskan identiti\n%S?
## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm-title): %S is the account name
identity-delete-confirm-title=Menghapuskan identiti %S
identity-delete-confirm-button=Buang

choosefile=Pilih fail

forAccount=Untuk akaun "%S"

removeFromServerTitle=Sahkan supaya mesej dihapuskan secara kekal dan automatik
removeFromServer=Tetapan ini akan menghapuskan mesej lama secara kekal daripada pelayan jauh DAN storan lokal anda. Adakah anda pasti mahu meneruskan?

confirmSyncChangesTitle=Sahkan perubahan penyelarasan
confirmSyncChanges=Tetapan Penyelarasan Mesej telah diubah.\n\n Adakah anda mahu menyimpannya?
confirmSyncChangesDiscard=Buang