browser/chrome/browser/browser.properties
author नरेंद्र पेटकर - narendrapetkar <n.v.petkar@gmail.com>
Tue, 13 Aug 2019 12:13:42 +0000
changeset 1224 91cc067b4d91ad9b0e6ab26fe39b5c0a9e279052
parent 1223 695bc7a9f3e3fffce59c4d89c2922f4b19fa6a41
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Marathi (mr) localization of Firefox Localization authors: - नरेंद्र पेटकर - narendrapetkar <n.v.petkar@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

nv_timeout=वेळ संपली
openFile=फाइल उघडा

droponhometitle=प्रारंभिक पृष्ठ स्थापित करावे
droponhomemsg=आपल्याला सदर दस्तऐवज,आपले नवीन प्रारंभिक पृष्ठ म्हणून हवे आहे का ?
droponhomemsgMultiple=आपल्याला सदर दस्तऐवज, आपले नवीन प्रारंभिक पृष्ठ म्हणून हवे आहे का?

# context menu strings

# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
# %2$S is the selection string.
contextMenuSearch="%2$S"करिता %1$S शोधा
contextMenuSearch.accesskey=S

# bookmark dialog strings

bookmarkAllTabsDefault=[संचिकेचे नाव]

xpinstallPromptMessage=%S ने ह्या स्थळास आपल्या संगणकावर सॉफ्टवेअर प्रतिष्ठापीत करण्यापासून बंधित केले आहे.
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
# The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
xpinstallPromptMessage.dontAllow=परवानगी देऊ नका
xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=D
xpinstallPromptMessage.neverAllow=कधीही परवानगी देऊ नका
xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=N
# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
xpinstallPromptMessage.install.accesskey=C

xpinstallDisabledMessageLocked=आपल्या प्रणाली प्रशासकाकडून सॉफ्टवेअर प्रतिष्ठापन अकार्यन्वीत करण्यात आले.
xpinstallDisabledMessage=सॉफ्टवेअर प्रतिष्ठापन सध्या अकार्यान्वीत केले आहे. कार्यान्वीत करा वर क्लिक करा व पुन्हा प्रयत्न करा.
xpinstallDisabledButton=कार्यान्वीत करा
xpinstallDisabledButton.accesskey=n

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
# enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
# %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
# the administration can add to the message.
addonInstallBlockedByPolicy=प्रणाली प्रशासकाद्वारे %1$S (%2$S) अवरोधित केले आहे.%3$S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=%S समाविष्ट करायचे का?

webextPerms.unsignedWarning=चेतावनी: हा अॅड-ऑन सत्यापित नाही. धोकादायक ऍड ऑन आपली खाजगी माहिती चोरू शकतात किंवा आपला संगणक धोक्यात आणू शकतात. याच्या स्रोतांवर विश्वास असेल तरच हे अॅड-ऑन प्रस्थापित करा.

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.listIntro)
# This string will be followed by a list of permissions requested
# by the webextension.
webextPerms.listIntro=याला आपली परवानगी हवी:
webextPerms.learnMore=परवानग्या बद्दल अधिक जाणून घ्या
webextPerms.add.label=जोडा
webextPerms.add.accessKey=A
webextPerms.cancel.label=रद्द करा
webextPerms.cancel.accessKey=C

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
# %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
# %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
webextPerms.sideloadMenuItem=%2$S मध्ये %1$S जोडले आहे

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog
# when the extension is side-loaded.
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.sideloadHeader=%S जोडले
webextPerms.sideloadText2=आपल्या संगणकावरील दुसऱ्या प्रोग्रॅमने अॅड-ऑन प्रस्थापित केले आहे जे आपल्या ब्राउझर वर परिणाम करू शकते. कृपया या अॅड-ऑनच्या परवानग्यांची फेरतपासणी करा व त्याला चालू ठेवायचे की नाही ते ठरवा.
webextPerms.sideloadTextNoPerms=आपल्या संगणकावरील एका वेगळ्या प्रोग्रॅमने अॅड-ऑन प्रस्थापित केला आहे जो आपल्या ब्राउझरवर परिणाम करू शकतो. कृपया त्याला चालू ठेवायचे की नाही ते ठरवा.

webextPerms.sideloadEnable.label=कार्यान्वीत करा
webextPerms.sideloadEnable.accessKey=E
webextPerms.sideloadCancel.label=रद्द करा
webextPerms.sideloadCancel.accessKey=C

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
# %S will be replaced with the localized name of the extension which
# has been updated.
webextPerms.updateMenuItem=%S नवीन परवानगी मागत आहे

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.updateText=%S अद्यायावत झालेले आहे. अद्ययावत आवृत्ती प्रस्थापित होण्याआधी नवीन परवान्यांना आपण संमती द्यावयास हवी. “रद्द करा” या पर्यायाची निवड केल्यास सध्य ॲड-ऑन आवृत्ती चालू राहील.

webextPerms.updateAccept.label=अद्ययावत करा
webextPerms.updateAccept.accessKey=U

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replace with the localized name of the extension requested new
# permissions.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.optionalPermsHeader=%S आणखी परवानग्यांची मागणी करत आहे.
webextPerms.optionalPermsListIntro=यास : हे करायचे आहे
webextPerms.optionalPermsAllow.label=स्वीकारा
webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=A
webextPerms.optionalPermsDeny.label=नाकारा
webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=D

webextPerms.description.bookmarks=वाचनखूणा वाचून बदल करा
webextPerms.description.browserSettings=गोपनीयता सेटिंग वाचा व बदला
webextPerms.description.browsingData=अलीकडील ब्राउझिंग इतिहास, कुकीज आणि संबंधित डेटा नष्ट करा
webextPerms.description.clipboardRead=क्लिपबोर्ड वरील माहिती घ्या
webextPerms.description.clipboardWrite=क्लिपबोर्ड वर माहिती भरा
webextPerms.description.devtools=खुल्या टॅबमध्ये आपल्या डेटावर प्रवेश करण्यासाठी विकसक साधनांचे विस्तारित करा
webextPerms.description.dns=IP पत्ता आणि संगणकाची माहिती वापरा
webextPerms.description.downloads=फाईल डाउनलोड करा आणि ब्राउझरचा डाउनलोड इतिहास वाचून बदल करा
webextPerms.description.downloads.open=आपल्या संगणकावर डाउनलोड केलेल्या फाईल उघडा
webextPerms.description.find=सर्व उघड्या टॅबचा मजकूर वाचा
webextPerms.description.geolocation=आपल्या ठिकाणाचा वापर करा
webextPerms.description.history=ब्राऊझरचा इतिहास पहा
webextPerms.description.management=एक्स्टेंशनचा वापर मॉनिटर करा व थीम व्यवस्थापित करा
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=%S व्यतिरिक्त इतर प्रोग्रॅम्स सोबत संदेशांची देवाणघेवाण करा
webextPerms.description.notifications=आपल्याला सूचना दर्शवा
webextPerms.description.pkcs11=क्रिप्टोग्राफिक प्रमाणीकरण सेवा प्रदान करा
webextPerms.description.privacy=गोपनीयता सेटिंग पहा व बदला
webextPerms.description.proxy=ब्राउझर प्रॉक्सी सेटिंग नियंत्रित करा
webextPerms.description.sessions=नुकतेच बंद केलेले टॅब पहा
webextPerms.description.tabs=ब्राउझरचे टॅब पहा
webextPerms.description.tabHide=लपवा आणि ब्राउझर टॅब दाखवा
webextPerms.description.topSites=ब्राऊझिंग इतिहास पहा
webextPerms.description.unlimitedStorage=क्लायंट कडे अमर्यादित माहिती ठेवा
webextPerms.description.webNavigation=संचारण सुरु असताना ब्राउझर कार्य पहा

webextPerms.hostDescription.allUrls=सर्व वेबसाईटसाठीची आपला माहिती पहा

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=%S क्षेत्रातील साईटसाठी आपली माहिती पहा

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=इतर #1 क्षेत्रातील आपली माहिती पहा; इतर #1 क्षेत्रांतील आपली माहिती पहा

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=%S साठी आपली माहिती पहा

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=इतर #1 साइट वरील आपली माहिती पहा;इतर #1 साइट्स वरील आपली माहिती पहा

# LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
# %2$S is replaced with the name of the current search engine
# %3$S is replaced with the name of the new search engine
webext.defaultSearch.description=%1$S आपले पूर्वनिर्धारित शोध इंजिन %2$S पासून %3$S ला बदलू इच्छित आहे. हे ठीक आहे का?
webext.defaultSearchYes.label=होय
webext.defaultSearchYes.accessKey=Y
webext.defaultSearchNo.label=नाही
webext.defaultSearchNo.accessKey=N

# LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.title)
# %S is the name of the extension which is about to be removed.
webext.remove.confirmation.title=%S काढून टाका
# LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.message)
# %1$S is the name of the extension which is about to be removed.
# %2$S is brandShorterName
webext.remove.confirmation.button=काढून टाका
# LOCALIZATION NOTE (webext.remove.abuseReportCheckbox.message)
# %S is vendorShortName

# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message1)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that was
# just installed.
# %2$S is replaced with the localized name of the application.
addonPostInstall.message1=%2$S मध्ये %1$S जोडले आहे.

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
addonDownloadingAndVerifying=ॲड-ऑन डाउनलोड आणि सत्यापित करीत आहे…;#1 ॲड-ऑन्स् डाउनलोड आणि सत्यापित करीत आहे...
addonDownloadVerifying=तपासणी करत आहे

addonInstall.unsigned=(न तपासलेले)
addonInstall.cancelButton.label=रद्द करा
addonInstall.cancelButton.accesskey=C
addonInstall.acceptButton2.label=जोडा
addonInstall.acceptButton2.accesskey=A

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallMessage,addonConfirmInstallUnsigned):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the number of add-ons being installed
addonConfirmInstall.message=ही साईट #1 मध्ये ॲड-ऑन स्थापित करू इच्छिते:; ही साईट #1 मध्ये #2 ॲड-ऑन्स् स्थापित करू इच्छिते:
addonConfirmInstallUnsigned.message=सूचना:ही साईट #1 मध्ये न तपासलेले ॲड-ऑन स्थापित करू इच्छिते:; सूचना: ही साईट #1 मध्ये #2 न तपासलेले ॲड-ऑन्स् स्थापित करू इच्छिते.काळजीपूर्वक पुढे जा.

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallSomeUnsigned.message):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=;सूचना: ही साईट #1 मध्ये #2 ॲड-ऑन्स् स्थापित करू इच्छिते, ज्यातले काही पडताळले नाही आहे. आपल्या जोखीमेवर पुढे जा.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstalled):
# %S is the name of the add-on
addonInstalled=%S सफलपणे प्रस्थापित केला आहे.
# LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of add-ons
addonsGenericInstalled=#1 ॲड-ऑन यशस्वीरित्या प्रतिष्ठापीत झाले.;#1 ॲड-ऑन्स् यशस्वीरित्या प्रतिष्ठापीत झाले.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
# %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
addonInstallError-1=जोडणी अपयशी झाल्यामुळे ॲड-ऑन डाउनलोड करणे अशक्य.
addonInstallError-2=%1$S ॲड-ऑन अपेक्षेप्रमाणे जुळत नसल्याने या ॲड-ऑनला प्रतिष्ठापित करणे शक्य नाही.
addonInstallError-3=दुषित दिसत असल्यामुळे डाउनलोड केलेले ॲड-ऑन प्रतिष्ठापित करणे शक्य नाही.
addonInstallError-4=%1$S आवश्यक फाइल संपादन अशक्य ठरल्यामुळे %2$S प्रतिष्ठापन शक्य नाही.
addonInstallError-5=ह्या साईटला असत्यापित ॲड-ऑन प्रतिष्ठापित करण्यापासून %1$S ने रोखले आहे.
addonLocalInstallError-1=फाइलप्रणाली त्रुटीमुळे या ॲड-ऑनला प्रतिष्ठापीत करणे शक्य नाही.
addonLocalInstallError-2=%1$S ॲड-ऑन अपेक्षेप्रमाणे जुळत नसल्याने या ॲड-ऑनला प्रतिष्ठापित करणे शक्य नाही.
addonLocalInstallError-3=दोषीत असल्यामुळे या ॲड-ऑनला प्रतिष्ठापीत करणे शक्य नाही.
addonLocalInstallError-4=%1$S कडुन आवश्यक फाइल संपादन अशक्य ठरल्यामुळे %2$S प्रतिष्ठापन शक्य नाही.
addonLocalInstallError-5=सत्यापित नसल्यामुळे या ॲड-ऑनला प्रतिष्ठापीत करणे शक्य नाही.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
# %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
addonInstallErrorIncompatible=%1$S %2$S सोबत सहत्व नसल्यामुळे %3$S प्रतिष्ठापन शक्य नाही.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
addonInstallErrorBlocklisted=स्थिरता किंवा सुरक्षा कारणास्तव एक उच्च जोखिम असल्यामुळे %S प्रतिष्ठापन शक्य नाही.

unsignedAddonsDisabled.message=एक किंवा अधिक ॲड-ऑन्स् सत्यापित करता आले नसून ते अक्षम करण्यात आले आहे.
unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=अधिक जाणा
unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=L

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message2): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message2=या (%S) स्थळाने दृष्य कल्पना प्रतिष्ठापीत करायचा प्रयत्न केला.
lwthemeInstallRequest.allowButton2=स्वीकारा
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey2=a

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.message=#1ने ह्या स्थळाला पॉपअप पटल उघडण्यापासून प्रतिबंध केले आहे.;#1ने ह्या स्थळाला #2 पॉपअप पटलांना उघडण्यापासून प्रतिबंध केले आहे.
# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.exceeded.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarningButton=पर्याय
popupWarningButton.accesskey=O
popupWarningButtonUnix=प्राधान्यक्रम
popupWarningButtonUnix.accesskey=P
popupAllow=%S कडील पॉपअप्सना परवानगी द्यावी
popupBlock=%S कडील पॉपअप्सना अडवावे
popupWarningDontShowFromMessage=पॉपअप्स् अवरेधीत केलेले असताना हा संदेश दाखवू नये
popupShowPopupPrefix='%S' दाखवा

# LOCALIZATION NOTE (popupShowBlockedPopupsIndicatorText): Semicolon separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of pop-ups blocked.
popupShowBlockedPopupsIndicatorText=अडवलेला #1 पॉपअप दाखवा…;अडवलेले #1 पॉपअप दाखवा…

# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)

# Bad Content Blocker Doorhanger Notification
# %S is brandShortName
badContentBlocked.blocked.message=%S हे ह्या पृष्ठावरील आशय अवरोधित करत आहे.
badContentBlocked.notblocked.message=%S हे ह्या पृष्ठावरील कोणताही आशय अवरोधित करत नाही.

crashedpluginsMessage.title=%S प्लगइन क्रॅश झाले.
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=पृष्ठ पुनःलोड करा
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=R
crashedpluginsMessage.submitButton.label=क्रॅश अहवाल सादर करा
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
crashedpluginsMessage.learnMore=अधिक जाणा…

# Keyword fixup messages
# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
keywordURIFixup.message=आपणास %S कडे जायचे?
keywordURIFixup.goTo=होय, मला %S कडे न्या
keywordURIFixup.goTo.accesskey=Y
keywordURIFixup.dismiss=नाही धन्यवाद
keywordURIFixup.dismiss.accesskey=N

pluginInfo.unknownPlugin=अपरिचीत

# Flash activation doorhanger UI
flashActivate.message=ह्या संकेतस्थळावर Adobe Flash चालवायला आपली परवानगी आहे का? फक्त आपण विश्वास ठेवाल अशाच संकेतस्थळावर Adobe Flash ला परवानगी द्या.
flashActivate.outdated.message=ह्या संकेतस्थळावर Adobe Flash ची कालबाह्य आवृत्ती चालवायला आपली परवानगी आहे का? कालबाह्य आवृत्ती ब्राउझर ची कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता धोक्यात आणू शकते.
flashActivate.remember=हा निर्णय लक्षात ठेवा
flashActivate.noAllow=परवानगी देऊ नका
flashActivate.allow=परवानगी द्या
flashActivate.noAllow.accesskey=D
flashActivate.allow.accesskey=A

# in-page UI
# LOCALIZATION NOTE (PluginClickToActivate2): Two changes were done to the
# previous version of the string. The first is that we changed the wording from
# "Activate" to "Run", because it's shorter and feels less technical in English.
# Feel free to keep using the previous wording in your language if it's already
# the best one.
# The second change is that we removed the period at the end of the phrase, because
# it's not natural in our UI, and the underline was removed from this, so it doesn't
# look like a link anymore. We suggest that everyone removes that period too.
PluginClickToActivate2=%S चालवा
PluginVulnerableUpdatable=हे प्लगइन असुरक्षित आहे व सुधारित पाहिजे.
PluginVulnerableNoUpdate=ह्या प्लगइनमध्ये सुरक्षा भेद्य आहे.

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (update.downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=%S करिता अद्यावत करा
update.downloadAndInstallButton.accesskey=U

menuOpenAllInTabs.label=सर्व टॅब उघडा

# History menu
menuRestoreAllTabs.label=सर्व टॅब्स् पूर्वस्थितीत आणा
# LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllTabsSubview.label): like menuRestoreAllTabs.label,
# but used in the history subview in the panel UI, so needs to mention these are *closed* tabs.
menuRestoreAllTabsSubview.label=बंद टॅब्जना पूर्वस्थितीत आणा
# LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindows, menuUndoCloseWindowLabel, menuUndoCloseWindowSingleTabLabel):
# see bug 394759
menuRestoreAllWindows.label=सर्व खिडकी पूर्वस्थितीत आणा
# LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindowsSubview.label): like menuRestoreAllWindows.label,
# but used in the history subview in the panel UI, so needs to mention these are *closed* windows.
menuRestoreAllWindowsSubview.label=बंद पटलांना पूर्वस्थितीत आणा
# LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 Window Title, #2 Number of tabs
menuUndoCloseWindowLabel=#1 (व #2 इतर टॅब);#1 (व #2 इतर टॅब्स्)
menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.current=या पृष्ठावरच रहा
tabHistory.goBack=येथून मागील पृष्ठावर जा
tabHistory.goForward=येथून पुढिल पृष्ठावर जा

# URL Bar
pasteAndGo.label=चिकटवा व जा
# LOCALIZATION NOTE (reloadButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for reloading the current page
reloadButton.tooltip=चालू पृष्ठ परत दाखल करा (%S)
# LOCALIZATION NOTE (stopButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for stopping loading the page
stopButton.tooltip=हे पृष्ठ दाखल करणे थांबवा (%S)
# LOCALIZATION NOTE (urlbar-zoom-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
urlbar-zoom-button.tooltip=झूम स्तर मूळस्थितीत आणा (%S)
# LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
reader-mode-button.tooltip=वाचक दृष्टीक्षेपात बदला (%S)
# LOCALIZATION NOTE (urlbar.placeholder):
# %S is the name of the user's current search engine
urlbar.placeholder=%S सोबत शोधा किंवा पत्ता प्रविष्ट करा
# LOCALIZATION NOTE (urlbarSearchTip.onboarding):
# %S is the name of the user's current search engine
urlbarSearchTip.onboarding=टाईप कमी करा आणि जास्त शोधा: थेट आपल्या पत्ता पट्टी वरून %S शोधा.
# LOCALIZATION NOTE (urlbarSearchTip.engineIsCurrentPage):
# %S is the name of the user's current search engine

# LOCALIZATION NOTE(zoom-button.label): %S is the current page zoom level,
# %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
# format specifiers, so it needs to be escaped).
zoom-button.label = %S%%

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=सहमती द्या
refreshBlocked.goButton.accesskey=A
refreshBlocked.refreshLabel=%S ने या पृष्ठास स्वयंरीत्या उघडण्यापासून रोखले.
refreshBlocked.redirectLabel=%S ने या पृष्ठास अन्य पृष्ठास जाण्यापासून रोखले.

# General bookmarks button
# LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
bookmarksMenuButton.tooltip=वाचनखूणा (%S) दाखवा
# Star button
starButtonOn.tooltip2=ही वाचनखूण (%S) संपादीत करा
starButtonOff.tooltip2=या पृष्ठाला वाचनखूण लावा (%S)

# Downloads button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
downloads.tooltip=कार्यरत डाऊनलोड्सची प्रगती दाखवा (%S)

# Print button tooltip on OS X
# LOCALIZATION NOTE (printButton.tooltip):
# Use the unicode ellipsis char, \u2026,
# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
# %S is the keyboard shortcut for "Print"
printButton.tooltip=ह्या पृष्ठाची छपाई करा… (%S)

# New Window button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Window"
newWindowButton.tooltip=नवीन पटल (%S) उघडा

# New Tab button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
newTabButton.tooltip=नवीन टॅब (%S) उघडा

# Offline web applications
offlineApps.available2=आपण आपल्या संगणकावर %S ला माहिती साठविण्याची परवानगी द्याल का?
offlineApps.allowStoring.label=माहिती साठवण्याची परवानगी द्या
offlineApps.allowStoring.accesskey=A
offlineApps.dontAllow.label=परवानगी देऊ नका
offlineApps.dontAllow.accesskey=n

offlineApps.usage=ऑफलाइन वापर करीता संकेतस्थळ (%S) आता %SMB माहिती आपल्या संगणकावर संचयीत करत आहे.
offlineApps.manageUsage=संयोजना दर्शवा
offlineApps.manageUsageAccessKey=S

# Canvas permission prompt
# LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt): %S is hostname
canvas.siteprompt=आपला HTML5 कॅनवास प्रतिमा मजकूर वापरण्यास %S ला परवानगी द्याल का? हा मजकूर आपल्या संगणकाला अद्वितीय ओळख देण्यास वापरला जाऊ शकतो.
canvas.notAllow=परवानगी देऊ नका
canvas.notAllow.accesskey=n
canvas.allow=मजकूर प्रवेशाची परवानगी द्या
canvas.allow.accesskey=A
canvas.remember=माझा निर्णय नेहमी लक्षात ठेवा

# WebAuthn prompts
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt2):
# %1$S is hostname. %2$S is brandShortName.
# The website is asking for extended information about your
# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
# this is safe if you only use one account at this website. If you have
# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
# authenticator, then the website could link those accounts together.
# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
# for different accounts on this website.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt2): %S is hostname
webauthn.cancel=रद्द करा
webauthn.cancel.accesskey=c
webauthn.proceed=पुढे जा
webauthn.proceed.accesskey=p
webauthn.anonymize=तरीही अनामित रहा

# Spoof Accept-Language prompt
privacy.spoof_english=सेटिंग इंग्रजी भाषेवर बदलल्याने आपल्या गोपनीयता ओळखणे आणि सुधारणे अवघड होईल. आपल्याला वेब पृष्ठाची इंग्रजी आवृत्ती मागवायची आहे का?

# LOCALIZATION NOTE (identity.headerWithHost):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
identity.headerWithHost=%S साठी साइट माहिती

# LOCALIZATION NOTE (identity.headerMainWithHost):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
identity.identified.verifier=%S: द्वारे तपसालेले
identity.identified.verified_by_you=आपण या स्थळाकरीता सुरक्षा अपवाद जोडले आहे
identity.identified.state_and_country=%S, %S


# LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
# Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
# use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
identity.notSecure.label=असुरक्षित

identity.icon.tooltip=स्थळाची माहिती दाखवा

identity.extension.label=विस्तार (%S)
identity.extension.tooltip=विस्ताराने लोड केलेले: %S
identity.showDetails.tooltip=जोडणीचे तपशील दाखवा

contentBlocking.title=मजकूर अवरोधन


# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.category.*):
# The terminology used to refer to levels of Content Blocking is also used
# in preferences and should be translated consistently.
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.category.standard):
# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal"
contentBlocking.category.standard=मानक
contentBlocking.category.strict=कठोर
contentBlocking.category.custom=स्वपसंत

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackers.allowed.label):
#  This label signals that this type of content blocking is turned
#  OFF and is not blocking tracker content, so this is not
#  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
#  "Trackers [are] Allowed"
contentBlocking.trackers.allowed.label=मंजूर
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackers.blocking.label):
#  This label signals that this type of content blocking is turned
#  ON and is successfully blocking tracker content, so this is
#  a positive thing. However, it is important to note that there is no
#  guarantee that we _actually_ blocked anything, hence we present it
#  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
#  past tense would imply that something was blocked, while present
#  tense expresses that we are waiting for trackers to load
#  and will block them as appropriate. This concept may not directly
#  translate to your language, but it is still preferable if the translation
#  would not make it seem like the blocking had already happened.
#  So in full context this word could be part of the sentence:
#  "[Firefox is] Blocking [trackers when they get loaded.]"
contentBlocking.trackers.blocking.label=अवरोधन

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.trackersView.blocked.label=अवरोधित

contentBlocking.trackersView.empty.label=या साइटवर आढळले नाही

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.allowed.label):
#  This label signals that this type of content blocking is turned
#  OFF and is not blocking tracker content, so this is not
#  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
#  "Cookies [are] Allowed"
contentBlocking.cookies.allowed.label=मंजूर
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
#  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
# See localization note for contentBlocking.trackers.blocking.label to get recommendations on translating "Blocking".
contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label=ट्रॅकिंग कुकीज अवरोधन

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
#  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
# See localization note for contentBlocking.trackers.blocking.label to get recommendations on translating "Blocking".

contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=या साइटवरून
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
# "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=या साइटवर आढळले नाही

contentBlocking.cookiesView.trackers.label=ट्रॅकिंग कुकीज
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
# "Tracking Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=या साइटवर आढळले नाही

contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=तृतीय-पक्ष कुकीज
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
# "Third-Party Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label=या साइटवर आढळले नाही

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.allowed.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Allowed"
contentBlocking.cookiesView.allowed.label=मंजूर
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cookiesView.blocked.label=अवरोधित
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip): %S is the domain of the site.

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a fingerprinter in the fingerprinters subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label=अवरोधित

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprinters.allowed.label):
#  This label signals that this type of content blocking is turned
#  OFF and is not blocking fingerprinters, so this is not
#  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
#  "Fingerprinters [are] Allowed"
contentBlocking.fingerprinters.allowed.label=परवानगी दिलेले
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprinters.blocking.label):
#  This label signals that this type of content blocking is turned
#  ON and is successfully blocking fingerprinters, so this is
#  a positive thing. However, it is important to note that there is no
#  guarantee that we _actually_ blocked anything, hence we present it
#  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
#  past tense would imply that something was blocked, while present
#  tense expresses that we are waiting for fingerprinters to load
#  and will block them as appropriate. This concept may not directly
#  translate to your language, but it is still preferable if the translation
#  would not make it seem like the blocking had already happened.
#  So in full context this word could be part of the sentence:
#  "[Firefox is] Blocking [fingerprinters when they get loaded.]"
contentBlocking.fingerprinters.blocking.label=अवरोधन

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cryptominer in the cryptominers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=अवरोधित

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominers.allowed.label):
#  This label signals that this type of content blocking is turned
#  OFF and is not blocking cryptominers, so this is not
#  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
#  "Cryptominers [are] Allowed"
contentBlocking.cryptominers.allowed.label=परवानगी दिलेले
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominers.blocking.label):
#  This label signals that this type of content blocking is turned
#  ON and is successfully blocking cryptominers, so this is
#  a positive thing. However, it is important to note that there is no
#  guarantee that we _actually_ blocked anything, hence we present it
#  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
#  past tense would imply that something was blocked, while present
#  tense expresses that we are waiting for cryptominers to load
#  and will block them as appropriate. This concept may not directly
#  translate to your language, but it is still preferable if the translation
#  would not make it seem like the blocking had already happened.
#  So in full context this word could be part of the sentence:
#  "[Firefox is] Blocking [cryptominers when they get loaded.]"
contentBlocking.cryptominers.blocking.label=अवरोधन

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.intro.title): %S is brandShortName.
contentBlocking.intro.title=%S मध्ये नविन: मजकूर अवरोधन
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.v1.intro.description): %S is brandShortName.
# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.step1of3): Indicates that the intro panel is step one of three in a tour.
trackingProtection.intro.step1of3=3 पैकी 1
trackingProtection.intro.nextButton.label=पुढे

trackingProtection.icon.activeTooltip=मागोव्याचे प्रयत्न अडवले.
trackingProtection.icon.disabledTooltip=मागोवा घेणारे घटक ह्या पृष्ठावर आढळले.

# Social Tracking Protection
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
contentBlocking.socialblock.primaryButton.accesskey=P
contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=बंद करा
contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=C

# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.

# LOCALIZATION NOTE (protections.header):
# Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
protections.header=%S साठी संरक्षण

# LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.disableAriaLabel=%S साठी संरक्षण अक्षम करा

# LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.enableAriaLabel=%S साठी संरक्षण सक्षम करा

# Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
protections.blocking.fingerprinters.title=फिंगरप्रिंटर्स अवरोधित

# Footer section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
# protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
#  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
protections.footer.blockedTrackerCounter.description=1 अवरोधित; #1 अवरोधित
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip=%S पासून

# Edit Bookmark UI
editBookmarkPanel.newBookmarkTitle=नवीन वाचनखूण
editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=ही वाचनखूण संपादीत करा
editBookmarkPanel.cancel.label=रद्द करा
editBookmarkPanel.cancel.accesskey=C

# LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Replacement for #1 is the number of bookmarks to be removed.
# If this causes problems with localization you can also do "Remove Bookmarks (#1)"
# instead of "Remove #1 Bookmarks".
editBookmark.removeBookmarks.label=वाचनखूण नष्ट करा;#1 वाचनखूणा नष्ट करा
editBookmark.removeBookmarks.accesskey=R

# Post Update Notifications
pu.notifyButton.label=तपशील…
pu.notifyButton.accesskey=D
# LOCALIZATION NOTE %S will be replaced by the short name of the application.
puNotifyText=%S सुधारीत केले आहे
puAlertTitle=%S सुधारीत केले
puAlertText=तपशीलकरीता येथे क्लिक करा

# Application menu

# LOCALIZATION NOTE(zoomReduce-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReduce-button.tooltip = लहान करा (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomReset-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReset-button.tooltip = झूम स्तर मूळस्थितीत आणा (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomEnlarge-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomEnlarge-button.tooltip = मोठे करा (%S)

# LOCALIZATION NOTE (cut-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
cut-button.tooltip = कापा (%S)
# LOCALIZATION NOTE (copy-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
copy-button.tooltip = प्रत बनवा (%S)
# LOCALIZATION NOTE (paste-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
paste-button.tooltip = चिकटवा (%S)

# Geolocation UI

geolocation.allowLocation=स्थान माहीत करुन घेण्यास परवानगी द्या
geolocation.allowLocation.accesskey=A
geolocation.dontAllowLocation=परवानगी देऊ नका
geolocation.dontAllowLocation.accesskey=n
geolocation.shareWithSite3=आपण %S ला आपल्या स्थानाच्या माहितीची परवानगी द्याल का?
geolocation.shareWithFile3=आपण या स्थानीय फाईल ला आपल्या स्थानाच्या माहितीची परवानगी द्याल का?
geolocation.remember=हा निर्णय लक्षात ठेवा

# Persistent storage UI
persistentStorage.allow=स्वीकारा
persistentStorage.allow.accesskey=A
persistentStorage.neverAllow.label=कधीही परवानगी देऊ नका
persistentStorage.neverAllow.accesskey=N
persistentStorage.notNow.label=आत्ता नाही
persistentStorage.notNow.accesskey=w
persistentStorage.allowWithSite=आपण %S ला दीर्घकालीन स्टोरेज मध्ये माहिती साठवण्याची परवानगी द्याल का?

webNotifications.allow=सूचनांना परवानगी द्या
webNotifications.allow.accesskey=A
webNotifications.notNow=आता नाही
webNotifications.notNow.accesskey=n
webNotifications.never=कधीही परवानगी देऊ नका
webNotifications.never.accesskey=v
webNotifications.receiveFromSite2=सुचना पाठवण्यासठी %S ला आपण परवानगी द्याल का?

# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=मला येथून बाहेर काढा!
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=G
safebrowsing.deceptiveSite=फसवी साईट!
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=ही साईट फसवी नाही…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=d
safebrowsing.reportedAttackSite=प्रभावीत स्थळ कळविले गेले!
safebrowsing.notAnAttackButton.label=ही अटॅक साइट नाही…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=a
safebrowsing.reportedUnwantedSite=नको असलेली सॉफ्टवेअर साईट कळवली!
safebrowsing.reportedHarmfulSite=हानीकारक साइट नोंदवली!

# Ctrl-Tab
# LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.listAllTabs.label): #1 represents the number
# of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
ctrlTab.listAllTabs.label=;सर्व #1 टॅब्स्ची सूची

# LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
# Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
addKeywordTitleAutoFill=%S शोधा

# safeModeRestart
safeModeRestartPromptTitle=ॲड-ऑन्स् बंद असल्यावर पुनःसुरू करा
safeModeRestartPromptMessage=आपणास नक्की सर्व ॲड-ऑन्स् बंद करायचे व पुनः सुरू करायचे?
safeModeRestartButton=पुन्हा सुरू करा

# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Text
# Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
# hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
# menu will always be accessible via the "Web Developer" menu.
# This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
# up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
browser.menu.showCharacterEncoding=false

# Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
dataReportingNotification.message    = %1$S आपोआप काही डाटा %2$S करिता पाठवतो ज्यामुळे आपला अनुभव सुधारित होतो.
dataReportingNotification.button.label = मी काय शेअर करतो ते पसंत करा
dataReportingNotification.button.accessKey = C

# Process hang reporter
processHang.label = आपले ब्राउझर हळू चालायला एक वेब पृष्ठ कारणीभूत आहे. आपणास काय करायला आवडेल?
# LOCALIZATION NOTE (processHang.add-on.label): %1$S is the name of the
# extension. %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.add-on.label = %2$S ला हळू करण्यास “%1$S” विस्तारामधील स्क्रिप्ट कारणीभूत आहे.
processHang.add-on.learn-more.text = अधिक जाणा
processHang.button_stop.label = बंद करा
processHang.button_stop.accessKey = S
processHang.button_stop_sandbox.label = विस्तार पृष्ठावर तात्पुरते असमर्थ करा
processHang.button_stop_sandbox.accessKey = A
processHang.button_wait.label = प्रतिक्षा करा
processHang.button_wait.accessKey = W
processHang.button_debug.label = स्क्रिप्ट डीबग करा
processHang.button_debug.accessKey = D

# LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
fullscreenButton.tooltip=पटलला पडदाभर (%S) असे दाखवा

# These are visible when opening the popup inside the bookmarks sidebar
sidebar.moveToLeft=बाजूची पट्टी डावीकडे हलवा
sidebar.moveToRight=बाजूची पट्टी उजवीकडे हलवा

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera2.message,
#          getUserMedia.shareMicrophone2.message,
#          getUserMedia.shareScreen3.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message,
#          getUserMedia.shareAudioCapture2.message):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.shareCamera2.message = आपण %S ला कॅमेरा वापरण्याची परवानगी द्याल का?
getUserMedia.shareMicrophone2.message = आपण %S ला माईक्रोफोन वापरण्याची परवनगी द्याल का?
getUserMedia.shareScreen3.message = आपण %S ला आपला पडदा पाहण्याची परवनगी द्याल का?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message = आपण %S ला आपला कॅमेरा आणि माईक्रोफोन वापरण्याची परवनगी द्याल का?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message = आपण %S ला कॅमेरा वापरण्याची आणि या टॅबचा ऑडिओ ऐकण्याची परवनगी द्याल का?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message = आपण %S ला माईक्रोफोन वापरण्याची आणि आपला पडदा पाहण्याची परवनगी द्याल का?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message = आपण %S ला या टॅबचा ऑडिओ ऐकण्याची आणि पडदा पाहण्याची परवनगी द्याल का?
getUserMedia.shareAudioCapture2.message = आपण %S ला या टॅबचा ऑडिओ ऐकण्याची परवनगी द्याल का?
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# %S will be the 'learn more' link
getUserMedia.shareScreenWarning.message = विश्वासातील साईट्स सोबतच स्क्रीन्स शेअर करा. शेअरिंगमुळे फसव्या साईट्सना तुम्ही म्हणून ब्राउझ करण्याची आणि आपला खाजगी डेटा चोरण्याची अनुमती मिळू शकते. %S
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
# %2$S will be the 'learn more' link
getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = विश्वासातील साईट्स सोबतच %1$S शेअर करा. शेअरिंगमुळे फसव्या साईट्सना तुम्ही म्हणून ब्राउझ करण्याची आणि आपला खाजगी डेटा चोरण्याची अनुमती मिळू शकते. %2$S
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = अधिक जाणा
getUserMedia.selectWindowOrScreen.accesskey=W
getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = विंडो किंवा स्क्रीन निवडा
getUserMedia.shareEntireScreen.label = संपूर्ण पडदा
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
# %S is screen number (digits 1, 2, etc)
# Example: Screen 1, Screen 2,..
getUserMedia.shareMonitor.label = स्क्रीन %S
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
# Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Replacement for #1 is the name of the application.
# Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (#2 विंडो);#1 (#2 विंडोज)
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.allow.label,
#          getUserMedia.dontAllow.label):
# These two buttons are the possible answers to the various prompts in the
# "getUserMedia.share{device}.message" strings.
getUserMedia.allow.label = स्वीकारा
getUserMedia.allow.accesskey = A
getUserMedia.dontAllow.label = परवानगी देऊ नका
getUserMedia.dontAllow.accesskey = D
getUserMedia.remember=हा निर्णय लक्षात ठेवा
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
# %S is brandShortName
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3=%S आपल्या स्क्रीन च्या कायमस्वरूपी प्रवेशाची परवानगी देऊ शकत नाही
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=कोणता टॅब शेअर करायचा हे विचारल्याशिवाय %S आपल्या टॅबचा ऑडिओ कायमस्वरुपी वापरायची परवानगी देऊ शकत नाही.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=आपली या साइटशी जोडणी सुरक्षित नाही. आपल्याला वाचवण्यासाठी, %S फ़क्त या सत्राकरिता प्रवेश देइल.

getUserMedia.sharingMenu.label = टॅब शेअरिंग साधने
getUserMedia.sharingMenu.accesskey = d
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.sharingMenuCamera = %S (कॅमेरा)
getUserMedia.sharingMenuMicrophone = %S (मायक्रोफोन)
getUserMedia.sharingMenuAudioCapture = %S (टॅब ऑडिओ)
getUserMedia.sharingMenuApplication = %S (ॲप्लिकेशन)
getUserMedia.sharingMenuScreen = %S (स्क्रीन)
getUserMedia.sharingMenuWindow = %S (विंडो)
getUserMedia.sharingMenuBrowser = %S (tab)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone = %S (कॅमेरा आणि मायक्रोफोन)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication = %S (कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि ॲप्लिकेशन)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen = %S (कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि स्क्रीन)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow = %S (कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि पटल)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser = %S (कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि टॅब)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture = %S (कॅमेरा आणि टॅब ऑडिओ )
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication = %S (कॅमेरा, टॅब ऑडिओ आणि ॲप्लिकेशन)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen = %S (कॅमेरा, टॅब ऑडिओ आणि स्क्रीन)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow = %S (कॅमेरा, टॅब ऑडिओ आणि विंडो)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser = %S (कॅमेरा, टॅब ऑडिओ आणि टॅब)
getUserMedia.sharingMenuCameraApplication = %S (कॅमेरा आणि ॲप्लिकेशन)
getUserMedia.sharingMenuCameraScreen = %S (कॅमेरा आणि स्क्रीन)
getUserMedia.sharingMenuCameraWindow = %S (कॅमेरा आणि विंडो)
getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser = %S (कॅमेरा आणि टॅब)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि ॲप्लिकेशन)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (मायक्रोफोन आणि स्क्रीन)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (मायक्रोफोन आणि विंडो)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser = %S (मायक्रोफोन आणि टॅब)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication = %S ( टॅब ऑडिओ आणि ॲप्लिकेशन)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen = %S (टॅब ऑडिओ आणि स्क्रीन)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow = %S (टॅब ऑडिओ आणि पटल)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser = %S (टॅब ऑडिओ आणि स्क्रीन)
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
# origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = अपरिचीत स्त्रोत

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentPlaying.message2): %S is brandShortName.
emeNotifications.drmContentPlaying.message2 = या साईट वरील काही ऑडियो आणि व्हिडीओ DRM सॉफ्टवेअर वापरतात, ज्यामुळे %S आपणास जे करू देऊ शकते त्यावर मर्यादा येतील
emeNotifications.drmContentPlaying.button.label = संरचित करा...
emeNotifications.drmContentPlaying.button.accesskey = C

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S will be the 'learn more' link
emeNotifications.drmContentDisabled.message = %S या पृष्ठावरील ऑडियो किंवा व्हिडियो चालवण्यासाठी आपण DRM सक्षम केले पाहिजे.
emeNotifications.drmContentDisabled.button.label = DRM सक्षम करा
emeNotifications.drmContentDisabled.button.accesskey = E
# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
emeNotifications.drmContentDisabled.learnMoreLabel = अधिक जाणा

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S is brandShortName
emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message = या पृष्ठावरील ऑडियो किंवा व्हिडीओ चालवण्यासाठी, %S आवश्यक घटक प्रस्थापित करत आहे. कृपया नंतर पुन्हा प्रयत्न करा.

emeNotifications.unknownDRMSoftware = अपरिचीत

# LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
slowStartup.message = %S मंदगतिचे वाटते… सुरू… करण्यासाठी.
slowStartup.helpButton.label = गति कशी वाढवायची ते शिका
slowStartup.helpButton.accesskey = L
slowStartup.disableNotificationButton.label = मला पुन्हा सांगू नका
slowStartup.disableNotificationButton.accesskey = A

# LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
flashHang.message = %S ने कामगिरी सुधारण्यासाठी काही अडोब फ्लेश सेटिंग्ज बदलली.
flashHang.helpButton.label = अधिक जाणा…
flashHang.helpButton.accesskey = L

# LOCALIZATION NOTE (customizeMode.tabTitle): %S is brandShortName
customizeMode.tabTitle = %S स्वपसंती करा

# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.mainMessage,
#          e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.label,
#          e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.accesskey):
# These strings are related to the messages we display to offer e10s (Multi-process) to users
# on the pre-release channels. They won't be used in release but they will likely be used in
# beta starting from version 41, so it's still useful to have these strings properly localized.
# %S is brandShortName
e10s.accessibilityNotice.mainMessage2 = नवीन %S वैशिष्ट्यांतील सहत्वता कारणामुळे, सुलभता समर्थन काही अंश निष्क्रीय केला आहे.
e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = ठीक
e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = O
e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.label = सक्रीय करा (पुनःसुरू करणे आवश्यक)
e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.accesskey = E

# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.jawsMessage): %S is brandShortName
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = %S आणि आपल्या सुलभता सॉफ्टवेअर दरम्यान अपुरेपणामुळे टॅब मजकुराचे प्रदर्शन असमर्थ केले आहे. कृपया आपला स्क्रीन वाचक अद्ययावत करा किंवा Firefox विस्तारित समर्थन रिलीझ वर स्विच करा.

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
userContextPersonal.label = वैयक्तिक
userContextWork.label = कार्य
userContextBanking.label = बँकिंग
userContextShopping.label = खरेदी
userContextNone.label = कंटेनर नाही

userContextPersonal.accesskey = P
userContextWork.accesskey = W
userContextBanking.accesskey = B
userContextShopping.accesskey = S
userContextNone.accesskey = N

userContext.aboutPage.label = कंटेनर व्यवस्थापित करा
userContext.aboutPage.accesskey = o

userContextOpenLink.label = दुवा नवीन %S टॅब मध्ये उघडा

muteTab.label = टॅब मूका करा
muteTab.accesskey = M
unmuteTab.label = टॅब सशब्द करा
unmuteTab.accesskey = m
playTab.label = प्ले टॅब
playTab.accesskey = l

muteSelectedTabs2.label = टॅब मूक करा
# LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for muteTab.accesskey
muteSelectedTabs2.accesskey = M
unmuteSelectedTabs2.label = टॅब सशब्द करा
# LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for unmuteTab.accesskey
unmuteSelectedTabs2.accesskey = m
playTabs.label = प्ले टॅब
playTabs.accesskey = y

# LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of tabs sent to the device.
sendTabsToDevice.accesskey = n

# LOCALIZATION NOTE (pageAction.sendTabsToDevice.label):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of tabs sent to the device.

# LOCALIZATION NOTE (certErrorDetails*.label): These are text strings that
# appear in the about:certerror page, so that the user can copy and send them to
# the server administrators for troubleshooting.
certErrorDetailsHSTS.label = HTTP स्ट्रीक्ट वाहतूक सुरक्षा: %S
certErrorDetailsKeyPinning.label = HTTP Public Key Pinning: %S
certErrorDetailsCertChain.label = प्रमाणपत्र चैन:

# LOCALIZATION NOTE (pendingCrashReports2.label): Semi-colon list of plural forms
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of pending crash reports
pendingCrashReports2.label = एक क्रॅश अहवाल आपण सबमिट केलेला नाही;आपण #1 क्रॅश अहवाल सबमिट केलेले नाहीत
pendingCrashReports.viewAll = दृश्य
pendingCrashReports.send = पाठवा
pendingCrashReports.alwaysSend = नेहमी पाठवा

decoder.noCodecs.button = कसे ते शिका
decoder.noCodecs.accesskey = L
decoder.noCodecs.message = व्हिडिओ चालविण्यासाठी, कदाचित आपणास Microsoft चा मीडिया वैशिष्ट्य पॅक स्थापित करावा लागेल.
decoder.noCodecsLinux.message = व्हिडिओ चालविण्यासाठी, कदाचित आपणास गरजेचे व्हीडीओ कोडेक्स स्थापित करावे लागेल.
decoder.noHWAcceleration.message = व्हिडिओची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, कदाचीत आपणास Microsoft चा मीडिया वैशिष्ट्य पॅक स्थापित करावा लागेल.
decoder.noPulseAudio.message = ऑडिओ चालविण्यासाठी कदाचित आपणास गरजेचे PulseAudio सॉफ्टवेअर स्थापित करावे लागेल.
decoder.unsupportedLibavcodec.message = libavcodec असुरक्षित असेल किंवा समर्थित नाही, व व्हिडिओ चालविण्यासाठी अद्ययावत करावे.

decoder.decodeError.message = एका मिडीया संसाधनाचे निरूपण करताना एक चूक घडली आहे.
decoder.decodeError.button = साईटची त्रुटी दाखल करा
decoder.decodeError.accesskey = R
decoder.decodeWarning.message = एका मिडीया संसाधनाचे निरूपण करताना सुधारणा करता येण्याजोगी एक चूक आढळली आहे

# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.infoMessage3):
# Shown in a notification bar when we detect a captive portal is blocking network access
# and requires the user to log in before browsing.
captivePortal.infoMessage3 = इंटरनेट वापरण्या आधी आपल्याला या नेटवर्क मध्ये लॉग इन करावे लागेल.
# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.showLoginPage2):
# The label for a button shown in the info bar in all tabs except the login page tab.
# The button shows the portal login page tab when clicked.
captivePortal.showLoginPage2 = नेटवर्क लॉग इन पृष्ठ उघडा

permissions.remove.tooltip = ही परवानगी काढा आणि परत विचारा

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Firefox build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# between the Firefox version and the "What's new" link in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-बिट
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-बिट

# LOCALIZATION NOTE (certImminentDistrust.message):
# Shown in the browser console when visiting a website that is trusted today,
# but won't be in the future unless the site operator makes a change.
certImminentDistrust.message = या संकेतस्थळावर वापरात असलेले सुरक्षा प्रमाणपत्र भविष्यातील आवृत्तीमध्ये विश्वसनीय राहणार नाही. अधिक माहिती साठी भेट द्या https://wiki.mozilla.org/CA/Upcoming_Distrust_Actions

midi.Allow.label = परवानगी द्या
midi.Allow.accesskey = A
midi.DontAllow.label = परवानगी देऊ नका
midi.DontAllow.accesskey = N
midi.remember=हा निर्णय लक्षात ठेवा
midi.shareWithFile.message = आपण या स्थानिक फाईलला MIDI उपकरणे वापरायची परवानगी द्याल का?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithSite.message): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareWithSite.message = आपण %S ला MIDI उपकरणे वापरायची परवानगी द्याल का?
midi.shareSysexWithFile.message = आपण या स्थानिक फाईलला MIDI उपकरणे वापरायची आणि SysEx संदेश देवाणघेवाणीची परवानगी द्याल का?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite.message): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareSysexWithSite.message = आपण %S ला MIDI उपकरणे वापरायची आणि SysEx संदेश देवाणघेवाणीची परवानगी द्याल का?

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
panel.back = मागे

storageAccess.Allow.label = प्रवेशास परवानगी द्या
storageAccess.Allow.accesskey = A
storageAccess.AllowOnAnySite.label = कोणत्याही साइटवर प्रवेश करण्याची परवानगी द्या
storageAccess.AllowOnAnySite.accesskey = w
storageAccess.DontAllow.label = प्रवेश अवरोधित करा
storageAccess.DontAllow.accesskey = B
# LOCALIZATION NOTE (storageAccess.message):
# %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
# LOCALIZATION NOTE (storageAccess.description.label):
# %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
# %2$S will be replaced with the localized version of storageAccess.description.learnmore. This text will be converted into a hyper-link linking to the SUMO page explaining the concept of third-party trackers.
# LOCALIZATION NOTE (storageAccess.description.learnmore):
# The value of this string is embedded inside storageAccess.description.label. See the localization note for storageAccess.description.label.
storageAccess.description.learnmore = थर्ड-पार्टी ट्रॅकर

confirmationHint.sendToDevice.label = पाठविले!
confirmationHint.sendToDeviceOffline.label = रांगेत (ऑफलाइन)
confirmationHint.copyURL.label = क्लिपबोर्डमध्ये प्रत बनवा!
confirmationHint.pageBookmarked.label = लायब्ररी मध्ये जतन केले!
confirmationHint.addSearchEngine.label = शोध इंजिन जोडले!
confirmationHint.pinTab.label = पिन केले!

confirmationHint.passwordSaved.label = पासवर्ड जतन केला!

# LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
# Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
# %S will be replaced with brandShortName
livebookmarkMigration.title           = %S वर्तमान वाचनखूणा