browser/browser/preferences/permissions.ftl
author नरेंद्र पेटकर - narendrapetkar <n.v.petkar@gmail.com>
Fri, 24 Mar 2023 15:23:16 +0100
changeset 1685 e05bfe889f2199fcd389dd9b9e567309cd040c91
parent 1649 2aec07c773c34ddd0181b7ce074e9647f91d076d
permissions -rw-r--r--
Bug 1813077 - Migrate xpinstallPromptMessage.learnMore to Fluent , part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

permissions-window =
  .title = अपवाद
  .style = width: 45em

permissions-window2 =
  .title = अपवाद
  .style = min-width: 45em

permissions-close-key =
  .key = w

permissions-address = संकेतस्थळाचा पत्ता
  .accesskey = d

permissions-block =
  .label = अडवा
  .accesskey = B

permissions-session =
  .label = सत्रकरिता सहमती द्या
  .accesskey = S

permissions-allow =
  .label = परवानगी द्या
  .accesskey = A

permissions-site-name =
  .label = संकेतस्थळ

permissions-status =
  .label = परीस्थिती

permissions-remove =
  .label = संकेतस्थळ काढून टाका
  .accesskey = R

permissions-remove-all =
  .label = सर्व साईट्स काढून टाका
  .accesskey = e

permission-dialog =
  .buttonlabelaccept = बदल जतन करा
  .buttonaccesskeyaccept = S

permissions-autoplay-menu = सर्व वेबसाइटसाठी डीफॉल्टः

permissions-searchbox =
  .placeholder = वेबसाईट शोधा

permissions-capabilities-autoplay-allow =
  .label = ऑडिओ आणि व्हिडिओला अनुमती द्या
permissions-capabilities-autoplay-block =
  .label = ऑडिओ अवरोधित करा
permissions-capabilities-autoplay-blockall =
  .label = ऑडिओ आणि व्हिडिओ अवरोधित करा

permissions-capabilities-allow =
  .label = परवानगी द्या
permissions-capabilities-block =
  .label = अडवा
permissions-capabilities-prompt =
  .label = नेहमी विचारा

permissions-capabilities-listitem-allow =
  .value = परवानगी द्या
permissions-capabilities-listitem-block =
  .value = अडवा
permissions-capabilities-listitem-allow-session =
  .value = कार्यकाळापूरती परवानगी द्या

## Invalid Hostname Dialog

permissions-invalid-uri-title = भरलेले यजमान नाम अवैध आहे
permissions-invalid-uri-label = कृपया वैध यजमान नाम भरा

## Exceptions - Tracking Protection

permissions-exceptions-etp-desc = आपण या वेबसाइटवर संरक्षण बंद केले आहे.

## Exceptions - Cookies

permissions-exceptions-cookie-window =
  .title = अपवाद - कुकीज व साईट माहिती
  .style = { permissions-window.style }

permissions-exceptions-cookie-window2 =
  .title = अपवाद - कुकीज व साईट माहिती
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-exceptions-cookie-desc = कोणत्या संकेतस्थळांनी कुकीज आणि साईट माहिती वापरायची किंवा कोणीच वापरू नये हे आपण ठरवू शकता. अशा संकेतस्थळांचा पत्ता प्रविष्ट करा आणि आडवा, सत्रासाठी परवानगी द्या किंवा परवानगी द्या क्लीक करा.

## Exceptions - HTTPS-Only Mode


## Exceptions - Pop-ups

permissions-exceptions-popup-window =
  .title = अनुमतीत साइट्स - पॉपअप्स्
  .style = { permissions-window.style }

permissions-exceptions-popup-window2 =
  .title = अनुमतीत साइट्स - पॉपअप्स्
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-exceptions-popup-desc = आपण कोणत्या साइट्सना आगाऊ दृश्यचौकटी उघडण्याची परवानगी आहे हे दर्शवू शकता. परवागी द्यावयाच्या साइटचा पत्ता तंतोतंत टाइप करा आणि परवानगी द्या(Allow) वर क्लिक् करा.

## Exceptions - Saved Logins

permissions-exceptions-saved-logins-window =
  .title = अपवाद - संचयीत लॉगइन्स
  .style = { permissions-window.style }

permissions-exceptions-saved-logins-window2 =
  .title = अपवाद - संचयीत लॉगइन्स
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-exceptions-saved-logins-desc = खालील संकेतस्थळांकरीता लॉगिन संचयीत केले जाणार नाहीत

## Exceptions - Add-ons

permissions-exceptions-addons-window =
  .title = अनुमतीत स्थळाकरता - ॲड-ऑन्स् स्थापना
  .style = { permissions-window.style }

permissions-exceptions-addons-window2 =
  .title = अनुमतीत स्थळाकरता - ॲड-ऑन्स् स्थापना
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-exceptions-addons-desc = कुठल्या संकेतस्थाळांना ॲड-ऑन्स् प्रतिष्ठापन करायला द्यायचे हे आपण निश्चित करू शकता. त्याकरता हव्या असलेल्या स्थळाचे अचूक पत्ता लिहा व परवानगी आहे वर क्लिक करा.

## Site Permissions - Autoplay

permissions-site-autoplay-window =
  .title = सेटिंग - ऑटोप्ले
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-autoplay-window2 =
  .title = सेटिंग - ऑटोप्ले
  .style = { permissions-window2.style }

## Site Permissions - Notifications

permissions-site-notification-window =
  .title = सेटिंग - सूचना परवानग्या
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-notification-window2 =
  .title = सेटिंग - सूचना परवानग्या
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-site-notification-desc = खालील संकेतस्थळांनी आपल्याला सूचना पाठवण्याची परवानगी विचारली आहे. कोणत्या संकेतस्थळांनी सूचना पाठवाव्या हे आपण निश्चित करू शकता. आपण नवीन सूचनांची परवानगी विचारणाऱ्यांना अडवू ही शकता.
permissions-site-notification-disable-label =
  .label = नवीन सूचनांची परवानगी विचारणाऱ्यांना अडवा
permissions-site-notification-disable-desc = वर नमूद केलेल्या संकेतस्थळांशिवाय इतरांवर सूचना पाठवण्याची परवानगी विचारण्यास यामुळे निर्बंध बसेल. सूचना बंद केल्यामुळे संकेतस्थळाच्या काही सुविधा बंद पडतील.

## Site Permissions - Location

permissions-site-location-window =
  .title = सेटिंग - स्थान परवानग्या
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-location-window2 =
  .title = सेटिंग - स्थान परवानग्या
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-site-location-desc = खालील संकेतस्थळांनी आपले स्थान पाहण्याची परवानगी मागितली आहे. आपले स्थान कोणती संकेतस्थळे पाहू शकतात हे आपण निश्चित करू शकता. आपले स्थान पाहू इच्छिणाऱ्या नवीन परवानग्या आपण नाकारू शकता.
permissions-site-location-disable-label =
  .label = आपले स्थान पाहू इच्छिणाऱ्या नवीन विनंत्या नाकारा
permissions-site-location-disable-desc = वर नमूद न केलेल्या कोणत्याही संकेतस्थळाकडून स्थानाच्या परवानगीच्या विनंतीस यामुळे आळा बसेल. आपल्या स्थानाची माहिती अडवल्यास संकेतस्थळाच्या काही सुविधा मोडकळीस येतील.

## Site Permissions - Virtual Reality


## Site Permissions - Camera

permissions-site-camera-window =
  .title = सेटिंग - कॅमेरा परवानग्या
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-camera-window2 =
  .title = सेटिंग - कॅमेरा परवानग्या
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-site-camera-desc = खालील संकेतस्थळांनी आपला कॅमेरा वापरायची परवानगी विचारली आहे. कोणत्या संकेतस्थळांनी कॅमेरा वापरावा हे आपण ठरवू शकता. कॅमेरा वापरण्यास विचारणाऱ्या नवीन परवानग्या आपण अडवूही शकता.
permissions-site-camera-disable-label =
  .label = आपला कॅमेरा वापरायची परवानगी मागणाऱ्या नवीन विनंत्यांना अडवा
permissions-site-camera-disable-desc = उपरोक्त सूचीबद्ध केलेली कोणतीही वेबसाइट आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या परवानगीची विनंती करणार नाही. आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये प्रवेश अवरोधित करणे काही वेबसाइट वैशिष्ट्ये खंडित करू शकते.

## Site Permissions - Microphone

permissions-site-microphone-window =
  .title = सेटिंग - मायक्रोफोन परवानग्या
  .style = { permissions-window.style }

permissions-site-microphone-window2 =
  .title = सेटिंग - मायक्रोफोन परवानग्या
  .style = { permissions-window2.style }
permissions-site-microphone-desc = खालील वेबसाइटने आपल्या मायक्रोफोनवर प्रवेश करण्याची विनंती केली आहे. आपण कोणत्या वेबसाइटना आपल्या मायक्रोफोनवर प्रवेश करण्यास अनुमती दिली ते निर्दिष्ट करू शकता. आपण आपल्या मायक्रोफोनवर प्रवेश करण्याबद्दल विचारणार्या नवीन विनंत्या देखील अवरोधित करू शकता.
permissions-site-microphone-disable-label =
  .label = आपला मायक्रोफोन वापरायची परवानगी मागणाऱ्या नवीन विनंत्यांना अडवा
permissions-site-microphone-disable-desc = उपरोक्त सूचीबद्ध केलेली कोणतीही वेबसाइट आपल्या मायक्रोफोनवर प्रवेश करण्याच्या परवानगीशिवाय विनंती करणार नाही. आपल्या मायक्रोफोनवर प्रवेश अवरोधित करणे काही वेबसाइट वैशिष्ट्ये खंडित करू शकते.