уште една „надоградба“ сменета
authordamjan
Tue, 12 Oct 2010 22:22:14 +0200
changeset 66 fbac8f9ddde14328e312a87b0d4238c567f63b08
parent 65 a6ffcce787a8330dcb07cb3edeb822f229c22f3f
child 67 633f9ce856bfa0d00c9b5466d35b2f6ba9cc9daf
push id25
push usergdamjan@gmail.com
push dateTue, 12 Oct 2010 20:18:23 +0000
уште една „надоградба“ сменета
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -52,17 +52,17 @@ OnBeforeUnloadStayButton=Остани на страницата
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Оди си
 DocumentAllUsed=Се искористи нестандардно document.all својство. Наместо него користете го W3C стандардот document.getElementById().
 GlobalScopeElementReference=Елементот е рефериран со ID/NAME во глобален опфат. Наместо него користете го W3C стандардот document.getElementById().
 UseOfCaptureEventsWarning=Употребата на  captureEvents() не е одобрена. Видете баг 330494.
 UseOfReleaseEventsWarning=Употребата на releaseEvents() не е одобрена. Видете баг 330494.
 UseOfRouteEventWarning=Употребата на routeEvent() не е одобрена. Видете баг 330494.
 UseOfPreventBubbleWarning=Настан=%S, употребата на preventBubble() не е одобрена. Наместо тоа користете го stopPropagation() стандардот на W3C.
 UseOfPreventCaptureWarning=Настан=%S, употребата на preventCapture() не е одобрена. Наместо тоа користете го stopPropagation() стандардот на W3C.
-UseOfDOM3LoadMethodWarning=Употребата на Document.load() е застарена. За да го надоградите Вашиот код, користете го DOM објекот XMLHttpRequest. За повеќе помош посетете ја страницата  https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
+UseOfDOM3LoadMethodWarning=Употребата на Document.load() е застарена. Надградете го Вашиот код, користете го DOM објекот XMLHttpRequest. За повеќе помош посетете ја страницата  https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: an attempt to set strokeStyle or fillStyle to a value that is neither a string, a CanvasGradient, or a CanvasPattern was ignored.
 EmptyGetElementByIdParam=Празен стрин е предаден до getElementById().
 LowMemoryTitle=Предупредување: Нема доволно меморија
 LowMemoryMessage=Скриптата на оваа страница е сопрена бидејќи нема доволно меморија.
 WrongEventPropertyAccessWarning=Својството '%S' од случката %S не треба да се користи. Вредноста нема смисла.
 SpeculationFailed=Небалансираното дрво запишано со document.write() предизвикува податоците од мрежата повторно да се толкуваат. За повеќе информации посетете ја страницата https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=Повикот за document.write() од асинхроно вчитана надворешна скрипта е игнориран.
 FormValidationTextTooLong=Please shorten this text to %S characters or less (you are currently using %S characters).