DoNotTrack, преместен, малку поизричит
authordamjan
Tue, 07 Jun 2011 13:16:39 +0200
changeset 105 f17b0405c764d1974be8413c38fd762eafba837a
parent 104 6af076c81eaafce5ad4f1e81df93d32640fb40bf
child 106 6a417689d2a6ecfc070bfba878aec4b0897826b1
push id49
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 22 Nov 2013 13:45:48 +0000
DoNotTrack, преместен, малку поизричит
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -101,11 +101,8 @@
 <!ENTITY viewCerts.label "Сертификати">
 <!ENTITY viewCerts.accesskey "С">
 <!ENTITY viewCRLs.label "Отповикување">
 <!ENTITY viewCRLs.accesskey "т">
 <!ENTITY verify2.label "Проверка">
 <!ENTITY verify2.accesskey "в">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.label "Безб. уреди">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey "з">
-
-<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "д">
-<!ENTITY doNotTrack.label        "Кажи им на мрежните места дека не сакам да ме следат">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -69,8 +69,13 @@
 <!ENTITY rememberSearchForm.label "Памети ги пребарувањата и формуларите">
 <!ENTITY rememberSearchForm.accesskey "ф">
 
 <!ENTITY clearOnClose.label "Исчисти ја историјата секојпат кога ќе го затворите &brandShortName;">
 <!ENTITY clearOnClose.accesskey "ч">
 
 <!ENTITY clearOnCloseSettings.label "Поставки…">
 <!ENTITY clearOnCloseSettings.accesskey "П">
+
+
+<!ENTITY tracking.label         "Следење">
+<!ENTITY doNotTrack.label        "Соопшти им на веб местата „Не сакам да бидам следен“">
+<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "и">