Bug 1507471 - Convert about:addons messages in extensions.properties to Fluent, part 1.
authordamjan
Fri, 06 May 2022 07:25:13 +0200
changeset 734 d5182a5b35a5ee4ebbdb543e78f6a06d38f958cb
parent 733 1b2142d2ee1bbd077984772aa1728d2c0d41a97d
child 735 5148d6e2faa6db6eb8f19dd65a1fc9e70b444ef2
push id348
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 06 May 2022 05:25:18 +0000
bugs1507471
Bug 1507471 - Convert about:addons messages in extensions.properties to Fluent, part 1.
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -1,119 +1,87 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 addons-page-title = Менаџер за додатоци
-
 search-header-shortcut =
   .key = f
-
 list-empty-installed =
   .value = Немате инсталирано додатоци од овој тип
-
 list-empty-available-updates =
   .value = Не се пронајдени надградби
-
 list-empty-recent-updates =
   .value = Немате неодамнешно ажурирање на додатоците
-
 list-empty-find-updates =
   .label = Провери за надградби
-
 list-empty-button =
   .label = Научи повеќе за додатоците
-
 show-unsigned-extensions-button =
   .label = Некои додатоци не може да се верификуваат
-
 show-all-extensions-button =
   .label = Прикажи ги сите додатоци
-
 detail-version =
   .label = Верзија
-
 detail-last-updated =
   .label = Последно ажурирање
-
 detail-contributions-description = Развивачот на овој додаток Ве моли да го поддржите неговиот постојан развој со мала донација.
-
 detail-update-type =
   .value = Автоматска надградба
-
 detail-update-default =
   .label = dеfault
   .tooltiptext = Автоматски инсталирај ги надградбите само ако тоа е dеfault
-
 detail-update-automatic =
   .label = вклучена
   .tooltiptext = Автоматски инсталирај надградби
-
 detail-update-manual =
   .label = исклучена
   .tooltiptext = Не инсталирај автоматски надградби
-
 detail-home =
   .label = Домашна страница
-
 detail-home-value =
   .value = { detail-home.label }
-
 detail-repository =
   .label = Профил на додатокот
-
 detail-repository-value =
   .value = { detail-repository.label }
-
 detail-check-for-updates =
   .label = Провери за надградби
   .accesskey = н
   .tooltiptext = Провери за надградби на овој додаток
-
 detail-show-preferences =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Опции
      *[other] Поставки
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] О
      *[other] р
     }
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Промени ги опциите на овој додаток
      *[other] Промени ги параметрите на овој додаток
     }
-
 detail-rating =
   .value = Рејтинг
-
 addon-restart-now =
   .label = Рестартирај сега
-
 disabled-unsigned-heading =
   .value = Некои додатоци беа оневозможени
-
 disabled-unsigned-description = Следниве додатоци не се верифицирани за користење во { -brand-short-name }. Можете да <label data-l10n-name="find-addons">најдете замени</label> или да побарате од програмерите да ги верифицираат.
-
 disabled-unsigned-learn-more = Дознајте повеќе за нашите напори да Ви помогнеме да останете безбедни на Интернет.
-
 disabled-unsigned-devinfo = Програмерите што се заинтересирани да ги верифицираат нивните додатоци можат да продолжат со читање на нашиот <label data-l10n-name="learn-more">рачно</label>.
-
 plugin-deprecation-description = Ви недостасува нешто? Некои приклучоци повеќе не се поддржани во { -brand-short-name }. <label data-l10n-name="learn-more">Дознајте повеќе.</label>
-
 legacy-warning-show-legacy = Прикажи застарени проширувања
-
 legacy-extensions =
   .value = Застарени проширувања
-
 legacy-extensions-description = Овие проширувања не се во согласност со сегашните стандарди на { -brand-short-name } па, беа исклучени. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Дознајте повеќе за измените на додатоците</label>
-
 addon-category-extension = Проширувања
 addon-category-extension-title =
   .title = Проширувања
 addon-category-theme = Теми
 addon-category-theme-title =
   .title = Теми
 addon-category-plugin = Приклучоци
 addon-category-plugin-title =
@@ -136,17 +104,16 @@ addon-category-recent-updates-title =
 extensions-warning-safe-mode = Сите додатоци се оневозможени од безбедниот режим.
 extensions-warning-check-compatibility = Проверката за компатибилност на додатоците е оневозможена. Можеби имате некомпатибилни додатоци.
 extensions-warning-check-compatibility-button = Овозможи
   .title = Овозможи проверување на компатибилноста на додатоците
 extensions-warning-update-security = Проверката за безбедност при надградба на додатоци е оневозможена. Надградбите може да Ви наштетат.
 extensions-warning-update-security-button = Овозможи
   .title = Овозможи проверување на безбедноста при надградба на додаток
 
-
 ## Strings connected to add-on updates
 
 addon-updates-check-for-updates = Провери за надградби
   .accesskey = П
 addon-updates-view-updates = Прегледај неодамнешни надградби
   .accesskey = н
 
 # This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
@@ -192,14 +159,28 @@ addon-open-about-debugging = Дебагирање на додатоци
 
 
 ## Pending uninstall message bar
 
 
 ## This is the tooltip text for the recommended badges for an extension in about:addons. The
 ## badge is a small icon displayed next to an extension when it is recommended on AMO.
 
+
 ##
 
+
 ## Page headings
 
 addon-page-options-button =
   .title = Алатки за сите додатоци
+
+## Detail notifications
+## Variables:
+##  $name (String): name of the add-on.
+
+# Variables:
+#  $version (String): application version.
+details-notification-incompatible = { $name } е некомпатибилна со { -brand-short-name } { $version }.
+details-notification-blocked = { $name } е онеспособен поради проблем со безбедност или стабилност.
+details-notification-blocked-link = Повеќе информации
+details-notification-softblocked = Познато е дека { $name } предизвикува проблеми со безбедноста и стабилноста.
+details-notification-softblocked-link = Повеќе информации