PKCS #1 RSASSA-PSS потпис
authordamjan
Tue, 07 Jun 2011 13:20:24 +0200
changeset 110 47a1e5ba3c3922dbec028171256929340f1b6a66
parent 109 0b45a0164558e0b12022a3252e431a916da7588b
child 111 344f0e71d8298e97acb87382951d6b8f021a64c7
push id49
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 22 Nov 2013 13:45:48 +0000
PKCS #1 RSASSA-PSS потпис
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -405,8 +405,10 @@ CaCertExists=Овој сертификат веќе е инсталиран како авторитет.
 NotACACert=Овој сертификат не е авторитет и не може да биде увезен во списокот со сертификати авторитети.
 NotImportingUnverifiedCert=Овој сертификат не може да се провери и не може да се увезе. Издавачот на сертификатот можеби е непознат или недоверлив, сертификатот можеби е истечен или отповикан, или сертификатот можеби не е одобрен.
 UserCertIgnoredNoPrivateKey=Овој личен сертификат не може да биде инсталиран бидејќи не поседувате соодветен приватен клуч кој бил креиран кога овој сертификат бил побаран.
 UserCertImported=Инсталиран е Вашиот личен сертификат. Препорачливо е да чувате резервна копија од овој сертификат.
 CertOrgUnknown=(Непознато)
 CertNotStored=(Не е зачувано)
 CertExceptionPermanent=Траен
 CertExceptionTemporary=Привремен
+
+CertDumpRSAPSSSignature=PKCS #1 RSASSA-PSS потпис