Pontoon: Update Macedonian (mk) localization of Firefox
authorGoce Mitevski <goce.mitevski@nicer2.com>
Fri, 22 Apr 2022 08:10:40 +0000
changeset 723 28997742d8dc28fe3775170f18114e4295a4d259
parent 722 dfe82c982adfff91e39cd55eaecee62cd996422d
child 724 ddba3edb7f9f01b0cc4f82a54a5950a70dee63c1
push id340
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 22 Apr 2022 08:10:43 +0000
Pontoon: Update Macedonian (mk) localization of Firefox Co-authored-by: Goce Mitevski <goce.mitevski@nicer2.com>
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -54,16 +54,18 @@ urlbar-identity-button =
 urlbar-services-notification-anchor =
   .tooltiptext = Отвори панел за инсталација на порака
 urlbar-web-notification-anchor =
   .tooltiptext = Променете дали можете да добивате известувања од страницата
 urlbar-midi-notification-anchor =
   .tooltiptext = Отвори MIDI панел
 urlbar-eme-notification-anchor =
   .tooltiptext = Менаџирање со користење на софтвер со DRM
+urlbar-web-authn-anchor =
+  .tooltiptext = Отворете Панел за автентикација на веб
 urlbar-web-rtc-share-microphone-notification-anchor =
   .tooltiptext = Менаџирајте го споделувањето на вашиот микрофон со ова место
 urlbar-default-notification-anchor =
   .tooltiptext = Отвори го панелот со пораки
 urlbar-translate-notification-anchor =
   .tooltiptext = Преведи ја оваа страница
 urlbar-web-rtc-share-screen-notification-anchor =
   .tooltiptext = Менаџирајте го споделувањето на вашите прозорци или екран со ова место
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -121,16 +121,18 @@ download-choose-folder =
      *[other] Разгледај…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] е
      *[other] з
     }
 applications-header = Апликации
+applications-filter =
+  .placeholder = Пребарувајте типови на датотеки или апликации
 applications-type-column =
   .label = Тип на содржина
   .accesskey = Т
 applications-action-column =
   .label = Дејство
   .accesskey = Д
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)