Again remoteXUL and whitespace
authordamjan
Tue, 07 Jun 2011 13:19:08 +0200
changeset 107 14876c8db86a9aae43579406daab53e7c3ff394b
parent 106 6a417689d2a6ecfc070bfba878aec4b0897826b1
child 108 ef12572aa8d6e4e5206953c1c0103731fb0e8bff
push id49
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 22 Nov 2013 13:45:48 +0000
Again remoteXUL and whitespace
browser/chrome/overrides/netError.dtd
dom/chrome/netError.dtd
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -8,41 +8,41 @@
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Врската не може да се воспостави">
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "Оваа адреса е забранета">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.title "Серверот не е пронајден">
-<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<ul> 
-<li>Проверете дали во адресата имате печатни грешки како 
-<strong>ww</strong>.example.com наместо 
-<strong>www</strong>.example.com</li> 
-<li>Ако не можете да вчитате никакви страници, проверете ја мрежната врска на 
-Вашиот компјутер.</li> 
-<li>Ако Вашиот компјутер или мрежа се заштитени со огнен ѕид или посредник, 
-проверете дали &brandShortName; има дозвола да пристапи на Интернет.</li> 
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<ul>
+<li>Проверете дали во адресата имате печатни грешки како
+<strong>ww</strong>.example.com наместо
+<strong>www</strong>.example.com</li>
+<li>Ако не можете да вчитате никакви страници, проверете ја мрежната врска на
+Вашиот компјутер.</li>
+<li>Ако Вашиот компјутер или мрежа се заштитени со огнен ѕид или посредник,
+проверете дали &brandShortName; има дозвола да пристапи на Интернет.</li>
 </ul>">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Датотеката не е пронајдена">
-<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> 
-<li>Проверете дали во името има големи букви или други печатни грешки.</li> 
+<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul>
+<li>Проверете дали во името има големи букви или други печатни грешки.</li>
 <li>Проверете дали датотеката е преместена, преименувана или избришана.</li></ul>">
 
 
 <!ENTITY generic.title "Упс.">
 <!ENTITY generic.longDesc "<p>Поради некоја причина &brandShortName; не може да ја вчита оваа страница.</p>">
 
 <!ENTITY malformedURI.title "Адресата не е важечка">
-<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> 
-<li>Адресите на страниците најчесто се напишани како 
-<strong>http://www.example.com/</strong></li> 
-<li>Проверете дали користите точни коси црти (т.е. 
-<strong>/</strong>).</li> 
+<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul>
+<li>Адресите на страниците најчесто се напишани како
+<strong>http://www.example.com/</strong></li>
+<li>Проверете дали користите точни коси црти (т.е.
+<strong>/</strong>).</li>
 </ul>">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Врската беше прекината">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Локален режим">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netOffline.overrideLongDesc) - This string should
   indicate that "Work Offline" is a menu item without being too specific,
@@ -51,97 +51,101 @@
 -->
 <!ENTITY netOffline.overrideLongDesc "
 <ul>
  <li>Uncheck the &quot;Work Offline&quot; menu item, then try again.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Грешка во кодната страница на содржината">
-<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> 
-<li>Контактирајте со сопствениците на страницата за да ги информирате за овој проблем.</li> 
+<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul>
+<li>Контактирајте со сопствениците на страницата за да ги информирате за овој проблем.</li>
 </ul>">
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Небезбеден тип на датотека">
-<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> 
-<li>Контактирајте со сопствениците на страницата за да ги информирате за овој проблем.</li> 
+<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul>
+<li>Контактирајте со сопствениците на страницата за да ги информирате за овој проблем.</li>
 </ul>">
 
 <!ENTITY netReset.title "Врската беше ресетирана">
 <!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Времето за врската истече">
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY protocolNotFound.title "Адресата не беше разбрана">
-<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "<ul> 
-<li>Можеби ќе треба да инсталирате друг софтвер за да ја отворите оваа адреса.</li> 
+<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "<ul>
+<li>Можеби ќе треба да инсталирате друг софтвер за да ја отворите оваа адреса.</li>
 </ul>">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Серверот посредник одбива врски">
-<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> 
-<li>Проверете дали поставките за посредник се точни.</li> 
-<li>Контактирајте со Вашиот мрежен администратор за да проверите дали серверот 
-посредник работи.</li> 
+<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul>
+<li>Проверете дали поставките за посредник се точни.</li>
+<li>Контактирајте со Вашиот мрежен администратор за да проверите дали серверот
+посредник работи.</li>
 </ul>">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "Серверот посредник не може да се пронајде">
-<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> 
-<li>Проверете дали поставките за посредник се точни.</li> 
-<li>Проверете дали мрежната врска на Вашиот компјутер работи</li> 
-<li>Ако Вашиот компјутер или мрежа се заштитени со огнен ѕид или посредник, 
-проверете дали &brandShortName; има дозвола да пристапи на Интернет.</li> 
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul>
+<li>Проверете дали поставките за посредник се точни.</li>
+<li>Проверете дали мрежната врска на Вашиот компјутер работи</li>
+<li>Ако Вашиот компјутер или мрежа се заштитени со огнен ѕид или посредник,
+проверете дали &brandShortName; има дозвола да пристапи на Интернет.</li>
 </ul>">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "Страницата не пренасочува точно">
-<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> 
-<li>Овој проблем некогаш може да биде предизвикан од оневозможување или 
+<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul>
+<li>Овој проблем некогаш може да биде предизвикан од оневозможување или
 одбивање на колачиња.</li></ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "Неочекуван одговор од серверот">
-<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> 
-<li>Проверете дали на Вашиот систем е инсталиран менаџерот за лична безбедност.</li> 
+<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul>
+<li>Проверете дали на Вашиот систем е инсталиран менаџерот за лична безбедност.</li>
 <li>Ова може да се случува поради нестандардна конфигурација на серверот.</li></ul>">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Безбедната врска не успеа">
-<!ENTITY nssFailure2.longDesc "<ul> 
-<li>Страницата која сакате да ја видите не може да биде прикажана бидејќи веродостојноста на примените податоци не може да биде проверена.</li> 
-<li>Контактирајте со сопствениците на мрежното место за да ги информирате за овој проблем. Исто така, можете да ја користите командата во менито „Помош“ за да го пријавите ова расипано место.</li> 
+<!ENTITY nssFailure2.longDesc "<ul>
+<li>Страницата која сакате да ја видите не може да биде прикажана бидејќи веродостојноста на примените податоци не може да биде проверена.</li>
+<li>Контактирајте со сопствениците на мрежното место за да ги информирате за овој проблем. Исто така, можете да ја користите командата во менито „Помош“ за да го пријавите ова расипано место.</li>
 </ul>">
 
 <!ENTITY nssBadCert.title "Безбедната врска не успеа">
-<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> 
-<li>Ова можеби е проблем со конфигурацијата на серверот, или можеби 
-некој сака да се претстави како серверот.</li> 
-<li>Ако во минатото успешно сте се поврзувале на серверот, грешката можеби е привремена па подоцна обидете се повторно.</li> 
+<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul>
+<li>Ова можеби е проблем со конфигурацијата на серверот, или можеби
+некој сака да се претстави како серверот.</li>
+<li>Ако во минатото успешно сте се поврзувале на серверот, грешката можеби е привремена па подоцна обидете се повторно.</li>
 </ul>">
 
-<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> 
-<li>Можеби местото е привремено недостапно или зафатено. Обидете се повторно по неколку секунди.</li> 
-<li>Ако не можете да вчитате никакви страници, проверете ја мрежната врска 
-на Вашиот компјутер.</li> <li>Ако Вашиот компјутер или мрежа се заштитени со огнен 
-ѕид или посредник, проверете дали &brandShortName; има дозвола да пристапи на Интернет.</li> 
+<!ENTITY sharedLongDesc "<ul>
+<li>Можеби местото е привремено недостапно или зафатено. Обидете се повторно по неколку секунди.</li>
+<li>Ако не можете да вчитате никакви страници, проверете ја мрежната врска
+на Вашиот компјутер.</li> <li>Ако Вашиот компјутер или мрежа се заштитени со огнен
+ѕид или посредник, проверете дали &brandShortName; има дозвола да пристапи на Интернет.</li>
 </ul>">
 
 <!ENTITY malwareBlocked.title "Се сомневаме во напад од страницата!">
-<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "<p>Напаѓачките места се обидуваат да инсталираат програми кои крадат приватни информации, го користат Вашиот компјутер за да нападнат други или да му наштетат на Вашиот систем.</p> 
+<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "<p>Напаѓачките места се обидуваат да инсталираат програми кои крадат приватни информации, го користат Вашиот компјутер за да нападнат други или да му наштетат на Вашиот систем.</p>
 <p>Сопствениците на местата кои веруваат дека нивните страници се пријавени по грешка може да <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >побараат повторно разгледување</a>.</p>">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Се сомневаме во измама на Интернет!">
-<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "<p>Внесувањето на било какви лични информации на оваа страница може да резултира со кражба на идентитетот или друга измама.</p> 
+<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "<p>Внесувањето на било какви лични информации на оваа страница може да резултира со кражба на идентитетот или друга измама.</p>
 <p>Ваквите измами се користат во акции познати како „риболовни напади“, во кои измамничка страница и е-пошта се користи за имитирање на извори на кои им верувате.</p>">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Блокирано од политика за безбедност на содржина">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; ја спречи страницата да се вчита на ваков начин бидејќи таа има безбедносна политика за содржина што го забранува тоа.</p>">
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Или додај исклучок…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Однеси ме на сигурно!">
-<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Додај исклучок..">
+<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Додај исклучок…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
 contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
 button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
 functionality specific to firefox. -->
 
 
-<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Не додавајте исклучок ако користите интернет врска во која немате целосна доверба или ако до сега не сте виделе предупредување за овој сервер.</p> 
- 
-<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> 
+<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Не додавајте исклучок ако користите интернет врска во која немате целосна доверба или ако до сега не сте виделе предупредување за овој сервер.</p>
+
+<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
 <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">
+
+<!ENTITY remoteXUL.title "Remote XUL">
+<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Ве молиме контактирајте ги сопствениците на веб местото и информирајте ги за овој проблем.</li></ul></p>">
+
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -71,14 +71,17 @@
 <p>Сопствениците на мрежните места кои веруваат дека нивните страници се пријавени по грешка може да <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo'>побараат повторно разгледување</a>.</p>">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Се сомневаме во измама на Интернет!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "<p>Внесувањето на било какви лични информации на оваа страница може да резултира со кражба на идентитетот или друга измама.</p> 
 <p>Ваквите измами се користат во акции познати како „риболовни напади“, во кои лажна страница и е-пошта се користи за имитирање на извори на кои им верувате.</p>">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Блокирано од политика за безбедност на содржина">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Прелистувачот ја спречи страницата да се вчита на ваков начин бидејќи таа има безбедносна политика за содржина што го забранува тоа.</p>">
+
+<!ENTITY remoteXUL.title "Remote XUL">
+<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Ве молиме контактирајте ги сопствениците на веб местото и информирајте ги за овој проблем.</li></ul></p>">
+
 <!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
   Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
   this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly. -->
-
 <!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
 %netErrorAppDTD;