toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 08:05:05 +0100
changeset 822 7c409ad61b2b8b73067b8aae2ce10e140e841248
parent 664 eab3bd7af4391d4a7db172f0aeb4dcb56360c98a
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Не, благодарам
noThanksButton.accesskey=Н
restartLaterButton=Рестартирај подоцна
restartLaterButton.accesskey=п
restartNowButton=Рестартирај го %S
restartNowButton.accesskey=Р

statusFailed=Инсталацијата не успеа

installSuccess=Надградбата е успешно инсталирана
installPending=Инсталацијата чека
patchApplyFailure=Надградбата не може да се инсталира (примената на закрпата не успеа)
elevationFailure=Немате соодветни привилегии за да ја инсталирате оваа надградба. Ве молам контактирајте со вашиот системски администратор.

check_error-200=XML датотеката за надградба е погрешно форматирана (200)
check_error-403=Забранет пристап (403)
check_error-404=XML датотеката за надградба не е пронајдена (404)
check_error-500=Внатрешна серверска грешка (500)
check_error-2152398849=Неуспех (непозната причина)
check_error-2152398861=Врската е одбиена
check_error-2152398862=Времето за воспоставување на врска истече
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Мрежата е исклучена (вклучете ја)
check_error-2152398867=Портата не е дозволена
check_error-2152398868=Не се примени никакви податоци (обидете се повторно)
check_error-2152398878=Серверот за надградби не е пронајден (проверете ја вашата врска со Интернет)
check_error-2152398890=Посредникот не е пронајден (проверете ја вашата врска со Интернет)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Мрежата е исклучена (вклучете ја)
check_error-2152398919=Трансферот на податоци е прекинат (обидете се повторно)
check_error-2152398920=Серверот посредник ја одби врската
check_error-2153390069=Сертификатот на серверот е истечен (поставете го точниот датум и време на вашиот компјутер, доколку не е точно)
check_error-verification_failed=Интегритетот на надградбата не може да се провери
check_error-move_failed=Не успеа да се подготви ажурирањето за инсталација