mail/README.txt
author Stas Malolepszy <stas@mozilla.com>
Tue, 26 Apr 2022 10:22:00 +0200
changeset 729 29b09bca1327b9c8af2a0b61418d70eb2580e9d0
parent 0 f3d689871250bf8f891daf6d70b54f1b81e37b09
permissions -rw-r--r--
Bug 1654054 - Port videocontrols to Fluent, part 1.

Доколку ви се потребни информации за инсталирање, користење и
конфигурирање на Thunderbird, како и информации за познати проблеми и
начини за нивно надминување посетете ја страницата:
http://getthunderbird.com/releases/
Информации за локализацијата можете да најдете на:
http://mozilla.softver.org.mk