Updated latvian spell check dictionaries
authorRaivis Dejus<orvils@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2015 09:46:15 +0300
changeset 543 fbf3a711a75236dc96c49ea724029b1804e5dc3d
parent 542 b9eaef56a00ccc077c021d3d004684191b71423b
child 606 b4109fc272f88cc9dbc8b1d063f4007613b79a01
push id259
push userorvils@gmail.com
push dateSun, 07 Jun 2015 06:47:19 +0000
Updated latvian spell check dictionaries
extensions/spellcheck/hunspell/lv_LV.aff
extensions/spellcheck/hunspell/lv_LV.dic
--- a/extensions/spellcheck/hunspell/lv_LV.aff
+++ b/extensions/spellcheck/hunspell/lv_LV.aff
@@ -1,2672 +1,3936 @@
-# Latviešu valodas affix fails lietošanai ar OpenOffice v.v. 1.1.x, 2.x.x un 3.x.x
-# Latvian affix table for OpenOffice v.v. 1.1.x, 2.x.x and 3.x.x
+# LatvieŔu valodas affix fails lietoŔanai ar OpenOffice v.v. 2.4.1 un 3.x.x,
+# LibreOffice u.c. aplikācijām, kas pareizrakstības pārbaudei izmanto HunSpell
+# Latvian affix table for OpenOffice v.v. 2.4.1 and 3.x.x, LibreOffice
+# and other applications using HunSpell as the backend
 #
-# Copyright (C) 2002-2010 Janis Eisaks, jancs@dv.lv
+# Copyright (C) 2002-2014 Janis Eisaks, jancs@dv.lv
 #
-# Version info: 0.9.3
-# Izmainīta pieeja darbības vārdu locīšanai - no dalītas pa konjugācijām 
-# uz dalītām pa laikiem un tipiem (tag, pak, nak, izt formas, ciesh k, divd.)
+# Versija//Version: 1.1.0
 #
 # This library is free software; you can redistribute it and/or
 # modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
 # License as published by the Free Software Foundation; either
 # version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
 #
 # This library is distributed in the hope that it will be useful,
 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 # Lesser General Public License for more details.
 #
 # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 # License along with this library; if not, write to the Free Software
 # Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
-# 
-# Faila radīšanai izmantotā literatūra 
-# 1. B.Ceplīte, L.Ceplītis
-#   Latviešu valodas praktiskā gramatika, ISBN 9984 04 641-9
-# 2.D.Guļevska, A.Miķelsone, T.Porīte
-#   Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata, Avots, 2002, ISBN 9984-700-64-X
+#
+# Izmantotā literatūra
+# 1. B.Ceplīte, L.Ceplītis
+#   LatvieŔu valodas praktiskā gramatika, ISBN 9984 04 641-9
+# 2.D.Guļevska, A.Miķelsone, T.Porīte
+#   Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata, Avots, 2002, ISBN 9984-700-64-X
 #
-# Pateicos Dr. Andrejam Spektoram un LU Mākslīgā Intelekta laboratorijai
-# par iespēju izmantot apkopoto vārdu krājumu; Edvīnam Malnačam, 
-# Egonam Spalānam, Valdemāram Rozenbergam, kā arī citiem brīvprātīgajiem 
-# par nesavtīgu atbalstu projekta realizācijā
+# Pateicos Dr. Andrejam Spektoram un LU Mākslīgā Intelekta laboratorijai
+# par iespēju izmantot apkopoto vārdu krājumu; Edvīnam Malnačam,
+# Egonam Spalānam, Valdemāram Rozenbergam, kā arī citiem brīvprātīgajiem
+# par nesavtīgu atbalstu projekta realizācijā
+#
+# ÄŖpaÅ”a pateicÄ«ba Valsts sociālās apdroÅ”ināŔanas aÄ£entÅ«rai (http://www.vsaa.gov.lv)
+# par savulaik rasto vēlÄ“Å”anos un varÄ“Å”anu materiāli atbalstÄ«t darbu pie vārdnÄ«cas
+# pilnveidoŔanas.
 #
-# Īpaša pateicība Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 
-# (http://www.vsaa.gov.lv) par vēlēšanos un varēšanu materiāli 
-# atbalstīt darbu pie vārdnīcas pilnveidošanas.
-#
-# Faila formāts: myspell
-#
-# Here's a part of flags used, in case you want to add new ones.
-#
-#    -=1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
-# Used: --+++++++++---+++-++++++-+++++++++++++
-#    _+!@ $%^&*()abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
-# Used: --------------++++++------+++++++---++
+# Faila formāts: Hunspell
+
+SET UTF-8
+TRY ianseātumpojÅ”rkdÄ«zlēvbgcķūņļčžfÄ£hASMVLDIKERBGJZTNPHUOFCĀĶŽĒĢŠÄŖÅŖČŅĻ
+KEY qwertyuiop|asdfghjkl|zxcvbnm|kķ|nņ|cč
+FULLSTRIP
+
+#karogs vārdiem, kurus nav jāsaka priekŔā
+NOSUGGEST }
+NEEDAFFIX {
+CIRCUMFIX |
+
+MAXNGRAMSUGS 6
+NOSPLITSUGS
 
-SET ISO8859-13
-TRY ianseātumpojšrkdīzlēvbgcķūņļčžfģhASMVLDIKERBGJZTNPHUOFCĀĶŽĒĢŠĪŪČŅĻ
-
-PFX + Y 1
-PFX + 0 ne .
+REP 23
+REP ike iek
+REP via vai
+REP lig līg
+REP ļi lī
+REP memi miem
+REP neisk nieks
+REP kal kla
+REP ķļu kļū
+REP ska sak
+REP Ŕan san
+REP ŔēŔan sÄ“Å”an
+REP klap kalp
+REP musm mums
+REP mato manto
+REP ziņ izņ
+REP ija ījā
+REP eja ējā
+REP i Ä«
+REP e ē
+REP a ā
+REP u Å«
+REP Å« u
+REP s Å”
 
 SFX = Y 1
 SFX = 0 . .
 
-SFX B Y 21
-SFX B  t   šu   [^sz]t
-SFX B  t   si   [^sz]t
-SFX B  t   s   [^sz]t
-SFX B  t   sim  [^sz]t
-SFX B  t   siet  [^sz]t
-SFX B  t   sit  [^sz]t
-SFX B  t   šot  [^sz]t
-SFX B  st  tīšu  [s]t
-SFX B  st  tīsi  [s]t
-SFX B  st  tīs  [s]t
-SFX B  st  tīsim [s]t
-SFX B  st  tīsiet [s]t
-SFX B  st  tīsit [s]t
-SFX B  st  tīšot [s]t
-SFX B  t   īšu   [z]t
-SFX B  t   īsi   [z]t
-SFX B  t   īs   [z]t
-SFX B  t   īsim  [z]t
-SFX B  t   īsiet  [z]t
-SFX B  t   īsit  [z]t
-SFX B  t   īšot  [z]t
-
-SFX F Y 7
-SFX F  t   īšu   [s]t
-SFX F  t   īsi   [s]t
-SFX F  t   īs   [s]t
-SFX F  t   īsim  [s]t
-SFX F  t   īsiet  [s]t
-SFX F  t   īsit  [s]t
-SFX F  t   īšot  [s]t
+PFX - Y 1
+PFX - 0 ne .
 
-SFX E Y 29
-SFX E  st  dīšu   [^u]st
-SFX E  st  dīsi   [^u]st
-SFX E  st  dīs   [^u]st
-SFX E  st  dīsim  [^u]st
-SFX E  st  dīsiet  [^u]st
-SFX E  st  dīsit  [^u]st
-SFX E  st  dīšot  [^u]st
-SFX E  st  dīšu   [^k]ust
-SFX E  st  dīsi   [^k]ust
-SFX E  st  dīs   [^k]ust
-SFX E  st  dīsim  [^k]ust
-SFX E  st  dīsiet  [^k]ust
-SFX E  st  dīsit  [^k]ust
-SFX E  st  dīšot  [^k]ust
-SFX E  st  du    [^u]st
-SFX E  st  di    [^u]st
-SFX E  st  da    [^u]st
-SFX E  st  dām   [^u]st
-SFX E  st  dāt   [^u]st
-SFX E  st  du    [^k]ust
-SFX E  st  di    [^k]ust
-SFX E  st  da    [^k]ust
-SFX E  st  dām   [^k]ust
-SFX E  st  dāt   [^k]ust
-SFX E  t  u    [k]ust
-SFX E  t  i    [k]ust
-SFX E  t  a    [k]ust
-SFX E  t  ām   [k]ust
-SFX E  t  āt   [k]ust
+PFX ] Y 1
+PFX ] 0 jā/| .
 
-SFX 4 Y 40
-SFX 4 t  u   [^īūesm]t
-SFX 4 t  i   [^īūesm]t
-SFX 4 t  a   [^īūesm]t
-SFX 4 t  ām  [^īūesm]t
-SFX 4 t  āt  [^īūesm]t
-SFX 4 īt inu  [ī]t
-SFX 4 īt ini  [ī]t
-SFX 4 īt ina  [ī]t
-SFX 4 īt inām [ī]t
-SFX 4 īt ināt [ī]t
-SFX 4 ūt uvu  [ū]t
-SFX 4 ūt uvi  [ū]t
-SFX 4 ūt uva  [ū]t
-SFX 4 ūt uvām [ū]t
-SFX 4 ūt uvāt [ū]t
-SFX 4 st tu  [^i]st
-SFX 4 st ti  [^i]st
-SFX 4 st ta  [^i]st
-SFX 4 st tām  [^i]st
-SFX 4 st tāt  [^i]st
-SFX 4 t  u  [i]st
-SFX 4 t  i  [i]st
-SFX 4 t  a  [i]st
-SFX 4 t  ām  [i]st
-SFX 4 t  āt  [i]st
-SFX 4 iet ēju  [i]et
-SFX 4 iet ēji  [i]et
-SFX 4 iet ēja  [i]et
-SFX 4 iet ējām [i]et
-SFX 4 iet ējāt [i]et
-SFX 4 emt ēmu  [e]mt
-SFX 4 emt ēmi  [e]mt
-SFX 4 emt ēma  [e]mt
-SFX 4 emt ēmām [e]mt
-SFX 4 emt ēmāt [e]mt
-SFX 4 t  u   [iu]mt
-SFX 4 t  i   [iu]mt
-SFX 4 t  a   [iu]mt
-SFX 4 t  ām  [iu]mt
-SFX 4 t  āt  [iu]mt
+PFX [ Y 1
+PFX [ 0 vis/| .
 
-SFX 5 Y 75
-SFX 5  gt  dzu   [g]t
-SFX 5  gt  dzi   [g]t
-SFX 5  gt  dza   [g]t
-SFX 5  gt  dzām  [g]t
-SFX 5  gt  dzāt  [g]t
-SFX 5  kt  cu   [k]t
-SFX 5  kt  ci   [k]t
-SFX 5  kt  ca   [k]t
-SFX 5  kt  cām   [k]t
-SFX 5  kt  cāt   [k]t
-SFX 5  st  ju   [s]t
-SFX 5  st  ji   [s]t
-SFX 5  st  ja   [s]t
-SFX 5  st  jām   [s]t
-SFX 5  st  jāt   [s]t
-SFX 5  aut  āvu   [a]ut
-SFX 5  aut  āvi   [a]ut
-SFX 5  aut  āva   [a]ut
-SFX 5  aut  āvām  [a]ut
-SFX 5  aut  āvāt  [a]ut
-SFX 5  t   u   [^eiu]lt
-SFX 5  t   i   [^eiu]lt
-SFX 5  t   a   [^eiu]lt
-SFX 5  t   ām  [^eiu]lt
-SFX 5  t   āt  [^eiu]lt
-SFX 5  elt  ēlu   [e]lt
-SFX 5  elt  ēli   [e]lt
-SFX 5  elt  ēla   [e]lt
-SFX 5  elt  ēlām  [e]lt
-SFX 5  elt  ēlāt  [e]lt
-SFX 5  ilt  īlu  [i]lt
-SFX 5  ilt  īli  [i]lt
-SFX 5  ilt  īla  [i]lt
-SFX 5  ilt  īlām  [i]lt
-SFX 5  ilt  īlāt  [i]lt
-SFX 5  ult  ūlu   [u]lt
-SFX 5  ult  ūli   [u]lt
-SFX 5  ult  ūla   [u]lt
-SFX 5  ult  ūlām  [u]lt
-SFX 5  ult  ūlāt  [u]lt
-SFX 5  t   u  [^aeiu]rt
-SFX 5  t   i  [^aeiu]rt
-SFX 5  t   a  [^aeiu]rt
-SFX 5  t   ām  [^aeiu]rt
-SFX 5  t   āt  [^aeiu]rt
-SFX 5  art  āru  [a]rt
-SFX 5  art  āri  [a]rt
-SFX 5  art  āra  [a]rt
-SFX 5  art  ārām  [a]rt
-SFX 5  art  ārāt  [a]rt
-SFX 5  ert  ēru  [e]rt
-SFX 5  ert  ēri  [e]rt
-SFX 5  ert  ēra  [e]rt
-SFX 5  ert  ērām [e]rt
-SFX 5  ert  ērāt [e]rt
-SFX 5  irt  īru  [i]rt
-SFX 5  irt  īri  [i]rt
-SFX 5  irt  īra  [i]rt
-SFX 5  irt  īrām  [i]rt
-SFX 5  irt  īrāt  [i]rt
-SFX 5  urt  ūru  [u]rt
-SFX 5  urt  ūri  [u]rt
-SFX 5  urt  ūra  [u]rt
-SFX 5  urt  ūrām [u]rt
-SFX 5  urt  ūrāt [u]rt
-SFX 5  īt  iju  [ī]t
-SFX 5  īt  iji  [ī]t
-SFX 5  īt  ija  [ī]t
-SFX 5  īt  ijām  [ī]t
-SFX 5  īt  ijāt  [ī]t
-SFX 5  ūt  iju  [ū]t
-SFX 5  ūt  iji  [ū]t
-SFX 5  ūt  ija  [ū]t
-SFX 5  ūt  ijām  [ū]t
-SFX 5  ūt  ijāt  [ū]t
-
-SFX 1 Y 5
-SFX 1  t   ju   [āēīoū]t
-SFX 1  t   ji   [āēīoū]t
-SFX 1  t   ja   [āēīoū]t
-SFX 1  t   jām   [āēīoū]t
-SFX 1  t   jāt   [āēīoū]t
+SFX D Y 15
+SFX D t u  [^āēīoeū]t is:1vpt0
+SFX D t i  [^āēīoeū]t is:2vpt0
+SFX D t a  [^āēīoeū]t is:3xpt0
+SFX D t ām  [^āēīoeū]t is:1dpt0
+SFX D t āt  [^āēīoeū]t is:2dpt0
+SFX D t ju  [āēīoū]t is:1vpt0
+SFX D t ji  [āēīoū]t is:2vpt0
+SFX D t ja  [āēīoū]t is:3xpt0
+SFX D t jām  [āēīoū]t is:1dpt0
+SFX D t jāt  [āēīoū]t is:2dpt0
+SFX D iet gāju  iet is:1vpt0
+SFX D iet gāji  iet is:2vpt0
+SFX D iet gāja  iet is:3xpt0
+SFX D iet gājām  iet is:1dpt0
+SFX D iet gājāt  iet is:2dpt0
 
-SFX 8 Y 116
-SFX 8 t  u    [^eīps]t
-SFX 8 t  i    [^eīgkps]t
-SFX 8 t  0    [^eīps]t
-SFX 8 t  am   [^eīps]t
-SFX 8 t  at   [^eīps]t
-SFX 8 t  iet   [^gkeīps]t
-SFX 8 t  ot   [^eīps]t
-SFX 8 t  u    [e]pt
-SFX 8 t  i    [e]pt
-SFX 8 t  0    [e]pt
-SFX 8 t  am   [e]pt
-SFX 8 t  at   [e]pt
-SFX 8 t  iet   [e]pt
-SFX 8 t  ot   [e]pt
-SFX 8 upt  ūpu   [u]pt
-SFX 8 upt  ūpi   [u]pt
-SFX 8 upt  ūp   [u]pt
-SFX 8 upt  ūpam  [u]pt
-SFX 8 upt  ūpat  [u]pt
-SFX 8 upt  ūpiet  [u]pt
-SFX 8 upt  ūpot  [u]pt
-SFX 8 t  u    [^aēiu]st
-SFX 8 t  0    [^aēiu]st
-SFX 8 t  am   [^aēiu]st
-SFX 8 t  at   [^aēiu]st
-SFX 8 t  iet   [^aēiu]st
-SFX 8 t  ot   [^aēiu]st
-SFX 8 ast  otu    [a]st
-SFX 8 ast  oti    [a]st
-SFX 8 ast  ot    [a]st
-SFX 8 ast  otam   [a]st
-SFX 8 ast  otat   [a]st
-SFX 8 ast  otiet   [a]st
-SFX 8 ast  otot   [a]st
-SFX 8 st  du    [ē]st
-SFX 8 st  d    [ē]st
-SFX 8 st  dam   [ē]st
-SFX 8 st  dat   [ē]st
-SFX 8 st  diet   [ē]st
-SFX 8 st  dot   [ē]st
-SFX 8 st  edu    [ģ]ist
-SFX 8 st  edi    [ģ]ist
-SFX 8 st  ed    [ģ]ist
-SFX 8 st  edam   [ģ]ist
-SFX 8 st  edat   [ģ]ist
-SFX 8 st  ediet   [ģ]ist
-SFX 8 st  edot   [ģ]ist
-SFX 8 st  etu    [ķ]ist
-SFX 8 st  eti    [ķ]ist
-SFX 8 st  et    [ķ]ist
-SFX 8 st  etam   [ķ]ist
-SFX 8 st  etat   [ķ]ist
-SFX 8 st  etiet   [ķ]ist
-SFX 8 st  etot   [ķ]ist
-SFX 8 ist  ītu    [n]ist
-SFX 8 ist  īti    [n]ist
-SFX 8 ist  īt    [n]ist
-SFX 8 ist  ītam   [n]ist
-SFX 8 ist  ītat   [n]ist
-SFX 8 ist  ītiet   [n]ist
-SFX 8 ist  ītot   [n]ist
-SFX 8 st  enu    [r]ist
-SFX 8 st  en    [r]ist
-SFX 8 st  enam   [r]ist
-SFX 8 st  enat   [r]ist
-SFX 8 st  eniet   [r]ist
-SFX 8 st  enot   [r]ist
-SFX 8 ust  ūtu    [j]ust
-SFX 8 ust  ūti    [j]ust
-SFX 8 ust  ūt    [j]ust
-SFX 8 ust  ūtam   [j]ust
-SFX 8 ust  ūtat   [j]ust
-SFX 8 ust  ūtiet   [j]ust
-SFX 8 ust  ūtot   [j]ust
-SFX 8 ust  ūstu    [k]ust
-SFX 8 ust  ūsti    [k]ust
-SFX 8 ust  ūst    [k]ust
-SFX 8 ust  ūstam   [k]ust
-SFX 8 ust  ūstat   [k]ust
-SFX 8 ust  ūstiet   [k]ust
-SFX 8 ust  ūstot   [k]ust
-SFX 8 ust  ūdu    [z]ust
-SFX 8 ust  ūdi    [z]ust
-SFX 8 ust  ūd    [z]ust
-SFX 8 ust  ūdam   [z]ust
-SFX 8 ust  ūdat   [z]ust
-SFX 8 ust  ūdiet   [z]ust
-SFX 8 ust  ūdot   [z]ust
-SFX 8 gt dz    [g]t
-SFX 8 gt dziet  [g]t
-SFX 8 kt c    [k]t
-SFX 8 kt ciet  [k]t
-SFX 8 iet eju   [i]et
-SFX 8 iet ej    [i]et
-SFX 8 iet ejam   [i]et
-SFX 8 iet ejat   [i]et
-SFX 8 iet ejiet  [i]et
-SFX 8 iet ejot   [i]et
-SFX 8 īt inu   [^rvz]īt
-SFX 8 īt in   [^rvz]īt
-SFX 8 īt inam  [^rvz]īt
-SFX 8 īt inat  [^rvz]īt
-SFX 8 īt iniet  [^rvz]īt
-SFX 8 īt inot  [^rvz]īt
-SFX 8 īt iju   [rv]īt
-SFX 8 īt ij    [rv]īt
-SFX 8 īt ijam   [rv]īt
-SFX 8 īt ijat   [rv]īt
-SFX 8 īt ijiet  [rv]īt
-SFX 8 īt ijot   [rv]īt
-SFX 8 īt enu   [d]zīt
-SFX 8 īt en    [d]zīt
-SFX 8 īt enam   [d]zīt
-SFX 8 īt enat   [d]zīt
-SFX 8 īt eniet  [d]zīt
-SFX 8 īt enot   [d]zīt
+SFX I Y 20
+SFX I Ä«t iju Ä«t is:1vpt0
+SFX I Ä«t iji Ä«t is:2vpt0
+SFX I Ä«t ija Ä«t is:3xpt0
+SFX I īt ijām īt is:1dpt0
+SFX I īt ijāt īt is:2dpt0
+SFX I irt Ä«ru irt is:1vpt0
+SFX I irt Ä«ri irt is:2vpt0
+SFX I irt Ä«ra irt is:3xpt0
+SFX I irt īrām irt is:1dpt0
+SFX I irt īrāt irt is:2dpt0
+SFX I st du st is:1vpt0
+SFX I st di st is:2vpt0
+SFX I st da st is:3xpt0
+SFX I st dām st is:1dpt0
+SFX I st dāt st is:2dpt0
+SFX I iet eju iet is:1vpt0
+SFX I iet eji iet is:2vpt0
+SFX I iet eja iet is:3xpt0
+SFX I iet ejām iet is:1dpt0
+SFX I iet ejāt iet is:2dpt0
 
-SFX 6 Y 64
-SFX 6  t   ju   [āēubmp]t
-SFX 6  t   0   [bmp]t
-SFX 6  t   j   [āēubmp]t
-SFX 6  t   jam  [āēubmp]t
-SFX 6  t   jat  [āēubmp]t
-SFX 6  t   jot  [āēubmp]t
-SFX 6  t   jiet [āēu]t
-SFX 6  t   iet  [bmp]t
-SFX 6  gt  dzu   [g]t
-SFX 6  gt  dz   [g]t
-SFX 6  gt  dzam  [g]t
-SFX 6  gt  dzat  [g]t
-SFX 6  gt  dzot  [g]t
-SFX 6  gt  dziet  [g]t
-SFX 6  kt  cu   [k]t
-SFX 6  kt  c   [k]t
-SFX 6  kt  cam  [k]t
-SFX 6  kt  cat  [k]t
-SFX 6  kt  cot  [k]t
-SFX 6  kt  ciet  [k]t
-SFX 6  ūt  uju   [ū]t
-SFX 6  ūt  uj   [ū]t
-SFX 6  ūt  ujam  [ū]t
-SFX 6  ūt  ujat  [ū]t
-SFX 6  ūt  ujot  [ū]t
-SFX 6  ūt  ujiet  [ū]t
-SFX 6  zt  žu   [z]t
-SFX 6  t   0   [z]t
-SFX 6  zt  ž   [z]t
-SFX 6  zt  žam  [z]t
-SFX 6  zt  žat  [z]t
-SFX 6  zt  žot  [z]t
-SFX 6  st  žu   [s]t
-SFX 6  st  d   [s]t
-SFX 6  st  ž   [s]t
-SFX 6  st  žam  [s]t
-SFX 6  st  žat  [s]t
-SFX 6  st  žot  [s]t
-SFX 6  st  diet  [s]t
-SFX 6  t   iet   [lz]t
-SFX 6  lt  ļu   [l]t
-SFX 6  t   0    [l]t
-SFX 6  lt  ļ    [l]t
-SFX 6  lt  ļam   [l]t
-SFX 6  lt  ļat   [l]t
-SFX 6  lt  ļot   [l]t
-SFX 6  t   u   [^āē][r]t
-SFX 6  t   0   [^āē][r]t
-SFX 6  t   am   [^āē][r]t
-SFX 6  t   at   [^āē][r]t
-SFX 6  t   iet  [^āē][r]t
-SFX 6  t   ot   [^āē][r]t
-SFX 6  ārt  aru   [ā]rt
-SFX 6  ārt  ar   [ā]rt
-SFX 6  ārt  aram  [ā]rt
-SFX 6  ārt  arat  [ā]rt
-SFX 6  ārt  arot  [ā]rt
-SFX 6  ārt  ariet  [ā]rt
-SFX 6  ērt  eru  [ē]rt
-SFX 6  ērt  er   [ē]rt
-SFX 6  ērt  eram  [ē]rt
-SFX 6  ērt  erat  [ē]rt
-SFX 6  ērt  erot  [ē]rt
-SFX 6  ērt  eriet [ē]rt
-
-SFX 2 Y 92
-SFX 2  st  žošs   [s]t
-SFX 2  st  žoša   [s]t
-SFX 2  st  žošam  [s]t
-SFX 2  st  žošu   [s]t
-SFX 2  st  žošā   [s]t
-SFX 2  st  žošas  [s]t
-SFX 2  st  žošai  [s]t
-SFX 2  st  žoši   [s]t
-SFX 2  st  žošiem  [s]t
-SFX 2  st  žošus  [s]t
-SFX 2  st  žošos  [s]t
-SFX 2  st  žošām  [s]t
-SFX 2  st  žošās  [s]t
-SFX 2  st  žošais  [s]t
-SFX 2  st  žošajam [s]t
-SFX 2  st  žošo   [s]t
-SFX 2  st  žošajā  [s]t
-SFX 2  st  žošajai [s]t
-SFX 2  st  žošie  [s]t
-SFX 2  st  žošajiem [s]t
-SFX 2  st  žošajos [s]t
-SFX 2  st  žošajām [s]t
-SFX 2  st  žošajās [s]t
-SFX 2  st  žams   [s]t
-SFX 2  st  žama   [s]t
-SFX 2  st  žamam  [s]t
-SFX 2  st  žamu   [s]t
-SFX 2  st  žamā   [s]t
-SFX 2  st  žamas  [s]t
-SFX 2  st  žamai  [s]t
-SFX 2  st  žami   [s]t
-SFX 2  st  žamiem  [s]t
-SFX 2  st  žamus  [s]t
-SFX 2  st  žamos  [s]t
-SFX 2  st  žamām  [s]t
-SFX 2  st  žamās  [s]t
-SFX 2  st  žamais  [s]t
-SFX 2  st  žamajam [s]t
-SFX 2  st  žamo   [s]t
-SFX 2  st  žamajā  [s]t
-SFX 2  st  žamajai [s]t
-SFX 2  st  žamie  [s]t
-SFX 2  st  žamajiem [s]t
-SFX 2  st  žamajos [s]t
-SFX 2  st  žamajām [s]t
-SFX 2  st  žamajās [s]t
-SFX 2 zt  žošs   [z]t
-SFX 2 zt  žoša   [z]t
-SFX 2 zt  žošam  [z]t
-SFX 2 zt  žošu   [z]t
-SFX 2 zt  žošā   [z]t
-SFX 2 zt  žošas  [z]t
-SFX 2 zt  žošai  [z]t
-SFX 2 zt  žoši   [z]t
-SFX 2 zt  žošiem  [z]t
-SFX 2 zt  žošus  [z]t
-SFX 2 zt  žošos  [z]t
-SFX 2 zt  žošām  [z]t
-SFX 2 zt  žošās  [z]t
-SFX 2 zt  žošais  [z]t
-SFX 2 zt  žošajam [z]t
-SFX 2 zt  žošo   [z]t
-SFX 2 zt  žošajā  [z]t
-SFX 2 zt  žošajai [z]t
-SFX 2 zt  žošie  [z]t
-SFX 2 zt  žošajiem [z]t
-SFX 2 zt  žošajos [z]t
-SFX 2 zt  žošajām [z]t
-SFX 2 zt  žošajās [z]t
-SFX 2 zt  žams   [z]t
-SFX 2 zt  žama   [z]t
-SFX 2 zt  žamam  [z]t
-SFX 2 zt  žamu   [z]t
-SFX 2 zt  žamā   [z]t
-SFX 2 zt  žamas  [z]t
-SFX 2 zt  žamai  [z]t
-SFX 2 zt  žami   [z]t
-SFX 2 zt  žamiem  [z]t
-SFX 2 zt  žamus  [z]t
-SFX 2 zt  žamos  [z]t
-SFX 2 zt  žamām  [z]t
-SFX 2 zt  žamās  [z]t
-SFX 2 zt  žamais  [z]t
-SFX 2 zt  žamajam [z]t
-SFX 2 zt  žamo   [z]t
-SFX 2 zt  žamajā  [z]t
-SFX 2 zt  žamajai [z]t
-SFX 2 zt  žamie  [z]t
-SFX 2 zt  žamajiem [z]t
-SFX 2 zt  žamajos [z]t
-SFX 2 zt  žamajām [z]t
-SFX 2 zt  žamajās [z]t
+SFX E Y 225
+SFX E kt cu  kt  is:1vpt0
+SFX E kt ci  kt  is:2vpt0
+SFX E kt ca  kt  is:3xpt0
+SFX E kt cām  kt  is:1dpt0
+SFX E kt cāt  kt  is:2dpt0
+SFX E gt dzu  gt is:1vpt0
+SFX E gt dzi  gt is:2vpt0
+SFX E gt dza  gt is:3xpt0
+SFX E gt dzām  gt is:1dpt0
+SFX E gt dzāt  gt is:2dpt0
+SFX E elt ēlu  elt is:1vpt0
+SFX E elt ēli  elt is:2vpt0
+SFX E elt ēla  elt is:3xpt0
+SFX E elt ēlām  elt is:1dpt0
+SFX E elt ēlāt  elt is:2dpt0
+SFX E emt ēmu  emt is:1vpt0
+SFX E emt ēmi  emt is:2vpt0
+SFX E emt ēma  emt is:3xpt0
+SFX E emt ēmām  emt is:1dpt0
+SFX E emt ēmāt  emt is:2dpt0
+SFX E ilt Ä«lu  ilt is:1vpt0
+SFX E ilt Ä«li  ilt is:2vpt0
+SFX E ilt Ä«la  ilt is:3xpt0
+SFX E ilt īlām  ilt is:1dpt0
+SFX E ilt īlāt  ilt is:2dpt0
+SFX E ult Å«lu  ult is:1vpt0
+SFX E ult Å«li  ult is:2vpt0
+SFX E ult Å«la  ult is:3xpt0
+SFX E ult ūlām  ult is:1dpt0
+SFX E ult ūlāt  ult is:2dpt0
+SFX E umt Å«mu  umt is:1vpt0
+SFX E umt Å«mi  umt is:2vpt0
+SFX E umt Å«ma  umt is:3xpt0
+SFX E umt ūmām  umt is:1dpt0
+SFX E umt ūmāt  umt is:2dpt0
+SFX E Å«t uvu  [^b]Å«t is:1vpt0
+SFX E Å«t uvi  [^b]Å«t is:2vpt0
+SFX E Å«t uva  [^b]Å«t is:3xpt0
+SFX E ūt uvām [^b]ūt is:1dpt0
+SFX E ūt uvāt [^b]ūt is:2dpt0
+SFX E Å«t iju  [b]Å«t is:1vpt0
+SFX E Å«t iji  [b]Å«t is:2vpt0
+SFX E Å«t ija  [b]Å«t is:3xpt0
+SFX E ūt ijām  [b]ūt is:1dpt0
+SFX E ūt ijāt  [b]ūt is:2dpt0
+SFX E art āru  art is:1vpt0
+SFX E art āri  art is:2vpt0
+SFX E art āra  art is:3xpt0
+SFX E art ārām  art is:1dpt0
+SFX E art ārāt  art is:2dpt0
+SFX E urt Å«ru  urt is:1vpt0
+SFX E urt Å«ri  urt is:2vpt0
+SFX E urt Å«ra  urt is:3xpt0
+SFX E urt ūrām  urt is:1dpt0
+SFX E urt ūrāt  urt is:2dpt0
+SFX E irt iru  irt is:1vpt0
+SFX E irt iri  irt is:2vpt0
+SFX E irt ira  irt is:3xpt0
+SFX E irt irām  irt is:1dpt0
+SFX E irt irāt  irt is:2dpt0
+SFX E ert ēru  ert is:1vpt0
+SFX E ert ēri  ert is:2vpt0
+SFX E ert ēra  ert is:3xpt0
+SFX E ert ērām  ert is:1dpt0
+SFX E ert ērāt  ert is:2dpt0
+SFX E ot evu  ot is:1vpt0
+SFX E ot evi  ot is:2vpt0
+SFX E ot eva  ot is:3xpt0
+SFX E ot evām  ot is:1dpt0
+SFX E ot evāt  ot is:2dpt0
+SFX E aut āvu  aut is:1vpt0
+SFX E aut āvi  aut is:2vpt0
+SFX E aut āva  aut is:3xpt0
+SFX E aut āvām  aut is:1dpt0
+SFX E aut āvāt  aut is:2dpt0
+SFX E iet ēju  iet is:1vpt0
+SFX E iet ēji  iet is:2vpt0
+SFX E iet ēja  iet is:3xpt0
+SFX E iet ējām iet is:1dpt0
+SFX E iet ējāt iet is:2dpt0
+SFX E Ä«t inu  Ä«t is:1vpt0
+SFX E Ä«t ini  Ä«t is:2vpt0
+SFX E Ä«t ina  Ä«t is:3xpt0
+SFX E īt inām īt is:1dpt0
+SFX E īt ināt īt is:2dpt0
+SFX E st du [^aeiīuūlrm]st is:1vpt0
+SFX E st di [^aeiīuūlrm]st is:2vpt0
+SFX E st da [^aeiīuūlrm]st is:3xpt0
+SFX E st dām [^aeiīuūlrm]st is:1dpt0
+SFX E st dāt [^aeiīuūlrm]st is:2dpt0
+SFX E st du  [^p][r]ast is:1vpt0
+SFX E st di  [^p][r]ast is:2vpt0
+SFX E st da  [^p][r]ast is:3xpt0
+SFX E st dām [^p][r]ast is:1dpt0
+SFX E st dāt [^p][r]ast is:2dpt0
+SFX E st tu  [p]rast is:1vpt0
+SFX E st ti  [p]rast is:2vpt0
+SFX E st ta  [p]rast is:3xpt0
+SFX E st tām  [p]rast is:1dpt0
+SFX E st tāt  [p]rast is:2dpt0
+SFX E st tu  [c]iest is:1vpt0
+SFX E st ti  [c]iest is:2vpt0
+SFX E st ta  [c]iest is:3xpt0
+SFX E st tām [c]iest is:1dpt0
+SFX E st tāt [c]iest is:2dpt0
+SFX E st du  [^a]lst is:1vpt0
+SFX E st di  [^a]lst is:2vpt0
+SFX E st da  [^a]lst is:3xpt0
+SFX E st dām  [^a]lst is:1dpt0
+SFX E st dāt  [^a]lst is:2dpt0
+SFX E st tu  [a]lst is:1vpt0
+SFX E st ti  [a]lst is:2vpt0
+SFX E st ta  [a]lst is:3xpt0
+SFX E st tām  [a]lst is:1dpt0
+SFX E st tāt  [a]lst is:2dpt0
+SFX E st tu  [lm]est is:1vpt0
+SFX E st ti  [lm]est is:2vpt0
+SFX E st ta  [lm]est is:3xpt0
+SFX E st tām  [lm]est is:1dpt0
+SFX E st tāt  [lm]est is:2dpt0
+SFX E st du  [^c][^lm]est is:1vpt0
+SFX E st di  [^c][^lm]est is:2vpt0
+SFX E st da  [^c][^lm]est is:3xpt0
+SFX E st dām [^c][^lm]est is:1dpt0
+SFX E st dāt [^c][^lm]est is:2dpt0
+SFX E st tu  [^aģr]ist is:1vpt0
+SFX E st ti  [^aģr]ist is:2vpt0
+SFX E st ta  [^aģr]ist is:3xpt0
+SFX E st tām  [^aģr]ist is:1dpt0
+SFX E st tāt  [^aģr]ist is:2dpt0
+SFX E st du  [Ä£]ist is:1vpt0
+SFX E st di  [Ä£]ist is:2vpt0
+SFX E st da  [Ä£]ist is:3xpt0
+SFX E st dām [ģ]ist is:1dpt0
+SFX E st dāt [ģ]ist is:2dpt0
+SFX E st du  [^k]rist is:1vpt0
+SFX E st di  [^k]rist is:2vpt0
+SFX E st da  [^k]rist is:3xpt0
+SFX E st dām  [^k]rist is:1dpt0
+SFX E st dāt  [^k]rist is:2dpt0
+SFX E st tu  [k]rist is:1vpt0
+SFX E st ti  [k]rist is:2vpt0
+SFX E st ta  [k]rist is:3xpt0
+SFX E st tām [k]rist is:1dpt0
+SFX E st tāt [k]rist is:2dpt0
+SFX E st tu  [^l]aist is:1vpt0
+SFX E st ti  [^l]aist is:2vpt0
+SFX E st ta  [^l]aist is:3xpt0
+SFX E st tām  [^l]aist is:1dpt0
+SFX E st tāt  [^l]aist is:2dpt0
+SFX E st du  [l]aist is:1vpt0
+SFX E st di  [l]aist is:2vpt0
+SFX E st da  [l]aist is:3xpt0
+SFX E st dām [l]aist is:1dpt0
+SFX E st dāt [l]aist is:2dpt0
+SFX E st du [^v]Ä«st is:1vpt0
+SFX E st di [^v]Ä«st is:2vpt0
+SFX E st da [^v]Ä«st is:3xpt0
+SFX E st dām [^v]īst is:1dpt0
+SFX E st dāt [^v]īst is:2dpt0
+SFX E st tu [^s]vīst is:1vpt0
+SFX E st ti [^s]vīst is:2vpt0
+SFX E st ta [^s]vīst is:3xpt0
+SFX E st tām [^s]vīst is:1dpt0
+SFX E st tāt [^s]vīst is:2dpt0
+SFX E st du [s]vīst is:1vpt0
+SFX E st di [s]vīst is:2vpt0
+SFX E st da [s]vīst is:3xpt0
+SFX E st dām [s]vīst is:1dpt0
+SFX E st dāt [s]vīst is:2dpt0
+SFX E st du [^ajsÅ”]ust is:1vpt0
+SFX E st di [^ajsÅ”]ust is:2vpt0
+SFX E st da [^ajsÅ”]ust is:3xpt0
+SFX E st dām [^ajsŔ]ust is:1dpt0
+SFX E st dāt [^ajsŔ]ust is:2dpt0
+SFX E st tu [jsÅ”]ust is:1vpt0
+SFX E st ti [jsÅ”]ust is:2vpt0
+SFX E st ta [jsÅ”]ust is:3xpt0
+SFX E st tām [jsŔ]ust is:1dpt0
+SFX E st tāt [jsŔ]ust is:2dpt0
+SFX E st du [^j]aust is:1vpt0
+SFX E st di [^j]aust is:2vpt0
+SFX E st da [^j]aust is:3xpt0
+SFX E st dām [^j]aust is:1dpt0
+SFX E st dāt [^j]aust is:2dpt0
+SFX E st tu [j]aust is:1vpt0
+SFX E st ti [j]aust is:2vpt0
+SFX E st ta [j]aust is:3xpt0
+SFX E st tām [j]aust is:1dpt0
+SFX E st tāt [j]aust is:2dpt0
+SFX E st du [^p]Å«st is:1vpt0
+SFX E st di [^p]Å«st is:2vpt0
+SFX E st da [^p]Å«st is:3xpt0
+SFX E st dām [^p]ūst is:1dpt0
+SFX E st dāt [^p]ūst is:2dpt0
+SFX E st tu  [p]Å«st is:1vpt0
+SFX E st ti  [p]Å«st is:2vpt0
+SFX E st ta  [p]Å«st is:3xpt0
+SFX E st tām [p]ūst is:1dpt0
+SFX E st tāt [p]ūst is:2dpt0
+SFX E t u [^iāē]rst is:1vpt0
+SFX E t i [^iāē]rst is:2vpt0
+SFX E t a [^iāē]rst is:3xpt0
+SFX E t ām [^iāē]rst is:1dpt0
+SFX E t āt [^iāē]rst is:2dpt0
+SFX E st tu [āē]rst is:1vpt0
+SFX E st ti [āē]rst is:2vpt0
+SFX E st ta [āē]rst is:3xpt0
+SFX E st tām [āē]rst is:1dpt0
+SFX E st tāt [āē]rst is:2dpt0
+SFX E st tu [cv]irst is:1vpt0
+SFX E st ti [cv]irst is:2vpt0
+SFX E st ta [cv]irst is:3xpt0
+SFX E st tām [cv]irst is:1dpt0
+SFX E st tāt [cv]irst is:2dpt0
+SFX E st du [^ie]mst is:1vpt0
+SFX E st di [^ie]mst is:2vpt0
+SFX E st da [^ie]mst is:3xpt0
+SFX E st dām [^ie]mst is:1dpt0
+SFX E st dāt [^ie]mst is:2dpt0
+SFX E st tu [ei]mst is:1vpt0
+SFX E st ti [ei]mst is:2vpt0
+SFX E st ta [ei]mst is:3xpt0
+SFX E st tām [ei]mst is:1dpt0
+SFX E st tāt [ei]mst is:2dpt0
 
-SFX 3 Y 40
-SFX 3  st  šu  [^ie]st
-SFX 3  t  0   [^ie]st
-SFX 3  st  š   [^ie]st
-SFX 3  st  šam  [^ie]st
-SFX 3  st  šat  [^ie]st
-SFX 3  st  šot  [^ie]st
-SFX 3  t  iet  [^ie]st
-SFX 3  st  šu  [^m]est
-SFX 3  t  0   [^m]est
-SFX 3  st  š   [^m]est
-SFX 3  st  šam  [^m]est
-SFX 3  st  šat  [^m]est
-SFX 3  st  šot  [^m]est
-SFX 3  t  iet  [^m]est
-SFX 3  st  tu  [m]est
-SFX 3  st  t   [m]est
-SFX 3  st  tam  [m]est
-SFX 3  st  tat  [m]est
-SFX 3  st  tot  [m]est
-SFX 3  st  tiet [m]est
-SFX 3  st  tu  [^r]ist
-SFX 3  st  t  [^r]ist
-SFX 3  st  tam [^r]ist
-SFX 3  st  tat [^r]ist
-SFX 3  st  tot [^r]ist
-SFX 3  st  tiet [^r]ist
-SFX 3 ist  ītu  [r]ist
-SFX 3 ist  īti  [r]ist
-SFX 3 ist  īt  [r]ist
-SFX 3 ist  ītam [r]ist
-SFX 3 ist  ītat [r]ist
-SFX 3 ist  ītot [r]ist
-SFX 3 ist  ītiet [r]ist
-SFX 3 ikt  īku  [i]kt
-SFX 3 ikt  īc   [i]kt
-SFX 3 ikt  īk   [i]kt
-SFX 3 ikt  īkam  [i]kt
-SFX 3 ikt  īkat  [i]kt
-SFX 3 t   šot  [i]kt
-SFX 3 ikt  īciet [i]kt
+SFX d Y 15
+SFX d t os  [^āēīoe]t is:1vpa0
+SFX d t ies  [^āēīoe]t is:2vpa0
+SFX d t ās  [^āēīoe]t is:3xpa0
+SFX d t āmies [^āēīoe]t is:1dpa0
+SFX d t āties [^āēīoe]t is:2dpa0
+SFX d t jos  [āēīo]t is:1vpa0
+SFX d t jies  [āēīo]t is:2vpa0
+SFX d t jās  [āēīo]t is:3xpa0
+SFX d t jāmies [āēīo]t is:1dpa0
+SFX d t jāties [āēīo]t is:2dpa0
+SFX d iet gājos  iet is:1vpa0
+SFX d iet gājies  iet is:2vpa0
+SFX d iet gājās  iet is:3xpa0
+SFX d iet gājāmies iet is:1dpa0
+SFX d iet gājāties iet is:2dpa0
 
-SFX 7 Y 132
-SFX 7 t  stu  [^szgkpe]t
-SFX 7 t  sti  [^szgkpe]t
-SFX 7 t  st  [^szgkpe]t
-SFX 7 t  stam [^szgkpe]t
-SFX 7 t  stat [^szgkpe]t
-SFX 7 t  stot [^szgkpe]t
-SFX 7 t  stiet [^szgkpe]t
-SFX 7 0  u  [z]t
-SFX 7 0  i  [z]t
-SFX 7 0  am  [z]t
-SFX 7 0  at  [z]t
-SFX 7 0  ot  [z]t
-SFX 7 0  iet [z]t
-SFX 7 0  u  [^ir]st
-SFX 7 0  i  [^ir]st
-SFX 7 0  am  [^ir]st
-SFX 7 0  at  [^ir]st
-SFX 7 0  ot  [^ir]st
-SFX 7 0  iet [^ir]st
-SFX 7 irst ērtu  irst
-SFX 7 irst ērt  irst
-SFX 7 irst ērtam irst
-SFX 7 irst ērtat irst
-SFX 7 irst ērtot irst
-SFX 7 irst ērtiet irst
-SFX 7 0  u  [^z]ist
-SFX 7 0  i  [^z]ist
-SFX 7 0  am  [^z]ist
-SFX 7 0  at  [^z]ist
-SFX 7 0  ot  [^z]ist
-SFX 7 0  iet [^z]ist
-SFX 7 st estu  [z]ist
-SFX 7 st esti  [z]ist
-SFX 7 st estam  [z]ist
-SFX 7 st estat  [z]ist
-SFX 7 st estot  [z]ist
-SFX 7 st estiet [z]ist
-SFX 7 gt egu  igt
-SFX 7 gt edz  igt
-SFX 7 gt eg   igt
-SFX 7 gt egam  igt
-SFX 7 gt egat  igt
-SFX 7 gt edziet igt
-SFX 7 gt egot  igt
-SFX 7 agt ogu   agt
-SFX 7 agt odz   agt
-SFX 7 agt og   agt
-SFX 7 agt ogam  agt
-SFX 7 agt ogat  agt
-SFX 7 agt odziet agt
-SFX 7 agt ogot  agt
-SFX 7 t  stu  [^aiulr]kt
-SFX 7 t  sti  [^aiulr]kt
-SFX 7 t  st  [^aiulr]kt
-SFX 7 t  stam [^aiulr]kt
-SFX 7 t  stat [^aiulr]kt
-SFX 7 t  stot [^aiulr]kt
-SFX 7 t  stiet [^aiulr]kt
-SFX 7 akt oku  akt
-SFX 7 akt oc  akt
-SFX 7 akt ok  akt
-SFX 7 akt okam akt
-SFX 7 akt okat akt
-SFX 7 akt ociet akt
-SFX 7 akt okot akt
-SFX 7 kt eku   ikt
-SFX 7 kt ec    ikt
-SFX 7 kt ek    ikt
-SFX 7 kt ekam   ikt
-SFX 7 kt ekat   ikt
-SFX 7 kt eciet  ikt
-SFX 7 kt ekot   ikt
-SFX 7 ukt ūku  ukt
-SFX 7 ukt ūc   ukt
-SFX 7 ukt ūk   ukt
-SFX 7 ukt ūkam  ukt
-SFX 7 ukt ūkat  ukt
-SFX 7 ukt ūciet ukt
-SFX 7 ukt ūkot  ukt
-SFX 7 ilkt elku  [i]lkt
-SFX 7 ilkt elc  [i]lkt
-SFX 7 ilkt elk  [i]lkt
-SFX 7 ilkt elkam [i]lkt
-SFX 7 ilkt elkat [i]lkt
-SFX 7 ilkt elciet [i]lkt
-SFX 7 ilkt elkot [i]lkt
-SFX 7 t  stu   [a]lkt
-SFX 7 t  sti   [a]lkt
-SFX 7 t  st   [a]lkt
-SFX 7 t  stam  [a]lkt
-SFX 7 t  stat  [a]lkt
-SFX 7 t  stot  [a]lkt
-SFX 7 t  stiet  [a]lkt
-SFX 7 irkt ērku  irkt
-SFX 7 irkt ērk   irkt
-SFX 7 irkt ērkam  irkt
-SFX 7 irkt ērkat  irkt
-SFX 7 irkt ērciet irkt
-SFX 7 irkt ērkot  irkt
-SFX 7 t  stu  [^air]pt
-SFX 7 t  sti  [^air]pt
-SFX 7 t  st  [^air]pt
-SFX 7 t  stam [^air]pt
-SFX 7 t  stat [^air]pt
-SFX 7 t  stot [^air]pt
-SFX 7 t  stiet [^air]pt
-SFX 7 ipt īpu  ipt
-SFX 7 ipt īpi  ipt
-SFX 7 ipt īp   ipt
-SFX 7 ipt īpam  ipt
-SFX 7 ipt īpat  ipt
-SFX 7 ipt īpiet ipt
-SFX 7 ipt īpot  ipt
-SFX 7 apt opu  apt
-SFX 7 apt opi  apt
-SFX 7 apt op   apt
-SFX 7 apt opam  apt
-SFX 7 apt opat  apt
-SFX 7 apt opiet apt
-SFX 7 apt opot  apt
-SFX 7 irpt ērpu  irpt
-SFX 7 irpt ērp  irpt
-SFX 7 irpt ērpam irpt
-SFX 7 irpt ērpat irpt
-SFX 7 irpt ērpiet irpt
-SFX 7 irpt ērpot irpt
-SFX 7 t nu  et
-SFX 7 t n  et
-SFX 7 t nam et
-SFX 7 t nat et
-SFX 7 t niet et
-SFX 7 t not et
-
-SFX H Y 6
-SFX H  t  ju  [āēīoū]t
-SFX H  t  0   [āēīoū]t
-SFX H  t  jam  [āēīoū]t
-SFX H  t  jat  [āēīoū]t
-SFX H  t  jiet [āēīoū]t
-SFX H  t  jot  [āēīoū]t
+SFX i Y 20
+SFX i Ä«t ijos  Ä«t is:1vpa0
+SFX i Ä«t ijies  Ä«t is:2vpa0
+SFX i īt ijās  īt is:3xpa0
+SFX i īt ijāmies īt is:1dpa0
+SFX i īt ijāties īt is:2dpa0
+SFX i irt Ä«ros  irt is:1vpa0
+SFX i irt Ä«ries  irt is:2vpa0
+SFX i irt īrās  irt is:3xpa0
+SFX i irt īrāmies irt is:1dpa0
+SFX i irt īrāties irt is:2dpa0
+SFX i st dos  st is:1vpa0
+SFX i st dies  st is:2vpa0
+SFX i st dās  st is:3xpa0
+SFX i st dāmies st is:1dpa0
+SFX i st dāties st is:2dpa0
+SFX i iet ejos  iet is:1vpa0
+SFX i iet ejies  iet is:2vpa0
+SFX i iet ejās  iet is:3xpa0
+SFX i iet ejāmies iet is:1dpa0
+SFX i iet ejāties iet is:2dpa0
 
 
-SFX G Y 5
-SFX G  t  jas   [āēīoū]t
-SFX G  t  jamies [āēīoū]t
-SFX G  t  jaties [āēīoū]t
-SFX G  t  jieties [āēīoū]t
-SFX G  t  joties [āēīoū]t
-
-SFX C Y 20
-SFX C āt u    [^j][ā]t
-SFX C āt i    [^j][ā]t
-SFX C āt a    [^j][ā]t
-SFX C āt ām   [^j][ā]t
-SFX C āt ot   [^j][ā]t
-SFX C āt iet   [^j][ā]t
-SFX C ēt u    [ē]t
-SFX C ēt i    [ē]t
-SFX C ēt 0    [ē]t
-SFX C ēt am   [ē]t
-SFX C ēt at   [ē]t
-SFX C ēt iet   [ē]t
-SFX C ēt ot   [ē]t
-SFX C īt u    [ī]t
-SFX C īt i    [ī]t
-SFX C īt a    [ī]t
-SFX C īt ām   [ī]t
-SFX C īt āt   [ī]t
-SFX C īt iet   [ī]t
-SFX C īt ot   [ī]t
-
-SFX c Y 25
-SFX c 0  ies  [ā]t
-SFX c āt os   [ā]t
-SFX c āt ies  [ā]t
-SFX c t  mies  [ā]t
-SFX c āt ieties [ā]t
-SFX c āt oties [ā]t
-SFX c t  šoties [ā]t
-SFX c 0  ies  [ē]t
-SFX c ēt os   [ē]t
-SFX c ēt ies  [ē]t
-SFX c ēt as   [ē]t
-SFX c ēt amies [ē]t
-SFX c ēt aties [ē]t
-SFX c ēt ieties [ē]t
-SFX c ēt oties [ē]t
-SFX c t  šoties [ē]t
-SFX c 0  ies  [ī]t
-SFX c īt os   [ī]t
-SFX c īt ies  [ī]t
-SFX c īt ās   [ī]t
-SFX c īt āmies [ī]t
-SFX c īt āties [ī]t
-SFX c īt ieties [ī]t
-SFX c īt oties [ī]t
-SFX c t  šoties [ī]t
-
-SFX M Y 4
-SFX M  t  dams  t
-SFX M  t  dama  t
-SFX M  t  dami  t
-SFX M  t  damas  t
-
-SFX N Y 4
-SFX N  st  zdams  [s]t
-SFX N  st  zdama  [s]t
-SFX N  st  zdami  [s]t
-SFX N  st  zdamas [s]t
-
-SFX [ Y 4
-SFX [  t  damies  [^s]t
-SFX [  t  damās   [^s]t
-SFX [  st  zdamies [s]t
-SFX [  st  zdamās [s]t
-
-SFX ] Y 3
-SFX ]  t  šanos   [^sz]t
-SFX ]  st  šanos   [s]t
-SFX ]  zt  šanos   [z]t
-
-SFX { Y 2
-SFX { t jušies  t
-SFX { t jusies  t
-
-SFX p Y 1
-SFX p t jošies  t
-
-SFX } Y 6
-SFX } t ušies  [^āēī]t
-SFX } t usies  [^āēī]t
-SFX } t ošies  [^āēī]t
-SFX } āt ošies  [ā]t
-SFX } ēt ošies  [ē]t
-SFX } īt ošies  [ī]t
-
-SFX Z Y 23
-SFX Z  t  stams   t
-SFX Z  t  stama   t
-SFX Z  t  stamam  t
-SFX Z  t  stamu   t
-SFX Z  t  stamā   t
-SFX Z  t  stamas  t
-SFX Z  t  stamai  t
-SFX Z  t  stami   t
-SFX Z  t  stamiem  t
-SFX Z  t  stamus  t
-SFX Z  t  stamos  t
-SFX Z  t  stamām  t
-SFX Z  t  stamās  t
-SFX Z  t  stamais  t
-SFX Z  t  stamajam t
-SFX Z  t  stamo   t
-SFX Z  t  stamajā  t
-SFX Z  t  stamajai t
-SFX Z  t  stamie  t
-SFX Z  t  stamajiem t
-SFX Z  t  stamajos t
-SFX Z  t  stamajām t
-SFX Z  t  stamajās t
-
-SFX )  Y 23
-SFX )  t  jams   t
-SFX )  t  jama   t
-SFX )  t  jamam  t
-SFX )  t  jamu   t
-SFX )  t  jamā   t
-SFX )  t  jamas  t
-SFX )  t  jamai  t
-SFX )  t  jami   t
-SFX )  t  jamiem  t
-SFX )  t  jamus  t
-SFX )  t  jamos  t
-SFX )  t  jamām  t
-SFX )  t  jamās  t
-SFX )  t  jamais  t
-SFX )  t  jamajam t
-SFX )  t  jamo   t
-SFX )  t  jamajā  t
-SFX )  t  jamajai t
-SFX )  t  jamie  t
-SFX )  t  jamajiem t
-SFX )  t  jamajos t
-SFX )  t  jamajām t
-SFX )  t  jamajās t
-
-SFX ( Y 184
-SFX (  t  ams   [^āēī]t
-SFX (  t  ama   [^āēī]t
-SFX (  t  amā   [^āēī]t
-SFX (  t  amai   [^āēī]t
-SFX (  t  amais  [^āēī]t
-SFX (  t  amajā  [^āēī]t
-SFX (  t  amajai  [^āēī]t
-SFX (  t  amajam  [^āēī]t
-SFX (  t  amajām  [^āēī]t
-SFX (  t  amajās  [^āēī]t
-SFX (  t  amajiem [^āēī]t
-SFX (  t  amajos  [^āēī]t
-SFX (  t  amam   [^āēī]t
-SFX (  t  amām   [^āēī]t
-SFX (  t  amas   [^āēī]t
-SFX (  t  amās   [^āēī]t
-SFX (  t  ami   [^āēī]t
-SFX (  t  amie   [^āēī]t
-SFX (  t  amiem  [^āēī]t
-SFX (  t  amo   [^āēī]t
-SFX (  t  amos   [^āēī]t
-SFX (  t  amu   [^āēī]t
-SFX (  t  amus   [^āēī]t
-SFX (  īt  āms   [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āma   [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmam  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmu   [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmā   [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmas  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmai  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmi   [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmiem  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmus  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmos  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmām  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmās  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmais  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmajam [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmo   [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmajā  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmajai [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmie  [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmajiem [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmajos [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmajām [^cz][ī]t
-SFX (  īt  āmajās [^cz][ī]t
-SFX (  cīt kāms   [c][ī]t
-SFX (  cīt kāma   [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmam  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmu   [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmā   [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmas  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmai  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmi   [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmiem  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmus  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmos  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmām  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmās  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmais  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmajam [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmo   [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmajā  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmajai [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmie  [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmajiem [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmajos [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmajām [c][ī]t
-SFX (  cīt kāmajās [c][ī]t
-SFX (  īt  āms   [^d]zīt
-SFX (  īt  āma   [^d]zīt
-SFX (  īt  āmam  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmu   [^d]zīt
-SFX (  īt  āmā   [^d]zīt
-SFX (  īt  āmas  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmai  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmi   [^d]zīt
-SFX (  īt  āmiem  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmus  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmos  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmām  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmās  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmais  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmajam [^d]zīt
-SFX (  īt  āmo   [^d]zīt
-SFX (  īt  āmajā  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmajai [^d]zīt
-SFX (  īt  āmie  [^d]zīt
-SFX (  īt  āmajiem [^d]zīt
-SFX (  īt  āmajos [^d]zīt
-SFX (  īt  āmajām [^d]zīt
-SFX (  īt  āmajās [^d]zīt
-SFX (  dzīt gāms   [d]zīt
-SFX (  dzīt gāma   [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmam  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmu   [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmā   [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmas  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmai  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmi   [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmiem  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmus  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmos  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmām  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmās  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmais  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmajam [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmo   [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmajā  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmajai [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmie  [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmajiem [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmajos [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmajām [d]zīt
-SFX (  dzīt gāmajās [d]zīt
-SFX (  ēt  ams   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  ama   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amā   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amai   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amais  [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amajā  [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amajai  [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amajam  [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amajām  [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amajās  [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amajiem [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amajos  [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amam   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amām   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amas   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amās   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  ami   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amie   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amiem  [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amo   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amos   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amu   [^t][ē]t
-SFX (  ēt  amus   [^t][ē]t
-SFX (  tēt  tams  [t][ē]t
-SFX (  tēt  tama   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamā   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamai   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamais  [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamajā  [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamajai  [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamajam  [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamajām  [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamajās  [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamajiem [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamajos  [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamam   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamām   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamas   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamās   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tami   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamie   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamiem  [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamo   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamos   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamu   [t][ē]t
-SFX (  tēt  tamus   [t][ē]t
-SFX (  t  ms   [ā]t
-SFX (  t  ma   [ā]t
-SFX (  t  mam   [ā]t
-SFX (  t  mu   [ā]t
-SFX (  t  mā   [ā]t
-SFX (  t  mas   [ā]t
-SFX (  t  mai   [ā]t
-SFX (  t  mi   [ā]t
-SFX (  t  miem  [ā]t
-SFX (  t  mus   [ā]t
-SFX (  t  mos   [ā]t
-SFX (  t  mām   [ā]t
-SFX (  t  mās   [ā]t
-SFX (  t  mais  [ā]t
-SFX (  t  majam  [ā]t
-SFX (  t  mo   [ā]t
-SFX (  t  majā  [ā]t
-SFX (  t  majai  [ā]t
-SFX (  t  mie   [ā]t
-SFX (  t  majiem [ā]t
-SFX (  t  majos  [ā]t
-SFX (  t  majām  [ā]t
-SFX (  t  majās  [ā]t
-
-SFX n Y 23
-SFX n  īt  āms   [c]īt
-SFX n  īt  āma   [c]īt
-SFX n  īt  āmam   [c]īt
-SFX n  īt  āmu   [c]īt
-SFX n  īt  āmā   [c]īt
-SFX n  īt  āmas   [c]īt
-SFX n  īt  āmai   [c]īt
-SFX n  īt  āmi   [c]īt
-SFX n  īt  āmiem  [c]īt
-SFX n  īt  āmus   [c]īt
-SFX n  īt  āmos   [c]īt
-SFX n  īt  āmām   [c]īt
-SFX n  īt  āmās   [c]īt
-SFX n  īt  āmais  [c]īt
-SFX n  īt  āmajam  [c]īt
-SFX n  īt  āmo   [c]īt
-SFX n  īt  āmajā  [c]īt
-SFX n  īt  āmajai  [c]īt
-SFX n  īt  āmie   [c]īt
-SFX n  īt  āmajiem [c]īt
-SFX n  īt  āmajos  [c]īt
-SFX n  īt  āmajām  [c]īt
-SFX n  īt  āmajās  [c]īt
-
-SFX r Y 23
-SFX r  īt  oša   [c]īt
-SFX r  īt  ošā   [c]īt
-SFX r  īt  ošai   [c]īt
-SFX r  īt  ošais  [c]īt
-SFX r  īt  ošajā  [c]īt
-SFX r  īt  ošajai  [c]īt
-SFX r  īt  ošajam  [c]īt
-SFX r  īt  ošajām  [c]īt
-SFX r  īt  ošajās  [c]īt
-SFX r  īt  ošajiem [c]īt
-SFX r  īt  ošajos  [c]īt
-SFX r  īt  ošam   [c]īt
-SFX r  īt  ošām   [c]īt
-SFX r  īt  ošas   [c]īt
-SFX r  īt  ošās   [c]īt
-SFX r  īt  oši   [c]īt
-SFX r  īt  ošie   [c]īt
-SFX r  īt  ošiem  [c]īt
-SFX r  īt  ošo   [c]īt
-SFX r  īt  ošos   [c]īt
-SFX r  īt  ošs   [c]īt
-SFX r  īt  ošu   [c]īt
-SFX r  īt  ošus   [c]īt
-
-SFX ^ Y 23
-SFX ^  t  stošs   t
-SFX ^  t  stoša   t
-SFX ^  t  stošam  t
-SFX ^  t  stošu   t
-SFX ^  t  stošā   t
-SFX ^  t  stošas  t
-SFX ^  t  stošai  t
-SFX ^  t  stoši   t
-SFX ^  t  stošiem  t
-SFX ^  t  stošus  t
-SFX ^  t  stošos  t
-SFX ^  t  stošām  t
-SFX ^  t  stošās  t
-SFX ^  t  stošais  t
-SFX ^  t  stošajam t
-SFX ^  t  stošo   t
-SFX ^  t  stošajā  t
-SFX ^  t  stošajai t
-SFX ^  t  stošie  t
-SFX ^  t  stošajiem t
-SFX ^  t  stošajos t
-SFX ^  t  stošajām t
-SFX ^  t  stošajās t
-
-SFX $ Y 23
-SFX $  t  jošs   t
-SFX $  t  joša   t
-SFX $  t  jošam  t
-SFX $  t  jošu   t
-SFX $  t  jošā   t
-SFX $  t  jošas  t
-SFX $  t  jošai  t
-SFX $  t  joši   t
-SFX $  t  jošiem  t
-SFX $  t  jošus  t
-SFX $  t  jošos  t
-SFX $  t  jošām  t
-SFX $  t  jošās  t
-SFX $  t  jošais  t
-SFX $  t  jošajam t
-SFX $  t  jošo   t
-SFX $  t  jošajā  t
-SFX $  t  jošajai t
-SFX $  t  jošie  t
-SFX $  t  jošajiem t
-SFX $  t  jošajos t
-SFX $  t  jošajām t
-SFX $  t  jošajās t
+SFX e Y 225
+SFX e kt cos  kt  is:1vpa0
+SFX e kt cies  kt  is:2vpa0
+SFX e kt cās  kt  is:3xpa0
+SFX e kt cāmies kt  is:1dpa0
+SFX e kt cāties kt  is:2dpa0
+SFX e gt dzos  gt is:1vpa0
+SFX e gt dzies  gt is:2vpa0
+SFX e gt dzās  gt is:3xpa0
+SFX e gt dzāmies gt is:1dpa0
+SFX e gt dzāties gt is:2dpa0
+SFX e elt ēlos  elt is:1vpa0
+SFX e elt ēlies  elt is:2vpa0
+SFX e elt ēlās  elt is:3xpa0
+SFX e elt ēlāmies elt is:1dpa0
+SFX e elt ēlāties elt is:2dpa0
+SFX e emt ēmos   emt is:1vpa0
+SFX e emt ēmies  emt is:2vpa0
+SFX e emt ēmās   emt is:3xpa0
+SFX e emt ēmāmies emt is:1dpa0
+SFX e emt ēmāties emt is:2dpa0
+SFX e ilt Ä«los  ilt is:1vpa0
+SFX e ilt Ä«lies  ilt is:2vpa0
+SFX e ilt īlās  ilt is:3xpa0
+SFX e ilt īlāmies ilt is:1dpa0
+SFX e ilt īlāties ilt is:2dpa0
+SFX e ult Å«los  ult is:1vpa0
+SFX e ult Å«lies  ult is:2vpa0
+SFX e ult ūlās  ult is:3xpa0
+SFX e ult ūlāmies ult is:1dpa0
+SFX e ult ūlāties ult is:2dpa0
+SFX e umt Å«mos   umt is:1vpa0
+SFX e umt Å«mies  umt is:2vpa0
+SFX e umt ūmās  umt is:3xpa0
+SFX e umt ūmāmies umt is:1dpa0
+SFX e umt ūmāties  umt is:2dpa0
+SFX e Å«t uvos  [^b]Å«t is:1vpa0
+SFX e Å«t uvies  [^b]Å«t is:2vpa0
+SFX e ūt uvās  [^b]ūt is:3xpa0
+SFX e ūt uvāmies [^b]ūt is:1dpa0
+SFX e ūt uvāties [^b]ūt is:2dpa0
+SFX e art āros  art is:1vpa0
+SFX e art āries  art is:2vpa0
+SFX e art ārās  art is:3xpa0
+SFX e art ārāmies art is:1dpa0
+SFX e art ārāties art is:2dpa0
+SFX e urt Å«ros  urt is:1vpa0
+SFX e urt Å«ries  urt is:2vpa0
+SFX e urt ūrās  urt is:3xpa0
+SFX e urt ūrāmies urt is:1dpa0
+SFX e urt ūrāties urt is:2dpa0
+SFX e irt iros  irt is:1vpa0
+SFX e irt iries  irt is:2vpa0
+SFX e irt irās  irt is:3xpa0
+SFX e irt irāmies irt is:1dpa0
+SFX e irt irāties irt is:2dpa0
+SFX e ert ēros  ert is:1vpa0
+SFX e ert ēries  ert is:2vpa0
+SFX e ert ērās  ert is:3xpa0
+SFX e ert ērāmies ert is:1dpa0
+SFX e ert ērāties ert is:2dpa0
+SFX e ot evos  ot is:1vpa0
+SFX e ot evies  ot is:2vpa0
+SFX e ot evās  ot is:3xpa0
+SFX e ot evāmies ot is:1dpa0
+SFX e ot evāties ot is:2dpa0
+SFX e aut āvos  aut is:1vpa0
+SFX e aut āvies  aut is:2vpa0
+SFX e aut āvās  aut is:3xpa0
+SFX e aut āvāmies aut is:1dpa0
+SFX e aut āvāties aut is:2dpa0
+SFX e iet ējos  iet is:1vpa0
+SFX e iet ējies  iet is:2vpa0
+SFX e iet ējās  iet is:3xpa0
+SFX e iet ējāmies iet is:1dpa0
+SFX e iet ējāties iet is:2dpa0
+SFX e Ä«t inos  Ä«t is:1vpa0
+SFX e Ä«t inies  Ä«t is:2vpa0
+SFX e īt inās  īt is:3xpa0
+SFX e īt ināmies īt is:1dpa0
+SFX e īt ināties īt is:2dpa0
+SFX e st dos  [^aeiīuūlrmn]st is:1vpa0
+SFX e st dies  [^aeiīuūlrmn]st is:2vpa0
+SFX e st dās  [^aeiīuūlrmn]st is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^aeiīuūlrmn]st is:1dpa0
+SFX e st dāties [^aeiīuūlrmn]st is:2dpa0
+SFX e st dos  [^p][r]ast is:1vpa0
+SFX e st dies  [^p][r]ast is:2vpa0
+SFX e st dās  [^p][r]ast is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^p][r]ast is:1dpa0
+SFX e st dāties [^p][r]ast is:2dpa0
+SFX e st tos  [p]rast is:1vpa0
+SFX e st ties  [p]rast is:2vpa0
+SFX e st tās  [p]rast is:3xpa0
+SFX e st tāmies [p]rast is:1dpa0
+SFX e st tāties [p]rast is:2dpa0
+SFX e st tos  [c]iest is:1vpa0
+SFX e st ties  [c]iest is:2vpa0
+SFX e st tās  [c]iest is:3xpa0
+SFX e st tāmies [c]iest is:1dpa0
+SFX e st tāties [c]iest is:2dpa0
+SFX e st dos  [^a]lst is:1vpa0
+SFX e st dies  [^a]lst is:2vpa0
+SFX e st dās  [^a]lst is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^a]lst is:1dpa0
+SFX e st dāties [^a]lst is:2dpa0
+SFX e st tos  [a]lst is:1vpa0
+SFX e st ties  [a]lst is:2vpa0
+SFX e st tās  [a]lst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [a]lst is:1dpa0
+SFX e st tāties [a]lst is:2dpa0
+SFX e st tos  [lm]est is:1vpa0
+SFX e st ties  [lm]est is:2vpa0
+SFX e st tās  [lm]est is:3xpa0
+SFX e st tāmies [lm]est is:1dpa0
+SFX e st tāties [lm]est is:2dpa0
+SFX e st dos  [^c][^lm]est is:1vpa0
+SFX e st dies  [^c][^lm]est is:2vpa0
+SFX e st dās  [^c][^lm]est is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^c][^lm]est is:1dpa0
+SFX e st dāties [^c][^lm]est is:2dpa0
+SFX e st tos  [^aģr]ist is:1vpa0
+SFX e st ties  [^aģr]ist is:2vpa0
+SFX e st tās  [^aģr]ist is:3xpa0
+SFX e st tāmies [^aģr]ist is:1dpa0
+SFX e st tāties [^aģr]ist is:2dpa0
+SFX e st dos  [Ä£]ist is:1vpa0
+SFX e st dies  [Ä£]ist is:2vpa0
+SFX e st dās  [ģ]ist is:3xpa0
+SFX e st dāmies [ģ]ist is:1dpa0
+SFX e st dāties [ģ]ist is:2dpa0
+SFX e st dos  [^k]rist is:1vpa0
+SFX e st dies  [^k]rist is:2vpa0
+SFX e st dās  [^k]rist is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^k]rist is:1dpa0
+SFX e st dāties [^k]rist is:2dpa0
+SFX e st tos  [k]rist is:1vpa0
+SFX e st ties  [k]rist is:2vpa0
+SFX e st tās  [k]rist is:3xpa0
+SFX e st tāmies [k]rist is:1dpa0
+SFX e st tāties [k]rist is:2dpa0
+SFX e st tos  [^l]aist is:1vpa0
+SFX e st ties  [^l]aist is:2vpa0
+SFX e st tās  [^l]aist is:3xpa0
+SFX e st tāmies [^l]aist is:1dpa0
+SFX e st tāties [^l]aist is:2dpa0
+SFX e st dos  [l]aist is:1vpa0
+SFX e st dies  [l]aist is:2vpa0
+SFX e st dās  [l]aist is:3xpa0
+SFX e st dāmies [l]aist is:1dpa0
+SFX e st dāties [l]aist is:2dpa0
+SFX e st dos  [^v]Ä«st is:1vpa0
+SFX e st dies  [^v]Ä«st is:2vpa0
+SFX e st dās  [^v]īst is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^v]īst is:1dpa0
+SFX e st dāties [^v]īst is:2dpa0
+SFX e st tos  [^s]vīst is:1vpa0
+SFX e st ties  [^s]vīst is:2vpa0
+SFX e st tās  [^s]vīst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [^s]vīst is:1dpa0
+SFX e st tāties [^s]vīst is:2dpa0
+SFX e st dos  [s]vīst is:1vpa0
+SFX e st dies  [s]vīst is:2vpa0
+SFX e st dās  [s]vīst is:3xpa0
+SFX e st dāmies [s]vīst is:1dpa0
+SFX e st dāties [s]vīst is:2dpa0
+SFX e st dos  [^ajsÅ”]ust is:1vpa0
+SFX e st dies  [^ajsÅ”]ust is:2vpa0
+SFX e st dās  [^ajsŔ]ust is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^ajsŔ]ust is:1dpa0
+SFX e st dāties [^ajsŔ]ust is:2dpa0
+SFX e st tos  [jsÅ”]ust is:1vpa0
+SFX e st ties  [jsÅ”]ust is:2vpa0
+SFX e st tās  [jsŔ]ust is:3xpa0
+SFX e st tāmies [jsŔ]ust is:1dpa0
+SFX e st tāties [jsŔ]ust is:2dpa0
+SFX e st dos  [^j]aust is:1vpa0
+SFX e st dies  [^j]aust is:2vpa0
+SFX e st dās  [^j]aust is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^j]aust is:1dpa0
+SFX e st dāties [^j]aust is:2dpa0
+SFX e st tos  [j]aust is:1vpa0
+SFX e st ties  [j]aust is:2vpa0
+SFX e st tās  [j]aust is:3xpa0
+SFX e st tāmies [j]aust is:1dpa0
+SFX e st tāties [j]aust is:2dpa0
+SFX e st dos  [^p]Å«st is:1vpa0
+SFX e st dies  [^p]Å«st is:2vpa0
+SFX e st dās  [^p]ūst is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^p]ūst is:1dpa0
+SFX e st dāties [^p]ūst is:2dpa0
+SFX e st tos  [p]Å«st is:1vpa0
+SFX e st ties  [p]Å«st is:2vpa0
+SFX e st tās  [p]ūst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [p]ūst is:1dpa0
+SFX e st tāties [p]ūst is:2dpa0
+SFX e st tos  nst is:1vpa0
+SFX e st ties  nst is:2vpa0
+SFX e st tās  nst is:3xpa0
+SFX e st tāmies nst is:1dpa0
+SFX e st tāties nst is:2dpa0
+SFX e t os  [^iāē]rst is:1vpa0
+SFX e t ies  [^iāē]rst is:2vpa0
+SFX e t ās  [^iāē]rst is:3xpa0
+SFX e t āmies [^iāē]rst is:1dpa0
+SFX e t āties [^iāē]rst is:2dpa0
+SFX e st tos  [āē]rst is:1vpa0
+SFX e st ties  [āē]rst is:2vpa0
+SFX e st tās  [āē]rst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [āē]rst is:1dpa0
+SFX e st tāties [āē]rst is:2dpa0
+SFX e st tos  [cv]irst is:1vpa0
+SFX e st ties  [cv]irst is:2vpa0
+SFX e st tās  [cv]irst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [cv]irst is:1dpa0
+SFX e st tāties [cv]irst is:2dpa0
+SFX e st dos  [^i]mst is:1vpa0
+SFX e st dies  [^i]mst is:2vpa0
+SFX e st dās  [^i]mst is:3xpa0
+SFX e st dāmies [^i]mst is:1dpa0
+SFX e st dāties [^i]mst is:2dpa0
+SFX e st tos  [i]mst is:1vpa0
+SFX e st ties  [i]mst is:2vpa0
+SFX e st tās  [i]mst is:3xpa0
+SFX e st tāmies [i]mst is:1dpa0
+SFX e st tāties [i]mst is:2dpa0
 
-SFX h Y 161
-SFX h  t  oša   [^āēī]t
-SFX h  t  ošā   [^āēī]t
-SFX h  t  ošai   [^āēī]t
-SFX h  t  ošais  [^āēī]t
-SFX h  t  ošajā  [^āēī]t
-SFX h  t  ošajai  [^āēī]t
-SFX h  t  ošajam  [^āēī]t
-SFX h  t  ošajām  [^āēī]t
-SFX h  t  ošajās  [^āēī]t
-SFX h  t  ošajiem [^āēī]t
-SFX h  t  ošajos  [^āēī]t
-SFX h  t  ošam   [^āēī]t
-SFX h  t  ošām   [^āēī]t
-SFX h  t  ošas   [^āēī]t
-SFX h  t  ošās   [^āēī]t
-SFX h  t  oši   [^āēī]t
-SFX h  t  ošie   [^āēī]t
-SFX h  t  ošiem  [^āēī]t
-SFX h  t  ošo   [^āēī]t
-SFX h  t  ošos   [^āēī]t
-SFX h  t  ošs   [^āēī]t
-SFX h  t  ošu   [^āēī]t
-SFX h  t  ošus   [^āēī]t
-SFX h  ēt  oša   [ē]t
-SFX h  ēt  ošā   [ē]t
-SFX h  ēt  ošai   [ē]t
-SFX h  ēt  ošais  [ē]t
-SFX h  ēt  ošajā  [ē]t
-SFX h  ēt  ošajai  [ē]t
-SFX h  ēt  ošajam  [ē]t
-SFX h  ēt  ošajām  [ē]t
-SFX h  ēt  ošajās  [ē]t
-SFX h  ēt  ošajiem [ē]t
-SFX h  ēt  ošajos  [ē]t
-SFX h  ēt  ošam   [ē]t
-SFX h  ēt  ošām   [ē]t
-SFX h  ēt  ošas   [ē]t
-SFX h  ēt  ošās   [ē]t
-SFX h  ēt  oši   [ē]t
-SFX h  ēt  ošie   [ē]t
-SFX h  ēt  ošiem  [ē]t
-SFX h  ēt  ošo   [ē]t
-SFX h  ēt  ošos   [ē]t
-SFX h  ēt  ošs   [ē]t
-SFX h  ēt  ošu   [ē]t
-SFX h  ēt  ošus   [ē]t
-SFX h  īt  oša   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošā   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošai   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošais  [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošajā  [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošajai  [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošajam  [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošajām  [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošajās  [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošajiem [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošajos  [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošam   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošām   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošas   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošās   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  oši   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošie   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošiem  [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošo   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošos   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošs   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošu   [^cz][ī]t
-SFX h  īt  ošus   [^cz][ī]t
-SFX h  cīt koša   [c]īt
-SFX h  cīt košā   [c]īt
-SFX h  cīt košai   [c]īt
-SFX h  cīt košais  [c]īt
-SFX h  cīt košajā  [c]īt
-SFX h  cīt košajai  [c]īt
-SFX h  cīt košajam  [c]īt
-SFX h  cīt košajām  [c]īt
-SFX h  cīt košajās  [c]īt
-SFX h  cīt košajiem [c]īt
-SFX h  cīt košajos  [c]īt
-SFX h  cīt košam   [c]īt
-SFX h  cīt košām   [c]īt
-SFX h  cīt košas   [c]īt
-SFX h  cīt košās   [c]īt
-SFX h  cīt koši   [c]īt
-SFX h  cīt košie   [c]īt
-SFX h  cīt košiem  [c]īt
-SFX h  cīt košo   [c]īt
-SFX h  cīt košos   [c]īt
-SFX h  cīt košs   [c]īt
-SFX h  cīt košu   [c]īt
-SFX h  cīt košus   [c]īt
-SFX h  īt  oša   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošā   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošai   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošais  [^d]zīt
-SFX h  īt  ošajā  [^d]zīt
-SFX h  īt  ošajai  [^d]zīt
-SFX h  īt  ošajam  [^d]zīt
-SFX h  īt  ošajām  [^d]zīt
-SFX h  īt  ošajās  [^d]zīt
-SFX h  īt  ošajiem [^d]zīt
-SFX h  īt  ošajos  [^d]zīt
-SFX h  īt  ošam   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošām   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošas   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošās   [^d]zīt
-SFX h  īt  oši   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošie   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošiem  [^d]zīt
-SFX h  īt  ošo   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošos   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošs   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošu   [^d]zīt
-SFX h  īt  ošus   [^d]zīt
-SFX h  dzīt goša   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošā   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošai   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošais  [d]zīt
-SFX h  dzīt gošajā  [d]zīt
-SFX h  dzīt gošajai  [d]zīt
-SFX h  dzīt gošajam  [d]zīt
-SFX h  dzīt gošajām  [d]zīt
-SFX h  dzīt gošajās  [d]zīt
-SFX h  dzīt gošajiem [d]zīt
-SFX h  dzīt gošajos  [d]zīt
-SFX h  dzīt gošam   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošām   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošas   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošās   [d]zīt
-SFX h  dzīt goši   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošie   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošiem  [d]zīt
-SFX h  dzīt gošo   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošos   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošs   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošu   [d]zīt
-SFX h  dzīt gošus   [d]zīt
-SFX h  āt  oša   [ā]t
-SFX h  āt  ošā   [ā]t
-SFX h  āt  ošai   [ā]t
-SFX h  āt  ošais  [ā]t
-SFX h  āt  ošajā  [ā]t
-SFX h  āt  ošajai  [ā]t
-SFX h  āt  ošajam  [ā]t
-SFX h  āt  ošajām  [ā]t
-SFX h  āt  ošajās  [ā]t
-SFX h  āt  ošajiem [ā]t
-SFX h  āt  ošajos  [ā]t
-SFX h  āt  ošam   [ā]t
-SFX h  āt  ošām   [ā]t
-SFX h  āt  ošas   [ā]t
-SFX h  āt  ošās   [ā]t
-SFX h  āt  oši   [ā]t
-SFX h  āt  ošie   [ā]t
-SFX h  āt  ošiem  [ā]t
-SFX h  āt  ošo   [ā]t
-SFX h  āt  ošos   [ā]t
-SFX h  āt  ošs   [ā]t
-SFX h  āt  ošu   [ā]t
-SFX h  āt  ošus   [ā]t
+SFX 5 Y 1
+SFX 5 t ts/WYX  t
 
-SFX % Y 276
-SFX %  0  oša   [^gkr]t
-SFX %  0  ošā   [^gkr]t
-SFX %  0  ošai   [^gkr]t
-SFX %  0  ošais  [^gkr]t
-SFX %  0  ošajā  [^gkr]t
-SFX %  0  ošajai  [^gkr]t
-SFX %  0  ošajam  [^gkr]t
-SFX %  0  ošajām  [^gkr]t
-SFX %  0  ošajās  [^gkr]t
-SFX %  0  ošajiem [^gkr]t
-SFX %  0  ošajos  [^gkr]t
-SFX %  0  ošam   [^gkr]t
-SFX %  0  ošām   [^gkr]t
-SFX %  0  ošas   [^gkr]t
-SFX %  0  ošās   [^gkr]t
-SFX %  0  oši   [^gkr]t
-SFX %  0  ošie   [^gkr]t
-SFX %  0  ošiem  [^gkr]t
-SFX %  0  ošo   [^gkr]t
-SFX %  0  ošos   [^gkr]t
-SFX %  0  ošs   [^gkr]t
-SFX %  0  ošu   [^gkr]t
-SFX %  0  ošus   [^gkr]t
-SFX %  0  ams   [^gkr]t
-SFX %  0  ama   [^gkr]t
-SFX %  0  amā   [^gkr]t
-SFX %  0  amai   [^gkr]t
-SFX %  0  amais  [^gkr]t
-SFX %  0  amajā  [^gkr]t
-SFX %  0  amajai  [^gkr]t
-SFX %  0  amajam  [^gkr]t
-SFX %  0  amajām  [^gkr]t
-SFX %  0  amajās  [^gkr]t
-SFX %  0  amajiem [^gkr]t
-SFX %  0  amajos  [^gkr]t
-SFX %  0  amam   [^gkr]t
-SFX %  0  amām   [^gkr]t
-SFX %  0  amas   [^gkr]t
-SFX %  0  amās   [^gkr]t
-SFX %  0  ami   [^gkr]t
-SFX %  0  amie   [^gkr]t
-SFX %  0  amiem  [^gkr]t
-SFX %  0  amo   [^gkr]t
-SFX %  0  amos   [^gkr]t
-SFX %  0  amu   [^gkr]t
-SFX %  0  amus   [^gkr]t
-SFX %  0  oša   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošā   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošai   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošais  [^āē][r]t
-SFX %  0  ošajā  [^āē][r]t
-SFX %  0  ošajai  [^āē][r]t
-SFX %  0  ošajam  [^āē][r]t
-SFX %  0  ošajām  [^āē][r]t
-SFX %  0  ošajās  [^āē][r]t
-SFX %  0  ošajiem [^āē][r]t
-SFX %  0  ošajos  [^āē][r]t
-SFX %  0  ošam   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošām   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošas   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošās   [^āē][r]t
-SFX %  0  oši   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošie   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošiem  [^āē][r]t
-SFX %  0  ošo   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošos   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošs   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošu   [^āē][r]t
-SFX %  0  ošus   [^āē][r]t
-SFX %  0  ams   [^āē][r]t
-SFX %  0  ama   [^āē][r]t
-SFX %  0  amā   [^āē][r]t
-SFX %  0  amai   [^āē][r]t
-SFX %  0  amais  [^āē][r]t
-SFX %  0  amajā  [^āē][r]t
-SFX %  0  amajai  [^āē][r]t
-SFX %  0  amajam  [^āē][r]t
-SFX %  0  amajām  [^āē][r]t
-SFX %  0  amajās  [^āē][r]t
-SFX %  0  amajiem [^āē][r]t
-SFX %  0  amajos  [^āē][r]t
-SFX %  0  amam   [^āē][r]t
-SFX %  0  amām   [^āē][r]t
-SFX %  0  amas   [^āē][r]t
-SFX %  0  amās   [^āē][r]t
-SFX %  0  ami   [^āē][r]t
-SFX %  0  amie   [^āē][r]t
-SFX %  0  amiem  [^āē][r]t
-SFX %  0  amo   [^āē][r]t
-SFX %  0  amos   [^āē][r]t
-SFX %  0  amu   [^āē][r]t
-SFX %  0  amus   [^āē][r]t
-SFX %  gt  dzoša   [g]t
-SFX %  gt  dzošā   [g]t
-SFX %  gt  dzošai   [g]t
-SFX %  gt  dzošais  [g]t
-SFX %  gt  dzošajā  [g]t
-SFX %  gt  dzošajai  [g]t
-SFX %  gt  dzošajam  [g]t
-SFX %  gt  dzošajām  [g]t
-SFX %  gt  dzošajās  [g]t
-SFX %  gt  dzošajiem [g]t
-SFX %  gt  dzošajos  [g]t
-SFX %  gt  dzošam   [g]t
-SFX %  gt  dzošām   [g]t
-SFX %  gt  dzošas   [g]t
-SFX %  gt  dzošās   [g]t
-SFX %  gt  dzoši   [g]t
-SFX %  gt  dzošie   [g]t
-SFX %  gt  dzošiem  [g]t
-SFX %  gt  dzošo   [g]t
-SFX %  gt  dzošos   [g]t
-SFX %  gt  dzošs   [g]t
-SFX %  gt  dzošu   [g]t
-SFX %  gt  dzošus   [g]t
-SFX %  gt  dzams   [g]t
-SFX %  gt  dzama   [g]t
-SFX %  gt  dzamā   [g]t
-SFX %  gt  dzamai   [g]t
-SFX %  gt  dzamais  [g]t
-SFX %  gt  dzamajā  [g]t
-SFX %  gt  dzamajai  [g]t
-SFX %  gt  dzamajam  [g]t
-SFX %  gt  dzamajām  [g]t
-SFX %  gt  dzamajās  [g]t
-SFX %  gt  dzamajiem [g]t
-SFX %  gt  dzamajos  [g]t
-SFX %  gt  dzamam   [g]t
-SFX %  gt  dzamām   [g]t
-SFX %  gt  dzamas   [g]t
-SFX %  gt  dzamās   [g]t
-SFX %  gt  dzami   [g]t
-SFX %  gt  dzamie   [g]t
-SFX %  gt  dzamiem  [g]t
-SFX %  gt  dzamo   [g]t
-SFX %  gt  dzamos   [g]t
-SFX %  gt  dzamu   [g]t
-SFX %  gt  dzamus   [g]t
-SFX %  kt  coša   [k]t
-SFX %  kt  cošā   [k]t
-SFX %  kt  cošai   [k]t
-SFX %  kt  cošais  [k]t
-SFX %  kt  cošajā  [k]t
-SFX %  kt  cošajai  [k]t
-SFX %  kt  cošajam  [k]t
-SFX %  kt  cošajām  [k]t
-SFX %  kt  cošajās  [k]t
-SFX %  kt  cošajiem [k]t
-SFX %  kt  cošajos  [k]t
-SFX %  kt  cošam   [k]t
-SFX %  kt  cošām   [k]t
-SFX %  kt  cošas   [k]t
-SFX %  kt  cošās   [k]t
-SFX %  kt  coši   [k]t
-SFX %  kt  cošie   [k]t
-SFX %  kt  cošiem  [k]t
-SFX %  kt  cošo   [k]t
-SFX %  kt  cošos   [k]t
-SFX %  kt  cošs   [k]t
-SFX %  kt  cošu   [k]t
-SFX %  kt  cošus   [k]t
-SFX %  kt  cams   [k]t
-SFX %  kt  cama   [k]t
-SFX %  kt  camā   [k]t
-SFX %  kt  camai   [k]t
-SFX %  kt  camais  [k]t
-SFX %  kt  camajā  [k]t
-SFX %  kt  camajai  [k]t
-SFX %  kt  camajam  [k]t
-SFX %  kt  camajām  [k]t
-SFX %  kt  camajās  [k]t
-SFX %  kt  camajiem [k]t
-SFX %  kt  camajos  [k]t
-SFX %  kt  camam   [k]t
-SFX %  kt  camām   [k]t
-SFX %  kt  camas   [k]t
-SFX %  kt  camās   [k]t
-SFX %  kt  cami   [k]t
-SFX %  kt  camie   [k]t
-SFX %  kt  camiem  [k]t
-SFX %  kt  camo   [k]t
-SFX %  kt  camos   [k]t
-SFX %  kt  camu   [k]t
-SFX %  kt  camus   [k]t
-SFX %  ārt  aroša   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošā   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošai   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošais  [ā]rt
-SFX %  ārt  arošajā  [ā]rt
-SFX %  ārt  arošajai  [ā]rt
-SFX %  ārt  arošajam  [ā]rt
-SFX %  ārt  arošajām  [ā]rt
-SFX %  ārt  arošajās  [ā]rt
-SFX %  ārt  arošajiem [ā]rt
-SFX %  ārt  arošajos  [ā]rt
-SFX %  ārt  arošam   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošām   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošas   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošās   [ā]rt
-SFX %  ārt  aroši   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošie   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošiem  [ā]rt
-SFX %  ārt  arošo   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošos   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošs   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošu   [ā]rt
-SFX %  ārt  arošus   [ā]rt
-SFX %  ārt  arams   [ā]rt
-SFX %  ārt  arama   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramā   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramai   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramais  [ā]rt
-SFX %  ārt  aramajā  [ā]rt
-SFX %  ārt  aramajai  [ā]rt
-SFX %  ārt  aramajam  [ā]rt
-SFX %  ārt  aramajām  [ā]rt
-SFX %  ārt  aramajās  [ā]rt
-SFX %  ārt  aramajiem [ā]rt
-SFX %  ārt  aramajos  [ā]rt
-SFX %  ārt  aramam   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramām   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramas   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramās   [ā]rt
-SFX %  ārt  arami   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramie   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramiem  [ā]rt
-SFX %  ārt  aramo   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramos   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramu   [ā]rt
-SFX %  ārt  aramus   [ā]rt
-SFX %  ērt  eroša   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošā   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošai   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošais  [ē]rt
-SFX %  ērt  erošajā  [ē]rt
-SFX %  ērt  erošajai  [ē]rt
-SFX %  ērt  erošajam  [ē]rt
-SFX %  ērt  erošajām  [ē]rt
-SFX %  ērt  erošajās  [ē]rt
-SFX %  ērt  erošajiem [ē]rt
-SFX %  ērt  erošajos  [ē]rt
-SFX %  ērt  erošam   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošām   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošas   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošās   [ē]rt
-SFX %  ērt  eroši   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošie   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošiem  [ē]rt
-SFX %  ērt  erošo   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošos   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošs   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošu   [ē]rt
-SFX %  ērt  erošus   [ē]rt
-SFX %  ērt  erams   [ē]rt
-SFX %  ērt  erama   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramā   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramai   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramais  [ē]rt
-SFX %  ērt  eramajā  [ē]rt
-SFX %  ērt  eramajai  [ē]rt
-SFX %  ērt  eramajam  [ē]rt
-SFX %  ērt  eramajām  [ē]rt
-SFX %  ērt  eramajās  [ē]rt
-SFX %  ērt  eramajiem [ē]rt
-SFX %  ērt  eramajos  [ē]rt
-SFX %  ērt  eramam   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramām   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramas   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramās   [ē]rt
-SFX %  ērt  erami   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramie   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramiem  [ē]rt
-SFX %  ērt  eramo   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramos   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramu   [ē]rt
-SFX %  ērt  eramus   [ē]rt
+SFX 6 Y 96
+SFX 6 is uŔa   [^cz]is
+SFX 6 is uŔam  [^cz]is
+SFX 6 is uŔu   [^cz]is
+SFX 6 is uŔā   [^cz]is
+SFX 6 is usi   [^cz]is
+SFX 6 is uŔas  [^cz]is
+SFX 6 is uŔai  [^cz]is
+SFX 6 is uŔi   [^cz]is
+SFX 6 is uŔiem  [^cz]is
+SFX 6 is uŔus  [^cz]is
+SFX 6 is uŔos  [^cz]is
+SFX 6 is uŔām  [^cz]is
+SFX 6 is uŔās  [^cz]is
+SFX 6 is uŔais  [^cz]is
+SFX 6 is uŔajam [^cz]is
+SFX 6 is uŔo   [^cz]is
+SFX 6 is uŔajā  [^cz]is
+SFX 6 is usī   [^cz]is
+SFX 6 is uŔajai [^cz]is
+SFX 6 is uŔie  [^cz]is
+SFX 6 is uŔajiem [^cz]is
+SFX 6 is uŔajos [^cz]is
+SFX 6 is uŔajām [^cz]is
+SFX 6 is uŔajās [^cz]is
+SFX 6 cis kuŔa   [c]is
+SFX 6 cis kuŔam  [c]is
+SFX 6 cis kuŔu   [c]is
+SFX 6 cis kuŔā   [c]is
+SFX 6 cis kusi   [c]is
+SFX 6 cis kuŔas  [c]is
+SFX 6 cis kuŔai  [c]is
+SFX 6 cis kuŔi   [c]is
+SFX 6 cis kuŔiem  [c]is
+SFX 6 cis kuŔus  [c]is
+SFX 6 cis kuŔos  [c]is
+SFX 6 cis kuŔām  [c]is
+SFX 6 cis kuŔās  [c]is
+SFX 6 cis kuŔais  [c]is
+SFX 6 cis kuŔajam [c]is
+SFX 6 cis kuŔo   [c]is
+SFX 6 cis kuŔajā  [c]is
+SFX 6 cis kusī   [c]is
+SFX 6 cis kuŔajai [c]is
+SFX 6 cis kuŔie  [c]is
+SFX 6 cis kuŔajiem [c]is
+SFX 6 cis kuŔajos [c]is
+SFX 6 cis kuŔajām [c]is
+SFX 6 cis kuŔajās [c]is
+SFX 6 dzis guŔa   [d]zis
+SFX 6 dzis guŔam  [d]zis
+SFX 6 dzis guŔu   [d]zis
+SFX 6 dzis guŔā   [d]zis
+SFX 6 dzis gusi   [d]zis
+SFX 6 dzis guŔas  [d]zis
+SFX 6 dzis guŔai  [d]zis
+SFX 6 dzis guŔi   [d]zis
+SFX 6 dzis guŔiem  [d]zis
+SFX 6 dzis guŔus  [d]zis
+SFX 6 dzis guŔos  [d]zis
+SFX 6 dzis guŔām  [d]zis
+SFX 6 dzis guŔās  [d]zis
+SFX 6 dzis guŔais  [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajam [d]zis
+SFX 6 dzis guŔo   [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajā  [d]zis
+SFX 6 dzis gusī   [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajai [d]zis
+SFX 6 dzis guŔie  [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajiem [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajos [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajām [d]zis
+SFX 6 dzis guŔajās [d]zis
+SFX 6 is uŔa   [^d]zis
+SFX 6 is uŔam  [^d]zis
+SFX 6 is uŔu   [^d]zis
+SFX 6 is uŔā   [^d]zis
+SFX 6 is usi   [^d]zis
+SFX 6 is uŔas  [^d]zis
+SFX 6 is uŔai  [^d]zis
+SFX 6 is uŔi   [^d]zis
+SFX 6 is uŔiem  [^d]zis
+SFX 6 is uŔus  [^d]zis
+SFX 6 is uŔos  [^d]zis
+SFX 6 is uŔām  [^d]zis
+SFX 6 is uŔās  [^d]zis
+SFX 6 is uŔais  [^d]zis
+SFX 6 is uŔajam [^d]zis
+SFX 6 is uŔo   [^d]zis
+SFX 6 is uŔajā  [^d]zis
+SFX 6 is usī   [^d]zis
+SFX 6 is uŔajai [^d]zis
+SFX 6 is uŔie  [^d]zis
+SFX 6 is uŔajiem [^d]zis
+SFX 6 is uŔajos [^d]zis
+SFX 6 is uŔajām [^d]zis
+SFX 6 is uŔajās [^d]zis
 
-SFX e Y 25
-SFX e  t  is   t
-SFX e  t  uša   t
-SFX e  t  ušam  t
-SFX e  t  ušu   t
-SFX e  t  ušā   t
-SFX e  t  usi   t
-SFX e  t  ušas  t
-SFX e  t  ušai  t
-SFX e  t  uši   t
-SFX e  t  ušiem  t
-SFX e  t  ušus  t
-SFX e  t  ušos  t
-SFX e  t  ušām  t
-SFX e  t  ušās  t
-SFX e  t  ušais  t
-SFX e  t  ušajam t
-SFX e  t  ušo   t
-SFX e  t  ušajā  t
-SFX e  t  usī   t
-SFX e  t  ušajai t
-SFX e  t  ušie  t
-SFX e  t  ušajiem t
-SFX e  t  ušajos t
-SFX e  t  ušajām t
-SFX e  t  ušajās t
-
-SFX 9 Y 177
-SFX 9  t  is   [^gīklū]t
-SFX 9  t  uša   [^lūī]t
-SFX 9  t  ušam  [^lūī]t
-SFX 9  t  ušu   [^lūī]t
-SFX 9  t  ušā   [^lūī]t
-SFX 9  t  usi   [^lūī]t
-SFX 9  t  ušas  [^lūī]t
-SFX 9  t  ušai  [^lūī]t
-SFX 9  t  uši   [^lūī]t
-SFX 9  t  ušiem  [^lūī]t
-SFX 9  t  ušus  [^lūī]t
-SFX 9  t  ušos  [^lūī]t
-SFX 9  t  ušām  [^lūī]t
-SFX 9  t  ušās  [^lūī]t
-SFX 9  t  ušais  [^lūī]t
-SFX 9  t  ušajam [^lūī]t
-SFX 9  t  ušo   [^lūī]t
-SFX 9  t  ušajā  [^lūī]t
-SFX 9  t  usī   [^lūī]t
-SFX 9  t  ušajai [^lūī]t
-SFX 9  t  ušie  [^lūī]t
-SFX 9  t  ušajiem [^lūī]t
-SFX 9  t  ušajos [^lūī]t
-SFX 9  t  ušajām [^lūī]t
-SFX 9  t  ušajās [^lūī]t
-SFX 9  kt cis   [k]t
-SFX 9  gt dzis  [g]t
-SFX 9  ūt  uvis   [ū]t
-SFX 9  ūt  uvuša   [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušam  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušu   [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušā   [ū]t
-SFX 9  ūt  uvusi   [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušas  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušai  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvuši   [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušiem  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušus  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušos  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušām  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušās  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušais  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušajam [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušo   [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušajā  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvusī   [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušajai [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušie  [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušajiem [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušajos [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušajām [ū]t
-SFX 9  ūt  uvušajās [ū]t
-SFX 9  īt  inis   [ī]t
-SFX 9  īt  inuša   [ī]t
-SFX 9  īt  inušam  [ī]t
-SFX 9  īt  inušu   [ī]t
-SFX 9  īt  inušā   [ī]t
-SFX 9  īt  inusi   [ī]t
-SFX 9  īt  inušas  [ī]t
-SFX 9  īt  inušai  [ī]t
-SFX 9  īt  inuši   [ī]t
-SFX 9  īt  inušiem  [ī]t
-SFX 9  īt  inušus  [ī]t
-SFX 9  īt  inušos  [ī]t
-SFX 9  īt  inušām  [ī]t
-SFX 9  īt  inušās  [ī]t
-SFX 9  īt  inušais  [ī]t
-SFX 9  īt  inušajam [ī]t
-SFX 9  īt  inušo   [ī]t
-SFX 9  īt  inušajā  [ī]t
-SFX 9  īt  inusī   [ī]t
-SFX 9  īt  inušajai [ī]t
-SFX 9  īt  inušie  [ī]t
-SFX 9  īt  inušajiem [ī]t
-SFX 9  īt  inušajos [ī]t
-SFX 9  īt  inušajām [ī]t
-SFX 9  īt  inušajās [ī]t
-SFX 9  t  is   [^eiu]lt
-SFX 9  t  uša   [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušam  [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušu   [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušā   [^eiu]lt
-SFX 9  t  usi   [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušas  [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušai  [^eiu]lt
-SFX 9  t  uši   [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušiem  [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušus  [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušos  [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušām  [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušās  [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušais  [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušajam [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušo   [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušajā  [^eiu]lt
-SFX 9  t  usī   [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušajai [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušie  [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušajiem [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušajos [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušajām [^eiu]lt
-SFX 9  t  ušajās [^eiu]lt
-SFX 9  elt  ēlis   [e]lt
-SFX 9  elt  ēluša   [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušam  [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušu   [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušā   [e]lt
-SFX 9  elt  ēlusi   [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušas  [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušai  [e]lt
-SFX 9  elt  ēluši   [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušiem  [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušus  [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušos  [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušām  [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušās  [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušais  [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušajam [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušo   [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušajā  [e]lt
-SFX 9  elt  ēlusī   [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušajai [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušie  [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušajiem [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušajos [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušajām [e]lt
-SFX 9  elt  ēlušajās [e]lt
-SFX 9  ilt  īlis   [i]lt
-SFX 9  ilt  īluša   [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušam  [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušu   [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušā   [i]lt
-SFX 9  ilt  īlusi   [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušas  [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušai  [i]lt
-SFX 9  ilt  īluši   [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušiem  [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušus  [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušos  [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušām  [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušās  [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušais  [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušajam [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušo   [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušajā  [i]lt
-SFX 9  ilt  īlusī   [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušajai [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušie  [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušajiem [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušajos [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušajām [i]lt
-SFX 9  ilt  īlušajās [i]lt
-SFX 9  ult  ūlis   [u]lt
-SFX 9  ult  ūluša   [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušam  [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušu   [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušā   [u]lt
-SFX 9  ult  ūlusi   [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušas  [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušai  [u]lt
-SFX 9  ult  ūluši   [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušiem  [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušus  [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušos  [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušām  [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušās  [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušais  [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušajam [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušo   [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušajā  [u]lt
-SFX 9  ult  ūlusī   [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušajai [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušie  [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušajiem [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušajos [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušajām [u]lt
-SFX 9  ult  ūlušajās [u]lt
-
-SFX b Y 50
-SFX b  t  jis   [^s]t
-SFX b  t  juša   [^s]t
-SFX b  t  jušam  [^s]t
-SFX b  t  jušu   [^s]t
-SFX b  t  jušā   [^s]t
-SFX b  t  jusi   [^s]t
-SFX b  t  jušas  [^s]t
-SFX b  t  jušai  [^s]t
-SFX b  t  juši   [^s]t
-SFX b  t  jušiem  [^s]t
-SFX b  t  jušus  [^s]t
-SFX b  t  jušos  [^s]t
-SFX b  t  jušām  [^s]t
-SFX b  t  jušās  [^s]t
-SFX b  t  jušais  [^s]t
-SFX b  t  jušajam [^s]t
-SFX b  t  jušo   [^s]t
-SFX b  t  jušajā  [^s]t
-SFX b  t  jusī   [^s]t
-SFX b  t  jušajai [^s]t
-SFX b  t  jušie  [^s]t
-SFX b  t  jušajiem [^s]t
-SFX b  t  jušajos [^s]t
-SFX b  t  jušajām [^s]t
-SFX b  t  jušajās [^s]t
-SFX b  st  dis   [s]t
-SFX b  st  duša   [s]t
-SFX b  st  dušam  [s]t
-SFX b  st  dušu   [s]t
-SFX b  st  dušā   [s]t
-SFX b  st  dusi   [s]t
-SFX b  st  dušas  [s]t
-SFX b  st  dušai  [s]t
-SFX b  st  duši   [s]t
-SFX b  st  dušiem  [s]t
-SFX b  st  dušus  [s]t
-SFX b  st  dušos  [s]t
-SFX b  st  dušām  [s]t
-SFX b  st  dušās  [s]t
-SFX b  st  dušais  [s]t
-SFX b  st  dušajam [s]t
-SFX b  st  dušo   [s]t
-SFX b  st  dušajā  [s]t
-SFX b  st  dusī   [s]t
-SFX b  st  dušajai [s]t
-SFX b  st  dušie  [s]t
-SFX b  st  dušajiem [s]t
-SFX b  st  dušajos [s]t
-SFX b  st  dušajām [s]t
-SFX b  st  dušajās [s]t
+SFX 7 Y 6
+SFX 7 t is/6  [^āeēīūkos]t
+SFX 7 t is/6  [^a]st
+SFX 7 kt cis/6  [k]t
+SFX 7 st dis/6  [a]st
+SFX 7 t jis/6  [āēīoū]t
+SFX 7 iet gājis/6  iet
 
 
-SFX I Y 23
-SFX I t  ts   t
-SFX I t  ta   t
-SFX I t  tai   t
-SFX I t  tais  t
-SFX I t  tajai  t
-SFX I t  tajam  t
-SFX I t  tajiem t
-SFX I t  tajos  t
-SFX I t  tajā  t
-SFX I t  tajām  t
-SFX I t  tajās  t
-SFX I t  tam   t
-SFX I t  tas   t
-SFX I t  ti   t
-SFX I t  tie   t
-SFX I t  tiem  t
-SFX I t  to   t
-SFX I t  tos   t
-SFX I t  tus   t
-SFX I t  tā   t
-SFX I t  tām   t
-SFX I t  tās   t
-SFX I t  tu   t
+SFX 8 Y 48
+SFX 8 aut āvis/6 aut
+SFX 8 kt cis/6  kt
+SFX 8 gt dzis/6 gt
+SFX 8 emt ēmis/6 emt
+SFX 8 umt Å«mis/6 umt
+SFX 8 elt ēlis/6 elt
+SFX 8 ilt Ä«lis/6 ilt
+SFX 8 ult Å«lis/6 ult
+SFX 8 Å«t uvis/6 [^b]Å«t
+SFX 8 Å«t ijis/6  [b]Å«t
+SFX 8 art āris/6 art
+SFX 8 urt Å«ris/6 urt
+SFX 8 irt iris/6 irt
+SFX 8 ert ēris/6 ert
+SFX 8 ot evis/6 ot
+SFX 8 iet ējis/6 iet
+SFX 8 Ä«t inis/6 [^rvlÄ·ptm]Ä«t
+SFX 8 Ä«t ijis/6  [vlrm]Ä«t
+SFX 8 st dis/6 [^aeiīuūlrm]st
+SFX 8 st dis/6 [^p][r]ast
+SFX 8 st tis/6  [p]rast
+SFX 8 st tis/6  [c]iest
+SFX 8 st dis/6  [^a]lst
+SFX 8 st tis/6  [a]lst
+SFX 8 st tis/6  [lm]est
+SFX 8 st dis/6 [^c][^lm]est
+SFX 8 st dis/6  [v]est
+SFX 8 st tis/6 [^aģr]ist
+SFX 8 st dis/6   [Ä£]ist
+SFX 8 st dis/6  [^k]rist
+SFX 8 st tis/6  [k]rist
+SFX 8 st tis/6  [^l]aist
+SFX 8 st dis/6  [l]aist
+SFX 8 st dis/6  [^v]Ä«st
+SFX 8 st tis/6  [^s]vīst
+SFX 8 st dis/6  [s]vīst
+SFX 8 st dis/6 [^ajsÅ”]ust
+SFX 8 st tis/6  [jsÅ”]ust
+SFX 8 st dis/6  [^j]aust
+SFX 8 st tis/6  [j]aust
+SFX 8 st dis/6  [^p]Å«st
+SFX 8 st tis/6   [p]Å«st
+SFX 8 st dis/6 [^āēi]rst
+SFX 8 st tis/6  [āi]rst
+SFX 8 st dis/6 [^v]ērst
+SFX 8 st tis/6  [v]ērst
+SFX 8 st dis/6 [^i]mst
+SFX 8 st tis/6  [i]mst
 
-SFX & Y 13
-SFX & 0   āks   [āēīo]t
-SFX & 0   āka   [āēīo]t
-SFX & 0   ākas  [āēīo]t
-SFX & 0   ākam  [āēīo]t
-SFX & 0   ākai  [āēīo]t
-SFX & 0   āku   [āēīo]t
-SFX & 0   ākā   [āēīo]t
-SFX & 0   āki   [āēīo]t
-SFX & 0   ākiem  [āēīo]t
-SFX & 0   ākām  [āēīo]t
-SFX & 0   ākus  [āēīo]t
-SFX & 0   ākos  [āēīo]t
-SFX & 0   ākās  [āēīo]t
+SFX ^ Y 6
+SFX ^ Ä«t inis/6 [^z]Ä«t
+SFX ^ Ä«t ijis/6 [z]Ä«t
+SFX ^ Ä«t ijis/6 [m]Ä«t
+SFX ^ irt Ä«ris/6 irt
+SFX ^ iet ejis/6 iet
+SFX ^ st tis/6  est
 
-SFX * Y 10
-SFX * 0   ākais  [āēīo]t
-SFX * 0   ākajam [āēīo]t
-SFX * 0   ākajai [āēīo]t
-SFX * 0   āko   [āēīo]t
-SFX * 0   ākajā  [āēīo]t
-SFX * 0   ākie  [āēīo]t
-SFX * 0   ākajiem [āēīo]t
-SFX * 0   ākajām [āēīo]t
-SFX * 0   ākajos [āēīo]t
-SFX * 0   ākajās [āēīo]t
+SFX & Y 20
+SFX & t ies [^āēīor]t is:vvna
+SFX & t uŔās  [^āēīoÅ«r]t is:vvga
+SFX & t uÅ”os  [^āēīoÅ«r]t is:vvaa
+SFX & t uÅ”ies [^āēīoÅ«r]t is:dvna
+SFX & t usies [^āēīoūr]t is:vsna
+SFX & t jies  [āēīoū]t is:vvna
+SFX & t juŔās  [āēīoÅ«]t is:vvga
+SFX & t juÅ”os  [āēīoÅ«]t is:vvaa
+SFX & t juÅ”ies [āēīoÅ«]t is:dvna
+SFX & t jusies [āēīoū]t is:vsna
+SFX & t ies  [^i]rt is:vvna
+SFX & t uŔās  [^i]rt is:vvga
+SFX & t uŔos  [^i]rt is:vvaa
+SFX & t uŔies [^i]rt is:dvna
+SFX & t usies [^i]rt is:vsna
+SFX & irt Ä«ries  [i]rt is:vvna
+SFX & irt īruŔās  [i]rt is:vvga
+SFX & irt īruŔos  [i]rt is:vvaa
+SFX & irt īruŔies [i]rt is:dvna
+SFX & irt Ä«rusies [i]rt is:vsna
 
 
-SFX < Y 13
-SFX < t   jošāks   [āēīo]t
-SFX < t   jošāka   [āēīo]t
-SFX < t   jošākas  [āēīo]t
-SFX < t   jošākam  [āēīo]t
-SFX < t   jošākai  [āēīo]t
-SFX < t   jošāku   [āēīo]t
-SFX < t   jošākā   [āēīo]t
-SFX < t   jošāki   [āēīo]t
-SFX < t   jošākiem  [āēīo]t
-SFX < t   jošākām  [āēīo]t
-SFX < t   jošākus  [āēīo]t
-SFX < t   jošākos  [āēīo]t
-SFX < t   jošākās  [āēīo]t
-
-SFX > Y 10
-SFX > t   jošākais  [āēīo]t
-SFX > t   jošākajam [āēīo]t
-SFX > t   jošākajai [āēīo]t
-SFX > t   jošāko   [āēīo]t
-SFX > t   jošākajā  [āēīo]t
-SFX > t   jošākie  [āēīo]t
-SFX > t   jošākajiem [āēīo]t
-SFX > t   jošākajām [āēīo]t
-SFX > t   jošākajos [āēīo]t
-SFX > t   jošākajās [āēīo]t
+SFX * Y 215
+SFX * aut āvies  aut is:vvna
+SFX * aut āvuŔās aut is:vvga
+SFX * aut āvuŔos aut is:vvaa
+SFX * aut āvuŔies aut is:dvna
+SFX * aut āvusies aut is:vsna
+SFX * kt cies  kt is:vvna
+SFX * kt kuŔās  kt is:vvga
+SFX * kt kuŔos  kt is:vvaa
+SFX * kt kuŔies kt is:dvna
+SFX * kt kusies kt is:vsna
+SFX * gt dzies  gt is:vvna
+SFX * gt guŔās  gt is:vvga
+SFX * gt guŔos  gt is:vvaa
+SFX * gt guŔies gt is:dvna
+SFX * gt gusies gt is:vsna
+SFX * emt ēmies  emt is:vvna
+SFX * emt ēmuŔās  emt is:vvga
+SFX * emt ēmuÅ”os  emt is:vvaa
+SFX * emt ēmuÅ”ies emt is:dvna
+SFX * emt ēmusies emt is:vsna
+SFX * elt ēlies  elt is:vvna
+SFX * elt ēluŔās  elt is:vvga
+SFX * elt ēluÅ”os  elt is:vvaa
+SFX * elt ēluÅ”ies elt is:dvna
+SFX * elt ēlusies elt is:vsna
+SFX * ilt Ä«lies  ilt is:vvna
+SFX * ilt īluŔās  ilt is:vvga
+SFX * ilt īluŔos  ilt is:vvaa
+SFX * ilt īluŔies ilt is:dvna
+SFX * ilt Ä«lusies ilt is:vsna
+SFX * ult Å«lies  ult is:vvna
+SFX * ult ūluŔās  ult is:vvga
+SFX * ult ūluŔos  ult is:vvaa
+SFX * ult ūluŔies ult is:dvna
+SFX * ult Å«lusies ult is:vsna
+SFX * Å«t uvies  [^b]Å«t is:vvna
+SFX * ūt uvuŔās  [^b]ūt is:vvga
+SFX * ūt uvuŔos  [^b]ūt is:vvaa
+SFX * ūt uvuŔies [^b]ūt is:dvna
+SFX * Å«t uvusies [^b]Å«t is:vsna
+SFX * urt Å«ries  urt is:vvna
+SFX * urt ūruŔās  urt is:vvga
+SFX * urt ūruŔos  urt is:vvaa
+SFX * urt ūruŔies urt is:dvna
+SFX * urt Å«rusies urt is:vsna
+SFX * irt iries  irt is:vvna
+SFX * irt iruŔās  irt is:vvga
+SFX * irt iruŔos  irt is:vvaa
+SFX * irt iruŔies irt is:dvna
+SFX * irt irusies irt is:vsna
+SFX * art āries  art is:vvna
+SFX * art āruŔās  art is:vvga
+SFX * art āruŔos  art is:vvaa
+SFX * art āruŔies art is:dvna
+SFX * art ārusies art is:vsna
+SFX * ert ēries  ert is:vvna
+SFX * ert ēruŔās  ert is:vvga
+SFX * ert ēruÅ”os  ert is:vvaa
+SFX * ert ēruÅ”ies ert is:dvna
+SFX * ert ērusies ert is:vsna
+SFX * ot evies  ot is:vvna
+SFX * ot evuŔās  ot is:vvga
+SFX * ot evuŔos  ot is:vvaa
+SFX * ot evuŔies ot is:dvna
+SFX * ot evusies ot is:vsna
+SFX * iet ējies  iet is:vvna
+SFX * iet ējuŔās  iet is:vvga
+SFX * iet ējuÅ”os  iet is:vvaa
+SFX * iet ējuÅ”ies iet is:dvna
+SFX * iet ējusies iet is:vsna
+SFX * Ä«t inies  [^brv]Ä«t is:vvna
+SFX * īt inuŔās  [^brv]īt is:vvga
+SFX * īt inuŔos  [^brv]īt is:vvaa
+SFX * īt inuŔies [^brv]īt is:dvna
+SFX * Ä«t inusies [^brv]Ä«t is:vsna
+SFX * Ä«t ijies   [brv]Ä«t is:vvna
+SFX * īt ijuŔās  [brv]īt is:vvga
+SFX * īt ijuŔos  [brv]īt is:vvaa
+SFX * īt ijuŔies  [brv]īt is:dvna
+SFX * Ä«t ijusies  [brv]Ä«t is:vsna
+SFX * st dies  [^aeiīnuūlr]st is:vvna
+SFX * st duŔās  [^aeiīnuūlr]st is:vvga
+SFX * st duŔos  [^aeiīnuūlr]st is:vvaa
+SFX * st duŔies [^aeiīnuūlr]st is:dvna
+SFX * st dusies [^aeiīnuūlr]st is:vsna
+SFX * st dies  [^p][r]ast is:vvna
+SFX * st duŔās  [^p][r]ast is:vvga
+SFX * st duŔos  [^p][r]ast is:vvaa
+SFX * st duŔies [^p][r]ast is:dvna
+SFX * st dusies [^p][r]ast is:vsna
+SFX * st ties   [p]rast is:vvna
+SFX * st tuŔās   [p]rast is:vvga
+SFX * st tuŔos   [p]rast is:vvaa
+SFX * st tuŔies  [p]rast is:dvna
+SFX * st tusies  [p]rast is:vsna
+SFX * st ties   [c]iest is:vvna
+SFX * st tuŔās  [c]iest is:vvda
+SFX * st tuŔos  [c]iest is:vvaa
+SFX * st tuŔies  [c]iest is:dvna
+SFX * st tusies  [c]iest is:vsna
+SFX * st dies   [^a]lst is:vvna
+SFX * st duŔās  [^a]lst is:vvga
+SFX * st duŔos  [^a]lst is:vvaa
+SFX * st duŔies  [^a]lst is:dvna
+SFX * st dusies  [^a]lst is:vsna
+SFX * st ties   [a]lst is:vvna
+SFX * st tuŔās   [a]lst is:vvga
+SFX * st tuŔos   [a]lst is:vvaa
+SFX * st tuŔies  [a]lst is:dvna
+SFX * st tusies  [a]lst is:vsna
+SFX * st ties   [lm]est is:vvna
+SFX * st tuŔās  [lm]est is:vvga
+SFX * st tuŔos  [lm]est is:vvaa
+SFX * st tuŔies  [lm]est is:dvna
+SFX * st tusies  [lm]est is:vsna
+SFX * st dies  [^c][^lm]est is:vvna
+SFX * st duŔās  [^c][^lm]est is:vvga
+SFX * st duŔos  [^c][^lm]est is:vvaa
+SFX * st duŔies [^c][^lm]est is:dvna
+SFX * st dusies [^c][^lm]est is:vsna
+SFX * st dies  [v]est is:vvna
+SFX * st duŔās  [v]est is:vvga
+SFX * st duŔos  [v]est is:vvaa
+SFX * st duŔies [v]est is:dvna
+SFX * st dusies [v]est is:vsna
+SFX * st ties  [^aģr]ist is:vvna
+SFX * st tuŔās  [^aģr]ist is:vvga
+SFX * st tuŔos  [^aģr]ist is:vvaa
+SFX * st tuŔies [^aģr]ist is:dvna
+SFX * st tusies [^aģr]ist is:vsna
+SFX * st dies    [Ä£]ist is:vvna
+SFX * st duŔās   [ģ]ist is:vvga
+SFX * st duŔos   [ģ]ist is:vvaa
+SFX * st duŔies   [ģ]ist is:dvna
+SFX * st dusies   [Ä£]ist is:vsna
+SFX * st dies   [^k]rist is:vvna
+SFX * st duŔās  [^k]rist is:vvga
+SFX * st duŔos  [^k]rist is:vvaa
+SFX * st duŔies  [^k]rist is:dvna
+SFX * st dusies  [^k]rist is:vsna
+SFX * st ties   [k]rist is:vvna
+SFX * st tuŔās   [k]rist is:vvga
+SFX * st tuŔos   [k]rist is:vvaa
+SFX * st tuŔies  [k]rist is:dvna
+SFX * st tusies  [k]rist is:vsna
+SFX * st ties   [^l]aist is:vvna
+SFX * st tuŔās  [^l]aist is:vvga
+SFX * st tuŔos  [^l]aist is:vvaa
+SFX * st tuŔies  [^l]aist is:dvna
+SFX * st tusies  [^l]aist is:vsna
+SFX * st dies   [l]aist is:vvna
+SFX * st duŔās   [l]aist is:vvga
+SFX * st duŔos   [l]aist is:vvaa
+SFX * st duŔies  [l]aist is:dvna
+SFX * st dusies  [l]aist is:vsna
+SFX * st dies   [^v]Ä«st is:vvna
+SFX * st duŔās   [^v]īst is:vvga
+SFX * st duŔos   [^v]īst is:vvaa
+SFX * st duŔies  [^v]īst is:dvna
+SFX * st dusies  [^v]Ä«st is:vsna
+SFX * st ties   [^s]vīst is:vvna
+SFX * st tuŔās  [^s]vīst is:vvga
+SFX * st tuŔos  [^s]vīst is:vvaa
+SFX * st tuŔies  [^s]vīst is:dvna
+SFX * st tusies  [^s]vīst is:vsna
+SFX * st dies   [s]vīst is:vvna
+SFX * st duŔās   [s]vīst is:vvga
+SFX * st duŔos   [s]vīst is:vvaa
+SFX * st duŔies  [s]vīst is:dvna
+SFX * st dusies  [s]vīst is:vsna
+SFX * st dies   [^v]ērst is:vvna
+SFX * st duŔās   [^v]ērst is:vvga
+SFX * st duÅ”os   [^v]ērst is:vvaa
+SFX * st duÅ”ies  [^v]ērst is:dvna
+SFX * st dusies  [^v]ērst is:vsna
+SFX * st ties   [v]ērst is:vvna
+SFX * st tuŔās  [v]ērst is:vvga
+SFX * st tuÅ”os  [v]ērst is:vvaa
+SFX * st tuÅ”ies  [v]ērst is:dvna
+SFX * st tusies  [v]ērst is:vsna
+SFX * st dies  [^ajsÅ”]ust is:vvna
+SFX * st duŔās [^ajsŔ]ust is:vvga
+SFX * st duŔos [^ajsŔ]ust is:vvaa
+SFX * st duŔies [^ajsŔ]ust is:dvna
+SFX * st dusies [^ajsÅ”]ust is:vsna
+SFX * st ties   [jsÅ”]ust is:vvna
+SFX * st tuŔās  [jsŔ]ust is:vvga
+SFX * st tuŔos  [jsŔ]ust is:vvaa
+SFX * st tuŔies  [jsŔ]ust is:dvna
+SFX * st tusies  [jsÅ”]ust is:vsna
+SFX * st dies   [^j]aust is:vvna
+SFX * st duŔās  [^j]aust is:vvga
+SFX * st duŔos  [^j]aust is:vvaa
+SFX * st duŔies  [^j]aust is:dvna
+SFX * st dusies  [^j]aust is:vsna
+SFX * st ties   [j]aust is:vvna
+SFX * st tuŔās   [j]aust is:vvga
+SFX * st tuŔos   [j]aust is:vvaa
+SFX * st tuŔies  [j]aust is:dvna
+SFX * st tusies  [j]aust is:vsna
+SFX * st dies   [^p]Å«st is:vvna
+SFX * st duŔās   [^p]ūst is:vvga
+SFX * st duŔos   [^p]ūst is:vvaa
+SFX * st duŔies  [^p]ūst is:dvna
+SFX * st dusies  [^p]Å«st is:vsna
+SFX * st ties    [p]Å«st is:vvna
+SFX * st tuŔās   [p]ūst is:vvga
+SFX * st tuŔos   [p]ūst is:vvaa
+SFX * st tuŔies   [p]ūst is:dvna
+SFX * st tusies   [p]Å«st is:vsna
+SFX * st ties    nst is:vvna
+SFX * st tuŔās   nst is:vvga
+SFX * st tuŔos   nst is:vvaa
+SFX * st tuŔies   nst is:dvna
+SFX * st tusies   nst is:vsna
 
-SFX , Y 13
-SFX , t   jamāks   [āēīo]t
-SFX , t   jamāka   [āēīo]t
-SFX , t   jamākas  [āēīo]t
-SFX , t   jamākam  [āēīo]t
-SFX , t   jamākai  [āēīo]t
-SFX , t   jamāku   [āēīo]t
-SFX , t   jamākā   [āēīo]t
-SFX , t   jamāki   [āēīo]t
-SFX , t   jamākiem  [āēīo]t
-SFX , t   jamākām  [āēīo]t
-SFX , t   jamākus  [āēīo]t
-SFX , t   jamākos  [āēīo]t
-SFX , t   jamākās  [āēīo]t
-
-SFX . Y 10
-SFX . t   jamākais  [āēīo]t
-SFX . t   jamākajam [āēīo]t
-SFX . t   jamākajai [āēīo]t
-SFX . t   jamāko   [āēīo]t
-SFX . t   jamākajā  [āēīo]t
-SFX . t   jamākie  [āēīo]t
-SFX . t   jamākajiem [āēīo]t
-SFX . t   jamākajām [āēīo]t
-SFX . t   jamākajos [āēīo]t
-SFX . t   jamākajās [āēīo]t
+SFX 0 Y 104
+SFX 0 t   oŔs/W  [^begīklmprsūo]t
+SFX 0 ēbt  ebjoÅ”s/W [ē]bt
+SFX 0 iet  ejoŔs/WYX [^s]iet
+SFX 0 t   noŔs/W  [s]iet
+SFX 0 gt  dzoŔs/W [^ai]gt
+SFX 0 agt  ogoŔs/W  [a]gt
+SFX 0 gt  egoŔs/W  [mnrt]igt
+SFX 0 gt  dzoŔs/W [^mnrt]igt
+SFX 0 īt  enoŔs/W [^rvm]īt
+SFX 0 īt  ijoŔs/W  [rvm]īt
+SFX 0 kt  coŔs/WYX [^ailru]kt
+SFX 0 akt  okoŔs/W    akt
+SFX 0 ukt  ūkoŔs/W  [^a]ukt
+SFX 0 kt  coŔs/W   [a]ukt
+SFX 0 ilkt elkoŔs/W  [i]lkt
+SFX 0 kt  coŔs/W  [^i]lkt
+SFX 0 irkt ērkoÅ”s/W  [i]rkt
+SFX 0 kt  coŔs/W  [^i]rkt
+SFX 0 kt  coŔs/W  [^lnt]ikt
+SFX 0 kt  ekoŔs/WYX  [l]ikt
+SFX 0 ikt  īkoŔs/WYX  [nt]ikt
+SFX 0 lt  ļoŔs/W   lt
+SFX 0 t   joŔs/W   mt
+SFX 0 pt  oŔs/W [^aiur]pt
+SFX 0 apt  opoŔs/W  [a]pt
+SFX 0 ipt  īpoŔs/W  [i]pt
+SFX 0 upt  ūpoŔs/W  [u]pt
+SFX 0 irpt ērpoÅ”s/W [i]rpt
+SFX 0 ārt  aroŔs/W  [ā]rt
+SFX 0 ērt  eroÅ”s/W  [ē]rt
+SFX 0 irt  erdoŔs/W  [i]rt
+SFX 0 ast  otoŔs/WYX  [a]st
+SFX 0 st  doŔs/W [^mi]est
+SFX 0 st  žoŔs/W  [i]est
+SFX 0 st  toŔs/W  [m]est
+SFX 0 st  doÅ”s/W   [ē]st
+SFX 0 st  žoŔs/W  [īoū]st
+SFX 0 ist  ītoŔs/W [^aģķsr]ist
+SFX 0 st  žoŔs/W   [a]ist
+SFX 0 st  edoŔs/WYX   [ģ]ist
+SFX 0 st  etoŔs/W   [ķ]ist
+SFX 0 st  toŔs/W   [s]ist
+SFX 0 ist  ītoŔs/WYX  [k]rist
+SFX 0 st  enoŔs/W  [b]rist
+SFX 0 irst ērtoÅ”s/W [i]rst
+SFX 0 st  žoÅ”s/W  [ē]rst
+SFX 0 st  žoŔs/W [^jkzsŔ]ust
+SFX 0 ust  ūtoŔs/WYX   [jsŔ]ust
+SFX 0 ust  ūstoŔs/W  [k]ust
+SFX 0 ust  ūdoŔs/W   [z]ust
+SFX 0 ūt  ujoŔs/W   ūt
+SFX 0 ot  odoŔs/W   ot
+SFX 0 t   ams/W  [^begīklmprsūo]t
+SFX 0 ēbt  ebjams/W [ē]bt
+SFX 0 iet  ejams/WYX  [^s]iet
+SFX 0 t   nams/W  [s]iet
+SFX 0 gt  dzams/W [^ai]gt
+SFX 0 agt  ogams/W [a]gt
+SFX 0 gt  egams/W [mnrt]igt
+SFX 0 gt  dzams/W [^mnrt]igt
+SFX 0 Ä«t  enams/WYX  [^rvm]Ä«t
+SFX 0 Ä«t  ijams/W  [rvm]Ä«t
+SFX 0 kt  cams/W  [^ailru]kt
+SFX 0 akt  okams/W  akt
+SFX 0 ukt  Å«kams/W [^a]ukt
+SFX 0 kt  cams/W  [a]ukt
+SFX 0 ilkt elkams/WYX [i]lkt
+SFX 0 kt  cams/W  [^i]lkt
+SFX 0 irkt ērkams/WYX  [i]rkt
+SFX 0 kt  cams/W  [^i]rkt
+SFX 0 kt  cams/W [^lnt]ikt
+SFX 0 kt  ekams/W  [l]ikt
+SFX 0 ikt  Ä«kams/WYX  [nt]ikt
+SFX 0 lt  ļams/W   lt
+SFX 0 t   jams/W   mt
+SFX 0 pt  ams/W  [^aiur]pt
+SFX 0 apt  opams/W  [a]pt
+SFX 0 ipt  Ä«pams/W  [i]pt
+SFX 0 upt  Å«pams/W  [u]pt
+SFX 0 irpt ērpams/WYX [i]rpt
+SFX 0 ārt  arams/W  [ā]rt
+SFX 0 ērt  erams/W  [ē]rt
+SFX 0 irt  erdams/W [i]rt
+SFX 0 ast  otams/WYX  [a]st
+SFX 0 st  dams/W  [^mi]est
+SFX 0 st  žams/W  [i]est
+SFX 0 st  tams/W  [m]est
+SFX 0 st  dams/W  [ē]st
+SFX 0 st  žams/W  [īoū]st
+SFX 0 ist  ītams/W  [^aģķsr]ist
+SFX 0 st  žams/W  [a]ist
+SFX 0 st  edams/WYX  [Ä£]ist
+SFX 0 st  etams/W  [Ä·]ist
+SFX 0 ist  Ä«tams/WYX  [k]rist
+SFX 0 st  enams/W  [b]rist
+SFX 0 st  tams/W  [s]ist
+SFX 0 irst ērtams/WYX [i]rst
+SFX 0 st  žams/W  [ē]rst
+SFX 0 st  žams/W  [^jzksŔ]ust
+SFX 0 ust  Å«stams/W [k]ust
+SFX 0 ust  Å«dams/W  [z]ust
+SFX 0 ust  Å«tams/WYX  [jsÅ”]ust
+SFX 0 Å«t  ujams/W   Å«t
+SFX 0 ot  odams/WYX  ot
 
 
-SFX 0 Y 1
-SFX 0  0   u   t
 
-SFX J Y 21
-SFX J t  šana  [^sz]t
-SFX J t  šanas [^sz]t
-SFX J t  šanai [^sz]t
-SFX J t  šanu  [^sz]t
-SFX J t  šanā  [^sz]t
-SFX J t  šanās [^sz]t
-SFX J t  šanām [^sz]t
-SFX J st šana  [s]t
-SFX J st šanas [s]t
-SFX J st šanai [s]t
-SFX J st šanu  [s]t
-SFX J st šanā  [s]t
-SFX J st šanās [s]t
-SFX J st šanām [s]t
-SFX J zt šana  [z]t
-SFX J zt šanas [z]t
-SFX J zt šanai [z]t
-SFX J zt šanu  [z]t
-SFX J zt šanā  [z]t
-SFX J zt šanās [z]t
-SFX J zt šanām [z]t
+SFX 1 Y 36
+SFX 1 t  oÅ”s/W  [^āēīeouÅ«bkmpsz]t
+SFX 1 t  joÅ”s/WYX [āēīouÅ«]t
+SFX 1 t  noŔs/W [i]et
+SFX 1 t  oÅ”s/W  [^ēi]kt
+SFX 1 ēkt ecoÅ”s/W [ē]kt
+SFX 1 kt ekoŔs/WYX [i]kt
+SFX 1 zt žoŔs/W  zt
+SFX 1 t  oŔs/W  [^āeor]bt
+SFX 1 t  joŔs/W  [āeor]bt
+SFX 1 t  oÅ”s/WYX  [ņ]emt
+SFX 1 t  joŔs/W  [^e]pt
+SFX 1 t  joŔs/W [^c]ept
+SFX 1 t  oŔs/W  [c]ept
+SFX 1 st ŔoŔs/W [^eiī]st
+SFX 1 st ŔoŔs/W [^n]est
+SFX 1 t  oŔs/W  [n]est
+SFX 1 st estoŔs/W [i]st
+SFX 1 īst ienoŔs/W [ī]st
+SFX 1 t  ams/W  [^āēīeouūbkmpsz]t
+SFX 1 t  jams/WYX [āēīouū]t
+SFX 1 t  nams/W  [i]et
+SFX 1 t  ams/W  [^ēi]kt
+SFX 1 ēkt ecams/W  [ē]kt
+SFX 1 kt ekams/WYX [i]kt
+SFX 1 zt žams/W   zt
+SFX 1 t  ams/W [^āeor]bt
+SFX 1 t  jams/W [āeor]bt
+SFX 1 t  ams/WYX [ņ]emt
+SFX 1 t  jams/W  [^e]pt
+SFX 1 t  jams/W [^c]ept
+SFX 1 t  ams/W  [c]ept
+SFX 1 st Ŕams/W [^eiī]st
+SFX 1 st Ŕams/WYX [^n]est
+SFX 1 t  ams/WYX  [n]est
+SFX 1 st estams/W [i]st
+SFX 1 Ä«st ienams/W [Ä«]st
 
 
 
-SFX d Y 16
-SFX d  0  ies   t
-SFX d  t  šos   [^sz]t
-SFX d  t  sies   [^sz]t
-SFX d  t  simies  [^sz]t
-SFX d  t  sieties [^sz]t
-SFX d  t  sities  [^sz]t
-SFX d  t  īšos   [z]t
-SFX d  t  īsies  [z]t
-SFX d  t  īsimies [z]t
-SFX d  t  īsieties [z]t
-SFX d  t  īsities [z]t
-SFX d  st tīšos   [s]t
-SFX d  st tīsies  [s]t
-SFX d  st tīsimies [s]t
-SFX d  st tīsieties [s]t
-SFX d  st tīsities [s]t
+SFX 2 Y 30
+SFX 2 t  stoÅ”s/W [^āēīsz]t
+SFX 2 āt  oŔs/WYX  āt
+SFX 2 ēt  oÅ”s/WYX   [^c]ēt
+SFX 2 ēt  oÅ”s/WYX  [^āe]cēt
+SFX 2 cēt koÅ”s/WYX  [ā]cēt
+SFX 2 ēt  oÅ”s/WYX  [^t]ecēt
+SFX 2 cēt koÅ”s/WYX  [t]ecēt
+SFX 2 īt  oŔs/WYX   [^cz]īt
+SFX 2 cīt koŔs/WYX [^āīr]cīt
+SFX 2 īt  oŔs/WYX  [āīr]cīt
+SFX 2 īt  oŔs/WYX  [^atd]zīt
+SFX 2 dzīt goŔs/WYX   [d]zīt
+SFX 2 t  stoŔs/W  [at]zīt
+SFX 2 0  oŔs/W  [sz]t
+SFX 2 t  stams/W [^āēīsz]t
+SFX 2 t  ms/WYX  [^d]āt
+SFX 2 āt  ams/WYX  [d]āt
+SFX 2 ēt  ams/WYX   [^c]ēt
+SFX 2 ēt  ams/WYX  [^āe]cēt
+SFX 2 cēt kams/WYX  [ā]cēt
+SFX 2 ēt  ams/WYX  [^t]ecēt
+SFX 2 cēt kams/WYX  [t]ecēt
+SFX 2 īt  āms/WYX  [^zc]īt
+SFX 2 cīt kāms/WYX [^āīr]cīt
+SFX 2 īt  āms/WYX  [āīr]cīt
+SFX 2 īt  āms/WYX [^atd]zīt
+SFX 2 īt  āms/WYX  [^d]zīt
+SFX 2 dzīt gāms/WYX  [d]zīt
+SFX 2 t  stams/W [at]zīt
+SFX 2 0  ams/W  [sz]t
+
+SFX % Y 11
+SFX % t stoŔs/W  [lz]īt
+SFX % t stams/WXY [lz]Ä«t
+SFX % t stoŔies  [lz]īt
+SFX % ast odoŔs/WXY ast
+SFX % ast odams/WXY ast
+SFX % ast odoŔies  ast
+SFX % īt inoŔs/W  [mķprt]īt
+SFX % Ä«t inams/WXY [mÄ·prt]Ä«t
+SFX % īt inoŔies  [mķprt]īt
+SFX % iet ejoŔs/WXY iet
+SFX % iet ejams/WXY iet
+
+SFX 3 Y 4
+SFX 3  t  dams  t
+SFX 3  t  dama  t
+SFX 3  t  dami  t
+SFX 3  t  damas  t
+
+SFX 4 Y 4
+SFX 4  st  zdams  [s]t
+SFX 4  st  zdama  [s]t
+SFX 4  st  zdami  [s]t
+SFX 4  st  zdamas [s]t
 
 
-SFX g Y 7
-SFX g  t  jos   [āēīoū]t
-SFX g  t  jies  [āēīoū]t
-SFX g  t  jās   [āēīoū]t
-SFX g  t  jāmies [āēīoū]t
-SFX g  t  jāties [āēīoū]t
-SFX g  0  os   [āēīoū]t
-SFX g  t  šoties [āēīoū]t
+SFX 9 Y 88
+SFX 9 t  ju  [āēubmp]t is:1vtt0
+SFX 9 t  0  [bmp]t   is:2vtt0
+SFX 9 t  j  [āēubmp]t is:3xtt0
+SFX 9 t  jam [āēubmp]t is:1dtt0
+SFX 9 t  jat [āēubmp]t is:2dtt0
+SFX 9 t  jot [āēubmp]t is:0xtta
+SFX 9 t  j/]| [āēubmp]t is:0xttv
+SFX 9 t  jiet [āēu]t is:2dttp
+SFX 9 t  iet [bmp]t is:2dttp
+SFX 9 gt dzu  [g]t is:1vtt0
+SFX 9 gt dz  [g]t is:3xtt0
+SFX 9 gt dzam [g]t is:1dtt0
+SFX 9 gt dzat [g]t is:2dtt0
+SFX 9 gt dzot [g]t is:0xtta
+SFX 9 gt dziet [g]t is:2dttp
+SFX 9 gt dz/]| [g]t is:0xttv
+SFX 9 kt cu   [k]t is:1vtt0
+SFX 9 kt c   [k]t is:2vtt0
+SFX 9 kt cam  [k]t is:1dtt0
+SFX 9 kt cat  [k]t is:2dtt0
+SFX 9 kt cot  [k]t is:0xtta
+SFX 9 kt ciet  [k]t is:2dttp
+SFX 9 kt c/]|  [k]t is:0xttv
+SFX 9 Ä«t inu  [Ä«]t is:1vtt0
+SFX 9 Ä«t in  [Ä«]t is:0vtt0
+SFX 9 Ä«t inam [Ä«]t is:1dtt0
+SFX 9 Ä«t inat [Ä«]t is:2dtt0
+SFX 9 Ä«t iniet [Ä«]t is:2dttp
+SFX 9 Ä«t inot [Ä«]t is:0xtta
+SFX 9 Ä«t in/]| [Ä«]t is:0xttv
+SFX 9 Å«t uju  [Å«]t is:1vtt0
+SFX 9 Å«t uj   [Å«]t is:2vtt0
+SFX 9 Å«t ujam  [Å«]t is:1dtt0
+SFX 9 Å«t ujat  [Å«]t is:2dtt0
+SFX 9 Å«t ujot  [Å«]t is:0xtta
+SFX 9 Å«t ujiet [Å«]t is:2dttp
+SFX 9 Å«t uj/]| [Å«]t is:0xttv
+SFX 9 zt žu  [z]t is:1vtt0
+SFX 9 t  0   [z]t is:2vtt0
+SFX 9 zt ž   [z]t is:3dtt0
+SFX 9 zt žam  [z]t is:1dtt0
+SFX 9 zt žat  [z]t is:2dtt0
+SFX 9 zt žot  [z]t is:0xtta
+SFX 9 zt ž/]| [z]t is:0xttv
+SFX 9 st žu   [s]t is:1vtt0
+SFX 9 st d   [s]t is:2vtt0
+SFX 9 st ž   [s]t is:3xtt0
+SFX 9 st žam  [s]t is:1dtt0
+SFX 9 st žat  [s]t is:2dtt0
+SFX 9 st žot  [s]t is:0xtta
+SFX 9 st diet  [s]t is:2dttp
+SFX 9 st ž/]|  [s]t is:0xttv
+SFX 9 t  iet  [lz]t is:2dttp
+SFX 9 lt ļu  [l]t is:1vtt0
+SFX 9 t  0   [l]t is:2vtt0
+SFX 9 lt ļ   [l]t is:3xtt0
+SFX 9 lt ļam  [l]t is:1dtt0
+SFX 9 lt ļat  [l]t is:2dtt0
+SFX 9 lt ļot  [l]t is:0xtta
+SFX 9 lt ļ/]| [l]t is:0xttv
+SFX 9 t  u  [^āēi][r]t is:1vtt0
+SFX 9 t  0  [^āēi][r]t is:2vtt0
+SFX 9 t  am  [^āēi][r]t is:1dtt0
+SFX 9 t  at  [^āēi][r]t is:2dtt0
+SFX 9 t  iet [^āēi][r]t is:2dttp
+SFX 9 t  ot  [^āēi][r]t is:0xtta
+SFX 9 t  0/]| [^āēi][r]t is:0xttv
+SFX 9 ārt aru  [ā]rt is:1vtt0
+SFX 9 ārt ar   [ā]rt is:2vtt0
+SFX 9 ārt aram  [ā]rt is:1dtt0
+SFX 9 ārt arat  [ā]rt is:2dtt0
+SFX 9 ārt arot  [ā]rt is:0xtta
+SFX 9 ārt ariet [ā]rt is:2dttp
+SFX 9 ārt ar/]| [ā]rt is:0xttv
+SFX 9 ērt eru  [ē]rt is:1vtt0
+SFX 9 ērt er  [ē]rt is:2vtt0
+SFX 9 ērt eram [ē]rt is:1dtt0
+SFX 9 ērt erat [ē]rt is:2dtt0
+SFX 9 ērt erot [ē]rt is:0xtta
+SFX 9 ērt eriet [ē]rt is:2dttp
+SFX 9 ērt er/]| [ē]rt is:0xttv
+SFX 9 irt erdu  [i]rt is:1vtt0
+SFX 9 irt erd  [i]rt is:2vtt0
+SFX 9 irt erdam [i]rt is:1dtt0
+SFX 9 irt erdat [i]rt is:2dtt0
+SFX 9 irt erdot [i]rt is:0xtta
+SFX 9 irt erdiet [i]rt is:2dttp
+SFX 9 irt erd/]| [i]rt is:0xttv
+
+
+SFX A Y 131
+SFX A t u  [^beīkps]t  is:1vtt0
+SFX A t i  [^beīgkps]t is:2vtt0
+SFX A t 0  [^beīkps]t  is:3xtt0
+SFX A t am  [^beīkps]t  is:1dtt0
+SFX A t at  [^beīkps]t  is:2dtt0
+SFX A t iet [^beīgkps]t is:2dttp
+SFX A t ot  [^beīkps]t  is:0xtta
+SFX A t 0/]| [^beīkps]t  is:0xttv
+SFX A gt dz   [g]t  is:2vtt0
+SFX A gt dziet [g]t  is:2dttp
+SFX A t u   [^ē]kt  is:1vtt0
+SFX A t 0   [^ē]kt  is:3xtt0
+SFX A t am  [^ē]kt  is:1dtt0
+SFX A t at  [^ē]kt  is:2dtt0
+SFX A t ot  [^ē]kt  is:0xtta
+SFX A kt c  [^ē]kt  is:2vtt0
+SFX A kt ciet [^ē]kt  is:2dttp
+SFX A t 0/]| [^ē]kt  is:0xttv
+SFX A ēkt ecu  [ē]kt  is:1vtt0
+SFX A ēkt ec  [ē]kt  is:3xtt0
+SFX A ēkt ecam [ē]kt  is:1dtt0
+SFX A ēkt ecat [ē]kt  is:2dtt0
+SFX A ēkt ecot [ē]kt  is:0xtta
+SFX A ēkt eciet [ē]kt  is:2dttp
+SFX A ēkt ec/]| [ē]kt  is:0xttv
+SFX A ēbt ebju [ē]bt  is:1vtt0
+SFX A ēbt eb  [ē]bt  is:2vtt0
+SFX A ēbt ebj  [ē]bt  is:3xtt0
+SFX A ēbt ebjam [ē]bt  is:1dtt0
+SFX A ēbt ebjat [ē]bt  is:2dtt0
+SFX A ēbt ebiet [ē]bt  is:2dttp
+SFX A ēbt ebjot [ē]bt  is:0xtta
+SFX A ēbt ebj/]| [ē]bt is:0xttv
+SFX A t  u  [e]pt  is:1vtt0
+SFX A t  i  [e]pt  is:2vtt0
+SFX A t  0  [e]pt  is:3xtt0
+SFX A t  am  [e]pt  is:1dtt0
+SFX A t  at  [e]pt  is:2dtt0
+SFX A t  iet [e]pt  is:2dttp
+SFX A t  ot  [e]pt  is:0xtta
+SFX A t  0/]| [e]pt  is:0xttv
+SFX A upt Å«pu  [u]pt  is:1vtt0
+SFX A upt Å«pi  [u]pt  is:2vtt0
+SFX A upt Å«p  [u]pt  is:3xtt0
+SFX A upt Å«pam [u]pt  is:1dtt0
+SFX A upt Å«pat [u]pt  is:2dtt0
+SFX A upt Å«piet [u]pt  is:2dttp
+SFX A upt Å«pot [u]pt  is:0xtta
+SFX A upt Å«p/]| [u]pt  is:0xttv
+SFX A t u  [^aēiīur]st is:1vtt0
+SFX A t 0  [^aēiīur]st is:0vtt0
+SFX A t am  [^aēiīur]st is:1dtt0
+SFX A t at  [^aēiīur]st is:2dtt0
+SFX A t iet [^aēiīur]st is:2dttp
+SFX A t ot  [^aēiīur]st is:0xtta
+SFX A t 0/]| [^aēiīur]st is:0xttv
+SFX A st Ŕu  [r]st  is:1vtt0
+SFX A st t   [r]st  is:2vtt0
+SFX A st Å”   [r]st  is:3xtt0
+SFX A st Ŕam  [r]st  is:1dtt0
+SFX A st Ŕat  [r]st  is:2dtt0
+SFX A st tiet [r]st  is:2dttp
+SFX A st Ŕot  [r]st  is:0xtta
+SFX A st Å”/]| [r]st  is:0xttv
+SFX A ast otu  [a]st  is:1vtt0
+SFX A ast oti  [a]st  is:2vtt0
+SFX A ast ot   [a]st  is:3xtt0
+SFX A ast otam  [a]st  is:1dtt0
+SFX A ast otat  [a]st  is:2dtt0
+SFX A ast otiet [a]st  is:2dttp
+SFX A ast otot  [a]st  is:0xtta
+SFX A ast ot/]| [a]st  is:0xttv
+SFX A Ä«st ienu  [Ä«]st  is:1vtt0
+SFX A Ä«st ien  [Ä«]st  is:0vtt0
+SFX A Ä«st ienam [Ä«]st  is:1dtt0
+SFX A Ä«st ienat [Ä«]st  is:2dtt0
+SFX A Ä«st ieniet [Ä«]st  is:2dttp
+SFX A Ä«st ienot [Ä«]st  is:0xtta
+SFX A Ä«st ien/]| [Ä«]st  is:0xttv
+SFX A st edu  [Ä£]ist is:1vtt0
+SFX A st edi  [Ä£]ist is:2vtt0
+SFX A st ed   [Ä£]ist is:3xtt0
+SFX A st edam  [Ä£]ist is:1dtt0
+SFX A st edat  [Ä£]ist is:2dtt0
+SFX A st ediet [Ä£]ist is:2dttp
+SFX A st edot  [Ä£]ist is:0xtta
+SFX A st ed/]| [Ä£]ist is:0xttv
+SFX A st etu  [Ä·]ist  is:1vtt0
+SFX A st eti  [Ä·]ist  is:2vtt0
+SFX A st et   [Ä·]ist  is:3xtt0
+SFX A st etam  [Ä·]ist  is:1dtt0
+SFX A st etat  [Ä·]ist  is:2dtt0
+SFX A st etiet [Ä·]ist  is:2dttp
+SFX A st etot  [Ä·]ist  is:0xtta
+SFX A st et/]| [Ä·]ist  is:0xttv
+SFX A st enu  [r]ist is:1vtt0
+SFX A st en   [r]ist is:0vtt0
+SFX A st enam  [r]ist is:1dtt0
+SFX A st enat  [r]ist is:2dtt0
+SFX A st eniet [r]ist is:2dttp
+SFX A st enot  [r]ist is:0xtta
+SFX A st en/]| [r]ist is:0xttv
+SFX A iet eju  [i]et is:1vtt0
+SFX A iet ej   [i]et is:0vtt0
+SFX A iet ejam  [i]et is:1dtt0
+SFX A iet ejat  [i]et is:2dtt0
+SFX A iet ejiet [i]et is:2dttp
+SFX A iet ejot  [i]et is:0xtta
+SFX A iet ej/]| [i]et is:0xttv
+SFX A Ä«t iju  [mrv]Ä«t  is:1vtt0
+SFX A Ä«t ij   [mrv]Ä«t  is:0vtt0
+SFX A Ä«t ijam  [mrv]Ä«t  is:1dtt0
+SFX A Ä«t ijat  [mrv]Ä«t  is:2dtt0
+SFX A Ä«t ijiet [mrv]Ä«t  is:2dttp
+SFX A Ä«t ijot  [mrv]Ä«t  is:0xtta
+SFX A Ä«t ij/]| [mrv]Ä«t  is:0xttv
+SFX A īt enu  [d]zīt  is:1vtt0
+SFX A īt en   [d]zīt  is:0vtt0
+SFX A īt enam  [d]zīt  is:1dtt0
+SFX A īt enat  [d]zīt  is:2dtt0
+SFX A īt eniet [d]zīt  is:2dttp
+SFX A īt enot  [d]zīt  is:0xtta
+SFX A īt en/]| [d]zīt  is:0xttv
+SFX A būt esmu  būt  is:1vtt0
+SFX A būt esi  būt  is:0vtt0
+SFX A būt ir   būt  is:0vtt0
+SFX A būt esam  būt  is:1dtt0
+SFX A būt esat  būt  is:2dtt0
+SFX A būt esiet būt  is:2dttp
+SFX A būt esot  būt  is:0xtta
+SFX A būt ir/]| būt  is:0xttv
 
 
-SFX A Y 28
-SFX A ties jos   .
-SFX A ties jies   .
-SFX A ties jas   .
-SFX A ties jamies  .
-SFX A ties jaties  .
-SFX A ties jās   .
-SFX A ties jāmies  .
-SFX A ties jāties  .
-SFX A ties šos   .
-SFX A ties sies   .
-SFX A ties simies  .
-SFX A ties sieties .
-SFX A ties sities  .
-SFX A ties jieties .
-SFX A ties tos   .
-SFX A ties joties  .
-SFX A ties šoties  .
-SFX A ties damies  .
-SFX A ties damās  .
-SFX A ties jošies  .
-SFX A ties jošos  .
-SFX A ties jošās  .
-SFX A ties jusies  .
-SFX A ties jušies  .
-SFX A ties jušos  .
-SFX A ties jušās  .
-SFX A ties šanos  .
-SFX A ties šanās  .
+SFX F Y 296
+SFX F āt u  [^j]āt  is:1vtt0
+SFX F āt i  [^j]āt  is:2vtt0
+SFX F āt a  [^jd]āt  is:3xtt0
+SFX F āt ām  [^jd]āt  is:1dtt0
+SFX F āt ot  [^j]āt  is:0xtta
+SFX F āt iet [^j]āt  is:2dttp
+SFX F āt a/]| [^jd]āt  is:0xttv
+SFX F āt 0  [eu]dāt  is:3xtt0
+SFX F āt am  [eu]dāt  is:1dtt0
+SFX F āt at  [eu]dāt  is:2dtt0
+SFX F āt 0/]| [eu]dāt  is:0xttv
+SFX F ēt u   [^cl]ēt  is:1vtt0
+SFX F ēt i   [^cl]ēt  is:2vtt0
+SFX F ēt 0   [^cl]ēt  is:3xtt0
+SFX F ēt am  [^cl]ēt  is:1dtt0
+SFX F ēt at  [^cl]ēt  is:2dtt0
+SFX F ēt iet  [^cl]ēt  is:2dttp
+SFX F ēt ot  [^cl]ēt  is:0xtta
+SFX F ēt 0/]| [^cl]ēt  is:0xttv
+SFX F lēt ļu  [u]lēt  is:1vtt0
+SFX F lēt li  [u]lēt  is:2vtt0
+SFX F lēt ļ  [u]lēt  is:3xtt0
+SFX F lēt ļam [u]lēt  is:1dtt0
+SFX F lēt ļat [u]lēt  is:2dtt0
+SFX F lēt liet [u]lēt  is:2dttp
+SFX F lēt ļot [u]lēt  is:0xtta
+SFX F lēt ļ/]| [u]lēt  is:0xttv
+SFX F ēt u   [^u]lēt  is:1vtt0
+SFX F ēt i   [^u]lēt  is:2vtt0
+SFX F ēt 0   [^u]lēt  is:3xtt0
+SFX F ēt am  [^u]lēt  is:1dtt0
+SFX F ēt at  [^u]lēt  is:2dtt0
+SFX F ēt iet  [^u]lēt  is:2dttp
+SFX F ēt ot  [^u]lēt  is:0xtta
+SFX F ēt 0/]| [^u]lēt  is:0xttv
+SFX F ēt u   [^āe]cēt  is:1vtt0
+SFX F ēt i   [^āe]cēt  is:2vtt0
+SFX F ēt 0   [^āe]cēt  is:3xtt0
+SFX F ēt am  [^āe]cēt  is:1dtt0
+SFX F ēt at  [^āe]cēt  is:2dtt0
+SFX F ēt iet  [^āe]cēt  is:2dttp
+SFX F ēt ot  [^āe]cēt  is:0xtta
+SFX F ēt 0/]| [^āe]cēt  is:0xttv
+SFX F cēt ku   [ā]cēt  is:1vtt0
+SFX F cēt ki   [ā]cēt  is:2vtt0
+SFX F cēt k   [ā]cēt  is:3xtt0
+SFX F cēt kam  [ā]cēt  is:1dtt0
+SFX F cēt kat  [ā]cēt  is:2dtt0
+SFX F cēt kiet  [ā]cēt  is:2dttp
+SFX F cēt kot  [ā]cēt  is:0xtta
+SFX F cēt k/]|  [ā]cēt  is:0xttv
+SFX F ēt u   [^t]ecēt  is:1vtt0
+SFX F ēt i   [^t]ecēt  is:2vtt0
+SFX F ēt 0   [^t]ecēt  is:3xtt0
+SFX F ēt am  [^t]ecēt  is:1dtt0
+SFX F ēt at  [^t]ecēt  is:2dtt0
+SFX F ēt iet  [^t]ecēt  is:2dttp
+SFX F ēt ot  [^t]ecēt  is:0xtta
+SFX F ēt 0/]| [^t]ecēt  is:0xttv
+SFX F cēt ku   [t]ecēt  is:1vtt0
+SFX F ēt i   [t]ecēt  is:2vtt0
+SFX F cēt k   [t]ecēt  is:3xtt0
+SFX F cēt kam  [t]ecēt  is:1dtt0
+SFX F cēt kat  [t]ecēt  is:2dtt0
+SFX F cēt kiet  [t]ecēt  is:2dttp
+SFX F cēt kot  [t]ecēt  is:0xtta
+SFX F cēt k/]|  [t]ecēt  is:0xttv
+SFX F Ä«t u  [^cz]Ä«t  is:1vtt0
+SFX F Ä«t i  [^cz]Ä«t  is:2vtt0
+SFX F Ä«t a  [^cz]Ä«t  is:3xtt0
+SFX F īt ām [^cz]īt  is:1dtt0
+SFX F īt āt [^cz]īt  is:2dtt0
+SFX F Ä«t iet [^cz]Ä«t  is:2dttp
+SFX F Ä«t ot [^cz]Ä«t  is:0xtta
+SFX F Ä«t a/]| |^cz]Ä«t  is:0xttv
+SFX F cīt ku  [^āīr]cīt  is:1vtt0
+SFX F cīt ki  [^āīr]cīt  is:2vtt0
+SFX F cīt ka  [^āīr]cīt  is:3xtt0
+SFX F cīt kām  [^āīr]cīt  is:1dtt0
+SFX F cīt kāt  [^āīr]cīt  is:2dtt0
+SFX F cīt kiet [^āīr]cīt  is:2dttp
+SFX F cīt kot  [^āīr]cīt  is:0xtta
+SFX F cīt ka/]| [^āīr]cīt  is:0xttv
+SFX F īt u  [āīr]cīt  is:1vtt0
+SFX F īt i  [āīr]cīt  is:2vtt0
+SFX F īt a  [āīr]cīt  is:3xtt0
+SFX F īt ām  [āīr]cīt  is:1dtt0
+SFX F īt āt  [āīr]cīt  is:2dtt0
+SFX F īt iet [āīr]cīt  is:2dttp
+SFX F īt ot  [āīr]cīt  is:0xtta
+SFX F īt a/]| [āīr]cīt  is:0xttv
+SFX F īt u  [^d]zīt  is:1vtt0
+SFX F īt i  [^d]zīt  is:2vtt0
+SFX F īt a  [^d]zīt  is:3xtt0
+SFX F īt ām  [^d]zīt  is:1dtt0
+SFX F īt āt  [^d]zīt  is:2dtt0
+SFX F īt iet [^d]zīt  is:2dttp
+SFX F īt ot  [^d]zīt  is:0xtta
+SFX F īt a/]| [^d]zīt  is:0xttv
+SFX F dzīt gu  [d]zīt  is:1vtt0
+SFX F dzīt gi  [d]zīt  is:2vtt0
+SFX F dzīt ga  [d]zīt  is:3xtt0
+SFX F dzīt gām [d]zīt  is:1dtt0
+SFX F dzīt gāt [d]zīt  is:2dtt0
+SFX F dzīt giet [d]zīt  is:2dttp
+SFX F dzīt got [d]zīt  is:0xtta
+SFX F dzīt ga/]| [d]zīt is:0xttv
+SFX F t  stu  [^szgkpeāēīo]t  is:1vtt0
+SFX F t  sti  [^szgkpeāēīo]t  is:2vtt0
+SFX F t  st  [^szgkpeāēīo]t  is:3xtt0
+SFX F t  stam [^szgkpeāēīo]t  is:1dtt0
+SFX F t  stat [^szgkpeāēīo]t  is:2dtt0
+SFX F t  stot [^szgkpeāēīo]t  is:0xtta
+SFX F t  stiet [^szgkpeāēīo]t  is:2dttp
+SFX F t  st/]| [^szgkpeāēīo]t  is:0xttv
+SFX F 0  u  [z]t  is:1vtt0
+SFX F 0  i  [z]t  is:2vtt0
+SFX F 0  am  [z]t  is:1dtt0
+SFX F 0  at  [z]t  is:2dtt0
+SFX F 0  ot  [z]t  is:0xtta
+SFX F 0  iet [z]t  is:2dttp
+SFX F 0  0/]| [z]t  is:0xttv
+SFX F 0  u  [^i]rst  is:1vtt0
+SFX F 0  i  [^i]rst  is:2vtt0
+SFX F 0  am  [^i]rst  is:1dtt0
+SFX F 0  at  [^i]rst  is:2dtt0
+SFX F 0  ot  [^i]rst  is:0xtta
+SFX F 0  iet [^i]rst  is:2dttp
+SFX F 0  0/]| [^i]rst  is:0xttv
+SFX F st du  [eē]st  is:1vtt0
+SFX F st d   [eē]st  is:0vtt0
+SFX F st dam  [eē]st  is:1dtt0
+SFX F st dat  [eē]st  is:2dtt0
+SFX F st dot  [eē]st  is:0xtta
+SFX F st diet [eē]st  is:2dttp
+SFX F st d/]| [eē]st  is:0xttv
+SFX F 0  u  ust  is:1vtt0
+SFX F 0  i  ust  is:2vtt0
+SFX F 0  am  ust  is:1dtt0
+SFX F 0  at  ust  is:2dtt0
+SFX F 0  ot  ust  is:0xtta
+SFX F 0  iet ust  is:2dttp
+SFX F 0  0/]| ust  is:0xttv
+SFX F 0  u  [Ä«lm]st  is:1vtt0
+SFX F 0  i  [Ä«lm]st  is:2vtt0
+SFX F 0  am  [Ä«lm]st  is:1dtt0
+SFX F 0  at  [Ä«lm]st  is:2dtt0
+SFX F 0  ot  [Ä«lm]st  is:0xtta
+SFX F 0  iet [Ä«lm]st  is:2dttp
+SFX F 0  0/]| [Ä«lm]st  is:0xttv
+SFX F irst ērtu  [c]irst  is:1vtt0
+SFX F irst ērt  [c]irst  is:2vtt0
+SFX F irst ērtam [c]irst  is:1dtt0
+SFX F irst ērtat [c]irst  is:2dtt0
+SFX F irst ērtot [c]irst  is:0xtta
+SFX F irst ērtiet [c]irst  is:2dttp
+SFX F irst ērt/]| [c]irst  is:0xttv
+SFX F 0  u   [mv]irst  is:1vtt0
+SFX F 0  i   [mv]irst  is:2vtt0
+SFX F 0  am  [mv]irst  is:1dtt0
+SFX F 0  at  [mv]irst  is:2dtt0
+SFX F 0  ot  [mv]irst  is:0xtta
+SFX F 0  iet  [mv]irst  is:2dttp
+SFX F 0  0/]| [mv]irst  is:0xttv
+SFX F 0  u  [^z]ist  is:1vtt0
+SFX F 0  i  [^z]ist  is:2vtt0
+SFX F 0  am  [^z]ist  is:1dtt0
+SFX F 0  at  [^z]ist  is:2dtt0
+SFX F 0  ot  [^z]ist  is:0xtta
+SFX F 0  iet [^z]ist  is:2dttp
+SFX F 0  0/]| [^z]ist  is:0xttv
+SFX F st estu  [z]ist  is:1vtt0
+SFX F st esti  [z]ist  is:2vtt0
+SFX F st est   [z]ist  is:3xtt0
+SFX F st estam  [z]ist  is:1dtt0
+SFX F st estat  [z]ist  is:2dtt0
+SFX F st estot  [z]ist  is:0xtta
+SFX F st estiet [z]ist  is:2dttp
+SFX F st est/]| [z]ist  is:0xttv
+SFX F gt egu  igt  is:1vtt0
+SFX F gt edz  igt  is:2vtt0
+SFX F gt eg   igt  is:3xtt0
+SFX F gt egam  igt  is:1dtt0
+SFX F gt egat  igt  is:2dtt0
+SFX F gt edziet igt  is:2dttp
+SFX F gt egot  igt  is:0xtta
+SFX F gt eg/]| igt  is:0xttv
+SFX F agt ogu   agt  is:1vtt0
+SFX F agt odz   agt  is:2vtt0
+SFX F agt og   agt  is:3xtt0
+SFX F agt ogam  agt  is:1dtt0
+SFX F agt ogat  agt  is:2dtt0
+SFX F agt odziet agt  is:2dttp
+SFX F agt ogot  agt  is:0xtta
+SFX F agt og/]|  agt  is:0xttv
+SFX F t  stu  [^aiulr]kt  is:1vtt0
+SFX F t  sti  [^aiulr]kt  is:2vtt0
+SFX F t  st  [^aiulr]kt  is:3xtt0
+SFX F t  stam [^aiulr]kt  is:1dtt0
+SFX F t  stat [^aiulr]kt  is:2dtt0
+SFX F t  stot [^aiulr]kt  is:0xtta
+SFX F t  stiet [^aiulr]kt  is:2dttp
+SFX F t  st/]| [^aiulr]kt  is:0xttv
+SFX F akt oku  akt  is:1vtt0
+SFX F akt oc  akt  is:2vtt0
+SFX F akt ok  akt  is:3xtt0
+SFX F akt okam akt  is:1dtt0
+SFX F akt okat akt  is:2dtt0
+SFX F akt ociet akt  is:2dttp
+SFX F akt okot akt  is:0xtta
+SFX F akt ok/]| akt  is:0xttv
+SFX F kt eku   ikt  is:1vtt0
+SFX F kt ec   ikt  is:2vtt0
+SFX F kt ek   ikt  is:3xtt0
+SFX F kt ekam  ikt  is:1dtt0
+SFX F kt ekat  ikt  is:2dtt0
+SFX F kt eciet  ikt  is:2dttp
+SFX F kt ekot  ikt  is:0xtta
+SFX F kt ek/]|  ikt  is:0xttv
+SFX F ukt Å«ku  ukt  is:1vtt0
+SFX F ukt Å«c   ukt  is:2vtt0
+SFX F ukt Å«k   ukt  is:3xtt0
+SFX F ukt Å«kam  ukt  is:1dtt0
+SFX F ukt Å«kat  ukt  is:2dtt0
+SFX F ukt Å«ciet ukt  is:2dttp
+SFX F ukt Å«kot  ukt  is:0xtta
+SFX F ukt Å«k/]| ukt  is:3xtt0
+SFX F ilkt elku  [i]lkt  is:1vtt0
+SFX F ilkt elc  [i]lkt  is:2vtt0
+SFX F ilkt elk  [i]lkt  is:3xtt0
+SFX F ilkt elkam [i]lkt  is:1dtt0
+SFX F ilkt elkat [i]lkt  is:2dtt0
+SFX F ilkt elciet [i]lkt  is:2dttp
+SFX F ilkt elkot [i]lkt  is:0xtta
+SFX F ilkt elk/]| [i]lkt  is:0xttv
+SFX F t  stu   [a]lkt  is:1vtt0
+SFX F t  sti   [a]lkt  is:2vtt0
+SFX F t  st   [a]lkt  is:3xtt0
+SFX F t  stam  [a]lkt  is:1dtt0
+SFX F t  stat  [a]lkt  is:2dtt0
+SFX F t  stot  [a]lkt  is:0xtta
+SFX F t  stiet  [a]lkt  is:2dttp
+SFX F t  st/]|  [a]lkt  is:0xttv
+SFX F irkt ērku  irkt  is:1vtt0
+SFX F irkt ērc   irkt  is:2vtt0
+SFX F irkt ērk   irkt  is:3xtt0
+SFX F irkt ērkam  irkt  is:1dtt0
+SFX F irkt ērkat  irkt  is:2dtt0
+SFX F irkt ērciet irkt  is:2dttp
+SFX F irkt ērkot  irkt  is:0xtta
+SFX F irkt ērk/]| irkt  is:0xttv
+SFX F t  stu  [^air]pt  is:1vtt0
+SFX F t  sti  [^air]pt  is:2vtt0
+SFX F t  st  [^air]pt  is:3xtt0
+SFX F t  stam [^air]pt  is:1dtt0
+SFX F t  stat [^air]pt  is:2dtt0
+SFX F t  stot [^air]pt  is:0xtta
+SFX F t  stiet [^air]pt  is:2dttp
+SFX F t  st/]| [^air]pt  is:0xttv
+SFX F ipt Ä«pu  ipt  is:1vtt0
+SFX F ipt Ä«pi  ipt  is:2vtt0
+SFX F ipt Ä«p   ipt  is:3xtt0
+SFX F ipt Ä«pam  ipt  is:1dtt0
+SFX F ipt Ä«pat  ipt  is:2dtt0
+SFX F ipt Ä«piet ipt  is:2dttp
+SFX F ipt Ä«pot  ipt  is:0xtta
+SFX F ipt Ä«p/]| ipt  is:0xttv
+SFX F apt opu  apt  is:1vtt0
+SFX F apt opi  apt  is:2vtt0
+SFX F apt op   apt  is:3xtt0
+SFX F apt opam  apt  is:1dtt0
+SFX F apt opat  apt  is:2dtt0
+SFX F apt opiet apt  is:2dttp
+SFX F apt opot  apt  is:0xtta
+SFX F apt op/]| apt  is:0xttv
+SFX F irpt ērpu  irpt  is:1vtt0
+SFX F irpt ērp  irpt  is:2vtt0
+SFX F irpt ērpam irpt  is:1dtt0
+SFX F irpt ērpat irpt  is:2dtt0
+SFX F irpt ērpiet irpt  is:2dttp
+SFX F irpt ērpot irpt  is:0xtta
+SFX F irpt ērp/]| irpt  is:0xttv
+SFX F t nu  et  is:1vtt0
+SFX F t n  et  is:2vtt0
+SFX F t nam et  is:1dtt0
+SFX F t nat et  is:2dtt0
+SFX F t niet et  is:2dttp
+SFX F t not et  is:0xtta
+SFX F t n/]| et  is:0xttv
+SFX F t du  ot  is:1vtt0
+SFX F t d  ot  is:2vtt0
+SFX F t dam ot  is:1dtt0
+SFX F t dat ot  is:2dtt0
+SFX F t diet ot  is:2dttp
+SFX F t dot ot  is:0xtta
+SFX F t d/]| ot  is:0xttv
 
-SFX D Y 50
-SFX D āties os   [ā]ties
-SFX D āties ies  [ā]ties
-SFX D āties ās   [ā]ties
-SFX D āties āmies [ā]ties
-SFX D āties āties [ā]ties
-SFX D āties ieties [ā]ties
-SFX D āties oties [ā]ties
-SFX D āties ošies [ā]ties
-SFX D āties ošos  [ā]ties
-SFX D āties ošās  [ā]ties
-SFX D ēties os   [ē]ties
-SFX D ēties ies  [ē]ties
-SFX D ēties as   [ē]ties
-SFX D ēties amies [ē]ties
-SFX D ēties aties [ē]ties
-SFX D ēties ieties [ē]ties
-SFX D ēties oties [ē]ties
-SFX D ēties ošies [ē]ties
-SFX D ēties ošos  [ē]ties
-SFX D ēties ošās  [ē]ties
-SFX D īties os   [ī]ties
-SFX D īties ies  [ī]ties
-SFX D īties ās   [ī]ties
-SFX D īties āmies [ī]ties
-SFX D īties āties [ī]ties
-SFX D īties ieties [ī]ties
-SFX D īties oties [ī]ties
-SFX D īties ošies [ī]ties
-SFX D īties ošos  [ī]ties
-SFX D īties ošās  [ī]ties
-SFX D ies  os   [āēī]ties
-SFX D ties  jos   [āēī]ties
-SFX D ties  jies  [āēī]ties
-SFX D ties  jās   [āēī]ties
-SFX D ties  jāmies [āēī]ties
-SFX D ties  jāties [āēī]ties
-SFX D ties  šos   [āēī]ties
-SFX D ties  sies  [āēī]ties
-SFX D ties  sieties [āēī]ties
-SFX D ties  simies [āēī]ties
-SFX D ties  sities [āēī]ties
-SFX D ties  damies [āēī]ties
-SFX D ties  damās  [āēī]ties
-SFX D ties  jusies [āēī]ties
-SFX D ties  jušies [āēī]ties
-SFX D ties  jušos  [āēī]ties
-SFX D ties  jušās  [āēī]ties
-SFX D ties  šanos  [āēī]ties
-SFX D ties  šanās  [āēī]ties
-SFX D ties  šoties [āēī]ties
+SFX G Y 30
+SFX G t stu  Ä«t is:1vtt0
+SFX G t sti  Ä«t is:2vtt0
+SFX G t st  Ä«t is:3vtt0
+SFX G t stam Ä«t is:1dtt0
+SFX G t stat Ä«t is:2dtt0
+SFX G t stiet Ä«t is:2dttp
+SFX G t stot Ä«t is:0xtta
+SFX G t st/]| Ä«t is:0xttv
+SFX G t 0  st is:0vtt0
+SFX G t am  st is:1dtt0
+SFX G t at  st is:2dtt0
+SFX G t iet st is:2dttp
+SFX G t ot  st is:0xtta
+SFX G t 0/]| st is:0xttv
+SFX G dēt žu  dēt is:1vtt0
+SFX G dēt di  dēt is:2xtt0
+SFX G dēt ž  dēt is:3xtt0
+SFX G dēt žam dēt is:1dtt0
+SFX G dēt žat dēt is:2dtt0
+SFX G dēt žiet dēt is:2dttp
+SFX G dēt žot dēt is:0xtta
+SFX G dēt ž/]| dēt is:0xttv
+SFX G tēt Å”u  tēt is:1vtt0
+SFX G tēt ti  tēt is:2xtt0
+SFX G tēt Å”  tēt is:3xtt0
+SFX G tēt Å”am tēt is:1dtt0
+SFX G tēt Å”at tēt is:2dtt0
+SFX G tēt tiet tēt is:2dttp
+SFX G tēt Å”ot tēt is:0xtta
+SFX G tēt Å”/]| tēt is:0xttv
 
 
-
-SFX T Y 15
-SFX T  t  os   [^s]t
-SFX T  t  ies   [^s]t
-SFX T  t  ās   [^s]t
-SFX T  t  āmies  [^s]t
-SFX T  t  āties  [^s]t
-SFX T  t os   [^īū][s]t
-SFX T  t ies  [^īū][^s]t
-SFX T  t ās   [^īū][^s]t
-SFX T  t āmies [^īū][^s]t
-SFX T  t āties [^īū][^s]t
-SFX T  st dos   [īū][s]t
-SFX T  st dies  [īū][s]t
-SFX T  st dās   [īū][s]t
-SFX T  st dāmies [īū][s]t
-SFX T  st dāties [īū][s]t
+SFX H Y 118
+SFX H  t  0   [āēīoū]t  is:2vtt0
+SFX H  t  jam  [āēīoū]t  is:1dtt0
+SFX H  t  jat  [āēīoū]t  is:2dtt0
+SFX H  t  jiet [āēīoū]t  is:2dttp
+SFX H  t  jot  [āēīoū]t  is:0xtta
+SFX H  t  0/]| [āēīoū]t  is:0xttv
+SFX H  st  Ŕu  [^aieu]st  is:1vtt0
+SFX H  t  0   [^aieuū]st is:2vtt0
+SFX H  st  t   [Å«]st   is:2vtt0
+SFX H  st  Å”   [^aieu]st  is:3xtt0
+SFX H  st  Ŕam  [^aieu]st  is:1dtt0
+SFX H  st  Ŕat  [^aieu]st  is:2dtt0
+SFX H  st  Ŕot  [^aieu]st  is:0xtta
+SFX H  t  iet  [^aieuū]st is:2dttp
+SFX H  st  tiet [Å«]st    is:2dttp
+SFX H  st  Å”/]| [^aieu]st  is:0xttv
+SFX H  ast odu  ast   is:1vtt0
+SFX H  ast odi  ast   is:2vtt0
+SFX H  ast od   ast   is:3vtt0
+SFX H  ast odam  ast   is:1dtt0
+SFX H  ast odat  ast   is:2dtt0
+SFX H  ast odot  ast   is:0xtta
+SFX H  ast odiet ast   is:2dttp
+SFX H  ast od/]| ast   is:0xttv
+SFX H  st  Ŕu  [^m]est  is:1vtt0
+SFX H  st  t   [^m]est  is:2vtt0
+SFX H  st  Å”   [^m]est  is:3xtt0
+SFX H  st  Ŕam  [^m]est  is:1dtt0
+SFX H  st  Ŕat  [^m]est  is:2dtt0
+SFX H  st  Ŕot  [^m]est  is:0xtta
+SFX H  t  iet  [^m]est  is:2dttp
+SFX H  st  Å”/]| [^m]est  is:0xttv
+SFX H  st  tu  [m]est  is:1vtt0
+SFX H  st  t   [m]est  is:2vtt0
+SFX H  st  tam  [m]est  is:1dtt0
+SFX H  st  tat  [m]est  is:2dtt0
+SFX H  st  tot  [m]est  is:0xtta
+SFX H  st  tiet [m]est  is:2dttp
+SFX H  st  t/]| [m]est  is:0xttv
+SFX H  st  tu  [^mnr]ist  is:1vtt0
+SFX H  st  t  [^mnr]ist  is:3xtt0
+SFX H  st  tam [^mnr]ist  is:1dtt0
+SFX H  st  tat [^mnr]ist  is:2dtt0
+SFX H  st  tot [^mnr]ist  is:0xtta
+SFX H  st  tiet [^mnr]ist  is:2dttp
+SFX H  st  t/]| [^mnr]ist  is:0xttv
+SFX H ist  Ä«tu  [mnr]ist  is:1vtt0
+SFX H ist  Ä«ti  [mnr]ist  is:2vtt0
+SFX H ist  Ä«t  [mnr]ist  is:3xtt0
+SFX H ist  Ä«tam [mnr]ist  is:1dtt0
+SFX H ist  Ä«tat [mnr]ist  is:2dtt0
+SFX H ist  Ä«tiet [mnr]ist  is:2dttp
+SFX H ist  Ä«tot [mnr]ist  is:0xtta
+SFX H ist  Ä«t/]| [mnr]ist  is:0xttv
+SFX H ikt  Ä«ku  [i]kt  is:1vtt0
+SFX H ikt  Ä«c   [i]kt  is:2vtt0
+SFX H ikt  Ä«k   [i]kt  is:3xtt0
+SFX H ikt  Ä«kam  [i]kt  is:1dtt0
+SFX H ikt  Ä«kat  [i]kt  is:2dtt0
+SFX H ikt  Ä«kot  [i]kt  is:0xtta
+SFX H ikt  Ä«ciet [i]kt  is:2dttp
+SFX H ikt  Ä«k/]| [i]kt  is:0xttv
+SFX H t stu  [ru]kt  is:1vtt0
+SFX H t sti  [ru]kt  is:2vtt0
+SFX H t st  [ru]kt  is:3xtt0
+SFX H t stam [ru]kt  is:1dtt0
+SFX H t stat [ru]kt  is:2dtt0
+SFX H t stot [ru]kt  is:0xtta
+SFX H t stiet [ru]kt  is:2dttp
+SFX H t st/]| [ru]kt  is:0xttv
+SFX H t stu  gt  is:1vtt0
+SFX H t sti  gt  is:2vtt0
+SFX H t st  gt  is:3xtt0
+SFX H t stam gt  is:1dtt0
+SFX H t stat gt  is:2dtt0
+SFX H t stot gt  is:0xtta
+SFX H t stiet gt  is:2dttp
+SFX H t st/]| gt  is:0xttv
+SFX H ust Å«tu  [jsÅ”]ust is:1vtt0
+SFX H ust Å«ti  [jsÅ”]ust is:2vtt0
+SFX H ust Å«t   [jsÅ”]ust is:3xtt0
+SFX H ust Å«tam  [jsÅ”]ust is:1dtt0
+SFX H ust Å«tat  [jsÅ”]ust is:2dtt0
+SFX H ust Å«tiet [jsÅ”]ust is:2dttp
+SFX H ust Å«tot  [jsÅ”]ust is:0xtta
+SFX H ust Å«t/]| [jsÅ”]ust is:0xttv
+SFX H ust Å«du  [z]ust is:1vtt0
+SFX H ust Å«di  [z]ust is:2vtt0
+SFX H ust Å«d   [z]ust is:3xtt0
+SFX H ust Å«dam  [z]ust is:1dtt0
+SFX H ust Å«dat  [z]ust is:2dtt0
+SFX H ust Å«diet [z]ust is:2dttp
+SFX H ust Å«dot  [z]ust is:0xtta
+SFX H ust Å«d/]| [z]ust is:0xttv
+SFX H ust Å«stu  [k]ust  is:1vtt0
+SFX H ust Å«sti  [k]ust  is:2vtt0
+SFX H ust Å«st  [k]ust  is:3xtt0
+SFX H ust Å«stam [k]ust  is:1dtt0
+SFX H ust Å«stat [k]ust  is:2dtt0
+SFX H ust Å«stiet [k]ust  is:2dttp
+SFX H ust Å«stot [k]ust  is:0xtta
+SFX H ust Å«st/]| [k]ust  is:0xttv
+SFX H st Ŕu  [a]ust  is:1vtt0
+SFX H t 0  [a]ust  is:2vtt0
+SFX H st Å”  [a]ust  is:3xtt0
+SFX H st Ŕam [a]ust  is:1dtt0
+SFX H st Ŕat [a]ust  is:2dtt0
+SFX H st iet [a]ust  is:2dttp
+SFX H st Ŕot [a]ust  is:0xtta
+SFX H st Å”/]| [a]ust  is:0xttv
+SFX H t stu   [r]pt  is:1vtt0
+SFX H t sti   [r]pt  is:2vtt0
+SFX H t st   [r]pt  is:3xtt0
+SFX H t stam  [r]pt  is:1dtt0
+SFX H t stat  [r]pt  is:2dtt0
+SFX H t stiet  [r]pt  is:2dttp
+SFX H t stot  [r]pt  is:0xtta
+SFX H t st/]|  [r]pt  is:0xttv
 
 
-SFX R Y 8
-SFX R  t stos   t
-SFX R  t sties  t
-SFX R  t stas   t
-SFX R  t stamies t
-SFX R  t staties t
-SFX R  t stieties t
-SFX R  t stoties t
-SFX R  t šoties  t
+SFX ( Y 110
+SFX ( 0 os   t     is:0xtal
+SFX ( 0 ies  [āēubmp]t is:0xta0
+SFX ( t ies   [bmp]t  is:2vta0
+SFX ( t jos  [āēubmp]t is:1vta0
+SFX ( t jies  [āēu]t is:2vta0
+SFX ( t jas  [āēubmp]t is:3xta0
+SFX ( t jamies [āēubmp]t is:1dta0
+SFX ( t jaties [āēubmp]t is:2dta0
+SFX ( t joties [āēubmp]t is:0xtaa
+SFX ( t jas/]| [āēubmp]t is:0xtav
+SFX ( t jieties [āēu]t is:2dtap
+SFX ( t ieties [bmp]t is:2dtap
+SFX ( 0 ies   [g]t is:0xta0
+SFX ( gt dzos   [g]t is:1vta0
+SFX ( gt dzies  [g]t is:2vta0
+SFX ( gt dzas   [g]t is:3xta0
+SFX ( gt dzamies [g]t is:1dta0
+SFX ( gt dzaties [g]t is:2dta0
+SFX ( gt dzoties [g]t is:0xtaa
+SFX ( gt dzieties [g]t is:2dtap
+SFX ( gt dzas/]| [g]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies   [k]t is:0xta0
+SFX ( kt cos   [k]t is:1vta0
+SFX ( kt cies  [k]t is:2vta0
+SFX ( kt cas   [k]t is:3xta0
+SFX ( kt camies [k]t is:1dta0
+SFX ( kt caties [k]t is:2dta0
+SFX ( kt coties [k]t is:0xtaa
+SFX ( kt cieties [k]t is:2dtap
+SFX ( kt cas/]| [k]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies   [Ä«]t is:0xta0
+SFX ( Ä«t inos   [Ä«]t is:1vta0
+SFX ( Ä«t inies  [Ä«]t is:2vta0
+SFX ( Ä«t inas   [Ä«]t is:3xta0
+SFX ( Ä«t inamies [Ä«]t is:1dta0
+SFX ( Ä«t inaties [Ä«]t is:2dta0
+SFX ( Ä«t inieties [Ä«]t is:2dtap
+SFX ( Ä«t inoties [Ä«]t is:0xtaa
+SFX ( Ä«t inas/]| [Ä«]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies   [Å«]t  is:0xta0
+SFX ( Å«t ujos   [Å«]t  is:1vta0
+SFX ( Å«t ujies  [Å«]t  is:2vta0
+SFX ( Å«t ujas   [Å«]t  is:3xta0
+SFX ( Å«t ujamies [Å«]t  is:1dta0
+SFX ( Å«t ujaties [Å«]t  is:2dta0
+SFX ( Å«t ujoties [Å«]t  is:0xtaa
+SFX ( Å«t ujieties [Å«]t  is:2dtap
+SFX ( Å«t ujas/]| [Å«]t  is:0xtav
+SFX ( 0 ies  [z]t is:0xta0
+SFX ( zt žos  [z]t is:1vta0
+SFX ( t ies  [z]t is:2vta0
+SFX ( zt žas  [z]t is:3dta0
+SFX ( zt žamies [z]t is:1dta0
+SFX ( zt žaties [z]t is:2dta0
+SFX ( zt žoties [z]t is:0xtaa
+SFX ( zt žas/]| [z]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies   [s]t is:0xta0
+SFX ( st žos   [s]t is:1vta0
+SFX ( st dies  [s]t is:2vta0
+SFX ( st žas   [s]t is:3xta0
+SFX ( st žamies [s]t is:1dta0
+SFX ( st žaties [s]t is:2dta0
+SFX ( st žoties [s]t is:0xtaa
+SFX ( st dieties [s]t is:2dtap
+SFX ( st žas/]| [s]t is:0xtav
+SFX ( t ieties  [lz]t is:2dtap
+SFX ( 0 ies  [l]t is:0xta0
+SFX ( lt ļos  [l]t is:1vta0
+SFX ( t ies  [l]t is:2vta0
+SFX ( lt ļas  [l]t is:3xta0
+SFX ( lt ļamies [l]t is:1dta0
+SFX ( lt ļaties [l]t is:2dta0
+SFX ( lt ļoties [l]t is:0xtaa
+SFX ( lt ļas/]| [l]t is:0xtav
+SFX ( 0 ies  [^āēi][r]t is:0xta0
+SFX ( t os   [^āēi][r]t is:1vta0
+SFX ( t ies  [^āēi][r]t is:2vta0
+SFX ( t as   [^āēi][r]t is:3xta0
+SFX ( t amies [^āēi][r]t is:1dta0
+SFX ( t aties [^āēi][r]t is:2dta0
+SFX ( t ieties [^āēi][r]t is:2dtap
+SFX ( t oties [^āēi][r]t is:0xtaa
+SFX ( t as/]| [^āēi][r]t is:0xtav
+SFX ( 0  ies   [ā]rt is:0xta0
+SFX ( ārt aros   [ā]rt is:1vta0
+SFX ( ārt aries  [ā]rt is:2vta0
+SFX ( ārt aras   [ā]rt is:3xta0
+SFX ( ārt aramies [ā]rt is:1dta0
+SFX ( ārt araties [ā]rt is:2dta0
+SFX ( ārt aroties [ā]rt is:0xtaa
+SFX ( ārt arieties [ā]rt is:2dtap
+SFX ( ārt aras/]| [ā]rt is:0xtav
+SFX ( 0  ies   [ē]rt  is:0xta0
+SFX ( ērt eros   [ē]rt  is:1vta0
+SFX ( ērt eries  [ē]rt  is:2vta0
+SFX ( ērt eras   [ē]rt  is:3xta0
+SFX ( ērt eramies [ē]rt  is:1dta0
+SFX ( ērt eraties [ē]rt  is:2dta0
+SFX ( ērt eroties [ē]rt  is:0xtaa
+SFX ( ērt erieties [ē]rt  is:2dtap
+SFX ( ērt eras/]| [ē]rt  is:0xtav
+SFX ( 0  ies    [i]rt  is:0xta0
+SFX ( irt erdos   [i]rt  is:1vta0
+SFX ( irt erdies  [i]rt  is:2vta0
+SFX ( irt erdas   [i]rt  is:3xta0
+SFX ( irt erdamies [i]rt  is:1dta0
+SFX ( irt erdaties [i]rt  is:2dta0
+SFX ( irt erdoties [i]rt  is:0xtaa
+SFX ( irt erdieties [i]rt  is:2dtap
+SFX ( irt erdas/]| [i]rt  is:0xtav
 
-
-
-
-
-
+SFX a Y 146
+SFX a t os   [^beīkps]t  is:1vta0
+SFX a 0 ies  [^beīkps]t  is:0xta0
+SFX a t ies  [^beīgkps]t is:2vta0
+SFX a t as   [^beīkps]t  is:3xta0
+SFX a t amies [^beīkps]t  is:1dta0
+SFX a t aties [^beīkps]t  is:2dta0
+SFX a t ieties [^beīgkps]t is:2dtap
+SFX a t oties [^beīkps]t  is:0xtaa
+SFX a t as/]| [^beīkps]t  is:0xtav
+SFX a gt dzies   [g]t   is:2vta0
+SFX a gt dzieties [g]t   is:2dtap
+SFX a 0 ies   [^ē]kt  is:0xta0
+SFX a t os    [^ē]kt  is:1vta0
+SFX a t as    [^ē]kt  is:3xta0
+SFX a t amies  [^ē]kt  is:1dta0
+SFX a t aties  [^ē]kt  is:2dta0
+SFX a t oties  [^ē]kt  is:0xtaa
+SFX a kt cies  [^ē]kt  is:2vta0
+SFX a kt cieties [^ē]kt  is:2dtap
+SFX a t as/]|  [^ē]kt  is:0xtav
+SFX a 0  ies   [ē]kt  is:0xta0
+SFX a ēkt ecos   [ē]kt  is:1vta0
+SFX a ēkt ecas   [ē]kt  is:3xta0
+SFX a ēkt ecos   [ē]kt  is:1vta0
+SFX a ēkt ecamies [ē]kt  is:1dta0
+SFX a ēkt ecaties [ē]kt  is:2dta0
+SFX a ēkt ecoties [ē]kt  is:0xtaa
+SFX a ēkt ecieties [ē]kt  is:2dtap
+SFX a ēkt ecas/]| [ē]kt  is:0xtav
+SFX a 0  ies   [ē]bt  is:0xta0
+SFX a ēbt ebjos  [ē]bt  is:1vta0
+SFX a ēbt ebies  [ē]bt  is:2vta0
+SFX a ēbt ebjas  [ē]bt  is:3xta0
+SFX a ēbt ebjamies [ē]bt  is:1dta0
+SFX a ēbt ebjaties [ē]bt  is:2dta0
+SFX a ēbt ebieties [ē]bt  is:2dtap
+SFX a ēbt ebjoties [ē]bt  is:0xtaa
+SFX a ēbt ebjas/]| [ē]bt  is:0xtav
+SFX a 0  ies  [e]pt  is:0xta0
+SFX a t  os   [e]pt  is:1vta0
+SFX a t  ies  [e]pt  is:2vta0
+SFX a t  as   [e]pt  is:3xta0
+SFX a t  amies [e]pt  is:1dta0
+SFX a t  aties [e]pt  is:2dta0
+SFX a t  ieties [e]pt  is:2dtap
+SFX a t  oties [e]pt  is:0xtaa
+SFX a t  as/]| [e]pt  is:0xtav
+SFX a 0  ies   [u]pt  is:0xta0
+SFX a upt Å«pos   [u]pt  is:1vta0
+SFX a upt Å«pie   [u]pt  is:2vta0
+SFX a upt Å«pas   [u]pt  is:3xta0
+SFX a upt Å«pamies [u]pt  is:1dta0
+SFX a upt Å«paties [u]pt  is:2dta0
+SFX a upt Å«pieties [u]pt  is:2dtap
+SFX a upt Å«poties [u]pt  is:0xtaa
+SFX a upt Å«pas/]| [u]pt  is:0xtav
+SFX a 0 ies  [^aēiīur]st is:0xta0
+SFX a t os   [^aēiīur]st is:1vta0
+SFX a t ies  [^aēiīur]st is:0vta0
+SFX a t as   [^aēiīur]st is:3xta0
+SFX a t amies [^aēiīur]st is:1dta0
+SFX a t aties [^aēiīur]st is:2dta0
+SFX a t ieties [^aēiīur]st is:2dtap
+SFX a t oties [^aēiīur]st is:0xtaa
+SFX a t as/]| [^aēiīur]st is:0xtav
+SFX a 0  ies   [r]st  is:0xta0
+SFX a st Ŕos   [r]st  is:1vta0
+SFX a st ties  [r]st  is:2vta0
+SFX a st Ŕas   [r]st  is:3xta0
+SFX a st Ŕamies [r]st  is:1dta0
+SFX a st Ŕaties [r]st  is:2dta0
+SFX a st tieties [r]st  is:2dtap
+SFX a st Ŕoties [r]st  is:0xtaa
+SFX a st Ŕas/]| [r]st  is:0xtav
+SFX a 0  ies   [a]st  is:0xta0
+SFX a ast otos   [a]st  is:1vta0
+SFX a ast oties  [a]st  is:2vta0
+SFX a ast otas   [a]st  is:3xta0
+SFX a ast otamies [a]st  is:1dta0
+SFX a ast otaties [a]st  is:2dta0
+SFX a ast otieties [a]st  is:2dtap
+SFX a ast ototies [a]st  is:0xtaa
+SFX a ast otas/]| [a]st  is:0xtav
+SFX a 0  ies    [Ä«]st  is:0xta0
+SFX a Ä«st ienos   [Ä«]st  is:1vta0
+SFX a Ä«st ienies  [Ä«]st  is:2vta0
+SFX a Ä«st ienas   [Ä«]st  is:3xta0
+SFX a Ä«st ienamies [Ä«]st  is:1dta0
+SFX a Ä«st ienaties [Ä«]st  is:2dta0
+SFX a Ä«st ienieties [Ä«]st  is:2dtap
+SFX a Ä«st ienoties [Ä«]st  is:0xtaa
+SFX a Ä«st ienas/]| [Ä«]st  is:0xtav
+SFX a 0 ies   [Ä£]ist is:0xta0
+SFX a st edos   [Ä£]ist is:1vta0
+SFX a st edies  [Ä£]ist is:2vta0
+SFX a st edas   [Ä£]ist is:3xta0
+SFX a st edamies [Ä£]ist is:1dta0
+SFX a st edaties [Ä£]ist is:2dta0
+SFX a st edieties [Ä£]ist is:2dtap
+SFX a st edoties [Ä£]ist is:0xtaa
+SFX a st edas/]| [Ä£]ist is:0xtav
+SFX a 0 ies    [Ä·]ist is:0xta0
+SFX a st etos   [Ä·]ist is:1vta0
+SFX a st eties   [Ä·]ist is:2vta0
+SFX a st etas   [Ä·]ist is:3xta0
+SFX a st etamies  [Ä·]ist is:1dta0
+SFX a st etaties  [Ä·]ist is:2dta0
+SFX a st etieties [Ä·]ist is:2dtap
+SFX a st etoties  [Ä·]ist is:0xtaa
+SFX a st etas/]|  [Ä·]ist is:0xtav
+SFX a 0 ies   [r]ist is:0xta0
+SFX a st enos   [r]ist is:1vta0
+SFX a st enies  [r]ist is:2vta0
+SFX a st enas   [r]ist is:3xta0
+SFX a st enamies [r]ist is:1dta0
+SFX a st enaties [r]ist is:2dta0
+SFX a st enieties [r]ist is:2dtap
+SFX a st enoties [r]ist is:0xtaa
+SFX a st enas/]| [r]ist is:0xtav
+SFX a 0  ies   [i]et  is:0xta0
+SFX a iet ejos  [i]et  is:1vta0
+SFX a iet ejies  [i]et  is:2vta0
+SFX a iet ejas   [i]et  is:3xta0
+SFX a iet ejamies [i]et  is:1dta0
+SFX a iet ejaties [i]et  is:2dta0
+SFX a iet ejieties [i]et  is:2dtap
+SFX a iet ejoties [i]et  is:0xtaa
+SFX a iet ejas/]| [i]et  is:0xtav
+SFX a 0 ies   [mrv]Ä«t  is:0xta0
+SFX a Ä«t ijos   [mrv]Ä«t  is:1vta0
+SFX a Ä«t ijies  [mrv]Ä«t  is:2vta0
+SFX a Ä«t ijas   [mrv]Ä«t  is:3xta0
+SFX a Ä«t ijamies [mrv]Ä«t  is:1dta0
+SFX a Ä«t ijaties [mrv]Ä«t  is:2dta0
+SFX a Ä«t ijieties [mrv]Ä«t  is:2dtap
+SFX a Ä«t ijoties [mrv]Ä«t  is:0xtaa
+SFX a Ä«t ijas/]| [mrv]Ä«t  is:0xtav
+SFX a 0 ies   [d]zīt  is:0xta0
+SFX a īt enos   [d]zīt  is:1vta0
+SFX a īt enies  [d]zīt  is:2vta0
+SFX a īt enas   [d]zīt  is:3xta0
+SFX a īt enamies [d]zīt  is:1dta0
+SFX a īt enaties [d]zīt  is:2dta0
+SFX a īt enieties [d]zīt  is:2dtap
+SFX a īt enoties [d]zīt  is:0xtaa
+SFX a īt enas/]| [d]zīt  is:0xtav
 
 
 
-SFX O Y 10
-SFX O s a  [s]
-SFX O s am [s]
-SFX O s u  [s]
-SFX O s ā  [s]
-SFX O s 0  [s]
-SFX O š a  [š]
-SFX O š am  [š]
-SFX O š u  [š]
-SFX O š ā  [š]
-SFX O š 0  [š]
-
-SFX i Y 8
-SFX i s i  [s]
-SFX i s iem [s]
-SFX i s us  [s]
-SFX i s os  [s]
-SFX i š i  [š]
-SFX i š iem [š]
-SFX i š us  [š]
-SFX i š os  [š]
+SFX f Y 308
+SFX f 0  ies    t   is:0xta0
+SFX f āt os   [^j]āt  is:1vta0
+SFX f āt ies  [^j]āt  is:2vta0
+SFX f āt ās   [^j]āt  is:3xta0
+SFX f āt āmies [^jd]āt  is:1dta0
+SFX f āt oties [^j]āt  is:0xtaa
+SFX f āt ieties [^j]āt  is:2dtap
+SFX f āt as  [eu]dāt  is:3xta0
+SFX f āt as/]| [eu]dāt  is:0xtav
+SFX f āt ās/]| [^j]āt  is:0xtav
+SFX f āt amies [eu]dāt  is:1dta0
+SFX f āt aties [eu]dāt  is:2dta0
+SFX f ēt os   [^cl]ēt  is:1vta0
+SFX f ēt ies  [^cl]ēt  is:2vta0
+SFX f ēt as   [^cl]ēt  is:3xta0
+SFX f ēt amies [^cl]ēt  is:1dta0
+SFX f ēt aties [^cl]ēt  is:2dta0
+SFX f ēt ieties [^cl]ēt  is:2dtap
+SFX f ēt oties [^cl]ēt  is:0xtaa
+SFX f ēt as/]| [^cl]ēt  is:0xtav
+SFX f lēt ļos   [u]lēt  is:1vta0
+SFX f lēt lies  [u]lēt  is:2vta0
+SFX f lēt ļas   [u]lēt  is:3xta0
+SFX f lēt ļamies [u]lēt  is:1dta0
+SFX f lēt ļaties [u]lēt  is:2dta0
+SFX f lēt lieties [u]lēt  is:2dtap
+SFX f lēt ļoties [u]lēt  is:0xtaa
+SFX f lēt ļas/]| [u]lēt  is:0xtav
+SFX f ēt os   [^u]lēt  is:1vta0
+SFX f ēt ies  [^u]lēt  is:2vta0
+SFX f ēt as   [^u]lēt  is:3xta0
+SFX f ēt amies [^u]lēt  is:1dta0
+SFX f ēt aties [^u]lēt  is:2dta0
+SFX f ēt ieties [^u]lēt  is:2dtap
+SFX f ēt oties [^u]lēt  is:0xtaa
+SFX f ēt as/]| [^u]lēt  is:0xtav
+SFX f ēt os   [^āe]cēt  is:1vta0
+SFX f ēt ies  [^āe]cēt  is:2vta0
+SFX f ēt as   [^āe]cēt  is:3xta0
+SFX f ēt amies [^āe]cēt  is:1dta0
+SFX f ēt aties [^āe]cēt  is:2dta0
+SFX f ēt ieties [^āe]cēt  is:2dtap
+SFX f ēt oties [^āe]cēt  is:0xtaa
+SFX f ēt as/]| [^āe]cēt  is:0xtav
+SFX f cēt kos   [ā]cēt  is:1vta0
+SFX f cēt kies  [ā]cēt  is:2vta0
+SFX f cēt kas   [ā]cēt  is:3xta0
+SFX f cēt kamies [ā]cēt  is:1dta0
+SFX f cēt katies [ā]cēt  is:2dta0
+SFX f cēt kieties [ā]cēt  is:2dtap
+SFX f cēt koties [ā]cēt  is:0xtaa
+SFX f cēt kas/]| [ā]cēt  is:0xtav
+SFX f ēt os   [^t]ecēt  is:1vta0
+SFX f ēt ies  [^t]ecēt  is:2vta0
+SFX f ēt as   [^t]ecēt  is:3xta0
+SFX f ēt amies [^t]ecēt  is:1dta0
+SFX f ēt aties [^t]ecēt  is:2dta0
+SFX f ēt ieties [^t]ecēt  is:2dtap
+SFX f ēt oties [^t]ecēt  is:0xtaa
+SFX f ēt as/]| [^t]ecēt  is:0xtav
+SFX f cēt kos   [t]ecēt is:1vta0
+SFX f ēt ies   [t]ecēt is:2vta0
+SFX f cēt kas   [t]ecēt is:3xta0
+SFX f cēt kamies [t]ecēt is:1dta0
+SFX f cēt katies [t]ecēt is:2dta0
+SFX f cēt kieties [t]ecēt is:2dtap
+SFX f cēt koties [t]ecēt is:0xtaa
+SFX f cēt kas/]| [t]ecēt is:0xtav
+SFX f Ä«t os   [^cz]Ä«t  is:1vta0
+SFX f Ä«t ies  [^cz]Ä«t  is:2vta0
+SFX f īt ās   [^cz]īt  is:3xta0
+SFX f īt āmies [^cz]īt  is:1dta0
+SFX f īt āties [^cz]īt  is:2dta0
+SFX f Ä«t ieties [^cz]Ä«t  is:2dtap
+SFX f Ä«t oties [^cz]Ä«t  is:0xtaa
+SFX f īt ās/]| [^cz]īt  is:0xtav
+SFX f cīt kos   [^āīr]cīt  is:1vta0
+SFX f cīt kies  [^āīr]cīt  is:2vta0
+SFX f cīt kās   [^āīr]cīt  is:3xta0
+SFX f cīt kāmies [^āīr]cīt  is:1dta0
+SFX f cīt kāties [^āīr]cīt  is:2dta0
+SFX f cīt kieties [^āīr]cīt  is:2dtap
+SFX f cīt koties [^āīr]cīt  is:0xtaa
+SFX f cīt kās/]| [^āīr]cīt  is:0xtav
+SFX f īt os   [āīr]cīt  is:1vta0
+SFX f īt ies  [āīr]cīt  is:2vta0
+SFX f īt ās   [āīr]cīt  is:3xta0
+SFX f īt āmies [āīr]cīt  is:1dta0
+SFX f īt āties [āīr]cīt  is:2dta0
+SFX f īt ieties [āīr]cīt  is:2dtap
+SFX f īt oties [āīr]cīt  is:0xtaa
+SFX f īt ās/]| [āīr]cīt  is:0xtav
+SFX f īt os   [^d]zīt  is:1vta0
+SFX f īt ies  [^d]zīt  is:2vta0
+SFX f īt ās   [^d]zīt  is:3xta0
+SFX f īt āmies [^d]zīt  is:1dta0
+SFX f īt āties [^d]zīt  is:2dta0
+SFX f īt ieties [^d]zīt  is:2dtap
+SFX f īt oties [^d]zīt  is:0xtaa
+SFX f īt ās/]| [^d]zīt  is:0xtav
+SFX f dzīt gos   [d]zīt  is:1vta0
+SFX f dzīt gies  [d]zīt  is:2vta0
+SFX f dzīt gās   [d]zīt  is:3xta0
+SFX f dzīt gāmies [d]zīt  is:1dta0
+SFX f dzīt gāties [d]zīt  is:2dta0
+SFX f dzīt gieties [d]zīt  is:2dtap
+SFX f dzīt goties [d]zīt  is:0xtaa
+SFX f dzīt gās/]| [d]zīt  is:0xtav
+SFX f t  stos   [^szgkpeāēīo]t  is:1vta0
+SFX f t  sties  [^szgkpeāēīo]t  is:2vta0
+SFX f t  stas   [^szgkpeāēīo]t  is:3xta0
+SFX f t  stamies [^szgkpeāēīo]t  is:1dta0
+SFX f t  staties [^szgkpeāēīo]t  is:2dta0
+SFX f t  stoties [^szgkpeāēīo]t  is:0xtaa
+SFX f t  stieties [^szgkpeāēīo]t  is:2dtap
+SFX f t  stas/]| [^szgkpeāēīo]t  is:0xtav
+SFX f 0  os   [z]t  is:1vta0
+SFX f 0  ies  [z]t  is:2vta0
+SFX f 0  as   [z]t  is:3xta0
+SFX f 0  amies [z]t  is:1dta0
+SFX f 0  aties [z]t  is:2dta0
+SFX f 0  oties [z]t  is:0xtaa
+SFX f 0  ieties [z]t  is:2dtap
+SFX f 0  as/]| [z]t  is:0xtav
+SFX f 0  os   [^i]rst  is:1vta0
+SFX f 0  ies  [^i]rst  is:2vta0
+SFX f 0  as   [^i]rst  is:3xta0
+SFX f 0  amies [^i]rst  is:1dta0
+SFX f 0  aties [^i]rst  is:2dta0
+SFX f 0  oties [^i]rst  is:0xtaa
+SFX f 0  ieties [^i]rst  is:2dtap
+SFX f 0  as/]| [^i]rst  is:0xtav
+SFX f st dos   [eē]st is:1vta0
+SFX f st dies  [eē]st is:0vta0
+SFX f st das   [eē]st is:3xta0
+SFX f st damies [eē]st is:1dta0
+SFX f st daties [eē]st is:2dta0
+SFX f st doties [eē]st is:0xtaa
+SFX f st dieties [eē]st is:2dtap
+SFX f st das/]| [eē]st is:0xtav
+SFX f 0  os   mst  is:1vta0
+SFX f 0  ies  mst  is:2vta0
+SFX f 0  as   mst  is:3xta0
+SFX f 0  amies mst  is:1dta0
+SFX f 0  aties mst  is:2dta0
+SFX f 0  oties mst  is:0xtaa
+SFX f 0  ieties mst  is:2dtap
+SFX f 0  as/]| mst  is:0xtav
+SFX f irst ērtos   [c]irst  is:1vta0
+SFX f irst ērties  [c]irst  is:2vta0
+SFX f irst ērtas   [c]irst  is:3xta0
+SFX f irst ērtamies [c]irst  is:1dta0
+SFX f irst ērtaties [c]irst  is:2dta0
+SFX f irst ērtoties [c]irst  is:0xtaa
+SFX f irst ērtieties [c]irst  is:2dtap
+SFX f irst ērtas/]| [c]irst  is:0xtav
+SFX f 0  os   [mv]irst is:1vta0
+SFX f 0  ies  [mv]irst is:2vta0
+SFX f 0  as   [mv]irst is:3xta0
+SFX f 0  amies [mv]irst is:1dta0
+SFX f 0  aties [mv]irst is:2dta0
+SFX f 0  oties [mv]irst is:0xtaa
+SFX f 0  ieties [mv]irst is:2dtap
+SFX f 0  as/]| [mv]irst is:0xtav
+SFX f 0  os   [^z]ist  is:1vta0
+SFX f 0  ies  [^z]ist  is:2vta0
+SFX f 0  as   [^z]ist  is:3xta0
+SFX f 0  amies [^z]ist  is:1dta0
+SFX f 0  aties [^z]ist  is:2dta0
+SFX f 0  oties [^z]ist  is:0xtaa
+SFX f 0  ieties [^z]ist  is:2dtap
+SFX f 0  as/]| [^z]ist  is:0xtav
+SFX f st estos   [z]ist  is:1vta0
+SFX f st esties  [z]ist  is:2vta0
+SFX f st estas   [z]ist  is:3xta0
+SFX f st estamies [z]ist  is:1dta0
+SFX f st estaties [z]ist  is:2dta0
+SFX f st estoties [z]ist  is:0xtaa
+SFX f st estieties [z]ist  is:2dtap
+SFX f st estas/]| [z]ist  is:0xtav
+SFX f gt egos   igt  is:1vta0
+SFX f gt edzies  igt  is:2vta0
+SFX f gt egas   igt  is:3xta0
+SFX f gt egamies  igt  is:1dta0
+SFX f gt egaties  igt  is:2dta0
+SFX f gt edzieties igt  is:2dtap
+SFX f gt egoties  igt  is:0xtaa
+SFX f gt egas/]|  igt  is:0xtav
+SFX f agt ogos   agt is:1vta0
+SFX f agt odzies  agt is:2vta0
+SFX f agt ogas   agt is:3xta0
+SFX f agt ogamies  agt is:1dta0
+SFX f agt ogaties  agt is:2dta0
+SFX f agt odzieties agt is:2dtap
+SFX f agt ogoties  agt is:0xtaa
+SFX f agt ogas/]|  agt is:0xtav
+SFX f t  stos   [^aioulr]kt  is:1vta0
+SFX f t  sties  [^aioulr]kt  is:2vta0
+SFX f t  stas   [^aioulr]kt  is:3xta0
+SFX f t  stamies [^aioulr]kt  is:1dta0
+SFX f t  staties [^aioulr]kt  is:2dta0
+SFX f t  stoties [^aioulr]kt  is:0xtaa
+SFX f t  stieties [^aioulr]kt  is:2dtap
+SFX f t  stas/]| [^aioulr]kt  is:0xtav
+SFX f akt okos   akt  is:1vta0
+SFX f akt ocies  akt  is:2vta0
+SFX f akt okas   akt  is:3xta0
+SFX f akt okamies akt  is:1dta0
+SFX f akt okaties akt  is:2dta0
+SFX f akt ocieties akt  is:2dtap
+SFX f akt okoties akt  is:0xtaa
+SFX f akt okas/]| akt  is:0xtav
+SFX f kt ekos   ikt  is:1vta0
+SFX f kt ecies  ikt  is:2vta0
+SFX f kt ekas   ikt  is:3xta0
+SFX f kt ekamies ikt  is:1dta0
+SFX f kt ekaties ikt  is:2dta0
+SFX f kt ecieties ikt  is:2dtap
+SFX f kt ekoties ikt  is:0xtaa
+SFX f kt ekas/]| ikt  is:0xtav
+SFX f okt okos   okt  is:1vta0
+SFX f okt ocies  okt  is:2vta0
+SFX f okt okas   okt  is:3xta0
+SFX f okt okamies okt  is:1dta0
+SFX f okt okaties okt  is:2dta0
+SFX f okt ocieties okt  is:2dtap
+SFX f okt okoties okt  is:0xtaa
+SFX f okt okas/]| okt  is:0xtav
+SFX f ukt Å«kos   ukt is:1vta0
+SFX f ukt Å«cies  ukt is:2vta0
+SFX f ukt Å«kas   ukt is:3xta0
+SFX f ukt Å«kamies ukt is:1dta0
+SFX f ukt Å«katies ukt is:2dta0
+SFX f ukt Å«cieties ukt is:2dtap
+SFX f ukt Å«koties ukt is:0xtaa
+SFX f ukt Å«kas/]| ukt is:0xtav
+SFX f ilkt elkos   [i]lkt  is:1vta0
+SFX f ilkt elcies  [i]lkt  is:2vta0
+SFX f ilkt elkas   [i]lkt  is:3xta0
+SFX f ilkt elkamies [i]lkt  is:1dta0
+SFX f ilkt elkaties [i]lkt  is:2dta0
+SFX f ilkt elcieties [i]lkt  is:2dtap
+SFX f ilkt elkoties [i]lkt  is:0xtaa
+SFX f ilkt elkas/]| [i]lkt  is:0xtav
+SFX f t  stos   [a]lkt  is:1vta0
+SFX f t  sties  [a]lkt  is:2vta0
+SFX f t  stas   [a]lkt  is:3xta0
+SFX f t  stamies [a]lkt  is:1dta0
+SFX f t  staties [a]lkt  is:2dta0
+SFX f t  stoties [a]lkt  is:0xtaa
+SFX f t  stieties [a]lkt  is:2dtap
+SFX f t  stas/]| [a]lkt  is:0xtav
+SFX f irkt ērkos   irkt  is:1vta0
+SFX f irkt ērcies  irkt  is:2vta0
+SFX f irkt ērkas   irkt  is:3xta0
+SFX f irkt ērkamies irkt  is:1dta0
+SFX f irkt ērkaties irkt  is:2dta0
+SFX f irkt ērcieties irkt  is:2dtap
+SFX f irkt ērkoties irkt  is:0xtaa
+SFX f irkt ērkas/]| irkt  is:0xtav
+SFX f t  stos   [^air]pt  is:1vta0
+SFX f t  sties  [^air]pt  is:2vta0
+SFX f t  stas   [^air]pt  is:3xta0
+SFX f t  stamies [^air]pt  is:1dta0
+SFX f t  staties [^air]pt  is:2dta0
+SFX f t  stoties [^air]pt  is:0xtaa
+SFX f t  stieties [^air]pt  is:2dtap
+SFX f t  stas/]| [^air]pt  is:0xtav
+SFX f ipt Ä«pos   ipt  is:1vta0
+SFX f ipt Ä«pies  ipt  is:2vta0
+SFX f ipt Ä«pas   ipt  is:3xta0
+SFX f ipt Ä«pamies ipt  is:1dta0
+SFX f ipt Ä«paties ipt  is:2dta0
+SFX f ipt Ä«pieties ipt  is:2dtap
+SFX f ipt Ä«poties ipt  is:0xtaa
+SFX f ipt Ä«pas/]| ipt  is:0xtav
+SFX f apt opos   apt is:1vta0
+SFX f apt opies  apt is:2vta0
+SFX f apt opas   apt is:3xta0
+SFX f apt opamies apt is:1dta0
+SFX f apt opaties apt is:2dta0
+SFX f apt opieties apt is:2dtap
+SFX f apt opoties apt is:0xtaa
+SFX f apt opas/]| apt is:0xtav
+SFX f irpt ērpos   irpt  is:1vta0
+SFX f irpt ērpies  irpt  is:2vta0
+SFX f irpt ērpas   irpt  is:3xta0
+SFX f irpt ērpamies irpt  is:1dta0
+SFX f irpt ērpaties irpt  is:2dta0
+SFX f irpt ērpieties irpt  is:2dtap
+SFX f irpt ērpoties irpt  is:0xtaa
+SFX f irpt ērpas/]| irpt  is:0xtav
+SFX f t nos   et  is:1vta0
+SFX f t nies  et  is:2vta0
+SFX f t nas   et  is:3xta0
+SFX f t namies et  is:1dta0
+SFX f t naties et  is:2dta0
+SFX f t nieties et  is:2dtap
+SFX f t noties et  is:0xtaa
+SFX f t nas/]| et  is:0xtav
+SFX f t dos   ot is:1vta0
+SFX f t dies  ot is:2vta0
+SFX f t das   ot is:3xta0
+SFX f t damies ot is:1dta0
+SFX f t daties ot is:2dta0
+SFX f t dieties ot is:2dtap
+SFX f t doties ot is:0xtaa
+SFX f t das/]| ot is:0xtav
 
-SFX t Y 24
-SFX t s  iņ  [^gk]s
-SFX t gs dziņ [g]s
-SFX t ks ciņ  [k]s
-SFX t s  iņš  [^gk]s
-SFX t s  iņa  [^gk]s
-SFX t s  iņam [^gk]s
-SFX t s  iņu  [^gk]s
-SFX t s  iņā  [^gk]s
-SFX t gs dziņš  [g]s
-SFX t gs dziņa  [g]s
-SFX t gs dziņam [g]s
-SFX t gs dziņu  [g]s
-SFX t gs dziņā  [g]s
-SFX t ks ciņš  [k]s
-SFX t ks ciņa  [k]s
-SFX t ks ciņam [k]s
-SFX t ks ciņu  [k]s
-SFX t ks ciņā  [k]s
-SFX t š  iņš  [š]
-SFX t š  iņa  [š]
-SFX t š  iņam [š]
-SFX t š  iņu  [š]
-SFX t š  iņā  [š]
-SFX t š  iņ  [š]
+
+SFX g Y 9
+SFX g t ties   Ä«t is:0xta0
+SFX g t stos   Ä«t is:1vtt0
+SFX g t sties  Ä«t is:2vtt0
+SFX g t stas   Ä«t is:3vtt0
+SFX g t stamies Ä«t is:1dtt0
+SFX g t staties Ä«t is:2dtt0
+SFX g t stieties Ä«t is:2dttp
+SFX g t stoties Ä«t is:0xtta
+SFX g t stas/]| Ä«t is:0xttv
+
+
+SFX h Y 123
+SFX h 0  ies   [āēīoū]t  is:0xta0
+SFX h t  jies  [āēīoū]t  is:2vta0
+SFX h t  jas   [āēīoū]t  is:3vta0
+SFX h t  jamies [āēīoū]t  is:1dta0
+SFX h t  jaties [āēīoū]t  is:2dta0
+SFX h t  jieties [āēīoū]t  is:2dtap
+SFX h t  joties [āēīoū]t  is:0xtaa
+SFX h t  jas/]| [āēīoū]t  is:0xtav
+SFX h 0  ies   [gkps]t  is:0xta0
+SFX h st  Ŕos  [^aieu]st  is:1vta0
+SFX h t  ies [^aienuū]st  is:2vta0
+SFX h st  ties  [nū]st   is:2vta0
+SFX h st  Ŕas   [^aieu]st  is:3xta0
+SFX h st  Ŕamies [^aieu]st  is:1dta0
+SFX h st  Ŕaties [^aieu]st  is:2dta0
+SFX h st  Ŕoties [^aieu]st  is:0xtaa
+SFX h t  ieties [^aienuū]st is:2dtap
+SFX h st  tieties [nū]st   is:2dtap
+SFX h st  Ŕas/]| [^aieu]st  is:0xtav
+SFX h ast odos   ast  is:1vta0
+SFX h ast odies  ast  is:2vta0
+SFX h ast odas   ast  is:3vta0
+SFX h ast odamies ast  is:1dta0
+SFX h ast odaties ast  is:2dta0
+SFX h ast odoties ast  is:0xtaa
+SFX h ast odieties ast  is:2dtap
+SFX h ast odas/]| ast  is:0xtav
+SFX h st  Ŕos  [^m]est is:1vta0
+SFX h st  ties  [^m]est is:2vta0
+SFX h st  Ŕas  [^m]est is:3xta0
+SFX h st  Ŕamies [^m]est is:1dta0
+SFX h st  Ŕaties [^m]est is:2dta0
+SFX h st  Ŕoties [^m]est is:0xtaa
+SFX h t  ieties [^m]est is:2dtap
+SFX h st  Ŕas/]| [^m]est is:0xtav
+SFX h st  tos   [m]est  is:1vta0
+SFX h st  ties  [m]est  is:2vta0
+SFX h st  tas   [m]est  is:3vta0
+SFX h st  tamies [m]est  is:1dta0
+SFX h st  taties [m]est  is:2dta0
+SFX h st  toties [m]est  is:0xtaa
+SFX h st  tieties [m]est  is:2dtap
+SFX h st  tas/]| [m]est  is:0xtav
+SFX h st  tos   [^mnr]ist  is:1vta0
+SFX h st  ties  [^mnr]ist  is:2vta0
+SFX h st  tas   [^mnr]ist  is:3vta0
+SFX h st  tamies [^mnr]ist  is:1dta0
+SFX h st  taties [^mnr]ist  is:2dta0
+SFX h st  toties [^mnr]ist  is:0xtaa
+SFX h st  tieties [^mnr]ist  is:2dtap
+SFX h st  tas/]| [^mnr]ist  is:0xtav
+SFX h ist  Ä«tos   [mnr]ist  is:1vta0
+SFX h ist  Ä«ties  [mnr]ist  is:2vta0
+SFX h ist  Ä«tas   [mnr]ist  is:3xta0
+SFX h ist  Ä«tamies [mnr]ist  is:1dta0
+SFX h ist  Ä«taties [mnr]ist  is:2dta0
+SFX h ist  Ä«tieties [mnr]ist  is:2dtap
+SFX h ist  Ä«toties [mnr]ist  is:0xtaa
+SFX h ist  Ä«tas/]| [mnr]ist  is:0xtav
+SFX h ikt  Ä«kos   [i]kt  is:1vta0
+SFX h ikt  Ä«cies  [i]kt  is:2vta0
+SFX h ikt  Ä«kas   [i]kt  is:3xta0
+SFX h ikt  Ä«kamies [i]kt  is:1dta0
+SFX h ikt  Ä«katies [i]kt  is:2dta0
+SFX h t   Ŕoties  [i]kt  is:0xtaa
+SFX h ikt  Ä«cieties [i]kt  is:2dtap
+SFX h ikt  Ä«kas/]| [i]kt  is:0xtav
+SFX h t stos   [ru]kt  is:1vta0
+SFX h t sties  [ru]kt  is:2vta0
+SFX h t stas   [ru]kt  is:3xta0
+SFX h t stamies [ru]kt  is:1dta0
+SFX h t staties [ru]kt  is:2dta0
+SFX h t Ŕoties  [ru]kt  is:0xtaa
+SFX h t stieties [ru]kt  is:2dtap
+SFX h t stas/]| [ru]kt  is:0xtav
+SFX h t stos   gt  is:1vta0
+SFX h t sties  gt  is:2vta0
+SFX h t stas   gt  is:3xta0
+SFX h t stamies gt  is:1dta0
+SFX h t staties gt  is:2dta0
+SFX h t Ŕoties  gt  is:0xtaa
+SFX h t stieties gt  is:2dtap
+SFX h t stas/]| gt  is:0xtav
+SFX h ust Å«tos   [jsÅ”]ust is:1vta0
+SFX h ust Å«ties  [jsÅ”]ust is:2vta0
+SFX h ust Å«tas   [jsÅ”]ust is:3xta0
+SFX h ust Å«tamies [jsÅ”]ust is:1dta0
+SFX h ust Å«taties [jsÅ”]ust is:2dta0
+SFX h ust Å«toties [jsÅ”]ust is:0xtaa
+SFX h ust Å«tieties [jsÅ”]ust is:2dtap
+SFX h ust Å«tas/]| [jsÅ”]ust is:0xtav
+SFX h ust Å«dos   [z]ust is:1vta0
+SFX h ust Å«dies   [z]ust is:2vta0
+SFX h ust Å«das   [z]ust is:3xta0
+SFX h ust Å«damies  [z]ust is:1dta0
+SFX h ust Å«daties  [z]ust is:2dta0
+SFX h ust Å«doties  [z]ust is:0xtaa
+SFX h ust Å«dieties [z]ust is:2dtap
+SFX h ust Å«das/]|  [z]ust is:0xtav
+SFX h ust Å«stos   [k]ust  is:1vta0
+SFX h ust Å«sties  [k]ust  is:2vta0
+SFX h ust Å«stas   [k]ust  is:3xta0
+SFX h ust Å«stamies [k]ust  is:1dta0
+SFX h ust Å«staties [k]ust  is:2dta0
+SFX h ust Å«stieties [k]ust  is:2dtap
+SFX h ust Å«stoties [k]ust  is:0xtaa
+SFX h ust Å«stas/]| [k]ust  is:0xtav
+SFX h st Ŕos  [a]ust  is:1vta0
+SFX h t ies  [a]ust  is:2vta0
+SFX h st Ŕas  [a]ust  is:3xta0
+SFX h st Ŕamies [a]ust  is:1dta0
+SFX h st Ŕaties [a]ust  is:2dta0
+SFX h t ieties [a]ust  is:2dtap
+SFX h st Ŕoties [a]ust  is:0xtaa
+SFX h st Ŕas/]| [a]ust  is:0xtav
+SFX h t stos   [r]pt  is:1vta0
+SFX h t sties  [r]pt  is:2vta0
+SFX h t stas   [r]pt  is:3xta0
+SFX h t stamies [r]pt  is:1dta0
+SFX h t staties [r]pt  is:2dta0
+SFX h t stieties [r]pt  is:2dtap
+SFX h t stoties [r]pt  is:0xtaa
+SFX h t stas/]| [r]pt  is:0xtav
+
+SFX ) Y 52
+SFX ) t  oŔies  [^begīklmprsūo]t
+SFX ) ēbt ebjoÅ”ies [ē]bt
+SFX ) iet ejoŔies [^s]iet
+SFX ) t  noŔies  [s]iet
+SFX ) gt  dzoŔies [^ai]gt
+SFX ) agt ogoŔies  [a]gt
+SFX ) gt  egoŔies [mnrt]igt
+SFX ) gt  dzoŔies [^mnrt]igt
+SFX ) īt  enoŔies [^rvm]īt
+SFX ) īt  ijoŔies  [rvm]īt
+SFX ) kt  coŔies [^ailru]kt
+SFX ) akt okoŔies    akt
+SFX ) ukt ūkoŔies  [^a]ukt
+SFX ) kt  coŔies   [a]ukt
+SFX ) ilkt elkoŔies  [i]lkt
+SFX ) kt  coŔies  [^i]lkt
+SFX ) irkt ērkoÅ”ies  [i]rkt
+SFX ) kt  coŔies  [^i]rkt
+SFX ) kt  coŔies [^lnt]ikt
+SFX ) kt  ekoŔies  [l]ikt
+SFX ) ikt īkoŔies  [nt]ikt
+SFX ) lt  ļoŔies   lt
+SFX ) t  joŔies   mt
+SFX ) pt  oŔies [^aiur]pt
+SFX ) apt opoŔies  [a]pt
+SFX ) ipt īpoŔies  [i]pt
+SFX ) upt ūpoŔies  [u]pt
+SFX ) irpt ērpoÅ”ies [i]rpt
+SFX ) ārt aroŔies  [ā]rt
+SFX ) ērt eroÅ”ies  [ē]rt
+SFX ) irt erdoŔies [i]rt
+SFX ) ast otoŔies  [a]st
+SFX ) st  doŔies [^mi]est
+SFX ) st  žoŔies  [i]est
+SFX ) st  toŔies  [m]est
+SFX ) st  doÅ”ies   [ē]st
+SFX ) st  žoŔies  [īoū]st
+SFX ) ist ītoŔies [^aģķsr]ist
+SFX ) st  žoŔies   [a]ist
+SFX ) st  edoŔies   [ģ]ist
+SFX ) st  etoŔies   [ķ]ist
+SFX ) st  toŔies   [s]ist
+SFX ) ist ītoŔies  [k]rist
+SFX ) st  enoŔies  [b]rist
+SFX ) irst ērtoÅ”ies [i]rst
+SFX ) st  žoÅ”ies  [ē]rst
+SFX ) st  žoŔies [^jkzsŔ]ust
+SFX ) ust ūtoŔies  [jsŔ]ust
+SFX ) ust ūstoŔies  [k]ust
+SFX ) ust ūdoŔies   [z]ust
+SFX ) ūt  ujoŔies   ūt
+SFX ) ot  odoŔies   ot
+
+SFX ! Y 18
+SFX ! t  oÅ”ies  [^āēīeouÅ«bkmpsz]t
+SFX ! t  joÅ”ies [āēīouÅ«]t
+SFX ! t  noŔies [i]et
+SFX ! t  oÅ”ies  [^ēi]kt
+SFX ! ēkt ecoÅ”ies [ē]kt
+SFX ! kt ekoŔies [i]kt
+SFX ! zt žoŔies  zt
+SFX ! t  oŔies  [^āeor]bt
+SFX ! t  joŔies  [āeor]bt
+SFX ! t  oÅ”ies  [ņ]emt
+SFX ! t  joŔies  [^e]pt
+SFX ! t  joŔies [^c]ept
+SFX ! t  oŔies  [c]ept
+SFX ! st ŔoŔies [^eiī]st
+SFX ! st ŔoŔies [^n]est
+SFX ! t  oŔies  [n]est
+SFX ! st estoŔies [i]st
+SFX ! īst ienoŔies [ī]st
+
+SFX @ Y 14
+SFX @ t  stoÅ”ies [^āēīsz]t
+SFX @ āt  oŔies   āt
+SFX @ ēt  oÅ”ies   [^c]ēt
+SFX @ ēt  oÅ”ies  [^āe]cēt
+SFX @ cēt koÅ”ies  [ā]cēt
+SFX @ ēt  oÅ”ies  [^t]ecēt
+SFX @ cēt koÅ”ies  [t]ecēt
+SFX @ īt  oŔies  [^cz]īt
+SFX @ cīt koŔies [^āīr]cīt
+SFX @ īt  oŔies  [āīr]cīt
+SFX @ īt  oŔies [^atd]zīt
+SFX @ dzīt goŔies  [d]zīt
+SFX @ t  stoŔies [at]zīt
+SFX @ 0  oŔies   [sz]t
+
+SFX + Y 2
+SFX +  t  damies  t
+SFX +  t  damās   t
 
-SFX v Y 16
-SFX v s  iņi  [^gk]s
-SFX v s  iņus [^gk]s
-SFX v s  iņiem [^gk]s
-SFX v s  iņos [^gk]s
-SFX v gs dziņi  [g]s
-SFX v gs dziņus [g]s
-SFX v gs dziņiem [g]s
-SFX v gs dziņos [g]s
-SFX v ks ciņi   [k]s
-SFX v ks ciņus  [k]s
-SFX v ks ciņiem  [k]s
-SFX v ks ciņos  [k]s
-SFX v š  iņi   [š]
-SFX v š  iņus  [š]
-SFX v š  iņiem  [š]
-SFX v š  iņos  [š]
+SFX $ Y 2
+SFX $  st  zdamies [s]t
+SFX $  st  zdamās [s]t
+
+SFX J Y 3
+SFX J t  Ŕana/Ss  [^sz]t
+SFX J st Ŕana/Ss  [s]t
+SFX J zt Ŕana/Ss  [z]t
+
+SFX j Y 6
+SFX j t Ŕanās [^sz]t is:rldn
+SFX j t Ŕanos [^sz]t is:rlda
+SFX j st Ŕanās  [s]t is:rldn
+SFX j st Ŕanos  [s]t is:rlda
+SFX j zt Ŕanās  [z]t is:rldn
+SFX j zt Ŕanos  [z]t is:rlda
+
 
-SFX o Y 4
-SFX o 0  em  [i] 
-SFX o i  os  [i]
-SFX o i  u  [i]
-SFX o i  us  [i]
+SFX B Y 203
+SFX B t  Ŕu  [^sz]t is:1vnt0
+SFX B t  si  [^sz]t is:2vnt0
+SFX B t  s   [^sz]t is:3xnt0
+SFX B t  sim  [^sz]t is:1dnt0
+SFX B t  siet [^sz]t is:2dnt0
+SFX B t  sit  [^sz]t is:2dnt0
+SFX B t  Ŕot  [^sz]t is:0xnta
+SFX B t  īŔu   [z]t is:1vnt0
+SFX B t  Ä«si   [z]t is:2vnt0
+SFX B t  Ä«s   [z]t is:3xnt0
+SFX B t  Ä«sim  [z]t is:1dnt0
+SFX B t  Ä«siet  [z]t is:2dnt0
+SFX B t  Ä«sit  [z]t is:2dnt0
+SFX B t  īŔot  [z]t is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [^aeiīuūlr]st is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [^aeiīuūlr]st is:2vnt0
+SFX B st dīs  [^aeiīuūlr]st is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^aeiīuūlr]st is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^aeiīuūlr]st is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^aeiīuūlr]st is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^aeiīuūlr]st is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [^p][r]ast is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [^p][r]ast is:2vnt0
+SFX B st dīs  [^p][r]ast is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^p][r]ast is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^p][r]ast is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^p][r]ast is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^p][r]ast is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [p]rast  is:1vnt0
+SFX B st tīs  [p]rast  is:2vnt0
+SFX B st tīsi  [p]rast  is:3xnt0
+SFX B st tīsim [p]rast  is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [p]rast  is:2dnt0
+SFX B st tīsit [p]rast  is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [p]rast  is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [^a]lst  is:1vnt0
+SFX B st dīs  [^a]lst  is:2vnt0
+SFX B st dīsi  [^a]lst  is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^a]lst  is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^a]lst  is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^a]lst  is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^a]lst  is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [a]lst  is:1vnt0
+SFX B st tīs  [a]lst  is:2vnt0
+SFX B st tīsi  [a]lst  is:3xnt0
+SFX B st tīsim [a]lst  is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [a]lst  is:2dnt0
+SFX B st tīsit [a]lst  is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [a]lst  is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [c]iest  is:1vnt0
+SFX B st tīs  [c]iest  is:2vnt0
+SFX B st tīsi  [c]iest  is:3xnt0
+SFX B st tīsim [c]iest  is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [c]iest  is:2dnt0
+SFX B st tīsit [c]iest  is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [c]iest  is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [lm]est  is:1vnt0
+SFX B st tīsi  [lm]est  is:2vnt0
+SFX B st tīs  [lm]est  is:3xnt0
+SFX B st tīsim [lm]est  is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [lm]est  is:2dnt0
+SFX B st tīsit [lm]est  is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [lm]est  is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [^c][^lm]est is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [^c][^lm]est is:2vnt0
+SFX B st dīs  [^c][^lm]est is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^c][^lm]est is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^c][^lm]est is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^c][^lm]est is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^c][^lm]est is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [^aģr]ist is:1vnt0
+SFX B st tīsi  [^aģr]ist is:2vnt0
+SFX B st tīs  [^aģr]ist is:3xnt0
+SFX B st tīsim [^aģr]ist is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [^aģr]ist is:2dnt0
+SFX B st tīsit [^aģr]ist is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [^aģr]ist is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [ģ]ist   is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [ģ]ist   is:2vnt0
+SFX B st dīs  [ģ]ist   is:3xnt0
+SFX B st dīsim [ģ]ist   is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [ģ]ist   is:2dnt0
+SFX B st dīsit [ģ]ist   is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [ģ]ist   is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [^k]rist  is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [^k]rist  is:2vnt0
+SFX B st dīs  [^k]rist  is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^k]rist  is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^k]rist  is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^k]rist  is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^k]rist  is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [k]rist  is:1vnt0
+SFX B st tīsi  [k]rist  is:2vnt0
+SFX B st tīs  [k]rist  is:3xnt0
+SFX B st tīsim [k]rist  is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [k]rist  is:2dnt0
+SFX B st tīsit [k]rist  is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [k]rist  is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [^l]aist  is:1vnt0
+SFX B st tīsi  [^l]aist  is:2vnt0
+SFX B st tīs  [^l]aist  is:3xnt0
+SFX B st tīsim [^l]aist  is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [^l]aist  is:2dnt0
+SFX B st tīsit [^l]aist  is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [^l]aist  is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [l]aist  is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [l]aist  is:2vnt0
+SFX B st dīs  [l]aist  is:3xnt0
+SFX B st dīsim [l]aist  is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [l]aist  is:2dnt0
+SFX B st dīsit [l]aist  is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [l]aist  is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [^v]īst  is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [^v]īst  is:2vnt0
+SFX B st dīs  [^v]īst  is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^v]īst  is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^v]īst  is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^v]īst  is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^v]īst  is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [^s]vīst  is:1vnt0
+SFX B st tīsi  [^s]vīst  is:2vnt0
+SFX B st tīs  [^s]vīst  is:3xnt0
+SFX B st tīsim [^s]vīst  is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [^s]vīst  is:2dnt0
+SFX B st tīsit [^s]vīst  is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [^s]vīst  is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [s]vīst  is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [s]vīst  is:2vnt0
+SFX B st dīs  [s]vīst  is:3xnt0
+SFX B st dīsim [s]vīst  is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [s]vīst  is:2dnt0
+SFX B st dīsit [s]vīst  is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [s]vīst  is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [^ajsŔ]ust is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [^ajsŔ]ust is:2vnt0
+SFX B st dīs  [^ajsŔ]ust is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^ajsŔ]ust is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^ajsŔ]ust is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^ajsŔ]ust is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^ajsŔ]ust is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [jsŔ]ust is:1vnt0
+SFX B st tīsi  [jsŔ]ust is:2vnt0
+SFX B st tīs  [jsŔ]ust is:3xnt0
+SFX B st tīsim [jsŔ]ust is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [jsŔ]ust is:2dnt0
+SFX B st tīsit [jsŔ]ust is:2dnt0
+SFX B st tīŔot [jsŔ]ust is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [^j]aust is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [^j]aust is:2vnt0
+SFX B st dīs  [^j]aust is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^j]aust is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^j]aust is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^j]aust is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^j]aust is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [j]aust is:1vnt0
+SFX B st tīsi  [j]aust is:2vnt0
+SFX B st tīs   [j]aust is:3xnt0
+SFX B st tīsim  [j]aust is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [j]aust is:2dnt0
+SFX B st tīsit  [j]aust is:2dnt0
+SFX B st tīŔot  [j]aust is:0xnta
+SFX B st dīŔu  [^p]ūst  is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [^p]ūst  is:2vnt0
+SFX B st dīs  [^p]ūst  is:3xnt0
+SFX B st dīsim [^p]ūst  is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^p]ūst  is:2dnt0
+SFX B st dīsit [^p]ūst  is:2dnt0
+SFX B st dīŔot [^p]ūst  is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [p]ūst  is:1vnt0
+SFX B st tīsi  [p]ūst  is:2vnt0
+SFX B st tīs   [p]ūst  is:3xnt0
+SFX B st tīsim  [p]ūst  is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [p]ūst  is:2dnt0
+SFX B st tīsit  [p]ūst  is:2dnt0
+SFX B st tīŔot  [p]ūst  is:0xnta
+SFX B t Ä«Å”u  [^āiē]rst is:1vnt0
+SFX B t īsi  [^āiē]rst is:2vnt0
+SFX B t īs  [^āiē]rst is:3xnt0
+SFX B t īsim [^āiē]rst is:1dnt0
+SFX B t īsiet [^āiē]rst is:2dnt0
+SFX B t īsit [^āiē]rst is:2dnt0
+SFX B t Ä«Å”ot [^āiē]rst is:0xnta
+SFX B st tīŔu  [āi]rst is:1vnt0
+SFX B st tīsi  [āi]rst is:2vnt0
+SFX B st tīs   [āi]rst is:3xnt0
+SFX B st tīsim  [āi]rst is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [āi]rst is:2dnt0
+SFX B st tīsit  [āi]rst is:2dnt0
+SFX B st tīŔot  [āi]rst is:0xnta
+SFX B st dÄ«Å”u  [^v]ērst is:1vnt0
+SFX B st dīsi  [^v]ērst is:2vnt0
+SFX B st dīs   [^v]ērst is:3xnt0
+SFX B st dīsim  [^v]ērst is:1dnt0
+SFX B st dīsiet [^v]ērst is:2dnt0
+SFX B st dīsit  [^v]ērst is:2dnt0
+SFX B st dÄ«Å”ot  [^v]ērst is:0xnta
+SFX B st tÄ«Å”u  [v]ērst is:1vnt0
+SFX B st tīsi  [v]ērst is:2vnt0
+SFX B st tīs   [v]ērst is:3xnt0
+SFX B st tīsim  [v]ērst is:1dnt0
+SFX B st tīsiet [v]ērst is:2dnt0
+SFX B st tīsit  [v]ērst is:2dnt0
+SFX B st tÄ«Å”ot  [v]ērst is:0xnta
+
+SFX C Y 14
+SFX C t īŔu  [^m]st is:1vnt0
+SFX C t Ä«si  [^m]st is:2vnt0
+SFX C t Ä«s  [^m]st is:3xnt0
+SFX C t Ä«sim [^m]st is:1dnt0
+SFX C t Ä«siet [^m]st is:2dnt0
+SFX C t Ä«sit [^m]st is:2dnt0
+SFX C t īŔot [^m]st is:0xnta
+SFX C st tīŔu  [m]st is:1vnt0
+SFX C st tīsi  [m]st is:2vnt0
+SFX C st tīs  [m]st is:3xnt0
+SFX C st tīsim [m]st is:1dnt0
+SFX C st tīsiet [m]st is:2dnt0
+SFX C st tīsit [m]st is:2dnt0
+SFX C st tīŔot [m]st is:0xnta
+
 
-SFX x Y 33
-SFX x s  as  [j]s
-SFX x s  ai  [j]s
-SFX x s  ām  [j]s
-SFX x s  ās  [j]s
-SFX x gs ģe  [o]gs
-SFX x gs ģes [o]gs
-SFX x gs ģei [o]gs
-SFX x gs ģi  [o]gs
-SFX x gs ģē  [o]gs
-SFX x gs ģu  [o]gs
-SFX x gs ģēm [o]gs
-SFX x gs ģēs [o]gs
-SFX x ks ce  nieks
-SFX x ks ces nieks
-SFX x ks cei nieks
-SFX x ks ci  nieks
-SFX x ks cē  nieks
-SFX x ks ču  nieks
-SFX x ks cēm nieks
-SFX x ks cēs nieks
-SFX x s  e  [aāeodt][nr]s
-SFX x s  es  [aāeodt][nr]s
-SFX x s  ei  [aāeodt][nr]s
-SFX x s  ē  [aāeodt][nr]s
-SFX x s  ēm  [aāeodt][nr]s
-SFX x s  ēs  [aāeodt][nr]s
-SFX x ns ņu   [^ē]ns
-SFX x is e  [ķlnprt]is
-SFX x is es  [ķlnprt]is
-SFX x is ei  [ķlnprt]is
-SFX x is ē  [ķlnprt]is
-SFX x is ēm  [ķlnprt]is
-SFX x is ēs  [ķlnprt]is
+SFX b Y 180
+SFX b t  Ŕos   [^sz]t is:1vna0
+SFX b t  sies  [^sz]t is:2xna0
+SFX b t  simies [^sz]t is:1dna0
+SFX b t  sieties [^sz]t is:2dna0
+SFX b t  sities [^sz]t is:2dna0
+SFX b t  Ŕoties [^sz]t is:0xnaa
+SFX b t  īŔos   [z]t is:1vna0
+SFX b t  Ä«sies  [z]t is:2xna0
+SFX b t  Ä«simies [z]t is:1dna0
+SFX b t  Ä«sieties [z]t is:2dna0
+SFX b t  Ä«sities [z]t is:2dna0
+SFX b t  īŔoties [z]t is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [^aeiīnuūlr]st is:1vna0
+SFX b st dīsies  [^aeiīnuūlr]st is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^aeiīnuūlr]st is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^aeiīnuūlr]st is:2dna0
+SFX b st dīsities [^aeiīnuūlr]st is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^aeiīnuūlr]st is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [n]st  is:1vna0
+SFX b st tīsies  [n]st  is:3xna0
+SFX b st tīsimies [n]st  is:1dna0
+SFX b st tīsieties [n]st  is:2dna0
+SFX b st tīsities [n]st  is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [n]st  is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [^p][r]ast is:1vna0
+SFX b st dīsies  [^p][r]ast is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^p][r]ast is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^p][r]ast is:2dna0
+SFX b st dīsities [^p][r]ast is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^p][r]ast is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [p]rast  is:1vna0
+SFX b st tīsies  [p]rast  is:3xna0
+SFX b st tīsimies [p]rast  is:1dna0
+SFX b st tīsieties [p]rast  is:2dna0
+SFX b st tīsities [p]rast  is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [p]rast  is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [^a]lst is:1vna0
+SFX b st dīsies  [^a]lst is:3xna0
+SFX b st dīsimies [^a]lst is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^a]lst is:2dna0
+SFX b st dīsities [^a]lst is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^a]lst is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [a]lst  is:1vna0
+SFX b st tīsies  [a]lst  is:3xna0
+SFX b st tīsimies [a]lst  is:1dna0
+SFX b st tīsieties [a]lst  is:2dna0
+SFX b st tīsities [a]lst  is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [a]lst  is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [c]iest is:1vna0
+SFX b st tīsies  [c]iest is:3xna0
+SFX b st tīsimies [c]iest is:1dna0
+SFX b st tīsieties [c]iest is:2dna0
+SFX b st tīsities [c]iest is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [c]iest is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [lm]est  is:1vna0
+SFX b st tīsies  [lm]est  is:2xna0
+SFX b st tīsimies [lm]est  is:1dna0
+SFX b st tīsieties [lm]est  is:2dna0
+SFX b st tīsities [lm]est  is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [lm]est  is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [^c][^lm]est is:1vna0
+SFX b st dīsies  [^c][^lm]est is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^c][^lm]est is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^c][^lm]est is:2dna0
+SFX b st dīsities [^c][^lm]est is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^c][^lm]est is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [^aģr]ist is:1vna0
+SFX b st tīsies  [^aģr]ist is:2xna0
+SFX b st tīsimies [^aģr]ist is:1dna0
+SFX b st tīsieties [^aģr]ist is:2dna0
+SFX b st tīsities [^aģr]ist is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [^aģr]ist is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [ģ]ist  is:1vna0
+SFX b st dīsies  [ģ]ist  is:2xna0
+SFX b st dīsimies [ģ]ist  is:1dna0
+SFX b st dīsieties [ģ]ist  is:2dna0
+SFX b st dīsities [ģ]ist  is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [ģ]ist  is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [^k]rist is:1vna0
+SFX b st dīsies  [^k]rist is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^k]rist is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^k]rist is:2dna0
+SFX b st dīsities [^k]rist is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^k]rist is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [k]rist  is:1vna0
+SFX b st tīsies  [k]rist  is:2xna0
+SFX b st tīsimies [k]rist  is:1dna0
+SFX b st tīsieties [k]rist  is:2dna0
+SFX b st tīsities [k]rist  is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [k]rist  is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [^l]aist is:1vna0
+SFX b st tīsies  [^l]aist is:2xna0
+SFX b st tīsimies [^l]aist is:1dna0
+SFX b st tīsieties [^l]aist is:2dna0
+SFX b st tīsities [^l]aist is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [^l]aist is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [l]aist  is:1vna0
+SFX b st dīsies  [l]aist  is:2xna0
+SFX b st dīsimies [l]aist  is:1dna0
+SFX b st dīsieties [l]aist  is:2dna0
+SFX b st dīsities [l]aist  is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [l]aist  is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [^v]īst  is:1vna0
+SFX b st dīsies  [^v]īst  is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^v]īst  is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^v]īst  is:2dna0
+SFX b st dīsities [^v]īst  is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^v]īst  is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [^s]vīst  is:1vna0
+SFX b st tīsies  [^s]vīst  is:2xna0
+SFX b st tīsimies [^s]vīst  is:1dna0
+SFX b st tīsieties [^s]vīst  is:2dna0
+SFX b st tīsities [^s]vīst  is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [^s]vīst  is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [s]vīst  is:1vna0
+SFX b st dīsies  [s]vīst  is:2xna0
+SFX b st dīsimies [s]vīst  is:1dna0
+SFX b st dīsieties [s]vīst  is:2dna0
+SFX b st dīsities [s]vīst  is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [s]vīst  is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [^ajsŔ]ust is:1vna0
+SFX b st dīsies  [^ajsŔ]ust is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^ajsŔ]ust is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^ajsŔ]ust is:2dna0
+SFX b st dīsities [^ajsŔ]ust is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^ajsŔ]ust is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [jsŔ]ust is:1vna0
+SFX b st tīsies  [jsŔ]ust is:2xna0
+SFX b st tīsimies [jsŔ]ust is:1dna0
+SFX b st tīsieties [jsŔ]ust is:2dna0
+SFX b st tīsities [jsŔ]ust is:2dna0
+SFX b st tīŔoties [jsŔ]ust is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [^j]aust  is:1vna0
+SFX b st dīsies  [^j]aust  is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^j]aust  is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^j]aust  is:2dna0
+SFX b st dīsities [^j]aust  is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^j]aust  is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [j]aust is:1vna0
+SFX b st tīsies   [j]aust is:2xna0
+SFX b st tīsimies  [j]aust is:1dna0
+SFX b st tīsieties [j]aust is:2dna0
+SFX b st tīsities  [j]aust is:2dna0
+SFX b st tīŔoties  [j]aust is:0xnaa
+SFX b st dīŔos   [^p]ūst is:1vna0
+SFX b st dīsies  [^p]ūst is:2xna0
+SFX b st dīsimies [^p]ūst is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^p]ūst is:2dna0
+SFX b st dīsities [^p]ūst is:2dna0
+SFX b st dīŔoties [^p]ūst is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [p]ūst  is:1vna0
+SFX b st tīsies   [p]ūst  is:2xna0
+SFX b st tīsimies  [p]ūst  is:1dna0
+SFX b st tīsieties [p]ūst  is:2dna0
+SFX b st tīsities  [p]ūst  is:2dna0
+SFX b st tīŔoties  [p]ūst  is:0xnaa
+SFX b t Ä«Å”os   [^āiē]rst is:1vna0
+SFX b t īsies  [^āiē]rst is:2xna0
+SFX b t īsimies [^āiē]rst is:1dna0
+SFX b t īsieties [^āiē]rst is:2dna0
+SFX b t īsities [^āiē]rst is:2dna0
+SFX b t Ä«Å”oties [^āiē]rst is:0xnaa
+SFX b st tīŔos   [āi]rst is:1vna0
+SFX b st tīsies   [āi]rst is:2xna0
+SFX b st tīsimies  [āi]rst is:1dna0
+SFX b st tīsieties [āi]rst is:2dna0
+SFX b st tīsities  [āi]rst is:2dna0
+SFX b st tīŔoties  [āi]rst is:0xnaa
+SFX b st dÄ«Å”os   [^v]ērst is:1vna0
+SFX b st dīsies   [^v]ērst is:2xna0
+SFX b st dīsimies  [^v]ērst is:1dna0
+SFX b st dīsieties [^v]ērst is:2dna0
+SFX b st dīsities  [^v]ērst is:2dna0
+SFX b st dÄ«Å”oties  [^v]ērst is:0xnaa
+SFX b st tÄ«Å”os   [v]ērst is:1vna0
+SFX b st tīsies   [v]ērst is:2xna0
+SFX b st tīsimies  [v]ērst is:1dna0
+SFX b st tīsieties [v]ērst is:2dna0
+SFX b st tīsities  [v]ērst is:2dna0
+SFX b st tÄ«Å”oties  [v]ērst is:0xnaa
 
+SFX c Y 12
+SFX c t īŔos   [^m]st is:1vna0
+SFX c t Ä«sies  [^m]st is:2xna0
+SFX c t Ä«simies [^m]st is:1dna0
+SFX c t Ä«sieties [^m]st is:2dna0
+SFX c t Ä«sities [^m]st is:2dna0
+SFX c t īŔoties [^m]st is:0xnaa
+SFX c st tīŔos   [m]st is:1vna0
+SFX c st tīsies  [m]st is:2xna0
+SFX c st tīsimies [m]st is:1dna0
+SFX c st tīsieties [m]st is:2dna0
+SFX c st tīsities [m]st is:2dna0
+SFX c st tīŔoties [m]st is:0xnaa
+
+SFX < Y 29
+SFX < ties jos   ties
+SFX < ties jies   ties
+SFX < ties jas   ties
+SFX < ties jamies  ties
+SFX < ties jaties  ties
+SFX < ties jās   ties
+SFX < ties jāmies  ties
+SFX < ties jāties  ties
+SFX < ties Ŕos   ties
+SFX < ties sies   ties
+SFX < ties simies  ties
+SFX < ties sieties ties
+SFX < ties sities  ties
+SFX < ties jieties ties
+SFX < ties tos   ties
+SFX < ties joties  ties
+SFX < ties Ŕoties  ties
+SFX < ties damies  ties
+SFX < ties damās  ties
+SFX < ties joŔies  ties
+SFX < ties joŔos  ties
+SFX < ties joŔās  ties
+SFX < ties jusies  ties
+SFX < ties juŔies  ties
+SFX < ties juŔos  ties
+SFX < ties juŔās  ties
+SFX < ties Ŕanos  ties
+SFX < ties Ŕanās  ties
+SFX < ties jas/]|  ties is:0xtav
+
+SFX > Y 53
+SFX > āties os   [ā]ties
+SFX > āties ies  [ā]ties
+SFX > āties ās   [ā]ties
+SFX > āties āmies [ā]ties
+SFX > āties āties [ā]ties
+SFX > āties ieties [ā]ties
+SFX > āties oties [ā]ties
+SFX > āties oŔies [ā]ties
+SFX > āties oŔos  [ā]ties
+SFX > āties oŔās  [ā]ties
+SFX > āties ās/]| [ā]ties is:0xtav
+SFX > ēties os   [ē]ties
+SFX > ēties ies  [ē]ties
+SFX > ēties as   [ē]ties
+SFX > ēties amies [ē]ties
+SFX > ēties aties [ē]ties
+SFX > ēties ieties [ē]ties
+SFX > ēties oties [ē]ties
+SFX > ēties oÅ”ies [ē]ties
+SFX > ēties oÅ”os  [ē]ties
+SFX > ēties oŔās  [ē]ties
+SFX > ēties as/]| [ē]ties is:0xtav
+SFX > Ä«ties os   [Ä«]ties
+SFX > Ä«ties ies  [Ä«]ties
+SFX > īties ās   [ī]ties
+SFX > īties āmies [ī]ties
+SFX > īties āties [ī]ties
+SFX > Ä«ties ieties [Ä«]ties
+SFX > Ä«ties oties [Ä«]ties
+SFX > īties oŔies [ī]ties
+SFX > īties oŔos  [ī]ties
+SFX > īties oŔās  [ī]ties
+SFX > īties ās/]| [ī]ties is:0xtav
+SFX > ies  os   [āēī]ties
+SFX > ties  jos   [āēī]ties
+SFX > ties  jies  [āēī]ties
+SFX > ties  jās   [āēī]ties
+SFX > ties  jāmies [āēī]ties
+SFX > ties  jāties [āēī]ties
+SFX > ties  Å”os   [āēī]ties
+SFX > ties  sies  [āēī]ties
+SFX > ties  sieties [āēī]ties
+SFX > ties  simies [āēī]ties
+SFX > ties  sities [āēī]ties
+SFX > ties  damies [āēī]ties
+SFX > ties  damās  [āēī]ties
+SFX > ties  jusies [āēī]ties
+SFX > ties  juÅ”ies [āēī]ties
+SFX > ties  juÅ”os  [āēī]ties
+SFX > ties  juŔās  [āēī]ties
+SFX > ties  Å”anos  [āēī]ties
+SFX > ties  Å”anās  [āēī]ties
+SFX > ties  Å”oties [āēī]ties
+
+SFX O Y 10
+SFX O s a  [s] is:vpg
+SFX O s am [s] is:vpd
+SFX O s u  [s] is:vpa
+SFX O s ā  [s] is:vpl
+SFX O s 0  [s] is:vpv
+SFX O Å” a  [Å”] is:vpg
+SFX O Å” am [Å”] is:vpd
+SFX O Å” u  [Å”] is:vpa
+SFX O Ŕ ā  [Ŕ] is:vpl
+SFX O Å” 0  [Å”] is:vpv
+
+SFX o Y 12
+SFX o s i  s is:dpn
+SFX o s iem s is:dpd
+SFX o s us  s is:dpa
+SFX o s os  s is:dpl
+SFX o Å” i  Å” is:dpn
+SFX o Å” iem Å” is:dpd
+SFX o Å” us  Å” is:dpa
+SFX o Å” os  Å” is:dpl
+SFX o i u  i is:ddg
+SFX o 0 em  i is:ddd
+SFX o i us  i is:dda
+SFX o i os  i is:ddl
 
 SFX P Y 24
-SFX P  is  a   [^bcdlmnpvtsz]is
-SFX P  is  ja   [bpmv]is
-SFX P  cis  ča   [c]is
-SFX P  dis  ža   [d]is
-SFX P  sis  ša   [s]is
-SFX P  tis  ša   [^as][t]is
-SFX P  is  a   [a][t]is
-SFX P  is  a   [s][t]is
-SFX P  zis  ža   [z]is
-SFX P  nis  ņa   [^lsz][n]is
-SFX P  lis  ļa   [^lsz][l]is
-SFX P  lnis ļņa  [l]nis
-SFX P  snis šņa  [s]nis
-SFX P  znis žņa  [z]nis
-SFX P  llis ļļa  [l]lis
-SFX P  nnis ņņa  [n]nis
-SFX P  slis šļa  [s]lis
-SFX P  zlis žļa  [z]lis
-SFX P  s   m   [i]s
-SFX P  s   0   [i]s
-SFX P  is  ī   [i]s
-SFX P  s   im   [lns]s
-SFX P  s   i   [lns]s
-SFX P  s   ī   [lns]s
+SFX P s iņŔ [^gk]s is:vdn
+SFX P s iņa [^gk]s is:vdg
+SFX P s iņam [^gk]s is:vdd
+SFX P s iņu [^gk]s is:vda
+SFX P s iņā [^gk]s is:vdl
+SFX P s iņ  [^gk]s is:vdv
+SFX P gs dziņŔ [g]s is:vdn
+SFX P gs dziņa [g]s is:vdg
+SFX P gs dziņam [g]s is:vdd
+SFX P gs dziņu [g]s is:vda
+SFX P gs dziņā [g]s is:vdl
+SFX P gs dziņ  [g]s is:vdv
+SFX P ks ciņŔ  [k]s is:vdn
+SFX P ks ciņa  [k]s is:vdg
+SFX P ks ciņam [k]s is:vdd
+SFX P ks ciņu  [k]s is:vda
+SFX P ks ciņā  [k]s is:vdl
+SFX P ks ciņ  [k]s is:vdv
+SFX P Å” iņŔ  [Å”]  is:vdn
+SFX P Å” iņa  [Å”]  is:vdg
+SFX P Å” iņam [Å”]  is:vdd
+SFX P Å” iņu  [Å”]  is:vda
+SFX P Å” iņā  [Å”]  is:vdl
+SFX P Å” iņ  [Å”]  is:vdv
+
+SFX p Y 16
+SFX p s  iņi  [^gk]s is:ddn
+SFX p s  iņiem [^gk]s is:ddd
+SFX p s  iņus [^gk]s is:dda
+SFX p s  iņos [^gk]s is:ddl
+SFX p gs dziņi  [g]s is:ddn
+SFX p gs dziņiem [g]s is:ddd
+SFX p gs dziņus [g]s is:dda
+SFX p gs dziņos [g]s is:ddl
+SFX p ks ciņi  [k]s is:ddn
+SFX p ks ciņiem [k]s is:ddd
+SFX p ks ciņus  [k]s is:dda
+SFX p ks ciņos  [k]s is:ddl
+SFX p Å”  iņi   [Å”]  is:ddn
+SFX p Å”  iņiem  [Å”]  is:ddd
+SFX p Å”  iņus  [Å”]  is:dda
+SFX p Å”  iņos  [Å”]  is:ddl
+
+SFX x Y 18
+SFX x gs ģe/Ss     [o]gs is:vpn po:lietv5r
+SFX x ks ce/Ss     nieks is:vpn po:lietv5r
+SFX x s  e/Ss   [flrstz]s is:vpn po:lietv5r
+SFX x is e/Ss   [bÄ·lnprt]is is:vpn po:lietv5r
+SFX x s  e/Ss [aāeodt][nr]s is:vpn po:lietv5r
+SFX x s  a/Ss      [j]s
+SFX x e es e is:vpg
+SFX x e em e is:vpd
+SFX x e i e is:vpa
+SFX x e ē e is:vpl
+SFX x e ēm e is:dpd
+SFX x e ēs e is:dpl
+SFX x a as a is:vpg
+SFX x a am a is:vpd
+SFX x a u a is:vpa
+SFX x a ā a is:vpl
+SFX x a ām a is:dpd
+SFX x a ās a is:dpl
+
+SFX Q Y 27
+SFX Q is  a  [^bcdlmnpvtsz]is is:vpg
+SFX Q is  ja [bpmv]is is:vpg
+SFX Q cis ča [c]is  is:vpg
+SFX Q dis ža [d]is  is:vpg
+SFX Q sis Ŕa [s]is  is:vpg
+SFX Q tis Ŕa [^as][t]is is:vpg
+SFX Q is  a  [a][t]is  is:vpg
+SFX Q is  a  [s][t]is  is:vpg
+SFX Q zis ža [z]is   is:vpg
+SFX Q nis ņa [^lsz][n]is is:vpg
+SFX Q lis ļa [^lsz][l]is is:vpg
+SFX Q lnis ļņa [l]nis  is:vpg
+SFX Q snis Ŕņa [s]nis  is:vpg
+SFX Q znis žņa [z]nis  is:vpg
+SFX Q llis ļļa [l]lis  is:vpg
+SFX Q nnis ņņa [n]nis  is:vpg
+SFX Q slis Ŕļa [s]lis  is:vpg
+SFX Q zlis žļa [z]lis  is:vpg
+SFX Q s  m  [i]s  is:vpd
+SFX Q s  0  [i]s  is:vpa
+SFX Q is  Ä«  [i]s  is:vpl
+SFX Q ns  ņa [n]s  is:vpg
+SFX Q ls  ļa [l]s  is:vpg
+SFX Q ss  Ŕa [s]s  is:vpg
+SFX Q s  im [lns]s  is:vpd
+SFX Q s  i  [lns]s  is:vpa
+SFX Q s  Ä«  [lns]s  is:vpl
 
-SFX j Y 95
-SFX j  is  ji   [bpmv]is
-SFX j  is  i   [ģrķj]is
-SFX j  tis  ši   [^as][t]is
-SFX j  is  i   [a][t]is
-SFX j  is  i   [s][t]is
-SFX j  cis  či   [c]is
-SFX j  dis  ži   [d]is
-SFX j  zis  ži   [z]is
-SFX j  sis  ši   [s]is
-SFX j  nis  ņi   [^lsz][n]is
-SFX j  lis  ļi   [^lsz][l]is
-SFX j  lnis ļņi  [l]nis
-SFX j  snis šņi  [s]nis
-SFX j  znis žņi  [z]nis
-SFX j  llis ļļi  [l]lis
-SFX j  nnis ņņi  [n]nis
-SFX j  slis šļi  [s]lis
-SFX j  zlis žļi  [z]lis
-SFX j  ns  ņi   [n]s
-SFX j  is  ju   [bpmv]is
-SFX j  is  u   [ģrķj]is
-SFX j  tis  šu   [^as][t]is
-SFX j  is  u   [a][t]is
-SFX j  is  u   [s][t]is
-SFX j  cis  ču   [c]is
-SFX j  dis  žu   [d]is
-SFX j  zis  žu   [z]is
-SFX j  sis  šu   [s]is
-SFX j  nis  ņu   [^lsz][n]is
-SFX j  lis  ļu   [^lsz][l]is
-SFX j  lnis ļņu  [l]nis
-SFX j  snis šņu  [s]nis
-SFX j  znis žņu  [z]nis
-SFX j  llis ļļu  [l]lis
-SFX j  nnis ņņu  [n]nis
-SFX j  slis šļu  [s]lis
-SFX j  zlis žļu  [z]lis
-SFX j  ns  ņu   [n]s
-SFX j  is  jiem  [bpmv]is
-SFX j  s   em   [ģrķj]is
-SFX j  tis  šiem  [^as][t]is
-SFX j  is  iem  [a][t]is
-SFX j  is  iem  [s][t]is
-SFX j  cis  čiem  [c]is
-SFX j  dis  žiem  [d]is
-SFX j  zis  žiem  [z]is
-SFX j  sis  šiem  [s]is
-SFX j  nis  ņiem  [^lsz][n]is
-SFX j  lis  ļiem  [^lsz][l]is
-SFX j  lnis ļņiem [l]nis
-SFX j  snis šņiem [s]nis
-SFX j  znis žņiem [z]nis
-SFX j  llis ļļiem [l]lis
-SFX j  nnis ņņiem [n]nis
-SFX j  slis šļiem [s]lis
-SFX j  zlis žļiem [z]lis
-SFX j  ns  ņiem  [n]s
-SFX j  is  jus  [bpmv]is
-SFX j  is  us   [ģrķj]is
-SFX j  tis  šus  [^as][t]is
-SFX j  is  us   [a][t]is
-SFX j  is  us   [s][t]is
-SFX j  cis  čus  [c]is
-SFX j  dis  žus  [d]is
-SFX j  zis  žus  [z]is
-SFX j  sis  šus  [s]is
-SFX j  nis  ņus  [^lsz][n]is
-SFX j  lis  ļus  [^lsz][l]is
-SFX j  lnis ļņus  [l]nis
-SFX j  snis šņus  [s]nis
-SFX j  znis žņus  [z]nis
-SFX j  llis ļļus  [l]lis
-SFX j  nnis ņņus  [n]nis
-SFX j  slis šļus  [s]lis
-SFX j  zlis žļus  [z]lis
-SFX j  ns  ņus  [n]s
-SFX j  is  jos  [bpmv]is
-SFX j  is  os   [ģrķj]is
-SFX j  tis  šos  [^as][t]is
-SFX j  is  os   [a][t]is
-SFX j  is  os   [s][t]is
-SFX j  cis  čos  [c]is
-SFX j  dis  žos  [d]is
-SFX j  zis  žos  [z]is
-SFX j  sis  šos  [s]is
-SFX j  nis  ņos  [^lsz][n]is
-SFX j  lis  ļos  [^lsz][l]is
-SFX j  lnis ļņos  [l]nis
-SFX j  snis šņos  [s]nis
-SFX j  znis žņos  [z]nis
-SFX j  llis ļļos  [l]lis
-SFX j  nnis ņņos  [n]nis
-SFX j  slis šļos  [s]lis
-SFX j  zlis žļos  [z]lis
-SFX j  ns  ņos  [n]s
+SFX q Y 105
+SFX q is  ji  [bpmv]is is:dpn
+SFX q is  i   [Ä£rÄ·j]is is:dpn
+SFX q tis  Ŕi  [^as][t]is is:dpn
+SFX q is  i   [a][t]is is:dpn
+SFX q is  i   [s][t]is is:dpn
+SFX q cis  či  [c]is is:dpn
+SFX q dis  ži  [d]is is:dpn
+SFX q zis  ži  [z]is is:dpn
+SFX q sis  Ŕi  [s]is is:dpn
+SFX q nis  ņi  [^lsz][n]is is:dpn
+SFX q lis  ļi  [^lsz][l]is is:dpn
+SFX q lnis ļņi  [l]nis is:dpn
+SFX q snis Ŕņi  [s]nis is:dpn
+SFX q znis žņi  [z]nis is:dpn
+SFX q llis ļļi  [l]lis is:dpn
+SFX q nnis ņņi  [n]nis is:dpn
+SFX q slis Ŕļi  [s]lis is:dpn
+SFX q zlis žļi  [z]lis is:dpn
+SFX q ns  ņi  [n]s  is:dpn
+SFX q ls  ļi  [l]s  is:dpn
+SFX q ss  Ŕi  [s]s  is:dpn
+SFX q is  ju  [bpmv]is is:dpg
+SFX q is  u   [Ä£rÄ·j]is is:dpg
+SFX q tis  Ŕu [^as][t]is is:dpg
+SFX q is  u   [a][t]is is:dpg
+SFX q is  u   [s][t]is is:dpg
+SFX q cis  ču  [c]is is:dpg
+SFX q dis  žu  [d]is is:dpg
+SFX q zis  žu  [z]is is:dpg
+SFX q sis  Ŕu  [s]is is:dpg
+SFX q nis  ņu  [^lsz][n]is is:dpg
+SFX q lis  ļu  [^lsz][l]is is:dpg
+SFX q lnis ļņu  [l]nis is:dpg
+SFX q snis Ŕņu  [s]nis is:dpg
+SFX q znis žņu  [z]nis is:dpg
+SFX q llis ļļu  [l]lis is:dpg
+SFX q nnis ņņu  [n]nis is:dpg
+SFX q slis Ŕļu  [s]lis is:dpg
+SFX q zlis žļu  [z]lis is:dpg
+SFX q ns  ņu  [n]s is:dpg
+SFX q ls  ļu  [l]s is:dpg
+SFX q ss  Ŕu  [s]s is:dpg
+SFX q is  jiem [bpmv]is is:dpd
+SFX q s   em  [Ä£rÄ·j]is is:dpd
+SFX q tis  Ŕiem [^as][t]is is:dpd
+SFX q is  iem  [a][t]is is:dpd
+SFX q is  iem  [s][t]is is:dpd
+SFX q cis  čiem [c]is is:dpd
+SFX q dis  žiem [d]is is:dpd
+SFX q zis  žiem [z]is is:dpd
+SFX q sis  Ŕiem [s]is is:dpd
+SFX q nis  ņiem [^lsz][n]is is:dpd
+SFX q lis  ļiem [^lsz][l]is is:dpd
+SFX q lnis ļņiem [l]nis is:dpd
+SFX q snis Ŕņiem [s]nis is:dpd
+SFX q znis žņiem [z]nis is:dpd
+SFX q llis ļļiem [l]lis is:dpd
+SFX q nnis ņņiem [n]nis is:dpd
+SFX q slis Ŕļiem [s]lis is:dpd
+SFX q zlis žļiem [z]lis is:dpd
+SFX q ns  ņiem [n]s is:dpd
+SFX q ls  ļiem [l]s is:dpd
+SFX q ss  Ŕiem [s]s is:dpd
+SFX q is  jus  [bpmv]is is:dpa
+SFX q is  us  [Ä£rÄ·j]is is:dpa
+SFX q tis  Ŕus [^as][t]is is:dpa
+SFX q is  us  [a][t]is is:dpa
+SFX q is  us  [s][t]is is:dpa
+SFX q cis  čus  [c]is is:dpa
+SFX q dis  žus  [d]is is:dpa
+SFX q zis  žus  [z]is is:dpa
+SFX q sis  Ŕus  [s]is is:dpa
+SFX q nis  ņus  [^lsz][n]is is:dpa
+SFX q lis  ļus  [^lsz][l]is is:dpa
+SFX q lnis ļņus [l]nis is:dpa
+SFX q snis Ŕņus [s]nis is:dpa
+SFX q znis žņus [z]nis is:dpa
+SFX q llis ļļus [l]lis is:dpa
+SFX q nnis ņņus [n]nis is:dpa
+SFX q slis Ŕļus [s]lis is:dpa
+SFX q zlis žļus [z]lis is:dpa
+SFX q ns  ņus  [n]s is:dpa
+SFX q ls  ļus  [l]s is:dpa
+SFX q ss  Ŕus  [s]s is:dpa
+SFX q is  jos  [bpmv]is is:dpl
+SFX q is  os  [Ä£rÄ·j]is is:dpl
+SFX q tis  Ŕos [^as][t]is is:dpl
+SFX q is  os  [a][t]is is:dpl
+SFX q is  os  [s][t]is is:dpl
+SFX q cis  čos  [c]is is:dpl
+SFX q dis  žos  [d]is is:dpl
+SFX q zis  žos  [z]is is:dpl
+SFX q sis  Ŕos  [s]is is:dpl
+SFX q nis  ņos  [^lsz][n]is is:dpl
+SFX q lis  ļos  [^lsz][l]is is:dpl
+SFX q lnis ļņos [l]nis is:dpl
+SFX q snis Ŕņos [s]nis is:dpl
+SFX q znis žņos [z]nis is:dpl
+SFX q llis ļļos [l]lis is:dpl
+SFX q nnis ņņos [n]nis is:dpl
+SFX q slis Ŕļos [s]lis is:dpl
+SFX q zlis žļos [z]lis is:dpl
+SFX q ns  ņos  [n]s is:dpl
+SFX q ls  ļos  [l]s is:dpl
+SFX q ss  Ŕos  [s]s is:dpl
+
+SFX R Y 12
+SFX R is Ä«tis [i]s is:vdn
+SFX R is īŔa  [i]s is:vdg
+SFX R is Ä«tim [i]s is:vdd
+SFX R is Ä«ti  [i]s is:vda
+SFX R is ītī  [i]s is:vdl
+SFX R is Ä«t  [i]s is:vdv
+SFX R s Ä«tis [lns]s is:vdn
+SFX R s īŔa [lns]s is:vdg
+SFX R s Ä«tim [lns]s is:vdd
+SFX R s Ä«ti [lns]s is:vda
+SFX R s ītī [lns]s is:vdl
+SFX R s Ä«t  [lns]s is:vdv
 
-SFX u Y 6
-SFX u  is   ītis [i]s
-SFX u  is   īša  [i]s
-SFX u  is   ītim [i]s
-SFX u  is   īti  [i]s
-SFX u  is   ītī  [i]s
-SFX u  is   īt  [i]s
+SFX r Y 10
+SFX r is īŔi  [i]s is:ddn
+SFX r is īŔu  [i]s is:ddg
+SFX r is īŔiem [i]s is:ddd
+SFX r is īŔus [i]s is:dda
+SFX r is īŔos [i]s is:ddl
+SFX r s īŔi  [lns]s is:ddn
+SFX r s īŔu  [lns]s is:ddg
+SFX r s īŔiem [lns]s is:ddd
+SFX r s īŔus [lns]s is:dda
+SFX r s īŔos [lns]s is:ddl
+
+SFX S Y 12
+SFX S 0 s [ae] is:vpg
+SFX S 0 i [ae] is:vpd
+SFX S a u  a  is:vpa
+SFX S a ā  a  is:vpl
+SFX S e i  e  is:vpa
+SFX S e ē  e  is:vpl
+SFX S s ij [^u]s is:vpd
+SFX S s i [^u]s is:vpa
+SFX S s Ä« [^u]s is:vpl
+SFX S s m  [u]s is:vpd
+SFX S s 0  [u]s is:vpa
+SFX S us Å«  [u]s is:vpl
 
-SFX w Y 5
-SFX w  is   īši  [i]s
-SFX w  is   īšu  [i]s
-SFX w  is   īšiem [i]s
-SFX w  is   īšus [i]s
-SFX w  is   īšos [i]s
+SFX s Y 67
+SFX s a  ām  a   is:dpd
+SFX s a  ās  a   is:dpl
+SFX s as  u  [a]s   is:dpg
+SFX s as  ām  [a]s   is:dpd
+SFX s as  ās  [a]s   is:dpl
+SFX s e  u  [^bcdlmnpstvz]e  is:dpg
+SFX s e  ju  [bmpv]e  is:dpg
+SFX s ce  ču  [c]e   is:dpg
+SFX s de  žu  [d]e   is:dpg
+SFX s le  ļu  [^l]le  is:dpg
+SFX s lle ļļu [l]le   is:dpg
+SFX s ne  ņu  [^lsz][n]e  is:dpg
+SFX s lne ļņu [l]ne   is:dpg
+SFX s sne Ŕņu [s]ne   is:dpg
+SFX s zne žņu [z]ne   is:dpg
+SFX s se  Ŕu  [s]e   is:dpg
+SFX s te  Ŕu  [^s]te  is:dpg
+SFX s te  tu  [^k]ste  is:dpg
+SFX s ste Ŕu  [k]ste  is:dpg
+SFX s ze  žu  [z]e   is:dpg
+SFX s e  ēm  [e]  is:dpd
+SFX s e  ēs  [e]  is:dpl
+SFX s es  u  [^bcdlmnpstvz]es is:dpg
+SFX s es  ju  [bmpv]es is:dpg
+SFX s ces ču  [c]es   is:dpg
+SFX s des žu  [d]es   is:dpg
+SFX s les ļu  [^l]les  is:dpg
+SFX s lles ļļu [l]les  is:dpg
+SFX s nes ņu  [^sz][n]es  is:dpg
+SFX s lnes ļņu [l]nes  is:dpg
+SFX s snes Ŕņu [s]nes  is:dpg
+SFX s znes žņu [z]nes  is:dpg
+SFX s ses Ŕu  [s]es   is:dpg
+SFX s tes Ŕu  [^s]tes  is:dpg
+SFX s tes tu  [^k]stes is:dpg
+SFX s stes Ŕu  [k]stes  is:dpg
+SFX s zes žu  [z]es   is:dpg
+SFX s es  ēm  [e]s   is:dpd
+SFX s es  ēs  [e]s   is:dpl
+SFX s s  is  [^aeiu]s is:dpg
+SFX s s  u  [^aeiudlntsvz]s  is:dpg
+SFX s ds  žu  [d]s   is:dpg
+SFX s ls  ļu  [l]s   is:dpg
+SFX s ns  ņu  [^s]ns  is:dpg
+SFX s sns Ŕņu [s]ns   is:dpg
+SFX s s  ju  [v]s   is:dpg
+SFX s zs  žu  [z]s   is:dpg
+SFX s s  Ä«m  [^aeiu]s is:dpd
+SFX s s  Ä«s  [^aeiu]s is:dpl
+SFX s s  u  [s]s   is:dpg
+SFX s ts  Ŕu  [^āīurs]ts  is:dpd
+SFX s ts  tu  [āīurs]ts   is:dpg
+SFX s is  u  [^dlntsvz]is is:dpg
+SFX s dis žu  [d]is   is:dpg
+SFX s lis ļu  [l]is   is:dpg
+SFX s nis ņu  [^s]nis  is:dpg
+SFX s snis Ŕņu [s]nis  is:dpg
+SFX s is  ju  [v]is   is:dpg
+SFX s zis žu  [z]is   is:dpg
+SFX s is  Ä«m  [i]s   is:dpd
+SFX s is  Ä«s  [i]s   is:dpl
+SFX s is  u  [s]is   is:dpg
+SFX s tis Ŕu  [^āīurs]tis  is:dpg
+SFX s tis tu  [āīurs]tis  is:dpg
+SFX s us  i  [u]s   is:dpn
+SFX s us  iem [u]s   is:dpd
+SFX s us  os  [u]s   is:dpl
+
+SFX T Y 30
+SFX T a iņa  [^gk]a is:vdn
+SFX T a iņas [^gk]a is:vdg
+SFX T a iņai [^gk]a is:vdd
+SFX T a iņu  [^gk]a is:vda
+SFX T a iņā  [^gk]a is:vdl
+SFX T a iņ  [^gk]a is:vdv
+SFX T ga dziņa  [g]a is:vdn
+SFX T ga dziņas [g]a is:vdg
+SFX T ga dziņai [g]a is:vdd
+SFX T ga dziņu  [g]a is:vda
+SFX T ga dziņā  [g]a is:vdl
+SFX T ga dziņ  [g]a is:vdv
+SFX T ka ciņa [^s]ka is:vdn
+SFX T ka ciņas [^s]ka is:vdg
+SFX T ka ciņai [^s]ka is:vdd
+SFX T ka ciņu [^s]ka is:vda
+SFX T ka ciņā [^s]ka is:vdl
+SFX T ka ciņ  [^s]ka is:vdv
+SFX T a iņa  [s]ka is:vdn
+SFX T a iņas  [s]ka is:vdg
+SFX T a iņai  [s]ka is:vdd
+SFX T a iņu  [s]ka is:vda
+SFX T a iņā  [s]ka is:vdl
+SFX T a iņ   [s]ka is:vdv
+SFX T e Ä«te   [e]  is:vdn
+SFX T e Ä«tes  [e]  is:vdg
+SFX T e Ä«tei  [e]  is:vdd
+SFX T e Ä«ti   [e]  is:vda
+SFX T e ītē   [e]  is:vdl
+SFX T e Ä«t   [e]  is:vdv
 
 
+SFX t Y 26
+SFX t a  iņām  [^gk]a is:ddd
+SFX t a  iņās  [^gk]a is:ddl
+SFX t ga dziņām  [g]a is:ddd
+SFX t ga dziņās  [g]a is:ddl
+SFX t ka ciņām [^s]ka is:ddd
+SFX t ka ciņās [^s]ka is:ddl
+SFX t a  iņām  [s]ka is:ddd
+SFX t a  iņās  [s]ka is:ddl
+SFX t as iņu  [^gk]as is:ddg
+SFX t as iņām [^gk]as is:ddd
+SFX t as iņās [^gk]as is:ddl
+SFX t gas dziņu  [g]as is:ddg
+SFX t gas dziņām [g]as is:ddd
+SFX t gas dziņās [g]as is:ddl
+SFX t kas ciņu [^s]kas is:ddg
+SFX t kas ciņām [^s]kas is:ddd
+SFX t kas ciņās [^s]kas is:ddl
+SFX t as  iņu  [s]kas is:ddg
+SFX t as  iņām [s]kas is:ddd
+SFX t as  iņās [s]kas is:ddl
+SFX t e  īŔu  e   is:ddg
+SFX t e  ītēm  e   is:ddd
+SFX t e  ītēs  e   is:ddl
+SFX t es  īŔu  es  is:ddg
+SFX t es  ītēm  es  is:ddd
+SFX t es  ītēs  es  is:ddl
+
+SFX W Y 44
+SFX W s a   s
+SFX W s am  s
+SFX W s u   s
+SFX W s ā   s
+SFX W s i   s
+SFX W s iem  s
+SFX W s us  s
+SFX W s os  s
+SFX W s as  s
+SFX W s ai  s
+SFX W s ām  s
+SFX W s ās  s
+SFX W s ais  s
+SFX W s ajam s
+SFX W s o   s
+SFX W s ajā  s
+SFX W s ie  s
+SFX W s ajiem s
+SFX W s ajos s
+SFX W s ajai s
+SFX W s ajām s
+SFX W s ajās s
+SFX W Å” a   Å”
+SFX W Å” am  Å”
+SFX W Å” u   Å”
+SFX W Ŕ ā   Ŕ
+SFX W Å” i   Å”
+SFX W Å” iem  Å”
+SFX W Å” us  Å”
+SFX W Å” os  Å”
+SFX W Å” as  Å”
+SFX W Å” ai  Å”
+SFX W Ŕ ām  Ŕ
+SFX W Ŕ ās  Ŕ
+SFX W Å” ais  Å”
+SFX W Å” ajam Å”
+SFX W Å” o   Å”
+SFX W Ŕ ajā  Ŕ
+SFX W Å” ie  Å”
+SFX W Å” ajiem Å”
+SFX W Å” ajos Å”
+SFX W Å” ajai Å”
+SFX W Ŕ ajām Ŕ
+SFX W Ŕ ajās Ŕ
+
+SFX Y Y 42
+SFX Y s āk  [s]
+SFX Y s āks  [s]
+SFX Y s āka  [s]
+SFX Y s ākas [s]
+SFX Y s ākam [s]
+SFX Y s ākai [s]
+SFX Y s āku  [s]
+SFX Y s ākā  [s]
+SFX Y s āki  [s]
+SFX Y s ākiem [s]
+SFX Y s ākām [s]
+SFX Y s ākus [s]
+SFX Y s ākos [s]
+SFX Y s ākās [s]
+SFX Y Ŕ āk  [Ŕ]
+SFX Y Ŕ āks  [Ŕ]
+SFX Y Ŕ āka  [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākas [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākam [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākai [Ŕ]
+SFX Y Ŕ āku  [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākā  [Ŕ]
+SFX Y Ŕ āki  [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākiem [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākām [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākus [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākos [Ŕ]
+SFX Y Ŕ ākās [Ŕ]
+SFX Y 0 tāk  [āēīo]t
+SFX Y 0 tāks [āēīo]t
+SFX Y 0 tāka [āēīo]t
+SFX Y 0 tākas [āēīo]t
+SFX Y 0 tākam [āēīo]t
+SFX Y 0 tākai [āēīo]t
+SFX Y 0 tāku [āēīo]t
+SFX Y 0 tākā [āēīo]t
+SFX Y 0 tāki [āēīo]t
+SFX Y 0 tākiem [āēīo]t
+SFX Y 0 tākām [āēīo]t
+SFX Y 0 tākus [āēīo]t
+SFX Y 0 tākos [āēīo]t
+SFX Y 0 tākās [āēīo]t
 
 
-SFX S Y 12
-SFX S 0  s  [ae]
-SFX S 0  i  [ae]
-SFX S a  u  a
-SFX S a  ā  a
-SFX S e  i  e
-SFX S e  ē  e
-SFX S s  ij [^u]s
-SFX S s  i  [^u]s
-SFX S s  ī  [^u]s
-SFX S s  m  [u]s
-SFX S s  0  [u]s
-SFX S us ū  [u]s
-
+SFX X Y 50
+SFX X s āk/[|  [s]
+SFX X s ākais  [s]
+SFX X s ākais/[|  [s]
+SFX X s ākā  [s]
+SFX X s ākā/[|  [s]
+SFX X s ākās  [s]
+SFX X s ākās/[|  [s]
+SFX X s ākajam [s]
+SFX X s ākajam/[| [s]
+SFX X s ākajai [s]
+SFX X s ākajai/[| [s]
+SFX X s āko   [s]
+SFX X s āko/[|   [s]
+SFX X s ākajā  [s]
+SFX X s ākajā/[|  [s]
+SFX X s ākie  [s]
+SFX X s ākie/[|  [s]
+SFX X s ākajiem [s]
+SFX X s ākajiem/[| [s]
+SFX X s ākajām [s]
+SFX X s ākajām/[| [s]
+SFX X s ākajos [s]
+SFX X s ākajos/[| [s]
+SFX X s ākajās [s]
+SFX X s ākajās/[| [s]
+SFX X Ŕ āk/[|  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākais  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākais/[|  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākā  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākā/[|  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākās  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākās/[|  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajam [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajam/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajai [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajai/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ āko   [Ŕ]
+SFX X Ŕ āko/[|   [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajā  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajā/[|  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākie  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākie/[|  [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajiem [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajiem/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajām [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajām/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajos [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajos/[| [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajās [Ŕ]
+SFX X Ŕ ākajās/[| [Ŕ]
 
 
 
-SFX m Y 67
-SFX m a   ām  a
-SFX m a   ās  a
-SFX m as  ām  [a]s
-SFX m as  ās  [a]s
-SFX m as  u   [a]s
-SFX m e   u  [^bcdlmnpstvz]e
-SFX m e   ju  [bmpv]e
-SFX m ce  ču  [c]e
-SFX m de  žu  [d]e
-SFX m le  ļu  [^l]le
-SFX m lle  ļļu [l]le
-SFX m ne  ņu  [^lsz][n]e
-SFX m lne  ļņu [l]ne
-SFX m sne  šņu [s]ne
-SFX m zne  žņu [z]ne
-SFX m se  šu  [s]e
-SFX m te  šu  [^s]te
-SFX m te  tu  [^k]ste
-SFX m ste  šu  [k]ste
-SFX m ze  žu  [z]e
-SFX m e   ēm  [e]
-SFX m e   ēs  [e]
-SFX m es   u  [^bcdlmnpstvz]es
-SFX m es   ju  [bmpv]es
-SFX m ces  ču  [c]es
-SFX m des  žu  [d]es
-SFX m les  ļu  [^l]les
-SFX m lles  ļļu [l]les
-SFX m nes  ņu  [^sz][n]es
-SFX m lnes  ļņu [l]nes
-SFX m snes  šņu [s]nes
-SFX m znes  žņu [z]nes
-SFX m ses  šu  [s]es
-SFX m tes  šu  [^s]tes
-SFX m tes  tu  [^k]stes
-SFX m stes  šu  [k]stes
-SFX m zes  žu  [z]es
-SFX m es   ēm  [e]s
-SFX m es   ēs  [e]s
-SFX m s   is  [^aeiu]s
-SFX m s   u  [^aeiudlntsvz]s
-SFX m ds  žu  [d]s
-SFX m ls  ļu  [l]s
-SFX m ns  ņu  [^s]ns
-SFX m sns  šņu [s]ns
-SFX m s   ju  [v]s
-SFX m zs  žu  [z]s
-SFX m s   īm  [^aeiu]s
-SFX m s   īs  [^aeiu]s
-SFX m s   u  [s]s
-SFX m ts  šu  [^āīurs]ts
-SFX m ts  tu  [āīurs]ts
-SFX m is   u  [^dlntsvz]is
-SFX m dis  žu  [d]is
-SFX m lis  ļu  [l]is
-SFX m nis  ņu  [^s]nis
-SFX m snis  šņu [s]nis
-SFX m is   ju  [v]is
-SFX m zis  žu  [z]is
-SFX m is   īm  [i]s
-SFX m is   īs  [i]s
-SFX m is   u  [s]is
-SFX m tis  šu  [^āīurs]tis
-SFX m tis  tu  [āīurs]tis
-SFX m us  i   [u]s
-SFX m us  iem  [u]s
-SFX m us  os  [u]s
-
-
-SFX s Y 30
-SFX s a   iņa  [^gk]a
-SFX s a   iņas [^gk]a
-SFX s a   iņai [^gk]a
-SFX s a   iņu  [^gk]a
-SFX s a   iņā  [^gk]a
-SFX s a   iņ  [^gk]a
-SFX s ga  dziņa  [g]a
-SFX s ga  dziņas [g]a
-SFX s ga  dziņai [g]a
-SFX s ga  dziņu  [g]a
-SFX s ga  dziņā  [g]a
-SFX s ga  dziņ  [g]a
-SFX s ka  ciņa  [^s]ka
-SFX s ka  ciņas [^s]ka
-SFX s ka  ciņai [^s]ka
-SFX s ka  ciņu  [^s]ka
-SFX s ka  ciņā  [^s]ka
-SFX s ka  ciņ  [^s]ka
-SFX s a   iņa   [s]ka
-SFX s a   iņas  [s]ka
-SFX s a   iņai  [s]ka
-SFX s a   iņu   [s]ka
-SFX s a   iņā   [s]ka
-SFX s a   iņ   [s]ka
-SFX s e   īt  [e]
-SFX s e   īte  [e]
-SFX s e   ītes [e]
-SFX s e   ītei [e]
-SFX s e   īti  [e]
-SFX s e   ītē  [e]
-
-
-SFX f Y 11
-SFX f a  iņām  [^gk]a
-SFX f a  iņās  [^gk]a
-SFX f ga dziņām  [g]a
-SFX f ga dziņās  [g]a
-SFX f ka ciņām  [^s]ka
-SFX f ka ciņās  [^s]ka
-SFX f a  iņām  [s]ka
-SFX f a  iņās  [s]ka
-SFX f e  īšu   [e]
-SFX f e  ītēm  [e]
-SFX f e  ītēs  [e]
-
-
-
+SFX y Y 32
+SFX y ais 0 [^mŔt]ais
+SFX y ais ā  [^z]ais
+SFX y ais ās  [^z]ais
+SFX y is jam [^z]ais
+SFX y is jai [^z]ais
+SFX y ais o  [^z]ais
+SFX y is jā  [^z]ais
+SFX y ais ie  [^z]ais
+SFX y is jiem [^z]ais
+SFX y is jām [^z]ais
+SFX y ais os  [^z]ais
+SFX y is jos [^z]ais
+SFX y is jās [^z]ais
+SFX y ais ā  [^d]zais
+SFX y ais ās  [^d]zais
+SFX y is jam [^d]zais
+SFX y is jai [^d]zais
+SFX y ais o  [^d]zais
+SFX y is jā  [^d]zais
+SFX y ais ie  [^d]zais
+SFX y is jiem [^d]zais
+SFX y is jām [^d]zais
+SFX y ais os  [^d]zais
+SFX y is jos [^d]zais
+SFX y is jās [^d]zais
+SFX y ais ās  [d]zais
+SFX y ais o  [d]zais
+SFX y ais ie  [d]zais
+SFX y is jiem [d]zais
+SFX y is jām [d]zais
+SFX y is jos [d]zais
+SFX y is jās [d]zais
+SFX w Y 25
+SFX w i  u  [i]
+SFX w i  as  [i]
+SFX w i  iem [i]
+SFX w i  ām  [i]
+SFX w i  ās  [i]
+SFX w i  os  [i]
+SFX w i  us  [i]
+SFX w 0  ais/y  t
+SFX w 0  ais/y  Å”
+SFX w ci ktais/y ci
+SFX w Ŕi stais/y Ŕi
+SFX w iņi ītais/y iņi
+SFX w oņi otais/y oņi
+SFX w viens pirmais/y viens
+SFX w četri ceturtais/y četri
+SFX w dzi dzais/{y dzi
+SFX w Ä«s iju   Ä«s
+SFX w Ä«s ijas  Ä«s
+SFX w Ä«s ijiem  Ä«s
+SFX w īs ijām  īs
+SFX w īs ijās  īs
+SFX w Ä«s ijos  Ä«s
+SFX w iÅ” ijus  Ä«s
+SFX w īs eŔais/y īs
+SFX w s  ais/y  [^e][dnt]s
 
-SFX W Y 32
-SFX W s   ajai  [s]
-SFX W s   u   [s]
-SFX W s   ais  [s]
-SFX W s   am   [s]
-SFX W s   as   [s]
-SFX W s   ajiem [s]
-SFX W s   ai   [s]
-SFX W s   ajā  [s]
-SFX W s   o   [s]
-SFX W s   ie   [s]
-SFX W s   ajās  [s]
-SFX W s   ā   [s]
-SFX W s   a   [s]
-SFX W s   ās   [s]
-SFX W s   ām   [s]
-SFX W s   ajos  [s]
-SFX W s   ajam  [s]
-SFX W s   ajām  [s]
-SFX W š   o   [š]
-SFX W š   ai   [š]
-SFX W š   ajam  [š]
-SFX W š   ajiem [š]
-SFX W š   ajai  [š]
-SFX W š   ajā  [š]
-SFX W š   ie   [š]
-SFX W š   ām   [š]
-SFX W š   ais  [š]
-SFX W š   ajām  [š]
-SFX W š   ās   [š]
-SFX W š   as   [š]
-SFX W š   ajās  [š]
-SFX W š   ajos  [š]
-
-SFX Y Y 42
-SFX Y s   āk   [s]
-SFX Y s   āks   [s]
-SFX Y s   āka   [s]
-SFX Y s   ākas  [s]
-SFX Y s   ākam  [s]
-SFX Y s   ākai  [s]
-SFX Y s   āku   [s]
-SFX Y s   ākā   [s]
-SFX Y s   āki   [s]
-SFX Y s   ākiem  [s]
-SFX Y s   ākām  [s]
-SFX Y s   ākus  [s]
-SFX Y s   ākos  [s]
-SFX Y s   ākās  [s]
-SFX Y š   āk   [š]
-SFX Y š   āks   [š]
-SFX Y š   āka   [š]
-SFX Y š   ākas  [š]
-SFX Y š   ākam  [š]
-SFX Y š   ākai  [š]
-SFX Y š   āku   [š]
-SFX Y š   ākā   [š]
-SFX Y š   āki   [š]
-SFX Y š   ākiem  [š]
-SFX Y š   ākām  [š]
-SFX Y š   ākus  [š]
-SFX Y š   ākos  [š]
-SFX Y š   ākās  [š]
-SFX Y 0   tāk   [āēīo]t
-SFX Y 0   tāks   [āēīo]t
-SFX Y 0   tāka   [āēīo]t
-SFX Y 0   tākas  [āēīo]t
-SFX Y 0   tākam  [āēīo]t
-SFX Y 0   tākai  [āēīo]t
-SFX Y 0   tāku   [āēīo]t
-SFX Y 0   tākā   [āēīo]t
-SFX Y 0   tāki   [āēīo]t
-SFX Y 0   tākiem  [āēīo]t
-SFX Y 0   tākām  [āēīo]t
-SFX Y 0   tākus  [āēīo]t
-SFX Y 0   tākos  [āēīo]t
-SFX Y 0   tākās  [āēīo]t
-
-
-
-SFX X Y 20
-SFX X s   ākais  [s]
-SFX X s   ākajam [s]
-SFX X s   ākajai [s]
-SFX X s   āko   [s]
-SFX X s   ākajā  [s]
-SFX X s   ākie  [s]
-SFX X s   ākajiem [s]
-SFX X s   ākajām [s]
-SFX X s   ākajos [s]
-SFX X s   ākajās [s]
-SFX X š   ākais  [š]
-SFX X š   ākajam [š]
-SFX X š   ākajai [š]
-SFX X š   āko   [š]
-SFX X š   ākajā  [š]
-SFX X š   ākie  [š]
-SFX X š   ākajiem [š]
-SFX X š   ākajām [š]
-SFX X š   ākajos [š]
-SFX X š   ākajās [š]
-
-SFX y Y 13
-SFX y ais  0    [a]is
-SFX y ais  ā    [a]is
-SFX y ais  ās   [a]is
-SFX y is  jam   [a]is
-SFX y is  jai   [a]is
-SFX y ais  o    [a]is
-SFX y is  jā   [a]is
-SFX y ais  ie   [a]is
-SFX y is  jiem  [a]is
-SFX y is  jām   [a]is
-SFX y ais  os   [a]is
-SFX y is  jos   [a]is
-SFX y is  jās   [a]is
-
-
-SFX q Y 45
-SFX q i  u  [i]
-SFX q i  as  [i]
-SFX q i  iem [i]
-SFX q i  ām  [i]
-SFX q i  ās  [i]
-SFX q i  os  [i]
-SFX q i  us  [i]
-SFX q ais ā   [a]is
-SFX q ais o   [a]is
-SFX q ais ās  [a]is
-SFX q ais os  [a]is
-SFX q ais ie  [a]is
-SFX q is  jam  [a]is
-SFX q is  jā  [a]is
-SFX q is  jai  [a]is
-SFX q is  jiem [a]is
-SFX q is  jos  [a]is
-SFX q is  jām  [a]is
-SFX q is  jās  [a]is
-SFX q 0  ais  [t]
-SFX q 0  ā   [t]
-SFX q 0  o   [t]
-SFX q 0  ās  [t]
-SFX q 0  os  [t]
-SFX q 0  ie  [t]
-SFX q 0  ajam [t]
-SFX q 0  ajā  [t]
-SFX q 0  ajai [t]
-SFX q 0  ajiem [t]
-SFX q 0  ajos [t]
-SFX q 0  ajām [t]
-SFX q 0  ajās [t]
-SFX q š  šais [š]
-SFX q 0  ā   [š]
-SFX q 0  o   [š]
-SFX q 0  ās  [š]
-SFX q 0  os  [š]
-SFX q 0  ie  [š]
-SFX q 0  ajam [š]
-SFX q 0  ajā  [š]
-SFX q 0  ajai [š]
-SFX q 0  ajiem [š]
-SFX q 0  ajos [š]
-SFX q 0  ajām [š]
-SFX q 0  ajās [š]
+SFX V Y 94
+SFX V es manis es is:vpg
+SFX V es man  es is:vpd
+SFX V es mani es is:vpa
+SFX V es manī es is:vpl
+SFX V tu tevis tu is:vpg
+SFX V tu tev  tu is:vpd
+SFX V tu tevi tu is:vpa
+SFX V tu tevī tu is:vpl
+SFX V ēs ūsu  ēs is:dpg
+SFX V ēs ums  ēs is:dpd
+SFX V ēs ūs  ēs is:dpa
+SFX V ēs ūsos ēs is:dpl
+SFX V 0 u   Å«s is:dpg
+SFX V Å«s ums  Å«s is:dpd
+SFX V 0 os  Å«s is:dpl
+SFX V is 0 [v]is
+SFX V s 0 [v]is
+SFX V as ā [k]as is:vpg
+SFX V s m [k]as is:vpd
+SFX V as o [k]as is:vpa
+SFX V as ā [t]as
+SFX V s m [t]as
+SFX V as o [t]as
+SFX V s jā [t]as
+SFX V as ās [t]as
+SFX V s i [t]as
+SFX V as ie  [t]as
+SFX V as iem [t]as
+SFX V as os  [t]as
+SFX V as ajos [t]as
+SFX V as ām  [t]as
+SFX V as ajās [t]as
+SFX V is ā  [^v]is
+SFX V s m  [^v]is
+SFX V is o  [^v]is
+SFX V is ajā [^v]is
+SFX V is Ä«  [^v]is
+SFX V is Ä«s [^v]is
+SFX V is ai [^v]is
+SFX V is ie  [^v]is
+SFX V is iem  [^v]is
+SFX V is os  [^v]is
+SFX V is ajos [^v]is
+SFX V is Ä«m  [^v]is
+SFX V is ajās [^v]is
+SFX V ts Ŕa ts
+SFX V ts Ŕam ts
+SFX V ts Ŕu ts
+SFX V ts Ŕā ts
+SFX V s  i  ts
+SFX V ts Ŕas ts
+SFX V ts Ŕai ts
+SFX V ts Ŕi  ts
+SFX V ts Ŕiem ts
+SFX V ts Ŕus ts
+SFX V ts Ŕos ts
+SFX V ts Ŕām ts
+SFX V ts Ŕās ts
+SFX V Å” a  Å”
+SFX V Å” am Å”
+SFX V Å” u  Å”
+SFX V Ŕ ā  Ŕ
+SFX V Å” as Å”
+SFX V Å” ai Å”
+SFX V Å” i  Å”
+SFX V Å” iem Å”
+SFX V Å” us Å”
+SFX V Å” os Å”
+SFX V Ŕ ām Ŕ
+SFX V Ŕ ās Ŕ
+SFX V s a  [^ait]s
+SFX V s am [^ait]s
+SFX V s u  [^ait]s
+SFX V s ā  [^ait]s
+SFX V s as [^ait]s
+SFX V s ai [^ait]s
+SFX V s i  [^ait]s
+SFX V s iem [^ait]s
+SFX V s us [^ait]s
+SFX V s os [^ait]s
+SFX V s ām [^ait]s
+SFX V s ās [^ait]s
+SFX V s a  [^a]ts
+SFX V s am [^a]ts
+SFX V s u  [^a]ts
+SFX V s ā  [^a]ts
+SFX V s as [^a]ts
+SFX V s ai [^a]ts
+SFX V s i  [^a]ts
+SFX V s iem [^a]ts
+SFX V s us [^a]ts
+SFX V s os [^a]ts
+SFX V s ām [^a]ts
+SFX V s ās [^a]ts
--- a/extensions/spellcheck/hunspell/lv_LV.dic
+++ b/extensions/spellcheck/hunspell/lv_LV.dic
@@ -1,156209 +1,66111 @@
-156208
-Abava/S
-Abavciems/
-Abavmala/S
-Abesīnija/S
-Abgara/Smsf
-Abhāzija/S
-Abrene/Ss
-Acone/S
-Acupīte/S
-Ada/Smsf
-Adalberts/Oitv
-Adelaida/S
-Adele/Smsf
-Adelheide/Smsf
-Adelīna/Smsf
-Adelīne/Smsf
-Adisabeba/S
-Adrians/Oitv
-Adrienna/Smsf
-Adrija/S
-Aduliena/S
-Adīna/Smsf
-Aelita/Smsf
-Afanasija/Smsf
-Afganistāna/S
-Afrodīte/S
-Agamemnons/O
-Agape/Smsf
-Agate/Smsf
-Agija/Smsf
-Agita/Smsf
-Aglona/S
-Agne/Smsf
-Agnese/Smsf
-Agneta/Smsf
-Agnija/Smsf
-Agnis/Pjuw
-Agra/Smsf
-Agris/Pjuw
-Agrita/Smsf
-Ahillejs/O
-Aidaho
-Aiga/Smsf
-Aigars/Oitv
-Aija/Smsf
-Ainaži/o
-Ainis/Pjuw
-Ainārs/Oitv
-Aira/Smsf
-Airida/Smsf
-Airita/Smsf
-Aisma/Smsf
-Aistars/Oitv
-Aistere/S
-Aiva/Smsf
-Aivars/Oitv
-Aiviekste/S
-Aiviekstīte/S
-Aivija/Smsf
-Aivis/Pjuw
-Aivita/Smsf
-Aizgārša/S
-Aizkalne/S
-Aizkarpati/o
-Aizkaukāzs/O
-Aizkraukle/S
-Aizkrauklis/Pjuw
-Aizkuja/S
-Aizpurve/S
-Aizpute/S
-Aizsili/o
-Aizstrautnieki/o
-Aizvīķi/o
-Akmeņupīte/S
-Aknīste/S
-Akselis/Pjuw
-Aksels/Oitv
-Aksnīte/Sm
-Aktjubinska/S
-Akurātere/S
-Akvelīna/Smsf
-Alabama/S
-Alauksts/O
-Alberts/Oitv
-Albertīne/Smsf
-Albiona/S
-Albānija/S
-Albīna/Smsf
-Albīns/Oitv
-Alcheimers/O
-Alda/Smsf
-Aldija/Smsf
-Aldis/Pjuw
-Aldona/Smsf
-Aldonis/Pjuw
-Aldris/Pjuw
-Aleksandra/Smsf
-Aleksandrija/S
-Aleksandrs/Oitv
-Aleksejs/Oitv
-Aleksis/Pjuw
-Alekšupīte/S
-Alens/Oitv
-Alfons/Oitv
-Alfrēds/Oitv
-Alfs/Oitv
-Alise/Smsf
-Alita/Smsf
-Alksniena/S
-Alkšņupe/S
-Alla/Smsf
-Allahs/O
-Allaži/o
-Alma/Smsf
-Almanta/S
-Almants/Oitv
-Almārs/Oitv
-Alnis/Pjuw
-Aloizs/Oitv
-Aloja/S
-Alpi/o
-Alsunga/S
-Alsviķi/o
-Alta/Smsf
-Alunāns/O
-Alvils/Oitv
-Alvis/Pjuw
-Alvita/Smsf
-Alvīne/Smsf
-Alīda/Smsf
-Alīna/Smsf
-Alīne/Smsf
-Alūksne/S
-Alžīra/S
-Alžīrija/S
-Amadejs/O
-Amalda/Smsf
-Amanda/Smsf
-Amanta/Smsf
-Ambeļi/o
-Amele/S
-Amerika/Sm
-Amilda/Smsf
-Amsterdama/S
-Amula/Smsf
-Amālija/Smsf
-Amūra/S
-Anastasija/Smsf
-Anatolijs/Oi
-Anatols/Oitv
-Ance/Smsf
-Anda/Smsf
-Andalūzija/S
-Andersens/O
-Andersons/O
-Andi/o
-Andis/Pjuw
-Andora/S
-Andra/Smsf
-Andrejosta/S
-Andrejs/Oitv
-Andrejsala/S
-Andreta/Smsf
-Andrievs/Oitv
-Andris/Pjuw
-Andrupene/S
-Andrupīte/Sm
-Andulis/Pjuw
-Andīna/Smsf
-Andžejs/Oitv
-Andžs/Oitv
-Anete/Smsf
-Angelika/Smsf
-Anglija/S
-Angola/S
-Angulēma/S
-Anisa/Smsf
-Anita/Smsf
-Anitra/Smsf
-Ankara/S
-Anna/Smsf
-Annemarija/Smsf
-Annenieki/o
-Annija/Smsf
-Anniņmuiža/S
-Anrijs/Oitv
-Ansgars/Oitv
-Ansis/Pjuw
-Anta/Smsf
-Antalja/S
-Antante/S
-Antarktika/S
-Antarktīda/S
-Antis/Pjuw
-Antiļas/m
-Antiņš/Oi
-Antonija/Smsf
-Antonijs/Oi
-Antons/Oitv
-Antoņina/Smsf
-Antra/Smsf
-Antuļi/o
-Antverpene/Sm
-Antūži/o
-Anubis
-Anvars/Oitv
-Anšlavs/Oitv
-Apalači/o
-Ape/S
-Apenīni/o
-Apgulde/S
-Apiņupe/Sm
-Apolonija/Smsf
-Apolons/O
-Apple
-Apriķi/o
-Apškalne/Sm
-Apšuciems/O
-Apšupe/Sm
-Ararats/O
-Ardis/Pjuw
-Arendole/S
-Argentīna/S
-Argods/Oitv
-Ariadne/Smsf
-Arianda/Smsf
-Aristotelis/P
-Arita/Smsf
-Arizona/S
-Arkanzasa/S
-Arktika/S
-Arkādija/Smsf
-Arkādijs/Oitv
-Arlita/Smsf
-Armanda/Smsf
-Armands/Oitv
-Armēnija/S
-Armīns/Oitv
-Arnis/Pjuw
-Arnita/Smsf
-Arno/=
-Arnolds/Oitv
-Arta/Smsf
-Artis/Pjuw
-Arturs/Oi
-Artūrs/Oitv
-Aruba/S
-Arveds/Oitv
-Arvils/Oitv
-Arvis/Pjuw
-Arvīds/Oitv
-Arābija/S
-Asare/S
-Asarupe/Sm
-Asja/Smsf
-Askolds/Oitv
-Asna/Smsf
-Asnate/Smsf
-Asne/Smsf
-Aspazija/S
-Astana/S
-Astrahaņa/S
-Astrīda/Smsf
-Astrīds/Oitv
-Asunsjona/S
-Asīrija/S
-Asūne/S
-Atašiene/S
-Atgāzene/S
-Atis/Pjuw
-Atlantija/S
-Atspuka/S
-Atstars/Oitv
-Atēna/Sm
-Auce/Smsf
-Auciems/O
-Audra/Smsf
-Audris/Pjuw
-Audriņi/o
-Audupīte/Sm
-Augstkalne/S
-Augstroze/S
-Auguste/Smsf
-Augustīns/O
-Augškurzeme/Sm
-Augšlīgatne/Sm
-Augšnemuna/S
-Augštaitija/S
-Augšvolga/S
-Augšzemgale/Sm
-Auleja/S
-Aumeisteri/o
-Auri/o
-Aurora/Smsf
-Aurēlija/Smsf
-Auseklis/Pjuw
-Ausmis/Pjuw
-Austra/Smsf
-Austrija/S
-Austris/Pjuw
-Austroungārija/S
-Austrumbaltija/S
-Austrumeiropa/S
-Austrumindija/S
-Austrumlatgale/Sm
-Austrumlatvija/S
-Austrumprūsija/S
-Austrumsibīrija/S
-Austrumtimora/S
-Austrumvidzeme/Sm
-Austrumvācija/S
-Austrumāzija/S
-Austrālija/S
-Austrālāzija/S
-Aušvice/Sm
-Azerbaidžāna/S
-Azoru
-Azova/S
-Aīda/Smsf
-Aļaska/S
-Aļģirds/Oitv
-Aļģirts/Oitv
-Aļģis/Pjuw
-Ašhabada/S
-Babete/Smsf
-Babilona/S
-Babilonija/S
-Babīte/S
-Bagdāde/S
-Bahamas/m
-Bahreina/S
-Bahs/O
-Baiba/Smsf
-Baikāls/O
-Bakingemšīra/S
-Baldone/S
-Balgale/S
-Bali
-Balkāni/o
-Baloži/o
-Baložupe/Sm
-Baltezers/O
-Baltija/S
-Baltimora/S
-Baltinava/S
-Baltiņi/o
-Baltkrievija/S
-Balupe/S
-Balvi/o
-Balvis/Pjuw
-Bamako
-Bandžula/S
-Bangkoka/S
-Bangladeša/S
-Bankoka/S
-Barba/Smsf
-Barbadosa/S
-Barbara/Smsf
-Barkava/S
-Barselona/S
-Basi/o
-Bastejkalns/O
-Baumgartena/S
-Bauska/S
-Baušķenieks/Oi
-Bavārija/S
-Baņuta/Smsf
-Beatrise/Smsf
-Beberbeķi/o
-Bebrene/S
-Bebri/o
-Bebrupe/Sm
-Bedfordšīra/S
-Beiruta/S
-Beja/S
-Bekingema/S
-Belcebuls/O
-Belfāsta/S
-Belgrada/S
-Beliza/S
-Bella/Smsf
-Bels/O
-Benedikts/Oitv
-Bengālija/S
-Benilukss/O
-Benina/S
-Benita/Smsf
-Benjamiņš/Oitv
-Bergena/S
-Berlīne/S
-Bermudu
-Bernadeta/Smsf
-Berne/S
-Bernedīne/Smsf
-Bernhards/Oitv
-Bernāti/o
-Berta/Smsf
-Bertolds/Oitv
-Bertrams/Oitv
-Besarābija/S
-Betija/Smsf
-Betlēme/S
-Beverīna/S
-Beāte/Smsf
-Beļava/S
-Beļģija/S
-Bierants/Oitv
-Biernis/Pjuw
-Bieķensala/S
-Biksti/o
-Bilbao
-Bilska/S
-Birbele/S
-Birma/S
-Birmingema/S
-Biruta/Smsf
-Birzgale/S
-Birzkalne/Sm
-Birži/o
-Bisau
-Bizantija/S
-Biķernieki/o
-Blankaskrogs/O
-Blankfelde/S
-Blaumanis/P
-Blome/S
-Blonti/o
-Blīdene/S
-Bodnieki/o
-Bogota/S
-Bohēmija/S
-Bolderāja/S
-Bolīvija/S
-Bombeja/S
-Bonna/S
-Boputatstvana/S
-Boriss/Oitv
-Bormaņi/o
-Borneo
-Bosfors/Oi
-Bosnija/S
-Botsvāna/S
-Boķi/o
-Boļeslavs/Oitv
-Brails/O
-Braitona/S
-Braki/o
-Bramberģe/S
-Brandenburga/S
-Brankas/m
-Branti/o
-Braslava/S
-Bratislava/S
-Brazīlija/S
-Bredforda/S
-Brencis/Pjuw
-Brenguļi/o
-Bridžtauna/S
-Briežuciems/O
-Briežupe/Sm
-Brigadere/Sm
-Brigi/o
-Brigita/Smsf
-Brisbena/S
-Brisele/S
-Bristole/Sm
-Britānija/S
-Brno
-Brocēni/o
-Brodaiža/S
-Brodveja/S
-Bronksa/S
-Broņislava/Smsf
-Broņislavs/Oitv
-Bruklina/S
-Brunava/S
-Bruneja/S
-Brunhilde/Smsf
-Brunis/Pjuw
-Bruno/=
-Brēmene/S
-Budapešta/S
-Budberga/S
-Budejovice/Sm
-Buenosairesa/S
-Bufalo
-Bukaiši/o
-Bukareste/S
-Bulduri/o
-Bulgārija/S
-Bunka/S
-Burgundija/S
-Burkinafaso
-Burtnieki/o
-Burundi
-Butnāri/o
-Buļļezers/O
-Buļļupe/S
-Buļļusala/S
-Bābele/S
-Bādenbādene/S
-Bānūži/o
-Bārbala/Smsf
-Bārta/S
-Bāzele/S
-Bēne/S
-Bērstele/S
-Bērtulis/Pjuw
-Bērvircava/S
-Bērzaune/S
-Bērzciems/O
-Bērze/S
-Bērzgale/S
-Bērzieši/o
-Bērzkalne/S
-Bērzkrogs/O
-Bērzpils/S
-Bēthovens/O
-Bīriņi/o
-Būhenvalde/Sm
-Būtiņģe/S
-Carnikava/S
-Cecīlija/Smsf
-Ceilona/S
-Cekule/S
-Cempi/o
-Centa/Smsf
-Centis/Pjuw
-Centrālamerika/S
-Centrāleiropa/S
-Centrāltirgus/S
-Centrālāfrika/S
-Centrālāzija/S
-Cera/Smsf
-Ceraukste/S
-Ceronis/Pjuw
-Cesvaine/S
-Cibla/S
-Cicerons/O
-Ciecere/S
-Ciemupe/S
-Cilda/Smsf
-Cilde/Smsf
-Cindija/Smsf
-Ciāna/S
-Code/S
-Cēre/S
-Cēres
-Cērkste/S
-Cērpene/S
-Cēsis/m
-Cēzars/O
-Cīrava/S
-Cīrihe/S
-Dabra/S
-Dace/Smsf
-Dagda/S
-Dagestāna/S
-Dagmāra/Smsf
-Dagne/Smsf
-Dagnija/Smsf
-Dagnis/Pjuw
-Daibe/S
-Daidze/Smsf
-Daiga/Smsf
-Daigone/Smsf
-Daila/Smsf
-Dailis/Pjuw
-Dailonis/Pjuw
-Dainida/Smsf
-Dainis/Pjuw
-Dainuvīte/Sm
-Daira/Smsf
-Dairis/Pjuw
-Dakara/S
-Dakota/S
-Dalī
-Damaska/S
-Dana/Smsf
-Danciga/S
-Daniela/Smsf
-Daniēls/Oitv
-Dans/Oitv
-Danute/Smsf
-Dardaneļi/o
-Daris/Pjuw
-Darvins/O
-Daudzese/S
-Daudzeva/S
-Daugava/S
-Daugavgrīva/S
-Daugavieši/o
-Daugavmala/S
-Daugavpils/S
-Daugmale/S
-Daugule/S
-Daugulis/Pjx
-Dauguļi/o
-Daukste/S
-Dauma/Smsf
-Daumants/Oitv
-Daunis/Pjuw
-Dauģirts/Oitv
-Davosa/S
-Debora/Smsf
-Deglavs/O
-Degole/S
-Degumnieki/o
-Dekarts/O
-Dekšāres/m
-Delavēra/S
-Delfi/o
-Deli
-Demene/S
-Demerova/S
-Denise/Smsf
-Denvera/S
-Detroita/S
-Devonšīra/S
-Didriķis/Pjuw
-Didzis/Pjuw
-Dienvidamerika/S
-Dienvidanglija/S
-Dienvidaustrumeiropa/S
-Dienvidaustrumāzija/S
-Dienvidaustrālija/S
-Dienvidbrazīlija/S
-Dienviddakota/S
-Dienvideiropa/S
-Dienvidfrancija/S
-Dienvidigaunija/S
-Dienvidkarolīna/S
-Dienvidkoreja/S
-Dienvidkrievija/S
-Dienvidkurzeme/S
-Dienvidlatgale/Sm
-Dienvidlibāna/S
-Dienvidrietumeiropa/S
-Dienvidsahalīna/S
-Dienvidslāvija/S
-Dienvidtirole/Sm
-Dienvidvelsa/S
-Dienvidāfrika/S
-Dienvidāzija/S
-Dienvidķīna/S
-Digmārs/Oitv
-Digna/Smsf
-Dignāja/S
-Dikļi/o
-Dina/Smsf
-Dinamo
-Dinija/Smsf
-Dionīss/O
-Diseldorfa/S
-Disnejlenda/Sm
-Dita/Smsf
-Diāna/Smsf
-Dižona/S
-Dižstende/S
-Dobele/S
-Dole/S
-Doloresa/Smsf
-Dominika/S
-Donalds/Oitv
-Donats/Oitv
-Donava/S
-Donis/Pjuw
-Donāts/Oitv
-Dora/Smsf
-Dorisa/Smsf
-Dorseta/S
-Dostojevskis/P
-Drabeši/o
-Dravis/Pjuw
-Dreiliņi/o
-Dricāni/o
-Drosma/Smsf
-Drosmis/Pjuw
-Droztala/Smsf
-Drusti/o
-Druviena/S
-Druvis/Pjuw
-Druvvaldis/Pjuw
-Drēzdene/S
-Dubeņi/o
-Dublina/S
-Dubna/S
-Dubuļi/o
-Dukstigals/O
-Dunalka/S
-Dunava/S
-Dundaga/S
-Dunika/S
-Dunte/S
-Durbe/S
-Dursupe/S
-Dutka/S
-Duvra/S
-Dušanbe/Sm
-Dviete/S
-Dzeguzēni/o
-Dzegužkalns/O
-Dzelde/Smsf
-Dzelzava/S
-Dzidra/Smsf
-Dzidris/Pjuw
-Dziedra/Smsf
-Dziesmusvētki/o
-Dzimtmisa/S
-Dzinta/Smsf
-Dzintara/Smsf
-Dzintarkrasts/O
-Dzintra/Smsf
-Dzirciems/O
-Dziļleja/S
-Dzērbene/S
-Dzīlis/Pjuw
-Dāgs/Oitv
-Dāna/Smsf
-Dāniels/Oitv
-Dānieļi/o
-Dānija/S
-Dārta/Smsf
-Dāvids/Oitv
-Dāvis/Pjuw
-Dēkla/Smsf
-Dīsburga/S
-Dņepra/S
-Dūda/Smsf
-Dūņezers/O
-Džakarta/S
-Džeimsa/S
-Džibuti
-Džo
-Džons/Oitv
-Džordžija/S
-Džordžtauna/S
-Džuljeta/Smsf
-Džūkste/S
-Eda/Smsf
-Edgars/Oitv
-Edijs/Oitv
-Edinburga/S
-Edips/O
-Edmunds/Oitv
-Edmārs/Oitv
-Edna/Smsf
-Eduards/Oitv
-Edvarts/Oitv
-Edvīns/Oitv
-Edīte/Sm
-Edžiņš/Oi
-Edžus/Sm
-Efeza/S
-Egeja/S
-Egija/Smsf
-Egils/Oitv
-Egita/Smsf
-Eglons/Oitv
-Egmonts/Oitv
-Egons/Oitv
-Egīls/Oitv
-Egļuciems/O
-Eifrata/S
-Einards/Oitv
-Einārs/Oitv
-Eiridīke/Sm
-Eiropa/S
-Eirovīzija/S
-Eirāzija/S
-Eisaks/Oix
-Eivona/S
-Eiženija/Smsf
-Eižens/Oitv
-Ekvadora/S
-Elba/S
-Eldorado
-Eleja/S
-Elena/Smsf
-Eleonora/Smsf
-Elfa/Smsf
-Elfrīda/Smsf
-Elga/Smsf
-Elgars/Oitv
-Elija/
-Elijam/
-Elijas/
-Eliju/
-Elijā/
-Eliss/Oitv
-Elita/Smsf
-Elizabete/Smsf
-Elkšņi/o
-Ella/Smsf
-Ellena/Smsf
-Elma/Smsf
-Elmara/Smsf
-Elmārs/Oitv
-Elmīra/Smsf
-Elna/Smsf
-Elste/S
-Elva/Smsf
-Elvijs/Oitv
-Elvis/Pjuw
-Elvita/Smsf
-Elvīra/Smsf
-Elza/Smsf
-Elīna/Smsf
-Elīza/Smsf
-Emanuels/Oitv
-Emburga/S
-Embūte/S
-Emirāti/o
-Emma/Smsf
-Emānuels/Oitv
-Emīlija/Smsf
-Emīls/Oitv
-Endzele/S
-Engure/S
-Epikūrs/O
-Erasts/Oitv
-Erevāna/S
-Erhards/Oitv
-Eritreja/S
-Erlands/Oitv
-Ermitāža/S
-Erna/Smsf
-Ernests/Oitv
-Ernestīne/Smsf
-Ernsts/Oitv
-Erots/O
-Ervīns/Oitv
-Eseksa/S
-Esmeralda/Smsf
-Esperanto
-Estere/Smsf
-Etiopija/S
-Euratom
-Eva/Smsf
-Evarts/Oitv
-Evelīna/Smsf
-Everests/O
-Everita/Smsf
-Everts/Oitv
-Evija/Smsf
-Evita/Smsf
-Ezere/S
-Ezerkalne/S
-Ezernieki/o
-Ežezers/O
-Eži/o
-Fanija/Smsf
-Farēru
-Fausts/O
-Felicianova/S
-Felicita/Smsf
-Feniķija/S
-Ferdinands/Oitv
-Fibonači/=
-Fidži
-Filadelfija/S
-Filips/Oitv
-Filipīnas/m
-Fjodors/Oi
-Flandrija/S
-Florence/S
-Florida/S
-Folklenda/S
-Fortūna/Smsf
-Franapole/S
-Francija/S
-Francis/Pjuw
-Franciska/Smsf
-Frankfurte/S
-Frederiks/Oitv
-Fredis/Pjuw
-Freids/O
-Fricis/Pjuw
-Fridolins/Oitv
-Fridrichs/Oitv
-Frīda/Smsf
-Frīderika/Smsf
-Frīdis/Pjuw
-Frītauna/S
-Frīģija/S
-Fārenheits/Oi
-Fēlikss/Oitv
-GB/=
-GHz/=
-GJ/=
-GWh/=
-Gabona/S
-Gabriēls/Oitv
-Gaidis/Pjuw
-Gaigalava/S
-Gailīši/o
-Gaismaspils/S
-Gaits/Oitv
-Gaiziņkalns/O
-Gaiziņš/O
-Gaiķi/o
-Gaiļezers/O
-Galante/S
-Galgauska/S
-Galileja/S
-Galilejs/O
-Galēni/o
-Gambija/S
-Gana/S
-Ganga/S
-Gardene/S
-Garezers/O
-Garkalne/S
-Garlībs/Oitv
-Gastons/Oitv
-Gatarta/S
-Gatis/Pjuw
-Gauja/S
-Gaujiena/S
-Gavartīne/S
-Gaveiki/o
-Gavieze/S
-Gaza/S
-Gazprom
-Gaļina/Sm
-Gdaņska/S
-GeV/=
-Gebhards/Oitv
-Geigers/O
-Genoveva/Smsf
-Georgs/Oitv
-Geraldine/Smsf
-Gerda/Smsf
-Gerhards/Oitv
-Germi/o
-Gestapo
-Gibraltārs/O
-Gija/Smsf
-Gijs/Oitv
-Gilgamešs/O
-Ginta/Smsf
-Ginters/Oitv
-Gints/Oitv
-Gita/Smsf
-Glorija/Smsf
-Glostera/S
-Glosteršīra/S
-Glāzgova/S
-Glāzšķūnis/P
-Glāžšķūnis/P
-Gobziņš/O
-Gogolis/P
-Golgata/S
-Golgāta/S
-Golvari/o
-Gomeļa/S
-Gorkijs/O
-Gotfrīds/Oitv
-Gothards/Oitv
-Gotlande/S
-Gotlibs/Oitv
-Gotlībs/Oi
-Gramzda/S
-Granada/S
-Graudupe/S
-Grebņeva/S
-Gregors/Oitv
-Grenctāle/S
-Grenlande/S
-Grenči/o
-Gricgale/S
-Grieta/Smsf
-Grieķija/S
-Griniča/S
-Grobiņa/S
-Groningena/S
-Grostona/S
-Groznija/S
-Grundzāle/S
-Gruzija/S
-Grāca/S
-Grāveri/o
-Grīziņkalns/O
-Guama/S
-Gudenieki/o
-Gudruna/Smsf
-Gudrīte/Sm
-Gudrūna/Smsf
-Gulbene/S
-Gulbēre/S
-Guna/Smsf
-Gunda/Smsf
-Gundabis/Pjuw
-Gundars/Oitv
-Gunis/Pjuw
-Gunita/Smsf
-Gunta/Smsf
-Guntars/Oitv
-Guntis/Pjuw
-Guntra/Smsf
-Guntris/Pjuw
-Gunvaldis/Pjuw
-Gunvaris/Pjuw
-Gunārs/Oitv
-Gustavs/Oitv
-Guste/Smsf
-Gusts/Oitv
-Gvadelupa/S
-Gvatemala/S
-Gvido/=
-Gvineja/S
-Gviāna/S
-Gārsene/S
-Gēte
-Gēteborga/S
-Gētem
-Gētes
-Gēti
-Gētē
-Gīzela/Smsf
-Habarovska/S
-Haiti
-Halina/Smsf
-Hamburga/S
-Hamlets/O
-Hanna/Smsf
-Hanoja/S
-Hansabanka/S
-Hanss/Oi
-Hanza/S
-Haralds/Oitv
-Harare/Sm
-Hardijs/Oitv
-Harijs/Oitv
-Harkova/S
-Hartuma/S
-Havaju
-Havanna/S
-Hedviga/Smsf
-Heidelberga/S
-Heinriks/Oitv
-Helga/Smsf
-Helma/Smsf
-Helmuts/Oitv
-Helmārs/Oitv
-Helsinki/o
-Helvijs/Oitv
-Helēna/Smsf
-Hempšīra/S
-Henriete/Smsf
-Henrijs/Oitv
-Herberts/Oitv
-Hercegovina/S
-Hermanis/Pjuw
-Hermejs/O
-Hermīne/Smsf
-Hersona/S
-Herta/Smsf
-Hifa/S
-Hilda/Smsf
-Hildegarde/Smsf
-Himalaji/o
-Hipokrāts/O
-Hirosima/S
-Hitlers/O
-Hjūstona/S
-Holande/S
-Holivuda/S
-Homērs/O
-Hondurasa/S
-Honkonga/S
-Horvātija/S
-Hošimina/S
-Hudzona/S
-Hugo/=
-Hz/=
-Hāga/S
-Hārlema/S
-Hēgelis/P
-Hūrons/Oi
-Ibiza/S
-Ibērija/S
-Ida/Smsf
-Iecava/S
-Ieriķi/o
-Igaunija/S
-Ignalina/S
-Ignats/Oitv
-Igors/Oitv
-Ija/Smsf
-Ikars/Oitv
-Ikšķile/S
-Ildze/Smsf
-Ileāna/Smsf
-Ilga/Smsf
-Ilgmārs/Oitv
-Ilgona/Smsf
-Ilgonis/Pjuw
-Ilgvars/Oitv
-Ilinoisa/S
-Ilizana/Smsf
-Iliāda/S
-Ilma/Smsf
-Ilmāja/S
-Ilmāra/Smsf
-Ilmārs/Oitv
-Ilona/Smsf
-Iluta/Smsf
-Ilva/Smsf
-Ilvars/Oitv
-Ilvija/Smsf
-Ilze/Smsf
-Ilzene/S
-Ilzeskalns/O
-Ilūkste/S
-Imalda/Smsf
-Imanta/Smsf
-Imants/Oitv
-Imula/Smsf
-Ina/Smsf
-Inciems/O
-Indars/Oitv
-Indianapolisa/S
-Indija/S
-Indiāna/S
-Indonēzija/S
-Indostāna/S
-Indoķīna/S
-Indra/Smsf
-Indris/Pjuw
-Indriķis/Pjuw
-Indrāni/o
-Indulis/Pjuw
-Ine/Smsf
-Inese/Smsf
-Inesis/Pjuw
-Ineta/Smsf
-Ineši/o
-Inga/Smsf
-Ingars/Oitv
-Ingeborga/Smsf
-Ingmārs/Oitv
-Ingrīda/Smsf
-Inguna/Smsf
-Inguns/Oitv
-Ingus/Sm
-Ingvars/Oitv
-Ingūna/Smsf
-Inita/Smsf
-Insbruka/S
-Inta/Smsf
-Intars/Oitv
-Internets/O
-Interpols/O
-Intra/Smsf
-Ints/Oitv
-Inuta/Smsf
-Ināra/Smsf
-Inārs/Oitv
-Inčukalns/O
-Ipiķi/o
-Ipolits/Oitv
-Ira/Smsf
-Iraida/Sm
-Iraīda/Smsf
-Irita/Smsf
-Irkutska/S
-Irlava/S
-Irma/Smsf
-Irmgarde/Smsf
-Irtiša/S
-Irvita/Smsf
-Irāka/S
-Irāna/S
-Irēna/Smsf
-Irīda/Smsf
-Irīna/Smsf
-Irši/o
-Islamabada/S
-Islande/S
-Istalsna/S
-Istra/S
-Ita/Smsf
-Itālija/S
-Iva/Smsf
-Ivanda/Smsf
-Ivande/S
-Ivans/Oi
-Ivars/Oitv
-Iveta/Smsf
-Ivis/Pjuw
-Ivita/Smsf
-Ivo/=
-Ivonna/Smsf
-Iza/Smsf
-Izabella/Smsf
-Izanda/Smsf
-Izidors/Oitv
-Izolde/Smsf
-Izraēla/S
-Izvalta/S
-Izīda/Smsf
-Iļģuciems/O
-Jadviga/Smsf
-Jagailis/Pjuw
-Jahve
-Jahvem
-Jahves
-Jahvi
-Jahvē
-Jalta/S
-Jamaika/S
-Jamala/S
-Jana/Smsf
-Janapole/S
-Jancis/Pjuw
-Janka/
-Jankam/
-Jankas/
-Janku/
-Jankā/
-Jankām/
-Jankās/
-Janīna/Smsf
-Japāna/S
-Jarmuts/Oitv
-Jaroslavļa/S
-Jasmuiža/S
-Jaunaglona/S
-Jaunalūksne/S
-Jaunanna/S
-Jaunauce/S
-Jaunbakāni/o
-Jaunbērze/S
-Jaundienvidvelsa/S
-Jaungads/Oi
-Jaungulbene/S
-Jaungvineja/S
-Jaunjelgava/S
-Jaunjērcēni/o
-Jaunkaledonija/S
-Jaunkalsnava/S
-Jaunklidzis/P
-Jaunlaicene/S
-Jaunlutriņi/o
-Jaunmārupe/S
-Jaunmēmele/S
-Jaunmīlgrāvis/P
-Jaunogre/S
-Jaunokra/S
-Jaunolaine/S
-Jaunpiebalga/S
-Jaunpils/S
-Jaunrauna/S
-Jaunsaule/S
-Jaunskotija/S
-Jaunskulte/S
-Jaunsudrabiņš/O
-Jaunsvirlauka/S
-Jaunsāti/o
-Jaunzēlande/S
-Jautris/Pjuw
-Jautrīte/Sm
-Jehova/
-Jehovam/
-Jehovas/
-Jehovu/
-Jehovā/
-Jelgava/S
-Jemena/S
-Jeremija/
-Jeremijam/
-Jeremijas/
-Jeremiju/
-Jersika/S
-Jeruzaleme/S
-Jesaja/
-Jesajam/
-Jesajas/
-Jesaju/
-Jete/Smsf
-Jevgeņija/Smsf
-Jevgeņijs/Oitv
-Jezups/Oitv
-Jitlande/Sm
-Joahims/Oitv
-Jogita/Smsf
-Johanna/Smsf
-Johannesburga/S
-Jokohama/S
-Jolanta/Smsf
-Jona/Smsf
-Jonass/Oitv
-Jonatāns/Oitv
-Jordisa/Smsf
-Jordāna/S
-Jordānija/S
-Jorens/Oitv
-Jorka/S
-Jorkšīra/S
-Joāna/Smsf
-Judīte/Sm
-Jugla/S
-Jukona/S
-Juliana/Smsf
-Juliāns/Oitv
-Jumurda/S
-Junora/Smsf
-Jupiters/O
-Jurate/Smsf
-Jurijs/Oi
-Juris/Pjuw
-Jurģi/o
-Jurģis/Pjuw
-Justins/Oitv
-Justs/Oitv
-Justīne/Smsf
-Juta/Smsf
-Jānis/Pjuw
-Jātvingija/S
-Jāzeps/Oitv
-Jāņmuiža/S
-Jāņuciems/O
-Jāņukalns/O
-Jāņuvārti/o
-Jēkabnieki/o
-Jēkabpils/S
-Jēkabs/Oitv
-Jērika/S
-Jēzuliņš/O
-Jēzus/S
-Jūdas/=
-Jūdaži/o
-Jūdeja/S
-Jūlija/Smsf
-Jūrkalne/S
-Jūrmalciems/O
-Jūsmiņš/Oitv
-Kabile/S
-Kaboverde/S
-Kabula/S
-Kadaga/S
-Kadaraša/S
-Kadrija/Smsf
-Kaibala/S
-Kaigi/o
-Kaijciems/O
-Kains/O
-Kaira/Smsf
-Kairīši/o
-Kaiva/Smsf
-Kaive/S
-Kaldabruņa/S
-Kalevipoegs/O
-Kalgari
-Kalifornija/S
-Kalkuta/S
-Kalkūne/S
-Kalnaciems/O
-Kalnakrogs/O
-Kalncempji/o
-Kalnciems/O
-Kalniena/S
-Kalnišķi/o
-Kalnāres/m
-Kalpaks/O
-Kalsnava/S
-Kaltene/S
-Kalupe/S
-Kalvene/S
-Kalvis/Pjuw
-Kalvāni/o
-Kalēti/o
-Kambodža/S
-Kambrija/S
-Kamerūna/S
-Kamila/Smsf
-Kamradzis/Pj
-Kamčatka/S
-Kanbera/S
-Kandava/S
-Kangari/o
-Kangars/Oi
-Kantinieki/o
-Kants/O
-Kanzasa/S
-Kanāda/S
-Kanārijas/
-Kanāriju/
-Kapitolijs/O
-Kapiņi/o
-Karabaha/S
-Karakasa/S
-Karači
-Karina/Smsf
-Karla/Smsf
-Karlīna/Smsf
-Karmena/Smsf
-Karola/Smsf
-Karpati/o
-Kartāga/S
-Karva/S
-Karēlija/S
-Karību
-Karīna/Smsf
-Kasablanka/S
-Kaspars/Oitv
-Kaspija/S
-Kastīlija/S
-Katalonija/S
-Kate/Smsf
-Katlakalns/O
-Katmandu
-Katrīna/Smsf
-Katrīndambis/P
-Katvari/o
-Kaudzīši/o
-Kauguri/o
-Kaukāzs/O
-Kaunata/S
-Kaups/Oitv
-Kauņa/S
-Kazahija/S
-Kazahstāna/S
-Kazaņa/S
-Kazdanga/S
-Kazimirova/S
-Kazimirs/Oitv
-Kaķenieki/o
-Kaļiņingrada/S
-Kaļķi/o
-Keiptauna/S
-Kembridža/S
-Kembridžšīra/S
-Kemerova/S
-Kenija/S
-Kenta/S
-Kenterberija/S
-Kentuki
-Kigali
-Kijeva/S
-Kilimandžāro
-Kingstona/S
-Kintija/Smsf
-Kinšasa/S
-Kioto
-Kipra/S
-Kira/Smsf
-Kirgizstāna/S
-Kirgīzija/S
-Kiribati
-Kitija/Smsf
-Kito
-Kišiņeva/S
-Klaipēda/S
-Klapkalnciems/O
-Klarisa/Smsf
-Klaudija/Smsf
-Klaudijs/Oitv
-Kleisti/o
-Klements/Oitv
-Klementīne/Smsf
-Kleopatra/Smsf
-Klieņi/o
-Klinta/Smsf
-Klitija/Smsf
-Kliģene/S
-Klondaika/S
-Klostere/S
-Klāra/Smsf
-Klāss/Oitv
-Klāvs/Oitv
-Klīvlenda/S
-Knuts/Oitv
-Kobe/S
-Kocēni/o
-Koknese/S
-Koknesis/Pjuw
-Kolka/S
-Kolombo
-Kolorado
-Kolorādo
-Kolumbija/S
-Komoru
-Konektikuta/S
-Konfūcijs/O
-Kongo
-Konkordija/Smsf
-Konrāds/Oitv
-Konstance/Smsf
-Konstantinopole/S
-Konstantīns/Oitv
-Kopenhāgena/S
-Kora/Smsf
-Kordiljeri/o
-Koreja/S
-Korinta/S
-Kornelijs/Oitv
-Korneti/o
-Kornvola/S
-Kornēlija/Smsf
-Kornēlijs/Oi
-Korsika/S
-Korģene/S
-Kosova/S
-Kostarika/S
-Kotdivuāra/S
-Koventri
-Krakova/S
-Krape/S
-Krasnojarska/S
-Krasti/o
-Kraukļi/o
-Krievija/S
-Krievzeme/S
-Krima/S
-Krimulda/S
-Krimūnas/m
-Krista/Smsf
-Kristaps/Oitv
-Kristiāna/Smsf
-Kristiāns/Oitv
-Kristofers/Oitv
-Krists/Oitv
-Kristus/Sm
-Kristīne/Smsf
-Krišjānis/Pjuw
-Krišjāņi/o
-Krišs/Oitv
-Krote/S
-Kroņauce/S
-Krustakmens/O
-Krustpils/S
-Kruķi/o
-Krāslava/S
-Krēta/S
-Krūmāji/o
-Ksenija/Smsf
-Kualalumpura/S
-Kuba/S
-Kubuļi/o
-Kuiviži/o
-Kuks/O
-Kukšas/m
-Kuldīga/S
-Kumbuļi/o
-Kuprava/S
-Kurbads/O
-Kurdistāna/S
-Kurmene/S
-Kursīši/o
-Kurzeme/Ss
-Kusa/S
-Kuveita/S
-Kuzbass/O
-Kušneri/o
-Kvebeka/S
-Kvīnslenda/S
-Kākciems/O
-Kārkli/o
-Kārlis/Pjuw
-Kārsava/S
-Kārzdaba/S
-Kārķi/o
-Kārļi/o
-Kāvi/o
-Kēnigsberga/S
-Kūdums/O
-LVL/=
-Labrencis/Pjuw
-Labīte/Sm
-Lagosa/S
-Lahora/S
-Laida/Smsf
-Laidi/o
-Laidze/S
-Laila/Smsf
-Laima/Smsf
-Laimdota/Smsf
-Laimdots/Oitv
-Laimis/Pjuw
-Laimiņš/Oitv
-Laimnesis/Pjuw
-Laimonis/Pjuw
-Laimrota/Smsf
-Laine/Smsf
-Lalita/Smsf
-Lamanšs/O
-Lameķins/Oitv
-Lana/Smsf
-Lankašīra/S
-Laosa/S
-Lapasa/S
-Lapmežciems/O
-Lapzeme/S
-Laris/Pjuw
-Larisa/Smsf
-Lasvegasa/S
-Late/Smsf
-Latgale/Ss
-Lattelecom
-Lattelekom
-Latvenergo
-Latvija/S
-Latīņamerika/S
-Laubere/S
-Laucese/S
-Lauciene/S
-Lauderi/o
-Launkalne/S
-Laura/Smsf
-Laurciems/O
-Lauris/Pjuw
-Lautere/S
-Lavuazjē/=
-Lavīde/S
-Lavīze/Smsf
-Lazdona/S
-Lazdukalns/O
-Lašupe/S
-Leibnics/O
-Leidene/S
-Leimaņi/o
-Leipciga/S
-Lejasciems/O
-Lejaskurzeme/S
-Lejassaksija/S
-Lejasstradi/o
-Lejasstrazdi/o
-Lelde/Smsf
-Lendza/S
-Lendži/o
-Lenora/Smsf
-Leo/=
-Leokādija/Smsf
-Leonards/Oitv
-Leonija/Smsf
-Leonora/Smsf
-Leons/Oitv
-Leontīne/Smsf
-Leonīda/Smsf
-Leonīds/Oitv
-Leopolds/Oitv
-Lesoto
-Lestene/S
-Lestera/S
-Lesteršīra/S
-Letonika/S
-Libāna/S
-Libērija/S
-Lida/Smsf
-Lidija/Smsf
-Liega/Smsf
-Lielaiskrogs/O
-Lielauce/S
-Lielbritānija/S
-Lielezers/O
-Lielkrievija/S
-Lielplatone/S
-Lielstraupe/S
-Lielsvitene/S
-Lielupe/S
-Lielvidzeme/S
-Lielvircava/S
-Lielvācija/S
-Lielvārde/S
-Lielvārdis/P
-Liena/Smsf
-Liene/Smsf
-Liepna/S
-Liepupe/S
-Liepāja/S
-Liepāre/S
-Lietuva/S
-Liezere/S
-Ligija/Smsf
-Ligita/Smsf
-Lihtenšteina/S
-Lilaste/S
-Lilita/Smsf
-Liliāna/Smsf
-Limbaži/o
-Linards/Oitv
-Linda/Smsf
-Linezers/O
-Linux
-Linčs/O
-Liona/S
-Lipsts/Oitv
-Lipušķi/o
-Lisabona/S
-Lita/Smsf
-Litene/S
-Liverpūle/Sm
-Livonija/S
-Liza/Smsf
-Lizdēni/o
-Lizete/Smsf
-Lizums/O
-Loberģi/o
-Lociki/o
-Lolita/Smsf
-Lombardija/S
-Lomi/o
-Lomonosovs/O
-Londona/S
-Lone/S
-Longailenda/S
-Longīns/Oitv
-Lonija/Smsf
-Lore/Smsf
-Loreta/Smsf
-Losandželosa/S
-Lotārs/Oitv
-Ložmetējkalns/O
-Ls/=
-Lube/S
-Lubeja/S
-Lubāna/S
-Lucavsala/S
-Lucifers/O
-Luda
-Ludi
-Ludiem
-Ludim
-Ludis
-Ludmila/Smsf
-Ludos
-Ludus
-Ludvigs/Oitv
-Ludza/S
-Ludī
-Ludītis/Pj
-Luiziāna/S
-Lukrēcija/Smsf
-Luksemburga/S
-Lumbago
-Luters/O
-Lutriņi/o
-Luvra/S
-Luīze/Smsf
-Lādezers/O
-Lāra/Smsf
-Lāčplēsis/P
-Lēdmane/S
-Lēdurga/S
-Lība/Smsf
-Lībagi/o
-Lībeka/S
-Lībija/S
-Līdumi/o
-Līgatne/S
-Līgonis/Pjuw
-Līgosvētki/o
-Līksma/Smsf
-Līksna/S
-Līna/Smsf
-Līsa/Smsf
-Līva/Smsf
-Līvbērze/S
-Līvija/Smsf
-Līvzeme/S
-Līvāni/o
-Līze/Smsf
-Līzespasts/O
-Lūcija/Smsf
-Lūcijs/Oitv
-Lūdolfs/Oitv
-Lūkass/Oitv
-Lūznava/S
-MB/=
-MHz/=
-MJ/=
-MWh/=
-Madagaskara/S
-Madars/Oitv
-Madaļa/Smsf
-Made/Smsf
-Madis/Pjuw
-Madliena/S
-Madona/S
-Madrasa/S
-Madride/S
-Madžuro
-Magadana/S
-Magda/Smsf
-Magdalēna/Smsf
-Magdeburga/S
-Magelāns/O
-Magnuss/Oitv
-Maiami
-Maiga/Smsf
-Maigonis/Pjuw
-Maigurs/Oitv
-Maija/Smsf
-Maikls/Oi
-Maikopa/S
-Maina/S
-Maira/Smsf
-Mairis/Pjuw
-Mairita/Smsf
-Majori/o
-Makao
-Makašāni/o
-Maksimilians/Oitv
-Maksis/Pjuw
-Malabo
-Malaizija/S
-Malaja/S
-Malda/Smsf
-Maldivas/
-Maldivu/
-Maliena/S
-Maljorka/S
-Malta/S
-Malvis/Pjuw
-Malvīne/Smsf
-Mandžūrija/S
-Manfreds/Oitv
-Manfrēds/Oi
-Mangaļi/o
-Mangaļsala/S
-Manhetena/S
-Manila/S
-Mančestra/S
-Maputu
-Marakeša/S
-Mareks/Oitv
-Mareta/S
-Marga/Smsf
-Margarita/Smsf
-Margita/Smsf
-Margonis/Pjuw
-Margota/Smsf
-Margots/Oitv
-Margrieta/Smsf
-Marianna/Smsf
-Marija/Smsf
-Marika/Smsf
-Marina/Smsf
-Mariona/Smsf
-Mariss/Oitv
-Marita/Smsf
-Mariuss/Oitv
-Marks/Oitv
-Markus/Sm
-Markuss/Oitv
-Marlēna/Smsf
-Marlēne/Smsf
-Maroka/S
-Marseļa/S
-Marss/O
-Marta/Smsf
-Martinika/S
-Maruta/Smsf
-Marģers/Oitv
-Marīna/Smsf
-Masačūsetsa/S
-Maskava/S
-Matejs/Oitv
-Matilde/Smsf
-Matkule/S
-Matīss/Oitv
-Matīši/o
-Mauritānija/S
-Maurīcija/S
-Mazirbe/S
-Mazlauki/o
-Mazsalaca/S
-Mazzalve/S
-Mazāzija/S
-Maķedonija/S
-Maļinova/S
-Mbit/=
-Mbps/=
-MeV/=
-Medumi/o
-Medze/S
-Medņeva/S
-Medņi/o
-Mefistofelis/Pj
-Megija/Smsf
-Mehiko
-Meinhards/Oitv
-Meirāni/o
-Meka/S
-Meksika/S
-Melburna/S
-Meldra/Smsf
-Meldris/Pjuw
-Melita/Smsf
-Melluži/o
-Melngailis/P
-Melnkalne/S
-Melnsils/O
-Melānija/Smsf
-Memfisa/S
-Mena/S
-Menarda/Smsf
-Mensfīlda/S
-Menģelsone/Sm
-Merida/Smsf
-Merilenda/S
-Merkūrs/O
-Mersede/Smsf
-Merķelis/P
-Meta/Smsf
-Mezopotāmija/S
-Meņģele/S
-Mežaparks/Oi
-Mežciems/O
-Mežgale/S
-Mežinieki/o
-Mežotne/S
-Mežupe/S
-Mežvidi/o
-Mežāre/S
-Mežāzis/Pj
-Miervalda/Smsf
-Miervaldis/Pjuw
-Miezāji/o
-Mihails/Oitv
-Mikronēzija/S
-Miks/Oitv
-Mikus/Sm
-Milda/Smsf
-Milija/Smsf
-Milisanda/Smsf
-Miltiņi/o
-Milvoki
-Milzkalne/S
-Milāna/S
-Mindaugs/Oitv
-Mineapolisa/S
-Minesota/S
-Minhauzens/O
-Minhene/Sm
-Minjona/Smsf
-Minna/Smsf
-Minska/S
-Minstere/S
-Mintauts/Oitv
-Mintāls/Oitv
-Mirdza/Smsf
-Mirga/Smsf
-Mirjama/Smsf
-Mirta/Smsf
-Misisipi
-Misūri
-Mičigana/S
-Miķelis/Pjuw
-Miķeļdiena/S
-Mjanma/S
-Mocarts/O
-Modra/Smsf
-Modris/Pjuw
-Modrīte/Sm
-Mogadīšo
-Moldova/S
-Moldāvija/S
-Molohs/O
-Monako
-Monblāns/O
-Mongolija/S
-Monika/Smsf
-Monna/Smsf
-Monpansjē
-Monreāla/S
-Monta/Smsf
-Montekarlo
-Montevideo
-Montāna/S
-Monvids/Oitv
-Monvīds/Oitv
-Mordanga/S
-More/S
-Morics/Oitv
-Moricsala/S
-Morze
-Morzem
-Morzes
-Morzi
-Morzē
-Morāvija/S
-Mozambika/S
-Mozus/S
-Mucenieki/o
-Mudrīte/Sm
-Mudīte/Sm
-Muhameds/O
-Muizenieki/o
-Mundra/Smsf
-Muntis/Pjuw
-Murjāņi/o
-Murmanska/S
-Murmastiene/S
-Mākoņkalns/O
-Māle/S
-Mālmuiža/S
-Mālpils/S
-Mālupe/S
-Māra/Smsf
-Mārciena/S
-Mārcis/Pjuw
-Mārica/Smsf
-Mārieta/Smsf
-Māris/Pjuw
-Māriņkalns/O
-Mārkalne/S
-Mārsnēni/o
-Mārtiņdiena/S
-Mārtiņš/Oitv
-Mārupe/S
-Māstrihta/S
-Māteri/o
-Mēdzūla/S
-Mēmele/S
-Mērdzene/S
-Mērnieki/o
-Mērsrags/O
-Mētriena/S
-Mīle/Smsf
-Mīlgrāvis/Pj
-Mūrmuiža/S
-Mūsa/S
-Nadīna/Smsf
-Nagļi/o
-Nairobi
-Nameda/Smsf
-Nameizis/Pjuw
-Namejs/Oitv
-Namībija/S
-Nanija/Smsf
-Nansija/Smsf
-Napoleons/O
-Narda/Smsf
-Narva/S
-Nate/Smsf
-Natālija/Smsf
-Naudaskalns/O
-Naudīte/S
-Naujene/S
-Naukšēni/o
-Naula/Smsf
-Nauris/Pjuw
-Nautrēni/o
-Neapole/S
-Nebraska/S
-Nelda/Smsf
-Nellija/Smsf
-Nemuna/S
-Neptūns/O
-Nepāla/S
-Nereta/S
-Nesteri/o
-Neveja/S
-Nica/S
-Nigēra/S
-Nigērija/S
-Nikaragva/S
-Niklāvs/Oitv
-Nikodēms/Oitv
-Nikola/Smsf
-Nikolajs/Oitv
-Nikosija/S
-Niks/Oitv
-Nils/Oitv
-Ninona/Smsf
-Nirnberga/S
-Nirza/S
-Niāra/Smsf
-Noass/O
-Nobels/O
-Norberts/Oitv
-Norfolka/S
-Noriļska/S
-Normandija/S
-Normunds/Oitv
-Norvēģija/S
-Norčēpinga/S
-Notingema/S
-Notingemšīra/S
-Novgoroda/S
-Novorosijska/S
-Novosibirska/S
-Nr./=
-Nukši/o
-Nuķis/P
-Nācarete/S
-Nīca/S
-Nīcgale/S
-Nīderlande/S
-Nīgrande/S
-Nīkrāce/S
-Nīla/S
-Nīls/Oitv
-Nītaure/S
-Odesa/S
-Odisejs/O
-Odziena/S
-Ofēlija/Sm
-Ogre/S
-Ogresgals/O
-Ohaio
-Ohotska/S
-Ojārs/Oitv
-Okeānija/S
-Oklahoma/S
-Oklenda/S
-Oksana/Smsf
-Oksforda/S
-Olafs/Oitv
-Olainfarm
-Olavs/Oitv
-Olga/Smsf
-Olimps/O
-Olita/Smsf
-Olīvija/Smsf
-Omega/S
-Omska/S
-Omula/Smsf
-Omuļi/o
-Omāna/S
-Ontārio
-Oregona/S
-Orests/Oitv
-Orinoko
-Orlova/S
-Ortrūde/Smsf
-Osaka/S
-Oskars/Oitv
-Oslo
-Osvalds/Oitv
-Otava/S
-Otaņķi/o
-Otello
-Oto/=
-Otokars/Oitv
-Otomars/Oitv
-Otomārs/Oitv
-Otīlija/Smsf
-Ozolkalns/O
-Ozolmuiža/S
-Ozolnieki/o
-Ozolpils/S
-Ozupine/S
-Oļegs/Oitv
-Oļģerts/Oitv
-Ošenieki/o
-Oškrogs/O
-Ošupe/S
-Oņegins/O
-PJ/=
-Pabaži/o
-Padone/S
-Padure/S
-Paganīni/=
-Pakistāna/S
-Palanga/S
-Palestīna/S
-Palsmane/S
-Paltons/O
-Pampāļi/o
-Panama/S
-Panevēža/S
-Paplaka/S
-Paragvaja/S
-Parma/S
-Parīze/S
-Pasiene/S
-Pastende/S
-Patmalnieki/o
-Patriks/Oi
-Patrīcija/Smsf
-Paula/Smsf
-Paulis/Pjuw
-Pauls/Oitv
-Paulīne/Smsf
-Pazlauga/S
-Pašuliene/S
-Pededze/S
-Pedele/S
-Pegazs/O
-Pekina/S
-Peloponēsa/S
-Pelēči/o
-Pelči/o
-Penkule/S
-Pensilvānija/S
-Pentagons/O
-Pepija/Smsf
-Persija/S
-Persijs/Oitv
-Petrograda/S
-Phenjana/S
-Pidriķis/Pjuw
-Piedruja/S
-Piedņestra/S
-Pieniņi/o
-Pierīga/S
-Pikaso
-Pilda/S
-Pilsblīdene/S
-Pilskalne/S
-Pilsrundāle/S
-Pilsskola/S
-Piltene/S
-Pilāts/O
-Pireneji
-Pitagors/O
-Pitkērna/S
-Pitsburga/S
-Piņķi/o
-Planks/O
-Platone/S
-Platons/O
-Pleskava/S
-Plutons/O
-Plātere/S
-Plāņi/o
-Plūdonis/P
-Pociems/O
-Pokumina/S
-Polija/S
-Polinēzija/S
-Polocka/S
-Polārzvaigzne/S
-Pomerānija/S
-Pompeja/S
-Poncijs/O
-Pope/S
-Portugāle/S
-Poseidons/O
-Potsdama/S
-Poznaņa/S
-Prauliena/S
-Preiļi/o
-Preiļupe/S
-Priekule/S
-Priekuļi/o
-Prikuļi/o
-Primorska/S
-Prometejs/O
-Provansa/S
-Prāga/S
-Prūsija/S
-Puertoriko
-Puikule/S
-Purmsāti/o
-Purvciems/O
-Puze/S
-Puša/S
-Puškins/O
-Pušmucova/S
-Pāce/S
-Pāle/S
-Pārdaugava/S
-Pārlielupe/S
-Pārogre/S
-Pārventa/S
-Pāvels/Oi
-Pāvilosta/S
-Pāvils/Oitv
-Pāvuls/O
-Pērlahārbora/S
-Pērnava/S
-Pērse/Smsf
-Pērļupe/S
-Pēterbaznīca/S
-Pēterburga/S
-Pēterdiena/S
-Pēterhofa/S
-Pēteris/Pjuw
-Pūre/S
-Radžupīte/S
-Rafaels/O
-Raganiezis/P
-Ragnārs/Oitv
-Raimonda/Smsf
-Raimonds/Oitv
-Raina/Smsf
-Rainers/Oitv
-Rainis/P
-Raipole/S
-Raita/Smsf
-Raitis/Pjuw
-Raits/Oitv
-Raivis/Pjuw
-Raivo/=
-Ralfs/Oitv
-Ramata/S
-Ramona/Smsf
-Ranka/S
-Ranna/Smsf
-Ranta/Smsf
-Ranči/o
-Rasma/Smsf
-Rasmis/Pjuw
-Rasulīte/Sm
-Ratnieki/o
-Raudupīte/S
-Rauls/Oitv
-Rauna/S
-Raņķi/o
-Rebeka/Smsf
-Regīna/Smsf
-Reikjavika/S
-Reina/Smsf
-Reinhards/Oitv
-Reinholds/Oitv
-Reinis/Pjuw
-Rembate/S
-Rembrants/O
-Remte/S
-Rencēni/o
-Renda/S
-Renita/Smsf
-Renārs/Oitv
-Renāte/Smsf
-Renāts/Oitv
-Riebiņi/o
-Rietumaustrālija/S
-Rietumbaltija/S
-Rietumberlīne/S
-Rietumeiropa/S
-Rietumindija/S
-Rietumkrievija/S
-Rietumlatgale/S
-Rietumsahāra/S
-Rietumsamoa
-Rietumvidzeme/S
-Rietumvirdžīnija/S
-Rietumvācija/S
-Rietumāfrika/S
-Riežupe/S
-Rigonda/Smsf
-Rihards/Oitv
-Rikava/S
-Riksdāgs/O
-Rimants/Oitv
-Rimicāni/o
-Rinalda/Smsf
-Rinalds/Oitv
-Ringolds/Oitv
-Riodežaneiro
-Rita/Smsf
-Rite/S
-Ritma/Smsf
-Ritvaldis/Pjuw
-Ritvars/Oitv
-Rivjēra/S
-Ričards/Oitv
-Ričmonda/S
-Ričs/Oitv
-Roberta/Smsf
-Roberts/Oitv
-Robežnieki/o
-Rodailenda/S
-Roderiks/Oitv
-Rodrigo/=
-Roja/S
-Rojupe/S
-Rolanda/Smsf
-Rolands/Oitv
-Rolfs/Oitv
-Roma/S
-Romualda/Smsf
-Romualds/Oitv
-Ronalds/Oitv
-Ropaži/o
-Rosalinde/Smsf
-Rosinante/S
-Rostoka/S
-Rostova/S
-Rosība/S
-Roterdama/S
-Rozentāls/O
-Rozula/S
-Rozālija/Smsf
-Rozēni/o
-Rožupe/S
-Ruanda/S
-Rubene/S
-Rubenss/O
-Rubeņi/o
-Rucava/S
-Rudbārži/o
-Rudzāti/o
-Rudīte/Sm
-Rugāji/o
-Rumbula/S
-Rumānija/S
-Rundāle/S
-Rundāni/o
-Ruskulova/S
-Ruta/Smsf
-Rute/Smsf
-Rušona/S
-Ružina/S
-Rāmuļi/o
-Rātsupe/Sm
-Rāzna/S
-Rēvele/S
-Rēzekne/S
-Rīdzene/S
-Rīga/S
-Rīteri/o
-Rītupe/S
-Rīva/S
-Rūdis/Pjuw
-Rūdolfs/Oitv
-Rūjiena/S
-Rūpnieki/o
-Rūsiņš/Oi
-Rūta/Smsf
-Sabile/S
-Sabīne/Smsf
-Sahalīna/S
-Sahāra/S
-Saikava/S
-Saivis/Pjuw
-Saka/S
-Sakramento
-Sakse/S
-Saksija/S
-Sakstagals/O
-Salaca/S
-Salacgrīva/S
-Salaspils/S
-Saldus/S
-Saliena/S
-Sallija/Smsf
-Salnava/S
-Salome/Smsf
-Salvadora/S
-Salvis/Pjuw
-Samanta/Smsf
-Samarija/S
-Samuēls/Oitv
-Samāra/S
-Sanda/Smsf
-Sandija/Smsf
-Sandis/Pjuw
-Sandra/Smsf
-Sandris/Pjuw
-Sanfrancisko
-Sanhosē
-Sanija/Smsf
-Sanita/Smsf
-Sanktpēterburga/S
-Sanmarīno
-Sanpaulu
-Sansalvadora/S
-Santa/Smsf
-Santis/Pjuw
-Santjago
-Santodomingo
-Saraiķi/o
-Sarajeva/S
-Sardīnija/S
-Sarkandaugava/S
-Sarkangalvīte/Sm
-Sarkaņi/o
-Sarmis/Pjuw
-Sarmīte/Sm
-Saseksa/S
-Satiķi/o
-Saturns/O
-Sauka/S
-Saulaine/S
-Saulcerīte/Sm
-Sauleskalns/O
-Saulkalne/S
-Saulkrasti/o
-Saulnesis/Pjuw
-Saulvedis/Pjuw
-Saulvija/Smsf
-Saurieši/o
-Sausnēja/S
-Sauthemptona/S
-Saūda
-Sebastians/Oitv
-Sece/S
-Seda/S
-Selgars/Oitv
-Selonija/S
-Selva/Smsf
-Semipalatinska/S
-Senegāla/S
-Senkrievija/S
-Senprūsija/S
-Sentdžordžesa/S
-Sentis/Pjuw
-Sentluisa/S
-Sentvinsenta/S
-Serbija/S
-Sergejs/Oitv
-Sesava/S
-Seula/S
-Sevastopole/S
-Severīns/Oitv
-Sibilla/Smsf
-Sibīrija/S
-Sicīlija/S
-Sidgunda/S
-Sidneja/S
-Sidnejs/Oitv
-Sidnija/Smsf
-Sieksāte/S
-Sietiņiezis/P
-Sietla/S
-Sigita/Smsf
-Sigmunds/Oitv
-Signe/Smsf
-Signija/Smsf
-Sigrida/Smsf
-Sigulda/S
-Sigurds/Oitv
-Sikšņi/o
-Silajāņi/o
-Silakrogs/O
-Silene/S
-Silga/Smsf
-Silija/Smsf
-Silmede/S
-Silva/Smsf
-Silvestrs/Oitv
-Silvija/Smsf
-Silvis/Pjuw
-Silvāns/Oitv
-Silēzija/S
-Simona/Smsf
-Sindija/Smsf
-Singapūra/S
-Sinilga/Smsf
-Sinole/S
-Sintija/Smsf
-Sipeniece/Sm
-Siroko
-Sise/S
-Sitija/S
-Siāma/S
-Sjerra
-Sjerraleone/S
-Skaidris/Pjuw
-Skaidrīte/Sm
-Skaista/S
-Skaistkalne/S
-Skanda/Smsf
-Skandināvija/S
-Skotija/S
-Skotlendjards/O
-Skrudaliena/S
-Skrunda/S
-Skrīveri/o
-Skujene/S
-Skulte/S
-Skuķi/o
-Slackware
-Slampe/S
-Slate/S
-Slovākija/S
-Slovēnija/S
-Slītere/S
-Smaida/Smsf
-Smelteri/o
-Smiltene/S
-Smilškalns/O
-Smoļenska/S
-Smuidra/Smsf
-Smuidris/Pjuw
-Smārde/S
-Sniķere/S
-Snēpele/S
-Sofija/Smsf
-Sofokls/O
-Sokolki/o
-Sokrāts/O
-Soltleiksitija/S
-Solveiga/Smsf
-Solvija/Smsf
-Solvita/Smsf
-Somija/S
-Somālija/S
-Sondra/Smsf
-Sonora/Smsf
-Spare/S
-Sparta/S
-Spartaks/O
-Spodra/Smsf
-Spodris/Pjuw
-Sproģi/o
-Sprīdītis/Pjuw
-Sprūževa/S
-Spulga/Smsf
-Spulģis/Pjuw
-Spānija/S
-Spēkonis/Pjuw
-Spīdola/Smsf
-Stabulnieki/o
-Staburadze/S
-Staburags/O
-Staicele/S
-Stalbe/S
-Staldzene/S
-Stalīdzāni/o
-Stambula/S
-Statoil
-Stavropole/S
-Staļingrada/S
-Staļins/O
-Staļģene/S
-Staņislava/Smsf
-Staņislavs/Oitv
-Stefanija/Smsf
-Stefans/Oitv
-Stefānija/Smsf
-Stella/Smsf
-Stelpe/S
-Stende/S
-Stepeļi/o
-Stiene/S
-Stirniene/S
-Stjūdents/O
-Stokholma/S
-Stoļerova/S
-Stradiņš/O
-Strasbūra/S
-Strauja/Smsf
-Straujupe/S
-Straupe/S
-Strauta/Smsf
-Strautiņi/o
-Strautkalne/S
-Strazde/S
-Strazdiņi/o
-Stredforda/S
-Strenči/o
-Striķi/o
-Strumpe/S
-Strutele/S
-Strēlnieki/o
-Strūžāni/o
-Stukmaņi/o
-Stāmeriena/S
-Stāraste/S
-Stāķi/o
-Stūrmuiža/S
-Subate/S
-Subinaite/S
-Sudarbe/S
-Sudetija/S
-Sudrabkalns/O
-Sudāna/S
-Sueca/S
-Sulamīte/Sm
-Suntaži/o
-Sunākste/S
-Sutri/o
-Suzanna/Smsf
-Svazilenda/S
-Svens/Oitv
-Svente/S
-Sventāja/S
-Svetlana/Smsf
-Svitene/S
-Svēte/S
-Sāba/S
-Sāmsala/S
-Sārtīte/Sm
-Sāti/o
-Sātiņi/o
-Sāviena/S
-Sēlija/S
-Sēlpils/S
-Sēme/S
-Sērene/S
-Sērmūkši/o
-Sēļi/o
-Sīmanis/Pjuw
-Sīrija/S
-Sīriuss/O
-Sīļukalns/O
-TB/=
-TJ/=
-TWh/=
-Tabita/Smsf
-Tabora/Smsf
-Tabore/S
-Tadaine/S
-Tadaiķi/o
-Tadžikija/S
-Tadžikistāna/S
-Taipeja/S
-Taivāna/S
-Taizeme/S
-Talita/Smsf
-Tallina/S
-Talsi/o
-Tampere/S
-Tamāra/Smsf
-Tanzānija/S
-Tartaka/S
-Tartu
-Tasmānija/S
-Tatarstāna/S
-Tatjana/Smsf
-Taurene/S
-Taurkalne/S
-Taurupe/S
-Tautgodis/Pjuw
-Tautmīlis/Pjuw
-Tautvaldis/Pjuw
-Taīda/Smsf
-Taškenta/S
-Tbilisi
-Teherāna/S
-Teibe/S
-Teicija/S
-Teilore/S
-Teiči/o
-Tekla/Smsf
-Teksasa/S
-Telaviva/S
-Telekom
-Telma/Smsf
-Temza/S
-Temīda/S
-Tenis/Pjuw
-Teobalds/Oitv
-Teodora/Smsf
-Teodors/Oitv
-Teofils/Oitv
-Terehova/S
-Terēze/Smsf
-Tetele/S
-Tetrapak
-Teņi/o
-Tibeta/S
-Tija/Smsf
-Tikla/Smsf
-Tilža/S
-Timotejs/Oitv
-Tince/Smsf
-Tirole/S
-Tirza/S
-Titurga/S
-Tiņģere/S
-Tjūdors/O
-Tobago
-Tobijs/Oitv
-Tokija/S
-Tolstojs/O
-Tomass/Oitv
-Tome/S
-Toms/Oitv
-Tomska/S
-Tonija/Smsf
-Tontegode/=
-Tontegodem/=
-Tontegodes/=
-Tontegodi/=
-Tontegodē/=
-Toronto
-Torņakalns/O
-Tosmare/S
-Transilvānija/S
-Trapene/S
-Triatel
-Trijsavienība/S
-Trikāta/S
-Trinidada/S
-Tripole/Sm
-Troja/S
-Trīne/Smsf
-Tukums/O
-Tulūza/S
-Tunisa/S
-Tunisija/S
-Turaida/S
-Turcija/S
-Turkalne/S
-Turkmenistāna/S
-Turkmēnija/S
-Turlava/S
-Turna/S
-Turīna/S
-Tusnelda/Smsf
-Tālava/S
-Tālavs/Oitv
-Tālija/Smsf
-Tālis/Pjuw
-Tālivaldis/Pjuw
-Tālrīts/Oitv
-Tārgale/S
-Tāši/o
-Tērbata/S
-Tērvete/S
-Tīle/S
-Tīna/Smsf
-Tīnūži/o
-Tīraine/S
-Tīreļi/o
-Ubuntu
-Uga/Smsf
-Uganda/S
-Ugunszeme/S
-Ugāle/S
-Ukmerģe/S
-Ukraina/S
-Ukri/o
-Ulafs/Oitv
-Ulanbatora/S
-Ulbroka/S
-Ulda
-Uldi
-Uldiem
-Uldim
-Uldis
-Uldos
-Uldu
-Uldus
-Uldī
-Uldītis/Pj
-Ulla/Smsf
-Ulmale/S
-Ulmanis/P
-Ulrika/Smsf
-Ulriks/Oitv
-Ulvija/Smsf
-Ulvis/Pjuw
-Umberts/Oitv
-Umpārte/S
-Umurga/S
-Una/Smsf
-Unda/Smsf
-Undīne/Smsf
-Ungurmuiža/S
-Ungurpils/S
-Ungursala/S
-Ungārija/S
-Unibanka/S
-Unigunde/Smsf
-Uno/=
-Upatnieki/o
-Upesgrīva/S
-Upsala/S
-Urbāna/S
-Urbāns/Oitv
-Urugvaja/S
-Urzula/Smsf
-Usma/S
-Uva/Smsf
-Uvis/Pjuw
-Uzbekija/S
-Uzbekistāna/S
-Uģis/Pjuw
-Uļjanova/S
-Užava/S
-Vadakste/S
-Vaida/Smsf
-Vaidava/S
-Vaidelotis/Pjuw
-Vainova/S
-Vaira/Smsf
-Vairis/Pjuw
-Vaironis/Pjuw
-Vaiņode/S
-Vakarbuļļi/o
-Vakareiropa/S
-Valda/Smsf
-Valdemārpils/S
-Valdemārs/Oitv
-Valdgale/S
-Valdis/Pjuw
-Valdmiers/Oitv
-Valentīna/Smsf
-Valentīns/Oitv
-Valeriāns/Oitv
-Valeska/Smsf
-Valfrīds/Oitv
-Valgudis/Pjuw
-Valgunde/S
-Valida/Smsf
-Valija/Smsf
-Valka/S
-Valle/S
-Valmiera/S
-Valtaiķi/o
-Valters/Oitv
-Valts/Oitv
-Valērija/Smsf
-Valērijs/Oitv
-Vanagi/o
-Vanda/Smsf
-Vandzene/S
-Vanga/S
-Vangaži/o
-Varaidots/Oitv
-Varakļāni/o
-Varieba/S
-Varieši/o
-Varimants/Oitv
-Varis/Pjuw
-Varnesis/Pjuw
-Varšava/S
-Vasarsvētki/o
-Vaski/o
-Vatikāns/O
-Vašingtona/S
-Vecate/S
-Vecauce/S
-Vecdaugava/S
-Veckalsnava/S
-Veclaicene/S
-Veclīkupēni/o
-Vecmokas/m
-Vecmuiža/S
-Vecmīlgrāvis/P
-Vecpiebalga/S
-Vecpils/S
-Vecrīga/S
-Vecsaliena/S
-Vecsaule/S
-Vecsinepes/m
-Vecslabada/S
-Vecstrūžāni/o
-Vecsvirlauka/S
-Vectilža/S
-Vecumi/o
-Vecumnieki/o
-Veimāra/S
-Velda/Smsf
-Velga/Smsf
-Velsa/S
-Velta/Smsf
-Venda/Smsf
-Venecuēla/S
-Venera/Smsf
-Veneranda/Smsf
-Venija/Smsf
-Venta/Smsf
-Vents/Oitv
-Ventspils/S
-Venēcija/S
-Venēra/S
-Vera/Smsf
-Verdi
-Veremi/o
-Verita/Smsf
-Verners/Oitv
-Verona/S
-Veronika/Smsf
-Verēna/Smsf
-Veselava/S
-Veseta/Smsf
-Vestfāle/S
-Vestiena/S
-Vestindija/S
-Vestminstera/S
-Vestsaida/S
-Vezuvs/O
-Veģi/o
-Veļumāte/S
-Vida/Smsf
-Vidaga/S
-Vidars/Oitv
-Vidmants/Oitv
-Vidriži/o
-Vidusdņepra/S
-Viduseiropa/S
-Vidusjūra/S
-Viduskrievija/S
-Viduskurzeme/S
-Viduslatgale/S
-Viduszemgale/S
-Vidusāzija/S
-Vidvuds/Oitv
-Vidzeme/Ss
-Viesata/S
-Viestards/Oitv
-Viesturi/o
-Viesturs/Oitv
-Viesīte/S
-Vietalva/S
-Vigo/=
-Vijciems/O
-Vikentijs/Oitv
-Vikija/Smsf
-Vikipēdija/S
-Viktorija/Smsf
-Viktors/Oitv
-Vildoga/S
-Vilgi/o
-Vilhelms/Oitv
-Vilhelmīne/Smsf
-Vilibalds/Oitv
-Viliberts/Oitv
-Vilija/Smsf
-Vilis/Pjuw
-Vilma/Smsf
-Vilmārs/Oitv
-Vilnis/Pjuw
-Vilnīši/o
-Vilpulka/S
-Vincents/Oitv
-Vineta/Smsf
-Vinija/Smsf
-Vinčestera/S
-Viola/Smsf
-Violeta/Smsf
-Virbi/o
-Vircava/S
-Virdžinija/Smsf
-Virdžīnija/S
-Vireši/o
-Virga/S
-Virgīlijs/Oitv
-Virgīnija/Smsf
-Virāne/S
-Virķēni/o
-Visamerikas/=
-Visbija/S
-Viskrievijas/=
-Vismants/Oitv
-Visvaldis/Pjuw
-Visvaris/Pjuw
-Vita/Smsf
-Vitauts/Oitv
-Vitebska/S
-Viteikas/m
-Vitolds/Oitv
-Vitrupe/S
-Vits/Oitv
-Vitālijs/Oitv
-Viva/Smsf
-Viviana/S
-Vivita/Smsf
-Viviāna/Smsf
-Viļaka/S
-Viļāni/o
-Viļķene/S
-Viļņa/S
-Višķi/o
-Vjetnama/S
-Vladimirs/Oitv
-Vladislava/Smsf
-Vladislavs/Oitv
-Vladivostoka/S
-Voldemārs/Oitv
-Volfgangs/Oitv
-Volga/S
-Volstrīta/S
-Voltērs/O
-Vācija/Sm
-Vāczeme/S
-Vāgners/O
-Vāne/S
-Vārdupe/S
-Vārkava/S
-Vārme/S
-Vārve/S
-Vēbers/O
-Vējamāte/S
-Vērene/S
-Vērgale/S
-Vērmaņdārzs/O
-Vētraine/S
-Vīdale/S
-Vīdāle/S
-Vīganti/o
-Vīgo/=
-Vīlips/Oitv
-Vīne/S
-Vīpe/S
-Vīsbādene/Sm
-Vītoli/o
-Vīķi/o
-Windows
-Zagreba/S
-Zaiga/Smsf
-Zaigonis/Pjuw
-Zaira/S
-Zalcburga/S
-Zalga/Smsf
-Zambija/S
-Zanda/Smsf
-Zandis/Pjuw
-Zane/Smsf
-Zante/S
-Zasa/S
-Zasulauks/O
-Zaube/S
-Zaķumuiža/S
-Zaķusala/S
-Zaļenieki/o
-Zaņa/S
-Zebrene/S
-Zelda/Smsf
-Zelma/Smsf
-Zelmeņi/o
-Zeltaleja/S
-Zeltiņi/o
-Zeltīte/Sm
-Zemesmāte/S
-Zemgale/Ss
-Zemgals/Oitv
-Zemgus/Sm
-Zemvaldis/Pjuw
-Zenta/Smsf
-Zentene/S
-Zete/Smsf
-Zevs/O
-Ziedkalne/S
-Ziedone/Smsf
-Ziedonis/Pjuw
-Ziemassvētki/o
-Ziemeri/o
-Ziemeļamerika/S
-Ziemeļatlantija/S
-Ziemeļdakota/S
-Ziemeļeiropa/S
-Ziemeļfrancija/S
-Ziemeļitālija/S
-Ziemeļjūra/S
-Ziemeļkarolīna/S
-Ziemeļkaukāzs/O
-Ziemeļkoreja/S
-Ziemeļkurzeme/S
-Ziemeļlatgale/S
-Ziemeļlatvija/S
-Ziemeļreina/S
-Ziemeļrietumeiropa/S
-Ziemeļrīga/S
-Ziemeļvidzeme/S
-Ziemeļvācija/S
-Ziemeļāfrika/S
-Ziemeļīrija/S
-Ziemupe/S
-Ziepniekkalns/O
-Zigfrīda/Smsf
-Zigfrīds/Oitv
-Zigismunds/Oitv
-Zigita/Smsf
-Zigmunds/Oitv
-Zigmārs/Oitv
-Zigrīda/Smsf
-Zigrīds/Oitv
-Zigurds/Oitv
-Zigvalda/Smsf
-Zigvalds/Oitv
-Zilaiskalns/O
-Zilga/Smsf
-Zilgma/Smsf
-Zilupe/S
-Zimbabve/S
-Zina/Smsf
-Zinaīda/Smsf
-Zinta/Smsf
-Zintis/Pjuw
-Ziras/m
-Zirņi/o
-Zita/Smsf
-Zlēkas/m
-Zolitūde/S
-Zosna/S
-Zuzanna/Smsf
-Zuze/Smsf
-Zušupe/Sm
-Zvejniekciems/O
-Zvidziena/S
-Zviedrija/S
-Zvirgzdene/S
-Zvārtava/S
-Zādzene/S
-Zālamans/O
-Zāmelis/Pjuw
-Zīmaļa/Smsf
-Zūras/m
-a.k./=
-abaks/Oi
-abas/=
-abate/Sm
-abatija/Sm
-abats/Oi
-abavnieks/Oix
-abažūrs/Oitv
-abdukcija/Sm
-abduktors/Oi
-aberācija/Sm
-abesīniete/Sm
-abesīnis/Pj
-abhāziete/Sm
-abhāzs/Oi
-abi/=
-abietināts/Oi
-abietīnskābe/S
-abinieks/Oi
-abioģenēze/Sm
-abisāle/Sm
-abiturients/Oix
-abitūrija/Sm
-ablatīvs/O
-abolicionisms/O
-abolicionists/Oix
-abonementapkalpe/Sm
-abonements/Oi
-abonentizdevums/Oi
-abonentmaksa/Sm
-abonents/Oix
-abonēt/+)BHb$JI1M
-abonētājs/Oix
-abordāža/Sm
-aborigēns/Oi
-aborts/Oi
-abpus/=
-abpusgriezīgs/Wi
-abpusējs/WiYX
-abpusējība/Sm
-abpusīgs/WiYX
-abpusīgums/O
-abra/Smsf
-abrakadabra/Sm
-abrazīvs/WiYX+
-abrazīvums/Oi
-abreakcija/S
-abreviatūra/Sm
-abrkasis/Pj
-abrocīgs/Wi
-abrāzija/S
-abscess/Oi
-abscisa/Sm
-absentisms/O
-absints/O
-absolutizēt/G+)dJ$bg[IB1]M{Hp
-absolutizētājs/Oix
-absolvents/Oix
-absolvēt/+$bJ1IB)HM
-absolūcija/Sm
-absolūtisms/O
-absolūts/WiYX+
-absorbcija/S
-absorbents/Oi
-absorbējamība/S
-absorbēt/bG{+$IJ)gH[BdM1p]
-absorbētājs/Oix
-abstinence/Sm
-abstrahēt/+gJGIM)$bB1d[H{]p
-abstrakcija/Sm
-abstrakcionisms/O
-abstrakcionists/Oix
-abstrakts/WiYX
-abstraktums/O
-absurdisms/O
-absurdists/Oix
-absurds/WiYX
-absurdums/O
-abu/=
-abus/m
-abām/=
-abās/=
-abēji/qo
-abējus/m
-abējāds/Wi
-acains/WiYX+
-acefenantrilēns/O
-aceglumāts/O
-aceknis/Pjuw
-acenaftēns/O
-acetaldehīds/O
-acetaminofēns/O
-acetanhidrīds/O
-acetetiķesteris/P
-acetetiķskābe/S
-acetilantranilskābe/S
-acetilators/Oi
-acetilceluloze/S
-acetilcisteīns/O
-acetildihidrokodeīns/O
-acetiletiķskābe/S
-acetilglicerīds/O
-acetilhlorīds/O
-acetilholīnesterāze/Sm
-acetilmetadols/O
-acetilmetionīns/O
-acetilperoksīds/O
-acetils/O
-acetilsalicilskābe/S
-acetilsalicilāts/O
-acetilskaitlis/Pj
-acetiltributilcitrāts/O
-acetilēnhlorīds/O
-acetilēns/Oi
-acetilēt/1HB)Mb$IJ+
-acetobutirāts/O
-acetofenons/O
-acetolīze/Sm
-acetonesteris/Pj
-acetonitrils/O
-acetons/Oi
-acetopropilspirts/O
-acetāls/Oi
-acetātceluloze/S
-acetātfilma/Sm
-acetātfolija/Sm
-acetātplēve/Sm
-acetāts/Oi
-acetātzīds/Oi
-aciditāte/Sm
-acidofils/WiYX+
-acidofilīns/O
-acidolīze/Sm
-acidomehanogrāfs/Oi
-acidometrs/O
-acidorezistents/Wi
-acidoze/S
-aciklisks/Wi
-acilurīnviela/Sm
-acojums/Oi
-acot/+&*$bI)J,.HB1M
-acotājs/Oix
-acotāk/+
-acs/Sm
-actekiete/Sm
-acteks/Oi
-actiņa/Sm
-aculiecinieks/Oix
-acumirklis/Pjuw
-acumirklīgs/Wi
-acumirklīgums/O
-acumērs/Oi
-acuraugs/Oitv
-acusakta/S
-acuzobs/Oi
-acveida/=
-acālija/Sm
-acīgs/WiYX
-acīgums/O
-acīmredzams/WiYX
-acīmredzamība/Sm
-acīmredzot/=
-acīte/S
-adadžo/=
-adamantīns/Oi
-adamsīts/Oi
-adapters/Oi
-adaptācija/S
-adaptēt/+g$]J{bG)MdBI[1Hp
-adaptētājs/Oix
-adaptīvs/Wi+
-adata/Smsf
-adatainis/Pj
-adatains/WiYX
-adatcūka/Smsf
-adatene/Sm
-adatgliemezis/Pj
-adatnieks/Oix
-adatnīca/Smsf
-adatprinteris/Pj
-adatterapija/S
-adatturis/Pj
-adatveida/=
-adatveidīgs/Wi
-adatzivs/Sm
-adatādains/Wi
-adekvāts/WiYX+
-adekvātums/O
-adenilskābe/S
-adenovīruss/Oi
-adenozīnfosfāts/Oi
-adenozīntrifosforskābe/S
-adenozīntrifosfāts/Oi
-adenoīdi/o
-adhezivitāte/Sm
-adhezīvs/Wi
-adhēzija/S
-adiabātisks/Wi
-adiantpaparde/Sm
-adipināts/Oi
-adipāts/Oi
-adipīnskābe/S
-aditivitāte/Sm
-aditīvs/Wi
-adjektivizācija/S
-adjektivācija/S
-adjektīvs/Oi
-adjunkts/Oi
-adjutants/Oix
-administrators/Oix
-administratīvs/Wi
-administrācija/Sm
-administrēt/1HB)Mb$IJ+
-administrētājs/Oix
-admiralitāte/Sm
-admirālis/Pj
-adopcija/S
-adoptācija/S
-adoptēt/I+gd]Jb)MGB$[1pH{
-adoptētājs/Oix
-adrenalīns/Oi
-adrenoblokators/Oi
-adrenogenitāls/Wi
-adrenoģenitāls/Wi
-adresants/Oi
-adrese/Sm
-adresvedība/S
-adresācija/Sm
-adresāte/Sm
-adresāts/Oi
-adresējums/Oi
-adresēt/)$bJBd+IgH1{pM[G]
-adreštelpa/Sm
-adsorbcija/S
-adsorbents/Oi
-adsorbāts/Oi
-adsorbēt/$+bdBI)GHgJ]Mp[{1
-advente/S
-adventists/Oix
-advents/Oix
-adverbializācija/S
-adverbializēt/1HB)Mb$IJ+
-adverbiāls/Wi
-adverbs/Oi
-advokatūra/Sm
-advokāte/Sm
-advokāts/Oi
-adāmadata/Smsf
-adāmmašīna/Sm
-adījums/Oitv
-adīklis/Pjuw
-adīt/h+1IB(bJMC
-adītava/Sm
-adītājs/Oix
-adžāriete/Sm
-adžārs/Oi
-aerators/Oi
-aeroballistika/S
-aerobika/S
-aerobioloģija/S
-aerobisks/Wi
-aerobs/WiYX
-aerobuss/Oi
-aerodinamika/S
-aerodinamisks/WiYX
-aerodinamiķis/Pjx
-aerodroms/Oi
-aerofobija/S
-aerofoto/=
-aerofotoaparāts/Oi
-aerofotografēšana/S
-aerofotogrammetrija/S
-aerofotogrammetrisks/Wi
-aerofotogrāfija/Sm
-aerofotogrāfisks/Wi
-aerofotogrāfēšana/Sm
-aerofotoizlūkošana/S
-aerofotokarte/Sm
-aerofotouzņēmums/Oi
-aerogrāfisks/Wi
-aerogrāfs/Oi
-aerojonizācija/S
-aerokamanas/m
-aeroklubs/Oi
-aerokosmisks/Wi
-aeroloģija/S
-aerolīts/Oi
-aeromehānika/S
-aerometrs/Oi
-aeronautika/S
-aeronautisks/Wi
-aeronauts/Oi
-aeronavigācija/S
-aeroparāde/Sm
-aeroplasts/Oi
-aeroplāns/O
-aerosols/Oi
-aerostatika/S
-aerostats/Oi
-aerosēja/S
-aerotaksometrs/Oi
-aerotanks/Oi
-aeroģenerators/Oi
-aerācija/S
-aerēt/1HB)Mb$IJ+
-afekts/Oi
-afektācija/S
-aferēze/Sm
-afgāniete/Sm
-afgānis/Pj
-afikss/Oi
-afinitāte/S
-afiša/Smsf
-afišēt/H)+$bBGgJI*d&p{[M1]
-afonija/Sm
-afonisks/Wi
-aforisms/Oitv
-aforistisks/Wi
-afrikands/Oi
-afrikanizēt/1HB)Mb$IJ+
-afrikāniete/Sm
-afrikānis/Pj
-afrikāta/Sm
-afroamerikānis/Pj
-afrocentrisms/O
-afvilīts/O
-afāzija/Sm
-afēlijs/Oi
-afēra/Smsf
-afērists/Oitvx
-agaragars/Oi
-agaroze/Sm
-agars/Oi
-agarskābe/S
-agave/Sm
-aglomerācija/S
-aglomerāts/Oi
-aglomerēt/+bJgI)B$[pGMd{1]H
-aglomerētājs/Oix
-aglonietis/Pjx
-agloporīts/Oi
-aglutinācija/S
-aglutinēt/1HB)Mb$IJ+
-aglutinīns/Oi
-agnosticisms/O
-agnostiķis/Pjx
-agonija/S
-agonēt/1HB)Mb$IJ+
-agorafobija/Sm
-agregācija/Sm
-agregātforma/Sm
-agregātindekss/Oi
-agregātmetode/Sm
-agregāts/Oitv
-agregātstāvoklis/Pj
-agregātvērtība/Sm
-agresija/S
-agresivitāte/S
-agresors/Oix
-agresīvs/WiYX+
-agroapgāde/Sm
-agrobioloģija/S
-agrobioloģisks/Wi
-agrobizness/O
-agrocenoze/Sm
-agroekoloģisks/Wi
-agroekonomisks/Wi
-agrofirma/Sm
-agrokombināts/Oi
-agromeliorators/Oi
-agromeliorācija/Sm
-agrometeoroloģisks/Wi
-agrominimums/Oi
-agronome/Sm
-agronomija/S
-agronomisks/Wi
-agronoms/Oitv
-agropilsēta/Sm
-agrorezerve/Sm
-agrorūpniecisks/Wi
-agrorūpniecība/S
-agrosabiedrība/Sm
-agrotehnika/Sm
-agrotehnisks/Wi
-agrotehniķis/Pjx
-agrovide/Sm
-agrozeme/Sm
-agroķimikālija/Sm
-agroķīmija/S
-agroķīmisks/Wi
-agroķīmiķis/Pjx
-agrs/WiYX
-agrums/Oitv
-agrārbanka/S
-agrārbiedrība/Sm
-agrārietis/Pjx
-agrārindustriāls/Wi
-agrārjautājums/O
-agrārpolitika/Sm
-agrārpolitiķis/Pjx
-agrārreforma/Sm
-agrārrūpniecisks/Wi
-agrārs/Wi
-agrārvalsts/Sm
-agrārvēsture/Sm
-agrārzinātne/Sm
-agrārzinātnieks/Oix
-agrīns/WiYX
-ahromatisks/Wi
-ahromātisks/Wi
-ahromāts/Oi
-ahā/=
-ahāts/Oitv
-ai/=
-aicinājums/Oi
-aicināt/CgJ+MdIBhc(b}[{]1
-aicinātājs/Oix
-aidenieks/Oi
-aidinieks/Oi
-aidā/=
-aijāt/+dIg$1Bb)MJG[p]{H
-aikido/=
-aila/Sm
-aile/Smsf
-aina/Smsf
-ainava/Smsf
-ainavcirte/Sm
-ainavisks/WiYX
-ainavists/Oix
-ainavorientācija/S
-ainavparks/Oi
-ainavsaudze/Sm
-ainavzinātne/Sm
-ainažnieks/Oix
-aircaurums/Oi
-airene/Sm
-airis/Pjuw
-airkājis/Pj
-airkājvēzis/Pj
-airsols/Oitv
-airvabole/Sm
-airējums/Oi
-airēt/+)bB$IHgJGMd1{[p]
-airētājs/Oix
-airīte/Sm
-aisbergs/Oi
-aita/Smsf
-aitasgalva/Sm
-aitkopis/Pjx
-aitkopēja/Sm
-aitkopējs/Oi
-aitkopība/S
-aitāda/Smsf
-aiz/=
-aiza/Smsf
-aizadīt/+b(hMIJB1C
-aizains/WiYX
-aizairēt/[Jg+b)I1GdB{$HM]p
-aizaizvakardiena/S
-aizapļot/I+dg)b[J$HG1B{M]p
-aizardama/=
-aizardamas/=
-aizardami/=
-aizardams/=
-aizart/+IeBh(84
-aizaršana/Sm
-aizasarot/b+BHI)1
-aizasfaltēt/1HB)Mb$IJ+
-aizaud/+
-aizauda/+
-aizaudi/+
-aizaudu/+
-aizaudzēt/1HB)Mb$IJ+
-aizaugt/+IJ9(hB4M8
-aizaugums/Oi
-aizauklēt/+)G$bBpgHdJI1{M][
-aizaulekšot/+bIMJ1B)$H
-aizaurot/)b+[GIBd1{gH]p
-aizaurošanās/+
-aizauss/Sm
-aizaust/2+bEI6
-aizaust/JN0
-aizaustiņa/S
-aizausts/O
-aizauļot/+bB)$IMJH1
-aizauž/+
-aizaužu/+
-aizbaidīt/+IMJhB1(bC
-aizbaidītājs/Oix
-aizbakstošies/+
-aizbakstīt/cI+bJhg(dBM1{[]C
-aizbangot/+M$)BIJ1bH
-aizbarikādēt/gdB+.[bHG)JI,1$&*]M{p
-aizbarot/+M)bJBI1H
-aizbeigt/JM
-aizbelzt/MJ
-aizberamāka/S+m
-aizberamāki/+o
-aizberamāko/+
-aizberamāks/iW+
-aizberamāku/+
-aizberamākā/+
-aizberzt/MJ
-aizbetonēt/1HB)Mb$IJ+
-aizbetonētājs/Oi
-aizbiedināt/+h{bIBg(Jdc}C[]M1
-aizbiedēt/1HB)Mb$IJ+
-aizbikstīt/I+b(MJhBC1
-aizbilda/+
-aizbildi/+
-aizbildinājums/Oi
-aizbildināt/(CIB+1
-aizbildināties/+D
-aizbildne/Sm
-aizbildniecisks/Wi
-aizbildniecība/S+
-aizbildnis/Pj
-aizbildnība/S
-aizbildu/+
-aizbildņvalsts/Sm
-aizbilst/Eb+%IJ7N
-aizbilsts/O
-aizbirdināt/+IhCbB(JM1
-aizbirt/+ZIeJ^4BM7
-aizbizot/+M)bB$I1HJ
-aizblandīties/D+
-aizbliezdama/=
-aizbliezdamas/=
-aizbliezdami/=
-aizbliezdams/=
-aizbliezt/BI2+e64
-aizbliešana/mS
-aizblisināties/+D
-aizblēdīt/+$pIbdG{J)M[]HgB1
-aizblēt/JM
-aizblīda/+
-aizblīdi/+
-aizblīdu/+
-aizblīkšķināties/D+
-aizblīst/+%JbEIN7
-aizblīsts/O
-aizblīvēt/1HB)Mb$IJ+
-aizbradāt/+$dIB)bJpGM]g{H1[
-aizbraucējs/Oix+
-aizbraukdama/=
-aizbraukdamas/=
-aizbraukdami/=
-aizbraukdams/=
-aizbraukt/I+%B596
-aizbraukšana/Sm
-aizbrida/+
-aizbridi/+
-aizbridu/+
-aizbrien/+
-aizbrienama/+mS
-aizbrienami/+
-aizbrienamo/+
-aizbrienams/+WXiO
-aizbrienamu/+
-aizbrienamā/+
-aizbrienamāka/S+m
-aizbrienamāki/+o
-aizbrienamāks/Wi+
-aizbrienamāku/+
-aizbrienamākā/+
-aizbrienoša/S+m
-aizbrienoši/o+
-aizbrienošo/+
-aizbrienošs/iW+
-aizbrienošu/+
-aizbrienošā/+
-aizbrist/+bEJNI8
-aizbrists/O
-aizbrucināt/J+[IB(1bcgh]dC}M{
-aizbrukt/I+9BJM74
-aizbruģēt/1HB)Mb$IJ+
-aizbrāzdama/=
-aizbrāzdamas/=
-aizbrāzdami/=
-aizbrāzdams/=
-aizbrāzieties/+
-aizbrāzmot/)b+M$gdJB[{1IHG]p
-aizbrāzt/dB+T42Ie6[]
-aizbrāzusies/+
-aizbrāzušies/+
-aizbrāzīšoties/+
-aizbrāšana/Sm
-aizbrāšanās/+
-aizbrāžamies/+
-aizbrāžas/+
-aizbrāžaties/+
-aizbrāžos/+
-aizbrāžoties/+
-aizbrāžošies/+
-aizbrēkt/MJ
-aizbrūkama/+Sm
-aizbrūkami/+o
-aizbrūkamo/+
-aizbrūkams/+Wi
-aizbrūkamu/+
-aizbrūkamā/+
-aizbrūkoša/+mS
-aizbrūkoši/+o
-aizbrūkošo/+
-aizbrūkošs/W+i
-aizbrūkošu/+
-aizbrūkošā/+
-aizbubināties/+D
-aizbuksēt/$I+bGBdJ[1gH{pM]
-aizbultēt/$I)+bHgGBdJ[1{pM]
-aizbungot/gdB+Ib{)Gp1H[]
-aizbungošanās/+
-aizburamies/+
-aizburamāka/S+m
-aizburamāki/o+
-aizburamāko/+
-aizburamāks/+iW
-aizburamāku/+
-aizburamākā/+
-aizburas/+
-aizburaties/+
-aizburbuļot/+)JBM$1bIH
-aizburdama/=
-aizburdamas/=
-aizburdami/=
-aizburdams/=
-aizburies/+
-aizburieties/+
-aizburos/+
-aizburoties/+
-aizburošies/+
-aizburt/+I(5[h6Bd]
-aizburāt/$)+BdMIG1gbJ[]Hp{
-aizburšana/Sm
-aizburšanās/+
-aizburšoties/+
-aizbužināties/D+
-aizbārstīt/+(bIB1hMJC
-aizbārt/MJ
-aizbāzdama/=
-aizbāzdamas/=
-aizbāzdami/=
-aizbāzdams/=
-aizbāznis/Puwj
-aizbāzt/2+BIe64
-aizbāzējs/Oi
-aizbāšana/Sm
-aizbāžamāka/S+m
-aizbāžamāki/+o
-aizbāžamāko/+
-aizbāžamāks/+Wi
-aizbāžamāku/+
-aizbāžamākā/+
-aizbēdzējs/Oi
-aizbēgt/89+BM(hJI4
-aizbēgums/Oi
-aizbērdama/=
-aizbērdamas/=
-aizbērdami/=
-aizbērdams/=
-aizbērt/+%eI4B6
-aizbēršana/Sm
-aizbīdnis/Pj
-aizbīdošies/+
-aizbīdīt/+(IB[hgbcdJ]{M1C
-aizbļaut/JM
-aizbūries/+
-aizbūris/+
-aizbūros/+
-aizbūrusi/+
-aizbūrusies/+
-aizbūrusī/+
-aizbūruša/mS+
-aizbūrušais/+q
-aizbūrušajā/+
-aizbūrušam/+
-aizbūruši/o+
-aizbūrušie/+
-aizbūrušies/+
-aizbūrušo/+
-aizbūrušu/+
-aizbūrušus/m
-aizbūrušā/+
-aizbūrāmies/+
-aizbūrās/+
-aizbūrāties/+
-aizbūvēt/1HB)Mb$IJ+
-aizceldama/=
-aizceldamas/=
-aizceldami/=
-aizceldams/=
-aizcelt/9+IB65
-aizcelšana/Sm
-aizcementēt/H+bIBMJ$)1
-aizceļama/+mS
-aizceļami/o+
-aizceļamo/+
-aizceļams/+Wi
-aizceļamu/+
-aizceļamā/+
-aizceļot/+b)MJ$BI1H
-aizceļotājs/Oix
-aizceļoša/m+S
-aizceļoši/o+
-aizceļošo/+
-aizceļošs/+Wi
-aizceļošu/+
-aizceļošā/+
-aizcierēt/1HB)Mb$IJ+
-aizcietējums/Oi
-aizcietēt/1HB)Mb$IJ+
-aizcilpot/+B$b)IJH1M
-aizcilāt/Jd$G)+gBbH[IMp1]{
-aizcirst/N7BIJd+]4[
-aizcirties/+
-aizcirtis/+
-aizcirtos/+
-aizcirtums/Oitv
-aizcirtusi/+
-aizcirtusies/+
-aizcirtusī/+
-aizcirtuša/+Sm
-aizcirtušais/q+
-aizcirtušajā/+
-aizcirtušam/+
-aizcirtuši/+o
-aizcirtušie/+
-aizcirtušies/+
-aizcirtušo/+
-aizcirtušu/+
-aizcirtušus/m
-aizcirtušā/+
-aizcirtāmies/+
-aizcirtās/+
-aizcirtāties/+
-aizcirtīšoties/+
-aizcērtama/m+S
-aizcērtami/o+
-aizcērtamies/+
-aizcērtamo/+
-aizcērtams/+XiW
-aizcērtamu/+
-aizcērtamā/+
-aizcērtamāka/m+S
-aizcērtamāki/o+
-aizcērtamāks/iW+
-aizcērtamāku/+
-aizcērtamākā/+
-aizcērtas/+
-aizcērtaties/+
-aizcērties/+
-aizcērtieties/+
-aizcērtos/+
-aizcērtoties/+
-aizcērtoša/S+m
-aizcērtoši/+o
-aizcērtošies/+
-aizcērtošo/+
-aizcērtošs/+Wi
-aizcērtošu/+
-aizcērtošā/+
-aizcīnīties/D+
-aizdabūt/bI+dB)${GJg]1pHM[
-aizdambējums/Oitv
-aizdambēt/+[IHdgb1BG)$JMp]{
-aizdare/Smsf
-aizdarināt/JbC+hI(BM1
-aizdarošies/+
-aizdars/Oitv
-aizdarvot/b+H$)IBJM1
-aizdarīt/+dhgI[J(Bbc1M{C]
-aizdauzošies/+
-aizdauzīt/JIcM+bdg{h(]B1[C
-aizdedze/Sm
-aizdedzies/+
-aizdedzieties/+
-aizdedzināmība/S
-aizdedzināt/hI+b(MBCJ1
-aizdedzinātājs/Oix
-aizdedzošies/+
-aizdedzējs/Oi
-aizdefilēt/b+JM$)IHB1
-aizdegamies/+
-aizdegas/+
-aizdegaties/+
-aizdegdama/=
-aizdegdamas/=
-aizdegdami/=
-aizdegdams/=
-aizdegoties/+
-aizdegt/+9hIB8T(J4d}[]M
-aizdegt/d9+Ih4B8(T][
-aizdegune/Sm
-aizdegusies/+
-aizdegušies/+
-aizdegšana/Sm
-aizdegšanās/+
-aizdegšoties/+
-aizdejama/+Sm
-aizdejami/+o
-aizdejamo/+
-aizdejams/+Wi
-aizdejamu/+
-aizdejamā/+
-aizdejot/+M)bGBIHg$[{dJ]1p
-aizdejoša/+Sm
-aizdejoši/+o
-aizdejošo/+
-aizdejošs/W+i
-aizdejošu/+
-aizdejošā/+
-aizdekorēt/+J)1IBb$HM
-aizdeva/+m
-aizdevi/+
-aizdevies/+
-aizdevis/+
-aizdevos/+
-aizdevu/+
-aizdevums/Oitv
-aizdevusi/+
-aizdevusies/+
-aizdevusī/+
-aizdevuša/S+m
-aizdevušais/+q
-aizdevušajā/+
-aizdevušam/+
-aizdevuši/o+
-aizdevušie/+
-aizdevušies/+
-aizdevušo/+
-aizdevušu/+
-aizdevušus/m
-aizdevušā/+
-aizdevāmies/+
-aizdevāt/+
-aizdevāties/+
-aizdevējbanka/Sm
-aizdevējiestāde/Sm
-aizdevējs/Oitv
-aizdiegt/IJ9%MB56
-aizdiet/M8IBJ
-aizdimdināt/J(+hIbBMC1
-aizdimdēt/+Jh1bBI(CM
-aizdipināt/J+(IB1hbCM
-aizdipēt/+(IbJBhC1M
-aizdislocēt/+IB)$bJM1H
-aizdobt/JM
-aizdod/+
-aizdodam/+
-aizdodamai/+
-aizdodamais/+
-aizdodamajai/+
-aizdodamajam/+
-aizdodamajiem/+
-aizdodamajos/+
-aizdodamajā/+
-aizdodamajām/+
-aizdodamajās/+
-aizdodamam/+
-aizdodamie/+
-aizdodamiem/+
-aizdodamo/+
-aizdodamos/+
-aizdodamu/+
-aizdodamus/+
-aizdodamā/+
-aizdodamāka/+Sm
-aizdodamāki/o+
-aizdodamāko/+
-aizdodamāks/+Wi
-aizdodamāku/+
-aizdodamākā/+
-aizdodamām/+
-aizdodas/+
-aizdodat/+
-aizdodaties/+
-aizdodies/+
-aizdodiet/+
-aizdodieties/+
-aizdodos/+
-aizdodot/+
-aizdodoties/+
-aizdodoša/+mS
-aizdodoši/o+
-aizdodošies/+
-aizdodošo/+
-aizdodošs/+Wi
-aizdodošu/+
-aizdodošā/+
-aizdodu/+
-aizdoma/Sm
-aizdomas/m
-aizdomāties/+A
-aizdomība/Sm
-aizdomīgs/WiYX
-aizdomīgums/Oi
-aizdot/+IdJB[M]
-aizdošoties/+
-aizdragāt/+[bJ)$IdBgGHM{1p]
-aizdrebināties/+D
-aizdreifēt/$b+I)B1JHM
-aizdriblēt/+Ib$)HJMB1
-aizdrukāt/b[+G)dIJg$1MBH{p]
-aizdrupt/+MBJIe48
-aizdrāzdama/=
-aizdrāzdamas/=
-aizdrāzdami/=
-aizdrāzdams/=
-aizdrāzieties/+
-aizdrāzt/+B2IT6ed[4]
-aizdrāzusies/+
-aizdrāzušies/+
-aizdrāzīšoties/+
-aizdrāšana/mS
-aizdrāšanās/+
-aizdrāžamies/+
-aizdrāžas/+
-aizdrāžaties/+
-aizdrāžos/+
-aizdrāžoties/+
-aizdrāžošies/+
-aizdrīvēt/+)$1IMbJHB
-aizdrūpama/S+m
-aizdrūpami/+o
-aizdrūpamo/+
-aizdrūpams/+Wi
-aizdrūpamu/+
-aizdrūpamā/+
-aizdrūpoša/+mS
-aizdrūpoši/o+
-aizdrūpošo/+
-aizdrūpošs/iW+
-aizdrūpošu/+
-aizdrūpošā/+
-aizducināt/+b{(h}CcJI[MdBg1]
-aizdunkāt/+dBIb[)GJ$g1M{Hp]
-aizdunēt/+Ib(hBJMC1
-aizdurt/hJMI(6B5
-aizdurve/Sm
-aizdusa/S
-aizduļķot/+HbIB1
-aizdzelt/MJ
-aizdzenama/m+S
-aizdzenami/o+
-aizdzenamies/+
-aizdzenamo/+
-aizdzenams/+XiW
-aizdzenamu/+
-aizdzenamā/+
-aizdzenamāka/+Sm
-aizdzenamāki/o+
-aizdzenamāks/+Wi
-aizdzenamāku/+
-aizdzenamākā/+
-aizdzenas/+
-aizdzenaties/+
-aizdzenies/+
-aizdzenieties/+
-aizdzenos/+
-aizdzenoties/+
-aizdzenoša/S+m
-aizdzenoši/+o
-aizdzenošies/+
-aizdzenošo/+
-aizdzenošs/+Wi
-aizdzenošu/+
-aizdzenošā/+
-aizdzenāt/Id)$HgbGB+[1{MpJ]
-aizdzeramies/+
-aizdzeras/+
-aizdzeraties/+
-aizdzerdama/=
-aizdzerdamas/=
-aizdzerdami/=
-aizdzerdams/=
-aizdzeries/+
-aizdzerieties/+
-aizdzeros/+
-aizdzeroties/+
-aizdzerošies/+
-aizdzert/h+IB(6[d5]
-aizdzeršana/Sm
-aizdzeršanās/+
-aizdzeršoties/+
-aizdzied/+
-aizdziedam/+
-aizdziedama/+Sm
-aizdziedami/+
-aizdziedamo/+
-aizdziedams/+iOW
-aizdziedamu/+
-aizdziedamā/+
-aizdziedat/+
-aizdziedi/+
-aizdziediet/+
-aizdziedot/+
-aizdziedu/+
-aizdziedāt/db+BI1ghJc[}M{]
-aizdziedātājs/Oix
-aizdziedēt/b)$+BIMH1J
-aizdzijis/+
-aizdzijusi/+
-aizdzijusī/+
-aizdzijuša/+mS
-aizdzijušais/q+
-aizdzijušajā/+
-aizdzijušam/+
-aizdzijuši/+o
-aizdzijušie/+
-aizdzijušo/+
-aizdzijušu/+
-aizdzijušus/m
-aizdzijušā/+
-aizdzinies/+
-aizdzinos/+
-aizdzinusies/+
-aizdzinušies/+
-aizdzināmies/+
-aizdzinās/+
-aizdzināties/+
-aizdzinējs/Oi
-aizdzirdīt/b+(JBMI1C
-aizdzirksteļot/IBJ+)$Hb1M
-aizdzirkstīt/+Hb1B$IMJ
-aizdzēries/+
-aizdzēris/+
-aizdzēros/+
-aizdzērusi/+
-aizdzērusies/+
-aizdzērusī/+
-aizdzēruša/+Sm
-aizdzērušais/+q
-aizdzērušajā/+
-aizdzērušam/+
-aizdzēruši/o+
-aizdzērušie/+
-aizdzērušies/+
-aizdzērušo/+
-aizdzērušu/+
-aizdzērušus/m
-aizdzērušā/+
-aizdzērāmies/+
-aizdzērās/+
-aizdzērāties/+
-aizdzīrot/1+)$bJBIMH
-aizdzīt/9I+B4]J[dM8
-aizdzīt/IZ+B7MJ^5
-aizdzīšoties/+
-aizdārdināt/M+(JbhI1BC
-aizdārdēt/+IBbM1J(hC
-aizdāvināt/J+hI(bB1MC
-aizdāvāt/+HGgb)I[$pdB1MJ]{
-aizdēdama/=
-aizdēdamas/=
-aizdēdami/=
-aizdēdams/=
-aizdēt/+$BbI)61
-aizdēšana/Sm
-aizdīdošies/+
-aizdīdīt/BI+[hgb(c1J]d{MC
-aizdīgt/MJ
-aizdīkdama/=
-aizdīkdamas/=
-aizdīkdami/=
-aizdīkdams/=
-aizdīkt/%+B9I65
-aizdīkšana/mS
-aizdīrāt/)+Ig1d$GB[HbpJ]M{
-aizdūdot/+)H$JBIb1M
-aizdūkdama/=
-aizdūkdamas/=
-aizdūkdami/=
-aizdūkdams/=
-aizdūkt/+5BI9%6
-aizdūkšana/Sm
-aizdūmot/+$)IMBbH1J
-aizdūris/+
-aizdūrusi/+
-aizdūrusī/+
-aizdūruša/+mS
-aizdūrušais/+q
-aizdūrušajā/+
-aizdūrušam/+
-aizdūruši/o+
-aizdūrušie/+
-aizdūrušo/+
-aizdūrušu/+
-aizdūrušus/m
-aizdūrušā/+
-aizdžinkstēt/+IJhb1MB(C
-aizecēt/+d)b[$gIBHGM{1pJ]
-aizejama/S+m
-aizejami/o+
-aizejamo/+
-aizejams/+XWi
-aizejamu/+
-aizejamā/+
-aizejamāka/m+S
-aizejamāki/o+
-aizejamāks/iW+
-aizejamāku/+
-aizejamākā/+
-aizejoša/S+m
-aizejoši/+o
-aizejošies/+
-aizejošo/+
-aizejošs/Wi+
-aizejošu/+
-aizejošā/+
-aizels/+
-aizelsa/+m
-aizelsdamies/+
-aizelsdamās/+
-aizelsi/+
-aizelsies/+
-aizelsieties/+
-aizelst/+e}ITF]3
-aizelst/MJ0
-aizelsties/+
-aizelsts/O
-aizelsu/+
-aizelsāmies/+
-aizelsāt/+
-aizelsāties/+
-aizelsīsies/+
-aizelsīsieties/+
-aizelsīsimies/+
-aizelsīsities/+
-aizelsīšos/+
-aizelsīšoties/+
-aizelš/+
-aizelšam/+
-aizelšama/+mS
-aizelšami/+
-aizelšamies/+
-aizelšamo/+
-aizelšams/WOi+
-aizelšamu/+
-aizelšamā/+
-aizelšanās/+
-aizelšas/+
-aizelšaties/+
-aizelšos/+
-aizelšoties/+
-aizelšoša/Sm+
-aizelšoši/o+
-aizelšošo/+
-aizelšošs/Wi+
-aizelšošu/+
-aizelšošā/+
-aizelšu/+
-aizezere/Sm
-aizešelonēt/+)$HIb1JBM
-aizfantazēt/+BIbgHGMJ)1d{$]p[
-aizfrēzēt/)b+$BI1JHM
-aizgainīt/IB+)($1bJHM
-aizgaiņāt/+dI)$bGgMB{HJ1p[]
-aizgalds/Oitv
-aizgarnēt/+$)IbBHJM1
-aizgavilēt/J+BI$bH)M1
-aizgavēnis/P
-aizgavēt/[+IbdBHg)$J1GM{]p
-aizglabāt/+bgGBdJ$MI)H[{1p]
-aizglaud/+
-aizglauda/+
-aizglaudi/+
-aizglaudu/+
-aizglaust/+2bEI6
-aizglaust/JN0
-aizglausts/O
-aizglauž/+
-aizglaužu/+
-aizglazēt/B+b)I$JM1H
-aizgleznot/Bb+MI$)J1H
-aizgludināt/Ic+d[JB(bgh}]MC1{
-aizglābt/MJ
-aizgodāt/+IgJGbHdB$)[1Mp]{
-aizgorošies/+
-aizgorīt/bgh+dBcJI[(C1{M]
-aizgozēt/[+Id)BJ$bgGH{M]1p
-aizgrabināties/+D
-aizgrabēt/+BI(hJMC1
-aizgrand/+
-aizgrandam/+
-aizgrandat/+
-aizgrandi/+
-aizgrandiet/+
-aizgrandot/+
-aizgrandu/+
-aizgrandīt/+(bMIB1J
-aizgrantēt/+$BI)bMJH1
-aizgraudama/=
-aizgraudamas/=
-aizgraudami/=
-aizgraudams/=
-aizgraut/B)I+6$5
-aizgrauzdama/=
-aizgrauzdamas/=
-aizgrauzdami/=
-aizgrauzdams/=
-aizgrauzt/B+2eI64
-aizgraušana/mS
-aizgrebt/JM
-aizgriezdama/=
-aizgriezdamas/=
-aizgriezdami/=
-aizgriezdams/=
-aizgriezieties/+
-aizgrieznis/Pj
-aizgriezt/+IT4B[2de]6
-aizgriezusies/+
-aizgriezušies/+
-aizgriezējs/Oi
-aizgriezīšoties/+
-aizgriešana/mS
-aizgriešanās/+
-aizgriežamies/+
-aizgriežas/+
-aizgriežaties/+
-aizgriežos/+
-aizgriežoties/+
-aizgriežošies/+
-aizgruntēt/I$+)bMJBH1
-aizgruvums/Oitv
-aizgrābdama/=
-aizgrābdamas/=
-aizgrābdami/=
-aizgrābdams/=
-aizgrābieties/+
-aizgrābjamies/+
-aizgrābjas/+
-aizgrābjaties/+
-aizgrābjos/+
-aizgrābjoties/+
-aizgrābt/+TeI[)d$6B]4p
-aizgrābtāka/Sm+
-aizgrābtākais/+
-aizgrābtākajai/+
-aizgrābtākajam/+
-aizgrābtākajiem/+
-aizgrābtākajos/+
-aizgrābtākajām/+
-aizgrābtākajās/+
-aizgrābtākam/+
-aizgrābtāki/+o
-aizgrābtākie/+
-aizgrābtāko/+
-aizgrābtāks/i+
-aizgrābtāku/+
-aizgrābtākā/+
-aizgrābtība/S
-aizgrābusies/+
-aizgrābušies/+
-aizgrābāt/+$IBJdbHgG)pM{1[]
-aizgrābēja/Sm
-aizgrābšana/Sm
-aizgrābšanās/+
-aizgrābšoties/+
-aizgrāvis/+
-aizgrāvusi/+
-aizgrāvusī/+
-aizgrāvuša/Sm+
-aizgrāvušais/q+
-aizgrāvušajā/+
-aizgrāvušam/+
-aizgrāvuši/o+
-aizgrāvušie/+
-aizgrāvušo/+
-aizgrāvušu/+
-aizgrāvušus/m
-aizgrāvušā/+
-aizgrūd/+
-aizgrūda/+
-aizgrūdi/+
-aizgrūdu/+
-aizgrūs/+
-aizgrūsi/+
-aizgrūsiet/+
-aizgrūsit/+
-aizgrūst/+bI2E6
-aizgrūst/0NJ
-aizgrūstošies/+
-aizgrūsts/O
-aizgrūstīt/+Bdh[bIJc(g1MC{]
-aizgrūt/I^+49Z7JM
-aizgrūts/O
-aizgrūšot/+
-aizgrūšu/+
-aizgrūž/+
-aizgrūžu/+
-aizguldzēt/+BI1hM(JC
-aizgulgt/JM
-aizguli/+
-aizgulies/+
-aizguliet/+
-aizgulieties/+
-aizgulstošies/+
-aizgult/Z^e+Id7RMJ[B]5
-aizgulēt/[+]JBdhIg{M1
-aizgulšņāt/+J]gMp$)G1BIbdH[{
-aizgurkstēt/+h(CMBJ1I
-aizguvums/Oitv
-aizguļ/+
-aizguļam/+
-aizguļama/+mS
-aizguļamais/y
-aizguļami/+o
-aizguļamies/+
-aizguļamo/+
-aizguļams/+Wi
-aizguļamu/+
-aizguļamā/+
-aizguļas/+
-aizguļat/+
-aizguļaties/+
-aizguļos/+
-aizguļot/+
-aizguļoties/+
-aizguļoša/S+m
-aizguļoši/o+
-aizguļošies/+
-aizguļošo/+
-aizguļošs/W+i
-aizguļošu/+
-aizguļošā/+
-aizguļu/+
-aizgvelzdamies/+
-aizgvelzdamās/+
-aizgvelzies/+
-aizgvelzieties/+
-aizgvelzos/+
-aizgvelzt/TJM[]d
-aizgvelzties/+
-aizgvelztos/+
-aizgvelzusies/+
-aizgvelzušies/+
-aizgvelzāmies/+
-aizgvelzās/+
-aizgvelzāties/+
-aizgvelzīsies/+
-aizgvelzīsieties/+
-aizgvelzīsimies/+
-aizgvelzīsities/+
-aizgvelzīšos/+
-aizgvelzīšoties/+
-aizgvelšanos/+
-aizgvelšanās/+
-aizgvelžamies/+
-aizgvelžas/+
-aizgvelžaties/+
-aizgvelžos/+
-aizgvelžoties/+
-aizgvelžošies/+
-aizgādne/Sm
-aizgādniecība/S
-aizgādnieks/Oix
-aizgādnis/Pjx
-aizgādnība/S
-aizgāds/Oi
-aizgādāt/GHgb+I)J][1$dpBM{
-aizgādība/S
-aizgāgāt/)b+IJ[Gd$gpB1MH]{
-aizgāja/+
-aizgāji/+
-aizgājis/+
-aizgāju/+
-aizgājusi/+
-aizgājusies/+
-aizgājusī/+