Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.
authorRaivis Dejus <orvils@gmail.com>
Thu, 25 Jun 2020 14:26:52 +0200
changeset 1414 140f2fcc14b28a5338343cb85a1f856c39de5bb6
parent 1413 600f1bf33b221df3f545889811f3ac71bf247d93
child 1415 bf868279058d1d37818f3962ff688c311dd88563
push id595
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 25 Jun 2020 12:27:08 +0000
bugs1647692
Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -1,25 +1,27 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 page-title = Problēmu novēršanas informācija
 page-subtitle = Šī lapa satur tehnisku informāciju, kas var būt noderīga, mēģinot novērst problēmu. Ja meklējat atbildes uz vienkāršiem jautājumiem par { -brand-short-name }, aplūkojiet mūsu <a data-l10n-name="support-link">atbalsta mājas lapu</a>.
-
 crashes-title = Avārijas ziņojumi
 crashes-id = Ziņojuma ID
 crashes-send-date = Nosūtīts
 crashes-all-reports = Visi avārijas ziņojumi
 crashes-no-config = Šī aplikācija nav nokonfigurēta avārijas ziņojumu attēlošanai.
 extensions-title = Papildinājumi
 extensions-name = Nosaukums
 extensions-enabled = Ieslēgts
 extensions-version = Versija
 extensions-id = ID
+support-addons-name = Nosaukums
+support-addons-version = Versija
+support-addons-id = ID
 security-software-title = Drošības programmatūra
 security-software-type = Tips
 security-software-name = Nosaukums
 security-software-antivirus = Pretvīrusu aizsardzība
 security-software-antispyware = Pretspiegprogrammatūra
 security-software-firewall = Ugunsmūris
 features-title = { -brand-short-name } iespējas
 features-name = Nosaukums
@@ -98,17 +100,16 @@ safe-mode-title = Izmēģini drošo režīmu
 restart-in-safe-mode-label = Pārstartēt ar deaktivētiem papildinājumiem…
 
 ## Media titles
 
 audio-backend = Skaņas Backend
 max-audio-channels = Maksimālie kanāli
 channel-layout = Vēlamais kanālu izkārtojums
 sample-rate = Vēlamais kadra ātrums
-
 media-title = Multimēdijas
 media-output-devices-title = Izvades ierīces
 media-input-devices-title = Ievades ierīces
 media-device-name = Nosaukums
 media-device-group = Grupa
 media-device-vendor = Ražotājs
 media-device-state = Stāvoklis
 media-device-preferred = Vēlamais
@@ -133,93 +134,86 @@ intl-regional-prefs = Reģiona iesatījumi
 ##
 ## The Firefox remote protocol provides low-level debugging interfaces
 ## used to inspect state and control execution of documents,
 ## browser instrumentation, user interaction simulation,
 ## and for subscribing to browser-internal events.
 ##
 ## See also https://firefox-source-docs.mozilla.org/remote/
 
+
 ##
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [zero] Pēdējās { $days } dienas avārijas ziņojumi
     [one] Pēdējo { $days } dienu avārijas ziņojumi
    *[other] Pēdējo { $days } dienu avārijas ziņojumi
   }
-
 # Variables
 # $minutes (integer) - Number of minutes since crash
 crashes-time-minutes =
   { $minutes ->
     [zero] pirms { $minutes } minūtes
     [one] pirms { $minutes } minūtēm
    *[other] pirms { $minutes } minūtēm
   }
-
 # Variables
 # $hours (integer) - Number of hours since crash
 crashes-time-hours =
   { $hours ->
     [zero] pirms { $hours } stundas
     [one] pirms { $hours } stundām
    *[other] pirms { $hours } stundām
   }
-
 # Variables
 # $days (integer) - Number of days since crash
 crashes-time-days =
   { $days ->
     [zero] pirms { $days } dienām
     [one] pirms { $days } dienas
    *[other] pirms { $days } dienām
   }
-
 # Variables
 # $reports (integer) - Number of pending reports
 pending-reports =
   { $reports ->
     [zero] Visi avārijas ziņojumi (ieskaitot { $reports } nenosūtītu avārijas ziņojumu norādītajā laika intervālā)
     [one] Visi avārijas ziņojumi (ieskaitot { $reports } nenosūtītus avārijas ziņojumus norādītajā laika intervālā)
    *[other] Visi avārijas ziņojumi (ieskaitot { $reports } nenosūtītus avārijas ziņojumus norādītajā laika intervālā)
   }
-
 raw-data-copied = Dati nokopēti atmiņā
 text-copied = Teksts nokopēts atmiņā
 
 ## The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
 
 blocked-driver = Bloķēts jūsu videokartes draivera versijai.
 blocked-gfx-card = Bloķēts jūsu videokartei neatrisinātu draiveru problēmu dēļ.
 blocked-os-version = Bloķēts jūsu operētājsistēmas versijai.
 blocked-mismatched-version = Bloķēts jūsu grafiskā draivera versijas atšķirībai starp reģistru un DLL.
 # Variables
 # $driverVersion - The graphics driver version string
 try-newer-driver = Bloķēts jūsu videokartei. Mēģiniet atjaunināt videokartes draiveri uz versiju { $driverVersion } vai jaunāku.
-
 # "ClearType" is a proper noun and should not be translated. Feel free to leave English strings if
 # there are no good translations, these are only used in about:support
 clear-type-parameters = ClearType parametri
-
 compositing = Kompozicionēšana
 hardware-h264 = Aparatūras H264 kodēšana
 main-thread-no-omtc = galvenais pavediens, nav OMTC
 yes = Jā
 no = Nē
 
 ## The following strings indicate if an API key has been found.
 ## In some development versions, it's expected for some API keys that they are
 ## not found.
 
 found = Atrasts
 missing = Trūkst
-
 gpu-description = Apraksts
 gpu-vendor-id = Ražotāja ID
 gpu-device-id = Ierīces ID
 gpu-subsys-id = Subsys ID
 gpu-drivers = Draiveri
 gpu-ram = Atmiņa
 gpu-driver-version = Draivera versija
 gpu-driver-date = Draivera datums
@@ -230,67 +224,59 @@ webgl1-version = WebGL 1 draivera versij
 webgl1-driver-extensions = WebGL 1 draivera paplašinājumi
 webgl1-extensions = WebGL 1 paplašinājumi
 webgl2-wsiinfo = WebGL 2 draivera WSI info
 webgl2-renderer = WebGL2 Renderer
 webgl2-version = WebGL 2 draivera versija
 webgl2-driver-extensions = WebGL 2 draivera paplašinājumi
 webgl2-extensions = WebGL 2 paplašinājumi
 blocklisted-bug = Bloķēts zināmu kļūdu dēļ
-
 # Variables
 # $bugNumber (string) - String of bug number from Bugzilla
 bug-link = kļūda { $bugNumber }
-
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = Bloķēts; kļūdas kods { $failureCode }
-
 d3d11layers-crash-guard = D3D11 kompozitors
 d3d11video-crash-guard = D3D11 Video dekoderis
 d3d9video-crash-buard = D3D11 Video dekoderis
 d3d9video-crash-guard = D3D11 Video dekoderis
 glcontext-crash-guard = OpenGL
-
 reset-on-next-restart = Atjaunot nākamajā pārstartēšanā
 gpu-process-kill-button = Pārtraukt GPU procesu
 gpu-device-reset-button = Izraisīt ierīces atiestatīšanu
 uses-tiling = Izmanto grupēšanu
 content-uses-tiling = Izmanto virsrakstošanu (saturs)
 off-main-thread-paint-enabled = Aktivēta zīmēšana ne galvenajā pavedienā
 off-main-thread-paint-worker-count = Ne galvenajā pavedienā zīmējošo darbinieku skaits
-
 min-lib-versions = Gaidītā minimālā versija
 loaded-lib-versions = Izmantotā versija
-
 has-seccomp-bpf = Seccomp-BPF (Sistēmas izsaukumu filtrešana)
 has-seccomp-tsync = Seccomp pavedienu sinhronizēšana
 has-user-namespaces = Lietotāju vārdtelpas
 has-privileged-user-namespaces = Priviliģēto procesu lietotāju vārdtelpas
 can-sandbox-content = Satura apstrādes ierobešošana
 can-sandbox-media = Mediju spraudņu ierobežošana
 content-sandbox-level = Satura procesa ierobežošanas līmenis
 effective-content-sandbox-level = Efektīvs satura procesa ierobežošanas līmenis
 sandbox-proc-type-content = saturs
 sandbox-proc-type-file = faila saturs
 sandbox-proc-type-media-plugin = multivides spraudnis
-
 # Variables
 # $remoteWindows (integer) - Number of remote windows
 # $totalWindows (integer) - Number of total windows
 multi-process-windows = { $remoteWindows }/{ $totalWindows }
 multi-process-status-0 = Lietotāja aktivēts
 multi-process-status-1 = Aktivēts pēc noklusējuma
 multi-process-status-2 = Deaktivēts
 multi-process-status-4 = Pieejamības rīku deaktivēts
 multi-process-status-6 = Deaktivēts neatbalstīta teksta ievades dēļ
 multi-process-status-7 = Papildinājumu deaktivēts
 multi-process-status-8 = Deaktivēts piespiedu kārtā
 multi-process-status-unknown = Nezināms statuss
-
 async-pan-zoom = Asinhronā pietuvināšana/palielināšana
 apz-none = nav
 wheel-enabled = ripas ievade aktivēta
 touch-enabled = skāriena ievade aktivēta
 drag-enabled = ritjoslas vilkšana aktivēta
 keyboard-enabled = klaviatūra aktivēta
 autoscroll-enabled = automātiskā ritināšana aktivēta