security/manager/security/pippki/pippki.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:50:30 +0200
changeset 1831 17457b836cbce7b0ab670dfd9252ef487454a70d
parent 1787 e82a91cc389af6e108be4e0a31038a1b0a395b1b
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

password-quality-meter = Paroles kvalitātes mērītājs

## Change Password dialog

# Variables:
# $tokenName (String) - Security device of the change password dialog
change-password-token = Drošības ierīce: { $tokenName }
change-password-old = Pašreizējā parole:
change-password-new = Jaunā parole:
change-password-reenter = Jaunā parole (vēlreiz):

## Reset Password dialog

## Reset Primary Password dialog

reset-password-button-label =
  .label = Atstatīt

## Downloading cert dialog

download-cert-window =
  .title = Lejupielādē sertifikātus
  .style = width: 46em
download-cert-message = Jums tiek vaicāts uzticēties jaunai Sertifikātu Autoritātei (CA).
download-cert-trust-ssl =
  .label = Uzticēties šai CA tīmekļa vietņu identificēšanai.
download-cert-trust-email =
  .label = Uzticēties šai CA epasta lietotāju identificēšanai.
download-cert-message-desc = Pirms uzticaties šai CA jebkādam mērķim, jums vajadzētu izpētīt tās sertifikātu un (ja pieejams) tās sertifikātu izsniegšanas politiku un procedūras.
download-cert-view-cert =
  .label = Apskatīt
download-cert-view-text = Apskatīt CA sertifikātu

## Client Authorization Ask dialog

client-auth-window =
  .title = Lietotāja identifikācijas pieprasījums
client-auth-site-description = Šī vietne pieprasīja, lai jūs identificētu sevi ar sertifikātu:
client-auth-choose-cert = Izvēlieties sertifikātu, ar kuru identificēt sevi:
client-auth-cert-details = Izvēlētā sertifikāta detaļas:

## Set password (p12) dialog

set-password-window =
  .title = Izvēlieties sertifikāta rezerves kopijas paroli
set-password-message = Sertifikāta rezerves kopijas parole aizsargās izveidoto rezerves kopijas failu. Lai turpinātu obligāti jāievada parole.
set-password-backup-pw =
  .value = Sertifikāta rezerves kopijas parole:
set-password-repeat-backup-pw =
  .value = Sertifikāta rezerves kopijas parole (vēlreiz):
set-password-reminder = Svarīgi: Ja aizmirsīsiet šo paroli, nevarēsiet atjaunot šo rezerves kopiju. Lūdzu saglabājiet to drošā vietā.

## Protected Auth dialog

protected-auth-window =
  .title = Aizsargātas marķierierīces autentificēšana
protected-auth-msg = Lūdzu autentificējiet marķierierīci. Autentificēšanas metode atkarīga no ierīces tipa.
protected-auth-token = Marķierieīce: