mobile/overrides/netError.dtd
author Raivis Dejus <orvils@gmail.com>
Sun, 02 Oct 2022 18:07:55 -1000
changeset 1857 b26353b58517445b2e4d2109174d6c045780d9c5
parent 1830 8c3346a1e894feb5707a18409aafb8ee5852c37f
permissions -rw-r--r--
Bug 1792730 - Migrate styles of dialogs to use min-width

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Neizdevās ielādēt lapu">
<!ENTITY retry.label "Mēģināt vēlreiz">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Nevar pieslēgties">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Šī adrese ir liegta">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Serveris nav atrasts">
<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "<ul> <li>Pārbaudiet, vai adresē nav drukas kļūdu, piemēram, <strong>ww</strong>.example.com, kur būtu jābūt <strong>www</strong>.example.com</li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Meklēt</button> </div> <li>Ja nevarat ielādēt nevienu lapu, pārbaudiet ierīces datu vai Wi-Fi savienojumu. <button id='wifi'>Ieslēgt Wi-Fi</button></li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Fails nav atrasts">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Pārbaudiet, vai faila nosaukumā nav drukas kļūdu. Lielie un mazie burti ir atšķirīgi simboli.</li> <li>Pārbaudiet, vai fails nav pārvietots, pārsaukts vai izdzēsts.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Pieeja failam tika liegta">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Tas varētu būt aizvākts, pārvietots vai arī faila piekļuves tiesības liedz piekļuvi tam.</li> </ul>">

<!ENTITY generic.title "Ak vai!">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Kāda nezināma iemesla dēļ &brandShortName; nevar atvērt šo lapu.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Adrese nav korekta">
<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "<ul> <li>Adreses internetā parasti raksta šādi: <strong>http://www.example.com/</strong></li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Meklēt</button> </div> <li>Pārliecinieties, ka izmantojat pareizas slīpsvītras (tas ir, <strong>/</strong>).</li> </ul>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Savienojums tika pārtraukts">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY notCached.title "Dokumentam ir beidzies derīguma termiņš">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Pieprasītais dokuments vairs nav pieejams &brandShortName; kešatmiņā.</p><ul><li>Drošības apsvērumu dēļ &brandShortName; automātiski neveic sensitīvu dokumentu atkārtotu ielādi.</li><li>Spiediet pogu Mēģināt vēlreiz, lai atkārtoti ielādētu šo dokumentu no attiecīgās vietnes.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Nesaistes režīms">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Satura kodējuma kļūda">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Lūdzu, informējiet mājas lapas īpašniekus par šo problēmu.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Nedrošs faila tips">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Lūdzu, paziņojiet par šo problēmu vietnes īpašniekiem.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Savienojums tika pārtraukts">
<!ENTITY netReset.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY netTimeout.title "Savienojumam iestājās noilgums">
<!ENTITY netTimeout.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Nepazīstama adrese">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Iespējams jāuzinstalē kāda programma, lai atvērtu šo adresi.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Starpniekserveris nepieņem savienojumus">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Lūdzu, pārbaudiet starpniekservera iestatījumus un pārliecinieties, ka tie ir korekti.</li> <li>Sazinieties ar savu tīkla administratoru, lai pārliecinātos, ka starpniekserveris darbojas korekti.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Nevar atrast starpniekserveri">
<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "<ul> <li>Lūdzu, pārbaudiet starpniekservera iestatījumus un pārliecinieties, ka tie ir korekti.</li> <li>Pārliecinieties, ka ierīces datu vai Wi-Fi savienojums darbojas. <button id='wifi'>Ieslēgt Wi-Fi</button></li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Lapa veic nekorektu pāradresāciju">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Šo problēmu reizēm var atrisināt, deaktivējot sīkdatnes vai nepieņemot tās no šīs lapas.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Negaidīta atbilde no servera">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Lūdzu, pārliecinieties, ka jums ir uzinstalēts Personiskās drošības pārvaldnieks.</li> <li>Šo problēmu var izraisīt servera nestandarta konfigurācija.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Drošais savienojums neizdevās">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Lapu, kuru jūs šobrīd mēģināt aplūkot, nevar parādīt, jo nevar pārbaudīt tās nosūtīto datu autentiskumu.</li> <li>Lūdzu, sazinieties ar lapas īpašniekiem un informējiet viņus par šo problēmu.</li> </ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Drošais savienojums neizdevās">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Šī var būt problēma ar servera konfigurāciju vai pazīme, ka par šo serveri uzdodas cits dators.</li> <li>Ja pagātnē esat pieslēdzies šim serverim, problēma var būt īslaicīga. Tad mēģiniet vēlreiz nedaudz vēlāk.</li> </ul>">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY sharedLongDesc3 "<ul> <li>Lapa var būt īslaicīgi nepieejama vai pārāk noslogota, mēģiniet vēlreiz nedaudz vēlāk.</li> <li>Ja nevarat ielādēt nevienu lapu, pārbaudiet ierīces datu vai Wi-Fi savienojumu. <button id='wifi'>Ieslēgt Wi-Fi</button></li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Satura drošības politikas ierobežojums">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; liedza šīs lapas ielādi, jo tā neatbilst satura drošības politikai.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Bojāta satura kļūda">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Lapu, ko mēģināt aplūkot, nevar attēlot, jo notikusi kļūda datu pārraidē.</p><ul><li>Lūdzu informējiet lapas īpašniekus par šo problēmu.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Vai arī varat pievienot izņēmumu…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Vediet mani prom!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pievienot izņēmumu…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Jums nevajadzētu pievienot izņēmumu, ja neizmantojat pilnībā uzticamu interneta savienojumu, vai ja parasti šāds paziņojums par šo serveri neparādās.</p> <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">

<!ENTITY sslv3Used.title "Neizdevās droši pieslēgties">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc "Papildus informācija: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY weakCryptoUsed.title "Savienojums nav drošs">
<!-- LOCALIZATION NOTE (weakCryptoUsed.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". -->
<!ENTITY weakCryptoUsed.longDesc "Papildus informācija: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Savienojums nav drošs">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> izmanto novecojušu un nedrošu drošības tehnoloģiju. Uzbrucējs varētu piekļūt informācijai, kuru uzskatījāt par droši aizsargātu. Lapas administratoram vajadzēs salabot serveri, pirms varēsiet apmeklē lapu.</p><p>Kļūdas kods: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Tīkla protokola kļūda">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Lapu, kuru mēģināt skatīt, nevar tikt parādīta, jo tika konstatēta tīkla protokola kļūda.</p><ul><li>Lūdzu, sazinieties ar vietņu īpašniekiem, lai informētu viņus par šo problēmu.</li></ul>">