chat/irc.properties
author Raivis Dejus <orvils@gmail.com>
Wed, 05 Oct 2022 14:25:34 -1000
changeset 1861 d569f038b11254cf39a9b1fec07c6c34d678d75a
parent 1718 320534bb9da519803485421ddb375da40bf80b8d
permissions -rw-r--r--
Bug 1793570 - Convert AndNMoreFiles string from HtmlForm.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=segvārds

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Pazudis savienojums ar serveri
connection.error.timeOut=Savienojumam iestājās noildze
connection.error.invalidUsername=%S nav atļauts lietotājvārds
connection.error.invalidPassword=Nederīga servera parole
connection.error.passwordRequired=Nepieciešama parole

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Kanāls
joinChat.password=_Parole

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Serveris
options.port=Ports
options.ssl=Lietot SSL
options.encoding=Rakstzīmju kopa
options.quitMessage=Iziešanas ziņojums
options.partMessage=Ziņojuma daļa
options.showServerTab=Rādīt ziņojumus no servera
options.alternateNicks=Alternatīvie segvārdi

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S lieto "%2$S".
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=Laiks priekš %1$S ir %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S &lt;darbība, kuru izpildīt&gt;: Izpildīt darbību.
command.ban=%S &lt;nick!user@host&gt;: Aizliegt lietotājus ar norādīto paraugu.
command.ctcp=%S &lt;nick&gt; &lt;msg&gt;: Nosūta CTCP ziņojumu segvārdam.
command.chanserv=%S &lt;komanda&gt;: Sūtīt komandu uz ChanServ.
command.deop=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Noņemt kādam kanāla operatora statusu. Lai to veiktu, jums jābūt kanāla operatoram.
command.devoice=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Noņemt kanāla balss statusu kādam, neļaujot viņam runāt, ja kanāls ir moderēts (+m). Lai to veiktu, jums jābūt kanāla operatoram.
command.invite2=%S &lt;nick&gt;[ &lt;nick&gt;]* [&lt;channel&gt;]: Uzaicināt vienu vai vairākus segvārdus pievienoties jums tekošajā kanālā vai pievienot norādītam kanālam.
command.join=%S &lt;room1&gt;[ &lt;key1&gt;][,&lt;room2&gt;[ &lt;key2&gt;]]*: Ievadīt vienu vai vairākus kanālus, ja vajadzīgs, katram nodrošinot kanāla atslēgu.
command.kick=%S &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Noņemt kādu no kanāla. Lai to veiktu, jums jābūt kanāla operatoram.
command.list=%S: Parādīt tīkla tērzēšanas istabu sarakstu. Brīdinām, ka to darot, daži serveri var jūs atvienot.
command.memoserv=%S &lt;komanda&gt;: Sūtīt komandu uz MemoServ.
command.modeUser2=%S &lt;liet&gt; [(+|-)&lt;režīms&gt;]: Iegūt, iestatīt vai atstatīt lietotāja režīmu.
command.modeChannel2=%S [&lt;kanāls&gt;][(+|-)&lt;jauns režīms&gt;[&lt;parametrs&gt;][,&lt;parametrs&gt;]*]: iegūt, iestatīt vai atstatīt kanāla režīmu.
command.msg=%S &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Nosūtīt privātu ziņu lietotājam (nevis kanālam).
command.nick=%S &lt;jaunais segvārds&gt;: nomainīt jūsu segvārdu.
command.nickserv=%S &lt;komanda&gt;: Sūtīt komandu uz NickServ.
command.notice=%S &lt;target&gt; &lt;message&gt;: Nosūtīt ziņu lietotājam vai kanālam.
command.op=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Piešķirt kādam kanāla operatora statusu. Lai to veiktu, jums jābūt kanāla operatoram.
command.operserv=%S &lt;komanda&gt;: Sūtīt komandu uz OperServ.
command.part=%S [ziņojums]: atstājiet pašreizējo kanālu ar neobligātu ziņojumu.
command.ping=%S [&lt;nick&gt;]: Jautā, cik liela ir aizture lietotājam (vai serverim, ja lietotājs nav norādīts).
command.quit=%S &lt;ziņojums&gt;: Atvienoties no servera ar neobligātu ziņojumu.
command.quote=%S &lt;komanda&gt;: Sūtīt neapstrādātu komandu serverim.
command.time=%S: Parāda IRC servera pašreizējo vietējo laiku.
command.topic=%S [&lt;jauns temats&gt;]: iestatīt šī kanāla tematu.
command.umode=%S (+|-)&lt;jauns režīms&gt;: Iestatīt vai atiestatīt lietotāja režīmu.
command.version=%S &lt;segvārds&gt;: Pieprasīt lietotāja klienta versiju.
command.voice=%S &lt;nos1&gt;[,&lt;nos2&gt;]*: Piešķirt kādam kanāla operatora statusu. Lai to veiktu, jums jābūt kanāla operatoram.
command.whois2=%S [&lt;segvārds&gt;]: Iegūt informāciju par lietotāju.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S] iegāja istabā.
message.rejoined=Jūs esat pārpievienojies istabai.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Jūs tikāt %1$S izsperts%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%2$S ir izmetis %1$S %3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=%3$S ir uzlicis %2$S režīmu %1$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=%2$S ir uzlicis režīmu %1$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Jūsu režīms ir %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Nevarēju izmantot vēlamo segvārdu. Jūsu segvārds paliek %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Jūs esat pametis istabu (%1$S daļu).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S ir pametis istabu (%2$S daļu).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S ir pametis istabu ( ar ziņu %2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S ir uzaicinājis jūs uz %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S ir veiksmīgi uzaicināts uz %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S jau ir %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S tika izsaukts.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=WHOIS informācija priekš %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S ir nesaistē. WHOWAS informācija par %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\u0020  %1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S ir nezināms segvārds.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S mainīja kanāla paroli uz %2$S.
message.channelKeyRemoved=%S noņēma kanāla paroli.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Lietotājiem pieslēdzoties no šīm vietām ir aizliegta piekļuve %S:
message.noBanMasks=%S nav aizliegtu vietu.
message.banMaskAdded=%2$S ir aizliedzis lietotājus ar %1$S atbilstošām pieslēgumu vietām.
message.banMaskRemoved=%2$S ir atcēlis aizliegumu lietotājiem ar %1$S atbilstošām pieslēgumu vietām.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Ping atbilde no %1$S pēc #2 milisekundes.;Ping atbilde no %1$S pēc #2 milisekundēm.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Nav kanāla: %S.
error.tooManyChannels=Nevar pieslēgties %S; jūs esat pieslēdzies pārāk daudziem kanāliem.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Segvārds jau tiek izmantots, aizstāju to uz %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=%S nav atļauts segvārds.
error.banned=Jūs esat izraidīts no šī servera.
error.bannedSoon=Jūs drīz tiksiet izraidīts no šī servera.
error.mode.wrongUser=Jūs nevarat mainīt citu lietotāju režīmus.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S nav tiešsaistē.
error.wasNoSuchNick=Segvārds: %S nepastāv
error.noSuchChannel=Nav kanāla: %S.
error.unavailable=%S ir īslaicīgi nepieejams.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Jūs esat izraidīts no %S.
error.cannotSendToChannel=Jūs nevarat nosūtīt ziņojumus uz %S.
error.channelFull=Kanāls %S ir pilns.
error.inviteOnly=Lai pievienotos %S jums ir jābūt uzaicinātam.
error.nonUniqueTarget=%S nav unikāls lietotājs@mītne vai īsvārds, vai arī jūs vienlaicīgi esat mēģinājis pieslēgties pārāk daudziem kanāliem.
error.notChannelOp=Jūs neesat kanāla %S operators.
error.notChannelOwner=Jūs neesat kanāla %S īpašnieks.
error.wrongKey=Nevar pieslēgties %S, nederīga kanāla parole.
error.sendMessageFailed=Nosūtot pēdējo ziņojumu, radās kļūda. Kad savienojums ir atjaunots, lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Jūs nedrīkstat pievienoties %1$S un tikāt automātiski novirzīts uz %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode='%S' nav šajā serverī derīgs lietotāja režīms.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Vārds
tooltip.server=Savienots ar
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Savienots no
tooltip.registered=Reģistrēts
tooltip.registeredAs=Reģistrēts kā
tooltip.secure=Lietojot drošo savienojumu
# The away message of the user
tooltip.away=Projām
tooltip.ircOp=IRC operators
tooltip.bot=Robotprogrammatūra
tooltip.lastActivity=Pēdējā darbība
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=%S atpakaļ
tooltip.channels=Pašreiz uz

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=
no=