extensions/spellcheck/hunspell/lv_LV.aff
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sat, 15 Aug 2020 11:28:19 +0200
changeset 1417 61e9b33f4d940093eaf30d1f73c2741ffa9e77a7
parent 543 fbf3a711a75236dc96c49ea724029b1804e5dc3d
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# Latviešu valodas affix fails lietošanai ar OpenOffice v.v. 2.4.1 un 3.x.x,
# LibreOffice u.c. aplikācijām, kas pareizrakstības pārbaudei izmanto HunSpell
# Latvian affix table for OpenOffice v.v. 2.4.1 and 3.x.x, LibreOffice
# and other applications using HunSpell as the backend
#
# Copyright (C) 2002-2014 Janis Eisaks, jancs@dv.lv
#
# Versija//Version: 1.1.0
#
# This library is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
# License as published by the Free Software Foundation; either
# version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
#
# This library is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# Lesser General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
# License along with this library; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
# Izmantotā literatūra
# 1. B.Ceplīte, L.Ceplītis
#   Latviešu valodas praktiskā gramatika, ISBN 9984 04 641-9
# 2.D.Guļevska, A.Miķelsone, T.Porīte
#   Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata, Avots, 2002, ISBN 9984-700-64-X
#
# Pateicos Dr. Andrejam Spektoram un LU Mākslīgā Intelekta laboratorijai
# par iespēju izmantot apkopoto vārdu krājumu; Edvīnam Malnačam,
# Egonam Spalānam, Valdemāram Rozenbergam, kā arī citiem brīvprātīgajiem
# par nesavtīgu atbalstu projekta realizācijā
#
# Īpaša pateicība Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (http://www.vsaa.gov.lv)
# par savulaik rasto vēlēšanos un varēšanu materiāli atbalstīt darbu pie vārdnīcas
# pilnveidošanas.
#
# Faila formāts: Hunspell

SET UTF-8
TRY ianseātumpojšrkdīzlēvbgcķūņļčžfģhASMVLDIKERBGJZTNPHUOFCĀĶŽĒĢŠĪŪČŅĻ
KEY qwertyuiop|asdfghjkl|zxcvbnm|kķ|nņ|cč
FULLSTRIP

#karogs vārdiem, kurus nav jāsaka priekšā
NOSUGGEST }
NEEDAFFIX {
CIRCUMFIX |

MAXNGRAMSUGS 6
NOSPLITSUGS

REP 23
REP ike iek
REP via vai
REP lig līg
REP ļi lī
REP memi miem
REP neisk nieks
REP kal kla
REP ķļu kļū
REP ska sak
REP šan san
REP šēšan sēšan
REP klap kalp
REP musm mums
REP mato manto
REP ziņ izņ
REP ija ījā
REP eja ējā
REP i ī
REP e ē
REP a ā
REP u ū
REP ū u
REP s š

SFX = Y 1
SFX = 0 . .

PFX - Y 1
PFX - 0 ne .

PFX ] Y 1
PFX ] 0 jā/| .

PFX [ Y 1
PFX [ 0 vis/| .

SFX D Y 15
SFX D t u  [^āēīoeū]t is:1vpt0
SFX D t i  [^āēīoeū]t is:2vpt0
SFX D t a  [^āēīoeū]t is:3xpt0
SFX D t ām  [^āēīoeū]t is:1dpt0
SFX D t āt  [^āēīoeū]t is:2dpt0
SFX D t ju  [āēīoū]t is:1vpt0
SFX D t ji  [āēīoū]t is:2vpt0
SFX D t ja  [āēīoū]t is:3xpt0
SFX D t jām  [āēīoū]t is:1dpt0
SFX D t jāt  [āēīoū]t is:2dpt0
SFX D iet gāju  iet is:1vpt0
SFX D iet gāji  iet is:2vpt0
SFX D iet gāja  iet is:3xpt0
SFX D iet gājām  iet is:1dpt0
SFX D iet gājāt  iet is:2dpt0

SFX I Y 20
SFX I īt iju īt is:1vpt0
SFX I īt iji īt is:2vpt0
SFX I īt ija īt is:3xpt0
SFX I īt ijām īt is:1dpt0
SFX I īt ijāt īt is:2dpt0
SFX I irt īru irt is:1vpt0
SFX I irt īri irt is:2vpt0
SFX I irt īra irt is:3xpt0
SFX I irt īrām irt is:1dpt0
SFX I irt īrāt irt is:2dpt0
SFX I st du st is:1vpt0
SFX I st di st is:2vpt0
SFX I st da st is:3xpt0
SFX I st dām st is:1dpt0
SFX I st dāt st is:2dpt0
SFX I iet eju iet is:1vpt0
SFX I iet eji iet is:2vpt0
SFX I iet eja iet is:3xpt0
SFX I iet ejām iet is:1dpt0
SFX I iet ejāt iet is:2dpt0

SFX E Y 225
SFX E kt cu  kt  is:1vpt0
SFX E kt ci  kt  is:2vpt0
SFX E kt ca  kt  is:3xpt0
SFX E kt cām  kt  is:1dpt0
SFX E kt cāt  kt  is:2dpt0
SFX E gt dzu  gt is:1vpt0
SFX E gt dzi  gt is:2vpt0
SFX E gt dza  gt is:3xpt0
SFX E gt dzām  gt is:1dpt0
SFX E gt dzāt  gt is:2dpt0
SFX E elt ēlu  elt is:1vpt0
SFX E elt ēli  elt is:2vpt0
SFX E elt ēla  elt is:3xpt0
SFX E elt ēlām  elt is:1dpt0
SFX E elt ēlāt  elt is:2dpt0
SFX E emt ēmu  emt is:1vpt0
SFX E emt ēmi  emt is:2vpt0
SFX E emt ēma  emt is:3xpt0
SFX E emt ēmām  emt is:1dpt0
SFX E emt ēmāt  emt is:2dpt0
SFX E ilt īlu  ilt is:1vpt0
SFX E ilt īli  ilt is:2vpt0
SFX E ilt īla  ilt is:3xpt0
SFX E ilt īlām  ilt is:1dpt0
SFX E ilt īlāt  ilt is:2dpt0
SFX E ult ūlu  ult is:1vpt0
SFX E ult ūli  ult is:2vpt0
SFX E ult ūla  ult is:3xpt0
SFX E ult ūlām  ult is:1dpt0
SFX E ult ūlāt  ult is:2dpt0
SFX E umt ūmu  umt is:1vpt0
SFX E umt ūmi  umt is:2vpt0
SFX E umt ūma  umt is:3xpt0
SFX E umt ūmām  umt is:1dpt0
SFX E umt ūmāt  umt is:2dpt0
SFX E ūt uvu  [^b]ūt is:1vpt0
SFX E ūt uvi  [^b]ūt is:2vpt0
SFX E ūt uva  [^b]ūt is:3xpt0
SFX E ūt uvām [^b]ūt is:1dpt0
SFX E ūt uvāt [^b]ūt is:2dpt0
SFX E ūt iju  [b]ūt is:1vpt0
SFX E ūt iji  [b]ūt is:2vpt0
SFX E ūt ija  [b]ūt is:3xpt0
SFX E ūt ijām  [b]ūt is:1dpt0
SFX E ūt ijāt  [b]ūt is:2dpt0
SFX E art āru  art is:1vpt0
SFX E art āri  art is:2vpt0
SFX E art āra  art is:3xpt0
SFX E art ārām  art is:1dpt0
SFX E art ārāt  art is:2dpt0
SFX E urt ūru  urt is:1vpt0
SFX E urt ūri  urt is:2vpt0
SFX E urt ūra  urt is:3xpt0
SFX E urt ūrām  urt is:1dpt0
SFX E urt ūrāt  urt is:2dpt0
SFX E irt iru  irt is:1vpt0
SFX E irt iri  irt is:2vpt0
SFX E irt ira  irt is:3xpt0
SFX E irt irām  irt is:1dpt0
SFX E irt irāt  irt is:2dpt0
SFX E ert ēru  ert is:1vpt0
SFX E ert ēri  ert is:2vpt0
SFX E ert ēra  ert is:3xpt0
SFX E ert ērām  ert is:1dpt0
SFX E ert ērāt  ert is:2dpt0
SFX E ot evu  ot is:1vpt0
SFX E ot evi  ot is:2vpt0
SFX E ot eva  ot is:3xpt0
SFX E ot evām  ot is:1dpt0
SFX E ot evāt  ot is:2dpt0
SFX E aut āvu  aut is:1vpt0
SFX E aut āvi  aut is:2vpt0
SFX E aut āva  aut is:3xpt0
SFX E aut āvām  aut is:1dpt0
SFX E aut āvāt  aut is:2dpt0
SFX E iet ēju  iet is:1vpt0
SFX E iet ēji  iet is:2vpt0
SFX E iet ēja  iet is:3xpt0
SFX E iet ējām iet is:1dpt0
SFX E iet ējāt iet is:2dpt0
SFX E īt inu  īt is:1vpt0
SFX E īt ini  īt is:2vpt0
SFX E īt ina  īt is:3xpt0
SFX E īt inām īt is:1dpt0
SFX E īt ināt īt is:2dpt0
SFX E st du [^aeiīuūlrm]st is:1vpt0
SFX E st di [^aeiīuūlrm]st is:2vpt0
SFX E st da [^aeiīuūlrm]st is:3xpt0
SFX E st dām [^aeiīuūlrm]st is:1dpt0
SFX E st dāt [^aeiīuūlrm]st is:2dpt0
SFX E st du  [^p][r]ast is:1vpt0
SFX E st di  [^p][r]ast is:2vpt0
SFX E st da  [^p][r]ast is:3xpt0
SFX E st dām [^p][r]ast is:1dpt0
SFX E st dāt [^p][r]ast is:2dpt0
SFX E st tu  [p]rast is:1vpt0
SFX E st ti  [p]rast is:2vpt0
SFX E st ta  [p]rast is:3xpt0
SFX E st tām  [p]rast is:1dpt0
SFX E st tāt  [p]rast is:2dpt0
SFX E st tu  [c]iest is:1vpt0
SFX E st ti  [c]iest is:2vpt0
SFX E st ta  [c]iest is:3xpt0
SFX E st tām [c]iest is:1dpt0
SFX E st tāt [c]iest is:2dpt0
SFX E st du  [^a]lst is:1vpt0
SFX E st di  [^a]lst is:2vpt0
SFX E st da  [^a]lst is:3xpt0
SFX E st dām  [^a]lst is:1dpt0
SFX E st dāt  [^a]lst is:2dpt0
SFX E st tu  [a]lst is:1vpt0
SFX E st ti  [a]lst is:2vpt0
SFX E st ta  [a]lst is:3xpt0
SFX E st tām  [a]lst is:1dpt0
SFX E st tāt  [a]lst is:2dpt0
SFX E st tu  [lm]est is:1vpt0
SFX E st ti  [lm]est is:2vpt0
SFX E st ta  [lm]est is:3xpt0
SFX E st tām  [lm]est is:1dpt0
SFX E st tāt  [lm]est is:2dpt0
SFX E st du  [^c][^lm]est is:1vpt0
SFX E st di  [^c][^lm]est is:2vpt0
SFX E st da  [^c][^lm]est is:3xpt0
SFX E st dām [^c][^lm]est is:1dpt0
SFX E st dāt [^c][^lm]est is:2dpt0
SFX E st tu  [^aģr]ist is:1vpt0
SFX E st ti  [^aģr]ist is:2vpt0
SFX E st ta  [^aģr]ist is:3xpt0
SFX E st tām  [^aģr]ist is:1dpt0
SFX E st tāt  [^aģr]ist is:2dpt0
SFX E st du  [ģ]ist is:1vpt0
SFX E st di  [ģ]ist is:2vpt0
SFX E st da  [ģ]ist is:3xpt0
SFX E st dām [ģ]ist is:1dpt0
SFX E st dāt [ģ]ist is:2dpt0
SFX E st du  [^k]rist is:1vpt0
SFX E st di  [^k]rist is:2vpt0
SFX E st da  [^k]rist is:3xpt0
SFX E st dām  [^k]rist is:1dpt0
SFX E st dāt  [^k]rist is:2dpt0
SFX E st tu  [k]rist is:1vpt0
SFX E st ti  [k]rist is:2vpt0
SFX E st ta  [k]rist is:3xpt0
SFX E st tām [k]rist is:1dpt0
SFX E st tāt [k]rist is:2dpt0
SFX E st tu  [^l]aist is:1vpt0
SFX E st ti  [^l]aist is:2vpt0
SFX E st ta  [^l]aist is:3xpt0
SFX E st tām  [^l]aist is:1dpt0
SFX E st tāt  [^l]aist is:2dpt0
SFX E st du  [l]aist is:1vpt0
SFX E st di  [l]aist is:2vpt0
SFX E st da  [l]aist is:3xpt0
SFX E st dām [l]aist is:1dpt0
SFX E st dāt [l]aist is:2dpt0
SFX E st du [^v]īst is:1vpt0
SFX E st di [^v]īst is:2vpt0
SFX E st da [^v]īst is:3xpt0
SFX E st dām [^v]īst is:1dpt0
SFX E st dāt [^v]īst is:2dpt0
SFX E st tu [^s]vīst is:1vpt0
SFX E st ti [^s]vīst is:2vpt0
SFX E st ta [^s]vīst is:3xpt0
SFX E st tām [^s]vīst is:1dpt0
SFX E st tāt [^s]vīst is:2dpt0
SFX E st du [s]vīst is:1vpt0
SFX E st di [s]vīst is:2vpt0
SFX E st da [s]vīst is:3xpt0
SFX E st dām [s]vīst is:1dpt0
SFX E st dāt [s]vīst is:2dpt0
SFX E st du [^ajsš]ust is:1vpt0
SFX E st di [^ajsš]ust is:2vpt0
SFX E st da [^ajsš]ust is:3xpt0
SFX E st dām [^ajsš]ust is:1dpt0
SFX E st dāt [^ajsš]ust is:2dpt0
SFX E st tu [jsš]ust is:1vpt0
SFX E st ti [jsš]ust is:2vpt0
SFX E st ta [jsš]ust is:3xpt0
SFX E st tām [jsš]ust is:1dpt0
SFX E st tāt [jsš]ust is:2dpt0
SFX E st du [^j]aust is:1vpt0
SFX E st di [^j]aust is:2vpt0
SFX E st da [^j]aust is:3xpt0
SFX E st dām [^j]aust is:1dpt0
SFX E st dāt [^j]aust is:2dpt0
SFX E st tu [j]aust is:1vpt0
SFX E st ti [j]aust is:2vpt0
SFX E st ta [j]aust is:3xpt0
SFX E st tām [j]aust is:1dpt0
SFX E st tāt [j]aust is:2dpt0
SFX E st du [^p]ūst is:1vpt0
SFX E st di [^p]ūst is:2vpt0
SFX E st da [^p]ūst is:3xpt0
SFX E st dām [^p]ūst is:1dpt0
SFX E st dāt [^p]ūst is:2dpt0
SFX E st tu  [p]ūst is:1vpt0
SFX E st ti  [p]ūst is:2vpt0
SFX E st ta  [p]ūst is:3xpt0
SFX E st tām [p]ūst is:1dpt0
SFX E st tāt [p]ūst is:2dpt0
SFX E t u [^iāē]rst is:1vpt0
SFX E t i [^iāē]rst is:2vpt0
SFX E t a [^iāē]rst is:3xpt0
SFX E t ām [^iāē]rst is:1dpt0
SFX E t āt [^iāē]rst is:2dpt0
SFX E st tu [āē]rst is:1vpt0
SFX E st ti [āē]rst is:2vpt0
SFX E st ta [āē]rst is:3xpt0
SFX E st tām [āē]rst is:1dpt0
SFX E st tāt [āē]rst is:2dpt0
SFX E st tu [cv]irst is:1vpt0
SFX E st ti [cv]irst is:2vpt0
SFX E st ta [cv]irst is:3xpt0
SFX E st tām [cv]irst is:1dpt0
SFX E st tāt [cv]irst is:2dpt0
SFX E st du [^ie]mst is:1vpt0
SFX E st di [^ie]mst is:2vpt0
SFX E st da [^ie]mst is:3xpt0
SFX E st dām [^ie]mst is:1dpt0
SFX E st dāt [^ie]mst is:2dpt0
SFX E st tu [ei]mst is:1vpt0
SFX E st ti [ei]mst is:2vpt0
SFX E st ta [ei]mst is:3xpt0
SFX E st tām [ei]mst is:1dpt0
SFX E st tāt [ei]mst is:2dpt0

SFX d Y 15
SFX d t os  [^āēīoe]t is:1vpa0
SFX d t ies  [^āēīoe]t is:2vpa0
SFX d t ās  [^āēīoe]t is:3xpa0
SFX d t āmies [^āēīoe]t is:1dpa0
SFX d t āties [^āēīoe]t is:2dpa0
SFX d t jos  [āēīo]t is:1vpa0
SFX d t jies  [āēīo]t is:2vpa0
SFX d t jās  [āēīo]t is:3xpa0
SFX d t jāmies [āēīo]t is:1dpa0
SFX d t jāties [āēīo]t is:2dpa0
SFX d iet gājos  iet is:1vpa0
SFX d iet gājies  iet is:2vpa0
SFX d iet gājās  iet is:3xpa0
SFX d iet gājāmies iet is:1dpa0
SFX d iet gājāties iet is:2dpa0

SFX i Y 20
SFX i īt ijos  īt is:1vpa0
SFX i īt ijies  īt is:2vpa0
SFX i īt ijās  īt is:3xpa0
SFX i īt ijāmies īt is:1dpa0
SFX i īt ijāties īt is:2dpa0
SFX i irt īros  irt is:1vpa0
SFX i irt īries  irt is:2vpa0
SFX i irt īrās  irt is:3xpa0
SFX i irt īrāmies irt is:1dpa0
SFX i irt īrāties irt is:2dpa0
SFX i st dos  st is:1vpa0
SFX i st dies  st is:2vpa0
SFX i st dās  st is:3xpa0
SFX i st dāmies st is:1dpa0
SFX i st dāties st is:2dpa0
SFX i iet ejos  iet is:1vpa0
SFX i iet ejies  iet is:2vpa0
SFX i iet ejās  iet is:3xpa0
SFX i iet ejāmies iet is:1dpa0
SFX i iet ejāties iet is:2dpa0


SFX e Y 225
SFX e kt cos  kt  is:1vpa0
SFX e kt cies  kt  is:2vpa0
SFX e kt cās  kt  is:3xpa0
SFX e kt cāmies kt  is:1dpa0
SFX e kt cāties kt  is:2dpa0
SFX e gt dzos  gt is:1vpa0
SFX e gt dzies  gt is:2vpa0
SFX e gt dzās  gt is:3xpa0
SFX e gt dzāmies gt is:1dpa0
SFX e gt dzāties gt is:2dpa0
SFX e elt ēlos  elt is:1vpa0
SFX e elt ēlies  elt is:2vpa0
SFX e elt ēlās  elt is:3xpa0
SFX e elt ēlāmies elt is:1dpa0
SFX e elt ēlāties elt is:2dpa0
SFX e emt ēmos   emt is:1vpa0
SFX e emt ēmies  emt is:2vpa0
SFX e emt ēmās   emt is:3xpa0
SFX e emt ēmāmies emt is:1dpa0
SFX e emt ēmāties emt is:2dpa0
SFX e ilt īlos  ilt is:1vpa0
SFX e ilt īlies  ilt is:2vpa0
SFX e ilt īlās  ilt is:3xpa0
SFX e ilt īlāmies ilt is:1dpa0
SFX e ilt īlāties ilt is:2dpa0
SFX e ult ūlos  ult is:1vpa0
SFX e ult ūlies  ult is:2vpa0
SFX e ult ūlās  ult is:3xpa0
SFX e ult ūlāmies ult is:1dpa0
SFX e ult ūlāties ult is:2dpa0
SFX e umt ūmos   umt is:1vpa0
SFX e umt ūmies  umt is:2vpa0
SFX e umt ūmās  umt is:3xpa0
SFX e umt ūmāmies umt is:1dpa0
SFX e umt ūmāties  umt is:2dpa0
SFX e ūt uvos  [^b]ūt is:1vpa0
SFX e ūt uvies  [^b]ūt is:2vpa0
SFX e ūt uvās  [^b]ūt is:3xpa0
SFX e ūt uvāmies [^b]ūt is:1dpa0
SFX e ūt uvāties [^b]ūt is:2dpa0
SFX e art āros  art is:1vpa0
SFX e art āries  art is:2vpa0
SFX e art ārās  art is:3xpa0
SFX e art ārāmies art is:1dpa0
SFX e art ārāties art is:2dpa0
SFX e urt ūros  urt is:1vpa0
SFX e urt ūries  urt is:2vpa0
SFX e urt ūrās  urt is:3xpa0
SFX e urt ūrāmies urt is:1dpa0
SFX e urt ūrāties urt is:2dpa0
SFX e irt iros  irt is:1vpa0
SFX e irt iries  irt is:2vpa0
SFX e irt irās  irt is:3xpa0
SFX e irt irāmies irt is:1dpa0
SFX e irt irāties irt is:2dpa0
SFX e ert ēros  ert is:1vpa0
SFX e ert ēries  ert is:2vpa0
SFX e ert ērās  ert is:3xpa0
SFX e ert ērāmies ert is:1dpa0
SFX e ert ērāties ert is:2dpa0
SFX e ot evos  ot is:1vpa0
SFX e ot evies  ot is:2vpa0
SFX e ot evās  ot is:3xpa0
SFX e ot evāmies ot is:1dpa0
SFX e ot evāties ot is:2dpa0
SFX e aut āvos  aut is:1vpa0
SFX e aut āvies  aut is:2vpa0
SFX e aut āvās  aut is:3xpa0
SFX e aut āvāmies aut is:1dpa0
SFX e aut āvāties aut is:2dpa0
SFX e iet ējos  iet is:1vpa0
SFX e iet ējies  iet is:2vpa0
SFX e iet ējās  iet is:3xpa0
SFX e iet ējāmies iet is:1dpa0
SFX e iet ējāties iet is:2dpa0
SFX e īt inos  īt is:1vpa0
SFX e īt inies  īt is:2vpa0
SFX e īt inās  īt is:3xpa0
SFX e īt ināmies īt is:1dpa0
SFX e īt ināties īt is:2dpa0
SFX e st dos  [^aeiīuūlrmn]st is:1vpa0
SFX e st dies  [^aeiīuūlrmn]st is:2vpa0
SFX e st dās  [^aeiīuūlrmn]st is:3xpa0
SFX e st dāmies [^aeiīuūlrmn]st is:1dpa0
SFX e st dāties [^aeiīuūlrmn]st is:2dpa0
SFX e st dos  [^p][r]ast is:1vpa0
SFX e st dies  [^p][r]ast is:2vpa0
SFX e st dās  [^p][r]ast is:3xpa0
SFX e st dāmies [^p][r]ast is:1dpa0
SFX e st dāties [^p][r]ast is:2dpa0
SFX e st tos  [p]rast is:1vpa0
SFX e st ties  [p]rast is:2vpa0
SFX e st tās  [p]rast is:3xpa0
SFX e st tāmies [p]rast is:1dpa0
SFX e st tāties [p]rast is:2dpa0
SFX e st tos  [c]iest is:1vpa0
SFX e st ties  [c]iest is:2vpa0
SFX e st tās  [c]iest is:3xpa0
SFX e st tāmies [c]iest is:1dpa0
SFX e st tāties [c]iest is:2dpa0
SFX e st dos  [^a]lst is:1vpa0
SFX e st dies  [^a]lst is:2vpa0
SFX e st dās  [^a]lst is:3xpa0
SFX e st dāmies [^a]lst is:1dpa0
SFX e st dāties [^a]lst is:2dpa0
SFX e st tos  [a]lst is:1vpa0
SFX e st ties  [a]lst is:2vpa0
SFX e st tās  [a]lst is:3xpa0
SFX e st tāmies [a]lst is:1dpa0
SFX e st tāties [a]lst is:2dpa0
SFX e st tos  [lm]est is:1vpa0
SFX e st ties  [lm]est is:2vpa0
SFX e st tās  [lm]est is:3xpa0
SFX e st tāmies [lm]est is:1dpa0
SFX e st tāties [lm]est is:2dpa0
SFX e st dos  [^c][^lm]est is:1vpa0
SFX e st dies  [^c][^lm]est is:2vpa0
SFX e st dās  [^c][^lm]est is:3xpa0
SFX e st dāmies [^c][^lm]est is:1dpa0
SFX e st dāties [^c][^lm]est is:2dpa0
SFX e st tos  [^aģr]ist is:1vpa0
SFX e st ties  [^aģr]ist is:2vpa0
SFX e st tās  [^aģr]ist is:3xpa0
SFX e st tāmies [^aģr]ist is:1dpa0
SFX e st tāties [^aģr]ist is:2dpa0
SFX e st dos  [ģ]ist is:1vpa0
SFX e st dies  [ģ]ist is:2vpa0
SFX e st dās  [ģ]ist is:3xpa0
SFX e st dāmies [ģ]ist is:1dpa0
SFX e st dāties [ģ]ist is:2dpa0
SFX e st dos  [^k]rist is:1vpa0
SFX e st dies  [^k]rist is:2vpa0
SFX e st dās  [^k]rist is:3xpa0
SFX e st dāmies [^k]rist is:1dpa0
SFX e st dāties [^k]rist is:2dpa0
SFX e st tos  [k]rist is:1vpa0
SFX e st ties  [k]rist is:2vpa0
SFX e st tās  [k]rist is:3xpa0
SFX e st tāmies [k]rist is:1dpa0
SFX e st tāties [k]rist is:2dpa0
SFX e st tos  [^l]aist is:1vpa0
SFX e st ties  [^l]aist is:2vpa0
SFX e st tās  [^l]aist is:3xpa0
SFX e st tāmies [^l]aist is:1dpa0
SFX e st tāties [^l]aist is:2dpa0
SFX e st dos  [l]aist is:1vpa0
SFX e st dies  [l]aist is:2vpa0
SFX e st dās  [l]aist is:3xpa0
SFX e st dāmies [l]aist is:1dpa0
SFX e st dāties [l]aist is:2dpa0
SFX e st dos  [^v]īst is:1vpa0
SFX e st dies  [^v]īst is:2vpa0
SFX e st dās  [^v]īst is:3xpa0
SFX e st dāmies [^v]īst is:1dpa0
SFX e st dāties [^v]īst is:2dpa0
SFX e st tos  [^s]vīst is:1vpa0
SFX e st ties  [^s]vīst is:2vpa0
SFX e st tās  [^s]vīst is:3xpa0
SFX e st tāmies [^s]vīst is:1dpa0
SFX e st tāties [^s]vīst is:2dpa0
SFX e st dos  [s]vīst is:1vpa0
SFX e st dies  [s]vīst is:2vpa0
SFX e st dās  [s]vīst is:3xpa0
SFX e st dāmies [s]vīst is:1dpa0
SFX e st dāties [s]vīst is:2dpa0
SFX e st dos  [^ajsš]ust is:1vpa0
SFX e st dies  [^ajsš]ust is:2vpa0
SFX e st dās  [^ajsš]ust is:3xpa0
SFX e st dāmies [^ajsš]ust is:1dpa0
SFX e st dāties [^ajsš]ust is:2dpa0
SFX e st tos  [jsš]ust is:1vpa0
SFX e st ties  [jsš]ust is:2vpa0
SFX e st tās  [jsš]ust is:3xpa0
SFX e st tāmies [jsš]ust is:1dpa0
SFX e st tāties [jsš]ust is:2dpa0
SFX e st dos  [^j]aust is:1vpa0
SFX e st dies  [^j]aust is:2vpa0
SFX e st dās  [^j]aust is:3xpa0
SFX e st dāmies [^j]aust is:1dpa0
SFX e st dāties [^j]aust is:2dpa0
SFX e st tos  [j]aust is:1vpa0
SFX e st ties  [j]aust is:2vpa0
SFX e st tās  [j]aust is:3xpa0
SFX e st tāmies [j]aust is:1dpa0
SFX e st tāties [j]aust is:2dpa0
SFX e st dos  [^p]ūst is:1vpa0
SFX e st dies  [^p]ūst is:2vpa0
SFX e st dās  [^p]ūst is:3xpa0
SFX e st dāmies [^p]ūst is:1dpa0
SFX e st dāties [^p]ūst is:2dpa0
SFX e st tos  [p]ūst is:1vpa0
SFX e st ties  [p]ūst is:2vpa0
SFX e st tās  [p]ūst is:3xpa0
SFX e st tāmies [p]ūst is:1dpa0
SFX e st tāties [p]ūst is:2dpa0
SFX e st tos  nst is:1vpa0
SFX e st ties  nst is:2vpa0
SFX e st tās  nst is:3xpa0
SFX e st tāmies nst is:1dpa0
SFX e st tāties nst is:2dpa0
SFX e t os  [^iāē]rst is:1vpa0
SFX e t ies  [^iāē]rst is:2vpa0
SFX e t ās  [^iāē]rst is:3xpa0
SFX e t āmies [^iāē]rst is:1dpa0
SFX e t āties [^iāē]rst is:2dpa0
SFX e st tos  [āē]rst is:1vpa0
SFX e st ties  [āē]rst is:2vpa0
SFX e st tās  [āē]rst is:3xpa0
SFX e st tāmies [āē]rst is:1dpa0
SFX e st tāties [āē]rst is:2dpa0
SFX e st tos  [cv]irst is:1vpa0
SFX e st ties  [cv]irst is:2vpa0
SFX e st tās  [cv]irst is:3xpa0
SFX e st tāmies [cv]irst is:1dpa0
SFX e st tāties [cv]irst is:2dpa0
SFX e st dos  [^i]mst is:1vpa0
SFX e st dies  [^i]mst is:2vpa0
SFX e st dās  [^i]mst is:3xpa0
SFX e st dāmies [^i]mst is:1dpa0
SFX e st dāties [^i]mst is:2dpa0
SFX e st tos  [i]mst is:1vpa0
SFX e st ties  [i]mst is:2vpa0
SFX e st tās  [i]mst is:3xpa0
SFX e st tāmies [i]mst is:1dpa0
SFX e st tāties [i]mst is:2dpa0

SFX 5 Y 1
SFX 5 t ts/WYX  t

SFX 6 Y 96
SFX 6 is uša   [^cz]is
SFX 6 is ušam  [^cz]is
SFX 6 is ušu   [^cz]is
SFX 6 is ušā   [^cz]is
SFX 6 is usi   [^cz]is
SFX 6 is ušas  [^cz]is
SFX 6 is ušai  [^cz]is
SFX 6 is uši   [^cz]is
SFX 6 is ušiem  [^cz]is
SFX 6 is ušus  [^cz]is
SFX 6 is ušos  [^cz]is
SFX 6 is ušām  [^cz]is
SFX 6 is ušās  [^cz]is
SFX 6 is ušais  [^cz]is
SFX 6 is ušajam [^cz]is
SFX 6 is ušo   [^cz]is
SFX 6 is ušajā  [^cz]is
SFX 6 is usī   [^cz]is
SFX 6 is ušajai [^cz]is
SFX 6 is ušie  [^cz]is
SFX 6 is ušajiem [^cz]is
SFX 6 is ušajos [^cz]is
SFX 6 is ušajām [^cz]is
SFX 6 is ušajās [^cz]is
SFX 6 cis kuša   [c]is
SFX 6 cis kušam  [c]is
SFX 6 cis kušu   [c]is
SFX 6 cis kušā   [c]is
SFX 6 cis kusi   [c]is
SFX 6 cis kušas  [c]is
SFX 6 cis kušai  [c]is
SFX 6 cis kuši   [c]is
SFX 6 cis kušiem  [c]is
SFX 6 cis kušus  [c]is
SFX 6 cis kušos  [c]is
SFX 6 cis kušām  [c]is
SFX 6 cis kušās  [c]is
SFX 6 cis kušais  [c]is
SFX 6 cis kušajam [c]is
SFX 6 cis kušo   [c]is
SFX 6 cis kušajā  [c]is
SFX 6 cis kusī   [c]is
SFX 6 cis kušajai [c]is
SFX 6 cis kušie  [c]is
SFX 6 cis kušajiem [c]is
SFX 6 cis kušajos [c]is
SFX 6 cis kušajām [c]is
SFX 6 cis kušajās [c]is
SFX 6 dzis guša   [d]zis
SFX 6 dzis gušam  [d]zis
SFX 6 dzis gušu   [d]zis
SFX 6 dzis gušā   [d]zis
SFX 6 dzis gusi   [d]zis
SFX 6 dzis gušas  [d]zis
SFX 6 dzis gušai  [d]zis
SFX 6 dzis guši   [d]zis
SFX 6 dzis gušiem  [d]zis
SFX 6 dzis gušus  [d]zis
SFX 6 dzis gušos  [d]zis
SFX 6 dzis gušām  [d]zis
SFX 6 dzis gušās  [d]zis
SFX 6 dzis gušais  [d]zis
SFX 6 dzis gušajam [d]zis
SFX 6 dzis gušo   [d]zis
SFX 6 dzis gušajā  [d]zis
SFX 6 dzis gusī   [d]zis
SFX 6 dzis gušajai [d]zis
SFX 6 dzis gušie  [d]zis
SFX 6 dzis gušajiem [d]zis
SFX 6 dzis gušajos [d]zis
SFX 6 dzis gušajām [d]zis
SFX 6 dzis gušajās [d]zis
SFX 6 is uša   [^d]zis
SFX 6 is ušam  [^d]zis
SFX 6 is ušu   [^d]zis
SFX 6 is ušā   [^d]zis
SFX 6 is usi   [^d]zis
SFX 6 is ušas  [^d]zis
SFX 6 is ušai  [^d]zis
SFX 6 is uši   [^d]zis
SFX 6 is ušiem  [^d]zis
SFX 6 is ušus  [^d]zis
SFX 6 is ušos  [^d]zis
SFX 6 is ušām  [^d]zis
SFX 6 is ušās  [^d]zis
SFX 6 is ušais  [^d]zis
SFX 6 is ušajam [^d]zis
SFX 6 is ušo   [^d]zis
SFX 6 is ušajā  [^d]zis
SFX 6 is usī   [^d]zis
SFX 6 is ušajai [^d]zis
SFX 6 is ušie  [^d]zis
SFX 6 is ušajiem [^d]zis
SFX 6 is ušajos [^d]zis
SFX 6 is ušajām [^d]zis
SFX 6 is ušajās [^d]zis

SFX 7 Y 6
SFX 7 t is/6  [^āeēīūkos]t
SFX 7 t is/6  [^a]st
SFX 7 kt cis/6  [k]t
SFX 7 st dis/6  [a]st
SFX 7 t jis/6  [āēīoū]t
SFX 7 iet gājis/6  iet


SFX 8 Y 48
SFX 8 aut āvis/6 aut
SFX 8 kt cis/6  kt
SFX 8 gt dzis/6 gt
SFX 8 emt ēmis/6 emt
SFX 8 umt ūmis/6 umt
SFX 8 elt ēlis/6 elt
SFX 8 ilt īlis/6 ilt
SFX 8 ult ūlis/6 ult
SFX 8 ūt uvis/6 [^b]ūt
SFX 8 ūt ijis/6  [b]ūt
SFX 8 art āris/6 art
SFX 8 urt ūris/6 urt
SFX 8 irt iris/6 irt
SFX 8 ert ēris/6 ert
SFX 8 ot evis/6 ot
SFX 8 iet ējis/6 iet
SFX 8 īt inis/6 [^rvlķptm]īt
SFX 8 īt ijis/6  [vlrm]īt
SFX 8 st dis/6 [^aeiīuūlrm]st
SFX 8 st dis/6 [^p][r]ast
SFX 8 st tis/6  [p]rast
SFX 8 st tis/6  [c]iest
SFX 8 st dis/6  [^a]lst
SFX 8 st tis/6  [a]lst
SFX 8 st tis/6  [lm]est
SFX 8 st dis/6 [^c][^lm]est
SFX 8 st dis/6  [v]est
SFX 8 st tis/6 [^aģr]ist
SFX 8 st dis/6   [ģ]ist
SFX 8 st dis/6  [^k]rist
SFX 8 st tis/6  [k]rist
SFX 8 st tis/6  [^l]aist
SFX 8 st dis/6  [l]aist
SFX 8 st dis/6  [^v]īst
SFX 8 st tis/6  [^s]vīst
SFX 8 st dis/6  [s]vīst
SFX 8 st dis/6 [^ajsš]ust
SFX 8 st tis/6  [jsš]ust
SFX 8 st dis/6  [^j]aust
SFX 8 st tis/6  [j]aust
SFX 8 st dis/6  [^p]ūst
SFX 8 st tis/6   [p]ūst
SFX 8 st dis/6 [^āēi]rst
SFX 8 st tis/6  [āi]rst
SFX 8 st dis/6 [^v]ērst
SFX 8 st tis/6  [v]ērst
SFX 8 st dis/6 [^i]mst
SFX 8 st tis/6  [i]mst

SFX ^ Y 6
SFX ^ īt inis/6 [^z]īt
SFX ^ īt ijis/6 [z]īt
SFX ^ īt ijis/6 [m]īt
SFX ^ irt īris/6 irt
SFX ^ iet ejis/6 iet
SFX ^ st tis/6  est

SFX & Y 20
SFX & t ies [^āēīor]t is:vvna
SFX & t ušās  [^āēīoūr]t is:vvga
SFX & t ušos  [^āēīoūr]t is:vvaa
SFX & t ušies [^āēīoūr]t is:dvna
SFX & t usies [^āēīoūr]t is:vsna
SFX & t jies  [āēīoū]t is:vvna
SFX & t jušās  [āēīoū]t is:vvga
SFX & t jušos  [āēīoū]t is:vvaa
SFX & t jušies [āēīoū]t is:dvna
SFX & t jusies [āēīoū]t is:vsna
SFX & t ies  [^i]rt is:vvna
SFX & t ušās  [^i]rt is:vvga
SFX & t ušos  [^i]rt is:vvaa
SFX & t ušies [^i]rt is:dvna
SFX & t usies [^i]rt is:vsna
SFX & irt īries  [i]rt is:vvna
SFX & irt īrušās  [i]rt is:vvga
SFX & irt īrušos  [i]rt is:vvaa
SFX & irt īrušies [i]rt is:dvna
SFX & irt īrusies [i]rt is:vsna


SFX * Y 215
SFX * aut āvies  aut is:vvna
SFX * aut āvušās aut is:vvga
SFX * aut āvušos aut is:vvaa
SFX * aut āvušies aut is:dvna
SFX * aut āvusies aut is:vsna
SFX * kt cies  kt is:vvna
SFX * kt kušās  kt is:vvga
SFX * kt kušos  kt is:vvaa
SFX * kt kušies kt is:dvna
SFX * kt kusies kt is:vsna
SFX * gt dzies  gt is:vvna
SFX * gt gušās  gt is:vvga
SFX * gt gušos  gt is:vvaa
SFX * gt gušies gt is:dvna
SFX * gt gusies gt is:vsna
SFX * emt ēmies  emt is:vvna
SFX * emt ēmušās  emt is:vvga
SFX * emt ēmušos  emt is:vvaa
SFX * emt ēmušies emt is:dvna
SFX * emt ēmusies emt is:vsna
SFX * elt ēlies  elt is:vvna
SFX * elt ēlušās  elt is:vvga
SFX * elt ēlušos  elt is:vvaa
SFX * elt ēlušies elt is:dvna
SFX * elt ēlusies elt is:vsna
SFX * ilt īlies  ilt is:vvna
SFX * ilt īlušās  ilt is:vvga
SFX * ilt īlušos  ilt is:vvaa
SFX * ilt īlušies ilt is:dvna
SFX * ilt īlusies ilt is:vsna
SFX * ult ūlies  ult is:vvna
SFX * ult ūlušās  ult is:vvga
SFX * ult ūlušos  ult is:vvaa
SFX * ult ūlušies ult is:dvna
SFX * ult ūlusies ult is:vsna
SFX * ūt uvies  [^b]ūt is:vvna
SFX * ūt uvušās  [^b]ūt is:vvga
SFX * ūt uvušos  [^b]ūt is:vvaa
SFX * ūt uvušies [^b]ūt is:dvna
SFX * ūt uvusies [^b]ūt is:vsna
SFX * urt ūries  urt is:vvna
SFX * urt ūrušās  urt is:vvga
SFX * urt ūrušos  urt is:vvaa
SFX * urt ūrušies urt is:dvna
SFX * urt ūrusies urt is:vsna
SFX * irt iries  irt is:vvna
SFX * irt irušās  irt is:vvga
SFX * irt irušos  irt is:vvaa
SFX * irt irušies irt is:dvna
SFX * irt irusies irt is:vsna
SFX * art āries  art is:vvna
SFX * art ārušās  art is:vvga
SFX * art ārušos  art is:vvaa
SFX * art ārušies art is:dvna
SFX * art ārusies art is:vsna
SFX * ert ēries  ert is:vvna
SFX * ert ērušās  ert is:vvga
SFX * ert ērušos  ert is:vvaa
SFX * ert ērušies ert is:dvna
SFX * ert ērusies ert is:vsna
SFX * ot evies  ot is:vvna
SFX * ot evušās  ot is:vvga
SFX * ot evušos  ot is:vvaa
SFX * ot evušies ot is:dvna
SFX * ot evusies ot is:vsna
SFX * iet ējies  iet is:vvna
SFX * iet ējušās  iet is:vvga
SFX * iet ējušos  iet is:vvaa
SFX * iet ējušies iet is:dvna
SFX * iet ējusies iet is:vsna
SFX * īt inies  [^brv]īt is:vvna
SFX * īt inušās  [^brv]īt is:vvga
SFX * īt inušos  [^brv]īt is:vvaa
SFX * īt inušies [^brv]īt is:dvna
SFX * īt inusies [^brv]īt is:vsna
SFX * īt ijies   [brv]īt is:vvna
SFX * īt ijušās  [brv]īt is:vvga
SFX * īt ijušos  [brv]īt is:vvaa
SFX * īt ijušies  [brv]īt is:dvna
SFX * īt ijusies  [brv]īt is:vsna
SFX * st dies  [^aeiīnuūlr]st is:vvna
SFX * st dušās  [^aeiīnuūlr]st is:vvga
SFX * st dušos  [^aeiīnuūlr]st is:vvaa
SFX * st dušies [^aeiīnuūlr]st is:dvna
SFX * st dusies [^aeiīnuūlr]st is:vsna
SFX * st dies  [^p][r]ast is:vvna
SFX * st dušās  [^p][r]ast is:vvga
SFX * st dušos  [^p][r]ast is:vvaa
SFX * st dušies [^p][r]ast is:dvna
SFX * st dusies [^p][r]ast is:vsna
SFX * st ties   [p]rast is:vvna
SFX * st tušās   [p]rast is:vvga
SFX * st tušos   [p]rast is:vvaa
SFX * st tušies  [p]rast is:dvna
SFX * st tusies  [p]rast is:vsna
SFX * st ties   [c]iest is:vvna
SFX * st tušās  [c]iest is:vvda
SFX * st tušos  [c]iest is:vvaa
SFX * st tušies  [c]iest is:dvna
SFX * st tusies  [c]iest is:vsna
SFX * st dies   [^a]lst is:vvna
SFX * st dušās  [^a]lst is:vvga
SFX * st dušos  [^a]lst is:vvaa
SFX * st dušies  [^a]lst is:dvna
SFX * st dusies  [^a]lst is:vsna
SFX * st ties   [a]lst is:vvna
SFX * st tušās   [a]lst is:vvga
SFX * st tušos   [a]lst is:vvaa
SFX * st tušies  [a]lst is:dvna
SFX * st tusies  [a]lst is:vsna
SFX * st ties   [lm]est is:vvna
SFX * st tušās  [lm]est is:vvga
SFX * st tušos  [lm]est is:vvaa
SFX * st tušies  [lm]est is:dvna
SFX * st tusies  [lm]est is:vsna
SFX * st dies  [^c][^lm]est is:vvna
SFX * st dušās  [^c][^lm]est is:vvga
SFX * st dušos  [^c][^lm]est is:vvaa
SFX * st dušies [^c][^lm]est is:dvna
SFX * st dusies [^c][^lm]est is:vsna
SFX * st dies  [v]est is:vvna
SFX * st dušās  [v]est is:vvga
SFX * st dušos  [v]est is:vvaa
SFX * st dušies [v]est is:dvna
SFX * st dusies [v]est is:vsna
SFX * st ties  [^aģr]ist is:vvna
SFX * st tušās  [^aģr]ist is:vvga
SFX * st tušos  [^aģr]ist is:vvaa
SFX * st tušies [^aģr]ist is:dvna
SFX * st tusies [^aģr]ist is:vsna
SFX * st dies    [ģ]ist is:vvna
SFX * st dušās   [ģ]ist is:vvga
SFX * st dušos   [ģ]ist is:vvaa
SFX * st dušies   [ģ]ist is:dvna
SFX * st dusies   [ģ]ist is:vsna
SFX * st dies   [^k]rist is:vvna
SFX * st dušās  [^k]rist is:vvga
SFX * st dušos  [^k]rist is:vvaa
SFX * st dušies  [^k]rist is:dvna
SFX * st dusies  [^k]rist is:vsna
SFX * st ties   [k]rist is:vvna
SFX * st tušās   [k]rist is:vvga
SFX * st tušos   [k]rist is:vvaa
SFX * st tušies  [k]rist is:dvna
SFX * st tusies  [k]rist is:vsna
SFX * st ties   [^l]aist is:vvna
SFX * st tušās  [^l]aist is:vvga
SFX * st tušos  [^l]aist is:vvaa
SFX * st tušies  [^l]aist is:dvna
SFX * st tusies  [^l]aist is:vsna
SFX * st dies   [l]aist is:vvna
SFX * st dušās   [l]aist is:vvga
SFX * st dušos   [l]aist is:vvaa
SFX * st dušies  [l]aist is:dvna
SFX * st dusies  [l]aist is:vsna
SFX * st dies   [^v]īst is:vvna
SFX * st dušās   [^v]īst is:vvga
SFX * st dušos   [^v]īst is:vvaa
SFX * st dušies  [^v]īst is:dvna
SFX * st dusies  [^v]īst is:vsna
SFX * st ties   [^s]vīst is:vvna
SFX * st tušās  [^s]vīst is:vvga
SFX * st tušos  [^s]vīst is:vvaa
SFX * st tušies  [^s]vīst is:dvna
SFX * st tusies  [^s]vīst is:vsna
SFX * st dies   [s]vīst is:vvna
SFX * st dušās   [s]vīst is:vvga
SFX * st dušos   [s]vīst is:vvaa
SFX * st dušies  [s]vīst is:dvna
SFX * st dusies  [s]vīst is:vsna
SFX * st dies   [^v]ērst is:vvna
SFX * st dušās   [^v]ērst is:vvga
SFX * st dušos   [^v]ērst is:vvaa
SFX * st dušies  [^v]ērst is:dvna
SFX * st dusies  [^v]ērst is:vsna
SFX * st ties   [v]ērst is:vvna
SFX * st tušās  [v]ērst is:vvga
SFX * st tušos  [v]ērst is:vvaa
SFX * st tušies  [v]ērst is:dvna
SFX * st tusies  [v]ērst is:vsna
SFX * st dies  [^ajsš]ust is:vvna
SFX * st dušās [^ajsš]ust is:vvga
SFX * st dušos [^ajsš]ust is:vvaa
SFX * st dušies [^ajsš]ust is:dvna
SFX * st dusies [^ajsš]ust is:vsna
SFX * st ties   [jsš]ust is:vvna
SFX * st tušās  [jsš]ust is:vvga
SFX * st tušos  [jsš]ust is:vvaa
SFX * st tušies  [jsš]ust is:dvna
SFX * st tusies  [jsš]ust is:vsna
SFX * st dies   [^j]aust is:vvna
SFX * st dušās  [^j]aust is:vvga
SFX * st dušos  [^j]aust is:vvaa
SFX * st dušies  [^j]aust is:dvna
SFX * st dusies  [^j]aust is:vsna
SFX * st ties   [j]aust is:vvna
SFX * st tušās   [j]aust is:vvga
SFX * st tušos   [j]aust is:vvaa
SFX * st tušies  [j]aust is:dvna
SFX * st tusies  [j]aust is:vsna
SFX * st dies   [^p]ūst is:vvna
SFX * st dušās   [^p]ūst is:vvga
SFX * st dušos   [^p]ūst is:vvaa
SFX * st dušies  [^p]ūst is:dvna
SFX * st dusies  [^p]ūst is:vsna
SFX * st ties    [p]ūst is:vvna
SFX * st tušās   [p]ūst is:vvga
SFX * st tušos   [p]ūst is:vvaa
SFX * st tušies   [p]ūst is:dvna
SFX * st tusies   [p]ūst is:vsna
SFX * st ties    nst is:vvna
SFX * st tušās   nst is:vvga
SFX * st tušos   nst is:vvaa
SFX * st tušies   nst is:dvna
SFX * st tusies   nst is:vsna

SFX 0 Y 104
SFX 0 t   ošs/W  [^begīklmprsūo]t
SFX 0 ēbt  ebjošs/W [ē]bt
SFX 0 iet  ejošs/WYX [^s]iet
SFX 0 t   nošs/W  [s]iet
SFX 0 gt  dzošs/W [^ai]gt
SFX 0 agt  ogošs/W  [a]gt
SFX 0 gt  egošs/W  [mnrt]igt
SFX 0 gt  dzošs/W [^mnrt]igt
SFX 0 īt  enošs/W [^rvm]īt
SFX 0 īt  ijošs/W  [rvm]īt
SFX 0 kt  cošs/WYX [^ailru]kt
SFX 0 akt  okošs/W    akt
SFX 0 ukt  ūkošs/W  [^a]ukt
SFX 0 kt  cošs/W   [a]ukt
SFX 0 ilkt elkošs/W  [i]lkt
SFX 0 kt  cošs/W  [^i]lkt
SFX 0 irkt ērkošs/W  [i]rkt
SFX 0 kt  cošs/W  [^i]rkt
SFX 0 kt  cošs/W  [^lnt]ikt
SFX 0 kt  ekošs/WYX  [l]ikt
SFX 0 ikt  īkošs/WYX  [nt]ikt
SFX 0 lt  ļošs/W   lt
SFX 0 t   jošs/W   mt
SFX 0 pt  ošs/W [^aiur]pt
SFX 0 apt  opošs/W  [a]pt
SFX 0 ipt  īpošs/W  [i]pt
SFX 0 upt  ūpošs/W  [u]pt
SFX 0 irpt ērpošs/W [i]rpt
SFX 0 ārt  arošs/W  [ā]rt
SFX 0 ērt  erošs/W  [ē]rt
SFX 0 irt  erdošs/W  [i]rt
SFX 0 ast  otošs/WYX  [a]st
SFX 0 st  došs/W [^mi]est
SFX 0 st  žošs/W  [i]est
SFX 0 st  tošs/W  [m]est
SFX 0 st  došs/W   [ē]st
SFX 0 st  žošs/W  [īoū]st
SFX 0 ist  ītošs/W [^aģķsr]ist
SFX 0 st  žošs/W   [a]ist
SFX 0 st  edošs/WYX   [ģ]ist
SFX 0 st  etošs/W   [ķ]ist
SFX 0 st  tošs/W   [s]ist
SFX 0 ist  ītošs/WYX  [k]rist
SFX 0 st  enošs/W  [b]rist
SFX 0 irst ērtošs/W [i]rst
SFX 0 st  žošs/W  [ē]rst
SFX 0 st  žošs/W [^jkzsš]ust
SFX 0 ust  ūtošs/WYX   [jsš]ust
SFX 0 ust  ūstošs/W  [k]ust
SFX 0 ust  ūdošs/W   [z]ust
SFX 0 ūt  ujošs/W   ūt
SFX 0 ot  odošs/W   ot
SFX 0 t   ams/W  [^begīklmprsūo]t
SFX 0 ēbt  ebjams/W [ē]bt
SFX 0 iet  ejams/WYX  [^s]iet
SFX 0 t   nams/W  [s]iet
SFX 0 gt  dzams/W [^ai]gt
SFX 0 agt  ogams/W [a]gt
SFX 0 gt  egams/W [mnrt]igt
SFX 0 gt  dzams/W [^mnrt]igt
SFX 0 īt  enams/WYX  [^rvm]īt
SFX 0 īt  ijams/W  [rvm]īt
SFX 0 kt  cams/W  [^ailru]kt
SFX 0 akt  okams/W  akt
SFX 0 ukt  ūkams/W [^a]ukt
SFX 0 kt  cams/W  [a]ukt
SFX 0 ilkt elkams/WYX [i]lkt
SFX 0 kt  cams/W  [^i]lkt
SFX 0 irkt ērkams/WYX  [i]rkt
SFX 0 kt  cams/W  [^i]rkt
SFX 0 kt  cams/W [^lnt]ikt
SFX 0 kt  ekams/W  [l]ikt
SFX 0 ikt  īkams/WYX  [nt]ikt
SFX 0 lt  ļams/W   lt
SFX 0 t   jams/W   mt
SFX 0 pt  ams/W  [^aiur]pt
SFX 0 apt  opams/W  [a]pt
SFX 0 ipt  īpams/W  [i]pt
SFX 0 upt  ūpams/W  [u]pt
SFX 0 irpt ērpams/WYX [i]rpt
SFX 0 ārt  arams/W  [ā]rt
SFX 0 ērt  erams/W  [ē]rt
SFX 0 irt  erdams/W [i]rt
SFX 0 ast  otams/WYX  [a]st
SFX 0 st  dams/W  [^mi]est
SFX 0 st  žams/W  [i]est
SFX 0 st  tams/W  [m]est
SFX 0 st  dams/W  [ē]st
SFX 0 st  žams/W  [īoū]st
SFX 0 ist  ītams/W  [^aģķsr]ist
SFX 0 st  žams/W  [a]ist
SFX 0 st  edams/WYX  [ģ]ist
SFX 0 st  etams/W  [ķ]ist
SFX 0 ist  ītams/WYX  [k]rist
SFX 0 st  enams/W  [b]rist
SFX 0 st  tams/W  [s]ist
SFX 0 irst ērtams/WYX [i]rst
SFX 0 st  žams/W  [ē]rst
SFX 0 st  žams/W  [^jzksš]ust
SFX 0 ust  ūstams/W [k]ust
SFX 0 ust  ūdams/W  [z]ust
SFX 0 ust  ūtams/WYX  [jsš]ust
SFX 0 ūt  ujams/W   ūt
SFX 0 ot  odams/WYX  otSFX 1 Y 36
SFX 1 t  ošs/W  [^āēīeouūbkmpsz]t
SFX 1 t  jošs/WYX [āēīouū]t
SFX 1 t  nošs/W [i]et
SFX 1 t  ošs/W  [^ēi]kt
SFX 1 ēkt ecošs/W [ē]kt
SFX 1 kt ekošs/WYX [i]kt
SFX 1 zt žošs/W  zt
SFX 1 t  ošs/W  [^āeor]bt
SFX 1 t  jošs/W  [āeor]bt
SFX 1 t  ošs/WYX  [ņ]emt
SFX 1 t  jošs/W  [^e]pt
SFX 1 t  jošs/W [^c]ept
SFX 1 t  ošs/W  [c]ept
SFX 1 st šošs/W [^eiī]st
SFX 1 st šošs/W [^n]est
SFX 1 t  ošs/W  [n]est
SFX 1 st estošs/W [i]st
SFX 1 īst ienošs/W [ī]st
SFX 1 t  ams/W  [^āēīeouūbkmpsz]t
SFX 1 t  jams/WYX [āēīouū]t
SFX 1 t  nams/W  [i]et
SFX 1 t  ams/W  [^ēi]kt
SFX 1 ēkt ecams/W  [ē]kt
SFX 1 kt ekams/WYX [i]kt
SFX 1 zt žams/W   zt
SFX 1 t  ams/W [^āeor]bt
SFX 1 t  jams/W [āeor]bt
SFX 1 t  ams/WYX [ņ]emt
SFX 1 t  jams/W  [^e]pt
SFX 1 t  jams/W [^c]ept
SFX 1 t  ams/W  [c]ept
SFX 1 st šams/W [^eiī]st
SFX 1 st šams/WYX [^n]est
SFX 1 t  ams/WYX  [n]est
SFX 1 st estams/W [i]st
SFX 1 īst ienams/W [ī]stSFX 2 Y 30
SFX 2 t  stošs/W [^āēīsz]t
SFX 2 āt  ošs/WYX  āt
SFX 2 ēt  ošs/WYX   [^c]ēt
SFX 2 ēt  ošs/WYX  [^āe]cēt
SFX 2 cēt košs/WYX  [ā]cēt
SFX 2 ēt  ošs/WYX  [^t]ecēt
SFX 2 cēt košs/WYX  [t]ecēt
SFX 2 īt  ošs/WYX   [^cz]īt
SFX 2 cīt košs/WYX [^āīr]cīt
SFX 2 īt  ošs/WYX  [āīr]cīt
SFX 2 īt  ošs/WYX  [^atd]zīt
SFX 2 dzīt gošs/WYX   [d]zīt
SFX 2 t  stošs/W  [at]zīt
SFX 2 0  ošs/W  [sz]t
SFX 2 t  stams/W [^āēīsz]t
SFX 2 t  ms/WYX  [^d]āt
SFX 2 āt  ams/WYX  [d]āt
SFX 2 ēt  ams/WYX   [^c]ēt
SFX 2 ēt  ams/WYX  [^āe]cēt
SFX 2 cēt kams/WYX  [ā]cēt
SFX 2 ēt  ams/WYX  [^t]ecēt
SFX 2 cēt kams/WYX  [t]ecēt
SFX 2 īt  āms/WYX  [^zc]īt
SFX 2 cīt kāms/WYX [^āīr]cīt
SFX 2 īt  āms/WYX  [āīr]cīt
SFX 2 īt  āms/WYX [^atd]zīt
SFX 2 īt  āms/WYX  [^d]zīt
SFX 2 dzīt gāms/WYX  [d]zīt
SFX 2 t  stams/W [at]zīt
SFX 2 0  ams/W  [sz]t

SFX % Y 11
SFX % t stošs/W  [lz]īt
SFX % t stams/WXY [lz]īt
SFX % t stošies  [lz]īt
SFX % ast odošs/WXY ast
SFX % ast odams/WXY ast
SFX % ast odošies  ast
SFX % īt inošs/W  [mķprt]īt
SFX % īt inams/WXY [mķprt]īt
SFX % īt inošies  [mķprt]īt
SFX % iet ejošs/WXY iet
SFX % iet ejams/WXY iet

SFX 3 Y 4
SFX 3  t  dams  t
SFX 3  t  dama  t
SFX 3  t  dami  t
SFX 3  t  damas  t

SFX 4 Y 4
SFX 4  st  zdams  [s]t
SFX 4  st  zdama  [s]t
SFX 4  st  zdami  [s]t
SFX 4  st  zdamas [s]t


SFX 9 Y 88
SFX 9 t  ju  [āēubmp]t is:1vtt0
SFX 9 t  0  [bmp]t   is:2vtt0
SFX 9 t  j  [āēubmp]t is:3xtt0
SFX 9 t  jam [āēubmp]t is:1dtt0
SFX 9 t  jat [āēubmp]t is:2dtt0
SFX 9 t  jot [āēubmp]t is:0xtta
SFX 9 t  j/]| [āēubmp]t is:0xttv
SFX 9 t  jiet [āēu]t is:2dttp
SFX 9 t  iet [bmp]t is:2dttp
SFX 9 gt dzu  [g]t is:1vtt0
SFX 9 gt dz  [g]t is:3xtt0
SFX 9 gt dzam [g]t is:1dtt0
SFX 9 gt dzat [g]t is:2dtt0
SFX 9 gt dzot [g]t is:0xtta
SFX 9 gt dziet [g]t is:2dttp
SFX 9 gt dz/]| [g]t is:0xttv
SFX 9 kt cu   [k]t is:1vtt0
SFX 9 kt c   [k]t is:2vtt0
SFX 9 kt cam  [k]t is:1dtt0
SFX 9 kt cat  [k]t is:2dtt0
SFX 9 kt cot  [k]t is:0xtta
SFX 9 kt ciet  [k]t is:2dttp
SFX 9 kt c/]|  [k]t is:0xttv
SFX 9 īt inu  [ī]t is:1vtt0
SFX 9 īt in  [ī]t is:0vtt0
SFX 9 īt inam [ī]t is:1dtt0
SFX 9 īt inat [ī]t is:2dtt0
SFX 9 īt iniet [ī]t is:2dttp
SFX 9 īt inot [ī]t is:0xtta
SFX 9 īt in/]| [ī]t is:0xttv
SFX 9 ūt uju  [ū]t is:1vtt0
SFX 9 ūt uj   [ū]t is:2vtt0
SFX 9 ūt ujam  [ū]t is:1dtt0
SFX 9 ūt ujat  [ū]t is:2dtt0
SFX 9 ūt ujot  [ū]t is:0xtta
SFX 9 ūt ujiet [ū]t is:2dttp
SFX 9 ūt uj/]| [ū]t is:0xttv
SFX 9 zt žu  [z]t is:1vtt0
SFX 9 t  0   [z]t is:2vtt0
SFX 9 zt ž   [z]t is:3dtt0
SFX 9 zt žam  [z]t is:1dtt0
SFX 9 zt žat  [z]t is:2dtt0
SFX 9 zt žot  [z]t is:0xtta
SFX 9 zt ž/]| [z]t is:0xttv
SFX 9 st žu   [s]t is:1vtt0
SFX 9 st d   [s]t is:2vtt0
SFX 9 st ž   [s]t is:3xtt0
SFX 9 st žam  [s]t is:1dtt0
SFX 9 st žat  [s]t is:2dtt0
SFX 9 st žot  [s]t is:0xtta
SFX 9 st diet  [s]t is:2dttp
SFX 9 st ž/]|  [s]t is:0xttv
SFX 9 t  iet  [lz]t is:2dttp
SFX 9 lt ļu  [l]t is:1vtt0
SFX 9 t  0   [l]t is:2vtt0
SFX 9 lt ļ   [l]t is:3xtt0
SFX 9 lt ļam  [l]t is:1dtt0
SFX 9 lt ļat  [l]t is:2dtt0
SFX 9 lt ļot  [l]t is:0xtta
SFX 9 lt ļ/]| [l]t is:0xttv
SFX 9 t  u  [^āēi][r]t is:1vtt0
SFX 9 t  0  [^āēi][r]t is:2vtt0
SFX 9 t  am  [^āēi][r]t is:1dtt0
SFX 9 t  at  [^āēi][r]t is:2dtt0
SFX 9 t  iet [^āēi][r]t is:2dttp
SFX 9 t  ot  [^āēi][r]t is:0xtta
SFX 9 t  0/]| [^āēi][r]t is:0xttv
SFX 9 ārt aru  [ā]rt is:1vtt0
SFX 9 ārt ar   [ā]rt is:2vtt0
SFX 9 ārt aram  [ā]rt is:1dtt0
SFX 9 ārt arat  [ā]rt is:2dtt0
SFX 9 ārt arot  [ā]rt is:0xtta
SFX 9 ārt ariet [ā]rt is:2dttp
SFX 9 ārt ar/]| [ā]rt is:0xttv
SFX 9 ērt eru  [ē]rt is:1vtt0
SFX 9 ērt er  [ē]rt is:2vtt0
SFX 9 ērt eram [ē]rt is:1dtt0
SFX 9 ērt erat [ē]rt is:2dtt0
SFX 9 ērt erot [ē]rt is:0xtta
SFX 9 ērt eriet [ē]rt is:2dttp
SFX 9 ērt er/]| [ē]rt is:0xttv
SFX 9 irt erdu  [i]rt is:1vtt0
SFX 9 irt erd  [i]rt is:2vtt0
SFX 9 irt erdam [i]rt is:1dtt0
SFX 9 irt erdat [i]rt is:2dtt0
SFX 9 irt erdot [i]rt is:0xtta
SFX 9 irt erdiet [i]rt is:2dttp
SFX 9 irt erd/]| [i]rt is:0xttv


SFX A Y 131
SFX A t u  [^beīkps]t  is:1vtt0
SFX A t i  [^beīgkps]t is:2vtt0
SFX A t 0  [^beīkps]t  is:3xtt0
SFX A t am  [^beīkps]t  is:1dtt0
SFX A t at  [^beīkps]t  is:2dtt0
SFX A t iet [^beīgkps]t is:2dttp
SFX A t ot  [^beīkps]t  is:0xtta
SFX A t 0/]| [^beīkps]t  is:0xttv
SFX A gt dz   [g]t  is:2vtt0
SFX A gt dziet [g]t  is:2dttp
SFX A t u   [^ē]kt  is:1vtt0
SFX A t 0   [^ē]kt  is:3xtt0
SFX A t am  [^ē]kt  is:1dtt0
SFX A t at  [^ē]kt  is:2dtt0
SFX A t ot  [^ē]kt  is:0xtta
SFX A kt c  [^ē]kt  is:2vtt0
SFX A kt ciet [^ē]kt  is:2dttp
SFX A t 0/]| [^ē]kt  is:0xttv
SFX A ēkt ecu  [ē]kt  is:1vtt0
SFX A ēkt ec  [ē]kt  is:3xtt0
SFX A ēkt ecam [ē]kt  is:1dtt0
SFX A ēkt ecat [ē]kt  is:2dtt0
SFX A ēkt ecot [ē]kt  is:0xtta
SFX A ēkt eciet [ē]kt  is:2dttp
SFX A ēkt ec/]| [ē]kt  is:0xttv
SFX A ēbt ebju [ē]bt  is:1vtt0
SFX A ēbt eb  [ē]bt  is:2vtt0
SFX A ēbt ebj  [ē]bt  is:3xtt0
SFX A ēbt ebjam [ē]bt  is:1dtt0
SFX A ēbt ebjat [ē]bt  is:2dtt0
SFX A ēbt ebiet [ē]bt  is:2dttp
SFX A ēbt ebjot [ē]bt  is:0xtta
SFX A ēbt ebj/]| [ē]bt is:0xttv
SFX A t  u  [e]pt  is:1vtt0
SFX A t  i  [e]pt  is:2vtt0
SFX A t  0  [e]pt  is:3xtt0
SFX A t  am  [e]pt  is:1dtt0
SFX A t  at  [e]pt  is:2dtt0
SFX A t  iet [e]pt  is:2dttp
SFX A t  ot  [e]pt  is:0xtta
SFX A t  0/]| [e]pt  is:0xttv
SFX A upt ūpu  [u]pt  is:1vtt0
SFX A upt ūpi  [u]pt  is:2vtt0
SFX A upt ūp  [u]pt  is:3xtt0
SFX A upt ūpam [u]pt  is:1dtt0
SFX A upt ūpat [u]pt  is:2dtt0
SFX A upt ūpiet [u]pt  is:2dttp
SFX A upt ūpot [u]pt  is:0xtta
SFX A upt ūp/]| [u]pt  is:0xttv
SFX A t u  [^aēiīur]st is:1vtt0
SFX A t 0  [^aēiīur]st is:0vtt0
SFX A t am  [^aēiīur]st is:1dtt0
SFX A t at  [^aēiīur]st is:2dtt0
SFX A t iet [^aēiīur]st is:2dttp
SFX A t ot  [^aēiīur]st is:0xtta
SFX A t 0/]| [^aēiīur]st is:0xttv
SFX A st šu  [r]st  is:1vtt0
SFX A st t   [r]st  is:2vtt0
SFX A st š   [r]st  is:3xtt0
SFX A st šam  [r]st  is:1dtt0
SFX A st šat  [r]st  is:2dtt0
SFX A st tiet [r]st  is:2dttp
SFX A st šot  [r]st  is:0xtta
SFX A st š/]| [r]st  is:0xttv
SFX A ast otu  [a]st  is:1vtt0
SFX A ast oti  [a]st  is:2vtt0
SFX A ast ot   [a]st  is:3xtt0
SFX A ast otam  [a]st  is:1dtt0
SFX A ast otat  [a]st  is:2dtt0
SFX A ast otiet [a]st  is:2dttp
SFX A ast otot  [a]st  is:0xtta
SFX A ast ot/]| [a]st  is:0xttv
SFX A īst ienu  [ī]st  is:1vtt0
SFX A īst ien  [ī]st  is:0vtt0
SFX A īst ienam [ī]st  is:1dtt0
SFX A īst ienat [ī]st  is:2dtt0
SFX A īst ieniet [ī]st  is:2dttp
SFX A īst ienot [ī]st  is:0xtta
SFX A īst ien/]| [ī]st  is:0xttv
SFX A st edu  [ģ]ist is:1vtt0
SFX A st edi  [ģ]ist is:2vtt0
SFX A st ed   [ģ]ist is:3xtt0
SFX A st edam  [ģ]ist is:1dtt0
SFX A st edat  [ģ]ist is:2dtt0
SFX A st ediet [ģ]ist is:2dttp
SFX A st edot  [ģ]ist is:0xtta
SFX A st ed/]| [ģ]ist is:0xttv
SFX A st etu  [ķ]ist  is:1vtt0
SFX A st eti  [ķ]ist  is:2vtt0
SFX A st et   [ķ]ist  is:3xtt0
SFX A st etam  [ķ]ist  is:1dtt0
SFX A st etat  [ķ]ist  is:2dtt0
SFX A st etiet [ķ]ist  is:2dttp
SFX A st etot  [ķ]ist  is:0xtta
SFX A st et/]| [ķ]ist  is:0xttv
SFX A st enu  [r]ist is:1vtt0
SFX A st en   [r]ist is:0vtt0
SFX A st enam  [r]ist is:1dtt0
SFX A st enat  [r]ist is:2dtt0
SFX A st eniet [r]ist is:2dttp
SFX A st enot  [r]ist is:0xtta
SFX A st en/]| [r]ist is:0xttv
SFX A iet eju  [i]et is:1vtt0
SFX A iet ej   [i]et is:0vtt0
SFX A iet ejam  [i]et is:1dtt0
SFX A iet ejat  [i]et is:2dtt0
SFX A iet ejiet [i]et is:2dttp
SFX A iet ejot  [i]et is:0xtta
SFX A iet ej/]| [i]et is:0xttv
SFX A īt iju  [mrv]īt  is:1vtt0
SFX A īt ij   [mrv]īt  is:0vtt0
SFX A īt ijam  [mrv]īt  is:1dtt0
SFX A īt ijat  [mrv]īt  is:2dtt0
SFX A īt ijiet [mrv]īt  is:2dttp
SFX A īt ijot  [mrv]īt  is:0xtta
SFX A īt ij/]| [mrv]īt  is:0xttv
SFX A īt enu  [d]zīt  is:1vtt0
SFX A īt en   [d]zīt  is:0vtt0
SFX A īt enam  [d]zīt  is:1dtt0
SFX A īt enat  [d]zīt  is:2dtt0
SFX A īt eniet [d]zīt  is:2dttp
SFX A īt enot  [d]zīt  is:0xtta
SFX A īt en/]| [d]zīt  is:0xttv
SFX A būt esmu  būt  is:1vtt0
SFX A būt esi  būt  is:0vtt0
SFX A būt ir   būt  is:0vtt0
SFX A būt esam  būt  is:1dtt0
SFX A būt esat  būt  is:2dtt0
SFX A būt esiet būt  is:2dttp
SFX A būt esot  būt  is:0xtta
SFX A būt ir/]| būt  is:0xttv


SFX F Y 296
SFX F āt u  [^j]āt  is:1vtt0
SFX F āt i  [^j]āt  is:2vtt0
SFX F āt a  [^jd]āt  is:3xtt0
SFX F āt ām  [^jd]āt  is:1dtt0
SFX F āt ot  [^j]āt  is:0xtta
SFX F āt iet [^j]āt  is:2dttp
SFX F āt a/]| [^jd]āt  is:0xttv
SFX F āt 0  [eu]dāt  is:3xtt0
SFX F āt am  [eu]dāt  is:1dtt0
SFX F āt at  [eu]dāt  is:2dtt0
SFX F āt 0/]| [eu]dāt  is:0xttv
SFX F ēt u   [^cl]ēt  is:1vtt0
SFX F ēt i   [^cl]ēt  is:2vtt0
SFX F ēt 0   [^cl]ēt  is:3xtt0
SFX F ēt am  [^cl]ēt  is:1dtt0
SFX F ēt at  [^cl]ēt  is:2dtt0
SFX F ēt iet  [^cl]ēt  is:2dttp
SFX F ēt ot  [^cl]ēt  is:0xtta
SFX F ēt 0/]| [^cl]ēt  is:0xttv
SFX F lēt ļu  [u]lēt  is:1vtt0
SFX F lēt li  [u]lēt  is:2vtt0
SFX F lēt ļ  [u]lēt  is:3xtt0
SFX F lēt ļam [u]lēt  is:1dtt0
SFX F lēt ļat [u]lēt  is:2dtt0
SFX F lēt liet [u]lēt  is:2dttp
SFX F lēt ļot [u]lēt  is:0xtta
SFX F lēt ļ/]| [u]lēt  is:0xttv
SFX F ēt u   [^u]lēt  is:1vtt0
SFX F ēt i   [^u]lēt  is:2vtt0
SFX F ēt 0   [^u]lēt  is:3xtt0
SFX F ēt am  [^u]lēt  is:1dtt0
SFX F ēt at  [^u]lēt  is:2dtt0
SFX F ēt iet  [^u]lēt  is:2dttp
SFX F ēt ot  [^u]lēt  is:0xtta
SFX F ēt 0/]| [^u]lēt  is:0xttv
SFX F ēt u   [^āe]cēt  is:1vtt0
SFX F ēt i   [^āe]cēt  is:2vtt0
SFX F ēt 0   [^āe]cēt  is:3xtt0
SFX F ēt am  [^āe]cēt  is:1dtt0
SFX F ēt at  [^āe]cēt  is:2dtt0
SFX F ēt iet  [^āe]cēt  is:2dttp
SFX F ēt ot  [^āe]cēt  is:0xtta
SFX F ēt 0/]| [^āe]cēt  is:0xttv
SFX F cēt ku   [ā]cēt  is:1vtt0
SFX F cēt ki   [ā]cēt  is:2vtt0
SFX F cēt k   [ā]cēt  is:3xtt0
SFX F cēt kam  [ā]cēt  is:1dtt0
SFX F cēt kat  [ā]cēt  is:2dtt0
SFX F cēt kiet  [ā]cēt  is:2dttp
SFX F cēt kot  [ā]cēt  is:0xtta
SFX F cēt k/]|  [ā]cēt  is:0xttv
SFX F ēt u   [^t]ecēt  is:1vtt0
SFX F ēt i   [^t]ecēt  is:2vtt0
SFX F ēt 0   [^t]ecēt  is:3xtt0
SFX F ēt am  [^t]ecēt  is:1dtt0
SFX F ēt at  [^t]ecēt  is:2dtt0
SFX F ēt iet  [^t]ecēt  is:2dttp
SFX F ēt ot  [^t]ecēt  is:0xtta
SFX F ēt 0/]| [^t]ecēt  is:0xttv
SFX F cēt ku   [t]ecēt  is:1vtt0
SFX F ēt i   [t]ecēt  is:2vtt0
SFX F cēt k   [t]ecēt  is:3xtt0
SFX F cēt kam  [t]ecēt  is:1dtt0
SFX F cēt kat  [t]ecēt  is:2dtt0
SFX F cēt kiet  [t]ecēt  is:2dttp
SFX F cēt kot  [t]ecēt  is:0xtta
SFX F cēt k/]|  [t]ecēt  is:0xttv
SFX F īt u  [^cz]īt  is:1vtt0
SFX F īt i  [^cz]īt  is:2vtt0
SFX F īt a  [^cz]īt  is:3xtt0
SFX F īt ām [^cz]īt  is:1dtt0
SFX F īt āt [^cz]īt  is:2dtt0
SFX F īt iet [^cz]īt  is:2dttp
SFX F īt ot [^cz]īt  is:0xtta
SFX F īt a/]| |^cz]īt  is:0xttv
SFX F cīt ku  [^āīr]cīt  is:1vtt0
SFX F cīt ki  [^āīr]cīt  is:2vtt0
SFX F cīt ka  [^āīr]cīt  is:3xtt0
SFX F cīt kām  [^āīr]cīt  is:1dtt0
SFX F cīt kāt  [^āīr]cīt  is:2dtt0
SFX F cīt kiet [^āīr]cīt  is:2dttp
SFX F cīt kot  [^āīr]cīt  is:0xtta
SFX F cīt ka/]| [^āīr]cīt  is:0xttv
SFX F īt u  [āīr]cīt  is:1vtt0
SFX F īt i  [āīr]cīt  is:2vtt0
SFX F īt a  [āīr]cīt  is:3xtt0
SFX F īt ām  [āīr]cīt  is:1dtt0
SFX F īt āt  [āīr]cīt  is:2dtt0
SFX F īt iet [āīr]cīt  is:2dttp
SFX F īt ot  [āīr]cīt  is:0xtta
SFX F īt a/]| [āīr]cīt  is:0xttv
SFX F īt u  [^d]zīt  is:1vtt0
SFX F īt i  [^d]zīt  is:2vtt0
SFX F īt a  [^d]zīt  is:3xtt0
SFX F īt ām  [^d]zīt  is:1dtt0
SFX F īt āt  [^d]zīt  is:2dtt0
SFX F īt iet [^d]zīt  is:2dttp
SFX F īt ot  [^d]zīt  is:0xtta
SFX F īt a/]| [^d]zīt  is:0xttv
SFX F dzīt gu  [d]zīt  is:1vtt0
SFX F dzīt gi  [d]zīt  is:2vtt0
SFX F dzīt ga  [d]zīt  is:3xtt0
SFX F dzīt gām [d]zīt  is:1dtt0
SFX F dzīt gāt [d]zīt  is:2dtt0
SFX F dzīt giet [d]zīt  is:2dttp
SFX F dzīt got [d]zīt  is:0xtta
SFX F dzīt ga/]| [d]zīt is:0xttv
SFX F t  stu  [^szgkpeāēīo]t  is:1vtt0
SFX F t  sti  [^szgkpeāēīo]t  is:2vtt0
SFX F t  st  [^szgkpeāēīo]t  is:3xtt0
SFX F t  stam [^szgkpeāēīo]t  is:1dtt0
SFX F t  stat [^szgkpeāēīo]t  is:2dtt0
SFX F t  stot [^szgkpeāēīo]t  is:0xtta
SFX F t  stiet [^szgkpeāēīo]t  is:2dttp
SFX F t  st/]| [^szgkpeāēīo]t  is:0xttv
SFX F 0  u  [z]t  is:1vtt0
SFX F 0  i  [z]t  is:2vtt0
SFX F 0  am  [z]t  is:1dtt0
SFX F 0  at  [z]t  is:2dtt0
SFX F 0  ot  [z]t  is:0xtta
SFX F 0  iet [z]t  is:2dttp
SFX F 0  0/]| [z]t  is:0xttv
SFX F 0  u  [^i]rst  is:1vtt0
SFX F 0  i  [^i]rst  is:2vtt0
SFX F 0  am  [^i]rst  is:1dtt0
SFX F 0  at  [^i]rst  is:2dtt0
SFX F 0  ot  [^i]rst  is:0xtta
SFX F 0  iet [^i]rst  is:2dttp
SFX F 0  0/]| [^i]rst  is:0xttv
SFX F st du  [eē]st  is:1vtt0
SFX F st d   [eē]st  is:0vtt0
SFX F st dam  [eē]st  is:1dtt0
SFX F st dat  [eē]st  is:2dtt0
SFX F st dot  [eē]st  is:0xtta
SFX F st diet [eē]st  is:2dttp
SFX F st d/]| [eē]st  is:0xttv
SFX F 0  u  ust  is:1vtt0
SFX F 0  i  ust  is:2vtt0
SFX F 0  am  ust  is:1dtt0
SFX F 0  at  ust  is:2dtt0
SFX F 0  ot  ust  is:0xtta
SFX F 0  iet ust  is:2dttp
SFX F 0  0/]| ust  is:0xttv
SFX F 0  u  [īlm]st  is:1vtt0
SFX F 0  i  [īlm]st  is:2vtt0
SFX F 0  am  [īlm]st  is:1dtt0
SFX F 0  at  [īlm]st  is:2dtt0
SFX F 0  ot  [īlm]st  is:0xtta
SFX F 0  iet [īlm]st  is:2dttp
SFX F 0  0/]| [īlm]st  is:0xttv
SFX F irst ērtu  [c]irst  is:1vtt0
SFX F irst ērt  [c]irst  is:2vtt0
SFX F irst ērtam [c]irst  is:1dtt0
SFX F irst ērtat [c]irst  is:2dtt0
SFX F irst ērtot [c]irst  is:0xtta
SFX F irst ērtiet [c]irst  is:2dttp
SFX F irst ērt/]| [c]irst  is:0xttv
SFX F 0  u   [mv]irst  is:1vtt0
SFX F 0  i   [mv]irst  is:2vtt0
SFX F 0  am  [mv]irst  is:1dtt0
SFX F 0  at  [mv]irst  is:2dtt0
SFX F 0  ot  [mv]irst  is:0xtta
SFX F 0  iet  [mv]irst  is:2dttp
SFX F 0  0/]| [mv]irst  is:0xttv
SFX F 0  u  [^z]ist  is:1vtt0
SFX F 0  i  [^z]ist  is:2vtt0
SFX F 0  am  [^z]ist  is:1dtt0
SFX F 0  at  [^z]ist  is:2dtt0
SFX F 0  ot  [^z]ist  is:0xtta
SFX F 0  iet [^z]ist  is:2dttp
SFX F 0  0/]| [^z]ist  is:0xttv
SFX F st estu  [z]ist  is:1vtt0
SFX F st esti  [z]ist  is:2vtt0
SFX F st est   [z]ist  is:3xtt0
SFX F st estam  [z]ist  is:1dtt0
SFX F st estat  [z]ist  is:2dtt0
SFX F st estot  [z]ist  is:0xtta
SFX F st estiet [z]ist  is:2dttp
SFX F st est/]| [z]ist  is:0xttv
SFX F gt egu  igt  is:1vtt0
SFX F gt edz  igt  is:2vtt0
SFX F gt eg   igt  is:3xtt0
SFX F gt egam  igt  is:1dtt0
SFX F gt egat  igt  is:2dtt0
SFX F gt edziet igt  is:2dttp
SFX F gt egot  igt  is:0xtta
SFX F gt eg/]| igt  is:0xttv
SFX F agt ogu   agt  is:1vtt0
SFX F agt odz   agt  is:2vtt0
SFX F agt og   agt  is:3xtt0
SFX F agt ogam  agt  is:1dtt0
SFX F agt ogat  agt  is:2dtt0
SFX F agt odziet agt  is:2dttp
SFX F agt ogot  agt  is:0xtta
SFX F agt og/]|  agt  is:0xttv
SFX F t  stu  [^aiulr]kt  is:1vtt0
SFX F t  sti  [^aiulr]kt  is:2vtt0
SFX F t  st  [^aiulr]kt  is:3xtt0
SFX F t  stam [^aiulr]kt  is:1dtt0
SFX F t  stat [^aiulr]kt  is:2dtt0
SFX F t  stot [^aiulr]kt  is:0xtta
SFX F t  stiet [^aiulr]kt  is:2dttp
SFX F t  st/]| [^aiulr]kt  is:0xttv
SFX F akt oku  akt  is:1vtt0
SFX F akt oc  akt  is:2vtt0
SFX F akt ok  akt  is:3xtt0
SFX F akt okam akt  is:1dtt0
SFX F akt okat akt  is:2dtt0
SFX F akt ociet akt  is:2dttp
SFX F akt okot akt  is:0xtta
SFX F akt ok/]| akt  is:0xttv
SFX F kt eku   ikt  is:1vtt0
SFX F kt ec   ikt  is:2vtt0
SFX F kt ek   ikt  is:3xtt0
SFX F kt ekam  ikt  is:1dtt0
SFX F kt ekat  ikt  is:2dtt0
SFX F kt eciet  ikt  is:2dttp
SFX F kt ekot  ikt  is:0xtta
SFX F kt ek/]|  ikt  is:0xttv
SFX F ukt ūku  ukt  is:1vtt0
SFX F ukt ūc   ukt  is:2vtt0
SFX F ukt ūk   ukt  is:3xtt0
SFX F ukt ūkam  ukt  is:1dtt0
SFX F ukt ūkat  ukt  is:2dtt0
SFX F ukt ūciet ukt  is:2dttp
SFX F ukt ūkot  ukt  is:0xtta
SFX F ukt ūk/]| ukt  is:3xtt0
SFX F ilkt elku  [i]lkt  is:1vtt0
SFX F ilkt elc  [i]lkt  is:2vtt0
SFX F ilkt elk  [i]lkt  is:3xtt0
SFX F ilkt elkam [i]lkt  is:1dtt0
SFX F ilkt elkat [i]lkt  is:2dtt0
SFX F ilkt elciet [i]lkt  is:2dttp
SFX F ilkt elkot [i]lkt  is:0xtta
SFX F ilkt elk/]| [i]lkt  is:0xttv
SFX F t  stu   [a]lkt  is:1vtt0
SFX F t  sti   [a]lkt  is:2vtt0
SFX F t  st   [a]lkt  is:3xtt0
SFX F t  stam  [a]lkt  is:1dtt0
SFX F t  stat  [a]lkt  is:2dtt0
SFX F t  stot  [a]lkt  is:0xtta
SFX F t  stiet  [a]lkt  is:2dttp
SFX F t  st/]|  [a]lkt  is:0xttv
SFX F irkt ērku  irkt  is:1vtt0
SFX F irkt ērc   irkt  is:2vtt0
SFX F irkt ērk   irkt  is:3xtt0
SFX F irkt ērkam  irkt  is:1dtt0
SFX F irkt ērkat  irkt  is:2dtt0
SFX F irkt ērciet irkt  is:2dttp
SFX F irkt ērkot  irkt  is:0xtta
SFX F irkt ērk/]| irkt  is:0xttv
SFX F t  stu  [^air]pt  is:1vtt0
SFX F t  sti  [^air]pt  is:2vtt0
SFX F t  st  [^air]pt  is:3xtt0
SFX F t  stam [^air]pt  is:1dtt0
SFX F t  stat [^air]pt  is:2dtt0
SFX F t  stot [^air]pt  is:0xtta
SFX F t  stiet [^air]pt  is:2dttp
SFX F t  st/]| [^air]pt  is:0xttv
SFX F ipt īpu  ipt  is:1vtt0
SFX F ipt īpi  ipt  is:2vtt0
SFX F ipt īp   ipt  is:3xtt0
SFX F ipt īpam  ipt  is:1dtt0
SFX F ipt īpat  ipt  is:2dtt0
SFX F ipt īpiet ipt  is:2dttp
SFX F ipt īpot  ipt  is:0xtta
SFX F ipt īp/]| ipt  is:0xttv
SFX F apt opu  apt  is:1vtt0
SFX F apt opi  apt  is:2vtt0
SFX F apt op   apt  is:3xtt0
SFX F apt opam  apt  is:1dtt0
SFX F apt opat  apt  is:2dtt0
SFX F apt opiet apt  is:2dttp
SFX F apt opot  apt  is:0xtta
SFX F apt op/]| apt  is:0xttv
SFX F irpt ērpu  irpt  is:1vtt0
SFX F irpt ērp  irpt  is:2vtt0
SFX F irpt ērpam irpt  is:1dtt0
SFX F irpt ērpat irpt  is:2dtt0
SFX F irpt ērpiet irpt  is:2dttp
SFX F irpt ērpot irpt  is:0xtta
SFX F irpt ērp/]| irpt  is:0xttv
SFX F t nu  et  is:1vtt0
SFX F t n  et  is:2vtt0
SFX F t nam et  is:1dtt0
SFX F t nat et  is:2dtt0
SFX F t niet et  is:2dttp
SFX F t not et  is:0xtta
SFX F t n/]| et  is:0xttv
SFX F t du  ot  is:1vtt0
SFX F t d  ot  is:2vtt0
SFX F t dam ot  is:1dtt0
SFX F t dat ot  is:2dtt0
SFX F t diet ot  is:2dttp
SFX F t dot ot  is:0xtta
SFX F t d/]| ot  is:0xttv

SFX G Y 30
SFX G t stu  īt is:1vtt0
SFX G t sti  īt is:2vtt0
SFX G t st  īt is:3vtt0
SFX G t stam īt is:1dtt0
SFX G t stat īt is:2dtt0
SFX G t stiet īt is:2dttp
SFX G t stot īt is:0xtta
SFX G t st/]| īt is:0xttv
SFX G t 0  st is:0vtt0
SFX G t am  st is:1dtt0
SFX G t at  st is:2dtt0
SFX G t iet st is:2dttp
SFX G t ot  st is:0xtta
SFX G t 0/]| st is:0xttv
SFX G dēt žu  dēt is:1vtt0
SFX G dēt di  dēt is:2xtt0
SFX G dēt ž  dēt is:3xtt0
SFX G dēt žam dēt is:1dtt0
SFX G dēt žat dēt is:2dtt0
SFX G dēt žiet dēt is:2dttp
SFX G dēt žot dēt is:0xtta
SFX G dēt ž/]| dēt is:0xttv
SFX G tēt šu  tēt is:1vtt0
SFX G tēt ti  tēt is:2xtt0
SFX G tēt š  tēt is:3xtt0
SFX G tēt šam tēt is:1dtt0
SFX G tēt šat tēt is:2dtt0
SFX G tēt tiet tēt is:2dttp
SFX G tēt šot tēt is:0xtta
SFX G tēt š/]| tēt is:0xttv


SFX H Y 118
SFX H  t  0   [āēīoū]t  is:2vtt0
SFX H  t  jam  [āēīoū]t  is:1dtt0
SFX H  t  jat  [āēīoū]t  is:2dtt0
SFX H  t  jiet [āēīoū]t  is:2dttp
SFX H  t  jot  [āēīoū]t  is:0xtta
SFX H  t  0/]| [āēīoū]t  is:0xttv
SFX H  st  šu  [^aieu]st  is:1vtt0
SFX H  t  0   [^aieuū]st is:2vtt0
SFX H  st  t   [ū]st   is:2vtt0
SFX H  st  š   [^aieu]st  is:3xtt0
SFX H  st  šam  [^aieu]st  is:1dtt0
SFX H  st  šat  [^aieu]st  is:2dtt0
SFX H  st  šot  [^aieu]st  is:0xtta
SFX H  t  iet  [^aieuū]st is:2dttp
SFX H  st  tiet [ū]st    is:2dttp
SFX H  st  š/]| [^aieu]st  is:0xttv
SFX H  ast odu  ast   is:1vtt0
SFX H  ast odi  ast   is:2vtt0
SFX H  ast od   ast   is:3vtt0
SFX H  ast odam  ast   is:1dtt0
SFX H  ast odat  ast   is:2dtt0
SFX H  ast odot  ast   is:0xtta
SFX H  ast odiet ast   is:2dttp
SFX H  ast od/]| ast   is:0xttv
SFX H  st  šu  [^m]est  is:1vtt0
SFX H  st  t   [^m]est  is:2vtt0
SFX H  st  š   [^m]est  is:3xtt0
SFX H  st  šam  [^m]est  is:1dtt0
SFX H  st  šat  [^m]est  is:2dtt0
SFX H  st  šot  [^m]est  is:0xtta
SFX H  t  iet  [^m]est  is:2dttp
SFX H  st  š/]| [^m]est  is:0xttv
SFX H  st  tu  [m]est  is:1vtt0
SFX H  st  t   [m]est  is:2vtt0
SFX H  st  tam  [m]est  is:1dtt0
SFX H  st  tat  [m]est  is:2dtt0
SFX H  st  tot  [m]est  is:0xtta
SFX H  st  tiet [m]est  is:2dttp
SFX H  st  t/]| [m]est  is:0xttv
SFX H  st  tu  [^mnr]ist  is:1vtt0
SFX H  st  t  [^mnr]ist  is:3xtt0
SFX H  st  tam [^mnr]ist  is:1dtt0
SFX H  st  tat [^mnr]ist  is:2dtt0
SFX H  st  tot [^mnr]ist  is:0xtta
SFX H  st  tiet [^mnr]ist  is:2dttp
SFX H  st  t/]| [^mnr]ist  is:0xttv
SFX H ist  ītu  [mnr]ist  is:1vtt0
SFX H ist  īti  [mnr]ist  is:2vtt0
SFX H ist  īt  [mnr]ist  is:3xtt0
SFX H ist  ītam [mnr]ist  is:1dtt0
SFX H ist  ītat [mnr]ist  is:2dtt0
SFX H ist  ītiet [mnr]ist  is:2dttp
SFX H ist  ītot [mnr]ist  is:0xtta
SFX H ist  īt/]| [mnr]ist  is:0xttv
SFX H ikt  īku  [i]kt  is:1vtt0
SFX H ikt  īc   [i]kt  is:2vtt0
SFX H ikt  īk   [i]kt  is:3xtt0
SFX H ikt  īkam  [i]kt  is:1dtt0
SFX H ikt  īkat  [i]kt  is:2dtt0
SFX H ikt  īkot  [i]kt  is:0xtta
SFX H ikt  īciet [i]kt  is:2dttp
SFX H ikt  īk/]| [i]kt  is:0xttv
SFX H t stu  [ru]kt  is:1vtt0
SFX H t sti  [ru]kt  is:2vtt0
SFX H t st  [ru]kt  is:3xtt0
SFX H t stam [ru]kt  is:1dtt0
SFX H t stat [ru]kt  is:2dtt0
SFX H t stot [ru]kt  is:0xtta
SFX H t stiet [ru]kt  is:2dttp
SFX H t st/]| [ru]kt  is:0xttv
SFX H t stu  gt  is:1vtt0
SFX H t sti  gt  is:2vtt0
SFX H t st  gt  is:3xtt0
SFX H t stam gt  is:1dtt0
SFX H t stat gt  is:2dtt0
SFX H t stot gt  is:0xtta
SFX H t stiet gt  is:2dttp
SFX H t st/]| gt  is:0xttv
SFX H ust ūtu  [jsš]ust is:1vtt0
SFX H ust ūti  [jsš]ust is:2vtt0
SFX H ust ūt   [jsš]ust is:3xtt0
SFX H ust ūtam  [jsš]ust is:1dtt0
SFX H ust ūtat  [jsš]ust is:2dtt0
SFX H ust ūtiet [jsš]ust is:2dttp
SFX H ust ūtot  [jsš]ust is:0xtta
SFX H ust ūt/]| [jsš]ust is:0xttv
SFX H ust ūdu  [z]ust is:1vtt0
SFX H ust ūdi  [z]ust is:2vtt0
SFX H ust ūd   [z]ust is:3xtt0
SFX H ust ūdam  [z]ust is:1dtt0
SFX H ust ūdat  [z]ust is:2dtt0
SFX H ust ūdiet [z]ust is:2dttp
SFX H ust ūdot  [z]ust is:0xtta
SFX H ust ūd/]| [z]ust is:0xttv
SFX H ust ūstu  [k]ust  is:1vtt0
SFX H ust ūsti  [k]ust  is:2vtt0
SFX H ust ūst  [k]ust  is:3xtt0
SFX H ust ūstam [k]ust  is:1dtt0
SFX H ust ūstat [k]ust  is:2dtt0
SFX H ust ūstiet [k]ust  is:2dttp
SFX H ust ūstot [k]ust  is:0xtta
SFX H ust ūst/]| [k]ust  is:0xttv
SFX H st šu  [a]ust  is:1vtt0
SFX H t 0  [a]ust  is:2vtt0
SFX H st š  [a]ust  is:3xtt0
SFX H st šam [a]ust  is:1dtt0
SFX H st šat [a]ust  is:2dtt0
SFX H st iet [a]ust  is:2dttp
SFX H st šot [a]ust  is:0xtta
SFX H st š/]| [a]ust  is:0xttv
SFX H t stu   [r]pt  is:1vtt0
SFX H t sti   [r]pt  is:2vtt0
SFX H t st   [r]pt  is:3xtt0
SFX H t stam  [r]pt  is:1dtt0
SFX H t stat  [r]pt  is:2dtt0
SFX H t stiet  [r]pt  is:2dttp
SFX H t stot  [r]pt  is:0xtta
SFX H t st/]|  [r]pt  is:0xttv


SFX ( Y 110
SFX ( 0 os   t     is:0xtal
SFX ( 0 ies  [āēubmp]t is:0xta0
SFX ( t ies   [bmp]t  is:2vta0
SFX ( t jos  [āēubmp]t is:1vta0
SFX ( t jies  [āēu]t is:2vta0
SFX ( t jas  [āēubmp]t is:3xta0
SFX ( t jamies [āēubmp]t is:1dta0
SFX ( t jaties [āēubmp]t is:2dta0
SFX ( t joties [āēubmp]t is:0xtaa
SFX ( t jas/]| [āēubmp]t is:0xtav
SFX ( t jieties [āēu]t is:2dtap
SFX ( t ieties [bmp]t is:2dtap
SFX ( 0 ies   [g]t is:0xta0
SFX ( gt dzos   [g]t is:1vta0
SFX ( gt dzies  [g]t is:2vta0
SFX ( gt dzas   [g]t is:3xta0
SFX ( gt dzamies [g]t is:1dta0
SFX ( gt dzaties [g]t is:2dta0
SFX ( gt dzoties [g]t is:0xtaa
SFX ( gt dzieties [g]t is:2dtap
SFX ( gt dzas/]| [g]t is:0xtav
SFX ( 0 ies   [k]t is:0xta0
SFX ( kt cos   [k]t is:1vta0
SFX ( kt cies  [k]t is:2vta0
SFX ( kt cas   [k]t is:3xta0
SFX ( kt camies [k]t is:1dta0
SFX ( kt caties [k]t is:2dta0
SFX ( kt coties [k]t is:0xtaa
SFX ( kt cieties [k]t is:2dtap
SFX ( kt cas/]| [k]t is:0xtav
SFX ( 0 ies   [ī]t is:0xta0
SFX ( īt inos   [ī]t is:1vta0
SFX ( īt inies  [ī]t is:2vta0
SFX ( īt inas   [ī]t is:3xta0
SFX ( īt inamies [ī]t is:1dta0
SFX ( īt inaties [ī]t is:2dta0
SFX ( īt inieties [ī]t is:2dtap
SFX ( īt inoties [ī]t is:0xtaa
SFX ( īt inas/]| [ī]t is:0xtav
SFX ( 0 ies   [ū]t  is:0xta0
SFX ( ūt ujos   [ū]t  is:1vta0
SFX ( ūt ujies  [ū]t  is:2vta0
SFX ( ūt ujas   [ū]t  is:3xta0
SFX ( ūt ujamies [ū]t  is:1dta0
SFX ( ūt ujaties [ū]t  is:2dta0
SFX ( ūt ujoties [ū]t  is:0xtaa
SFX ( ūt ujieties [ū]t  is:2dtap
SFX ( ūt ujas/]| [ū]t  is:0xtav
SFX ( 0 ies  [z]t is:0xta0
SFX ( zt žos  [z]t is:1vta0
SFX ( t ies  [z]t is:2vta0
SFX ( zt žas  [z]t is:3dta0
SFX ( zt žamies [z]t is:1dta0
SFX ( zt žaties [z]t is:2dta0
SFX ( zt žoties [z]t is:0xtaa
SFX ( zt žas/]| [z]t is:0xtav
SFX ( 0 ies   [s]t is:0xta0
SFX ( st žos   [s]t is:1vta0
SFX ( st dies  [s]t is:2vta0
SFX ( st žas   [s]t is:3xta0
SFX ( st žamies [s]t is:1dta0
SFX ( st žaties [s]t is:2dta0
SFX ( st žoties [s]t is:0xtaa
SFX ( st dieties [s]t is:2dtap
SFX ( st žas/]| [s]t is:0xtav
SFX ( t ieties  [lz]t is:2dtap
SFX ( 0 ies  [l]t is:0xta0
SFX ( lt ļos  [l]t is:1vta0
SFX ( t ies  [l]t is:2vta0
SFX ( lt ļas  [l]t is:3xta0
SFX ( lt ļamies [l]t is:1dta0
SFX ( lt ļaties [l]t is:2dta0
SFX ( lt ļoties [l]t is:0xtaa
SFX ( lt ļas/]| [l]t is:0xtav
SFX ( 0 ies  [^āēi][r]t is:0xta0
SFX ( t os   [^āēi][r]t is:1vta0
SFX ( t ies  [^āēi][r]t is:2vta0
SFX ( t as   [^āēi][r]t is:3xta0
SFX ( t amies [^āēi][r]t is:1dta0
SFX ( t aties [^āēi][r]t is:2dta0
SFX ( t ieties [^āēi][r]t is:2dtap
SFX ( t oties [^āēi][r]t is:0xtaa
SFX ( t as/]| [^āēi][r]t is:0xtav
SFX ( 0  ies   [ā]rt is:0xta0
SFX ( ārt aros   [ā]rt is:1vta0
SFX ( ārt aries  [ā]rt is:2vta0
SFX ( ārt aras   [ā]rt is:3xta0
SFX ( ārt aramies [ā]rt is:1dta0
SFX ( ārt araties [ā]rt is:2dta0
SFX ( ārt aroties [ā]rt is:0xtaa
SFX ( ārt arieties [ā]rt is:2dtap
SFX ( ārt aras/]| [ā]rt is:0xtav
SFX ( 0  ies   [ē]rt  is:0xta0
SFX ( ērt eros   [ē]rt  is:1vta0
SFX ( ērt eries  [ē]rt  is:2vta0
SFX ( ērt eras   [ē]rt  is:3xta0
SFX ( ērt eramies [ē]rt  is:1dta0
SFX ( ērt eraties [ē]rt  is:2dta0
SFX ( ērt eroties [ē]rt  is:0xtaa
SFX ( ērt erieties [ē]rt  is:2dtap
SFX ( ērt eras/]| [ē]rt  is:0xtav
SFX ( 0  ies    [i]rt  is:0xta0
SFX ( irt erdos   [i]rt  is:1vta0
SFX ( irt erdies  [i]rt  is:2vta0
SFX ( irt erdas   [i]rt  is:3xta0
SFX ( irt erdamies [i]rt  is:1dta0
SFX ( irt erdaties [i]rt  is:2dta0
SFX ( irt erdoties [i]rt  is:0xtaa
SFX ( irt erdieties [i]rt  is:2dtap
SFX ( irt erdas/]| [i]rt  is:0xtav

SFX a Y 146
SFX a t os   [^beīkps]t  is:1vta0
SFX a 0 ies  [^beīkps]t  is:0xta0
SFX a t ies  [^beīgkps]t is:2vta0
SFX a t as   [^beīkps]t  is:3xta0
SFX a t amies [^beīkps]t  is:1dta0
SFX a t aties [^beīkps]t  is:2dta0
SFX a t ieties [^beīgkps]t is:2dtap
SFX a t oties [^beīkps]t  is:0xtaa
SFX a t as/]| [^beīkps]t  is:0xtav
SFX a gt dzies   [g]t   is:2vta0
SFX a gt dzieties [g]t   is:2dtap
SFX a 0 ies   [^ē]kt  is:0xta0
SFX a t os    [^ē]kt  is:1vta0
SFX a t as    [^ē]kt  is:3xta0
SFX a t amies  [^ē]kt  is:1dta0
SFX a t aties  [^ē]kt  is:2dta0
SFX a t oties  [^ē]kt  is:0xtaa
SFX a kt cies  [^ē]kt  is:2vta0
SFX a kt cieties [^ē]kt  is:2dtap
SFX a t as/]|  [^ē]kt  is:0xtav
SFX a 0  ies   [ē]kt  is:0xta0
SFX a ēkt ecos   [ē]kt  is:1vta0
SFX a ēkt ecas   [ē]kt  is:3xta0
SFX a ēkt ecos   [ē]kt  is:1vta0
SFX a ēkt ecamies [ē]kt  is:1dta0
SFX a ēkt ecaties [ē]kt  is:2dta0
SFX a ēkt ecoties [ē]kt  is:0xtaa
SFX a ēkt ecieties [ē]kt  is:2dtap
SFX a ēkt ecas/]| [ē]kt  is:0xtav
SFX a 0  ies   [ē]bt  is:0xta0
SFX a ēbt ebjos  [ē]bt  is:1vta0
SFX a ēbt ebies  [ē]bt  is:2vta0
SFX a ēbt ebjas  [ē]bt  is:3xta0
SFX a ēbt ebjamies [ē]bt  is:1dta0
SFX a ēbt ebjaties [ē]bt  is:2dta0
SFX a ēbt ebieties [ē]bt  is:2dtap
SFX a ēbt ebjoties [ē]bt  is:0xtaa
SFX a ēbt ebjas/]| [ē]bt  is:0xtav
SFX a 0  ies  [e]pt  is:0xta0
SFX a t  os   [e]pt  is:1vta0
SFX a t  ies  [e]pt  is:2vta0
SFX a t  as   [e]pt  is:3xta0
SFX a t  amies [e]pt  is:1dta0
SFX a t  aties [e]pt  is:2dta0
SFX a t  ieties [e]pt  is:2dtap
SFX a t  oties [e]pt  is:0xtaa
SFX a t  as/]| [e]pt  is:0xtav
SFX a 0  ies   [u]pt  is:0xta0
SFX a upt ūpos   [u]pt  is:1vta0
SFX a upt ūpie   [u]pt  is:2vta0
SFX a upt ūpas   [u]pt  is:3xta0
SFX a upt ūpamies [u]pt  is:1dta0
SFX a upt ūpaties [u]pt  is:2dta0
SFX a upt ūpieties [u]pt  is:2dtap
SFX a upt ūpoties [u]pt  is:0xtaa
SFX a upt ūpas/]| [u]pt  is:0xtav
SFX a 0 ies  [^aēiīur]st is:0xta0
SFX a t os   [^aēiīur]st is:1vta0
SFX a t ies  [^aēiīur]st is:0vta0
SFX a t as   [^aēiīur]st is:3xta0
SFX a t amies [^aēiīur]st is:1dta0
SFX a t aties [^aēiīur]st is:2dta0
SFX a t ieties [^aēiīur]st is:2dtap
SFX a t oties [^aēiīur]st is:0xtaa
SFX a t as/]| [^aēiīur]st is:0xtav
SFX a 0  ies   [r]st  is:0xta0
SFX a st šos   [r]st  is:1vta0
SFX a st ties  [r]st  is:2vta0
SFX a st šas   [r]st  is:3xta0
SFX a st šamies [r]st  is:1dta0
SFX a st šaties [r]st  is:2dta0
SFX a st tieties [r]st  is:2dtap
SFX a st šoties [r]st  is:0xtaa
SFX a st šas/]| [r]st  is:0xtav
SFX a 0  ies   [a]st  is:0xta0
SFX a ast otos   [a]st  is:1vta0
SFX a ast oties  [a]st  is:2vta0
SFX a ast otas   [a]st  is:3xta0
SFX a ast otamies [a]st  is:1dta0
SFX a ast otaties [a]st  is:2dta0
SFX a ast otieties [a]st  is:2dtap
SFX a ast ototies [a]st  is:0xtaa
SFX a ast otas/]| [a]st  is:0xtav
SFX a 0  ies    [ī]st  is:0xta0
SFX a īst ienos   [ī]st  is:1vta0
SFX a īst ienies  [ī]st  is:2vta0
SFX a īst ienas   [ī]st  is:3xta0
SFX a īst ienamies [ī]st  is:1dta0
SFX a īst ienaties [ī]st  is:2dta0
SFX a īst ienieties [ī]st  is:2dtap
SFX a īst ienoties [ī]st  is:0xtaa
SFX a īst ienas/]| [ī]st  is:0xtav
SFX a 0 ies   [ģ]ist is:0xta0
SFX a st edos   [ģ]ist is:1vta0
SFX a st edies  [ģ]ist is:2vta0
SFX a st edas   [ģ]ist is:3xta0
SFX a st edamies [ģ]ist is:1dta0
SFX a st edaties [ģ]ist is:2dta0
SFX a st edieties [ģ]ist is:2dtap
SFX a st edoties [ģ]ist is:0xtaa
SFX a st edas/]| [ģ]ist is:0xtav
SFX a 0 ies    [ķ]ist is:0xta0
SFX a st etos   [ķ]ist is:1vta0
SFX a st eties   [ķ]ist is:2vta0
SFX a st etas   [ķ]ist is:3xta0
SFX a st etamies  [ķ]ist is:1dta0
SFX a st etaties  [ķ]ist is:2dta0
SFX a st etieties [ķ]ist is:2dtap
SFX a st etoties  [ķ]ist is:0xtaa
SFX a st etas/]|  [ķ]ist is:0xtav
SFX a 0 ies   [r]ist is:0xta0
SFX a st enos   [r]ist is:1vta0
SFX a st enies  [r]ist is:2vta0
SFX a st enas   [r]ist is:3xta0
SFX a st enamies [r]ist is:1dta0
SFX a st enaties [r]ist is:2dta0
SFX a st enieties [r]ist is:2dtap
SFX a st enoties [r]ist is:0xtaa
SFX a st enas/]| [r]ist is:0xtav
SFX a 0  ies   [i]et  is:0xta0
SFX a iet ejos  [i]et  is:1vta0
SFX a iet ejies  [i]et  is:2vta0
SFX a iet ejas   [i]et  is:3xta0
SFX a iet ejamies [i]et  is:1dta0
SFX a iet ejaties [i]et  is:2dta0
SFX a iet ejieties [i]et  is:2dtap
SFX a iet ejoties [i]et  is:0xtaa
SFX a iet ejas/]| [i]et  is:0xtav
SFX a 0 ies   [mrv]īt  is:0xta0
SFX a īt ijos   [mrv]īt  is:1vta0
SFX a īt ijies  [mrv]īt  is:2vta0
SFX a īt ijas   [mrv]īt  is:3xta0
SFX a īt ijamies [mrv]īt  is:1dta0
SFX a īt ijaties [mrv]īt  is:2dta0
SFX a īt ijieties [mrv]īt  is:2dtap
SFX a īt ijoties [mrv]īt  is:0xtaa
SFX a īt ijas/]| [mrv]īt  is:0xtav
SFX a 0 ies   [d]zīt  is:0xta0
SFX a īt enos   [d]zīt  is:1vta0
SFX a īt enies  [d]zīt  is:2vta0
SFX a īt enas   [d]zīt  is:3xta0
SFX a īt enamies [d]zīt  is:1dta0
SFX a īt enaties [d]zīt  is:2dta0
SFX a īt enieties [d]zīt  is:2dtap
SFX a īt enoties [d]zīt  is:0xtaa
SFX a īt enas/]| [d]zīt  is:0xtavSFX f Y 308
SFX f 0  ies    t   is:0xta0
SFX f āt os   [^j]āt  is:1vta0
SFX f āt ies  [^j]āt  is:2vta0
SFX f āt ās   [^j]āt  is:3xta0
SFX f āt āmies [^jd]āt  is:1dta0
SFX f āt oties [^j]āt  is:0xtaa
SFX f āt ieties [^j]āt  is:2dtap
SFX f āt as  [eu]dāt  is:3xta0
SFX f āt as/]| [eu]dāt  is:0xtav
SFX f āt ās/]| [^j]āt  is:0xtav
SFX f āt amies [eu]dāt  is:1dta0
SFX f āt aties [eu]dāt  is:2dta0
SFX f ēt os   [^cl]ēt  is:1vta0
SFX f ēt ies  [^cl]ēt  is:2vta0
SFX f ēt as   [^cl]ēt  is:3xta0
SFX f ēt amies [^cl]ēt  is:1dta0
SFX f ēt aties [^cl]ēt  is:2dta0
SFX f ēt ieties [^cl]ēt  is:2dtap
SFX f ēt oties [^cl]ēt  is:0xtaa
SFX f ēt as/]| [^cl]ēt  is:0xtav
SFX f lēt ļos   [u]lēt  is:1vta0
SFX f lēt lies  [u]lēt  is:2vta0
SFX f lēt ļas   [u]lēt  is:3xta0
SFX f lēt ļamies [u]lēt  is:1dta0
SFX f lēt ļaties [u]lēt  is:2dta0
SFX f lēt lieties [u]lēt  is:2dtap
SFX f lēt ļoties [u]lēt  is:0xtaa
SFX f lēt ļas/]| [u]lēt  is:0xtav
SFX f ēt os   [^u]lēt  is:1vta0
SFX f ēt ies  [^u]lēt  is:2vta0
SFX f ēt as   [^u]lēt  is:3xta0
SFX f ēt amies [^u]lēt  is:1dta0
SFX f ēt aties [^u]lēt  is:2dta0
SFX f ēt ieties [^u]lēt  is:2dtap
SFX f ēt oties [^u]lēt  is:0xtaa
SFX f ēt as/]| [^u]lēt  is:0xtav
SFX f ēt os   [^āe]cēt  is:1vta0
SFX f ēt ies  [^āe]cēt  is:2vta0
SFX f ēt as   [^āe]cēt  is:3xta0
SFX f ēt amies [^āe]cēt  is:1dta0
SFX f ēt aties [^āe]cēt  is:2dta0
SFX f ēt ieties [^āe]cēt  is:2dtap
SFX f ēt oties [^āe]cēt  is:0xtaa
SFX f ēt as/]| [^āe]cēt  is:0xtav
SFX f cēt kos   [ā]cēt  is:1vta0
SFX f cēt kies  [ā]cēt  is:2vta0
SFX f cēt kas   [ā]cēt  is:3xta0
SFX f cēt kamies [ā]cēt  is:1dta0
SFX f cēt katies [ā]cēt  is:2dta0
SFX f cēt kieties [ā]cēt  is:2dtap
SFX f cēt koties [ā]cēt  is:0xtaa
SFX f cēt kas/]| [ā]cēt  is:0xtav
SFX f ēt os   [^t]ecēt  is:1vta0
SFX f ēt ies  [^t]ecēt  is:2vta0
SFX f ēt as   [^t]ecēt  is:3xta0
SFX f ēt amies [^t]ecēt  is:1dta0
SFX f ēt aties [^t]ecēt  is:2dta0
SFX f ēt ieties [^t]ecēt  is:2dtap
SFX f ēt oties [^t]ecēt  is:0xtaa
SFX f ēt as/]| [^t]ecēt  is:0xtav
SFX f cēt kos   [t]ecēt is:1vta0
SFX f ēt ies   [t]ecēt is:2vta0
SFX f cēt kas   [t]ecēt is:3xta0
SFX f cēt kamies [t]ecēt is:1dta0
SFX f cēt katies [t]ecēt is:2dta0
SFX f cēt kieties [t]ecēt is:2dtap
SFX f cēt koties [t]ecēt is:0xtaa
SFX f cēt kas/]| [t]ecēt is:0xtav
SFX f īt os   [^cz]īt  is:1vta0
SFX f īt ies  [^cz]īt  is:2vta0
SFX f īt ās   [^cz]īt  is:3xta0
SFX f īt āmies [^cz]īt  is:1dta0
SFX f īt āties [^cz]īt  is:2dta0
SFX f īt ieties [^cz]īt  is:2dtap
SFX f īt oties [^cz]īt  is:0xtaa
SFX f īt ās/]| [^cz]īt  is:0xtav
SFX f cīt kos   [^āīr]cīt  is:1vta0
SFX f cīt kies  [^āīr]cīt  is:2vta0
SFX f cīt kās   [^āīr]cīt  is:3xta0
SFX f cīt kāmies [^āīr]cīt  is:1dta0
SFX f cīt kāties [^āīr]cīt  is:2dta0
SFX f cīt kieties [^āīr]cīt  is:2dtap
SFX f cīt koties [^āīr]cīt  is:0xtaa
SFX f cīt kās/]| [^āīr]cīt  is:0xtav
SFX f īt os   [āīr]cīt  is:1vta0
SFX f īt ies  [āīr]cīt  is:2vta0
SFX f īt ās   [āīr]cīt  is:3xta0
SFX f īt āmies [āīr]cīt  is:1dta0
SFX f īt āties [āīr]cīt  is:2dta0
SFX f īt ieties [āīr]cīt  is:2dtap
SFX f īt oties [āīr]cīt  is:0xtaa
SFX f īt ās/]| [āīr]cīt  is:0xtav
SFX f īt os   [^d]zīt  is:1vta0
SFX f īt ies  [^d]zīt  is:2vta0
SFX f īt ās   [^d]zīt  is:3xta0
SFX f īt āmies [^d]zīt  is:1dta0
SFX f īt āties [^d]zīt  is:2dta0
SFX f īt ieties [^d]zīt  is:2dtap
SFX f īt oties [^d]zīt  is:0xtaa
SFX f īt ās/]| [^d]zīt  is:0xtav
SFX f dzīt gos   [d]zīt  is:1vta0
SFX f dzīt gies  [d]zīt  is:2vta0
SFX f dzīt gās   [d]zīt  is:3xta0
SFX f dzīt gāmies [d]zīt  is:1dta0
SFX f dzīt gāties [d]zīt  is:2dta0
SFX f dzīt gieties [d]zīt  is:2dtap
SFX f dzīt goties [d]zīt  is:0xtaa
SFX f dzīt gās/]| [d]zīt  is:0xtav
SFX f t  stos   [^szgkpeāēīo]t  is:1vta0
SFX f t  sties  [^szgkpeāēīo]t  is:2vta0
SFX f t  stas   [^szgkpeāēīo]t  is:3xta0
SFX f t  stamies [^szgkpeāēīo]t  is:1dta0
SFX f t  staties [^szgkpeāēīo]t  is:2dta0
SFX f t  stoties [^szgkpeāēīo]t  is:0xtaa
SFX f t  stieties [^szgkpeāēīo]t  is:2dtap
SFX f t  stas/]| [^szgkpeāēīo]t  is:0xtav
SFX f 0  os   [z]t  is:1vta0
SFX f 0  ies  [z]t  is:2vta0
SFX f 0  as   [z]t  is:3xta0
SFX f 0  amies [z]t  is:1dta0
SFX f 0  aties [z]t  is:2dta0
SFX f 0  oties [z]t  is:0xtaa
SFX f 0  ieties [z]t  is:2dtap
SFX f 0  as/]| [z]t  is:0xtav
SFX f 0  os   [^i]rst  is:1vta0
SFX f 0  ies  [^i]rst  is:2vta0
SFX f 0  as   [^i]rst  is:3xta0
SFX f 0  amies [^i]rst  is:1dta0
SFX f 0  aties [^i]rst  is:2dta0
SFX f 0  oties [^i]rst  is:0xtaa
SFX f 0  ieties [^i]rst  is:2dtap
SFX f 0  as/]| [^i]rst  is:0xtav
SFX f st dos   [eē]st is:1vta0
SFX f st dies  [eē]st is:0vta0
SFX f st das   [eē]st is:3xta0
SFX f st damies [eē]st is:1dta0
SFX f st daties [eē]st is:2dta0
SFX f st doties [eē]st is:0xtaa
SFX f st dieties [eē]st is:2dtap
SFX f st das/]| [eē]st is:0xtav
SFX f 0  os   mst  is:1vta0
SFX f 0  ies  mst  is:2vta0
SFX f 0  as   mst  is:3xta0
SFX f 0  amies mst  is:1dta0
SFX f 0  aties mst  is:2dta0
SFX f 0  oties mst  is:0xtaa
SFX f 0  ieties mst  is:2dtap
SFX f 0  as/]| mst  is:0xtav
SFX f irst ērtos   [c]irst  is:1vta0
SFX f irst ērties  [c]irst  is:2vta0
SFX f irst ērtas   [c]irst  is:3xta0
SFX f irst ērtamies [c]irst  is:1dta0
SFX f irst ērtaties [c]irst  is:2dta0
SFX f irst ērtoties [c]irst  is:0xtaa
SFX f irst ērtieties [c]irst  is:2dtap
SFX f irst ērtas/]| [c]irst  is:0xtav
SFX f 0  os   [mv]irst is:1vta0
SFX f 0  ies  [mv]irst is:2vta0
SFX f 0  as   [mv]irst is:3xta0
SFX f 0  amies [mv]irst is:1dta0
SFX f 0  aties [mv]irst is:2dta0
SFX f 0  oties [mv]irst is:0xtaa
SFX f 0  ieties [mv]irst is:2dtap
SFX f 0  as/]| [mv]irst is:0xtav
SFX f 0  os   [^z]ist  is:1vta0
SFX f 0  ies  [^z]ist  is:2vta0
SFX f 0  as   [^z]ist  is:3xta0
SFX f 0  amies [^z]ist  is:1dta0
SFX f 0  aties [^z]ist  is:2dta0
SFX f 0  oties [^z]ist  is:0xtaa
SFX f 0  ieties [^z]ist  is:2dtap
SFX f 0  as/]| [^z]ist  is:0xtav
SFX f st estos   [z]ist  is:1vta0
SFX f st esties  [z]ist  is:2vta0
SFX f st estas   [z]ist  is:3xta0
SFX f st estamies [z]ist  is:1dta0
SFX f st estaties [z]ist  is:2dta0
SFX f st estoties [z]ist  is:0xtaa
SFX f st estieties [z]ist  is:2dtap
SFX f st estas/]| [z]ist  is:0xtav
SFX f gt egos   igt  is:1vta0
SFX f gt edzies  igt  is:2vta0
SFX f gt egas   igt  is:3xta0
SFX f gt egamies  igt  is:1dta0
SFX f gt egaties  igt  is:2dta0
SFX f gt edzieties igt  is:2dtap
SFX f gt egoties  igt  is:0xtaa
SFX f gt egas/]|  igt  is:0xtav
SFX f agt ogos   agt is:1vta0
SFX f agt odzies  agt is:2vta0
SFX f agt ogas   agt is:3xta0
SFX f agt ogamies  agt is:1dta0
SFX f agt ogaties  agt is:2dta0
SFX f agt odzieties agt is:2dtap
SFX f agt ogoties  agt is:0xtaa
SFX f agt ogas/]|  agt is:0xtav
SFX f t  stos   [^aioulr]kt  is:1vta0
SFX f t  sties  [^aioulr]kt  is:2vta0
SFX f t  stas   [^aioulr]kt  is:3xta0
SFX f t  stamies [^aioulr]kt  is:1dta0
SFX f t  staties [^aioulr]kt  is:2dta0
SFX f t  stoties [^aioulr]kt  is:0xtaa
SFX f t  stieties [^aioulr]kt  is:2dtap
SFX f t  stas/]| [^aioulr]kt  is:0xtav
SFX f akt okos   akt  is:1vta0
SFX f akt ocies  akt  is:2vta0
SFX f akt okas   akt  is:3xta0
SFX f akt okamies akt  is:1dta0
SFX f akt okaties akt  is:2dta0
SFX f akt ocieties akt  is:2dtap
SFX f akt okoties akt  is:0xtaa
SFX f akt okas/]| akt  is:0xtav
SFX f kt ekos   ikt  is:1vta0
SFX f kt ecies  ikt  is:2vta0
SFX f kt ekas   ikt  is:3xta0
SFX f kt ekamies ikt  is:1dta0
SFX f kt ekaties ikt  is:2dta0
SFX f kt ecieties ikt  is:2dtap
SFX f kt ekoties ikt  is:0xtaa
SFX f kt ekas/]| ikt  is:0xtav
SFX f okt okos   okt  is:1vta0
SFX f okt ocies  okt  is:2vta0
SFX f okt okas   okt  is:3xta0
SFX f okt okamies okt  is:1dta0
SFX f okt okaties okt  is:2dta0
SFX f okt ocieties okt  is:2dtap
SFX f okt okoties okt  is:0xtaa
SFX f okt okas/]| okt  is:0xtav
SFX f ukt ūkos   ukt is:1vta0
SFX f ukt ūcies  ukt is:2vta0
SFX f ukt ūkas   ukt is:3xta0
SFX f ukt ūkamies ukt is:1dta0
SFX f ukt ūkaties ukt is:2dta0
SFX f ukt ūcieties ukt is:2dtap
SFX f ukt ūkoties ukt is:0xtaa
SFX f ukt ūkas/]| ukt is:0xtav
SFX f ilkt elkos   [i]lkt  is:1vta0
SFX f ilkt elcies  [i]lkt  is:2vta0
SFX f ilkt elkas   [i]lkt  is:3xta0
SFX f ilkt elkamies [i]lkt  is:1dta0
SFX f ilkt elkaties [i]lkt  is:2dta0
SFX f ilkt elcieties [i]lkt  is:2dtap
SFX f ilkt elkoties [i]lkt  is:0xtaa
SFX f ilkt elkas/]| [i]lkt  is:0xtav
SFX f t  stos   [a]lkt  is:1vta0
SFX f t  sties  [a]lkt  is:2vta0
SFX f t  stas   [a]lkt  is:3xta0
SFX f t  stamies [a]lkt  is:1dta0
SFX f t  staties [a]lkt  is:2dta0
SFX f t  stoties [a]lkt  is:0xtaa
SFX f t  stieties [a]lkt  is:2dtap
SFX f t  stas/]| [a]lkt  is:0xtav
SFX f irkt ērkos   irkt  is:1vta0
SFX f irkt ērcies  irkt  is:2vta0
SFX f irkt ērkas   irkt  is:3xta0
SFX f irkt ērkamies irkt  is:1dta0
SFX f irkt ērkaties irkt  is:2dta0
SFX f irkt ērcieties irkt  is:2dtap
SFX f irkt ērkoties irkt  is:0xtaa
SFX f irkt ērkas/]| irkt  is:0xtav
SFX f t  stos   [^air]pt  is:1vta0
SFX f t  sties  [^air]pt  is:2vta0
SFX f t  stas   [^air]pt  is:3xta0
SFX f t  stamies [^air]pt  is:1dta0
SFX f t  staties [^air]pt  is:2dta0
SFX f t  stoties [^air]pt  is:0xtaa
SFX f t  stieties [^air]pt  is:2dtap
SFX f t  stas/]| [^air]pt  is:0xtav
SFX f ipt īpos   ipt  is:1vta0
SFX f ipt īpies  ipt  is:2vta0
SFX f ipt īpas   ipt  is:3xta0
SFX f ipt īpamies ipt  is:1dta0
SFX f ipt īpaties ipt  is:2dta0
SFX f ipt īpieties ipt  is:2dtap
SFX f ipt īpoties ipt  is:0xtaa
SFX f ipt īpas/]| ipt  is:0xtav
SFX f apt opos   apt is:1vta0
SFX f apt opies  apt is:2vta0
SFX f apt opas   apt is:3xta0
SFX f apt opamies apt is:1dta0
SFX f apt opaties apt is:2dta0
SFX f apt opieties apt is:2dtap
SFX f apt opoties apt is:0xtaa
SFX f apt opas/]| apt is:0xtav
SFX f irpt ērpos   irpt  is:1vta0
SFX f irpt ērpies  irpt  is:2vta0
SFX f irpt ērpas   irpt  is:3xta0
SFX f irpt ērpamies irpt  is:1dta0
SFX f irpt ērpaties irpt  is:2dta0
SFX f irpt ērpieties irpt  is:2dtap
SFX f irpt ērpoties irpt  is:0xtaa
SFX f irpt ērpas/]| irpt  is:0xtav
SFX f t nos   et  is:1vta0
SFX f t nies  et  is:2vta0
SFX f t nas   et  is:3xta0
SFX f t namies et  is:1dta0
SFX f t naties et  is:2dta0
SFX f t nieties et  is:2dtap
SFX f t noties et  is:0xtaa
SFX f t nas/]| et  is:0xtav
SFX f t dos   ot is:1vta0
SFX f t dies  ot is:2vta0
SFX f t das   ot is:3xta0
SFX f t damies ot is:1dta0
SFX f t daties ot is:2dta0
SFX f t dieties ot is:2dtap
SFX f t doties ot is:0xtaa
SFX f t das/]| ot is:0xtav


SFX g Y 9
SFX g t ties   īt is:0xta0
SFX g t stos   īt is:1vtt0
SFX g t sties  īt is:2vtt0
SFX g t stas   īt is:3vtt0
SFX g t stamies īt is:1dtt0
SFX g t staties īt is:2dtt0
SFX g t stieties īt is:2dttp
SFX g t stoties īt is:0xtta
SFX g t stas/]| īt is:0xttv


SFX h Y 123
SFX h 0  ies   [āēīoū]t  is:0xta0
SFX h t  jies  [āēīoū]t  is:2vta0
SFX h t  jas   [āēīoū]t  is:3vta0
SFX h t  jamies [āēīoū]t  is:1dta0
SFX h t  jaties [āēīoū]t  is:2dta0
SFX h t  jieties [āēīoū]t  is:2dtap
SFX h t  joties [āēīoū]t  is:0xtaa
SFX h t  jas/]| [āēīoū]t  is:0xtav
SFX h 0  ies   [gkps]t  is:0xta0
SFX h st  šos  [^aieu]st  is:1vta0
SFX h t  ies [^aienuū]st  is:2vta0
SFX h st  ties  [nū]st   is:2vta0
SFX h st  šas   [^aieu]st  is:3xta0
SFX h st  šamies [^aieu]st  is:1dta0
SFX h st  šaties [^aieu]st  is:2dta0
SFX h st  šoties [^aieu]st  is:0xtaa
SFX h t  ieties [^aienuū]st is:2dtap
SFX h st  tieties [nū]st   is:2dtap
SFX h st  šas/]| [^aieu]st  is:0xtav
SFX h ast odos   ast  is:1vta0
SFX h ast odies  ast  is:2vta0
SFX h ast odas   ast  is:3vta0
SFX h ast odamies ast  is:1dta0
SFX h ast odaties ast  is:2dta0
SFX h ast odoties ast  is:0xtaa
SFX h ast odieties ast  is:2dtap
SFX h ast odas/]| ast  is:0xtav
SFX h st  šos  [^m]est is:1vta0
SFX h st  ties  [^m]est is:2vta0
SFX h st  šas  [^m]est is:3xta0
SFX h st  šamies [^m]est is:1dta0
SFX h st  šaties [^m]est is:2dta0
SFX h st  šoties [^m]est is:0xtaa
SFX h t  ieties [^m]est is:2dtap
SFX h st  šas/]| [^m]est is:0xtav
SFX h st  tos   [m]est  is:1vta0
SFX h st  ties  [m]est  is:2vta0
SFX h st  tas   [m]est  is:3vta0
SFX h st  tamies [m]est  is:1dta0
SFX h st  taties [m]est  is:2dta0
SFX h st  toties [m]est  is:0xtaa
SFX h st  tieties [m]est  is:2dtap
SFX h st  tas/]| [m]est  is:0xtav
SFX h st  tos   [^mnr]ist  is:1vta0
SFX h st  ties  [^mnr]ist  is:2vta0
SFX h st  tas   [^mnr]ist  is:3vta0
SFX h st  tamies [^mnr]ist  is:1dta0
SFX h st  taties [^mnr]ist  is:2dta0
SFX h st  toties [^mnr]ist  is:0xtaa
SFX h st  tieties [^mnr]ist  is:2dtap
SFX h st  tas/]| [^mnr]ist  is:0xtav
SFX h ist  ītos   [mnr]ist  is:1vta0
SFX h ist  īties  [mnr]ist  is:2vta0
SFX h ist  ītas   [mnr]ist  is:3xta0
SFX h ist  ītamies [mnr]ist  is:1dta0
SFX h ist  ītaties [mnr]ist  is:2dta0
SFX h ist  ītieties [mnr]ist  is:2dtap
SFX h ist  ītoties [mnr]ist  is:0xtaa
SFX h ist  ītas/]| [mnr]ist  is:0xtav
SFX h ikt  īkos   [i]kt  is:1vta0
SFX h ikt  īcies  [i]kt  is:2vta0
SFX h ikt  īkas   [i]kt  is:3xta0
SFX h ikt  īkamies [i]kt  is:1dta0
SFX h ikt  īkaties [i]kt  is:2dta0
SFX h t   šoties  [i]kt  is:0xtaa
SFX h ikt  īcieties [i]kt  is:2dtap
SFX h ikt  īkas/]| [i]kt  is:0xtav
SFX h t stos   [ru]kt  is:1vta0
SFX h t sties  [ru]kt  is:2vta0
SFX h t stas   [ru]kt  is:3xta0
SFX h t stamies [ru]kt  is:1dta0
SFX h t staties [ru]kt  is:2dta0
SFX h t šoties  [ru]kt  is:0xtaa
SFX h t stieties [ru]kt  is:2dtap
SFX h t stas/]| [ru]kt  is:0xtav
SFX h t stos   gt  is:1vta0
SFX h t sties  gt  is:2vta0
SFX h t stas   gt  is:3xta0
SFX h t stamies gt  is:1dta0
SFX h t staties gt  is:2dta0
SFX h t šoties  gt  is:0xtaa
SFX h t stieties gt  is:2dtap
SFX h t stas/]| gt  is:0xtav
SFX h ust ūtos   [jsš]ust is:1vta0
SFX h ust ūties  [jsš]ust is:2vta0
SFX h ust ūtas   [jsš]ust is:3xta0
SFX h ust ūtamies [jsš]ust is:1dta0
SFX h ust ūtaties [jsš]ust is:2dta0
SFX h ust ūtoties [jsš]ust is:0xtaa
SFX h ust ūtieties [jsš]ust is:2dtap
SFX h ust ūtas/]| [jsš]ust is:0xtav
SFX h ust ūdos   [z]ust is:1vta0
SFX h ust ūdies   [z]ust is:2vta0
SFX h ust ūdas   [z]ust is:3xta0
SFX h ust ūdamies  [z]ust is:1dta0
SFX h ust ūdaties  [z]ust is:2dta0
SFX h ust ūdoties  [z]ust is:0xtaa
SFX h ust ūdieties [z]ust is:2dtap
SFX h ust ūdas/]|  [z]ust is:0xtav
SFX h ust ūstos   [k]ust  is:1vta0
SFX h ust ūsties  [k]ust  is:2vta0
SFX h ust ūstas   [k]ust  is:3xta0
SFX h ust ūstamies [k]ust  is:1dta0
SFX h ust ūstaties [k]ust  is:2dta0
SFX h ust ūstieties [k]ust  is:2dtap
SFX h ust ūstoties [k]ust  is:0xtaa
SFX h ust ūstas/]| [k]ust  is:0xtav
SFX h st šos  [a]ust  is:1vta0
SFX h t ies  [a]ust  is:2vta0
SFX h st šas  [a]ust  is:3xta0
SFX h st šamies [a]ust  is:1dta0
SFX h st šaties [a]ust  is:2dta0
SFX h t ieties [a]ust  is:2dtap
SFX h st šoties [a]ust  is:0xtaa
SFX h st šas/]| [a]ust  is:0xtav
SFX h t stos   [r]pt  is:1vta0
SFX h t sties  [r]pt  is:2vta0
SFX h t stas   [r]pt  is:3xta0
SFX h t stamies [r]pt  is:1dta0
SFX h t staties [r]pt  is:2dta0
SFX h t stieties [r]pt  is:2dtap
SFX h t stoties [r]pt  is:0xtaa
SFX h t stas/]| [r]pt  is:0xtav

SFX ) Y 52
SFX ) t  ošies  [^begīklmprsūo]t
SFX ) ēbt ebjošies [ē]bt
SFX ) iet ejošies [^s]iet
SFX ) t  nošies  [s]iet
SFX ) gt  dzošies [^ai]gt
SFX ) agt ogošies  [a]gt
SFX ) gt  egošies [mnrt]igt
SFX ) gt  dzošies [^mnrt]igt
SFX ) īt  enošies [^rvm]īt
SFX ) īt  ijošies  [rvm]īt
SFX ) kt  cošies [^ailru]kt
SFX ) akt okošies    akt
SFX ) ukt ūkošies  [^a]ukt
SFX ) kt  cošies   [a]ukt
SFX ) ilkt elkošies  [i]lkt
SFX ) kt  cošies  [^i]lkt
SFX ) irkt ērkošies  [i]rkt
SFX ) kt  cošies  [^i]rkt
SFX ) kt  cošies [^lnt]ikt
SFX ) kt  ekošies  [l]ikt
SFX ) ikt īkošies  [nt]ikt
SFX ) lt  ļošies   lt
SFX ) t  jošies   mt
SFX ) pt  ošies [^aiur]pt
SFX ) apt opošies  [a]pt
SFX ) ipt īpošies  [i]pt
SFX ) upt ūpošies  [u]pt
SFX ) irpt ērpošies [i]rpt
SFX ) ārt arošies  [ā]rt
SFX ) ērt erošies  [ē]rt
SFX ) irt erdošies [i]rt
SFX ) ast otošies  [a]st
SFX ) st  došies [^mi]est
SFX ) st  žošies  [i]est
SFX ) st  tošies  [m]est
SFX ) st  došies   [ē]st
SFX ) st  žošies  [īoū]st
SFX ) ist ītošies [^aģķsr]ist
SFX ) st  žošies   [a]ist
SFX ) st  edošies   [ģ]ist
SFX ) st  etošies   [ķ]ist
SFX ) st  tošies   [s]ist
SFX ) ist ītošies  [k]rist
SFX ) st  enošies  [b]rist
SFX ) irst ērtošies [i]rst
SFX ) st  žošies  [ē]rst
SFX ) st  žošies [^jkzsš]ust
SFX ) ust ūtošies  [jsš]ust
SFX ) ust ūstošies  [k]ust
SFX ) ust ūdošies   [z]ust
SFX ) ūt  ujošies   ūt
SFX ) ot  odošies   ot

SFX ! Y 18
SFX ! t  ošies  [^āēīeouūbkmpsz]t
SFX ! t  jošies [āēīouū]t
SFX ! t  nošies [i]et
SFX ! t  ošies  [^ēi]kt
SFX ! ēkt ecošies [ē]kt
SFX ! kt ekošies [i]kt
SFX ! zt žošies  zt
SFX ! t  ošies  [^āeor]bt
SFX ! t  jošies  [āeor]bt
SFX ! t  ošies  [ņ]emt
SFX ! t  jošies  [^e]pt
SFX ! t  jošies [^c]ept
SFX ! t  ošies  [c]ept
SFX ! st šošies [^eiī]st
SFX ! st šošies [^n]est
SFX ! t  ošies  [n]est
SFX ! st estošies [i]st
SFX ! īst ienošies [ī]st

SFX @ Y 14
SFX @ t  stošies [^āēīsz]t
SFX @ āt  ošies   āt
SFX @ ēt  ošies   [^c]ēt
SFX @ ēt  ošies  [^āe]cēt
SFX @ cēt košies  [ā]cēt
SFX @ ēt  ošies  [^t]ecēt
SFX @ cēt košies  [t]ecēt
SFX @ īt  ošies  [^cz]īt
SFX @ cīt košies [^āīr]cīt
SFX @ īt  ošies  [āīr]cīt
SFX @ īt  ošies [^atd]zīt
SFX @ dzīt gošies  [d]zīt
SFX @ t  stošies [at]zīt
SFX @ 0  ošies   [sz]t

SFX + Y 2
SFX +  t  damies  t
SFX +  t  damās   t

SFX $ Y 2
SFX $  st  zdamies [s]t
SFX $  st  zdamās [s]t

SFX J Y 3
SFX J t  šana/Ss  [^sz]t
SFX J st šana/Ss  [s]t
SFX J zt šana/Ss  [z]t

SFX j Y 6
SFX j t šanās [^sz]t is:rldn
SFX j t šanos [^sz]t is:rlda
SFX j st šanās  [s]t is:rldn
SFX j st šanos  [s]t is:rlda
SFX j zt šanās  [z]t is:rldn
SFX j zt šanos  [z]t is:rlda


SFX B Y 203
SFX B t  šu  [^sz]t is:1vnt0
SFX B t  si  [^sz]t is:2vnt0
SFX B t  s   [^sz]t is:3xnt0
SFX B t  sim  [^sz]t is:1dnt0
SFX B t  siet [^sz]t is:2dnt0
SFX B t  sit  [^sz]t is:2dnt0
SFX B t  šot  [^sz]t is:0xnta
SFX B t  īšu   [z]t is:1vnt0
SFX B t  īsi   [z]t is:2vnt0
SFX B t  īs   [z]t is:3xnt0
SFX B t  īsim  [z]t is:1dnt0
SFX B t  īsiet  [z]t is:2dnt0
SFX B t  īsit  [z]t is:2dnt0
SFX B t  īšot  [z]t is:0xnta
SFX B st dīšu  [^aeiīuūlr]st is:1vnt0
SFX B st dīsi  [^aeiīuūlr]st is:2vnt0
SFX B st dīs  [^aeiīuūlr]st is:3xnt0
SFX B st dīsim [^aeiīuūlr]st is:1dnt0
SFX B st dīsiet [^aeiīuūlr]st is:2dnt0
SFX B st dīsit [^aeiīuūlr]st is:2dnt0
SFX B st dīšot [^aeiīuūlr]st is:0xnta
SFX B st dīšu  [^p][r]ast is:1vnt0
SFX B st dīsi  [^p][r]ast is:2vnt0
SFX B st dīs  [^p][r]ast is:3xnt0
SFX B st dīsim [^p][r]ast is:1dnt0
SFX B st dīsiet [^p][r]ast is:2dnt0
SFX B st dīsit [^p][r]ast is:2dnt0
SFX B st dīšot [^p][r]ast is:0xnta
SFX B st tīšu  [p]rast  is:1vnt0
SFX B st tīs  [p]rast  is:2vnt0
SFX B st tīsi  [p]rast  is:3xnt0
SFX B st tīsim [p]rast  is:1dnt0
SFX B st tīsiet [p]rast  is:2dnt0
SFX B st tīsit [p]rast  is:2dnt0
SFX B st tīšot [p]rast  is:0xnta
SFX B st dīšu  [^a]lst  is:1vnt0
SFX B st dīs  [^a]lst  is:2vnt0
SFX B st dīsi  [^a]lst  is:3xnt0
SFX B st dīsim [^a]lst  is:1dnt0
SFX B st dīsiet [^a]lst  is:2dnt0
SFX B st dīsit [^a]lst  is:2dnt0
SFX B st dīšot [^a]lst  is:0xnta
SFX B st tīšu  [a]lst  is:1vnt0
SFX B st tīs  [a]lst  is:2vnt0
SFX B st tīsi  [a]lst  is:3xnt0
SFX B st tīsim [a]lst  is:1dnt0
SFX B st tīsiet [a]lst  is:2dnt0
SFX B st tīsit [a]lst  is:2dnt0
SFX B st tīšot [a]lst  is:0xnta
SFX B st tīšu  [c]iest  is:1vnt0
SFX B st tīs  [c]iest  is:2vnt0
SFX B st tīsi  [c]iest  is:3xnt0
SFX B st tīsim [c]iest  is:1dnt0
SFX B st tīsiet [c]iest  is:2dnt0
SFX B st tīsit [c]iest  is:2dnt0
SFX B st tīšot [c]iest  is:0xnta
SFX B st tīšu  [lm]est  is:1vnt0
SFX B st tīsi  [lm]est  is:2vnt0
SFX B st tīs  [lm]est  is:3xnt0
SFX B st tīsim [lm]est  is:1dnt0
SFX B st tīsiet [lm]est  is:2dnt0
SFX B st tīsit [lm]est  is:2dnt0
SFX B st tīšot [lm]est  is:0xnta
SFX B st dīšu  [^c][^lm]est is:1vnt0
SFX B st dīsi  [^c][^lm]est is:2vnt0
SFX B st dīs  [^c][^lm]est is:3xnt0
SFX B st dīsim [^c][^lm]est is:1dnt0
SFX B st dīsiet [^c][^lm]est is:2dnt0
SFX B st dīsit [^c][^lm]est is:2dnt0
SFX B st dīšot [^c][^lm]est is:0xnta
SFX B st tīšu  [^aģr]ist is:1vnt0
SFX B st tīsi  [^aģr]ist is:2vnt0
SFX B st tīs  [^aģr]ist is:3xnt0
SFX B st tīsim [^aģr]ist is:1dnt0
SFX B st tīsiet [^aģr]ist is:2dnt0
SFX B st tīsit [^aģr]ist is:2dnt0
SFX B st tīšot [^aģr]ist is:0xnta
SFX B st dīšu  [ģ]ist   is:1vnt0
SFX B st dīsi  [ģ]ist   is:2vnt0
SFX B st dīs  [ģ]ist   is:3xnt0
SFX B st dīsim [ģ]ist   is:1dnt0
SFX B st dīsiet [ģ]ist   is:2dnt0
SFX B st dīsit [ģ]ist   is:2dnt0
SFX B st dīšot [ģ]ist   is:0xnta
SFX B st dīšu  [^k]rist  is:1vnt0
SFX B st dīsi  [^k]rist  is:2vnt0
SFX B st dīs  [^k]rist  is:3xnt0
SFX B st dīsim [^k]rist  is:1dnt0
SFX B st dīsiet [^k]rist  is:2dnt0
SFX B st dīsit [^k]rist  is:2dnt0
SFX B st dīšot [^k]rist  is:0xnta
SFX B st tīšu  [k]rist  is:1vnt0
SFX B st tīsi  [k]rist  is:2vnt0
SFX B st tīs  [k]rist  is:3xnt0
SFX B st tīsim [k]rist  is:1dnt0
SFX B st tīsiet [k]rist  is:2dnt0
SFX B st tīsit [k]rist  is:2dnt0
SFX B st tīšot [k]rist  is:0xnta
SFX B st tīšu  [^l]aist  is:1vnt0
SFX B st tīsi  [^l]aist  is:2vnt0
SFX B st tīs  [^l]aist  is:3xnt0
SFX B st tīsim [^l]aist  is:1dnt0
SFX B st tīsiet [^l]aist  is:2dnt0
SFX B st tīsit [^l]aist  is:2dnt0
SFX B st tīšot [^l]aist  is:0xnta
SFX B st dīšu  [l]aist  is:1vnt0
SFX B st dīsi  [l]aist  is:2vnt0
SFX B st dīs  [l]aist  is:3xnt0
SFX B st dīsim [l]aist  is:1dnt0
SFX B st dīsiet [l]aist  is:2dnt0
SFX B st dīsit [l]aist  is:2dnt0
SFX B st dīšot [l]aist  is:0xnta
SFX B st dīšu  [^v]īst  is:1vnt0
SFX B st dīsi  [^v]īst  is:2vnt0
SFX B st dīs  [^v]īst  is:3xnt0
SFX B st dīsim [^v]īst  is:1dnt0
SFX B st dīsiet [^v]īst  is:2dnt0
SFX B st dīsit [^v]īst  is:2dnt0
SFX B st dīšot [^v]īst  is:0xnta
SFX B st tīšu  [^s]vīst  is:1vnt0
SFX B st tīsi  [^s]vīst  is:2vnt0
SFX B st tīs  [^s]vīst  is:3xnt0
SFX B st tīsim [^s]vīst  is:1dnt0
SFX B st tīsiet [^s]vīst  is:2dnt0
SFX B st tīsit [^s]vīst  is:2dnt0
SFX B st tīšot [^s]vīst  is:0xnta
SFX B st dīšu  [s]vīst  is:1vnt0
SFX B st dīsi  [s]vīst  is:2vnt0
SFX B st dīs  [s]vīst  is:3xnt0
SFX B st dīsim [s]vīst  is:1dnt0
SFX B st dīsiet [s]vīst  is:2dnt0
SFX B st dīsit [s]vīst  is:2dnt0
SFX B st dīšot [s]vīst  is:0xnta
SFX B st dīšu  [^ajsš]ust is:1vnt0
SFX B st dīsi  [^ajsš]ust is:2vnt0
SFX B st dīs  [^ajsš]ust is:3xnt0
SFX B st dīsim [^ajsš]ust is:1dnt0
SFX B st dīsiet [^ajsš]ust is:2dnt0
SFX B st dīsit [^ajsš]ust is:2dnt0
SFX B st dīšot [^ajsš]ust is:0xnta
SFX B st tīšu  [jsš]ust is:1vnt0
SFX B st tīsi  [jsš]ust is:2vnt0
SFX B st tīs  [jsš]ust is:3xnt0
SFX B st tīsim [jsš]ust is:1dnt0
SFX B st tīsiet [jsš]ust is:2dnt0
SFX B st tīsit [jsš]ust is:2dnt0
SFX B st tīšot [jsš]ust is:0xnta
SFX B st dīšu  [^j]aust is:1vnt0
SFX B st dīsi  [^j]aust is:2vnt0
SFX B st dīs  [^j]aust is:3xnt0
SFX B st dīsim [^j]aust is:1dnt0
SFX B st dīsiet [^j]aust is:2dnt0
SFX B st dīsit [^j]aust is:2dnt0
SFX B st dīšot [^j]aust is:0xnta
SFX B st tīšu  [j]aust is:1vnt0
SFX B st tīsi  [j]aust is:2vnt0
SFX B st tīs   [j]aust is:3xnt0
SFX B st tīsim  [j]aust is:1dnt0
SFX B st tīsiet [j]aust is:2dnt0
SFX B st tīsit  [j]aust is:2dnt0
SFX B st tīšot  [j]aust is:0xnta
SFX B st dīšu  [^p]ūst  is:1vnt0
SFX B st dīsi  [^p]ūst  is:2vnt0
SFX B st dīs  [^p]ūst  is:3xnt0
SFX B st dīsim [^p]ūst  is:1dnt0
SFX B st dīsiet [^p]ūst  is:2dnt0
SFX B st dīsit [^p]ūst  is:2dnt0
SFX B st dīšot [^p]ūst  is:0xnta
SFX B st tīšu  [p]ūst  is:1vnt0
SFX B st tīsi  [p]ūst  is:2vnt0
SFX B st tīs   [p]ūst  is:3xnt0
SFX B st tīsim  [p]ūst  is:1dnt0
SFX B st tīsiet [p]ūst  is:2dnt0
SFX B st tīsit  [p]ūst  is:2dnt0
SFX B st tīšot  [p]ūst  is:0xnta
SFX B t īšu  [^āiē]rst is:1vnt0
SFX B t īsi  [^āiē]rst is:2vnt0
SFX B t īs  [^āiē]rst is:3xnt0
SFX B t īsim [^āiē]rst is:1dnt0
SFX B t īsiet [^āiē]rst is:2dnt0
SFX B t īsit [^āiē]rst is:2dnt0
SFX B t īšot [^āiē]rst is:0xnta
SFX B st tīšu  [āi]rst is:1vnt0
SFX B st tīsi  [āi]rst is:2vnt0
SFX B st tīs   [āi]rst is:3xnt0
SFX B st tīsim  [āi]rst is:1dnt0
SFX B st tīsiet [āi]rst is:2dnt0
SFX B st tīsit  [āi]rst is:2dnt0
SFX B st tīšot  [āi]rst is:0xnta
SFX B st dīšu  [^v]ērst is:1vnt0
SFX B st dīsi  [^v]ērst is:2vnt0
SFX B st dīs   [^v]ērst is:3xnt0
SFX B st dīsim  [^v]ērst is:1dnt0
SFX B st dīsiet [^v]ērst is:2dnt0
SFX B st dīsit  [^v]ērst is:2dnt0
SFX B st dīšot  [^v]ērst is:0xnta
SFX B st tīšu  [v]ērst is:1vnt0
SFX B st tīsi  [v]ērst is:2vnt0
SFX B st tīs   [v]ērst is:3xnt0
SFX B st tīsim  [v]ērst is:1dnt0
SFX B st tīsiet [v]ērst is:2dnt0
SFX B st tīsit  [v]ērst is:2dnt0
SFX B st tīšot  [v]ērst is:0xnta

SFX C Y 14
SFX C t īšu  [^m]st is:1vnt0
SFX C t īsi  [^m]st is:2vnt0
SFX C t īs  [^m]st is:3xnt0
SFX C t īsim [^m]st is:1dnt0
SFX C t īsiet [^m]st is:2dnt0
SFX C t īsit [^m]st is:2dnt0
SFX C t īšot [^m]st is:0xnta
SFX C st tīšu  [m]st is:1vnt0
SFX C st tīsi  [m]st is:2vnt0
SFX C st tīs  [m]st is:3xnt0
SFX C st tīsim [m]st is:1dnt0
SFX C st tīsiet [m]st is:2dnt0
SFX C st tīsit [m]st is:2dnt0
SFX C st tīšot [m]st is:0xnta


SFX b Y 180
SFX b t  šos   [^sz]t is:1vna0
SFX b t  sies  [^sz]t is:2xna0
SFX b t  simies [^sz]t is:1dna0
SFX b t  sieties [^sz]t is:2dna0
SFX b t  sities [^sz]t is:2dna0
SFX b t  šoties [^sz]t is:0xnaa
SFX b t  īšos   [z]t is:1vna0
SFX b t  īsies  [z]t is:2xna0
SFX b t  īsimies [z]t is:1dna0
SFX b t  īsieties [z]t is:2dna0
SFX b t  īsities [z]t is:2dna0
SFX b t  īšoties [z]t is:0xnaa
SFX b st dīšos   [^aeiīnuūlr]st is:1vna0
SFX b st dīsies  [^aeiīnuūlr]st is:2xna0
SFX b st dīsimies [^aeiīnuūlr]st is:1dna0
SFX b st dīsieties [^aeiīnuūlr]st is:2dna0
SFX b st dīsities [^aeiīnuūlr]st is:2dna0
SFX b st dīšoties [^aeiīnuūlr]st is:0xnaa
SFX b st tīšos   [n]st  is:1vna0
SFX b st tīsies  [n]st  is:3xna0
SFX b st tīsimies [n]st  is:1dna0
SFX b st tīsieties [n]st  is:2dna0
SFX b st tīsities [n]st  is:2dna0
SFX b st tīšoties [n]st  is:0xnaa
SFX b st dīšos   [^p][r]ast is:1vna0
SFX b st dīsies  [^p][r]ast is:2xna0
SFX b st dīsimies [^p][r]ast is:1dna0
SFX b st dīsieties [^p][r]ast is:2dna0
SFX b st dīsities [^p][r]ast is:2dna0
SFX b st dīšoties [^p][r]ast is:0xnaa
SFX b st tīšos   [p]rast  is:1vna0
SFX b st tīsies  [p]rast  is:3xna0
SFX b st tīsimies [p]rast  is:1dna0
SFX b st tīsieties [p]rast  is:2dna0
SFX b st tīsities [p]rast  is:2dna0
SFX b st tīšoties [p]rast  is:0xnaa
SFX b st dīšos   [^a]lst is:1vna0
SFX b st dīsies  [^a]lst is:3xna0
SFX b st dīsimies [^a]lst is:1dna0
SFX b st dīsieties [^a]lst is:2dna0
SFX b st dīsities [^a]lst is:2dna0
SFX b st dīšoties [^a]lst is:0xnaa
SFX b st tīšos   [a]lst  is:1vna0
SFX b st tīsies  [a]lst  is:3xna0
SFX b st tīsimies [a]lst  is:1dna0
SFX b st tīsieties [a]lst  is:2dna0
SFX b st tīsities [a]lst  is:2dna0
SFX b st tīšoties [a]lst  is:0xnaa
SFX b st tīšos   [c]iest is:1vna0
SFX b st tīsies  [c]iest is:3xna0
SFX b st tīsimies [c]iest is:1dna0
SFX b st tīsieties [c]iest is:2dna0
SFX b st tīsities [c]iest is:2dna0
SFX b st tīšoties [c]iest is:0xnaa
SFX b st tīšos   [lm]est  is:1vna0
SFX b st tīsies  [lm]est  is:2xna0
SFX b st tīsimies [lm]est  is:1dna0
SFX b st tīsieties [lm]est  is:2dna0
SFX b st tīsities [lm]est  is:2dna0
SFX b st tīšoties [lm]est  is:0xnaa
SFX b st dīšos   [^c][^lm]est is:1vna0
SFX b st dīsies  [^c][^lm]est is:2xna0
SFX b st dīsimies [^c][^lm]est is:1dna0
SFX b st dīsieties [^c][^lm]est is:2dna0
SFX b st dīsities [^c][^lm]est is:2dna0
SFX b st dīšoties [^c][^lm]est is:0xnaa
SFX b st tīšos   [^aģr]ist is:1vna0
SFX b st tīsies  [^aģr]ist is:2xna0
SFX b st tīsimies [^aģr]ist is:1dna0
SFX b st tīsieties [^aģr]ist is:2dna0
SFX b st tīsities [^aģr]ist is:2dna0
SFX b st tīšoties [^aģr]ist is:0xnaa
SFX b st dīšos   [ģ]ist  is:1vna0
SFX b st dīsies  [ģ]ist  is:2xna0
SFX b st dīsimies [ģ]ist  is:1dna0
SFX b st dīsieties [ģ]ist  is:2dna0
SFX b st dīsities [ģ]ist  is:2dna0
SFX b st dīšoties [ģ]ist  is:0xnaa
SFX b st dīšos   [^k]rist is:1vna0
SFX b st dīsies  [^k]rist is:2xna0
SFX b st dīsimies [^k]rist is:1dna0
SFX b st dīsieties [^k]rist is:2dna0
SFX b st dīsities [^k]rist is:2dna0
SFX b st dīšoties [^k]rist is:0xnaa
SFX b st tīšos   [k]rist  is:1vna0
SFX b st tīsies  [k]rist  is:2xna0
SFX b st tīsimies [k]rist  is:1dna0
SFX b st tīsieties [k]rist  is:2dna0
SFX b st tīsities [k]rist  is:2dna0
SFX b st tīšoties [k]rist  is:0xnaa
SFX b st tīšos   [^l]aist is:1vna0
SFX b st tīsies  [^l]aist is:2xna0
SFX b st tīsimies [^l]aist is:1dna0
SFX b st tīsieties [^l]aist is:2dna0
SFX b st tīsities [^l]aist is:2dna0
SFX b st tīšoties [^l]aist is:0xnaa
SFX b st dīšos   [l]aist  is:1vna0
SFX b st dīsies  [l]aist  is:2xna0
SFX b st dīsimies [l]aist  is:1dna0
SFX b st dīsieties [l]aist  is:2dna0
SFX b st dīsities [l]aist  is:2dna0
SFX b st dīšoties [l]aist  is:0xnaa
SFX b st dīšos   [^v]īst  is:1vna0
SFX b st dīsies  [^v]īst  is:2xna0
SFX b st dīsimies [^v]īst  is:1dna0
SFX b st dīsieties [^v]īst  is:2dna0
SFX b st dīsities [^v]īst  is:2dna0
SFX b st dīšoties [^v]īst  is:0xnaa
SFX b st tīšos   [^s]vīst  is:1vna0
SFX b st tīsies  [^s]vīst  is:2xna0
SFX b st tīsimies [^s]vīst  is:1dna0
SFX b st tīsieties [^s]vīst  is:2dna0
SFX b st tīsities [^s]vīst  is:2dna0
SFX b st tīšoties [^s]vīst  is:0xnaa
SFX b st dīšos   [s]vīst  is:1vna0
SFX b st dīsies  [s]vīst  is:2xna0
SFX b st dīsimies [s]vīst  is:1dna0
SFX b st dīsieties [s]vīst  is:2dna0
SFX b st dīsities [s]vīst  is:2dna0
SFX b st dīšoties [s]vīst  is:0xnaa
SFX b st dīšos   [^ajsš]ust is:1vna0
SFX b st dīsies  [^ajsš]ust is:2xna0
SFX b st dīsimies [^ajsš]ust is:1dna0
SFX b st dīsieties [^ajsš]ust is:2dna0
SFX b st dīsities [^ajsš]ust is:2dna0
SFX b st dīšoties [^ajsš]ust is:0xnaa
SFX b st tīšos   [jsš]ust is:1vna0
SFX b st tīsies  [jsš]ust is:2xna0
SFX b st tīsimies [jsš]ust is:1dna0
SFX b st tīsieties [jsš]ust is:2dna0
SFX b st tīsities [jsš]ust is:2dna0
SFX b st tīšoties [jsš]ust is:0xnaa
SFX b st dīšos   [^j]aust  is:1vna0
SFX b st dīsies  [^j]aust  is:2xna0
SFX b st dīsimies [^j]aust  is:1dna0
SFX b st dīsieties [^j]aust  is:2dna0
SFX b st dīsities [^j]aust  is:2dna0
SFX b st dīšoties [^j]aust  is:0xnaa
SFX b st tīšos   [j]aust is:1vna0
SFX b st tīsies   [j]aust is:2xna0
SFX b st tīsimies  [j]aust is:1dna0
SFX b st tīsieties [j]aust is:2dna0
SFX b st tīsities  [j]aust is:2dna0
SFX b st tīšoties  [j]aust is:0xnaa
SFX b st dīšos   [^p]ūst is:1vna0
SFX b st dīsies  [^p]ūst is:2xna0
SFX b st dīsimies [^p]ūst is:1dna0
SFX b st dīsieties [^p]ūst is:2dna0
SFX b st dīsities [^p]ūst is:2dna0
SFX b st dīšoties [^p]ūst is:0xnaa
SFX b st tīšos   [p]ūst  is:1vna0
SFX b st tīsies   [p]ūst  is:2xna0
SFX b st tīsimies  [p]ūst  is:1dna0
SFX b st tīsieties [p]ūst  is:2dna0
SFX b st tīsities  [p]ūst  is:2dna0
SFX b st tīšoties  [p]ūst  is:0xnaa
SFX b t īšos   [^āiē]rst is:1vna0
SFX b t īsies  [^āiē]rst is:2xna0
SFX b t īsimies [^āiē]rst is:1dna0
SFX b t īsieties [^āiē]rst is:2dna0
SFX b t īsities [^āiē]rst is:2dna0
SFX b t īšoties [^āiē]rst is:0xnaa
SFX b st tīšos   [āi]rst is:1vna0
SFX b st tīsies   [āi]rst is:2xna0
SFX b st tīsimies  [āi]rst is:1dna0
SFX b st tīsieties [āi]rst is:2dna0
SFX b st tīsities  [āi]rst is:2dna0
SFX b st tīšoties  [āi]rst is:0xnaa
SFX b st dīšos   [^v]ērst is:1vna0
SFX b st dīsies   [^v]ērst is:2xna0
SFX b st dīsimies  [^v]ērst is:1dna0
SFX b st dīsieties [^v]ērst is:2dna0
SFX b st dīsities  [^v]ērst is:2dna0
SFX b st dīšoties  [^v]ērst is:0xnaa
SFX b st tīšos   [v]ērst is:1vna0
SFX b st tīsies   [v]ērst is:2xna0
SFX b st tīsimies  [v]ērst is:1dna0
SFX b st tīsieties [v]ērst is:2dna0
SFX b st tīsities  [v]ērst is:2dna0
SFX b st tīšoties  [v]ērst is:0xnaa

SFX c Y 12
SFX c t īšos   [^m]st is:1vna0
SFX c t īsies  [^m]st is:2xna0
SFX c t īsimies [^m]st is:1dna0
SFX c t īsieties [^m]st is:2dna0
SFX c t īsities [^m]st is:2dna0
SFX c t īšoties [^m]st is:0xnaa
SFX c st tīšos   [m]st is:1vna0
SFX c st tīsies  [m]st is:2xna0
SFX c st tīsimies [m]st is:1dna0
SFX c st tīsieties [m]st is:2dna0
SFX c st tīsities [m]st is:2dna0
SFX c st tīšoties [m]st is:0xnaa

SFX < Y 29
SFX < ties jos   ties
SFX < ties jies   ties
SFX < ties jas   ties
SFX < ties jamies  ties
SFX < ties jaties  ties
SFX < ties jās   ties
SFX < ties jāmies  ties
SFX < ties jāties  ties
SFX < ties šos   ties
SFX < ties sies   ties
SFX < ties simies  ties
SFX < ties sieties ties
SFX < ties sities  ties
SFX < ties jieties ties
SFX < ties tos   ties
SFX < ties joties  ties
SFX < ties šoties  ties
SFX < ties damies  ties
SFX < ties damās  ties
SFX < ties jošies  ties
SFX < ties jošos  ties
SFX < ties jošās  ties
SFX < ties jusies  ties
SFX < ties jušies  ties
SFX < ties jušos  ties
SFX < ties jušās  ties
SFX < ties šanos  ties
SFX < ties šanās  ties
SFX < ties jas/]|  ties is:0xtav

SFX > Y 53
SFX > āties os   [ā]ties
SFX > āties ies  [ā]ties
SFX > āties ās   [ā]ties
SFX > āties āmies [ā]ties
SFX > āties āties [ā]ties
SFX > āties ieties [ā]ties
SFX > āties oties [ā]ties
SFX > āties ošies [ā]ties
SFX > āties ošos  [ā]ties
SFX > āties ošās  [ā]ties
SFX > āties ās/]| [ā]ties is:0xtav
SFX > ēties os   [ē]ties
SFX > ēties ies  [ē]ties
SFX > ēties as   [ē]ties
SFX > ēties amies [ē]ties
SFX > ēties aties [ē]ties
SFX > ēties ieties [ē]ties
SFX > ēties oties [ē]ties
SFX > ēties ošies [ē]ties
SFX > ēties ošos  [ē]ties
SFX > ēties ošās  [ē]ties
SFX > ēties as/]| [ē]ties is:0xtav
SFX > īties os   [ī]ties
SFX > īties ies  [ī]ties
SFX > īties ās   [ī]ties
SFX > īties āmies [ī]ties
SFX > īties āties [ī]ties
SFX > īties ieties [ī]ties
SFX > īties oties [ī]ties
SFX > īties ošies [ī]ties
SFX > īties ošos  [ī]ties
SFX > īties ošās  [ī]ties
SFX > īties ās/]| [ī]ties is:0xtav
SFX > ies  os   [āēī]ties
SFX > ties  jos   [āēī]ties
SFX > ties  jies  [āēī]ties
SFX > ties  jās   [āēī]ties
SFX > ties  jāmies [āēī]ties
SFX > ties  jāties [āēī]ties
SFX > ties  šos   [āēī]ties
SFX > ties  sies  [āēī]ties
SFX > ties  sieties [āēī]ties
SFX > ties  simies [āēī]ties
SFX > ties  sities [āēī]ties
SFX > ties  damies [āēī]ties
SFX > ties  damās  [āēī]ties
SFX > ties  jusies [āēī]ties
SFX > ties  jušies [āēī]ties
SFX > ties  jušos  [āēī]ties
SFX > ties  jušās  [āēī]ties
SFX > ties  šanos  [āēī]ties
SFX > ties  šanās  [āēī]ties
SFX > ties  šoties [āēī]ties

SFX O Y 10
SFX O s a  [s] is:vpg
SFX O s am [s] is:vpd
SFX O s u  [s] is:vpa
SFX O s ā  [s] is:vpl
SFX O s 0  [s] is:vpv
SFX O š a  [š] is:vpg
SFX O š am [š] is:vpd
SFX O š u  [š] is:vpa
SFX O š ā  [š] is:vpl
SFX O š 0  [š] is:vpv

SFX o Y 12
SFX o s i  s is:dpn
SFX o s iem s is:dpd
SFX o s us  s is:dpa
SFX o s os  s is:dpl
SFX o š i  š is:dpn
SFX o š iem š is:dpd
SFX o š us  š is:dpa
SFX o š os  š is:dpl
SFX o i u  i is:ddg
SFX o 0 em  i is:ddd
SFX o i us  i is:dda
SFX o i os  i is:ddl

SFX P Y 24
SFX P s iņš [^gk]s is:vdn
SFX P s iņa [^gk]s is:vdg
SFX P s iņam [^gk]s is:vdd
SFX P s iņu [^gk]s is:vda
SFX P s iņā [^gk]s is:vdl
SFX P s iņ  [^gk]s is:vdv
SFX P gs dziņš [g]s is:vdn
SFX P gs dziņa [g]s is:vdg
SFX P gs dziņam [g]s is:vdd
SFX P gs dziņu [g]s is:vda
SFX P gs dziņā [g]s is:vdl
SFX P gs dziņ  [g]s is:vdv
SFX P ks ciņš  [k]s is:vdn
SFX P ks ciņa  [k]s is:vdg
SFX P ks ciņam [k]s is:vdd
SFX P ks ciņu  [k]s is:vda
SFX P ks ciņā  [k]s is:vdl
SFX P ks ciņ  [k]s is:vdv
SFX P š iņš  [š]  is:vdn
SFX P š iņa  [š]  is:vdg
SFX P š iņam [š]  is:vdd
SFX P š iņu  [š]  is:vda
SFX P š iņā  [š]  is:vdl
SFX P š iņ  [š]  is:vdv

SFX p Y 16
SFX p s  iņi  [^gk]s is:ddn
SFX p s  iņiem [^gk]s is:ddd
SFX p s  iņus [^gk]s is:dda
SFX p s  iņos [^gk]s is:ddl
SFX p gs dziņi  [g]s is:ddn
SFX p gs dziņiem [g]s is:ddd
SFX p gs dziņus [g]s is:dda
SFX p gs dziņos [g]s is:ddl
SFX p ks ciņi  [k]s is:ddn
SFX p ks ciņiem [k]s is:ddd
SFX p ks ciņus  [k]s is:dda
SFX p ks ciņos  [k]s is:ddl
SFX p š  iņi   [š]  is:ddn
SFX p š  iņiem  [š]  is:ddd
SFX p š  iņus  [š]  is:dda
SFX p š  iņos  [š]  is:ddl

SFX x Y 18
SFX x gs ģe/Ss     [o]gs is:vpn po:lietv5r
SFX x ks ce/Ss     nieks is:vpn po:lietv5r
SFX x s  e/Ss   [flrstz]s is:vpn po:lietv5r
SFX x is e/Ss   [bķlnprt]is is:vpn po:lietv5r
SFX x s  e/Ss [aāeodt][nr]s is:vpn po:lietv5r
SFX x s  a/Ss      [j]s
SFX x e es e is:vpg
SFX x e em e is:vpd
SFX x e i e is:vpa
SFX x e ē e is:vpl
SFX x e ēm e is:dpd
SFX x e ēs e is:dpl
SFX x a as a is:vpg
SFX x a am a is:vpd
SFX x a u a is:vpa
SFX x a ā a is:vpl
SFX x a ām a is:dpd
SFX x a ās a is:dpl

SFX Q Y 27
SFX Q is  a  [^bcdlmnpvtsz]is is:vpg
SFX Q is  ja [bpmv]is is:vpg
SFX Q cis ča [c]is  is:vpg
SFX Q dis ža [d]is  is:vpg
SFX Q sis ša [s]is  is:vpg
SFX Q tis ša [^as][t]is is:vpg
SFX Q is  a  [a][t]is  is:vpg
SFX Q is  a  [s][t]is  is:vpg
SFX Q zis ža [z]is   is:vpg
SFX Q nis ņa [^lsz][n]is is:vpg
SFX Q lis ļa [^lsz][l]is is:vpg
SFX Q lnis ļņa [l]nis  is:vpg
SFX Q snis šņa [s]nis  is:vpg
SFX Q znis žņa [z]nis  is:vpg
SFX Q llis ļļa [l]lis  is:vpg
SFX Q nnis ņņa [n]nis  is:vpg
SFX Q slis šļa [s]lis  is:vpg
SFX Q zlis žļa [z]lis  is:vpg
SFX Q s  m  [i]s  is:vpd
SFX Q s  0  [i]s  is:vpa
SFX Q is  ī  [i]s  is:vpl
SFX Q ns  ņa [n]s  is:vpg
SFX Q ls  ļa [l]s  is:vpg
SFX Q ss  ša [s]s  is:vpg
SFX Q s  im [lns]s  is:vpd
SFX Q s  i  [lns]s  is:vpa
SFX Q s  ī  [lns]s  is:vpl

SFX q Y 105
SFX q is  ji  [bpmv]is is:dpn
SFX q is  i   [ģrķj]is is:dpn
SFX q tis  ši  [^as][t]is is:dpn
SFX q is  i   [a][t]is is:dpn
SFX q is  i   [s][t]is is:dpn
SFX q cis  či  [c]is is:dpn
SFX q dis  ži  [d]is is:dpn
SFX q zis  ži  [z]is is:dpn
SFX q sis  ši  [s]is is:dpn
SFX q nis  ņi  [^lsz][n]is is:dpn
SFX q lis  ļi  [^lsz][l]is is:dpn
SFX q lnis ļņi  [l]nis is:dpn
SFX q snis šņi  [s]nis is:dpn
SFX q znis žņi  [z]nis is:dpn
SFX q llis ļļi  [l]lis is:dpn
SFX q nnis ņņi  [n]nis is:dpn
SFX q slis šļi  [s]lis is:dpn
SFX q zlis žļi  [z]lis is:dpn
SFX q ns  ņi  [n]s  is:dpn
SFX q ls  ļi  [l]s  is:dpn
SFX q ss  ši  [s]s  is:dpn
SFX q is  ju  [bpmv]is is:dpg
SFX q is  u   [ģrķj]is is:dpg
SFX q tis  šu [^as][t]is is:dpg
SFX q is  u   [a][t]is is:dpg
SFX q is  u   [s][t]is is:dpg
SFX q cis  ču  [c]is is:dpg
SFX q dis  žu  [d]is is:dpg
SFX q zis  žu  [z]is is:dpg
SFX q sis  šu  [s]is is:dpg
SFX q nis  ņu  [^lsz][n]is is:dpg
SFX q lis  ļu  [^lsz][l]is is:dpg
SFX q lnis ļņu  [l]nis is:dpg
SFX q snis šņu  [s]nis is:dpg
SFX q znis žņu  [z]nis is:dpg
SFX q llis ļļu  [l]lis is:dpg
SFX q nnis ņņu  [n]nis is:dpg
SFX q slis šļu  [s]lis is:dpg
SFX q zlis žļu  [z]lis is:dpg
SFX q ns  ņu  [n]s is:dpg
SFX q ls  ļu  [l]s is:dpg
SFX q ss  šu  [s]s is:dpg
SFX q is  jiem [bpmv]is is:dpd
SFX q s   em  [ģrķj]is is:dpd
SFX q tis  šiem [^as][t]is is:dpd
SFX q is  iem  [a][t]is is:dpd
SFX q is  iem  [s][t]is is:dpd
SFX q cis  čiem [c]is is:dpd
SFX q dis  žiem [d]is is:dpd
SFX q zis  žiem [z]is is:dpd
SFX q sis  šiem [s]is is:dpd
SFX q nis  ņiem [^lsz][n]is is:dpd
SFX q lis  ļiem [^lsz][l]is is:dpd
SFX q lnis ļņiem [l]nis is:dpd
SFX q snis šņiem [s]nis is:dpd
SFX q znis žņiem [z]nis is:dpd
SFX q llis ļļiem [l]lis is:dpd
SFX q nnis ņņiem [n]nis is:dpd
SFX q slis šļiem [s]lis is:dpd
SFX q zlis žļiem [z]lis is:dpd
SFX q ns  ņiem [n]s is:dpd
SFX q ls  ļiem [l]s is:dpd
SFX q ss  šiem [s]s is:dpd
SFX q is  jus  [bpmv]is is:dpa
SFX q is  us  [ģrķj]is is:dpa
SFX q tis  šus [^as][t]is is:dpa
SFX q is  us  [a][t]is is:dpa
SFX q is  us  [s][t]is is:dpa
SFX q cis  čus  [c]is is:dpa
SFX q dis  žus  [d]is is:dpa
SFX q zis  žus  [z]is is:dpa
SFX q sis  šus  [s]is is:dpa
SFX q nis  ņus  [^lsz][n]is is:dpa
SFX q lis  ļus  [^lsz][l]is is:dpa
SFX q lnis ļņus [l]nis is:dpa
SFX q snis šņus [s]nis is:dpa
SFX q znis žņus [z]nis is:dpa
SFX q llis ļļus [l]lis is:dpa
SFX q nnis ņņus [n]nis is:dpa
SFX q slis šļus [s]lis is:dpa
SFX q zlis žļus [z]lis is:dpa
SFX q ns  ņus  [n]s is:dpa
SFX q ls  ļus  [l]s is:dpa
SFX q ss  šus  [s]s is:dpa
SFX q is  jos  [bpmv]is is:dpl
SFX q is  os  [ģrķj]is is:dpl
SFX q tis  šos [^as][t]is is:dpl
SFX q is  os  [a][t]is is:dpl
SFX q is  os  [s][t]is is:dpl
SFX q cis  čos  [c]is is:dpl
SFX q dis  žos  [d]is is:dpl
SFX q zis  žos  [z]is is:dpl
SFX q sis  šos  [s]is is:dpl
SFX q nis  ņos  [^lsz][n]is is:dpl
SFX q lis  ļos  [^lsz][l]is is:dpl
SFX q lnis ļņos [l]nis is:dpl
SFX q snis šņos [s]nis is:dpl
SFX q znis žņos [z]nis is:dpl
SFX q llis ļļos [l]lis is:dpl
SFX q nnis ņņos [n]nis is:dpl
SFX q slis šļos [s]lis is:dpl
SFX q zlis žļos [z]lis is:dpl
SFX q ns  ņos  [n]s is:dpl
SFX q ls  ļos  [l]s is:dpl
SFX q ss  šos  [s]s is:dpl

SFX R Y 12
SFX R is ītis [i]s is:vdn
SFX R is īša  [i]s is:vdg
SFX R is ītim [i]s is:vdd
SFX R is īti  [i]s is:vda
SFX R is ītī  [i]s is:vdl
SFX R is īt  [i]s is:vdv
SFX R s ītis [lns]s is:vdn
SFX R s īša [lns]s is:vdg
SFX R s ītim [lns]s is:vdd
SFX R s īti [lns]s is:vda
SFX R s ītī [lns]s is:vdl
SFX R s īt  [lns]s is:vdv

SFX r Y 10
SFX r is īši  [i]s is:ddn
SFX r is īšu  [i]s is:ddg
SFX r is īšiem [i]s is:ddd
SFX r is īšus [i]s is:dda
SFX r is īšos [i]s is:ddl
SFX r s īši  [lns]s is:ddn
SFX r s īšu  [lns]s is:ddg
SFX r s īšiem [lns]s is:ddd
SFX r s īšus [lns]s is:dda
SFX r s īšos [lns]s is:ddl

SFX S Y 12
SFX S 0 s [ae] is:vpg
SFX S 0 i [ae] is:vpd
SFX S a u  a  is:vpa
SFX S a ā  a  is:vpl
SFX S e i  e  is:vpa
SFX S e ē  e  is:vpl
SFX S s ij [^u]s is:vpd
SFX S s i [^u]s is:vpa
SFX S s ī [^u]s is:vpl
SFX S s m  [u]s is:vpd
SFX S s 0  [u]s is:vpa
SFX S us ū  [u]s is:vpl

SFX s Y 67
SFX s a  ām  a   is:dpd
SFX s a  ās  a   is:dpl
SFX s as  u  [a]s   is:dpg
SFX s as  ām  [a]s   is:dpd
SFX s as  ās  [a]s   is:dpl
SFX s e  u  [^bcdlmnpstvz]e  is:dpg
SFX s e  ju  [bmpv]e  is:dpg
SFX s ce  ču  [c]e   is:dpg
SFX s de  žu  [d]e   is:dpg
SFX s le  ļu  [^l]le  is:dpg
SFX s lle ļļu [l]le   is:dpg
SFX s ne  ņu  [^lsz][n]e  is:dpg
SFX s lne ļņu [l]ne   is:dpg
SFX s sne šņu [s]ne   is:dpg
SFX s zne žņu [z]ne   is:dpg
SFX s se  šu  [s]e   is:dpg
SFX s te  šu  [^s]te  is:dpg
SFX s te  tu  [^k]ste  is:dpg
SFX s ste šu  [k]ste  is:dpg
SFX s ze  žu  [z]e   is:dpg
SFX s e  ēm  [e]  is:dpd
SFX s e  ēs  [e]  is:dpl
SFX s es  u  [^bcdlmnpstvz]es is:dpg
SFX s es  ju  [bmpv]es is:dpg
SFX s ces ču  [c]es   is:dpg
SFX s des žu  [d]es   is:dpg
SFX s les ļu  [^l]les  is:dpg
SFX s lles ļļu [l]les  is:dpg
SFX s nes ņu  [^sz][n]es  is:dpg
SFX s lnes ļņu [l]nes  is:dpg
SFX s snes šņu [s]nes  is:dpg
SFX s znes žņu [z]nes  is:dpg
SFX s ses šu  [s]es   is:dpg
SFX s tes šu  [^s]tes  is:dpg
SFX s tes tu  [^k]stes is:dpg
SFX s stes šu  [k]stes  is:dpg
SFX s zes žu  [z]es   is:dpg
SFX s es  ēm  [e]s   is:dpd
SFX s es  ēs  [e]s   is:dpl
SFX s s  is  [^aeiu]s is:dpg
SFX s s  u  [^aeiudlntsvz]s  is:dpg
SFX s ds  žu  [d]s   is:dpg
SFX s ls  ļu  [l]s   is:dpg
SFX s ns  ņu  [^s]ns  is:dpg
SFX s sns šņu [s]ns   is:dpg
SFX s s  ju  [v]s   is:dpg
SFX s zs  žu  [z]s   is:dpg
SFX s s  īm  [^aeiu]s is:dpd
SFX s s  īs  [^aeiu]s is:dpl
SFX s s  u  [s]s   is:dpg
SFX s ts  šu  [^āīurs]ts  is:dpd
SFX s ts  tu  [āīurs]ts   is:dpg
SFX s is  u  [^dlntsvz]is is:dpg
SFX s dis žu  [d]is   is:dpg
SFX s lis ļu  [l]is   is:dpg
SFX s nis ņu  [^s]nis  is:dpg
SFX s snis šņu [s]nis  is:dpg
SFX s is  ju  [v]is   is:dpg
SFX s zis žu  [z]is   is:dpg
SFX s is  īm  [i]s   is:dpd
SFX s is  īs  [i]s   is:dpl
SFX s is  u  [s]is   is:dpg
SFX s tis šu  [^āīurs]tis  is:dpg
SFX s tis tu  [āīurs]tis  is:dpg
SFX s us  i  [u]s   is:dpn
SFX s us  iem [u]s   is:dpd
SFX s us  os  [u]s   is:dpl

SFX T Y 30
SFX T a iņa  [^gk]a is:vdn
SFX T a iņas [^gk]a is:vdg
SFX T a iņai [^gk]a is:vdd
SFX T a iņu  [^gk]a is:vda
SFX T a iņā  [^gk]a is:vdl
SFX T a iņ  [^gk]a is:vdv
SFX T ga dziņa  [g]a is:vdn
SFX T ga dziņas [g]a is:vdg
SFX T ga dziņai [g]a is:vdd
SFX T ga dziņu  [g]a is:vda
SFX T ga dziņā  [g]a is:vdl
SFX T ga dziņ  [g]a is:vdv
SFX T ka ciņa [^s]ka is:vdn
SFX T ka ciņas [^s]ka is:vdg
SFX T ka ciņai [^s]ka is:vdd
SFX T ka ciņu [^s]ka is:vda
SFX T ka ciņā [^s]ka is:vdl
SFX T ka ciņ  [^s]ka is:vdv
SFX T a iņa  [s]ka is:vdn
SFX T a iņas  [s]ka is:vdg
SFX T a iņai  [s]ka is:vdd
SFX T a iņu  [s]ka is:vda
SFX T a iņā  [s]ka is:vdl
SFX T a iņ   [s]ka is:vdv
SFX T e īte   [e]  is:vdn
SFX T e ītes  [e]  is:vdg
SFX T e ītei  [e]  is:vdd
SFX T e īti   [e]  is:vda
SFX T e ītē   [e]  is:vdl
SFX T e īt   [e]  is:vdv


SFX t Y 26
SFX t a  iņām  [^gk]a is:ddd
SFX t a  iņās  [^gk]a is:ddl
SFX t ga dziņām  [g]a is:ddd
SFX t ga dziņās  [g]a is:ddl
SFX t ka ciņām [^s]ka is:ddd
SFX t ka ciņās [^s]ka is:ddl
SFX t a  iņām  [s]ka is:ddd
SFX t a  iņās  [s]ka is:ddl
SFX t as iņu  [^gk]as is:ddg
SFX t as iņām [^gk]as is:ddd
SFX t as iņās [^gk]as is:ddl
SFX t gas dziņu  [g]as is:ddg
SFX t gas dziņām [g]as is:ddd
SFX t gas dziņās [g]as is:ddl
SFX t kas ciņu [^s]kas is:ddg
SFX t kas ciņām [^s]kas is:ddd
SFX t kas ciņās [^s]kas is:ddl
SFX t as  iņu  [s]kas is:ddg
SFX t as  iņām [s]kas is:ddd
SFX t as  iņās [s]kas is:ddl
SFX t e  īšu  e   is:ddg
SFX t e  ītēm  e   is:ddd
SFX t e  ītēs  e   is:ddl
SFX t es  īšu  es  is:ddg
SFX t es  ītēm  es  is:ddd
SFX t es  ītēs  es  is:ddl

SFX W Y 44
SFX W s a   s
SFX W s am  s
SFX W s u   s
SFX W s ā   s
SFX W s i   s
SFX W s iem  s
SFX W s us  s
SFX W s os  s
SFX W s as  s
SFX W s ai  s
SFX W s ām  s
SFX W s ās  s
SFX W s ais  s
SFX W s ajam s
SFX W s o   s
SFX W s ajā  s
SFX W s ie  s
SFX W s ajiem s
SFX W s ajos s
SFX W s ajai s
SFX W s ajām s
SFX W s ajās s
SFX W š a   š
SFX W š am  š
SFX W š u   š
SFX W š ā   š
SFX W š i   š
SFX W š iem  š
SFX W š us  š
SFX W š os  š
SFX W š as  š
SFX W š ai  š
SFX W š ām  š
SFX W š ās  š
SFX W š ais  š
SFX W š ajam š
SFX W š o   š
SFX W š ajā  š
SFX W š ie  š
SFX W š ajiem š
SFX W š ajos š
SFX W š ajai š
SFX W š ajām š
SFX W š ajās š

SFX Y Y 42
SFX Y s āk  [s]
SFX Y s āks  [s]
SFX Y s āka  [s]
SFX Y s ākas [s]
SFX Y s ākam [s]
SFX Y s ākai [s]
SFX Y s āku  [s]
SFX Y s ākā  [s]
SFX Y s āki  [s]
SFX Y s ākiem [s]
SFX Y s ākām [s]
SFX Y s ākus [s]
SFX Y s ākos [s]
SFX Y s ākās [s]
SFX Y š āk  [š]
SFX Y š āks  [š]
SFX Y š āka  [š]
SFX Y š ākas [š]
SFX Y š ākam [š]
SFX Y š ākai [š]
SFX Y š āku  [š]
SFX Y š ākā  [š]
SFX Y š āki  [š]
SFX Y š ākiem [š]
SFX Y š ākām [š]
SFX Y š ākus [š]
SFX Y š ākos [š]
SFX Y š ākās [š]
SFX Y 0 tāk  [āēīo]t
SFX Y 0 tāks [āēīo]t
SFX Y 0 tāka [āēīo]t
SFX Y 0 tākas [āēīo]t
SFX Y 0 tākam [āēīo]t
SFX Y 0 tākai [āēīo]t
SFX Y 0 tāku [āēīo]t
SFX Y 0 tākā [āēīo]t
SFX Y 0 tāki [āēīo]t
SFX Y 0 tākiem [āēīo]t
SFX Y 0 tākām [āēīo]t
SFX Y 0 tākus [āēīo]t
SFX Y 0 tākos [āēīo]t
SFX Y 0 tākās [āēīo]t


SFX X Y 50
SFX X s āk/[|  [s]
SFX X s ākais  [s]
SFX X s ākais/[|  [s]
SFX X s ākā  [s]
SFX X s ākā/[|  [s]
SFX X s ākās  [s]
SFX X s ākās/[|  [s]
SFX X s ākajam [s]
SFX X s ākajam/[| [s]
SFX X s ākajai [s]
SFX X s ākajai/[| [s]
SFX X s āko   [s]
SFX X s āko/[|   [s]
SFX X s ākajā  [s]
SFX X s ākajā/[|  [s]
SFX X s ākie  [s]
SFX X s ākie/[|  [s]
SFX X s ākajiem [s]
SFX X s ākajiem/[| [s]
SFX X s ākajām [s]
SFX X s ākajām/[| [s]
SFX X s ākajos [s]
SFX X s ākajos/[| [s]
SFX X s ākajās [s]
SFX X s ākajās/[| [s]
SFX X š āk/[|  [š]
SFX X š ākais  [š]
SFX X š ākais/[|  [š]
SFX X š ākā  [š]
SFX X š ākā/[|  [š]
SFX X š ākās  [š]
SFX X š ākās/[|  [š]
SFX X š ākajam [š]
SFX X š ākajam/[| [š]
SFX X š ākajai [š]
SFX X š ākajai/[| [š]
SFX X š āko   [š]
SFX X š āko/[|   [š]
SFX X š ākajā  [š]
SFX X š ākajā/[|  [š]
SFX X š ākie  [š]
SFX X š ākie/[|  [š]
SFX X š ākajiem [š]
SFX X š ākajiem/[| [š]
SFX X š ākajām [š]
SFX X š ākajām/[| [š]
SFX X š ākajos [š]
SFX X š ākajos/[| [š]
SFX X š ākajās [š]
SFX X š ākajās/[| [š]SFX y Y 32
SFX y ais 0 [^mšt]ais
SFX y ais ā  [^z]ais
SFX y ais ās  [^z]ais
SFX y is jam [^z]ais
SFX y is jai [^z]ais
SFX y ais o  [^z]ais
SFX y is jā  [^z]ais
SFX y ais ie  [^z]ais
SFX y is jiem [^z]ais
SFX y is jām [^z]ais
SFX y ais os  [^z]ais
SFX y is jos [^z]ais
SFX y is jās [^z]ais
SFX y ais ā  [^d]zais
SFX y ais ās  [^d]zais
SFX y is jam [^d]zais
SFX y is jai [^d]zais
SFX y ais o  [^d]zais
SFX y is jā  [^d]zais
SFX y ais ie  [^d]zais
SFX y is jiem [^d]zais
SFX y is jām [^d]zais
SFX y ais os  [^d]zais
SFX y is jos [^d]zais
SFX y is jās [^d]zais
SFX y ais ās  [d]zais
SFX y ais o  [d]zais
SFX y ais ie  [d]zais
SFX y is jiem [d]zais
SFX y is jām [d]zais
SFX y is jos [d]zais
SFX y is jās [d]zais
SFX w Y 25
SFX w i  u  [i]
SFX w i  as  [i]
SFX w i  iem [i]
SFX w i  ām  [i]
SFX w i  ās  [i]
SFX w i  os  [i]
SFX w i  us  [i]
SFX w 0  ais/y  t
SFX w 0  ais/y  š
SFX w ci ktais/y ci
SFX w ši stais/y ši
SFX w iņi ītais/y iņi
SFX w oņi otais/y oņi
SFX w viens pirmais/y viens
SFX w četri ceturtais/y četri
SFX w dzi dzais/{y dzi
SFX w īs iju   īs
SFX w īs ijas  īs
SFX w īs ijiem  īs
SFX w īs ijām  īs
SFX w īs ijās  īs
SFX w īs ijos  īs
SFX w iš ijus  īs
SFX w īs ešais/y īs
SFX w s  ais/y  [^e][dnt]s

SFX V Y 94
SFX V es manis es is:vpg
SFX V es man  es is:vpd
SFX V es mani es is:vpa
SFX V es manī es is:vpl
SFX V tu tevis tu is:vpg
SFX V tu tev  tu is:vpd
SFX V tu tevi tu is:vpa
SFX V tu tevī tu is:vpl
SFX V ēs ūsu  ēs is:dpg
SFX V ēs ums  ēs is:dpd
SFX V ēs ūs  ēs is:dpa
SFX V ēs ūsos ēs is:dpl
SFX V 0 u   ūs is:dpg
SFX V ūs ums  ūs is:dpd
SFX V 0 os  ūs is:dpl
SFX V is 0 [v]is
SFX V s 0 [v]is
SFX V as ā [k]as is:vpg
SFX V s m [k]as is:vpd
SFX V as o [k]as is:vpa
SFX V as ā [t]as
SFX V s m [t]as
SFX V as o [t]as
SFX V s jā [t]as
SFX V as ās [t]as
SFX V s i [t]as
SFX V as ie  [t]as
SFX V as iem [t]as
SFX V as os  [t]as
SFX V as ajos [t]as
SFX V as ām  [t]as
SFX V as ajās [t]as
SFX V is ā  [^v]is
SFX V s m  [^v]is
SFX V is o  [^v]is
SFX V is ajā [^v]is
SFX V is ī  [^v]is
SFX V is īs [^v]is
SFX V is ai [^v]is
SFX V is ie  [^v]is
SFX V is iem  [^v]is
SFX V is os  [^v]is
SFX V is ajos [^v]is
SFX V is īm  [^v]is
SFX V is ajās [^v]is
SFX V ts ša ts
SFX V ts šam ts
SFX V ts šu ts
SFX V ts šā ts
SFX V s  i  ts
SFX V ts šas ts
SFX V ts šai ts
SFX V ts ši  ts
SFX V ts šiem ts
SFX V ts šus ts
SFX V ts šos ts
SFX V ts šām ts
SFX V ts šās ts
SFX V š a  š
SFX V š am š
SFX V š u  š
SFX V š ā  š
SFX V š as š
SFX V š ai š
SFX V š i  š
SFX V š iem š
SFX V š us š
SFX V š os š
SFX V š ām š
SFX V š ās š
SFX V s a  [^ait]s
SFX V s am [^ait]s
SFX V s u  [^ait]s
SFX V s ā  [^ait]s
SFX V s as [^ait]s
SFX V s ai [^ait]s
SFX V s i  [^ait]s
SFX V s iem [^ait]s
SFX V s us [^ait]s
SFX V s os [^ait]s
SFX V s ām [^ait]s
SFX V s ās [^ait]s
SFX V s a  [^a]ts
SFX V s am [^a]ts
SFX V s u  [^a]ts
SFX V s ā  [^a]ts
SFX V s as [^a]ts
SFX V s ai [^a]ts
SFX V s i  [^a]ts
SFX V s iem [^a]ts
SFX V s us [^a]ts
SFX V s os [^a]ts
SFX V s ām [^a]ts
SFX V s ās [^a]ts