dom/chrome/layout/htmlparser.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Fri, 26 Feb 2021 19:17:48 +0100
changeset 623 dd6d79103b8ca669a1ef56b67115f6dbe23d77ed
parent 31 73dad7c2e55a373f09c2f4e184c1a7b99d9f2761
permissions -rw-r--r--
Bug 1690573 - Port Report Site Issue WebExtension strings to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Encoding warnings and errors
EncNoDeclarationFrame=Simbolu kodiejums ītvora dokumentam natyka deklareits. Dokuments var izskateitīs atškireigi, nui tū skateitīs bez apjimūša dokumenta.
EncNoDeclarationPlain=Teksta dokumenta simbolu kodiejums natyka deklareits. Dažuos puorlūka konfiguracejuos dokuments tiks attāluots kai nasaprūtomu simbolu virkne, nui dokumentā ir simboli, kas naītylpst US-ASCII apleicīnē. Faila simbolu kodiejums juonūruoda puorraides protokolā voi juoizmontoj faila bitu seceibys atzeime (BOM) kodiejumā nūsaceišonai.
EncNoDeclaration=HTML dokumenta kodiejums natyka deklareits. Dažuos puorlūka konfiguracejuos dokuments tiks attāluots kai nasaprūtomu simbolu virkne, nui dokumentā ir simboli, kas naītylpst US-ASCII apleicīnē. Faila simbolu kodiejums juonūruoda puorraides protokolā.
EncLateMetaFrame=Simbolu kodiejums ītvora HTML dokumentam natyka atrosts pyrmajūs 1024 faila bitūs. Apsaverūt dokumentu bez apjimūša dokumenta, lopa automatiski puorluodeisit. Kodiejumā deklaraceja juopuorceļ iz pyrmajim 1024 faila bitym.
EncLateMeta=Simbolu kodiejums ītvora HTML dokumentam natyka atrosts pyrmajūs 1024 faila bitūs. Apsaverūt dokumentu atškireigi konfigureituo puorlyukā, lopa automatiski puorluodeisit. Kodiejumā deklaraceja juopuorceļ iz pyrmajim 1024 faila bitym.
EncLateMetaReload=Lopa tyka puorluodeita, kam pyrmajūs 1024 faila bitūs natyka atrosta HTML dokumenta simbolu kodiejumā deklaraceja. Kodiejumā deklaraceja juopuorceļ iz pyrmajim 1024 faila bitym.
EncLateMetaTooLate=Simbolu kodiejumā deklaraceja tyka atrosta puoruok vālai, kab to izmontuotu. Kodiejumā deklaraceja juopuorceļ iz pyrmajim 1024 faila bitym.
EncMetaUnsupported=HTML dokumenta meta taga deklaracejī tyka nūruodeits naatbaļsteis kodiejums. Deklaraceja tyka ignoreita.
EncProtocolUnsupported=Puorsyuteišonys protokolā tyka nūruodeita naatbaļsteits simbolu kodiejumā deklaraceja. Deklaraceja tyka ignoreita.
EncBomlessUtf16=Atrosts UTF-16-kodeits Basic Latin-only teksts bez bitu seceibys atzeimis (BOM) i bez puorsyuteišonys protokola leimeņa deklaracejis. Satura kodeišona itaidā veidā ir naefektiva i tai ari bez tei ir napīcīšama simbolu kodiejumā deklaraceja.
EncMetaUtf16=Meta tagā tyka nūruodeits UTF-16 kodiejums. Itys tyka interpreteits kai UTF-8 deklaraceja.
EncMetaUserDefined=Tyka izmontuots meta tags, kab deklareitu simbolu kodiejumu x-user-defined. Tys savītuojameiba ar napareizi kodeitim viesturiskajim fontym tyka interpreteits kai windows-1252. Lopai vajadzeitu puorīt iz Unicode kodiejumu.

# The bulk of the messages below are derived from
# https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
# which is available under the MIT license.

# Tokenizer errors
errGarbageAfterLtSlash=Glupeibys piec “</”.
errLtSlashGt=Atrosts “</>”. Īspiejamī cālūni: Naaizvārts “<” (aiztaiseits kai “&lt;”) voi tryukstūšys taga beigys.
errCharRefLacksSemicolon=Specialā simbola kods nanūslādzās ar semikolu.
errNoDigitsInNCR=Nav cyparu skaitliskajā specialā simbola kodā.
errGtInSystemId=“>” sistemys identifikatorā.
errGtInPublicId=“>” publiskajā identifikatorā.
errNamelessDoctype=Nanūsaukts doctype.
errConsecutiveHyphens=Seceigys dūmuzeimes nanūslādz komentaru. “--” nav atļauts komentarā, bet pīmāram “- -” ir.
errPrematureEndOfComment=Prīkšlaiceigys komentara beigys. Izmontojit “-->” komentara beiguos korekti.
errBogusComment=Naeists komentars.
errUnquotedAttributeLt=“<” unikālā atribūta vērtībā. Iespējamie cēloņi: Iztrūkstošs “>” tīši īprīkš.
errUnquotedAttributeGrave=“`” unikaluo atributa vierteibā. Īspiejamī cālūni: Napareizu simbolu izmontuošona piedenis vītā.
errUnquotedAttributeQuote=Piedeņa na-piedeņu atributa vierteibā. Īspiejamī cālūni: Kūpā saraksteiti atributi voi URL vaicuojums na-piedeņu atributā.
errUnquotedAttributeEquals=“=” na-piedeņu atributa vierteibā. Īspiejamī cālūni: Kūpā saraksteiti atributi URL vaicuojums na-piedeņu atributā.
errSlashNotFollowedByGt=Sleipsveitrai nasekoj “>”.
errNoSpaceBetweenAttributes=Storp atributim nav atstorpis.
errUnquotedAttributeStartLt=“<” ne-pēdiņu atribūta vērtības sākumā. Iespējamais cēlonis: Iztrūkstošs “>” tīši pyrms
errUnquotedAttributeStartGrave=“`” na-piedeņu atributa vierteibys suokumā. Īspiejamais cālūns: Tīk izmontuots napareizs simbols piedenis vītā.
errUnquotedAttributeStartEquals=“=” na-piedeņu atributa vierteibys suokumā. Īspiejamais cālūns: Navītā divys vīnuodeibys zeimes.
errAttributeValueMissing=Atributam tryukst vierteiba.
errBadCharBeforeAttributeNameLt=Atrosts “<” gaidot atribūta nosaukumu. Iespējamais cēlonis: Trūkst “>” tīši pyrms.
errEqualsSignBeforeAttributeName=Atrosts “=” gaidūt atributa nūsaukumu. Īspiejamais cālūns: Tryukst atributa nūsaukums.
errBadCharAfterLt=Švaka rokstzeime piec “<”. Īspiejamais cālūns: Naapstruoduots “<”. Raugit tū puorveiduot par “&lt;”.
errLtGt=Atrosts “<>”. Īspiejamī cālūni: Naapstruoduots “<” (puorveidojit par “&lt;”) voi napareizi pīraksteits suokuma tags.
errProcessingInstruction=Saw “<?”. Probable cause: Attempt to use an XML processing instruction in HTML. (XML processing instructions are not supported in HTML.)
errUnescapedAmpersandInterpretedAsCharacterReference=Simbolu virkne piec “&” tyka uztverta kai specialā simbola kods. (“&” vysdreižuok juopastruodoj kai “&amp;”.)
errNotSemicolonTerminated=Specialā simbola kods nasabeidz ar semikolu. (Voi ari “&” vajadzeitu puorveiduot par “&amp;”.)
errNoNamedCharacterMatch=“&” nasakryta ar specialā simbola kodu. (vysdreižuok “&” vajadzeitu puorveiduot par “&amp;”.)
errQuoteBeforeAttributeName=Atrosta piedeņa gaidūt atributa nūsaukumu. Īspiejamais cālūns: Tryukstūšs “=” tīši pyrms.
errLtInAttributeName=“<” atribūta nosaukumā. Iespējamais cēlonis: Trūkstošs “>” tīši pyrms.
errQuoteInAttributeName=Piedeņa atributa nūsaukumā. Īspiejamais cālūns: Tryukstūša atbiļstūšuo piedeņa koč kur cytur.
errExpectedPublicId=Tyka gaideits publisks identifikators, bet doctype beidzuos.
errBogusDoctype=Viltus doctype.
maybeErrAttributesOnEndTag=Beigu tagam beja atributi.
maybeErrSlashInEndTag=Navītā atrosts “/” beigu taga beiguos.
errNcrNonCharacter=Simbola kods tīk paplošynuots leidz na-simbolam.
errNcrSurrogate=Simbola kods tīk paplošynuots leidz surogatam.
errNcrControlChar=Specialā simbola kods paplošynuos leidz kontroles simbolam.
errNcrCr=Skaitliskuos rokstzeimes kods paplošynuots leidz jaunys ryndys simbolam.
errNcrInC1Range=Skaitliskuos rokstzeimes kods paplošynuots leidz C1 kontroles apleicīnei.
errEofInPublicId=Faila beigys publiskajā identifikatorā.
errEofInComment=Faila beigys komentarā.
errEofInDoctype=Faila beigys doctype ītvorūs.
errEofInAttributeValue=Sasnīgtys faila beigys atributa vierteibys ītvorūs. Tags tīk ignoreits.
errEofInAttributeName=Sasnīgtys faila beigys atributa nūsaukuma ītvorūs. Tags tīk ignoreits.
errEofWithoutGt=Atrostys faila beigys bez īprīkšejā taga beigom ar “>”. Tags tīk ignoreits.
errEofInTagName=Atrostys faila beigys meklejūt taga nūsaukumu. Tags tīk ignoreits.
errEofInEndTag=Atrostys faila beigys taga ītvorūs. Tags tīk ignoreits.
errEofAfterLt=Faila beigys piec “<”.
errNcrOutOfRange=Specialā simbola kods ir uorpus pīļaujamuo Unikoda simbolu apleicīnis.
errNcrUnassigned=Specialā simbola kods paplošyna pastuoveigi nanūruodeitū koda punktu.
errDuplicateAttribute=Atributs atsakuortoj.
errEofInSystemId=Faila beigys sistemys identifikatora ītvorūs.
errExpectedSystemId=Tyka gaideits sistemys identifikators, bet doctype beidzuos.
errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Tryukst atstorpis pyrms doctype nūsaukuma.
errHyphenHyphenBang=Komentarā tyka trasts “--!”.
errNcrZero=Specialā simbola kods paplošynuos leidz nulle.
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Nav atstorpis storp doctype “SYSTEM” atslāgi vuordu i piedeņu.
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Nav atstorpis storp doctype publiskū i sistemys identifikatoru.
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Nav atstorpis storp doctype “PUBLIC” atslāgi vuordu i piedeņu.

# Tree builder errors
errStrayStartTag2=Nūkleids suokuma tags “%1$S”.
errStrayEndTag=Nūkleids beigu tags “%1$S”.
errUnclosedElements=Beigu tags “%1$S” atrosts, bet beja cyti attaiseiti elementi.
errUnclosedElementsImplied=Beigu tags “%1$S” tyka īkļauts, bet beja cyti attaiseiti elementi.
errUnclosedElementsCell=Tabulys šyuna tyka apzynuoti aiztaiseita, bet beja cyti attaiseiti elementi.
errStrayDoctype=Nūkleids doctype.
errAlmostStandardsDoctype=Gondreiž standarta režyma doctype. Tyka gaideits “<!DOCTYPE html>”.
errQuirkyDoctype=Quirky doctype. Expected “<!DOCTYPE html>”.
errNonSpaceInTrailer=Nav atstorpis lopys treilerī.
errNonSpaceAfterFrameset=Nav atstorpis piec “frameset”.
errNonSpaceInFrameset=Nav atstorpis īkš “frameset”.
errNonSpaceAfterBody=Nav atstorpis piec body.
errNonSpaceInColgroupInFragment=Nav atstorpis “colgroup” apstruodojūt fragmentu.
errNonSpaceInNoscriptInHead=Nav atstorpis simbola “noscript” ītvorūs “head” daļā.
errFooBetweenHeadAndBody=“%1$S” elements storp “head” i “body”.
errStartTagWithoutDoctype=Suokuma tags bez doctype. Tyka gaideits “<!DOCTYPE html>”.
errNoSelectInTableScope=Nav “select” tabulys apjāmumā.
errStartSelectWhereEndSelectExpected=“select” suokuma tags, beigu taga vītā.
errStartTagWithSelectOpen=“%1$S” suokuma tags ar attaiseitu “select”.
errBadStartTagInHead2=Švaks suokuma tags “%1$S” “head” ītvorūs.
errImage=Atrosts suokuma tags “image”.
errFooSeenWhenFooOpen=Atrosts “%1$S” suokuma tags, bet itaida tipa elements jau beja attaiseits.
errHeadingWhenHeadingOpen=Golvene navar byut bārna elements cytai golvenei.
errFramesetStart=Atrosts “frameset” suokuma tags.
errNoCellToClose=Nav šyunys kū nūslēgt.
errStartTagInTable=Atrosts “%1$S” suokuma tags “table” ītvorūs.
errFormWhenFormOpen=Atrosts “form” suokuma tags, bet cyts “form” elements jau beja attaiseits. Īkļautys formys nav atļautys. Itys tags tīk ignoreits.
errTableSeenWhileTableOpen=Atrosts “table” suokuma tags, bet īprīkšejais “table” tags vys vēļ ir attaiseits.
errStartTagInTableBody=“%1$S” suokuma tags tabulys īkšīnī.
errEndTagSeenWithoutDoctype=Atrosts beigu tags pyrms doctype. Tīk gaideits “<!DOCTYPE html>”.
errEndTagAfterBody=Atrosts beigu tags piec “body” aiztaiseišonys.
errEndTagSeenWithSelectOpen=“%1$S” beigu tags ar attaiseitu “select”.
errGarbageInColgroup=Atkrytumi “colgroup” fragmentā.
errEndTagBr=Beigu tags “br”.
errNoElementToCloseButEndTagSeen=Nav “%1$S” elementa, bet atrosts “%1$S” beigu tags.
errHtmlStartTagInForeignContext=HTML suokuma tags “%1$S” svešys vuordtelpys kontekstā.
errTableClosedWhileCaptionOpen=“table” tyka aiztaiseita, bet “caption” vys vēļ ir attaiseits.
errNoTableRowToClose=Nav tabulys ryndys kū aiztaiseit.
errNonSpaceInTable=Napareizi nūvītuots na-atstorpis simbols tabulā.
errUnclosedChildrenInRuby=Naazivārti bārnu elementi “ruby”.
errStartTagSeenWithoutRuby=Atrosts suokuma tags “%1$S” bez attaiseita “ruby” elementa.
errSelfClosing=Pošaizveruošona sintakse (“/>”) izmontuota napīmāruotam HTML elementam. Sleipsveitra tīk ignoreita, tags tīk uztverts kai suokuma tags.
errNoCheckUnclosedElementsOnStack=Stekā ir naazivārti elementi.
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement=Beigu tags “%1$S” naatbilst nivīnam nu itymā breidī attaiseitajim elementym (“%2$S”).
errEndTagViolatesNestingRules=Beigu tags “%1$S” puorkuopj īkļaušonys nūsacejumus.
errEndWithUnclosedElements=Atrosts beigu tags “%1$S”, bet ir ari cyti naazivārti elementi.