Pontoon: Update Lithuanian (lt) localization of Firefox
authorPaulius <paulius@mozilla.lt>
Sun, 05 Jun 2022 12:13:14 +0000
changeset 3162 8a9a9d5882898b17de64f022091e6ef13108102f
parent 3161 093461cc42f3c28cce8022b58dc95857293b6066
child 3163 ae98f5b33aa643e56fa9235734148b850cc9fcaa
push id1792
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 05 Jun 2022 12:13:16 +0000
Pontoon: Update Lithuanian (lt) localization of Firefox Co-authored-by: Paulius <paulius@mozilla.lt>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -200,16 +200,28 @@ preferences-web-appearance-choice-toolti
 preferences-web-appearance-choice-input-browser =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser.title }
 preferences-web-appearance-choice-input-system =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-system.title }
 preferences-web-appearance-choice-input-light =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
 preferences-web-appearance-choice-input-dark =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
+# This can appear when using windows HCM or "Override colors: always" without
+# system colors.
+preferences-web-appearance-override-warning = Jūsų spalvų pasirinkimai pakeičia svetainių išvaizdą. <a data-l10n-name="colors-link">Tvarkyti spalvas</a>
+# This message contains one link. It can be moved within the sentence as needed
+# to adapt to your language, but should not be changed.
+preferences-web-appearance-footer = Tvarkykite { -brand-short-name } apvalkalus <a data-l10n-name="themes-link">prieduose ir grafiniuose apvalkaluose</a>
+preferences-colors-header = Spalvos
+preferences-colors-description = Pakeisti „{ -brand-short-name }“ numatytąsias spalvas tekstui, svetainių fonui, ir saitams.
+preferences-colors-manage-button =
+  .label = Tvarkyti spalvas…
+  .accesskey = s
+preferences-fonts-header = Šriftai
 default-font = Numatytasis šriftas
   .accesskey = u
 default-font-size = Dydis
   .accesskey = D
 advanced-fonts =
   .label = Kitkas…
   .accesskey = t
 # Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
@@ -340,16 +352,20 @@ applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
 applications-use-os-default-label =
   .value = { applications-use-os-default.label }
 
 ##
 
+applications-handle-new-file-types-description = Ką „{ -brand-short-name }“ turėtų daryti su kitais failais?
+applications-save-for-new-types =
+  .label = Įrašyti failus
+  .accesskey = r
 drm-content-header = Skaitmeninių teisių valdymo (DRM) turinys
 play-drm-content =
   .label = Atkurti DRM valdomą turinį
   .accesskey = k
 play-drm-content-learn-more = Sužinoti daugiau
 update-application-title = „{ -brand-short-name }“ naujinimai
 update-application-description = Laiku atnaujinkite „{ -brand-short-name }“ didesniam našumui, stabilumui bei saugumui užtikrinti.
 update-application-version = Laida { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Kas naujo</a>
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -1,174 +1,129 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 addons-page-title = Priedų tvarkytuvė
-
 search-header =
   .placeholder = Ieškoti per addons.mozilla.org
   .searchbuttonlabel = Paieška
-
 search-header-shortcut =
   .key = f
-
 list-empty-get-extensions-message = Gaukite priedų ir grafinių apvalkalų iš <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
-
 list-empty-get-dictionaries-message = Gaukite žodynų iš <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
-
 list-empty-get-language-packs-message = Gaukite kalbų rinkinių iš <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
-
 list-empty-installed =
   .value = Nėra įdiegtų šio tipo priedų
-
 list-empty-available-updates =
   .value = Naujinimų nerasta
-
 list-empty-recent-updates =
   .value = Pastaruoju metu nesate atnaujinę jokių priedų
-
 list-empty-find-updates =
   .label = Tikrinti, ar yra naujinimų
-
 list-empty-button =
   .label = Sužinokite apie priedus daugiau
-
 help-button = Priedų pagalba
 sidebar-help-button-title =
   .title = Priedų pagalba
-
 addons-settings-button = „{ -brand-short-name }“ nuostatos
 sidebar-settings-button-title =
   .title = „{ -brand-short-name }“ nuostatos
-
 show-unsigned-extensions-button =
   .label = Kai kurių plėtinių patikrinti nepavyko
-
 show-all-extensions-button =
   .label = Rodyti visus plėtinius
-
 detail-version =
   .label = Laida
-
 detail-last-updated =
   .label = Paskiausiai atnaujintas
-
 detail-contributions-description = Šio priedo autorius prašo paremti tolesnį jo kūrimą nedideliu finansiniu įnašu.
-
 detail-contributions-button = Prisidėkite
   .title = Prisidėkite prie šio priedo plėtojimo
   .accesskey = P
-
 detail-update-type =
   .value = Naujinti automatiškai
-
 detail-update-default =
   .label = Kaip numatyta
   .tooltiptext = Automatiškai naujinti šį priedą, jeigu taip numatyta
-
 detail-update-automatic =
   .label = Taip
   .tooltiptext = Automatiškai naujinti šį priedą, kai jam randama naujinimų
-
 detail-update-manual =
   .label = Ne
   .tooltiptext = Nediegti priedo naujinimų automatiškai
-
 # Used as a description for the option to allow or block an add-on in private windows.
 detail-private-browsing-label = Leisti privačiojo naršymo languose
-
 # Some add-ons may elect to not run in private windows by setting incognito: not_allowed in the manifest. This
 # cannot be overridden by the user.
 detail-private-disallowed-label = Neleidžiama privačiojo naršymo languose
 detail-private-disallowed-description2 = Šis priedas neveikia privačiojo naršymo languose. <a data-l10n-name="learn-more">Sužinoti daugiau</a>
-
 # Some special add-ons are privileged, run in private windows automatically, and this permission can't be revoked
 detail-private-required-label = Reikalinga prieiga prie privačiojo naršymo langų
 detail-private-required-description2 = Šis priedas turi priėjimą prie jūsų veiklos naršant privačiai. <a data-l10n-name="learn-more">Sužinoti daugiau</a>
-
 detail-private-browsing-on =
   .label = Leisti
   .tooltiptext = Įjungti privačiajame naršyme
-
 detail-private-browsing-off =
   .label = Neleisti
   .tooltiptext = Išjungti privačiajame naršyme
-
 detail-home =
   .label = Svetainė
-
 detail-home-value =
   .value = { detail-home.label }
-
 detail-repository =
   .label = Priedo profilis
-
 detail-repository-value =
   .value = { detail-repository.label }
-
 detail-check-for-updates =
   .label = Ieškoti naujinimų
   .accesskey = I
   .tooltiptext = Ieškoti šio priedo naujinimų
-
 detail-show-preferences =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Nuostatos
      *[other] Nuostatos
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] N
      *[other] N
     }
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Keisti šio priedo parinktis
      *[other] Keisti šio priedo nuostatas
     }
-
 detail-rating =
   .value = Įvertinimas
-
 addon-restart-now =
   .label = Perleisti dabar
-
 disabled-unsigned-heading =
   .value = Kai kurie priedai buvo išjungti
-
 disabled-unsigned-description = Šių priedų nepavyko patikrinti kaip tinkamų „{ -brand-short-name }“. Jūs galite <label data-l10n-name="find-addons">ieškokite atitikmenų</label> arba paprašykite kūrėjo atlikti jų patikrinimą.
-
 disabled-unsigned-learn-more = Sužinokite daugiau apie mūsų pastangas siekiant apsaugoti jus naršant.
-
 disabled-unsigned-devinfo = Programuotojai, norintys atlikti savo priedų patikrinimą, gali tęsti perskaitydami mūsų <label data-l10n-name="learn-more">vadovą</label>.
-
 plugin-deprecation-description = Kažko trūksta? Kai kurie papildiniai daugiau nepalaikomi „{ -brand-short-name }“. <label data-l10n-name="learn-more">Sužinoti daugiau.</label>
-
 legacy-warning-show-legacy = Rodyti pasenusius plėtinius
-
 legacy-extensions =
-  .value = Pasenę plėtiniai
-
-legacy-extensions-description = Šie plėtiniai neatitinka esamų „{ -brand-short-name }“ standartų, tad buvo išjungti. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Sužinokite apie priedų pokyčius</label>
-
+  .value = Pasenę priedai
+legacy-extensions-description = Šie priedai neatitinka esamų „{ -brand-short-name }“ standartų, tad buvo išjungti. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Sužinokite apie priedų pokyčius</label>
 private-browsing-description2 =
   „{ -brand-short-name }“ keičia priedų veikimą privačiojo naršymo languose. Visi nauji priedai, kuriuos pridėsite į
   „{ -brand-short-name }“, neveiks privačiojo naršymo languose. Nebent leisite tai per nuostatas, priedas
   neveiks naršant privačiai, ir neturės prieigos prie tokios jūsų veiklos. Šį pakeitimą atlikome
   norėdami išlaikyti jūsų privatųjį naršymą privačiu.
   <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Sužinokite, kaip tvarkyti priedų nuostatas.</label>
-
 addon-category-discover = Rekomendacijos
 addon-category-discover-title =
   .title = Rekomendacijos
-addon-category-extension = Plėtiniai
+addon-category-extension = Priedai
 addon-category-extension-title =
-  .title = Plėtiniai
+  .title = Priedai
 addon-category-theme = Grafiniai apvalkalai
 addon-category-theme-title =
   .title = Grafiniai apvalkalai
 addon-category-plugin = Papildiniai
 addon-category-plugin-title =
   .title = Papildiniai
 addon-category-dictionary = Žodynai
 addon-category-dictionary-title =
@@ -236,93 +191,80 @@ addon-install-from-file-filter-name = Ad
 addon-open-about-debugging = Derinti priedus
   .accesskey = r
 
 ## Extension shortcut management
 
 # This is displayed in the page options menu
 addon-manage-extensions-shortcuts = Tvarkyti sparčiuosius klavišus priedams
   .accesskey = s
-
 shortcuts-no-addons = Neturite jokių įjungtų priedų.
 shortcuts-no-commands = Šie priedai neturi sparčiųjų klavišų komandų:
 shortcuts-input =
   .placeholder = Surinkite klavišų kombinaciją
-
 shortcuts-browserAction2 = Aktyvuoti priemonių juostos mygtuką
 shortcuts-pageAction = Įjungti veiksmą tinklalapyje
 shortcuts-sidebarAction = Rodyti / slėpti šoninį polangį
-
 shortcuts-modifier-mac = Įtraukti Ctrl, Alt arba ⌘
 shortcuts-modifier-other = Įtraukti Ctrl arba Alt
 shortcuts-invalid = Netinkama kombinacija
 shortcuts-letter = Surinkite raidę
 shortcuts-system = Negalima naudoti „{ -brand-short-name }“ sparčiųjų klavišų
-
 # String displayed in warning label when there is a duplicate shortcut
 shortcuts-duplicate = Pasikartojantis spartusis klavišas
-
 # String displayed when a keyboard shortcut is already assigned to more than one add-on
 # Variables:
 #  $shortcut (string) - Shortcut string for the add-on
 shortcuts-duplicate-warning-message = { $shortcut } jau naudojamas kaip spartusis klavišas. Pasikartojantys spartieji klavišai gali sukelti nepageidaujamų pasekmių.
-
 # String displayed when a keyboard shortcut is already used by another add-on
 # Variables:
 #  $addon (string) - Name of the add-on
 shortcuts-exists = Jau naudoja priedas „{ $addon }“
-
 shortcuts-card-expand-button =
   { $numberToShow ->
     [one] Rodyti dar { $numberToShow }
     [few] Rodyti dar { $numberToShow }
    *[other] Rodyti dar { $numberToShow }
   }
-
 shortcuts-card-collapse-button = Rodyti mažiau
-
 header-back-button =
   .title = Eiti atgal
 
 ## Recommended add-ons page
 
 # Explanatory introduction to the list of recommended add-ons. The action word
 # ("recommends") in the final sentence is a link to external documentation.
 discopane-intro =
   Priedai ir grafiniai apvalkalai yra tarsi programos jūsų naršyklei, ir jie leidžia
   jums apsaugoti slaptažodžius, siųstis vaizdo įrašus, rasti akcijas, blokuoti
   erzinančias reklamas, keisti naršyklės išvaizdą, ir dar daugiau. Šias nedideles
   programas dažniausiai kuria trečiosios šalys. Čia pateikiame rinkinį, kurį
   „{ -brand-product-name }“ <a data-l10n-name="learn-more-trigger">rekomenduoja</a>
   išskirtiniam saugumui, našumui ir funkcionalumui.
-
 # Notice to make user aware that the recommendations are personalized.
 discopane-notice-recommendations =
   Kai kurios iš šių rekomendacijų yra pritaikytos būtent jums. Yra atsižvelgiama į kitus
   jūsų įdiegtus priedus, profilio pasirinkimus, ir naudojimo statistikas.
 discopane-notice-learn-more = Sužinoti daugiau
-
 privacy-policy = Privatumo nuostatai
-
 # Refers to the author of an add-on, shown below the name of the add-on.
 # Variables:
 #  $author (string) - The name of the add-on developer.
 created-by-author = sukūrė <a data-l10n-name="author">{ $author }</a>
 # Shows the number of daily users of the add-on.
 # Variables:
 #  $dailyUsers (number) - The number of daily users.
 user-count = Naudotojų: { $dailyUsers }
 install-extension-button = Pridėti į „{ -brand-product-name }“
 install-theme-button = Įdiegti grafinį apvalkalą
 # The label of the button that appears after installing an add-on. Upon click,
 # the detailed add-on view is opened, from where the add-on can be managed.
 manage-addon-button = Tvarkyti
 find-more-addons = Rasti daugiau priedų
 find-more-themes = Rasti daugiau apvalkalų
-
 # This is a label for the button to open the "more options" menu, it is only
 # used for screen readers.
 addon-options-button =
   .aria-label = Daugiau veiksmų
 
 ## Add-on actions
 
 report-addon-button = Pranešti
@@ -338,85 +280,71 @@ extension-enable-addon-button-label =
 preferences-addon-button =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Nuostatos
    *[other] Nuostatos
   }
 details-addon-button = Išsamiau
 release-notes-addon-button = Laidos apžvalga
 permissions-addon-button = Leidimai
-
 extension-enabled-heading = Įjungta
 extension-disabled-heading = Išjungta
-
 theme-enabled-heading = Įjungta
 theme-disabled-heading = Išjungta
 theme-monochromatic-heading = Spalvų rinkiniai
 theme-monochromatic-subheading = Ryškūs ir nauji spalvų rinkiniai iš „{ -brand-product-name }“. Pasiekiami ribotą laiką.
-
 plugin-enabled-heading = Įjungta
 plugin-disabled-heading = Išjungta
-
 dictionary-enabled-heading = Įjungta
 dictionary-disabled-heading = Išjungta
-
 locale-enabled-heading = Įjungta
 locale-disabled-heading = Išjungta
-
 sitepermission-enabled-heading = Įjungta
 sitepermission-disabled-heading = Išjungta
-
 always-activate-button = Visada aktyvinti
 never-activate-button = Niekada neaktyvinti
-
 addon-detail-author-label = Autorius
 addon-detail-version-label = Laida
 addon-detail-last-updated-label = Paskiausiai atnaujintas
 addon-detail-homepage-label = Svetainė
 addon-detail-rating-label = Įvertinimas
-
 # Message for add-ons with a staged pending update.
 install-postponed-message = Šis priedas atsinaujins, kai „{ -brand-short-name }“ bus paleista iš naujo.
 install-postponed-button = Atnaujinti dabar
-
 # The average rating that the add-on has received.
 # Variables:
 #  $rating (number) - A number between 0 and 5. The translation should show at most one digit after the comma.
 five-star-rating =
   .title = Įvertinta { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } iš 5
-
 # This string is used to show that an add-on is disabled.
 # Variables:
 #  $name (string) - The name of the add-on
 addon-name-disabled = { $name } (išjungtas)
-
 # The number of reviews that an add-on has received on AMO.
 # Variables:
 #  $numberOfReviews (number) - The number of reviews received
 addon-detail-reviews-link =
   { $numberOfReviews ->
     [one] { $numberOfReviews } atsiliepimas
     [few] { $numberOfReviews } atsiliepimai
    *[other] { $numberOfReviews } atsiliepimų
   }
 
 ## Pending uninstall message bar
 
 # Variables:
 #  $addon (string) - Name of the add-on
 pending-uninstall-description = <span data-l10n-name="addon-name">„{ $addon }“</span> buvo pašalintas.
 pending-uninstall-undo-button = Atšaukti
-
 addon-detail-updates-label = Leisti automatinius naujinimus
 addon-detail-updates-radio-default = Numatytasis
 addon-detail-updates-radio-on = Taip
 addon-detail-updates-radio-off = Ne
 addon-detail-update-check-label = Tikrinti, ar yra naujinimų
 install-update-button = Atnaujinti
-
 # This is the tooltip text for the private browsing badge in about:addons. The
 # badge is the private browsing icon included next to the extension's name.
 addon-badge-private-browsing-allowed2 =
   .title = Leidžiama privačiojo naršymo languose
   .aria-label = { addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
 addon-detail-private-browsing-help = Leidus, priedas turės priėjimą prie jūsų veiklos internete naršant privačiai. <a data-l10n-name="learn-more">Sužinokite daugiau</a>
 addon-detail-private-browsing-allow = Leisti
 addon-detail-private-browsing-disallow = Neleisti
@@ -435,66 +363,54 @@ addon-badge-line3 =
 addon-badge-verified2 =
   .title = Šis priedas buvo peržiūrėtas ir atitinka mūsų saugumo bei našumo standartus
   .aria-label = { addon-badge-verified2.title }
 
 ##
 
 available-updates-heading = Galimi naujinimai
 recent-updates-heading = Paskiausiai atnaujinti
-
 release-notes-loading = Įkeliama…
 release-notes-error = Atsiprašome, bet įkeliant laidos apžvalgą įvyko klaida.
-
 addon-permissions-empty = Šis priedas nereikalauja jokių leidimų
 addon-permissions-required = Pagrindiniam funkcionalumui reikalingi leidimai:
 addon-permissions-optional = Papildomam funkcionalumui reikalingi leidimai:
 addon-permissions-learnmore = Sužinokite apie leidimus daugiau
-
 recommended-extensions-heading = Rekomenduojami priedai
 recommended-themes-heading = Rekomenduojami grafiniai apvalkalai
-
 addon-sitepermissions-required = Suteikia šias galimybes <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
-
 # A recommendation for the Firefox Color theme shown at the bottom of the theme
 # list view. The "Firefox Color" name itself should not be translated.
 recommended-theme-1 = Jaučiatės kūrybiškai? <a data-l10n-name="link">Sukurkite savo grafinį apvalkalą su „Firefox Color“.</a>
 
 ## Page headings
 
 extension-heading = Tvarkykite savo priedus
 theme-heading = Tvarkykite savo apvalkalus
 plugin-heading = Tvarkykite savo papildinius
 dictionary-heading = Tvarkykite savo žodynus
 locale-heading = Tvarkykite savo kalbas
 updates-heading = Tvarkykite savo naujinimus
 sitepermission-heading = Tvarkykite savo svetainių leidimus
 discover-heading = Individualizuokite savo „{ -brand-short-name }“
 shortcuts-heading = Tvarkyti sparčiuosius klavišus priedams
-
 default-heading-search-label = Rasti daugiau priedų
 addons-heading-search-input =
   .placeholder = Ieškoti per addons.mozilla.org
-
 addon-page-options-button =
   .title = Visiems priedams taikomos priemonės
 
 ## Detail notifications
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the add-on.
 
 # Variables:
 #  $version (String): application version.
 details-notification-incompatible = Priedas „{ $name }“ yra nesuderinamas su „{ -brand-short-name } { $version }“.
-
 details-notification-unsigned-and-disabled = Nepavyko patikrinti „{ $name }“ suderinamumo su „{ -brand-short-name }“, tad jis buvo išjungtas.
 details-notification-unsigned-and-disabled-link = Daugiau informacijos
-
 details-notification-unsigned = Nepavyko patikrinti „{ $name }“ suderinamumo su „{ -brand-short-name }“. Elkitės atsargiai.
 details-notification-unsigned-link = Daugiau informacijos
-
 details-notification-blocked = Priedas „{ $name }“ išjungtas saugumo arba stabilumo sumetimais.
 details-notification-blocked-link = Plačiau
-
 details-notification-softblocked = Yra duomenų, jog priedas „{ $name }“ sukelia saugumo arba stabilumo problemas.
 details-notification-softblocked-link = Plačiau
-
 details-notification-gmp-pending = „{ $name }“ bus netrukus įdiegtas.