Pontoon: Update Lithuanian (lt) localization of Firefox
authorPaulius <paulius@mozilla.lt>
Sun, 07 Jun 2020 12:56:20 +0000
changeset 2705 7989f4db76d015e8feaea10b18a4044bbd6cb9c3
parent 2704 ecc1825136f0c6762aad1c6fbfd7899a701945bc
child 2706 6e5c911b64eea68090a8bffa9fb248604f319998
push id1407
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 07 Jun 2020 12:56:23 +0000
Pontoon: Update Lithuanian (lt) localization of Firefox Co-authored-by: Paulius <paulius@mozilla.lt>
browser/browser/protections.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -178,16 +178,53 @@ full-report-link = Peržiūrėti visą ataskaitą per <a data-l10n-name="monitor-inline-link">„{ -monitor-brand-name }“</a>
 # of saved logins which may have been exposed. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 password-warning =
   { $count ->
     [one] įrašytas prisijungimas galėjo patekti tarp nutekėjusių duomenų. Pasikeiskite šį slaptažodį dėl didesnio saugumo. <a data-l10n-name="lockwise-link">Peržiūrėti įrašytus prisijungimus</a>
     [few] įrašyti prisijungimai galėjo patekti tarp nutekėjusių duomenų. Pasikeiskite šiuos slaptažodžius dėl didesnio saugumo. <a data-l10n-name="lockwise-link">Peržiūrėti įrašytus prisijungimus</a>
    *[other] Įrašytų prisijungimų galėjo patekti tarp nutekėjusių duomenų. Pasikeiskite šiuos slaptažodžius dėl didesnio saugumo. <a data-l10n-name="lockwise-link">Peržiūrėti įrašytus prisijungimus</a>
   }
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of exposed passwords that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
+# to your localization, because it would result in the number showing twice.
+info-exposed-passwords-resolved =
+  { $count ->
+    [one] nepatikrintas nutekėjęs slaptažodis
+    [few] nepatikrinti nutekėję slaptažodžiai
+    *[other] nepatikrintų nutekėjusių slaptažodžių
+  }
+monitor-no-breaches-title = Geros žinios!
+monitor-no-breaches-description = Neturite jokių žinomų duomenų nutekėjimų. Jei tai pasikeis, jums pranešime.
+monitor-view-report-link = Peržiūrėti ataskaitą
+  .title = Patikrinti nutekėjimus su „{ -monitor-brand-short-name }“
+monitor-breaches-unresolved-title = Patikrinkite savo nutekėjimus
+monitor-breaches-unresolved-description = Peržiūrėję nutekėjimų informaciją ir apsaugoję savo duomenis, galite pažymėti nutekėjimus kaip patikrintus.
+monitor-manage-breaches-link = Tvarkyti nutekėjimus
+  .title = Tvarkyti nutekėjimus su „{ -monitor-brand-short-name }“
+monitor-breaches-resolved-title = Puiku! Patikrinote visus žinomus nutekėjimus.
+monitor-breaches-resolved-description = Jei jūsų el. paštas pasirodys naujuose nutekėjimuose, jums pranešime.
+# Variables:
+# $numBreachesResolved (Number) - Number of breaches marked as resolved by the user on Monitor.
+# $numBreaches (Number) - Number of breaches in which a user's data was involved, detected by Monitor.
+monitor-partial-breaches-title =
+  { $numBreaches ->
+    [one] Patikrintas { $numBreachesResolved } iš { $numBreaches } nutekėjimų
+    [few] Patikrinti { $numBreachesResolved } iš { $numBreaches } nutekėjimų
+    *[other] Patikrinta { $numBreachesResolved } iš { $numBreaches } nutekėjimų
+  }
+# Variables:
+# $percentageResolved (Number) - Percentage of breaches marked as resolved by a user on Monitor.
+monitor-partial-breaches-percentage = Užbaigta { $percentageResolved }%
+monitor-partial-breaches-motivation-title-start = Puiki pradžia!
+monitor-partial-breaches-motivation-title-middle = Tęskite toliau!
+monitor-partial-breaches-motivation-title-end = Beveik baigta! Tęskite toliau.
+monitor-partial-breaches-motivation-description = Patikrinkite savo likusius nutekėjimus su „{ -monitor-brand-short-name }“.
+monitor-resolve-breaches-link = Patikrinti nutekėjimus
+  .title = Patikrinti nutekėjimus su „{ -monitor-brand-short-name }“
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
 ## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
 ##
 ## Variables:
 ##  $count (Number) - Number of specific trackers
 ##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph
 
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -1,14 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 protections-panel-sendreportview-error = Klaida pateikiant pranešimą. Prašome pabandyti vėliau.
-
 # A link shown when ETP is disabled for a site. Opens the breakage report subview when clicked.
 protections-panel-sitefixedsendreport-label = Svetainė sutvarkyta? Praneškite
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 protections-popup-footer-protection-label-strict = Griežta
   .label = Griežta
@@ -17,40 +16,35 @@ protections-popup-footer-protection-labe
 protections-popup-footer-protection-label-standard = Įprastinė
   .label = Įprastinė
 
 ##
 
 # The text a screen reader speaks when focused on the info button.
 protections-panel-etp-more-info =
   .aria-label = Daugiau informacijos apie išplėstą apsaugą nuo stebėjimo
-
 protections-panel-etp-on-header = Išplėsta apsauga nuo stebėjimo šioje svetainėje įjungta
 protections-panel-etp-off-header = Išplėsta apsauga nuo stebėjimo šioje svetainėje išjungta
-
 # The link to be clicked to open the sub-panel view
 protections-panel-site-not-working = Neveikia svetainė?
-
 # The heading/title of the sub-panel view
 protections-panel-site-not-working-view =
   .title = Neveikia svetainė?
 
 ## The "Allowed" header also includes a "Why?" link that, when hovered, shows
 ## a tooltip explaining why these items were not blocked in the page.
 
 protections-panel-not-blocking-why-label = Kodėl?
 protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip = Šių dalykų blokavimas gali sutrikdyti elementų, esančių svetainėse, veikimą. Be stebėjimo elementų, gali neveikti kai kurie mygtukai, formos, prisijungimo laukai.
 protections-panel-not-blocking-why-etp-off-tooltip = Buvo įkelti visi šioje svetainėje esantys stebėjimo elementai, nes apsaugos yra išjungtos.
 
 ##
 
 protections-panel-no-trackers-found = Tinklalapyje nerasta „{ -brand-short-name }“ žinomų stebėjimo elementų.
-
 protections-panel-content-blocking-tracking-protection = Stebėjimui naudojamas turinys
-
 protections-panel-content-blocking-socialblock = Socialinių tinklų stebėjimo elementai
 protections-panel-content-blocking-cryptominers-label = Kriptovaliutų kasėjai
 protections-panel-content-blocking-fingerprinters-label = Skaitmeninių atspaudų stebėjimas
 
 ## In the protections panel, Content Blocking category items are in three sections:
 ##  "Blocked" for categories being blocked in the current page,
 ##  "Allowed" for categories detected but not blocked in the current page, and
 ##  "None Detected" for categories not detected in the current page.
@@ -59,44 +53,42 @@ protections-panel-content-blocking-fingerprinters-label = Skaitmeninių atspaudų stebėjimas
 protections-panel-blocking-label = Blokuojama
 protections-panel-not-blocking-label = Leidžiama
 protections-panel-not-found-label = Neaptikta jokių
 
 ##
 
 protections-panel-settings-label = Apsaugos nuostatos
 protections-panel-showreport-label = Rodyti ataskaitą
+# This should match the "appmenuitem-protection-dashboard-title" string in browser/appmenu.ftl.
+protections-panel-protectionsdashboard-label = Apsaugos skydelis
 
 ## In the Site Not Working? view, we suggest turning off protections if
 ## the user is experiencing issues with any of a variety of functionality.
 
 # The header of the list
 protections-panel-site-not-working-view-header = Išjunkite apsaugas, jeigu patiriate problemų su:
-
 # The list items, shown in a <ul>
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-login-fields = Prisijungimų laukais
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-forms = Formomis
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-payments = Mokėjimais
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-comments = Komentarais
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-videos = Vaizdo įrašais
-
 protections-panel-site-not-working-view-send-report = Siųsti pranešimą
 
 ##
 
 protections-panel-cross-site-tracking-cookies = Šie slapukai seka jus tarp skirtingų svetainių, rinkdami informaciją, ką veikiate naršydami. Jie yra valdomi trečiųjų šalių, pvz., reklamų kūrėjų arba analitikos kompanijų.
 protections-panel-cryptominers = Kriptovaliutų kasėjai naudoja jūsų kompiuterio resursus, kad iškastų skaitmeninių pinigų. Šis procesas eikvoja jūsų bateriją, lėtina kompiuterio veikimą, ir gali padidinti sąskaitą už elektrą.
 protections-panel-fingerprinters = Skaitmeninių atspaudų stebėjimo metu surenkama informacija apie jūsų naršyklės ir kompiuterio parametrus, kad būtų sudarytas jūsų profilis. Jį turint, jus galima sekti tarp skirtingų svetainių.
 protections-panel-tracking-content = Svetainės gali įkelti išorines reklamas, vaizdo įrašus, ir kitą turinį su stebimo kodu. Tokio turinio blokavimas gali leisti gerčiau įkelti svetaines, tačiau kartu gali neveikti dalis mygtukų, formų, prisijungimo laukų.
 protections-panel-social-media-trackers = Socialiniai tinklai deda stebėjimo elementus kitose svetainėse, kad galėtų sekti ką veikiate, matote, žiūrite naršydami. Tai leidžia kompanijoms sužinoti apie jus žymiai daugiau, negu dalinatės savo socialinių tinklų profiliuose.
-
 protections-panel-content-blocking-manage-settings =
   .label = Tvarkyti apsaugos nuostatas
   .accesskey = T
-
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view =
   .title = Pranešti apie neveikiančią svetainę
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description = Stebėjimo elementų blokavimas gali sutrikdyti kai kurių svetainių veikimą. Pranešdami apie problemas, padėsite tobulinti „{ -brand-short-name }“. Išsiuntus šį pranešimą, „Mozillai“ bus perduotas svetainės adresas bei informacija apie jūsų naršyklės nuostatas. <label data-l10n-name="learn-more">Sužinoti daugiau</label>
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-url = URL
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-url-label =
   .aria-label = URL
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-comments = Neprivaloma: aprašykite problemą
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-comments-label =