Sync with current status of en-US strings.
authorRimas Kudelis <rq@akl.lt>
Sun, 10 Aug 2008 17:03:50 +0300
changeset 4 3d0b931cf1f5b3899ba92e49db4762564350613f
parent 3 bd135ba7ea1ca8e1da79dd448d61ffdeecf576d2
child 5 72a828c139c9322b1cc84c398a0e56f4f0d2b14c
push id4
push userrq@akl.lt
push dateSun, 10 Aug 2008 14:04:48 +0000
Sync with current status of en-US strings.
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/applications.dtd
browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/xbl.properties
dom/chrome/security/caps.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
toolkit/chrome/global/mozilla.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -117,17 +117,17 @@ tabs.openWarningPromptMeBranded=Įspėti prieš atveriant daugelį kortelių, kurios gali sulėtinti „%S“ darbą
 
 status_foldercount=%S objektas(-ai)
 
 SelectImport=Importuoti adresų failą
 EnterExport=Eksportuoti adresų failą      
 
 saveSearch.title=Radinių įrašymas
 saveSearch.inputLabel=Pavadinimas:
-saveSearch.defaultText=Nauja užklausa
+saveSearch.inputDefaultText=Nauja paieška
 
 detailsPane.noItems=Nėra objektų
 detailsPane.oneItem=Vienas objektas
 detailsPane.multipleItems=%S objektai(-ų)
 
 smartBookmarksFolderTitle=Adresų filtrai
 mostVisitedTitle=Lankomiausi
 recentlyBookmarkedTitle=Paskiausiai įtraukti į adresyną
--- a/browser/chrome/browser/preferences/applications.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/applications.dtd
@@ -34,13 +34,9 @@
 <!ENTITY typeColumn.accesskey  "t">
 
 <!ENTITY actionColumn2.label   "Veiksmas">
 <!ENTITY actionColumn2.accesskey "V">
 
 <!ENTITY focusSearch1.key    "f">
 <!ENTITY focusSearch2.key    "k">
 
-<!ENTITY filter.label      "Ieškoti:">
-<!ENTITY filter.accesskey    "I">
-
-<!ENTITY clear.label       "Išvalyti">
-<!ENTITY clear.accesskey     "v">
+<!ENTITY filter.emptytext    "Ieškoti">
--- a/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
@@ -42,18 +42,16 @@
 
 <!ENTITY safeb.palm.accept.label "Išeiti">
 <!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Atverti pradžios tinklalapį">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.label "Nepaisyti šio įspėjimo">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Užverti įspėjimą">
 <!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Tai tikroji svetainė…">
 <!ENTITY safeb.palm.report.label "Kodėl ši svetainė užblokuota?">
 
-<!ENTITY safeb.urlbaricon.tooltip "Lankyti šį tinklalapį gali būti pavojinga; spustelėkite, jei norite gauti daugiau informacijos.">
-
 <!ENTITY safeb.blocked.malware.title "Svetainė laikoma kenkėjiška!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.malware.shortDesc "Yra pranešta, jog ši svetainė (<span id='malware_sitename'/>) yra kenkėjiška, tad ji užblokuota, remiantis naršyklės saugumo nuostatomis.">
 <!ENTITY safeb.blocked.malware.longDesc "<p>Kenkėjiškos svetainės siekia įdiegti programas, vagiančias asmeninius duomenis, naudojančias kompiuterį kitų atakoms ir kenkiančias pačiai sistemai.</p><p>Kai kurios kenkėjiškos svetainės tyčia platina tokias programas, tačiau didžioji dalis tai daro dėl kažkieno nesankcionuoto įsikišimo į svetainę be jos savininkų žinios.</p>">
 
 <!ENTITY safeb.blocked.phishing.title "Svetainė laikoma apgaulinga!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.phishing.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="phishing_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.phishing.shortDesc "Yra pranešta, jog ši svetainė (<span id='phishing_sitename'/>) yra apgaulinga, tad ji užblokuota, remiantis naršyklės saugumo nuostatomis.">
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -124,8 +124,13 @@ PEParseDeclarationDeclExpected=Turėtų būti aprašas, bet yra „%1$S“.
 PEEndOfDeclEOF=aprašo pabaiga
 PEImportantEOF=svarbus (important)
 PEExpectedImportant=Turėtų būti „important“, bet yra „%1$S“.
 PEBadDeclEnd=Turėtų būti „;“ aprašo pabaigai pažymėti, bet yra „%1$S“.
 PEBadDeclOrRuleEnd2=Turėtų būti „;“ arba „}“ aprašo pabaigai pažymėti, bet yra „%1$S“.
 PEInaccessibleProperty2=Bandoma nustatyti reikšmę nepasiekiamai savybei.
 PECommentEOF=komentaro pabaiga
 SEUnterminatedString=Rasta neužbaigta eilutė „%1$S“.
+PEMQExpectedExpressionStart=Medijos užklausos išraiškos pradžioje turėtų būti „(“, bet yra „%1$S“.
+PEMQExpressionEOF=medijos užklausos išraiškos turinys
+PEMQExpectedFeatureName=Turėtų būti medijos savybės pavadinimas, bet yra „%1$S“.
+PEMQExpectedFeatureNameEnd=Po medijos savybės pavadinimo turėtų būti „:“ arba „)“, bet yra „%1$S“.
+PEMQExpectedFeatureValue=Rasta netinkama medijos savybės reikšmė.
--- a/dom/chrome/layout/xbl.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xbl.properties
@@ -38,9 +38,9 @@
 UnexpectedElement=Neatpažintas elementas <%1$S>.
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key="%S" modifiers="%S"
 GTK2Conflict=Klaviatūros įvykis neprieinamas, naudojant GTK2: key="%S" modifiers="%S"
 WinConflict=Klaviatūros įvykis neprieinamas su kai kuriais klaviatūros išdėstymais: key="%S" modifiers="%S"
 TooDeepBindingRecursion=XBL susietis „%S“ jau naudojama per didelio kiekio tėvinių elementų; ji nebebus taikoma, siekiant išvengti begalinės rekursijos.
 CircularExtendsBinding=XBL susieties „%S“ išplėtimas, naudojant „%S“ reikštų jos išplėtimą pačia savimi
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
 CommandNotInChrome=Gairės „<handler command="…">“ negalima naudoti už sąsajos aprašo („chrome“) ribų.
-
+InvalidExtendsBinding=„%S“ išplėtimas negalimas. Gairių vardų apskritai neplėskite.
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -40,20 +40,24 @@
 Yes = Leisti
 No = Neleisti
 Titleline = Interneto saugumas
 CheckMessage = Įsiminti šį pasirinkimą
 EnableCapabilityQuery = Scenarijus iš „%S“ prašo ypatingų teisių, kurias priimti yra NESAUGU Jūsų kompiuteriui ir jame laikomiems duomenims:\n\n%S\n\nTurėtumėte jas suteikti tik tuo atveju, jei pasitikite šiuo šaltiniu ir Jums tai patogu.
 EnableCapabilityDenied = Atmestos šios scenarijaus iš „%S“ teisės: %S.
 CheckLoadURIError = Saugumo klaida. „%S“ turinys negali būti įkeltas arba susietas su „%S“.
 CheckSameOriginError = Saugumo klaida. „%S“ negali įkelti duomenų iš „%S“.
-GetPropertyDenied = Nepavyko gauti savybės %S.%S
-SetPropertyDenied = Nepavyko pakeisti savybės %S.%S
-CallMethodDenied = Nepavyko iškviesti metodo %S.%S
-CreateWrapperDenied = Nepavyko sukurti klasės %S objekto „wrapper“
+GetPropertyDeniedOrigins = <%1$S> nepavyko gauti <%4$S> savybės %2$S.%3$S.
+SetPropertyDeniedOrigins = <%1$S> nepavyko pakeisti <%4$S> savybės %2$S.%3$S.
+CallMethodDeniedOrigins = <%1$S> nepavyko iškviesti <%4$S> metodo %2$S.%3$S.
+GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = <%1$S> nepavyko gauti savybės %2$S.%3$S
+SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = <%1$S> nepavyko pakeisti savybės %2$S.%3$S
+CallMethodDeniedOriginsOnlySubject = <%1$S> nepavyko iškviesti metodo %2$S.%3$S
+CreateWrapperDenied = Nepavyko sukurti „wrapper“ klasės %S objekto „wrapper“
+CreateWrapperDeniedForOrigin = <%2$S> nepavyko sukurti klasės %1$S objekto „wrapper“
 ExtensionCapability = Nežinoma: %S
 ProtocolFlagError = Dėmesio: „%S“ protokolo valdyklė neinformuoja apie savo saugumo nuostatas. Nors kol kas įkėlimas tokiu protokolu leidžiamas, toks veikimas nenaudotinas. Daugiau informacijos rasite nsIProtocolHandler.idl dokumentacijoje.
 ##
 # The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
 #
 capdesc.UniversalBrowserRead = skaityti asmeninius duomenis iš bet kurios svetainės ar lango
 capdesc.UniversalBrowserWrite = modifikuoti bet kurį atvertą langą
 capdesc.UniversalXPConnect = vykdyti ir diegti programinę įrangą į Jūsų kompiuterį
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -85,18 +85,16 @@ VerifyObjSign=Pasirašantysis
 VerifyUserImport=Naudotojo importo liudijimas
 VerifyCAVerifier=Liudijimų įstaigos tikrintuvas
 VerifyStatusResponder=Būsenos atsakiklio liudijimas
 VerifyAnyCA=Bet kuri liudijimų įstaiga
 HighGrade=2048 (aukšto lygio)
 MediumGrade=1024 (vidutinio lygio)
 # LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
 nick_template=„%1$s“ „%2$s“ identifikatorius
-# LOCALIZATION NOTE (nick_template_with_num): NOT_USED_STRING 
-nick_template_with_num=„%1$s“ „%2$s“ identifikatorius nr. %3$d
 #These are the strings set for the ASN1 objects in a certificate.
 CertDumpCertificate=Liudijimas
 CertDumpVersion=Versija
 CertDumpVersion1=V. 1
 CertDumpVersion2=V. 2
 CertDumpVersion3=V. 3
 CertDumpSerialNo=Numeris
 CertDumpOID=Objekto vardas
@@ -126,16 +124,17 @@ CertDumpValidity=Galiojimas
 CertDumpNotBefore=Ne anksčiau
 CertDumpNotAfter=Ne vėliau
 CertDumpSPKI=Informacija apie subjekto viešąjį raktą
 CertDumpSPKIAlg=Viešojo rakto algoritmas
 CertDumpAlgID=Algoritmo vardas
 CertDumpParams=Algoritmo parametrai
 CertDumpRSAEncr=PKCS Nr. 1 RSA šifravimas
 CertDumpRSATemplate=Modulis (%S b):\n%S\nEksponentė (%S b):\n%S
+CertDumpECTemplate=Rakto ilgis: %S b\nBazinio taško eilės ilgis: %S b\nVišoji reikšmė:\n%S
 CertDumpIssuerUniqueID=Išdavėjo unikalus identifikatorius
 CertDumpSubjPubKey=Viešasis raktas
 CertDumpSubjectUniqueID=Subjekto unikalus identifikatorius
 CertDumpExtensions=Papildomi
 CertDumpCertType=„Netscape“ liudijimo tipas
 CertDumpNSCertExtBaseUrl=„Netscape“ liudijimų papildymų bazės URL
 CertDumpNSCertExtRevocationUrl=„Netscape“ atšauktų liudijimų URL
 CertDumpNSCertExtCARevocationUrl=„Netscape“ liudijimų įstaigų atšauktų liudijimų URL
--- a/toolkit/chrome/global/mozilla.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/mozilla.dtd
@@ -1,8 +1,11 @@
+<!ENTITY mozilla.title
+'The Book of Mozilla, 11:9'>
+
 <!ENTITY mozilla.quote
 'Mammon slept. And the <em>beast reborn</em> spread over the earth and its numbers
 grew legion. And they proclaimed the times and <em>sacrificed</em> crops unto the
 fire, with the <em>cunning of foxes</em>. And they built a new world in their own
 image as promised by the <em><a href="http://www.mozilla.org/about/mozilla-manifesto.html">
 sacred words</a></em>, and <em><a href="http://wiki.mozilla.org/About:mozilla">spoke
 </a></em> of the beast with their children. Mammon awoke, and lo! it was
 <em>naught</em> but a follower.'>
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
@@ -66,14 +66,15 @@ file names and tall enough to hint that 
 
 <!ENTITY cmd.close.commandKey       "w">
 <!ENTITY cmd.close2.commandKey      "j">
 <!ENTITY cmd.close2Unix.commandKey    "y">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Išvalyti sąrašą">
 <!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Iš sąrašo pašalinami užbaigtų, atsisakytų ir nepavykusių atsiuntimų aprašai">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "v">
 <!ENTITY cmd.find.commandKey       "f">
+<!ENTITY cmd.search.commandKey      "k">
 
 <!ENTITY closeWhenDone.label       "Atsiuntus užverti šį langą">
 <!ENTITY closeWhenDone.tooltip      "Atsiuntus visus failus užverti atsiuntimų langą">
 
 <!ENTITY showFolder.label         "Rodyti šį aplanką">
 <!ENTITY searchBox.label         "Ieškoti…">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
@@ -28,12 +28,12 @@
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- extracted from institems.xul -->
 
 <!ENTITY dialog.title      "Programinės įrangos diegimas">
 <!ENTITY dialog.style      "width: 45em">
-<!ENTITY warningMain.label    "Diekite tik iš patikimų šaltinių gaunamus priedus.">
+<!ENTITY warningPrimary.label  "Diekite tik iš patikimų šaltinių gaunamus priedus.">
 <!ENTITY warningSecondary.label "Kenkėjiškos programos gali pažeisti jūsų kompiuterį arba privatumą.">
 
 <!ENTITY from.label       "iš:">
--- a/toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
+++ b/toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
@@ -1,85 +1,55 @@
 # This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
+# LOCALIZATION NOTE (isRTL):
+# Leave this entry empty unless your language requires right-to-left layout,
+# for example like Arabic, Hebrew, Persian. If your language needs RTL, please
+# use the untranslated English word "yes" as value
+isRTL=
 CrashReporterTitle=Strigčių pranešiklis
 # LOCALIZATION NOTE (CrashReporterVendorTitle): %s is replaced with the vendor name. (i.e. "Mozilla")
 CrashReporterVendorTitle=„%s“ strigčių pranešiklis
 # LOCALIZATION NOTE (CrashReporterErrorText): %s is replaced with another string containing detailed information.
-#CrashReporterErrorText=The application had problem and crashed.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a report for this crash.\n\nDetails: %s
 CrashReporterErrorText=Programa susidūrė su problema ir užstrigo.\n\nDeja, strigčių pranešikliui nepavyko išsiųsti pranešimo apie šią strigtį.\n\nPlačiau: %s
 # LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The first %s is replaced with the product name (i.e. "Firefox"), the second is replaced with another string containing detailed information. These two substitutions can not be reordered!
-#CrashReporterProductErrorText2=%s had a problem and crashed.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
 CrashReporterProductErrorText2=Programa „%s“ susidūrė su problema ir užstrigo.\n\nDeja, strigčių pranešikliui nepavyko išsiųsti pranešimo apie šią strigtį.\n\nPlačiau: %s
-#CrashReporterSorry=We're Sorry
 CrashReporterSorry=Atsiprašome
 # LOCALIZATION NOTE (CrashReporterDescriptionText2): The %s is replaced with the product name.
-#CrashReporterDescriptionText2=%s had a problem and crashed.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
 CrashReporterDescriptionText2=Programa „%s“ susidūrė su problema ir užstrigo.\n\nJei norite padėti aptikti ir pašalinti šią problemą, galite išsiųsti strigties pranešimą.
-#CrashReporterDefault=This application is run after a crash to report the problem to the application vendor. It should not be run directly.
 CrashReporterDefault=Ši programa paleidžiama po strigties, kad praneštų apie problemą programos autoriams. Ji neturėtų būti paleidžiama tiesiogiai.
-#Details=Details…
 Details=Plačiau…
-#ViewReportTitle=Report Contents
 ViewReportTitle=Strigties pranešimo turinys
-#CommentGrayText=Add a comment. Note: Comments are publicly visible
 CommentGrayText=Pridėti komentarą. Pastaba: komentarai bus matomi viešai.
-#ExtraReportInfo=This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.
 ExtraReportInfo=Šiame pranešime taip pat yra techninių duomenų apie programos būseną jos užstrigimo metu.
 # LOCALIZATION NOTE (CheckSendReport): The %s is replaced with the vendor name.
-#CheckSendReport=Tell %s about this crash so they can fix it
 CheckSendReport=Pranešti autoriams (%s) apie šią strigtį
-#CheckIncludeURL=Include the address of the page I was on
 CheckIncludeURL=Įtraukti į pranešimą tinklalapio, kuriame lankiausi, adresą
-#CheckSendEmail=Email me when more information is available
 CheckSendEmail=Pranešti man el. paštu, kai bus žinoma daugiau informacijos
-#EmailGrayText=Enter your email address here
 EmailGrayText=Čia įveskite savo el. pašto adresą
-#ReportPreSubmit2=Your crash report will be submitted before you quit or restart.
 ReportPreSubmit2=Šis strigties pranešimas bus išsiųstas prieš baigiant programos darbą ar paleidžiant ją iš naujo.
-#ReportDuringSubmit2=Submitting your report…
 ReportDuringSubmit2=Išsiunčiamas strigties pranešimas…
-#ReportSubmitSuccess=Report submitted successfully!
 ReportSubmitSuccess=Strigties pranešimas sėkmingai išsiųstas!
-#ReportSubmitFailed=There was a problem submitting your report.
 ReportSubmitFailed=Strigties pranešimo išsiųsti nepavyko
-#ReportResubmit=Resending reports that previously failed to send…
 ReportResubmit=Pakartotinai siunčiami pranešimai, kurių nepavyko išsiųsti anksčiau…
 # LOCALIZATION NOTE (Quit2): The %s is replaced with the product name.
-#Quit2=Quit %s
 Quit2=Baigti „%s“ darbą
 # LOCALIZATION NOTE (Restart): The %s is replaced with the product name.
-#Restart=Restart %s
 Restart=Paleisti „%s“ iš naujo
-#Ok=OK
 Ok=Gerai
-#Close=Close
 Close=Užverti
 
 # LOCALIZATION NOTE (CrashID): The %s is replaced with the Crash ID from the server, which is a string like abc12345-6789-0abc-def1-23456abcdef1
-#CrashID=Crash ID: %s
 CrashID=Strigties pranešimo ID: %s
 # LOCALIZATION NOTE (CrashDetailsURL): The %s is replaced with a URL that the user can visit to view the crash details.
-#CrashDetailsURL=You can view details of this crash at %s
 CrashDetailsURL=Išsamesnę informaciją apie šią strigtį rasite adresu %s
-#ErrorBadArguments=The application passed an invalid argument.
 ErrorBadArguments=Programa perdavė netinkamą parametrą.
-#ErrorExtraFileExists=The application didn't leave an application data file.
 ErrorExtraFileExists=Programa nepaliko savo duomenų failo.
-#ErrorExtraFileRead=Couldn't read the application data file.
 ErrorExtraFileRead=Nepavyko skaityti programos duomenų failo.
-#ErrorExtraFileMove=Couldn't move application data file.
 ErrorExtraFileMove=Nepavyko perkelti programos duomenų failo.
-#ErrorDumpFileExists=The application did not leave a crash dump file.
 ErrorDumpFileExists=Programa nepaliko strigties išklotinės failo.
-#ErrorDumpFileMove=Couldn't move crash dump.
 ErrorDumpFileMove=Nepavyko perkelti strigties išklotinės failo.
-#ErrorNoProductName=The application did not identify itself.
 ErrorNoProductName=Programa neprisistatė.
-#ErrorNoServerURL=The application did not specify a crash reporting server.
 ErrorNoServerURL=Programa nenurodė strigčių pranešimų serverio.
-#ErrorNoSettingsPath=Couldn't find the crash reporter's settings.
 ErrorNoSettingsPath=Nepavyko rasti strigčių pranešiklio nuostatų.
-#ErrorCreateDumpDir=Couldn't create pending dump directory.
 ErrorCreateDumpDir=Nepavyko sukurti aplanko, į kurį bus ratomas strigties išklotinės failas.
 # LOCALIZATION NOTE (ErrorEndOfLife): The %s is replaced with the product name.
-#ErrorEndOfLife=The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
 ErrorEndOfLife=Šiai „%s“ laidai techninis palaikymas nebeteikiamas. Šios programos laidos strigčių pranešimai nebepriimami. Prašome atnaujinti programą iki palaikomos laidos.