Pontoon: Update Lithuanian (lt) localization of Firefox
authorPaulius <paulius@mozilla.lt>
Sun, 26 Jun 2022 15:06:16 +0000
changeset 3168 37fc8582da0875d1a3a48af72567a2301620d5cd
parent 3167 bf20b2b3edff01ebb200cd4eac0ae4a07b551d35
child 3169 8c190e1e129a79989c61eae23df62326be4fa8dc
push id1798
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 26 Jun 2022 15:06:19 +0000
Pontoon: Update Lithuanian (lt) localization of Firefox Co-authored-by: Paulius <paulius@mozilla.lt>
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/pdfviewer/viewer.properties
dom/chrome/accessibility/unix/accessible.properties
dom/chrome/accessibility/win/accessible.properties
netwerk/necko.properties
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -108,13 +108,15 @@ policy-SanitizeOnShutdown2 = Išvalyti navigacijos duomenis išjungimo metu.
 policy-SearchBar = Parinkti numatytąją paieškos lauko vietą. Naudotojui vis tiek leidžiama ją keisti.
 policy-SearchEngines = Konfigūruoti ieškyklių nuostatas. Ši strategija galima tik prailginto palaikymo laidos (ESR) versijoje.
 policy-SearchSuggestEnabled = Įjungti arba išjungti paieškos žodžių siūlymus.
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Diegti PKCS #11 modulius.
 policy-ShowHomeButton = Rodyti pradžios mygtuką priemonių juostoje.
 policy-SSLVersionMax = Nustatyti didžiausią SSL versiją.
 policy-SSLVersionMin = Nustatyti mažiausią SSL versiją.
+policy-StartDownloadsInTempDirectory = Priversti atsiuntimus pradėti laikiname vietiniame aplanke, o ne numatytame atsiuntimų aplanke.
 policy-SupportMenu = Pridėti specialų pagalbos meniu elementą į žinyno meniu.
 policy-UserMessaging = Nerodyti naudotojui tam tikrų pranešimų.
+policy-UseSystemPrintDialog = Spausdinti naudojant sistemos dialogą…
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Blokuoti svetainių lankymą. Paskaitykite dokumentaciją dėl informacijos apie formatą.
 policy-Windows10SSO = Leisti bendrinį „Windows“ prisijungimą, skirtą „Microsoft“, darbo, ir mokyklos paskyroms.
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -165,16 +165,17 @@ thumb_page_canvas={{page}} puslapio miniatiūra
 find_input.title=Rasti
 find_input.placeholder=Rasti dokumente…
 find_previous.title=Ieškoti ankstesnio frazės egzemplioriaus
 find_previous_label=Ankstesnis
 find_next.title=Ieškoti tolesnio frazės egzemplioriaus
 find_next_label=Tolesnis
 find_highlight=Viską paryškinti
 find_match_case_label=Skirti didžiąsias ir mažąsias raides
+find_match_diacritics_label=Skirti diakritinius ženklus
 find_entire_word_label=Ištisi žodžiai
 find_reached_top=Pasiekus dokumento pradžią, paieška pratęsta nuo pabaigos
 find_reached_bottom=Pasiekus dokumento pabaigą, paieška pratęsta nuo pradžios
 # LOCALIZATION NOTE (find_match_count): The supported plural forms are
 # [one|two|few|many|other], with [other] as the default value.
 # "{{current}}" and "{{total}}" will be replaced by a number representing the
 # index of the currently active find result, respectively a number representing
 # the total number of matches in the document.
@@ -243,8 +244,18 @@ text_annotation_type.alt=[„{{type}}“ tipo anotacija]
 password_label=Įveskite slaptažodį šiam PDF failui atverti.
 password_invalid=Slaptažodis neteisingas. Bandykite dar kartą.
 password_ok=Gerai
 password_cancel=Atsisakyti
 
 printing_not_supported=Dėmesio! Spausdinimas šioje naršyklėje nėra pilnai realizuotas.
 printing_not_ready=Dėmesio! PDF failas dar nėra pilnai įkeltas spausdinimui.
 web_fonts_disabled=Saityno šriftai išjungti – PDF faile esančių šriftų naudoti negalima.
+
+# Editor
+editor_none.title=Išjungti komentarų redagavimą
+editor_none_label=Išjungti redagavimą
+editor_free_text.title=Pridėti „FreeText“ komentarą
+editor_free_text_label=„FreeText“ komentaras
+editor_ink.title=Pridėti laisvo stiliaus komentarą
+editor_ink_label=Laisvo stiliaus komentaras
+
+freetext_default_content=Įveskite tekstą…
--- a/dom/chrome/accessibility/unix/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/unix/accessible.properties
@@ -10,8 +10,12 @@ select =    Išrinkti
 open  =    Atverti
 close  =    Užverti
 switch =    Perjungti
 click  =    Spustelėti
 collapse=    Suskleisti
 expand =    Išskleisti
 activate=    Aktyvinti
 cycle  =    Keisti būseną
+# An action provided to accessibility clients such as screen readers to allow
+# them to click an element when the click will be handled by a container
+# (ancestor) element. This is not normally reported to users.
+click ancestor = Spustelėti konteinerį
--- a/dom/chrome/accessibility/win/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/win/accessible.properties
@@ -10,8 +10,12 @@ select =    Išrinkti
 open  =    Atverti
 close  =    Užverti
 switch =    Perjungti
 click  =    Spustelėti
 collapse=    Suskleisti
 expand =    Išskleisti
 activate=    Aktyvinti
 cycle  =    Keisti būseną
+# An action provided to accessibility clients such as screen readers to allow
+# them to click an element when the click will be handled by a container
+# (ancestor) element. This is not normally reported to users.
+click ancestor = Spustelėti konteinerį
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -45,18 +45,18 @@ CookiePartitionedForeign2=„%1$S“ gavo išskaidytą slapuką arba saugyklos priėjimą, nes jis buvo įkeltas trečiosios šalies kontekste, o dinaminis būsenos skaidymas yra įjungtas.
 CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI=Saugyklų prieiga suteikta serveriui „%2$S“ per „%1$S“.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginByHeuristic=Saugyklų prieiga automatiškai suteikta serveriui „%2$S“ per „%1$S“.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForFpiByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForFpiByHeuristic=Priėjimas prie saugyklos automatiškai suteiktas „First-Party“ izoliacijai „%2$S“, esančiai „%1$S“.
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite=None" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecure2=Slapukas „%1$S“ buvo atmestas, nes turi atributą „SameSite=None“, tačiau neturi atributo „secure“.
-# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "SameSite=None" and "secure".
-CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2=Slapukas „%1$S“ netrukus bus atmetamas, nes turi atributą „SameSite“ su reikšme „None“ arba kita negalima reikšme, tačiau neturi atributo „secure“. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite %2$S
+# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta3): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "SameSite=None" and "secure".
+CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta3=Slapukas „%1$S“ netrukus bus atmetamas, nes turi atributą „SameSite“ su reikšme „None“, tačiau neturi atributo „secure“. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax".
 CookieLaxForced2=Slapuko „%1$S“ atributo „SameSite“ reikšmė nustatyta į „Lax“, nes jis neturi šio atributo, o „SameSite=Lax“ yra numatytoji jo reikšmė.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax", "SameSite=None".
 CookieLaxForcedForBeta2=Slapukas „%1$S“ neturi tinkamos atributo „SameSite“ reikšmės. Netrukus slapukai be „SameSite“ atributo, arba su netinkama reikšme, bus laikomi „Lax“. Tai reiškia, kad tokie slapukai nebus persiunčiami trečiųjų šalių kontekstuose. Jei jūsų programai reikia, kad šie slapukai egzistuotų tokiuose kontekstuose, prašome jiems pridėti atributą „SameSite=None“. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(CookieSameSiteValueInvalid2): %1$S is cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax", "Strict" and "None"
 CookieSameSiteValueInvalid2=Netinkama atributo „SameSite“ reikšmė slapukui „%1$S“. Galimos reikšmės: „Lax“, „Strict“, „None“.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookieOversize=Slapukas „%1$S“ yra negalimas, nes jo dydis per didelis. Didžiausias dydis yra %2$S B.
@@ -80,10 +80,13 @@ CookieRejectedSecureButNonHttps=Slapukas „%1$S“ atmestas dėl draudimo ne HTTPS slapukus pažymėti „secure“.
 CookieRejectedThirdParty=Slapukas „%1$S“ atmestas dėl trečiosios šalies kilmės.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedNonsecureOverSecure): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedNonsecureOverSecure=Slapukas „%1$S“ atmestas dėl jau egzistuojančio „secure“ slapuko.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedExpired): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedExpired=Slapukas „%1$S“ atmestas dėl pasibaigusio galiojimo laiko.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedForNonSameSiteness): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedForNonSameSiteness=Slapukas „%1$S“ atmestas dėl buvimo tarp svetainių veikiančiame kontekste, ir jo „SameSite“ yra „Lax“ arba „Strict“.
 
+# LOCALIZATION NOTE (CookieBlockedCrossSiteRedirect): %1$S is the cookie name. Do not translate "SameSite", "Lax" or "Strict".
+CookieBlockedCrossSiteRedirect=Slapukas „%1$S“ su atributo „SameSite“ reikšme „Lax“ arba „Strict“ buvo praleistas dėl peradresavimo tarp svetainių.
+
 # LOCALIZATION NOTE (APIDeprecationWarning): %1$S is the deprecated API; %2$S is the API function that should be used.
 APIDeprecationWarning=Dėmesio: „%1$S“ yra nenaudotinas, naudokite „%2$S“