suite/chrome/common/safeBrowsing.dtd
author Paulius <paulius@mozilla.lt>
Thu, 28 May 2020 08:20:43 +0200
changeset 2674 b5b7e69db73675987e33365f25c767d19b88b6ee
parent 1616 737d417252c14c2a0056c199014892d4e5df22ce
permissions -rw-r--r--
Bug 1609556 - Migrate toolbar-context-menu to Fluent, part 3.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY safeb.palm.accept.label "Išeiti">
<!ENTITY safeb.palm.decline.label "Nepaisyti šio įspėjimo">


<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Tinklalapis laikomas kenkėjišku!">
<!-- Localization note (safeb.blocked.malwarePage.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag.  It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Yra pranešta, jog šis tinklalapis (<span id='malware_sitename'/>) yra kenkėjiškas, tad jis užblokuotas, remiantis naršyklės saugumo nuostatomis.">
<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Kenkėjiškais tinklalapiais siekiama įdiegti programas, vagiančias asmeninius duomenis, naudojančias kompiuterį kitų atakoms ir kenkiančias pačiai sistemai.</p><p>Kai kuriuose tinklalapiuose tai daroma tyčia, tačiau dažniausiai tai – nesankcionuoto įsikišimo į tinklalapį be jo savininkų žinios pasėkmė.</p>">

<!-- Localization note (safeb.blocked.unwantedPage.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="unwanted_sitename"/> tag.  It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->


<!-- Localization note (safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2) - Please don't translate the contents of the <span id="phishing_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->

<!-- Localization note (reportDeceptiveSite, notADeceptiveSite) - The two button strings will never be shown at the same time, so it's okay for them to have the same access key. -->