suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
author Paulius <paulius@mozilla.lt>
Wed, 26 Jan 2022 18:32:03 +0000
changeset 3140 8899012a5deae631071e7c6c97d6f30db8e8b739
parent 1616 737d417252c14c2a0056c199014892d4e5df22ce
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Lithuanian (lt) localization of Firefox Co-authored-by: Paulius <paulius@mozilla.lt>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY dataman.windowTitle "Duomenų tvarkytuvė">


<!ENTITY select.all.label "Visų tipų duomenys">
<!ENTITY select.cookies.label "Tik slapukai">
<!ENTITY select.permissions.label "Tik leidimai">
<!ENTITY select.preferences.label "Tik nuostatos">
<!ENTITY select.passwords.label "Tik slaptažodžiai">
<!ENTITY select.storage.label "Tik saugykla">

<!ENTITY domain.search.placeholder "Ieškoti srities">


<!ENTITY domain.tree.domain.label "Sritis">

<!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.label "Užmiršti apie šią sritį">
<!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.accesskey "U">
<!ENTITY domain.ctx.forgetglobal.label "Užmiršti globalius duomenis">
<!ENTITY domain.ctx.forgetglobal.accesskey "U">


<!ENTITY tab.cookies.label "Slapukai">
<!ENTITY tab.permissions.label "Leidimai">
<!ENTITY tab.preferences.label "Nuostatos">
<!ENTITY tab.passwords.label "Slaptažodžiai">
<!ENTITY tab.storage.label "Saugykla">
<!ENTITY tab.formdata.label "Formų duomenys">
<!ENTITY tab.forget.label "Užmiršimas">
<!-- cookies -->

<!ENTITY cookies.description "Šioje vardų srityje esančios svetainės turi jūsų kompiuteryje įrašiusios šiuos slapukus:">

<!ENTITY cookies.tree.name.label "Slapuko vardas">


<!ENTITY cookies.infobox.label "Informacija apie pažymėtą slapuką">

<!ENTITY cookies.info.value.label "Kita informacija:">
<!ENTITY cookies.info.host.label "Pagrindinis kompiuteris:">
<!ENTITY cookies.info.domain.label "Sritis:">
<!ENTITY cookies.info.path.label "Kelias:">
<!ENTITY cookies.info.sendtype.label "Serverio saugumas:">
<!ENTITY cookies.info.expires.label "Galioja iki:"><!ENTITY cookies.blockOnRemove.label "Pašalinus slapukus, uždrausti juos įrašiusioms svetainėms įrašyti naujus slapukus">
<!ENTITY cookies.blockOnRemove.accesskey "d">
<!-- permissions -->


<!ENTITY perm.Allow "Leisti">
<!ENTITY perm.AllowSameDomain "Leisti vienoje srityje">

<!ENTITY perm.Block "Neleisti"><!-- preferences -->

<!ENTITY prefs.description "Turinio nuostatos įgalina „&brandShortName;“ įsiminti kai kuriuos atskirose svetainėse taikytinus parametrus (mastelį ir pan.)">

<!ENTITY prefs.tree.name.label "Nuostata">
<!ENTITY prefs.tree.value.label "Reikšmė">


<!-- passwords -->

<!ENTITY pwd.description "Kompiuteryje yra įrašyti šios srities svetainių šie slaptažodžiai:">

<!ENTITY pwd.tree.username.label "Naudotojo vardas">
<!ENTITY pwd.tree.password.label "Slaptažodis">


<!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.label "Kopijuoti slaptažodį">
<!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.accesskey "K">
<!-- storage -->

<!ENTITY storage.description "Kompiuteryje yra laikomos šios srities svetainių šios saugyklos:">

<!ENTITY storage.tree.type.label "Tipas">
<!ENTITY storage.tree.size.label "Dydis">


<!-- form data -->

<!ENTITY fdata.search.placeholder "Ieškoti formos lauko reikšmės">

<!ENTITY fdata.tree.fieldname.label "Lauko vardas">
<!ENTITY fdata.tree.value.label "Reikšmė">
<!ENTITY fdata.tree.usecount.label "Naudota kartų">
<!ENTITY fdata.tree.firstused.label "Pirmąkart naudota">
<!ENTITY fdata.tree.lastused.label "Paskutinįkart naudota">


<!-- forget -->

<!ENTITY forget.cookies.label "slapukus">
<!ENTITY forget.cookies.accesskey "s">
<!ENTITY forget.permissions.label "leidimus">
<!ENTITY forget.permissions.accesskey "d">
<!ENTITY forget.preferences.label "turinio nuostatas">
<!ENTITY forget.preferences.accesskey "n">
<!ENTITY forget.passwords.label "slaptažodžius">
<!ENTITY forget.passwords.accesskey "o">
<!ENTITY forget.storage.label "saugyklas">
<!ENTITY forget.storage.accesskey "a">
<!ENTITY forget.formdata.label "formų duomenis">
<!ENTITY forget.formdata.accesskey "m">

<!ENTITY forget.button.label "Užmiršti šiuos duomenis">
<!ENTITY forget.button.accesskey "U">