suite/chrome/browser/navigatorOverlay.dtd
author Paulius <paulius@mozilla.lt>
Thu, 28 May 2020 08:20:43 +0200
changeset 2674 b5b7e69db73675987e33365f25c767d19b88b6ee
parent 1616 737d417252c14c2a0056c199014892d4e5df22ce
permissions -rw-r--r--
Bug 1609556 - Migrate toolbar-context-menu to Fluent, part 3.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
<!-- File Menu -->

<!ENTITY tabCmd.label "Naršyklės kortelė">
<!ENTITY tabCmd.accesskey "o">

<!ENTITY openCmd.label "Atverti tinklavietę…">
<!ENTITY openCmd.accesskey "v">

<!ENTITY openFileCmd.label "Atverti failą…">
<!ENTITY openFileCmd.accesskey "A">


<!ENTITY closeOtherTabs.label "Užverti kitas korteles">
<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "k">

<!ENTITY uploadFile.label "Išsiųsti failą…">
<!ENTITY uploadFile.accesskey "I">

<!ENTITY printSetupCmd.label "Puslapio nuostatos…">
<!ENTITY printSetupCmd.accesskey "P">
<!-- Edit Menu -->

<!ENTITY findOnCmd.label "Ieškoti šiame tinklalapyje…">
<!-- View Menu -->

<!ENTITY toolbarsCmd.label "Priemonių juostos">
<!ENTITY toolbarsCmd.accesskey "o">
<!ENTITY tabbarCmd.label "Kortelių juosta">
<!ENTITY tabbarCmd.accesskey "K">
<!ENTITY taskbarCmd.label "Būsenos juosta">
<!ENTITY taskbarCmd.accesskey "B">
<!ENTITY componentbarCmd.label "Darbų mygtukų juosta">
<!ENTITY componentbarCmd.accesskey "D">

<!ENTITY fullScreenCmd.label "Visas ekranas">
<!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "V">

<!ENTITY useStyleSheetMenu.label "Tinklalapio stilius">
<!ENTITY useStyleSheetMenu.accesskey "s">
<!ENTITY useStyleSheetNone.label "Nėra">
<!ENTITY useStyleSheetNone.accesskey "N">
<!ENTITY useStyleSheetPersistentOnly.label "Pagrindinis tinklalapio stilius">
<!ENTITY useStyleSheetPersistentOnly.accesskey "P">
<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label "Pakeisti puslapio kryptį">
<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey "P">
<!ENTITY pageSourceCmd.label "Pirminis tekstas">
<!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "t">

<!ENTITY pageInfoCmd.label "Informacija apie tinklalapį">
<!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">

<!-- Go Menu -->

<!ENTITY goMenu.label "Eiti">
<!ENTITY goMenu.accesskey "E">
<!ENTITY goHomeCmd.label "Į pradžios tinklalapį">
<!ENTITY goHomeCmd.accesskey "r">
<!ENTITY historyCmd.label "Į žurnalą">
<!ENTITY historyCmd.accesskey "ž">

<!ENTITY recentTabs.label "Paskiausiai užvertos kortelės">
<!ENTITY recentTabs.accesskey "P">

<!ENTITY recentWindows.label "Paskiausiai užverti langai">
<!ENTITY recentWindows.accesskey "l">

<!ENTITY historyRestoreLastSession.label "Atkurti paskiausiąjį seansą">
<!ENTITY historyRestoreLastSession.accesskey "A">
<!ENTITY syncTabsMenu.label "Kortelės iš kitų kompiuterių">
<!ENTITY syncTabsMenu.accesskey "k">
<!-- Bookmarks Menu -->

<!ENTITY bookmarksMenu.label "Adresynas">
<!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "A">
<!ENTITY addCurPageCmd.label "Įrašyti į adresyną">
<!ENTITY addCurPageCmd.accesskey "r">
<!ENTITY addCurPageAsCmd.label "Įrašyti į adresyną kaip…">
<!ENTITY addCurPageAsCmd.accesskey "a">

<!ENTITY addCurTabsAsCmd.label "Įrašyti į adresyną šią kortelių grupę…">
<!ENTITY addCurTabsAsCmd.accesskey "k">
<!ENTITY manBookmarksCmd.label "Tvarkyti adresyną…">
<!ENTITY manBookmarksCmd.accesskey "T">

<!-- Tools Menu -->

<!ENTITY searchInternetCmd.label "Paieška internete">
<!ENTITY searchInternetCmd.accesskey "n">

<!ENTITY translateMenu.label "Išversti tinklalapį">
<!ENTITY translateMenu.accesskey "v">

<!ENTITY cookieMessageTitle.label "Pakeisti slapukų leidimai">
<!ENTITY cookieDisplayCookiesCmd.label "Tvarkyti įrašytus slapukus">
<!ENTITY cookieDisplayCookiesCmd.accesskey "T">
<!ENTITY cookieAllowCookiesCmd.label "Priimti šios svetainės slapukus">
<!ENTITY cookieAllowCookiesCmd.accesskey "P">
<!ENTITY cookieAllowCookiesMsg.label "Bus leidžiama atsiųsti slapukus iš šios svetainės.">
<!ENTITY cookieAllowSessionCookiesCmd.label "Priimti šios svetainės slapukus vienam seansui">
<!ENTITY cookieAllowSessionCookiesCmd.accesskey "r">
<!ENTITY cookieAllowSessionCookiesMsg.label "Šiai svetainei bus leidžiama įrašyti slapukus tik vienam (esamam) seansui.">
<!ENTITY cookieCookiesDefaultCmd.label "Naudoti numatytuosius slapukų leidimus">
<!ENTITY cookieCookiesDefaultCmd.accesskey "N">
<!ENTITY cookieCookiesDefaultMsg.label "Šios svetainės slapukų priėmimo arba atmetimo taisyklės bus imamos iš numatytųjų nuostatų.">
<!ENTITY cookieBlockCookiesCmd.label "Nepriimti šios svetainės slapukų">
<!ENTITY cookieBlockCookiesCmd.accesskey "N">
<!ENTITY cookieBlockCookiesMsg.label "Šios svetainės slapukai bus atmetami.">

<!ENTITY cookieImageMessageTitle.label "Pakeisti paveikslų atsiuntimo leidimai">
<!ENTITY cookieDisplayImagesCmd.label "Tvarkyti leidimus atsiųsti paveikslus">
<!ENTITY cookieDisplayImagesCmd.accesskey "T">
<!ENTITY cookieAllowImagesCmd.label "Leisti atsiųsti šios svetainės paveikslus">
<!ENTITY cookieAllowImagesCmd.accesskey "L">
<!ENTITY cookieAllowImagesMsg.label "Bus atsiunčiami visi svetainės paveikslai.">
<!ENTITY cookieImagesDefaultCmd.label "Naudoti numatytuosius paveikslų leidimus">
<!ENTITY cookieImagesDefaultCmd.accesskey "m">
<!ENTITY cookieImagesDefaultMsg.label "Šios svetainės paveikslai bus atsiunčiami taip, kaip nurodyta numatytosiose nuostatose.">
<!ENTITY cookieBlockImagesCmd.label "Nesiųsti šios svetainės paveikslų">
<!ENTITY cookieBlockImagesCmd.accesskey "N">
<!ENTITY cookieBlockImagesMsg.label "Šios svetainės paveikslai nebus atsiunčiami.">

<!ENTITY popupAllowCmd.label "Leisti šios svetainės iškylančiuosius langus">
<!ENTITY popupAllowCmd.accesskey "L"><!ENTITY popupsManage.label "Tvarkyti iškylančiųjų langų leidimus">
<!ENTITY popupsManage.accesskey "š">

<!ENTITY cookieCookieManager.label "Slapukų tvarkytuvė">
<!ENTITY cookieCookieManager.accesskey "S">
<!ENTITY cookieImageManager.label "Paveikslų tvarkytuvė">
<!ENTITY cookieImageManager.accesskey "P">
<!ENTITY popupsManager.label "Iškylančiųjų langų tvarkytuvė">
<!ENTITY popupsManager.accesskey "š">

<!ENTITY clearPrivateDataCmd.label "Pašalinti privačius duomenis…">
<!ENTITY clearPrivateDataCmd.accesskey "š">