mail/chrome/overrides/netError.dtd
author lt team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:lt>
Wed, 17 Aug 2022 14:21:30 +0200
changeset 3176 08897caa462b6ef3165235b84e7e9fda74880917
parent 2486 842fde5c93b0970bfd9bda98d6581cf5b926404d
permissions -rw-r--r--
Bug 1771126 - Migrate resetProfileProgress strings from DTD to FTL, part 1

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Nepavyko įkelti tinklalapio">
<!ENTITY retry.label "Bandyti dar kartą">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Nepavyko užmegzti ryšio">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Prieiga prie šio adreso apribota">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Nerastas serveris">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<ul> <li>Patikrinkite, ar rinkdami adresą nepadarėte klaidų, pavyzdžiui, <strong>ww</strong>.example.com vietoje <strong>www</strong>.example.com</li> <li>Jei nepavyksta įkelti ir kitų tinklalapių, patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu.</li> <li>Jei jūsų kompiuteris ar tinklas apsaugotas užkarda arba jungiamasi per įgaliotąjį serverį, įsitikinkite, jog programai „&brandShortName;“ leidžiama pasiekti saityną.</li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Nerastas failas">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Patikrinkite, ar failo varde nėra rinkimo klaidų, pvz., didžiosios raidės pakeistos mažosiomis.</li> <li>Patikrinkite, ar failas nebuvo perkeltas, pervardytas ar pašalintas.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Prieiga prie failo negalima">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Failas galėjo būti pašalintas, perkeltas arba prieigą prie jo riboja leidimai.</li> </ul>">

<!ENTITY generic.title "Klaida">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Programai „&brandShortName;“ nepavyko įkelti šio tinklalapio dėl nežinomos priežasties.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Neteisingas adresas">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> <li>Saityno adresai paprastai turi tokį pavidalą: <strong>http://www.example.com/</strong></li> <li>Įsitikinkite, kad vartojate tinkamą adreso komponentų skirtuką (t. y. dešininį brūkšnį <strong>/</strong>).</li> </ul>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Ryšys buvo nutrauktas">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "Dokumento galiojimas baigėsi">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Prašomo dokumento programos podėlyje nėra.</p><ul><li>Saugumo sumetimais „&brandShortName;“ jautrių dokumentų automatiškai iš naujo neatsiunčia.</li><li>Jeigu norite dokumentą iš svetainės atsiųsti iš naujo, spustelėkite „Bandyti dar kartą“.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Dirbama neprisijungus prie tinklo">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Spustelėkite „Bandyti dar kartą“, kad būtų prisijungta prie tinklo ir pabandyta įkelti tinklalapį iš naujo.</li> </ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Kodavimo klaida">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Prašome pranešti svetainės savininkams apie šią problemą.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Nesaugus failo tipas">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Prašome pranešti svetainės savininkams apie šią problemą.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Ryšys nutrūko">
<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Baigėsi prisijungimui skirtas laikas">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Neatpažintas adresas">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Gali būti, kad šiam adresui atverti reikia įdiegti papildomą programinę įrangą.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Įgaliotasis serveris atmeta ryšį">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Patikrinkite, ar programoje nurodytos teisingos įgaliotojo serverio nuostatos.</li> <li>Jei norite sužinoti, ar įgaliotasis serveris veikia korektiškai, kreipkitės į sistemos administratorių.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Nerastas įgaliotasis serveris">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Patikrinkite, ar programoje nurodytos teisingos įgaliotojo serverio nuostatos.</li> <li>Patikrinkite, ar yra ryšys tarp jūsų kompiuterio ir tinklo.</li> <li>Jei jūsų kompiuteris ar tinklas apsaugotas užkarda arba jungiamasi per įgaliotąjį serverį, tai įsitikinkite, kad programai „&brandShortName;“ leidžiama pasiekti saityną.</li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Neteisingas tinklalapio peradresavimas">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Ši klaida galėjo įvykti dėl to, kad programa nepriima svetainės slapukų.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Netikėtas serverio atsakas">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Įsitikinkite, kad į jūsų sistemą yra įdiegta asmeninio saugumo tvarkytuvė.</li> <li>Ši klaida galėjo įvykti dėl nestandartinės serverio konfigūracijos.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Saugaus ryšio užmegzti nepavyko">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Tinklalapis, kurį bandote atverti, negali būti parodytas, nes nepavyko patikrinti gautų duomenų autentiškumo.</li> <li>Prašom pranešti apie šią problemą svetainės savininkams.</li> </ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Saugaus ryšio užmegzti nepavyko">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Ši problema gali kilti dėl blogai parinktų serverio nuostatų arba dėl bandymo apsimesti kitu serveriu.</li> <li>Jei prie šio serverio sėkmingai jungėtės anksčiau, šis nesklandumas gali būti laikinas. Bandykite prisijungti vėliau.</li> </ul>">

<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Ši svetainė laikinai nepasiekiama arba yra per daug apkrauta. Šiek tiek palaukite ir bandykite prisijungti iš naujo.</li> <li>Jei nepavyksta įkelti ir kitų tinklalapių, patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu.</li> <li>Jei jūsų kompiuteris ar tinklas apsaugotas užkarda arba jungiamasi per įgaliotąjį serverį, įsitikinkite, jog programai „&brandShortName;“ leidžiama pasiekti saityną.</li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Užblokuota dėl saugumo politikos">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>„&brandShortName;“ neleido įkelti šio tinklalapio, nes jo saugumo politika neleidžia jo turinio įterpti nurodytuoju būdu.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Užblokuota pagal „X-Frame-Options“ politiką">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>„&brandShortName;“ neleido įkelti šio tinklalapio šiame kontekste, nes jo „X-Frame-Options“ politika to neleidžia.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Klaida: duomenys pažeisti">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Tinklalapio, kurį bandote atverti, parodyti negalima, nes perduodant duomenis įvyko klaida.</p><ul><li>Siūlome susisiekti su svetainės savininkais ar valdytojais ir pranešti jiems apie šią problemą.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Galite sukurti išimtį…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Išeiti">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Sukurti išimtį…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
functionality specific to thunderbird. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Išimties kurti neturėtumėte, jei naudojatės interneto ryšiu, kuriuo nepasitikite pilnai, arba jei anksčiau nematėte įspėjimo apie šį serverį.</p>  <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">

<!ENTITY remoteXUL.title "XUL iš tinklo">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Siūlome susisiekti su svetainės savininkais ar valdytojais ir pranešti jiems apie šią problemą.</li></ul></p>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Jūsų ryšys nėra saugus">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> naudoja saugumo technologiją, kuri yra pasenusi ir pažeidžiama. Prisijungę piktavaliai lengvai galėtų pamatyti informaciją, kuri jums atrodo saugi. Aplankykite šį tinklapį tik tada, kai jo administratorius pašalins saugumo spragas.</p><p>Klaidos kodas: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Užblokuotas puslapis">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Tinklo protokolo klaida">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Tinklalapis, kurį bandote atverti, negali būti įkeltas dėl tinklo protokole aptiktos klaidos.</p><ul><li>Susisiekite su svetainės prižiūrėtojais ir praneškite apie šią problemą.</li></ul>">