mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
author Paulius <paulius@mozilla.lt>
Sun, 26 Jun 2022 15:06:16 +0000
changeset 3168 37fc8582da0875d1a3a48af72567a2301620d5cd
parent 2744 77a8aa7d879a67173072ef85bcc3b41536379c2b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Lithuanian (lt) localization of Firefox Co-authored-by: Paulius <paulius@mozilla.lt>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY messageStorage.label "Laiškų saugojimas">
<!ENTITY securitySettings.label "Saugumo nuostatos">
<!ENTITY serverSettings.label "Serverio nuostatos">
<!ENTITY serverType.label "Serverio tipas:">
<!ENTITY serverName.label "Serverio vardas:">
<!ENTITY serverName.accesskey "d">
<!ENTITY userName.label "Abonento vardas:">
<!ENTITY userName.accesskey "A">
<!ENTITY port.label "Prievadas:">
<!ENTITY port.accesskey "v">
<!ENTITY serverPortDefault.label "Numatytasis:">
<!-- LOCALIZATION NOTE (biffStart.label) : translate below 2 line with grammar dependency
    For example, in Japanese cases:
        biffStart.label "every"
        biffEnd.label  "minutes for new messages Check"
-->
<!ENTITY biffStart.label "Tikrinti paštą kas">
<!ENTITY biffStart.accesskey "T">
<!ENTITY biffEnd.label "min.">
<!ENTITY useIdleNotifications.label "Leisti serveriui siųsti informacinius pranešimus apie naujų laiškų gavimą.">
<!ENTITY useIdleNotifications.accesskey "w">
<!ENTITY connectionSecurity.label "Saugusis ryšys:">
<!ENTITY connectionSecurity.accesskey "S">
<!ENTITY connectionSecurityType-0.label "nenaudoti">
<!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS (jei įmanoma)">
<!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
<!ENTITY authMethod.label "Tapatumo tikrinimo metodas:">
<!ENTITY authMethod.accesskey "i">
<!ENTITY leaveOnServer.label "Palikti laiškų kopijas serveryje">
<!ENTITY leaveOnServer.accesskey "l">
<!ENTITY headersOnly.label "Atsiųsti tik laiškų antraštes">
<!ENTITY headersOnly.accesskey "A">
<!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "ne daugiau kaip">
<!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "d">
<!ENTITY daysEnd.label "dienas(-ų)">
<!ENTITY deleteOnServer2.label "kol jie nėra pašalinti iš disko">
<!ENTITY deleteOnServer2.accesskey "k">
<!ENTITY downloadOnBiff.label "Jei patikrinus paštą rasta laiškų, tai juos atsiųsti">
<!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "J">
<!ENTITY deleteMessagePrefix.label "Šalintiną laišką:">
<!ENTITY modelMoveToTrash.label "Perkelti į šį katalogą:">
<!ENTITY modelMoveToTrash.accesskey "š">
<!ENTITY modelMarkDeleted.label "pažymėti kaip pašalintą">
<!ENTITY modelMarkDeleted.accesskey "ž">
<!ENTITY modelDeleteImmediately.label "sunaikinti">
<!ENTITY modelDeleteImmediately.accesskey "n">
<!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
<!ENTITY expungeOnExit.label "Baigus darbą su pašto programa, sunaikinti pašalintus laiškus">
<!ENTITY expungeOnExit.accesskey "B">
<!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Baigus darbą su pašto programa, išvalyti šiukšlinę">
<!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "B">
<!ENTITY loginAtStartup.label "Paleidus pašto programą, patikrinti, ar yra naujų laiškų">
<!ENTITY loginAtStartup.accesskey "P">
<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency
  maxMessengerStart.label will be followed by maxMessagesEnd.label with the number
  of messages between them
-->
<!ENTITY maxMessagesStart.label "Paklausti prieš atsiunčiant daugiau kaip">
<!ENTITY maxMessagesStart.accesskey "k">
<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesEnd.label) : see note for maxMessagesStart.label -->
<!ENTITY maxMessagesEnd.label "laiškų">
<!ENTITY alwaysAuthenticate.label "Nurodyti serveriui, kad jis patikrintų abonento vardą ir slaptažodį">
<!ENTITY alwaysAuthenticate.accesskey "N">
<!ENTITY newsrcFilePath1.label "„News.rc“ failas:">
<!ENTITY newsrcPicker1.label "Parinkite „News.rc“ failą">
<!ENTITY abbreviate.label "Naujienų grupių vardus pašto aplankų polangyje rodyti:">
<!ENTITY abbreviateOn.label "pilnus (pvz., „netscape.public.mozilla.mail-news“)">
<!ENTITY abbreviateOff.label "sutrumpintus (pvz., „n.p.m.mail-news“)">
<!ENTITY advancedButton.label "Papildomai…">
<!ENTITY advancedButton.accesskey "P">
<!ENTITY serverDefaultCharset2.label "Numatytoji teksto koduotė:">
<!ENTITY localPath1.label "Vietinis aplankas">
<!ENTITY localFolderPicker.label "Vietinio aplanko parinkimas">
<!ENTITY browseFolder.label "Parinkti…">
<!ENTITY browseFolder.accesskey "r">
<!ENTITY browseNewsrc.label "Parinkti…">
<!ENTITY browseNewsrc.accesskey "n">

<!ENTITY accountTitle.label "Paskyros nuostatos">
<!ENTITY accountSettingsDesc.label "Tai – speciali paskyra. Su ja nesusieti jokie tapatybės (asmeniniai) duomenys.">
<!ENTITY storeType.label "Laiškų saugojimo būdas">
<!ENTITY storeType.accesskey "b">
<!ENTITY mboxStore2.label "Atskiras failas kiekvienam aplankui („mbox“)">
<!ENTITY maildirStore.label "Atskiras failas kiekvienam laiškui („Maildir“)">