dom/chrome/netError.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:50:14 +0200
changeset 3156 619fb680ef6e660747047c7c8e019001270bd4a2
parent 3155 90abbf402c5de978faebffc148bfd913a6ac3c2b
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY loadError.label "Nepavyko įkelti tinklalapio">
<!ENTITY retry.label "Bandyti dar kartą">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Nepavyko užmegzti ryšio">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Naršyklei nepavyko prisijungti prie svetainės (net jeigu ji ir yra).</p><ul><li>Svetainė gali būti laikinai nepasiekiama. Prašome bandyti vėliau.</li><li>Jei negalite prisijungti ir prie kitų svetainių, tai patikrinkite jūsų kompiuterio ryšį su tinklu.</li><li>Jei jūsų kompiuteris ar tinklas apsaugotas užkarda arba jungiamasi per įgaliotąjį serverį, tai nesėkmingo bandymo prisijungti priežastis galėjo būti neteisingos įgaliotojo serverio nuostatos.</li></ul>">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Saugumo tikslais apribota prieiga prie šio adreso">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Adrese, prie kurio bandoma prisijungti, nurodytas numeris prievado (pvz., <q>mozilla.org:80</q> – „mozilla.org“ prievadui Nr. 80 nurodyti), paprastai naudojamo ne naršymui saityne, o <em>kitiems</em> tikslams. Jūsų saugumui užtikrinti naršyklė atmetė bandymą prisijunti prie šio adreso.</p>">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Nerastas serveris">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Nepavyko rasti serverio, kuris atitiktų surinktą adresą.</p><ul><li>Gali būti, kad neteisingai surinkote adresą (pvz., vietoje adreso <q><strong>www</strong>.pavyzdys.lt</q> parašėte <q><strong>ww</strong>.pavyzdys.lt</q>).</li><li>Gali būti, kad tokios svetainės nėra arba baigėsi jūsų registracijos svetainėje laikas.</li><li>Jei nepavyksta įkelti ir kitų tinklalapių, tai patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu ir sričių vardų serverio (DNS) nuostatas.</li><li>Jei jūsų kompiuteris ar tinklas apsaugotas užkarda arba jungiamasi per įgaliotąjį serverį, tai įsitikinkite, kad parinktos teisingos įgaliotojo serverio nuostatos.</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Nerastas failas">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Patikrinkite, ar failas nebuvo perkeltas, pervardytas ar pašalintas.</li><li>Patikrinkite, ar failo varde nėra rinkimo klaidų, pvz., didžiosios raidės pakeistos mažosiomis.</li><li>Patikrinkite ar turite leidimą šį failą atverti.</li></ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Priėjimas prie failo uždraustas">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Jis galėjo būti pašalintas, perkeltas arba priėjimą riboja failo leidimai.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Nepavyko atlikti užklausos">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Naršyklei nepavyko įkelti šio tinklalapio dėl nežinomos priežasties.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Neteisingas adresas">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Neteisingas adreso (URL) formatas. Prašom patikrinti adresą adreso lauke ir bandyti dar kartą.</p>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Nutrauktas duomenų persiuntimas">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Naršyklei pavyko užmegzti ryšį, tačiau ryšys buvo nutrauktas persiunčiant duomenis. Prašom bandyti vėliau.</p><ul><li>Jei nepavyksta įkelti ir kitų tinklalapių, tai patikrinkite jūsų kompiuterio ryšį su tinklu.</li><li>Jei nesklandumo pašalinti nepavyksta, tai prašom kreiptis į tinklo administratorių ar interneto paslaugų teikėją.</li></ul>">

<!ENTITY notCached.title "Dokumento galiojimas baigėsi">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Prašomo dokumento „Firefox“ podėlyje nėra.</p><ul><li>Saugumo sumetimais „Firefox“ jautrių dokumentų automatiškai iš naujo neatsiunčia.</li><li>Jeigu norite dokumentą iš svetainės atsiųsti iš naujo, spustelėkite „Bandyti dar kartą“.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Dirbama neprisijungus prie tinklo">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Naršyklė yra atjungta nuo tinklo ir negali užmegzti ryšio su užklaustu objektu.</p><ul><li>Patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie veikiančio tinklo.</li><li>Spustelėkite „Bandyti dar kartą“, kad būtų prisijungta prie tinklo ir pabandyta įkelti tinklalapį iš naujo.</li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Kodavimo klaida">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Tinklalapis, kurį bandote atverti, negali būti parodytas, nes naudoja nežinomą arba nepalaikomą suspaudimo būdą.</p><ul><li>Prašome pranešti apie tai svetainės savininkams.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Nesaugus failo tipas">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Prašome pranešti apie tai svetainės savininkams.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Ryšys nutrauktas">
<!ENTITY netReset.longDesc "<p>Bandant prisijungti ryšys buvo nutrauktas. Prašom bandyti vėliau.</p>">

<!ENTITY netTimeout.title "Baigėsi prisijungimui skirtas laikas">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Naršyklės prisijungimų prie svetainės limitas baigėsi. </p><ul><li>Ryšio su svetaine užmezgimą galėjo apsunkinti didelis prisijungimų prie svetainės skaičius arba laikini nesklandumai. Prašom bandyti vėliau.</li><li>Jei nepavyksta įkelti ir kitų tinklalapių, tai patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu.</li><li>Jei jūsų kompiuteris ar tinklas apsaugotas užkarda arba jungiamasi per įgaliotąjį serverį, tai įsitikinkite, kad nurodytos teisingos įgaliotojo serverio nuostatos.</li><li>Jei nesklandumo pašalinti nepavyksta, tai prašom kreiptis į tinklo administratorių ar interneto paslaugų teikėją.</li></ul>">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Nežinomas protokolas">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>URL adrese nurodytas protokolas (pvz., <q>wxyz://</q>), nežinomas naršyklei. Naršyklė neatpažįsta protokolo, todėl įkėlimas nutrauktas.</p><ul><li>Jei bandote prisijungti prie įvairialypės terpės išteklių, tai prašom patikrinti, ar nėra specialių prisijungimo prie šių išteklių reikalavimų.</li><li>Kai kuriems protokolams atverti, į naršyklę reikia įdiegti specialių papildinių.</li></ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Įgaliotasis serveris atmetė ryšį">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Naršyklės nuostatose nurodytas įgaliotasis serveris, bet jis atmetė ryšį.</p><ul><li>Prašom patikrinti, ar teisingos įgaliotojo serverio nuostatos, ir bandyti vėl.</li><li>Prašom patikrinti, ar įgaliotasis serveris leidžia prisijungti prie interneto iš jūsų tinklo.</li><li>Jei nesklandumo pašalinti nepavyksta, tai prašom kreiptis į tinklo administratorių ar interneto paslaugų teikėją.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Nerastas įgaliotasis serveris">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Naršyklės nuostatose nurodytas įgaliotasis serveris, tačiau jo nepavyko rasti.</p><ul><li>Prašom patikrinti, ar teisingos įgaliotojo serverio nuostatos, ir bandyti vėl.</li><li>Prašom patikrinti, ar kompiuteris yra prijungtas prie veikiančio tinklo.</li><li>Jei nesklandumo pašalinti nepavyksta, tai prašom kreiptis į tinklo administratorių ar interneto paslaugų teikėją.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Ciklinis peradresavimas">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Naršyklė nutraukė ryšį, kadangi svetainė cikliškai peradresuoja užklausas sau pačiai.</p><ul><li>Ši klaida galėjo įvykti dėl to, kad naršyklė nepriima svetainės slapukų.</li><li><em>Pastaba.</em> Jei leidus priimti svetainės slapukus nesklandumas išlieka, tai jo priežastis gali būti ne jūsų kompiuteryje, o serverio sąrankoje.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Neteisingas atsakas">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Svetainė netikėtu būdu atsakė į tinklo užklausą. Naršyklė negali tęsti darbo.</p>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Saugaus ryšio užmegzti nepavyko">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Tinklalapis, kurį bandote atverti, negali būti parodytas, nes nepavyko patikrinti gautų duomenų autentiškumo.</p><ul><li>Prašom pranešti apie šią problemą svetainės savininkams.</li></ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Saugaus ryšio užmegzti nepavyko">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Ši problema gali kilti dėl blogai parinktų serverio nuostatų arba dėl bandymo apsimesti kitu serveriu.</li> <li>Jei prie šio serverio sėkmingai jungtėtės anksčiau, šis nesklandumas gali būti laikinas. Bandykite prisijungti vėliau.</li> </ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Arba galite sukurti išimtį…">
<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Išimties kurti neturėtumėte, jei naudojatės interneto ryšiu, kuriuo nepasitikite pilnai, arba jei anksčiau nematėte įspėjimo apie šį serverį.</p>  <p>Jei vis tiek norite sukurti išimtį šiai svetainei, tai galite padaryti papildomose šifravimo nuostatose.</p>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Užblokuota dėl saugumo politikos">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Tinklalapis neįkeltas, nes jo saugumo politika neleidžia jo turinio įterpti nurodytuoju būdu.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Užblokuota dėl „X-Frame-Options“ politikos">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Naršyklė neleido įkelti šio tinklalapio šiame kontekste, nes jo „X-Frame-Options“ politika to neleidžia.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Klaida: duomenys pažeisti">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Tinklalapio, kurį bandote atverti, parodyti negalima, nes perduodant duomenis įvyko klaida.</p><ul><li>Siūlome susisiekti su svetainės savininkais ar valdytojais ir pranešti jiems apie šią problemą.</li></ul>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Jūsų ryšys nėra saugus">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> naudoja saugumo technologiją, kuri yra pasenusi ir pažeidžiama. Piktavalis lengvai galėtų pamatyti informaciją, kuri jums atrodė saugi. Kol svetainės administratorius jos nesutvarkys, negalėsite į šią svetainę užeiti.</p><p>Klaidos kodas: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Uždraustas puslapis">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Tinklo protokolo klaida">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Tinklalapis, kurį bandote atverti, negali būti įkeltas dėl tinklo protokole aptiktos klaidos.</p><ul><li>Susisiekite su svetainės prižiūrėtojais ir praneškite apie šią problemą.</li></ul>">