dom/chrome/layout/css.properties
author lt team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:lt>
Tue, 15 Sep 2020 07:06:57 +0200
changeset 2786 752c199a2cc30606f72646fa5dda243c48816819
parent 2744 77a8aa7d879a67173072ef85bcc3b41536379c2b
permissions -rw-r--r--
Bug 863474 - Migrate search prompts to fluent, part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=Stilių rinkinys %1$S neįkeltas, nes jo MIME tipas („%2$S“) yra ne „text/css“.
MimeNotCssWarn=Stilių rinkinys %1$S buvo įkeltas kaip CSS nors jo MIME tipas („%2$S“) yra ne „text/css“.

PEDeclDropped=Nėra aprašo.
PEDeclSkipped=Pereita prie tolesnio aprašo.
PEUnknownProperty=Savybė „%1$S“ nėra žinoma.
PEValueParsingError=Klaida analizuojant „%1$S“ reikšmę.
PEUnknownAtRule=Neatpažinta @-taisyklė arba klaida analizuojant @-taisyklę „%1$S“.
PEMQUnexpectedOperator=Netikėtas operatorius medijų sąraše.
PEMQUnexpectedToken=Netikėta leksema „%1$S“ medijų sąraše.
PEAtNSUnexpected=Netikėta „@namespace“ leksema: „%1$S“.
PEKeyframeBadName=Turėtų būti „@keyframes“ taisyklės pavadinimas – identifikatorius.
PEBadSelectorRSIgnored=Taisyklių rinkinys ignoruojamas dėl netinkamo selektoriaus.
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Animacijos kadrų aprašas ignoruojamas dėl netinkamo selektoriaus.
PESelectorGroupNoSelector=Turėtų būti selektorius.
PESelectorGroupExtraCombinator=Perteklinis kombinatorius.
PEClassSelNotIdent=Turėtų būti klasės selektoriaus vardas, bet yra „%1$S“.
PETypeSelNotType=Turėtų būti elemento vardas arba „*“, bet yra „%1$S“.
PEUnknownNamespacePrefix=Neatpažintas vardų srities prefiksas „%1$S“.
PEAttributeNameExpected=Turėtų būti požymio vardo identifikatorius, bet yra „%1$S“.
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Turėtų būti požymio vardas ar vardų sritis, bet yra „%1$S“.
PEAttSelNoBar=Turėtų būti „|“, bet yra „%1$S“.
PEAttSelUnexpected=Netikėta požymio selektoriaus leksema: „%1$S“.
PEAttSelBadValue=Turėtų būti vardas ar eilutės reikšmė požymio selektoriuje, bet yra „%1$S“.
PEPseudoSelBadName=Turėtų būti pseudoklasės ar pseudoelemento vardas, bet yra „%1$S“.
PEPseudoSelEndOrUserActionPC=Po pseudoelemento turėtų būti selektoriaus pabaiga arba naudotojo veiksmo pseudoklasė, bet yra „%1$S“.
PEPseudoSelUnknown=Nežinoma pseudoklasė ar pseudoelementas „%1$S“.
PENegationBadArg=Inversinėje pseudoklasėje „%1$S“ trūksta argumento.
PEPseudoClassArgNotIdent=Turėtų būti pseudoklasės parametro vardas, bet yra „%1$S“.
PEColorNotColor=Turėtų būti nurodyta spalva, bet yra „%1$S“.
PEParseDeclarationDeclExpected=Turėtų būti aprašas, bet yra „%1$S“.
PEUnknownFontDesc=Nežinomas aprašas „%1$S“ „@font-face“ taisyklėje.
PEMQExpectedFeatureName=Turėtų būti medijos savybės pavadinimas, bet yra „%1$S“.
PEMQNoMinMaxWithoutValue=Medijos savybėms su min- ir max- prefiksais privaloma nurodyti reikšmę.
PEMQExpectedFeatureValue=Rasta netinkama medijos savybės reikšmė.
PEExpectedNoneOrURL=Turėtų būti „none“ arba URL adresas, bet yra „%1$S“.
PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction=Turėtų būti „none“, URL adresas arba filtro funkcija, bet yra „%1$S“.

PEDisallowedImportRule=Kol kas „@import“ taisyklės nėra galimos konstruotuose stilių aprašuose.

TooLargeDashedRadius=Rėmelio spindulys yra per didelis „dashed“ stiliui (riba yra 100000 taškų). Atvaizduojamas kaip vientisas.
TooLargeDottedRadius=Rėmelio spindulys yra per didelis „dotted“ stiliui (riba yra 100000 taškų). Atvaizduojamas kaip vientisas.