dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Paulius <paulius@mozilla.lt>
Mon, 19 Dec 2022 17:55:03 +0100
changeset 3253 abf94de780d0eb0bd8c195751cfffb8e476dc14f
parent 3215 fe735cd5937dd2679e91fb53bf836545e98747b0
permissions -rw-r--r--
Bug 1805319 - Fix typo in webrtc indicator message id, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Roles
menubar    =    meniu juosta
scrollbar   =    slankjuostė
grip      =    dydžio keitimo rankenėlė
alert     =    pranešimas
menupopup   =    meniu grupė
document    =    dokumentas
pane      =    polangis
dialog     =    dialogo langas
separator   =    skyriklis
toolbar    =    priemonių juosta
statusbar   =    būsenos juosta
table     =    lentelė
columnheader  =    stulpelio antraštė
rowheader   =    eilutės antraštė
column     =    stulpelis
row      =    eilutė
cell      =    langelis
link      =    saitas
list      =    sąrašas
listitem    =    sąrašo elementas
outline    =    medis
outlineitem  =    medžio elementas
pagetab    =    kortelė
propertypage  =    savybių lapas
graphic    =    paveikslas
switch     =    sukeisti
pushbutton   =    mygtukas
checkbutton  =    žymimasis langelis
radiobutton  =    akutė
combobox    =    jungtinis langelis
progressbar  =    eigos juosta
slider     =    šliaužiklis
spinbutton   =    suktukas
diagram    =    diagrama
animation   =    animacija
equation    =    lygtis
buttonmenu   =    mygtuko meniu
whitespace   =    tuščia vieta
pagetablist  =    kortelių sąrašas
canvas     =    drobė
checkmenuitem =    žymimasis meniu elementas
passwordtext  =    slaptažodžio tekstas
radiomenuitem =    meniu elementas su akute
textcontainer =    teksto blokas
togglebutton  =    perjungimo mygtukas
treetable   =    lentelė–medis
header     =    puslapinė antraštė
footer     =    puslapinė poraštė
paragraph   =    pastraipa
entry     =    įvesties laukas
caption    =    pavadinimas
heading    =    antraštė
section    =    skyrius
form      =    forma
comboboxlist  =    jungtinio langelio sąrašas
comboboxoption =    jungtinio langelio parinktis
imagemap    =    paveikslo planas
listboxoption =    sąrašo langelio parinktis
listbox    =    sąrašo langelis
flatequation  =    lygtis
gridcell    =    tinklelio langelis
note      =    pastaba
figure     =    iliustracija
definitionlist =    apibrėžčių sąrašas
term      =    terminas
definition   =    apibrėžtis

mathmltable       = matematikos lentelė
mathmlcell        = langelis
mathmlenclosed      = uždara
mathmlfraction      = trupmena
mathmlfractionwithoutbar = trupmena be brūkšnio
mathmlroot        = šaknis
mathmlscripted      = parašytas scenarijų kalba
mathmlsquareroot     = kvadratinė šaknis

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    teksto laukas

base      =    pagrindas
close-fence  =    uždaromoji užtvara
denominator  =    vardiklis
numerator   =    skaitiklis
open-fence   =    atidaromoji užtvara
overscript   =    overscript
presubscript  =    presubscript
presuperscript =    presuperscript
root-index   =    šakninis indeksas
subscript   =    apatinis indeksas
superscript  =    viršutinis indeksas
underscript  =    apatinis indeksas

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    %S-o lygio antraštė

# Landmark announcements
banner     =    iškaba
complementary =    papildoma informacija
contentinfo  =    informacija apie turinį
main      =    pagrindinis turinys
navigation   =    navigacija
search     =    paieška
region     =    sritis

stateRequired  =  privalomas (-a)