browser/browser/preferences/preferences.ftl
author lt team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:lt>
Thu, 22 Oct 2020 08:41:02 +0200
changeset 2797 843ae3fe3801a8f346d1c3fde3ce51d0fad67e3e
parent 2778 3a8102f972658629dca47d1d8a496e53b7fb8883
permissions -rw-r--r--
Bug 1668284 - Unknown content type change settings label is no longer accurate, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Siųsti svetainėms „Do Not Track“ signalą, nurodant pageidavimą nebūti sekamiems
do-not-track-learn-more = Sužinoti daugiau
do-not-track-option-default-content-blocking-known =
  .label = Tik kai „{ -brand-short-name }“ nurodyta blokuoti žinomus stebėjimo elementus
do-not-track-option-always =
  .label = Visada
pref-page-title =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Nuostatos
    *[other] Nuostatos
  }
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box =
  .style = width: 15.4em
  .placeholder =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Rasti nuostatose
      *[other] Rasti nuostatose
    }
managed-notice = Jūsų naršyklę tvarko jūsų organizacija.
pane-general-title = Bendrosios
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }
pane-home-title = Pradžia
category-home =
  .tooltiptext = { pane-home-title }
pane-search-title = Paieška
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }
pane-privacy-title = Privatumas ir saugumas
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
category-sync2 =
  .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
pane-experimental-title = „{ -brand-short-name }“ eksperimentai
category-experimental =
  .tooltiptext = „{ -brand-short-name }“ eksperimentai
pane-experimental-subtitle = Elkitės atsargiai
pane-experimental-search-results-header = „{ -brand-short-name }“ eksperimentai: elkitės atsargiai
pane-experimental-description = Išplėstinių nuostatų keitimas gali paveikti „{ -brand-short-name }“ veikimą arba saugumą.
help-button-label = „{ -brand-short-name }“ pagalba
addons-button-label = Priedai ir grafiniai apvalkalai
focus-search =
  .key = f
close-button =
  .aria-label = Užverti

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = Norint įjungti šį funkcionalumą, programą „{ -brand-short-name }“ reikia perleisti.
feature-disable-requires-restart = Norint išjungti šį funkcionalumą, programą „{ -brand-short-name }“ reikia perleisti.
should-restart-title = Perleisti „{ -brand-short-name }“
should-restart-ok = Perleisti „{ -brand-short-name }“ dabar
cancel-no-restart-button = Atsisakyti
restart-later = Perleisti vėliau

## Extension Control Notifications
##
## These strings are used to inform the user
## about changes made by extensions to browser settings.
##
## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
##
## Variables:
##  $name (String): name of the extension

# This string is shown to notify the user that their home page
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-homepage-override = Priedas „<img data-l10n-name="icon"/> { $name }“ valdo jūsų pradžios tinklalapį.
# This string is shown to notify the user that their new tab page
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-new-tab-url = Priedas „<img data-l10n-name="icon"/> { $name }“ valdo jūsų naujos kortelės tinklalapį.
# This string is shown to notify the user that the password manager setting
# is being controlled by an extension
extension-controlled-password-saving = Šią nuostatą valdo priedas <img data-l10n-name="icon"/> „{ $name }“.
# This string is shown to notify the user that their notifications permission
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-web-notifications = Šią nuostatą valdo priedas <img data-l10n-name="icon"/> „{ $name }“.
# This string is shown to notify the user that the default search engine
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-default-search = Priedas „<img data-l10n-name="icon"/> { $name }“ pakeitė jūsų numatytąją ieškyklę.
# This string is shown to notify the user that Container Tabs
# are being enabled by an extension.
extension-controlled-privacy-containers = Priedui „<img data-l10n-name="icon"/> { $name }“ reikia sudėtinio rodinio kortelių.
# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
# preferences are being controlled by an extension.
extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Šią nuostatą valdo priedas <img data-l10n-name="icon"/> „{ $name }“.
# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
# are being controlled by an extension.
extension-controlled-proxy-config = Priedas „<img data-l10n-name="icon"/> { $name }“ valdo „{ -brand-short-name }“ jungimosi prie interneto būdą.
# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
# how to enable an extension that they disabled.
#
# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
extension-controlled-enable = Norėdami įjungti priedą, eikite į „<img data-l10n-name="addons-icon"/> Priedai“, esantį <img data-l10n-name="menu-icon"/> meniu.

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Paieškos rezultatai
# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
search-results-empty-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Deja! Nuostatose nėra rezultatų, atitinkančių „<span data-l10n-name="query"></span>“.
    *[other] Deja! Nuostatose nėra rezultatų, atitinkančių „<span data-l10n-name="query"></span>“.
  }
search-results-help-link = Reikia pagalbos? Aplankykite <a data-l10n-name="url">„{ -brand-short-name }“ pagalbą</a>

## General Section

startup-header = Paleistis
# { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
# since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
separate-profile-mode =
  .label = Leisti „{ -brand-short-name }“ veikti tuo pačiu metu kaip ir „Firefox“
use-firefox-sync = Patarimas: tai naudoja atskirus profilius. Bendrinti duomenis tarp jų galite naudodami „{ -sync-brand-short-name }“.
get-started-not-logged-in = Jungtis prie „{ -sync-brand-short-name }“…
get-started-configured = Atverti „{ -sync-brand-short-name }“ nuostatas
always-check-default =
  .label = Visada tikrinti, ar „{ -brand-short-name }“ yra jūsų numatytoji naršyklė
  .accesskey = d
is-default = „{ -brand-short-name }“ šiuo metu yra numatytoji naršyklė
is-not-default = „{ -brand-short-name }“ šiuo metu nėra numatytoji naršyklė
set-as-my-default-browser =
  .label = Paskirti numatytąja…
  .accesskey = n
startup-restore-previous-session =
  .label = Atkurti paskiausiąjį seansą
  .accesskey = r
startup-restore-warn-on-quit =
  .label = Perspėti išjungiant naršyklę
disable-extension =
  .label = Išjungti priedą
tabs-group-header = Kortelės
ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Vald+Tab perjungia korteles paskiausiai naudotų eiliškumu
  .accesskey = T
open-new-link-as-tabs =
  .label = Atverti saitus kortelėse, ne languose
  .accesskey = l
warn-on-close-multiple-tabs =
  .label = Įspėti prieš užveriant daugiau kaip vieną kortelę
  .accesskey = d
warn-on-open-many-tabs =
  .label = Įspėti prieš atveriant daug kortelių, kurios gali sulėtinti „{ -brand-short-name }“ darbą
  .accesskey = s
switch-links-to-new-tabs =
  .label = Atveriant saitą naujoje kortelėje, įkelti ją į pirmąjį planą
  .accesskey = v
show-tabs-in-taskbar =
  .label = Rodyti kortelių miniatiūras „Windows“ užduočių juostoje
  .accesskey = m
browser-containers-enabled =
  .label = Įjungti sudėtinio rodinio korteles
  .accesskey = n
browser-containers-learn-more = Sužinoti daugiau
browser-containers-settings =
  .label = Nuostatos…
  .accesskey = u
containers-disable-alert-title = Užverti visas sudėtinio rodinio korteles?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Jeigu dabar išjungsite sudėtinio rodinio korteles, bus užverta { $tabCount } sudėtinio rodinio kortelė. Ar tikrai norite išjungti sudėtinio rodinio korteles?
    [few] Jeigu dabar išjungsite sudėtinio rodinio korteles, bus užvertos { $tabCount } sudėtinės kortelės. Ar tikrai norite išjungti sudėtinio rodinio korteles?
    *[other] Jeigu dabar išjungsite sudėtinio rodinio korteles, bus užverta { $tabCount } sudėtinio rodinio kortelių. Ar tikrai norite išjungti sudėtinio rodinio korteles?
  }
containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Užverti { $tabCount } sudėtinio rodinio kortelę
    [few] Užverti #1 sudėtinio rodinio korteles
    *[other] Užverti { $tabCount } sudėtinio rodinio kortelių
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Palikti įjungtas
containers-remove-alert-title = Pašalinti šį sudėtinį rodinį?
# Variables:
#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
containers-remove-alert-msg =
  { $count ->
    [one] Jei dabar pašalinsite šį sudėtinį rodinį, bus užverta { $count } sudėtinio rodinio kortelė. Ar tikrai norite pašalinti šį sudėtinį rodinį?
    [few] Jei dabar pašalinsite šį sudėtinį rodinį, bus užvertos { $count } sudėtinio rodinio kortelės. Ar tikrai norite pašalinti šį sudėtinį rodinį?
    *[other] Jei dabar pašalinsite šį sudėtinį rodinį, bus užverta { $count } sudėtinio rodinio kortelių. Ar tikrai norite pašalinti šį sudėtinį rodinį?
  }
containers-remove-ok-button = Pašalinti šį sudėtinį rodinį
containers-remove-cancel-button = Palikti šį sudėtinį rodinį

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Kalba ir išvaizda
fonts-and-colors-header = Šriftai ir spalvos
default-font = Numatytasis šriftas
  .accesskey = u
default-font-size = Dydis
  .accesskey = D
advanced-fonts =
  .label = Kitkas…
  .accesskey = t
colors-settings =
  .label = Spalvos…
  .accesskey = S
# Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
preferences-zoom-header = Dydis
preferences-default-zoom = Numatytasis dydis
  .accesskey = d
preferences-default-zoom-value =
  .label = { $percentage }%
preferences-zoom-text-only =
  .label = Keisti tik teksto dydį
  .accesskey = t
language-header = Kalba
choose-language-description = Pasirinkite kalbą, kuria pageidaujate matyti tinklalapių turinį.
choose-button =
  .label = Pasirinkti…
  .accesskey = P
choose-browser-language-description = Pasirinkite kalbas, kurios bus naudojamos atvaizduojant meniu, žinutes, pranešimus iš „{ -brand-short-name }“.
manage-browser-languages-button =
  .label = Nustatyti kitas…
  .accesskey = k
confirm-browser-language-change-description = Norėdami pritaikyti pakeitimus, paleiskite „{ -brand-short-name }“ iš naujo
confirm-browser-language-change-button = Pritaikyti ir perleisti
translate-web-pages =
  .label = Versti tinklalapių turinį
  .accesskey = V
# The <img> element is replaced by the logo of the provider
# used to provide machine translations for web pages.
translate-attribution = Vertimą teikia <img data-l10n-name="logo"/>
translate-exceptions =
  .label = Išimtys…
  .accesskey = š
# Variables:
#  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
use-system-locale =
  .label = Naudoti jūsų operacinės sistemos nuostatas, skirtas „{ $localeName }“, formatuojant datas, laikus, skaičius, ir matavimus.
check-user-spelling =
  .label = Tikrinti rašybą renkant tekstą
  .accesskey = k

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Failai ir programos
download-header = Atsiuntimai
download-save-to =
  .label = Atsiunčiamus failus įrašyti į:
  .accesskey = f
download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Parinkti…
      *[other] Parinkti…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] r
      *[other] r
    }
download-always-ask-where =
  .label = Visada klausti, kur įrašyti failus
  .accesskey = V
applications-header = Programos
applications-description = Pasirinkite, kaip „{ -brand-short-name }“ elgsis su parsiunčiamais failais arba programomis, kurias naudojate naršydami.
applications-filter =
  .placeholder = Ieškoti failų tipų arba programų
applications-type-column =
  .label = Turinio tipas
  .accesskey = t
applications-action-column =
  .label = Veiksmas
  .accesskey = V
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
applications-file-ending = { $extension } failas
applications-action-save =
  .label = Įrašyti failą
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app =
  .label = Atverti programa „{ $app-name }“
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app-default =
  .label = Atverti programa „{ $app-name }“ (numatytoji)
applications-use-os-default =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Naudoti numatytąją „macOS“ programą
      [windows] Naudoti numatytąją „Windows“ programą
      *[other] Naudoti numatytąją sistemos programą
    }
applications-use-other =
  .label = Parinkti kitą programą…
applications-select-helper = Atveriančiosios programos parinkimas
applications-manage-app =
  .label = Programų savybės…
applications-always-ask =
  .label = Visada klausti
applications-type-pdf = PDF formato dokumentas
# Variables:
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-pdf-with-type = { applications-type-pdf } ({ $type })
# Variables:
#  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
# Variables:
#  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
applications-use-plugin-in =
  .label = Naudoti „{ $plugin-name }“ papildinį (programoje „{ -brand-short-name }“)
applications-open-inapp =
  .label = Atverti per „{ -brand-short-name }“

## The strings in this group are used to populate
## selected label element based on the string from
## the selected menu item.

applications-use-plugin-in-label =
  .value = { applications-use-plugin-in.label }
applications-action-save-label =
  .value = { applications-action-save.label }
applications-use-app-label =
  .value = { applications-use-app.label }
applications-open-inapp-label =
  .value = { applications-open-inapp.label }
applications-always-ask-label =
  .value = { applications-always-ask.label }
applications-use-app-default-label =
  .value = { applications-use-app-default.label }
applications-use-other-label =
  .value = { applications-use-other.label }
applications-use-os-default-label =
  .value = { applications-use-os-default.label }

##

drm-content-header = Skaitmeninių teisių valdymo (DRM) turinys
play-drm-content =
  .label = Atkurti DRM valdomą turinį
  .accesskey = k
play-drm-content-learn-more = Sužinoti daugiau
update-application-title = „{ -brand-short-name }“ naujinimai
update-application-description = Laiku atnaujinkite „{ -brand-short-name }“ didesniam našumui, stabilumui bei saugumui užtikrinti.
update-application-version = Laida { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Kas naujo</a>
update-history =
  .label = Rodyti naujinimų žurnalą…
  .accesskey = R
update-application-allow-description = Leisti „{ -brand-short-name }“:
update-application-auto =
  .label = automatiškai įdiegti naujinimus (rekomenduojama)
  .accesskey = A
update-application-check-choose =
  .label = tikrinti ar yra naujinimų, bet atsiklausti prieš juos įdiegiant
  .accesskey = T
update-application-manual =
  .label = niekada netikrinti ar yra naujinimų (nerekomenduojama)
  .accesskey = N
update-application-warning-cross-user-setting = Ši nuostata bus pritaikyta visoms „Windows“ paskyroms ir „{ -brand-short-name }“ profiliams, naudojantiems šią „{ -brand-short-name }“ įdiegtį.
update-application-use-service =
  .label = naujinimų įdiegimui naudoti fone veikiančią tarnybą
  .accesskey = f
update-setting-write-failure-title = Klaida įrašant naujinimų nuostatas
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
# The newlines between the main text and the line containing the path is
# intentional so the path is easier to identify.
update-setting-write-failure-message =
  „{ -brand-short-name }“ susidūrė su klaida ir neįrašė šio pakeitimo. Atminkite, kad norint pakeisti šią naujinimų nuostatą, reikalingas leidimas rašyti į žemiau nurodytą failą. Jūs, arba sistemos prižiūrėtojas, gali pabandyti tai sutvarkyti, suteikiant visišką šio failo valdymo teisę „Users“ grupei.
  
  Nepavyko rašymas į failą: { $path }
update-in-progress-title = Vyksta naujinimas
update-in-progress-message = Ar norite, kad „{ -brand-short-name }“ tęstų šį naujinimą?
update-in-progress-ok-button = &Atsisakyti
# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
# method of closing the UI will not discard the update.
update-in-progress-cancel-button = &Tęsti

## General Section - Performance

performance-title = Našumas
performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Naudoti rekomenduojamas našumo nuostatas
  .accesskey = u
performance-use-recommended-settings-desc = Šios nuostatos yra pritaikytos atsižvelgiant į jūsų kompiuterio techninę įrangą bei operacinę sistemą.
performance-settings-learn-more = Sužinoti daugiau
performance-allow-hw-accel =
  .label = Naudoti aparatinį spartinimą, jei tai įmanoma
  .accesskey = a
performance-limit-content-process-option = Turinio procesų riba
  .accesskey = r
performance-limit-content-process-enabled-desc = Papildomi turinio procesai gali paspartinti veikimą kai naudojama daugiau kortelių, tačiau taip pat naudos daugiau atminties.
performance-limit-content-process-blocked-desc = Turinio procesų skaičiaus keitimas galimas tik daugiaprocesėje „{ -brand-short-name }“. <a data-l10n-name="learn-more">Sužinokite kaip patikrinti, ar daugiaprocesė veiksena įjungta</a>
# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (numatyta)

## General Section - Browsing

browsing-title = Naršymas
browsing-use-autoscroll =
  .label = Automatiškai slinkti dokumentą
  .accesskey = u
browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Slinkti tolygiai
  .accesskey = t
browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = Rodyti jutiklinę klaviatūrą kai reikia
  .accesskey = k
browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Naršymui tinklalapyje naudoti rodyklių klavišus
  .accesskey = r
browsing-search-on-start-typing =
  .label = Pradėti paiešką pradėjus rinkti tekstą
  .accesskey = P
browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
  .label = Įjungti vaizdo-vaizde įrašo valdymą
  .accesskey = j
browsing-picture-in-picture-learn-more = Sužinoti daugiau
browsing-cfr-recommendations =
  .label = Rekomenduoti priedus naršant
  .accesskey = R
browsing-cfr-features =
  .label = Rekomenduoti funkcijas naršant
  .accesskey = f
browsing-cfr-recommendations-learn-more = Sužinoti daugiau

## General Section - Proxy

network-settings-title = Tinklo nuostatos
network-proxy-connection-description = Nustatykite, kaip „{ -brand-short-name }“ jungiasi prie interneto.
network-proxy-connection-learn-more = Sužinoti daugiau
network-proxy-connection-settings =
  .label = Nuostatos…
  .accesskey = N

## Home Section

home-new-windows-tabs-header = Nauji langai ir kortelės
home-new-windows-tabs-description2 = Pasirinkite, ką norite matyti atvėrę savo pradžios tinklalapį, naujus langus, naujas korteles.

## Home Section - Home Page Customization

home-homepage-mode-label = Pradžios tinklalapis ir nauji langai
home-newtabs-mode-label = Naujos kortelės
home-restore-defaults =
  .label = Atstatyti numatytąsias
  .accesskey = A
# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
# while "Home" and "(Default)" can be localized.
home-mode-choice-default =
  .label = „Firefox“ pradžia (numatytoji)
home-mode-choice-custom =
  .label = Kiti URL…
home-mode-choice-blank =
  .label = Tuščias puslapis
home-homepage-custom-url =
  .placeholder = Įdėti URL…
# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Šiuo metu atvertas tinklalapis
      *[other] Šiuo metu atverti tinklalapiai
    }
  .accesskey = Š
choose-bookmark =
  .label = Tinklalapis iš adresyno…
  .accesskey = T

## Home Section - Firefox Home Content Customization

home-prefs-content-header = „Firefox“ pradžios turinys
home-prefs-content-description = Pasirinkite, kokį turinį norite matyti „Firefox“ pradžios ekrane
home-prefs-search-header =
  .label = Paieška internete
home-prefs-topsites-header =
  .label = Lankomiausios svetainės
home-prefs-topsites-description = Dažniausiai lankomos svetainės

## Variables:
## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".

home-prefs-recommended-by-header =
  .label = Rekomendavo „{ $provider }“
home-prefs-recommended-by-description-update = Išskirtinis turinys iš viso interneto, atrinktas „{ $provider }“

##

home-prefs-recommended-by-learn-more = Kaip tai veikia
home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
  .label = Rėmėjų straipsniai
home-prefs-highlights-header =
  .label = Akcentai
home-prefs-highlights-description = Aplankytų bei išsaugotų svetainių rinkinys
home-prefs-highlights-option-visited-pages =
  .label = Aplankyti tinklalapiai
home-prefs-highlights-options-bookmarks =
  .label = Adresynas
home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
  .label = Paskiausias atsisiuntimas
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
  .label = Į „{ -pocket-brand-name }“ įrašyti tinklalapiai
# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
# Alternative translation options: "Small Note" or something that
# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
home-prefs-snippets-header =
  .label = Iškarpos
home-prefs-snippets-description = „{ -vendor-short-name }“ ir „{ -brand-product-name }“ naujienos
home-prefs-sections-rows-option =
  .label =
    { $num ->
      [one] { $num } eilutė
      [few] { $num } eilučių
      *[other] { $num } eilutės
    }

## Search Section

search-bar-header = Paieškos laukas
search-bar-hidden =
  .label = Paieškai ir naršymui naudoti adreso lauką
search-bar-shown =
  .label = Pridėti paieškos lauką į priemonių juostą
search-engine-default-header = Numatytoji ieškyklė
search-engine-default-desc-2 = Tai yra jūsų numatytoji ieškyklė adreso ir paieškos laukuose. Ją galite bet kada pakeisti.
search-engine-default-private-desc-2 = Pasirinkite kitą numatytąją ieškyklę, kuri bus skirta tik privačiojo naršymo langams
search-separate-default-engine =
  .label = Naudoti šią ieškyklę privačiuose languose
  .accesskey = N
search-suggestions-header = Paieškos žodžių siūlymai
search-suggestions-desc = Pasirinkite, kaip bus pateikiami ieškyklių paieškos žodžių siūlymai.
search-suggestions-option =
  .label = Pateikti paieškos pasiūlymus
  .accesskey = i
search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Rodyti paieškos žodžių siūlymus adreso lauko rezultatuose
  .accesskey = l
# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = Rodyti paieškos žodžių siūlymus virš naršymo žurnalo, matomus adreso juostos rezultatuose
search-show-suggestions-private-windows =
  .label = Rodyti paieškos žodžių siūlymus privačiojo naršymo languose.
suggestions-addressbar-settings-generic = Keisti kitų adreso juostos siūlymų nuostatas
search-suggestions-cant-show = Paieškos žodžių siūlymai adreso lauke nebus rodomi, kadangi esate nustatę, jog „{ -brand-short-name }“ niekada nevestų žurnalo.
search-one-click-header = Ieškyklės vienu spustelėjimu
search-one-click-desc = Pasirinkite alternatyvias ieškykles, kurios pasirodo po adreso ir paieškos laukais, kai pradedate vesti žodį.
search-choose-engine-column =
  .label = Ieškyklė
search-choose-keyword-column =
  .label = Reikšminis žodis
search-restore-default =
  .label = Atkurti numatytąsias ieškykles
  .accesskey = n
search-remove-engine =
  .label = Pašalinti
  .accesskey = š
search-add-engine =
  .label = Pridėti
  .accesskey = P
search-find-more-link = Rasti daugiau ieškyklių
# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Pasikartojantis reikšminis žodis
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Įvedėte reikšminį žodį, kurį jau naudoja „{ $name }“. Prašome įvesti kitą.
search-keyword-warning-bookmark = Įvedėte reikšminį žodį, kurį jau naudojate adresyno įrašui. Prašom įvesti kitą.

## Containers Section

containers-back-button =
  .aria-label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Grįžti į nuostatas
      *[other] Grįžti į nuostatas
    }
containers-header = Sudėtinio rodinio kortelės
containers-add-button =
  .label = Pridėti naują sudėtinį rodinį
  .accesskey = P
containers-new-tab-check =
  .label = Pasirinkti sudėtinį rodinį kiekvienai naujai kortelei
  .accesskey = s
containers-preferences-button =
  .label = Nuostatos
containers-remove-button =
  .label = Pašalinti

## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").

sync-signedout-caption = Pasiimkite savo saityną kartu
sync-signedout-description = Sinchronizuokite savo adresyną, žurnalą, korteles, slaptažodžius, priedus bei nuostatas visuose savo įrenginiuose.
sync-signedout-account-signin2 =
  .label = Jungtis prie „{ -sync-brand-short-name }“…
  .accesskey = i
# This message contains two links and two icon images.
#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
#
# They can be moved within the sentence as needed to adapt
# to your language, but should not be changed or translated.
sync-mobile-promo = Parsisiųskite „Firefox“, skirtą <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">„Android“</a> arba <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">„iOS“</a>, norėdami sinchronizuoti savo mobiliajame įrenginyje.

## Firefox Account - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Keisti profilio nuotrauką
sync-sign-out =
  .label = Atsijungti…
  .accesskey = g
sync-manage-account = Tvarkyti paskyrą
  .accesskey = y
sync-signedin-unverified = Paskyra { $email } yra nepatvirtinta.
sync-signedin-login-failure = Prie { $email } reikia prisijungti iš naujo
sync-resend-verification =
  .label = Pakartotinai išsiųsti patvirtinimą
  .accesskey = k
sync-remove-account =
  .label = Pašalinti paskyrą
  .accesskey = P
sync-sign-in =
  .label = Prisijungti
  .accesskey = g

## Sync section - enabling or disabling sync.

prefs-syncing-on = Sinchronizavimas: ĮJUNGTA
prefs-syncing-off = Sinchronizavimas: IŠJUNGTA
prefs-sync-setup =
  .label = Įjungti „{ -sync-brand-short-name }“…
  .accesskey = j
prefs-sync-offer-setup-label = Sinchronizuokite savo adresyną, žurnalą, korteles, slaptažodžius, priedus bei nuostatas visuose savo įrenginiuose.
prefs-sync-now =
  .labelnotsyncing = Sinchronizuoti dabar
  .accesskeynotsyncing = d
  .labelsyncing = Sinchronizuojama…

## The list of things currently syncing.

sync-currently-syncing-heading = Dabar sinchronizuojate šiuos elementus:
sync-currently-syncing-bookmarks = Adresynas
sync-currently-syncing-history = Žurnalas
sync-currently-syncing-tabs = Atvertos kortelės
sync-currently-syncing-logins-passwords = Prisijungimai ir slaptažodžiai
sync-currently-syncing-addresses = Adresai
sync-currently-syncing-creditcards = Mokėjimo kortelės
sync-currently-syncing-addons = Priedai
sync-currently-syncing-prefs =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Nuostatos
    *[other] Nuostatos
  }
sync-change-options =
  .label = Pakeisti…
  .accesskey = C

## The "Choose what to sync" dialog.

sync-choose-what-to-sync-dialog =
  .title = Pasirinkite, ką sinchronizuosite
  .style = width: 36em; min-height: 35em;
  .buttonlabelaccept = Įrašyti pakeitimus
  .buttonaccesskeyaccept = r
  .buttonlabelextra2 = Atsijungti…
  .buttonaccesskeyextra2 = t
sync-engine-bookmarks =
  .label = adresyną
  .accesskey = a
sync-engine-history =
  .label = žurnalą
  .accesskey = ž
sync-engine-tabs =
  .label = atvertas korteles
  .tooltiptext = Sąrašas visko, kas atverta visuose sinchronizuojamuose įrenginiuose
  .accesskey = k
sync-engine-logins-passwords =
  .label = prisijungimus ir slaptažodžius
  .tooltiptext = Jūsų įrašyti prisijungimai ir slaptažodžiai
  .accesskey = s
sync-engine-addresses =
  .label = adresus
  .tooltiptext = Įrašyti pašto adresai (tik kompiuteryje)
  .accesskey = d
sync-engine-creditcards =
  .label = mokėjimo korteles
  .tooltiptext = Vardai, numeriai ir galiojimo datos (tik kompiuteryje)
  .accesskey = r
sync-engine-addons =
  .label = priedus
  .tooltiptext = Priedai ir grafiniai apvalkalai, skirti kompiuterinei „Firefox“
  .accesskey = p
sync-engine-prefs =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] nuostatos
      *[other] nuostatas
    }
  .tooltiptext = Bendros, privatumo ir saugumo nuostatos, kurias keitėte
  .accesskey = n

## The device name controls.

sync-device-name-header = Įrenginio pavadinimas
sync-device-name-change =
  .label = Keisti įrenginio pavadinimą…
  .accesskey = e
sync-device-name-cancel =
  .label = Atsisakyti
  .accesskey = k
sync-device-name-save =
  .label = Įrašyti
  .accesskey = r
sync-connect-another-device = Susieti kitą įrenginį

## Privacy Section

privacy-header = Naršyklės privatumas

## Privacy Section - Logins and Passwords

# The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
pane-privacy-logins-and-passwords-header = Prisijungimai ir slaptažodžiai
  .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
# Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
forms-ask-to-save-logins =
  .label = Klausti, ar norite įrašyti svetainių prisijungimus ir slaptažodžius
  .accesskey = r
forms-exceptions =
  .label = Išimtys…
  .accesskey = š
forms-generate-passwords =
  .label = Siūlyti ir generuoti stiprius slaptažodžius
  .accesskey = i
forms-breach-alerts =
  .label = Rodyti įspėjimus apie slaptažodžius pažeistose svetainėse
  .accesskey = d
forms-breach-alerts-learn-more-link = Sužinoti daugiau
# Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
forms-fill-logins-and-passwords =
  .label = Automatiškai užpildyti prisijungimus ir slaptažodžius
  .accesskey = m
forms-saved-logins =
  .label = Įrašyti prisijungimai…
  .accesskey = p
forms-master-pw-use =
  .label = Naudoti pagrindinį slaptažodį
  .accesskey = N
forms-primary-pw-use =
  .label = Naudoti pagrindinį slaptažodį
  .accesskey = N
forms-primary-pw-learn-more-link = Sužinoti daugiau
# This string uses the former name of the Primary Password feature
# ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
# when searching for the old name. The accesskey is unused.
forms-master-pw-change =
  .label = Pakeisti pagrindinį slaptažodį…
  .accesskey = k
forms-master-pw-fips-title = Šiuo metu pasirinkta FIPS veiksena. Jai reikia pagrindinio slaptažodžio.
forms-primary-pw-change =
  .label = Pakeisti pagrindinį slaptažodį…
  .accesskey = p
# Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
# "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
# use { "" } as the value.
forms-primary-pw-former-name = { "" }
forms-primary-pw-fips-title = Šiuo metu pasirinkta FIPS veiksena. Jai reikia pagrindinio slaptažodžio.
forms-master-pw-fips-desc = Slaptažodžio pakeisti nepavyko

## OS Authentication dialog

# This message can be seen by trying to add a Master Password.
master-password-os-auth-dialog-message-win = Norėdami sukurti pagrindinį slaptažodį, įveskite savo „Windows“ prisijungimo duomenis. Tai padeda apsaugoti jūsų paskyras.
# This message can be seen by trying to add a Master Password.
# The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
# and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
# notes are only valid for English. Please test in your locale.
master-password-os-auth-dialog-message-macosx = sukurti pagrindinį slaptažodį
# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
primary-password-os-auth-dialog-message-win = Norėdami sukurti pagrindinį slaptažodį, įveskite savo „Windows“ prisijungimo duomenis. Tai padeda apsaugoti jūsų paskyras.
# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
# The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
# and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
# notes are only valid for English. Please test in your locale.
primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = sukurti pagrindinį slaptažodį
master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }

## Privacy Section - History

history-header = Žurnalas
# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
# (Remember history, etc.).
# In English it visually creates a full sentence, e.g.
# "Firefox will" + "Remember history".
#
# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
history-remember-label = „{ -brand-short-name }“ privalo
  .accesskey = p
history-remember-option-all =
  .label = vesti žurnalą
history-remember-option-never =
  .label = niekada nevesti žurnalo
history-remember-option-custom =
  .label = laikytis tinkintų žurnalo vedimo nuostatų
history-remember-description = { -brand-short-name } įsimins jūsų naršytus tinklalapius, parsiųstus failus, įvestas formų ir paieškos laukų reikšmes.
history-dontremember-description = „{ -brand-short-name }“ visą laiką laikysis privačiojo naršymo seanso nuostatų ir nepildys naršymo žurnalo.
history-private-browsing-permanent =
  .label = Visada naršyti privačiojo naršymo veiksenoje
  .accesskey = V
history-remember-browser-option =
  .label = Įsiminti lankytus tinklalapius ir parsiųstus failus
  .accesskey = m
history-remember-search-option =
  .label = Įsiminti įvestas formų ir paieškos laukų reiškmes
  .accesskey = o
history-clear-on-close-option =
  .label = Išvalyti žurnalą baigiant „{ -brand-short-name }“ darbą
  .accesskey = b
history-clear-on-close-settings =
  .label = Nuostatos…
  .accesskey = u
history-clear-button =
  .label = Išvalyti žurnalą…
  .accesskey = u

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Slapukai ir svetainių duomenys
sitedata-total-size-calculating = Skaičiuojamas svetainių duomenų ir podėlio dydis…
# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
sitedata-total-size = Saugomi slapukai, svetainių duomenys ir podėlis šiuo metu užima { $value } { $unit } disko vietos.
sitedata-learn-more = Sužinoti daugiau
sitedata-delete-on-close =
  .label = Ištrinti slapukus ir svetainių duomenis uždarant „{ -brand-short-name }“
  .accesskey = s
sitedata-delete-on-close-private-browsing = Nuolatinėje privačiojo naršymo veiksenoje, slapukai ir svetainių duomenys bus visada išvalomi užveriant „{ -brand-short-name }“.
sitedata-allow-cookies-option =
  .label = Priimti slapukus ir svetainių duomenis
  .accesskey = P
sitedata-disallow-cookies-option =
  .label = Blokuoti slapukus ir svetainių duomenis
  .accesskey = B
# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
sitedata-block-desc = Blokuojamas tipas
  .accesskey = t
sitedata-option-block-cross-site-trackers =
  .label = Tarp svetainių veikiantys stebėjimo elementai
sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
  .label = Tarp svetainių veikiantys ir socialinių tinklų stebėjimo elementai
sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers-plus-isolate =
  .label = Tarp svetainių veikiantys ir socialinių tinklų stebėjimo elementai, o likusius slapukus izoliuoti
sitedata-option-block-unvisited =
  .label = Slapukai iš neaplankytų svetainių
sitedata-option-block-all-third-party =
  .label = Visi trečiųjų šalių slapukai (gali sutrikti svetainių veikimas)
sitedata-option-block-all =
  .label = Visi slapukai (sutriks svetainių veikimas)
sitedata-clear =
  .label = Išvalyti duomenis…
  .accesskey = v
sitedata-settings =
  .label = Tvarkyti duomenis…
  .accesskey = T
sitedata-cookies-permissions =
  .label = Tvarkyti leidimus…
  .accesskey = l
sitedata-cookies-exceptions =
  .label = Tvarkyti išimtis…
  .accesskey = m

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Adreso laukas
addressbar-suggest = Rašant adreso lauke, rodyti pasiūlymus iš:
addressbar-locbar-history-option =
  .label = naršymo žurnalo
  .accesskey = r
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = adresyno
  .accesskey = y
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = atvertų kortelių
  .accesskey = v
addressbar-locbar-topsites-option =
  .label = Lankomiausios svetainės
  .accesskey = L
addressbar-suggestions-settings = Keisti ieškyklių siūlymų nuostatas

## Privacy Section - Content Blocking

content-blocking-enhanced-tracking-protection = Išplėsta apsauga nuo stebėjimo
content-blocking-section-top-level-description = Stebėjimo elementai seka jus internete, siekdami surinkti informacijos apie jūsų naršymo įpročius ir pomėgius. „{ -brand-short-name }“ blokuoja daugelį šių elementų ir kitų kenksmingų scenarijų.
content-blocking-learn-more = Sužinoti daugiau

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
enhanced-tracking-protection-setting-standard =
  .label = Numatytoji
  .accesskey = N
enhanced-tracking-protection-setting-strict =
  .label = Griežta
  .accesskey = G
enhanced-tracking-protection-setting-custom =
  .label = Pasirinktinė
  .accesskey = P

##

content-blocking-etp-standard-desc = Subalansuota apsaugai ir našumui. Tinklalapiai bus įkeliami įprastai.
content-blocking-etp-strict-desc = Stipresnė apsauga, tačiau gali sutrikti kai kurių svetainių veikimas.
content-blocking-etp-custom-desc = Pasirinkite, kurios stebėjimo elementus ir scenarijus norite blokuoti.
content-blocking-private-windows = Stebėjimui naudojamas turinys privačiojo naršymo languose
content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Tarp svetainių veikiantys stebėjimo slapukai
content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Tarp svetainių veikiantys slapukai, o likusius slapukus izoliuoti
content-blocking-social-media-trackers = Socialinių tinklų stebėjimo elementai
content-blocking-all-cookies = Visi slapukai
content-blocking-unvisited-cookies = Slapukai iš nelankytų svetainių
content-blocking-all-windows-tracking-content = Stebėjimui naudojamas turinys visuose languose
content-blocking-all-third-party-cookies = Visi trečiųjų šalių slapukai
content-blocking-cryptominers = Kriptovaliutų kasėjai
content-blocking-fingerprinters = Skaitmeninių atspaudų stebėjimas
content-blocking-warning-title = Dėmesio!
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description = Stebėjimo elementų blokavimas ir slapukų izoliavimas gali sutrikdyti kai kurių svetainių veikimą. Norėdami įkelti visą turinį, tinklalapį su stebėjimo elementais įkelkite iš naujo.
content-blocking-warning-learn-how = Sužinoti kaip
content-blocking-reload-description = Norėdami pritaikyti šiuos pakeitimus, turėsite įkelti savo korteles iš naujo.
content-blocking-reload-tabs-button =
  .label = Iš naujo įkelti visas korteles
  .accesskey = v
content-blocking-tracking-content-label =
  .label = Stebėjimui naudojamas turinys
  .accesskey = t
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
  .label = Visuose languose
  .accesskey = V
content-blocking-option-private =
  .label = Tik privačiojo naršymo languose
  .accesskey = p
content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Keisti blokavimo sąrašą
content-blocking-cookies-label =
  .label = Slapukai
  .accesskey = S
content-blocking-expand-section =
  .tooltiptext = Daugiau informacijos
# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
content-blocking-cryptominers-label =
  .label = Kriptovaliutų kasėjai
  .accesskey = i
# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
content-blocking-fingerprinters-label =
  .label = Skaitmeninių atspaudų stebėjimas
  .accesskey = S

## Privacy Section - Tracking

tracking-manage-exceptions =
  .label = Tvarkyti išimtis…
  .accesskey = m

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Leidimai
permissions-location = Vieta
permissions-location-settings =
  .label = Nuostatos…
  .accesskey = t
permissions-xr = Virtualioji realybė
permissions-xr-settings =
  .label = Nuostatos…
  .accesskey = t
permissions-camera = Kamera
permissions-camera-settings =
  .label = Nuostatos…
  .accesskey = t
permissions-microphone = Mikrofonas
permissions-microphone-settings =
  .label = Nuostatos…
  .accesskey = t
permissions-notification = Pranešimai
permissions-notification-settings =
  .label = Nuostatos…
  .accesskey = t
permissions-notification-link = Sužinoti daugiau
permissions-notification-pause =
  .label = Nerodyti pranešimų iki kito „{ -brand-short-name }“ paleidimo
  .accesskey = p
permissions-autoplay = Automatinis grojimas
permissions-autoplay-settings =
  .label = Nuostatos…
  .accesskey = t
permissions-block-popups =
  .label = Neleisti iškylančiųjų langų
  .accesskey = N
permissions-block-popups-exceptions =
  .label = Išimtys
  .accesskey = I
permissions-addon-install-warning =
  .label = Įspėti, kai svetainės bando diegti priedus
  .accesskey = t
permissions-addon-exceptions =
  .label = Išimtys…
  .accesskey = I
permissions-a11y-privacy-checkbox =
  .label = Neleisti prieinamumo tarnyboms pasiekti jūsų naršyklės
  .accesskey = p
permissions-a11y-privacy-link = Sužinoti daugiau

## Privacy Section - Data Collection

collection-header = „{ -brand-short-name }“ duomenų rinkimas ir naudojimas
collection-description = Mes siekiame jums leisti rinktis ir rinkti tik tai, ko reikia teikti ir tobulinti „{ -brand-short-name }“ visiems. Mes visuomet paprašome leidimo prieš gaudami asmeninę informaciją.
collection-privacy-notice = Privatumo pranešimas
collection-health-report-telemetry-disabled = Jūs nebeleidžiate „{ -vendor-short-name }“ rinkti techninių ir naudojimosi duomenų. Visi ankstesni duomenys bus pašalinti per 30 dienų.
collection-health-report-telemetry-disabled-link = Sužinoti daugiau
collection-health-report =
  .label = Leisti „{ -brand-short-name }“ siųsti techninius ir naudojimosi duomenis „{ -vendor-short-name }i“
  .accesskey = t
collection-health-report-link = Sužinoti daugiau
collection-studies =
  .label = Leisti „{ -brand-short-name }“ diegti ir atlikti tyrimus
collection-studies-link = Peržiūrėti „{ -brand-short-name }“ tyrimus
addon-recommendations =
  .label = Leisti „{ -brand-short-name }“ siūlyti suasmenintas priedų rekomendacijas
addon-recommendations-link = Sužinoti daugiau
# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = Duomenų siuntimas šiai darinio sąrankai yra išjungtas
collection-backlogged-crash-reports =
  .label = Leisti „{ -brand-short-name }“ siųsti sukauptus strigčių pranešimus jūsų vardu
  .accesskey = g
collection-backlogged-crash-reports-link = Sužinoti daugiau

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Saugumas
security-browsing-protection = Apsauga nuo apgaulingo turinio ir pavojingos programinės įrangos
security-enable-safe-browsing =
  .label = Blokuoti pavojingą ir apgaulingą turinį
  .accesskey = B
security-enable-safe-browsing-link = Sužinoti daugiau
security-block-downloads =
  .label = Blokuoti pavojingus atsiuntimus
  .accesskey = p
security-block-uncommon-software =
  .label = Įspėti apie nepageidaujamą ir neįprastą programinę įrangą
  .accesskey = r

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Liudijimai
certs-personal-label = Svetainei paprašius jūsų asmeninio liudijimo:
certs-select-auto-option =
  .label = parinkti jį automatiškai
  .accesskey = r
certs-select-ask-option =
  .label = visada klausti
  .accesskey = v
certs-enable-ocsp =
  .label = Tikrinti liudijimų galiojimą, užklausiant OCSP atsakiklių
  .accesskey = O
certs-view =
  .label = Peržiūrėti liudijimus…
  .accesskey = l
certs-devices =
  .label = Saugumo priemonės…
  .accesskey = S
space-alert-learn-more-button =
  .label = Sužinoti daugiau
  .accesskey = u
space-alert-over-5gb-pref-button =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Atverti nuostatas
      *[other] Atverti nuostatas
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] v
      *[other] v
    }
space-alert-over-5gb-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] „{ -brand-short-name }“ tuoj pritrūks vietos diske. Svetainių turinys gali būti atvaizduojamas netinkamai. Galite išvalyti saugomus duomenis per „Nuostatos“ > „Privatumas ir saugumas“ > „Slapukai ir svetainių duomenys“.
    *[other] „{ -brand-short-name }“ tuoj pritrūks vietos diske. Svetainių turinys gali būti atvaizduojamas netinkamai. Galite išvalyti saugomus duomenis per „Nuostatos“ > „Privatumas ir saugumas“ > „Slapukai ir svetainių duomenys“.
  }
space-alert-under-5gb-ok-button =
  .label = Gerai, supratau
  .accesskey = G
space-alert-under-5gb-message = „{ -brand-short-name }“ tuoj pritrūks vietos diske. Svetainių turinys gali būti atvaizduojamas netinkamai. Spustelėkite „Sužinoti daugiau“, norėdami optimizuoti savo disko naudojimą efektyvesniam naršymui.

## Privacy Section - HTTPS-Only

httpsonly-header = Tik HTTPS veiksena
httpsonly-description = HTTPS užtikrina saugų, šifruotą ryšį tarp „{ -brand-short-name }“ ir jūsų lankomų svetainių. Dauguma svetainių palaiko HTTPS, ir jeigu yra įjungta tik HTTPS veiksena, tada „{ -brand-short-name }“ visiems susijungimams naudos HTTPS.
httpsonly-learn-more = Sužinoti daugiau
httpsonly-radio-enabled =
  .label = Įjungti tik HTTPS veikseną visuose languose
httpsonly-radio-enabled-pbm =
  .label = Įjungti tik HTTPS veikseną privačiojo naršymo languose
httpsonly-radio-disabled =
  .label = Neįjungti tik HTTPS veiksenos

## The following strings are used in the Download section of settings

desktop-folder-name = Darbalaukis
downloads-folder-name = Atsiuntimų aplankas
choose-download-folder-title = Atsiuntimų aplanko parinkimas
# Variables:
#  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
save-files-to-cloud-storage =
  .label = Įrašyti failus į „{ $service-name }“