browser/browser/preferences/languages.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Thu, 16 Mar 2023 13:09:38 +0100
changeset 3261 771592dbec2c1ba8ecac0e616c1d17b55836a0d5
parent 3215 fe735cd5937dd2679e91fb53bf836545e98747b0
permissions -rw-r--r--
Remove Rally brands from toolkit brandings.ftl

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

webpage-languages-window =
  .title = Tinklalapių kalbos nuostatos
  .style = width: 40em

webpage-languages-window2 =
  .title = Tinklalapių kalbos nuostatos
  .style = min-width: 40em

languages-close-key =
  .key = w

languages-description = Tinklalapiai kartais yra prienami daugiau nei viena kalba. Pasirinkite kalbas šių tinklalapių atvaizdavimui, išdėstydami pagal pirmenybę

languages-customize-spoof-english =
  .label = Užklausti tinklalapių versijų anglų kalba dėl didesnio privatumo

languages-customize-moveup =
  .label = Pakelti
  .accesskey = P

languages-customize-movedown =
  .label = Nuleisti
  .accesskey = N

languages-customize-remove =
  .label = Pašalinti
  .accesskey = š

languages-customize-select-language =
  .placeholder = Parinkite kalbą…

languages-customize-add =
  .label = Įtraukti
  .accesskey = r

# The pattern used to generate strings presented to the user in the
# locale selection list.
#
# Example:
#  Icelandic [is]
#  Spanish (Chile) [es-CL]
#
# Variables:
#  $locale (String) - A name of the locale (for example: "Icelandic", "Spanish (Chile)")
#  $code (String) - Locale code of the locale (for example: "is", "es-CL")
languages-code-format =
  .label = { $locale } [{ $code }]

languages-active-code-format =
  .value = { languages-code-format.label }

browser-languages-window =
  .title = „{ -brand-short-name }“ kalbos nuostatos
  .style = width: 40em

browser-languages-window2 =
  .title = „{ -brand-short-name }“ kalbos nuostatos
  .style = min-width: 40em

browser-languages-description = „{ -brand-short-name }“ laikys pirmąją kalbą numatytąja ir jei prireiks, rodys kitas kalbas tokiu eiliškumu, koks matosi čia.

browser-languages-search = Ieškoti daugiau kalbų…

browser-languages-searching =
  .label = Ieškoma kalbų…

browser-languages-downloading =
  .label = Atsiunčiama…

browser-languages-select-language =
  .label = Parinkite kalbą…
  .placeholder = Parinkite kalbą…

browser-languages-installed-label = Įdiegtos kalbos
browser-languages-available-label = Galimos kalbos

browser-languages-error = „{ -brand-short-name }“ šiuo metu negali atnaujinti jūsų kalbų. Įsitikinkite, kad yra interneto ryšys, ir bandykite dar kartą.