browser/browser/aboutCertError.ftl
author Paulius <paulius@mozilla.lt>
Wed, 30 Nov 2022 09:44:44 +0100
changeset 3243 f31e57a73d1731e24f0532a8d749b3d1c680624b
parent 3155 90abbf402c5de978faebffc148bfd913a6ac3c2b
permissions -rw-r--r--
Bug 1803010 - Use .value consistently in downloads.ftl, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-intro = { $hostname } naudoja negaliojantį tapatumo liudijimą.

cert-error-mitm-intro = Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, išduotus liudijimo įstaigų.

cert-error-mitm-mozilla = „{ -brand-short-name }“ palaiko ne pelno siekianti organizacija „Mozilla“, prižiūrinti visiškai atvirą liudijimų įstaigos (CA) saugyklą. CA saugykla padeda užtikrinti, kad liudijimų įstaigos laikosi geriausių vartotojo saugumo praktikų.

cert-error-mitm-connection = Kai reikia patvirtinti ryšio saugumą, „{ -brand-short-name }“ naudoja „Mozillos“ CA saugyklą, o ne vartotojo operacinės sistemos pateiktus liudijimus. Tad jeigu antivirusinė programa arba tinklas perima susijungimą su liudijimu, išduotu įmonės, nesančios „Mozillos“ CA saugykloje, ryšys laikomas nesaugiu.

cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Kažkas galimai bando apsimesti svetaine, tad jums patartume ja nesinaudoti.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-trust-unknown-issuer = Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki { $hostname }, nes jų liudijimą išdavusi įstaigą yra nežinoma, liudijimas yra pasirašytas paties gavėjo, arba serveris neperduoda tinkamų tarpinių liudijimų.

cert-error-trust-cert-invalid = Liudijimu nepasitikima, nes jį išdavusios įstaigos liudijimas netinkamas.

cert-error-trust-untrusted-issuer = Liudijimu nepasitikima, nes nepasitikima jį išdavusios įstaigos liudijimu.

cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Liudijimu nepasitikima, nes jį pasirašant, naudotas algoritmas, kuris išjungtas, nes nėra saugus.

cert-error-trust-expired-issuer = Liudijimu nepasitikima, nes jį išdavusios įstaigos liudijimo galiojimo laikas baigėsi.

cert-error-trust-self-signed = Liudijimu nepasitikima, nes jis yra pasirašytas paties gavėjo.

cert-error-trust-symantec = Liudijimai, kuriuos išdavė „GeoTrust“, „RapidSSL“, „Symantec“, „Thawte“, arba „VeriSign“, nėra laikomi saugiais, nes šios įstaigos praeityje nesilaikė saugumo praktikų.

cert-error-untrusted-default = Liudijimo šaltiniu nepasitikima.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-domain-mismatch = Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single = Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }. Liudijimas galioja tik vardui <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }. Liudijimas galioja tik vardui { $alt-name }.

# Variables:
# $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-multiple = Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus. „{ -brand-short-name }“ nepasitiki šia svetaine, nes ji naudoja liudijimą, negaliojantį { $hostname }. Liudijimas galioja tik šiems vardams: { $subject-alt-names }

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
cert-error-expired-now = Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, kurie galioja tam tikrą laikotarpį. Liudijimas, skirtas { $hostname }, baigė galioti { $not-after-local-time }.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
cert-error-not-yet-valid-now = Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, kurie galioja tam tikrą laikotarpį. Liudijimas, skirtas { $hostname }, nepradės galioti iki { $not-before-local-time }.

# Variables:
# $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
cert-error-code-prefix-link = Klaidos kodas: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-symantec-distrust-description = Svetainės įrodo savo tapatumą pateikdamos liudijimus, išduotus liudijimo įstaigų. Dauguma naršyklių jau nepasitikti liudijimais, kuriuos išdavė „GeoTrust“, „RapidSSL“, „Symantec“, „Thawte“, arba „VeriSign“. { $hostname } naudoja liudijimą, išduotą vienos iš šių įstaigų, tad svetainės tapatumas negali būti įrodytas.

cert-error-symantec-distrust-admin = Galite apie problemą pranešti svetainės prižiūrėtojui.

cert-error-old-tls-version = Ši svetainė gali nepalaikyti TLS 1.2 protokolo, kuris yra mažiausia „{ -brand-short-name }“ palaikoma versija.

# Variables:
# $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
cert-error-details-hsts-label = „HTTP Strict Transport Security“: { $hasHSTS }

# Variables:
# $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
cert-error-details-key-pinning-label = HTTP viešojo rakto įsiminimas: { $hasHPKP }

cert-error-details-cert-chain-label = Liudijimų grandinė:

open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Atverti svetainę naujame lange

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
csp-xfo-blocked-long-desc = Kad apsaugotų jūsų saugumą, { $hostname } neleis „{ -brand-short-name }“ parodyti tinklalapio, jei jis yra įterptas kitoje svetainėje. Norėdami matyti šį tinklalapį, turite jį atverti naujame lange.

## Messages used for certificate error titles

connectionFailure-title = Nepavyko užmegzti ryšio
deniedPortAccess-title = Prieiga prie šio adreso apribota
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
dnsNotFound-title = Hmm. Mums nepavyksta rasti šios svetainės.
fileNotFound-title = Nerastas failas
fileAccessDenied-title = Priėjimas prie failo uždraustas
generic-title = Klaida
captivePortal-title = Prisijungti prie tinklo
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
malformedURI-title = Hmm. Šis adresas neatrodo gerai.
netInterrupt-title = Ryšys buvo nutrauktas
notCached-title = Dokumento galiojimas baigėsi
netOffline-title = Dirbama neprisijungus prie tinklo
contentEncodingError-title = Kodavimo klaida
unsafeContentType-title = Nesaugus failo tipas
netReset-title = Ryšys nutrūko
netTimeout-title = Baigėsi prisijungimui skirtas laikas
unknownProtocolFound-title = Neatpažintas adresas
proxyConnectFailure-title = Įgaliotasis serveris atmeta ryšį
proxyResolveFailure-title = Nerastas įgaliotasis serveris
redirectLoop-title = Netinkamas tinklalapio peradresavimas
unknownSocketType-title = Netikėtas serverio atsakas
nssFailure2-title = Saugaus ryšio užmegzti nepavyko
csp-xfo-error-title = „{ -brand-short-name }“ negali atverti šio tinklalapio
corruptedContentError-title = Klaida: duomenys pažeisti
sslv3Used-title = Nepavyko prisijungti saugiai
inadequateSecurityError-title = Jūsų ryšys nėra saugus
blockedByPolicy-title = Uždraustas puslapis
clockSkewError-title = Jūsų kompiuterio laikas neteisingas
networkProtocolError-title = Tinklo protokolo klaida
nssBadCert-title = Dėmesio: galima saugumo rizika
nssBadCert-sts-title = Neprisijungta: galima saugumo problema
certerror-mitm-title = Kažkuri programa neleidžia „{ -brand-short-name }“ saugiai prisijungti prie šios svetainės