Bug 1567070 - Migrate about:rights to Fluent in Thunderbird, part 2.
authorDEK_IT-PROJECT <mackyhamaphasouk@gmail.com>
Tue, 02 Jun 2020 08:55:45 +0200
changeset 760 969eb6ea9349b69234e115739967bcc62a5cb4c0
parent 759 a98d5ae634d39ee927b558d3b6200fecca3e971f
child 761 a00f68def576a452d7a7f56053e9814649b64c96
push id343
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:56:09 +0000
bugs1567070
Bug 1567070 - Migrate about:rights to Fluent in Thunderbird, part 2.
mail/messenger/aboutRights.ftl
--- a/mail/messenger/aboutRights.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutRights.ftl
@@ -6,11 +6,15 @@ rights-intro = { -brand-full-name } ເປັນຊັອບແວຟຣີ ແລະ ໂອເພັນຊອດ ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນມາໂດຍຄົນຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ. ມັນມີສອງສາມຢ່າງທີ່ທ່ານຄວນຈະຮູ້ໄວ້:
 rights-intro-point-1 = { -brand-short-name } ຖືກສ້າງຂື້ນມາໂດຍພາຍໃຕ້ເງື່ອໄຂຂອງ  <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">ລິຂະສິດສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງ Mozilla</a>. ສິ່ງນີ້ຫມາຍເຖິງວ່າທ່ານອາດຈະໃຊ້ງານຕົວສຳເນົາ ແລະ ແຈກຈ່າຍ { -brand-short-name } ໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ.  ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂໂຄດຕົ້ນແບບຂອງ { -brand-short-name } ໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ກົງກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. Mozilla Public License ຍັງໃຫ້ສິດທິແກ່ທ່ານໃນການແຈກຈ່າຍລຸ້ນທີ່ທ່ານແກ້ໄຂໄດ້ອີກດ້ວຍ.
 rights-intro-point-3 = ບາງຄຸນລັກສະນະໃນ { -brand-short-name } ເຊັ່ນວ່າ: ຕົວລາຍງານຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຈະໃຫ້ຕົວເລືອກແກ່ທ່ານໃນການສະເຫນີຄຳຄິດເຫັນມາຫາ { -vendor-short-name }. ໂດຍການເລືອກສົ່ງຄຳຄິດເຫັນ ຫມາຍເຖິງວ່າທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ { -vendor-short-name } ນຳໃຊ້ຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານເຂົ້າໃນການປັບປຸງພະລິດຕະຜັນ, ເຜີຍແຜ່ຄຳຄິດເຫັນໃນເວັບໄຊຕ໌ ແລະ ເພື່ອແຈກຈ່າຍຄຳຄິດເຫັນ.
 rights-intro-point-4 = ວິທີການທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ສົ່ງມາຫາ { -vendor-short-name } ຜ່ານ { -brand-short-name } ໄດ້ຮັບການອະທິບາຍໄວ້ທີ່ <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">{ -brand-short-name } ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ</a>.
 rights-intro-point-5 = ບາງຄຸນສົມບັດຂອງ { -brand-short-name } ນຳໃຊ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຈາກເວັບພາຍນອກ ແນວໃດກໍຕາມພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍລິການເຫລົ່ານັ້ນຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 100% ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຜິດພາດ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ລວມໄປເຖິງວິທີປິດການນຳໃຊ້ບໍລິການເຫລົ່ານັ້ນ ສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່ <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">ເງື່ອນໄຂໃນການໃຫ້ບໍລິການ</a>.
 rights-intro-point-5-unbranded = ຖ້າພະລິດຕະຜັນນີ້ໄດ້ຮວບຮ່ວມບໍລິການຂອງເວັບໄວ້, ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຂອງການໃຫ້ບໍລິການສຳລັບບໍລິການນັ້ນໆສາມາດລີ້ງໄປຫາ <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">ເວັບໄຊຕ໌ໃຫ້ບໍລິການ</a> ແຊສຊັນ.
 rights-intro-point-6 = ເພື່ອເປີດເນື້ອຫາວິດີໂອບາງຊະນິດ { -brand-short-name } ດາວໂຫລດໂມດູນຖອດລະຫັດເນື້ອຫາບາງສ່ວນຈາກ 3 parties.
 rights-webservices-header = ບໍລິການຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບ { -brand-full-name }
 rights-webservices = { -brand-full-name } ໃຊ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບ ("ບໍລິການ") ເພື່ອສະຫນອງຄວາມສາມາດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນ { -brand-short-name }ລຸ້ນນີ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການເຫລົ່ານີ້ ຫລື ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບເງືອນໄຂນີ້ໄດ້ ທ່ານອາດຈະປິດການໃຊ້ງານບໍລິການເຫລົ່ານີ້ເອົາໄວ້. ວິທີການປິດການໃຊ້ງານບໍລິການເຫລົ່ານີ້ສາມາດພົບໄດ້ທີ່ <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">ທີ່ນີ້</a>. ຄຸນສົມບັດ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆສາມາດປິດນຳໃຊ້ງານໄດ້ໃນການຕັ້ງຄ່າຂອງແອັບພລິເຄຊັນ.
+rights-locationawarebrowsing = <strong>ສະຖານທີ່ຕັ້ງຜົນການຊອກຫາຄໍານຶງເຖິງ: </strong>ມັກຈະລືອກໃນ. ຂໍ້ມຼນທີ່ບໍ່ເຄີຍສົ່ງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປິດການໃຊ້ງານຄຸນນະສົມບັດທັງຫມົດ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ :
 rights-locationawarebrowsing-term-1 = ຢູ່ໃນ URL ບາ, ປະເພດ <code>about:config</code>
 rights-locationawarebrowsing-term-2 = ປະເພດ geo.enabled
 rights-locationawarebrowsing-term-3 = ດັບເບິນຄິກໃສ່ geo.enabled  ໃນການຕັ້ງຄ່າ
+rights-locationawarebrowsing-term-4 = ສະຖານທີ່ຄໍານຶງເຖິງຜົນການຊອກຫາຖືກປິດໃນປັດຈຸບັນ
+rights-webservices-unbranded = ສະພາບລວມຂອງການບໍລິການເວັບໄຊທ໌ຜະລິດຕະພັນປະກອບດ້ວຍ, ພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຈະປິດການໃຊ້ງານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ຖ້າຫາກວ່າສາມາດນໍາໃຊ້, ຄວນໄດ້ຮັບການລວມຢູ່ທີ່ນີ້.
+rights-webservices-term-unbranded = ຂໍ້ກໍານົດການບໍລິການສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຜະລິດຕະພັນນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ທີ່ນີ້.