Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox
authorBaurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
Thu, 25 Jun 2020 17:13:44 +0000
changeset 1908 f7c3a2ae17277d3714554e4d2cd7bfdbcc1d8be4
parent 1907 eb953c501f26d95b703951fa8d92aeff8bf5f530
child 1909 26b4763b708cf4c54ca4a0e2d9e8a24b1f2164e3
push id1057
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 25 Jun 2020 17:13:47 +0000
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Co-authored-by: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
devtools/client/netmonitor.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -688,17 +688,17 @@ netmonitor.toolbar.responseTime=Жауап беру уақыты
 netmonitor.toolbar.duration=Ұзақтығы
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.latency): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "latency" column, which is the time
 # from end of this request until the beginning of download of this response.
 netmonitor.toolbar.latency=Кідіру
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.transferred): This is the label displayed
-# in the network table toolbar, above the "transferred" column and in general 
+# in the network table toolbar, above the "transferred" column and in general
 # section of the headers panel, which is the compressed / encoded size.
 netmonitor.toolbar.transferred=Тасымалданған
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.contentSize): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "size" column, which is the
 # uncompressed / decoded size.
 netmonitor.toolbar.contentSize=Өлшемі
 
@@ -1126,17 +1126,18 @@ netmonitor.headers.size=Өлшемі
 # %1$S is the transferred size, %2$S is the size.
 netmonitor.headers.sizeDetails=%1$S (өлшемі %2$S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.version): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the http version.
 netmonitor.headers.version=Нұсқасы
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.learnMore): This is the label displayed
-# in the network details headers tab, with a link to external documentation.
+# in the network details headers tab, with a link to external documentation for
+# status codes.
 netmonitor.summary.learnMore=Қалып-күй коды туралы көбірек білу
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.referrerPolicy): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the referrer policy.
 netmonitor.summary.referrerPolicy=Referrer саясаты:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.referrerPolicy): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the referrer policy.
@@ -1287,20 +1288,25 @@ netmonitor.security.connection=Байланыс:
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.certificate): This is the label displayed
 # in the security tab describing the server certificate section.
 netmonitor.security.certificate=Сертификат:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.tooltip): This is the label used
 # in the Network monitor panel as a tooltip for tracking resource icon.
 netmonitor.trackingResource.tooltip=Бұл URL белгілі трекерге сәйкес келеді, Құраманы бұғаттау іске қосылған кезде ол бұғатталады.
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.enhancedTrackingProtection): This is 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.enhancedTrackingProtection): This is
 # the label used in the Network monitor panel for showing enhanced tracking protection.
 netmonitor.trackingResource.enhancedTrackingProtection=Бақылаудан кеңейтілген қорғаныс
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.enhancedTrackingProtection.learnMore): This is the label
+# displayed in the network details headers tab, with a link to external documentation for
+# enhanced tracking protection.
+netmonitor.enhancedTrackingProtection.learnMore=Бақылаудан кеңейтілген қорғаныс туралы көбірек біліңіз
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copy): This is the label displayed
 # for the copy sub-menu in the context menu for a request
 netmonitor.context.copy=Көшіріп алу
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copy.accesskey): This is the access key
 # for the copy menu/sub-menu displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copy.accesskey=к
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -380,17 +380,16 @@ AmbientLightEventWarning=Жарықтылық сенсорын қолдану ескірген.
 IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=indexedDB.open ішіне берілген опциялар құрамындағы "storage" атрибуты ескірген, және жақында өшірілетін болады. Тұрақты сақтауышты алу үшін, оның орнына navigator.storage.persist() қолданыңыз.
 DOMQuadBoundsAttrWarning=DOMQuad.bounds ескірген, орнына DOMQuad.getBounds() қолданыңыз
 UnsupportedEntryTypesIgnored=Қолдауы жоқ entryTypes елемеу: %S.
 AllEntryTypesIgnored=Жарамды entryTypes жоқ: тіркеуден бас тарту.
 
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
 GTK2Conflict2=Осы пернелер оқиғасы GTK2 ішінде жоқ: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
 WinConflict2=Пернелер оқиғасы кейбір жаймаларда жоқ: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
-
 # LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
 DocumentSetDomainNotAllowedWarning=Оқшауланған, қайнар көзі бөтен емес орталарда document.domain орнату рұқсат етілмеген.
 
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface тек сынау интерфейсі болып табылады, және де бұл - оның ескіруі туралы сынау хабарламасы.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() тек сынау тәсілі болып табылады, және де бұл - оның ескіруі туралы сынау хабарламасы.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
@@ -423,13 +422,17 @@ MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=<menclose> элементінің “notation” атрибуты үшін “radical” мәні ескірген және болашақта өшірілетін болады.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
 MathML_DeprecatedMfencedElement=MathML mfenced элементі ескірген және болашақта өшірілетін болады.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=MathML “subscriptshift” және “superscriptshift” атрибуттары ескірген және болашақта өшірілуі мүмкін.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=MathML “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” және “fontweight” атрибуттары ескірген және болашақта өшірілетін болады.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
 MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=MathML элементтерінде XLink “href”, “type”, “show” және “actuate” атрибуттары ескірген және болашақта өшірілетін болады.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
+MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Созылған MathML операторларын STIXGeneral қаріптерімен қолдауы ескірген және болашақта өшірілуі мүмкін. Қолдауды жалғастыратын жаңа қаріптер туралы мәліметтер алу үшін %S қараңыз
 WebShareAPI_Failed=share әрекеті сәтсіз аяқталды.
 WebShareAPI_Aborted=share әрекеті үзілді.
 # LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
 UnknownProtocolNavigationPrevented=Белгісіз хаттама салдарынан, “%1$S” адресіне өтуге тыйым салынды.
 PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=Ортақ жады объектісі бар хабарламаны қайнар көзі бөтен терезесіне жіберу мүмкін емес.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
+UnusedLinkPreloadPending="%S" адресі бойынша орналасқан ресурс бірнеше секунд ішінде қолданылмаған сілтемені алдын-ала жүктеді. Алдын-ала жүктеу атрибутының барлық тегтері дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -1,12 +1,19 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-css-masonry =
     .label = CSS Masonry Layout
+experimental-features-css-masonry-description = Эксперименталды CSS Masonry Layout мүмкіндігіне қолдауды іске қосады. Жоғары деңгейлі сипаттамасын <a data-l10n-name="explainer">түсіндірушіні</a> қараңыз. Кері байланыс хабарламасын қалдыру үшін, <a data-l10n-name="w3c-issue">бұл GitHub мәселесінде</a> немесе <a data-l10n-name="bug">бұл ақаулықта</a> түсіндірмені қалдырыңыз.
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-web-gpu =
     .label = WebGPU
+experimental-features-web-gpu-description = Интернеттегі графика мен есептеуге арналған эксперименталды API
+# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
+# by various online articles and is technical in nature.
+experimental-features-avif =
+    .label = AVIF
+experimental-features-avif-description = AVIF үшін эксперименталды қолдау: AV1 сурет файлының пішімі