Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox
authorBaurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
Sat, 21 May 2022 13:44:33 +0000
changeset 2342 e22cf274f80cc6fa1c2f821695e67f41f28ca1de
parent 2341 33ea610e66c2d335be392472309cfaccad414e1f
child 2343 2d89f14eb74196370dd22017f18fceb68f694d57
push id1425
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 21 May 2022 13:44:37 +0000
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Co-authored-by: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/screenshotsOverlay.ftl
browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,200 +6,115 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = WebExtensions chrome.storage.managed арқылы қатынай алатын саясаттарды орнатыңыз.
-
 policy-AllowedDomainsForApps = Google Workspace жүйесіне қатынауға рұқсат етілген домендерді анықтайды.
-
 policy-AppAutoUpdate = Қолданбаны автожаңартуды іске қосу немесе сөндіру.
-
+policy-AppUpdatePin = { -brand-short-name } көрсетілген нұсқадан әрі қарай жаңартылуға тыйым салу.
 policy-AppUpdateURL = Қолданбаны жаңартудың таңдауыңызша URL-ын орнату.
-
 policy-Authentication = Құрамдас аутентификациясын қолдайтын веб-сайттары үшін оны баптау.
-
 policy-AutoLaunchProtocolsFromOrigins = Пайдаланушыға сұраусыз тізімделген қайнар көздерден пайдалануға болатын сыртқы хаттамалар тізімін анықтау.
-
 policy-BackgroundAppUpdate2 = Фондық жаңартқышты іске қосу немесе сөндіру
-
 policy-BlockAboutAddons = Қосымшалар басқарушысына (about:addons) қатынауды бұғаттау.
-
 policy-BlockAboutConfig = about:config парағына қатынауды бұғаттау.
-
 policy-BlockAboutProfiles = about:profiles парағына қатынауды бұғаттау.
-
 policy-BlockAboutSupport = about:support парағына қатынауды бұғаттау.
-
 policy-Bookmarks = Бетбелгілерді Бетбелгілер панелінде, Бетбелгілер мәзірінде, немесе олардың ішіндегі көрсетілген бумада жасаңыз.
-
 policy-CaptivePortal = Ұстайтын портаға қолдауды іске қосу немесе сөндіру.
-
 policy-CertificatesDescription = Сертификаттарды қосу немесе құрамындағы сертификаттарды пайдалану.
-
 policy-Cookies = Веб-сайттарға cookies файлдарын орнатуды рұқсат ету немесе тыйым салу.
-
 policy-DisabledCiphers = Шифрлерді сөндіру.
-
 policy-DefaultDownloadDirectory = Негізгі жүктеп алулар бумасын орнату.
-
 policy-DisableAppUpdate = Браузерге жаңартылуға тыйым салу.
-
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = PDF.js, { -brand-short-name } құрамындағы PDF шолушысын сөндіру.
-
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Браузер үнсіз келісім бойынша агентіне ешбір әрекетті таңдауға жол бермейді. Тек Windows үшін қолданылады; басқа платформаларда агент жоқ.
-
 policy-DisableDeveloperTools = Әзірлеуші құралдарына қатынауды бұғаттау.
-
 policy-DisableFeedbackCommands = Көмек мәзірінен кері байланысты жіберу командаларын сөндіру (Кері байланыс хабарламасын жіберу және Фишингті сайт туралы хабарлау).
-
 policy-DisableFirefoxAccounts = { -fxaccount-brand-name } негізіндегі қызметтерді, Синхрондауды қоса, сөндіру.
-
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Firefox скриншоттары мүмкіндігін сөндіру.
-
 policy-DisableFirefoxStudies = { -brand-short-name } үшін зерттеулерді орындауға тыйым салу.
-
 policy-DisableForgetButton = Ұмыту батырмасына рұқсатты жабу.
-
 policy-DisableFormHistory = Іздеу және формалар тарихын сақтамау.
-
 policy-DisablePrimaryPasswordCreation = Мәні true болса, басты парольді орнату мүмкін болмайды.
-
 policy-DisablePasswordReveal = Сақталған логиндерде парольдердің ашылуына жол бермеу.
-
 policy-DisablePocket = Веб-парақтары Pocket-ке сақтау мүмкіндігін сөндіру.
-
 policy-DisablePrivateBrowsing = Жекелік шолуды сөндіру
-
 policy-DisableProfileImport = Басқа браузерден деректерді импорттау мәзір командасын сөндіру.
-
 policy-DisableProfileRefresh = about:support бетінде { -brand-short-name } жаңғырту батырмасын сөндіру.
-
 policy-DisableSafeMode = Қауіпсіз режимде қайта іске қосылу мүмкіндігін сөндіру. Ескерту: Қауіпсіз режиміне өту үшін Shift пернесін Windows-та тек Топтық Саясат көмегімен сөндіруге болады.
-
 policy-DisableSecurityBypass = Пайдаланушыға кейбір қауіпсіздік ескертулерді аттап кетуге рұқсат етпеу.
-
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Суреттер үшін Жұмыс үстел фоны ретінде орнату мәзір командасын сөндіру.
-
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Браузерге жүйелік қосымшаларды орнатуға және жаңартуға тыйым салу.
-
 policy-DisableTelemetry = Телеметрияны сөндіру.
-
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Бетбелгілер панелін үнсіз келісім бойынша көрсету.
-
 policy-DisplayMenuBar = Мәзір жолағын үнсіз келісім бойынша көрсету.
-
 policy-DNSOverHTTPS = HTTPS арқылы DNS баптау.
-
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Іске қосылғанда негізгі браузері екеніне тексеруді сөндіру.
-
 policy-DownloadDirectory = Жүктеп алулар бумасын орнату және бұғаттау.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Құраманы бұғаттауды іске қосу немесе сөндіру, және қосымша түрде оны бекіту.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Шифрленген медиа кеңейтулерін іске қосу немесе сөндіру, және қосымша түрде оны бекіту.
-
+policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings = Домендердегі белгілі бір файл түрлері үшін файл кеңейтуіне негізделген ескертулерін сөндіру.
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Кеңейтулерді орнату, өшіру немесе бекіту. Орнату опциясы параметрлер ретінде URL-дер немесе орналасуларды қабылдайды. Өшіру және Бекіту опциялары кеңейтулер ID-ін қабылдайды.
-
 policy-ExtensionSettings = Кеңейту орнатылуының барлық жақтарын басқару.
-
 policy-ExtensionUpdate = Кеңейтулерді автожаңартуды іске қосу немесе сөндіру.
-
 policy-FirefoxHome = Firefox үй парағын баптау.
-
 policy-FlashPlugin = Flash плагинін қолдануды рұқсат ету немесе бұғаттау.
-
 policy-Handlers = Үнсіз келісім бойынша қолданба өңдеушілерін баптау.
-
 policy-HardwareAcceleration = Мәні false болса, құрылғылық үдетуді сөндіру.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Үй парағын орнату және қосымша түрде бұғаттау.
-
 policy-InstallAddonsPermission = Кейбір веб-сайттарға қосымшаларды орнатуды рұқсат ету.
-
 policy-LegacyProfiles = Әр орнату үшін бөлек профильді талап ететін мүмкіндікті сөндіру.
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = SameSite cookie үшін ескі әрекет баптауын іске қосу.
-
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Көрсетілген сайттарда SameSite cookie үшін ескі әрекет баптауына ауысу.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Арнайы веб-сайттарға жергілікті файлдарға сілтеуді рұқсат ету.
-
 policy-ManagedBookmarks = Әкімші басқаратын және пайдаланушы өзгерте алмайтын бетбелгілер тізімін баптайды.
-
 policy-ManualAppUpdateOnly = Тек қолмен жаңартуды рұқсат ету және пайдаланушыға жаңартулар туралы хабарламау.
-
 policy-PrimaryPassword = Басты парольді орнатуды талап ету немесе оған тыйым салу.
-
 policy-NetworkPrediction = Желі болжамын іске қосу немесе сөндіру (DNS алдын-ала таңдау).
-
 policy-NewTabPage = Жаңа бетті іске қосу немесе сөндіру
-
 policy-NoDefaultBookmarks = { -brand-short-name } ішінде келетін үнсіз келісім бойынша бетбелгілерді, және ақылды бетбелгілерді (Жиі қаралатын, Соңғы белгілер) жасауды сөндіру. Ескерту: бұл опция тек профильдің бірінші орындалуы алдында жасалған кезде іске асады.
-
 policy-OfferToSaveLogins = { -brand-short-name } үшін сақталған логиндер мен парольдерді ұсынуға рұқсат ету опциясын мәжбүрлету. Екі мәні де, true мен false, қабылданады.
-
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = { -brand-short-name } үшін сақталған логиндер және парольдерді есте сақтауды ұсынуды рұқсат етудің үнсіз келісім мәнін көрсетіңіз. Екі мән, true және false, қабылданады.
-
 policy-OverrideFirstRunPage = Бірінші жөнелту парағын алмастыру. Бірінші жөнелту парағын сөндіру үшін, бұл саясатты бос қалдырыңыз.
-
 policy-OverridePostUpdatePage = Жаңартылғаннан кейін "Не жаңалық" парағын алмастыру. Жаңартылғаннан кейінгі парақты сөндіру үшін, бұл саясатты бос қалдырыңыз.
-
 policy-PasswordManagerEnabled = Парольдерді парольдер басқарушысында сақтауды іске қосу.
-
 policy-PasswordManagerExceptions = { -brand-short-name } көрсетілген сайттар үшін парольдерді сақтауына жол бермейді.
-
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs = PDF.js, { -brand-short-name } құрамындағы PDF шолушысын сөндіру немесе баптау.
-
 policy-Permissions2 = Камера, микрофон, орналасулар, хабарламалар және автоойнату рұқсаттарын баптау.
-
 policy-PictureInPicture = Суреттегі сурет режимін іске қосу немесе сөндіру.
-
 policy-PopupBlocking = Кейбір веб-сайттарға үнсіз келісім бойынша қалқымалы хабарламаларды көрсетуге рұқсат ету.
-
 policy-Preferences = Баптаулардың бір жиыны үшін мәндерін орнату және бұғаттау.
-
 policy-PromptForDownloadLocation = Жүктеп алу кезінде файлдарды сақтау орны туралы сұрау.
-
 policy-Proxy = Прокси баптауларын орнату.
-
 policy-RequestedLocales = Таңдау ретімен қолданба үшін сұралатын локальдер тізімін орнату.
-
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Сөндірілген кезде навигация деректерін тазарту.
-
 policy-SearchBar = Іздеу жолағында үнсіз келісім бойынша адресті орнату. Пайдаланушы оны өзгерте алады.
-
 policy-SearchEngines = Іздеу жүйесі параметрлерін баптау. Бұл саясат тек ұзақ мерзімді қолдауы бар (ESR) нұсқасында қолжетімді.
-
 policy-SearchSuggestEnabled = Іздеу ұсыныстарын іске қосу немесе сөндіру.
-
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = PKCS #11 модульдерін орнату.
-
 policy-ShowHomeButton = Құралдар панелінде үй батырмасын көрсету.
-
 policy-SSLVersionMax = Максималды SSL нұсқасын орнату.
-
 policy-SSLVersionMin = Минималды SSL нұсқасын орнату.
-
 policy-SupportMenu = Көмек мәзіріне таңдауыңызша қолдау көрсету мәзір элементін қосу.
-
 policy-UserMessaging = Пайдаланушыға кейбір хабарламаларды көрсетпеу.
-
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Веб-сайттарды шолуға тыйым салады. Пішімі туралы көбірек білу үшін, құжаттаманы қараңыз.
-
 policy-Windows10SSO = Microsoft, жұмыс және мектеп есептік жазбаларына Windows дара кіруін рұқсат ету.
--- a/browser/browser/screenshotsOverlay.ftl
+++ b/browser/browser/screenshotsOverlay.ftl
@@ -1,6 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 screenshots-overlay-cancel-button = Бас тарту
 screenshots-overlay-instructions = Аймақты таңдау үшін бетте шертіңіз. Бас тарту үшін ESC басыңыз.
+screenshots-overlay-download-button = Жүктеп алу
+screenshots-overlay-copy-button = Көшіріп алу
--- a/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
@@ -22,59 +22,56 @@ toolbar-context-menu-select-all-tabs =
   .accesskey = т
 toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Жабылған бетті қайта ашу
      *[other] Жабылған беттерді қайта ашу
     }
   .accesskey = й
-
 toolbar-context-menu-manage-extension =
   .label = Кеңейтуді басқару
   .accesskey = е
 toolbar-context-menu-remove-extension =
   .label = Кеңейтуді өшіру
   .accesskey = ш
-
 # This label is used in the extensions toolbar buttons context menus,
 # a user can use this command to submit to Mozilla an abuse report
 # related to that extension. "Report" is a verb.
 toolbar-context-menu-report-extension =
   .label = Кеңейтуді хабарлау
   .accesskey = у
-
-# Can appear on the same context menu as menubarCmd ("Menu Bar") and
-# personalbarCmd ("Bookmarks Toolbar"), so they should have different
-# access keys.
+# Can appear on the same context menu as toolbar-context-menu-menu-bar-cmd
+# ("Menu Bar") and personalbarCmd ("Bookmarks Toolbar"), so they should
+# have different access keys.
 toolbar-context-menu-pin-to-overflow-menu =
   .label = Қайта аймалау мәзіріне бекіту
   .accesskey = к
 toolbar-context-menu-auto-hide-downloads-button-2 =
   .label = Бос болған кезде батырманы жасыру
   .accesskey = ы
+toolbar-context-menu-always-open-downloads-panel =
+  .label = Жүктеп алу басталған кезде панельді көрсету
+  .accesskey = с
 toolbar-context-menu-remove-from-toolbar =
   .label = Құралдар панелінен өшіру
   .accesskey = ш
 toolbar-context-menu-view-customize-toolbar =
   .label = Баптау…
   .accesskey = а
 toolbar-context-menu-view-customize-toolbar-2 =
   .label = Құралдар панелін баптау…
   .accesskey = п
-
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-always-show-2 =
   .label = Әрқашан көрсету
   .accesskey = а
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-never-show-2 =
   .label = Ешқашан көрсетпеу
   .accesskey = н
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-on-new-tab-2 =
   .label = Тек жаңа беттерде көрсету
   .accesskey = е
-
 toolbar-context-menu-bookmarks-show-other-bookmarks =
   .label = Басқа бетбелгілерді көрсету
   .accesskey = с
-
 toolbar-context-menu-menu-bar-cmd =
   .toolbarname = Мәзір жолағы
   .accesskey = М