Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox
authorBaurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
Sat, 16 Nov 2019 13:16:57 +0000
changeset 1662 b2960223614d84a3703b5feb93ecb7b50c705b8d
parent 1661 8f2848917ea1639ee5a0805656fd810f1e055671
child 1663 7d94a49d44e7f073d7933835aff24b7f5adc0ffb
push id883
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 16 Nov 2019 13:17:01 +0000
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Localization authors: - Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -75,16 +75,17 @@ login-intro-instruction-fxa = Логиндеріңіз сақталған құрылғыда { -fxaccount-brand-name } тіркелгісін жасаңыз немесе оған кіріңіз
 login-intro-instruction-fxa-settings = { -sync-brand-short-name } баптауларында Логиндер белгіленгеніне көз жеткізіңіз
 about-logins-intro-instruction-help = Көбірек білу үшін, <a data-l10n-name="help-link">{ -lockwise-brand-short-name } қолдау көрсету сайтын</a> шолыңыз
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Жаңа логинді жасау
 login-item-edit-button = Түзету
 login-item-delete-button = Өшіру
+about-logins-login-item-remove-button = Өшіру
 login-item-origin-label = Веб-сайт адресі
 login-item-origin =
   .placeholder = https://www.example.com
 login-item-username-label = Пайдаланушы аты
 about-logins-login-item-username =
   .placeholder = (пайдаланушы аты жоқ)
 login-item-copy-username-button-text = Көшіріп алу
 login-item-copied-username-button-text = Көшірілді!
@@ -113,28 +114,30 @@ master-password-reload-button =
 
 enable-password-sync-preferences-button =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] { -sync-brand-short-name } баптауларын ашыңыз
      *[other] { -sync-brand-short-name } баптауларын ашыңыз
     }
   .accesskey = п
+confirm-delete-dialog-title = Бұл логинді өшіру керек пе?
 about-logins-enable-password-sync-dont-ask-again-button =
   .label = Келесіде осы сұрақты қоймау
   .accesskey = д
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Бас тарту
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Бас тарту
-confirm-delete-dialog-title = Бұл логинді өшіру керек пе?
+about-logins-confirm-remove-dialog-title = Бұл логинді өшіру керек пе?
 confirm-delete-dialog-message = Бұл әрекетті болдырмау мүмкін емес болады.
 confirm-delete-dialog-confirm-button = Өшіру
+about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Өшіру
 confirm-discard-changes-dialog-title = Сақталмаған өзгерістерді тайдыру керек пе?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Барлық сақталмаған өзгерістер жоғалады.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Тайдыру
 
 ## Breach Alert notification
 
 breach-alert-dismiss =
   .title = Бұл ескертуді жабу