[kk] update from Pootle (thunderbird)
authorkk team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:kk>
Mon, 19 Jun 2017 01:45:53 +0000
changeset 887 79cdc6043876c85c9aff78c3733913f8ce9a5a75
parent 886 0881fb30b027b8a62d8ad90c19f9580d52f4b2b5
child 888 fc4a4838d360047e0b5e9316d5e4fa7c3a9323e4
push id277
push userdwayne@translate.org.za
push dateMon, 19 Jun 2017 01:46:00 +0000
[kk] update from Pootle (thunderbird)
editor/ui/chrome/dialogs/EdConvertToTable.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorHLineProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorInputProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertMath.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorListProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublish.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorSelectProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorTextAreaProperties.dtd
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EdConvertToTable.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EdConvertToTable.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- Window title -->
 
 
 <!ENTITY windowTitle.label "Кестеге айналдыру">
 <!ENTITY instructions1.label  "Құрастырушы санаттағы әр абзац үшін жаңа кесте жолын жасайды.">
-
+<!ENTITY instructions2.label  "Таңдауды бағандарға бөлу үшін қолданылатын таңбаны таңдаңыз:">
 <!ENTITY commaRadio.label   "Үтір">
 <!ENTITY spaceRadio.label   "Space">
 <!ENTITY otherRadio.label   "Басқа таңба:">
 <!ENTITY deleteCharCheck.label "Ажыратқыш таңбасын өшіру">
 <!ENTITY collapseSpaces.label "Артық бос аралықтарды елемеу">
 <!ENTITY collapseSpaces.tooltip "Сыбайлас бос аралықтарды бір ажыратқышқа түрлендіру">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorHLineProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorHLineProperties.dtd
@@ -1,18 +1,21 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- Window title -->
 
-<!ENTITY dimensionsBox.label "Өлшемдері">
 
+<!ENTITY windowTitle.label "Горизонталды сызық қасиеттері">
 
-
-
+<!ENTITY dimensionsBox.label "Өлшемдері">
+<!ENTITY heightEditField.label "Биіктігі:">
+<!ENTITY heightEditField.accessKey "и">
+<!ENTITY widthEditField.label "Ені:">
+<!ENTITY widthEditField.accessKey "Е">
 <!ENTITY pixelsPopup.value "пиксель">
 <!ENTITY alignmentBox.label "Туралануы">
 <!ENTITY leftRadio.label "Сол жақ">
 <!ENTITY leftRadio.accessKey "С">
 <!ENTITY centerRadio.label "Ортасы">
 <!ENTITY centerRadio.accessKey "т">
 <!ENTITY rightRadio.label "Оң жақ">
 <!ENTITY rightRadio.accessKey "О">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
@@ -5,45 +5,47 @@
 <!-- Window title -->
 
 
 <!ENTITY windowTitle.label "Сурет қасиеттері">
 
 <!ENTITY pixelsPopup.value "пиксель">
 <!-- These are in the Location tab panel -->
 
-
+<!ENTITY locationEditField.label "Суреттің орналасуы:">
+<!ENTITY locationEditField.accessKey "л">
+<!ENTITY locationEditField.tooltip "Суреттің файл атын не орналасуын енгізіңіз">
 
 
 
 
-
-
-
-
-
+<!ENTITY altText.label "Балама мәтін:">
+<!ENTITY altText.accessKey "а">
+<!ENTITY altTextEditField.tooltip "Суреттің орнына көрсетілетін мәтінді теріңіз">
+<!ENTITY noAltText.label "Балама мәтінді қолданбау">
+<!ENTITY noAltText.accessKey "д">
 
 <!ENTITY previewBox.label "Суретті алдын-ала қарау">
 <!-- These controls are in the Dimensions tab panel -->
 <!-- actualSize.label should be same as actualSizeRadio.label + ":" -->
 
 <!ENTITY actualSize.label "Нақты өлшемі:">
 <!ENTITY actualSizeRadio.label "Нақты өлшемі">
 <!ENTITY actualSizeRadio.accessKey "Н">
 <!ENTITY actualSizeRadio.tooltip "Суреттің нақты өлшеміне қайтару">
 <!ENTITY customSizeRadio.label "Таңдауыңызша өлшем">
 <!ENTITY customSizeRadio.accessKey "л">
-
+<!ENTITY customSizeRadio.tooltip "Сурет өлшемін парақтағы көрсетілгендей өзгерту">
 <!ENTITY heightEditField.label "Биіктігі:">
 <!ENTITY heightEditField.accessKey "и">
 <!ENTITY widthEditField.label "Ені:">
 <!ENTITY widthEditField.accessKey "Е">
-
-
-
+<!ENTITY constrainCheckbox.label "Шектеу">
+<!ENTITY constrainCheckbox.accessKey "Ш">
+<!ENTITY constrainCheckbox.tooltip "Сурет жақтарының арақатынасын сақтау">
 <!-- These controls are in the Image Map box of the expanded area -->
 
 <!ENTITY imagemapBox.label "Суретінің картасы">
 <!ENTITY removeImageMapButton.label "Өшіру">
 <!ENTITY removeImageMapButton.accessKey "ш">
 <!-- These are the options for image alignment -->
 
 <!ENTITY alignment.label "Мәтінді суретке туралау">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInputProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInputProperties.dtd
@@ -20,31 +20,31 @@
 
 <!ENTITY InputSettings.label "Өріс баптаулары">
 <!ENTITY InputName.label "Өріс атауы:">
 <!ENTITY InputName.accesskey "т">
 <!ENTITY GroupName.label "Топтың аты:">
 <!ENTITY GroupName.accesskey "Т">
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
+<!ENTITY InitialValue.label "Бастапқы мәні:">
+<!ENTITY InitialValue.accesskey "Б">
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
+<!ENTITY InputReadOnly.label "Тек оқу үшін">
+<!ENTITY InputReadOnly.accesskey "о">
+<!ENTITY InputDisabled.label "Сөндірілген">
+<!ENTITY InputDisabled.accesskey "д">
+<!ENTITY tabIndex.label "Табуляция реті:">
+<!ENTITY tabIndex.accesskey "е">
+<!ENTITY TextSize.label "Өріс өлшемі:">
+<!ENTITY TextSize.accesskey "р">
+<!ENTITY TextLength.label "Максималды ұзындығы:">
+<!ENTITY TextLength.accesskey "з">
+<!ENTITY AccessKey.label "Қатынау кілті:">
+<!ENTITY AccessKey.accesskey "к">
+<!ENTITY Accept.label "Түрлерді қабылдау:">
+<!ENTITY Accept.accesskey "а">
 
 <!ENTITY ImageProperties.label "Сурет қасиеттері…">
 <!ENTITY ImageProperties.accesskey "т">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertMath.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertMath.dtd
@@ -1,13 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- Window title -->
 
+<!ENTITY sourceEditField.label "LaTeX бастапқы кодын енгізу:">
 
 <!ENTITY options.label "Баптаулар">
 
 
 
 
 
 
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorListProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorListProperties.dtd
@@ -6,15 +6,15 @@
 
 <!ENTITY windowTitle.label "Тізім қасиеттері">
 
 <!ENTITY ListType.label "Тізім түрі">
 <!ENTITY bulletStyle.label "Маркер стилі:">
 
 
 <!ENTITY none.value "Ешнәрсе">
-
+<!ENTITY bulletList.value "Маркерленген (нөмірленбеген) тізім">
 <!ENTITY numberList.value "Нөмірленген тізім">
 <!ENTITY definitionList.value "Анықтама тізімі">
-
-
-
-
+<!ENTITY changeEntireListRadio.label "Толық тізімді өзгерту">
+<!ENTITY changeEntireListRadio.accessKey "з">
+<!ENTITY changeSelectedRadio.label "Тек таңдалған нәрселерді өзгерту">
+<!ENTITY changeSelectedRadio.accessKey "н">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublish.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublish.dtd
@@ -7,35 +7,35 @@
 <!ENTITY windowTitleSettings.label  "Жариялау баптаулары">
 <!ENTITY publishTab.label       "Жариялау">
 <!ENTITY settingsTab.label      "Баптаулар">
 <!ENTITY publishButton.label     "Жариялау">
 <!-- Publish Tab Panel -->
 
 <!ENTITY siteList.label        "Сайт аты:">
 <!ENTITY siteList.accesskey      "й">
-
+<!ENTITY siteList.tooltip       "Жариялау үшін сайтты таңдаңыз">
 <!ENTITY newSiteButton.label     "Жаңа сайт">
 <!ENTITY newSiteButton.accesskey   "Ж">
-
-
+<!ENTITY docDirList.label       "Бұл парақ үшін сайттың ішкі бумасы:">
+<!ENTITY docDirList.accesskey     "с">
 <!ENTITY docDirList.tooltip      "Бұл парақ үшін қашықтағы буманың атын таңдаңыз немесе енгізіңіз">
-
-
-
+<!ENTITY publishImgCheckbox.label   "Суретте және басқа файлдарды қоса">
+<!ENTITY publishImgCheckbox.accesskey "а">
+<!ENTITY publishImgCheckbox.tooltip  "Бұл парақта көрсетілгендей, суреттер және басқа файлдарды жариялау">
 
 
 
 
 
 <!ENTITY useSubdirRadio.tooltip    "Файлдарды таңдалған қашықтағы ішкі бумасына жариялау">
-
+<!ENTITY otherDirList.tooltip     "Файлдар жарияланатын қашықтағы ішкі буманың атын таңдаңыз немесе енгізіңіз">
 <!ENTITY pageTitle.label       "Беттің атауы:">
 <!ENTITY pageTitle.accesskey     "т">
-
+<!ENTITY pageTitle.tooltip      "Парақты терезеде және бетбелгілерде анықтау үшін оның атауын енгізіңіз">
 <!ENTITY pageTitleExample.label    "мыс.: &quot;Менің веб парағым&quot;">
 <!ENTITY filename.label        "Файл аты:">
 <!ENTITY filename.accesskey      "Ф">
 <!ENTITY filename.tooltip       "Бұл файл үшін атын енгізу, веб парағы үшін '.html' қосып">
 <!ENTITY filenameExample.label    "мыс.: &quot;меніңпарағым.html&quot;">
 <!ENTITY setDefaultButton.label    "Бастапқы ретінде орнату">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey  "т">
 <!ENTITY removeButton.label      "Сайтты өшіру">
@@ -45,20 +45,20 @@
 <!ENTITY publishSites.label      "Сайттарды жариялау">
 <!ENTITY serverInfo.label       "Сервер ақпараты">
 <!ENTITY loginInfo.label       "Кіру ақпараты">
 <!ENTITY siteName.label        "Сайт аты:">
 <!ENTITY siteName.accesskey      "й">
 <!ENTITY siteName.tooltip       "Бұл жариялау сайтын анықтайтын бүркеншік аты (мыс.: &quot;МеніңСайтым&quot;)">
 <!ENTITY siteUrl.label        "Жариялау адресі (мыс.: 'ftp://ftp.myisp.com/myusername'):">
 <!ENTITY siteUrl.accesskey      "а">
-
-
-
-
+<!ENTITY siteUrl.tooltip       "Сіздің провайдеріңіз немесе хостинг қызметі ұсынған FTP:// немесе HTTP:// адресі">
+<!ENTITY browseUrl.label       "Үй парағыңыздың HTTP адресі (e.g.: 'http://www.myisp.com/myusername'):">
+<!ENTITY browseUrl.accesskey     "а">
+<!ENTITY browseUrl.tooltip      "Үй бумаңыздың HTTP:// адресі (файл атын қоспаңыз)">
 <!ENTITY username.label        "Пайдаланушы аты:">
 <!ENTITY username.accesskey      "й">
 
 <!ENTITY password.label        "Паролі:">
 <!ENTITY password.accesskey      "р">
 
 <!ENTITY savePassword.label      "Парольді сақтау">
 <!ENTITY savePassword.accesskey    "р">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorSelectProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorSelectProperties.dtd
@@ -1,23 +1,23 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY Select.label "Таңдау тiзiмi">
-
-
+<!ENTITY SelectName.label "Тізімнің атауы:">
+<!ENTITY SelectName.accesskey "з">
 <!ENTITY SelectSize.label "Биіктігі:">
 <!ENTITY SelectSize.accesskey "Б">
 
 
-
-
-
-
+<!ENTITY SelectDisabled.label "Сөндірілген">
+<!ENTITY SelectDisabled.accesskey "д">
+<!ENTITY SelectTabIndex.label "Табуляция реті:">
+<!ENTITY SelectTabIndex.accesskey "е">
 
 
 
 <!ENTITY OptGroupDisabled.label "Сөндірілген">
 <!ENTITY OptGroupDisabled.accesskey "д">
 
 <!ENTITY Option.label "Параметр">
 <!ENTITY OptionText.label "Мәтіні:">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
@@ -24,33 +24,33 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
-
+<!ENTITY tableCaptionAbove.label     "Кестенің үстінде">
+<!ENTITY tableCaptionBelow.label     "Кестенің астында">
+<!ENTITY tableCaptionLeft.label      "Кестенің сол жағынан">
+<!ENTITY tableCaptionRight.label     "Кестенің оң жағынан">
 <!ENTITY tableCaptionNone.label      "Ешнәрсе">
 
 
 <!ENTITY cellSelection.label       "Таңдау">
 <!ENTITY cellSelectCell.label       "Ұяшық">
 <!ENTITY cellSelectRow.label       "Жол">
 <!ENTITY cellSelectColumn.label      "Баған">
 <!ENTITY cellSelectNext.label       "Келесі">
 <!ENTITY cellSelectNext.accessKey     "К">
 <!ENTITY cellSelectPrevious.label     "Алдыңғысы">
 <!ENTITY cellSelectPrevious.accessKey   "А">
-
-
+<!ENTITY applyBeforeChange.label     "Ағымдағы өзгерістер таңдауды өзгерту алдында іске асырылатын болады.">
+<!ENTITY cellContentAlignment.label    "Құраманың туралануы">
 <!ENTITY cellHorizontal.label       "Горизонталды:">
 <!ENTITY cellHorizontal.accessKey     "з">
 <!ENTITY cellVertical.label        "Вертикалды:">
 <!ENTITY cellVertical.accessKey      "В">
 <!ENTITY cellStyle.label         "Ұяшықтың стилi:">
 <!ENTITY cellStyle.accessKey       "я">
 <!ENTITY cellNormal.label         "Қалыпты">
 <!ENTITY cellHeader.label         "Жоғарғы колонтитул">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorTextAreaProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorTextAreaProperties.dtd
@@ -1,15 +1,18 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!ENTITY windowTitle.label "Мәтіндік өріс қасиеттері">
+
 <!ENTITY Settings.label "Баптаулар">
 
-
+<!ENTITY TextAreaName.label "Өріс атауы:">
+<!ENTITY TextAreaName.accessKey "т">
 <!ENTITY TextAreaRows.label "Жолдар:">
 <!ENTITY TextAreaRows.accessKey "л">
 <!ENTITY TextAreaCols.label "Бағандар:">
 <!ENTITY TextAreaCols.accessKey "Б">
 <!ENTITY TextAreaReadOnly.label "Тек оқу үшін">
 <!ENTITY TextAreaReadOnly.accessKey "о">
 <!ENTITY TextAreaDisabled.label "Сөндірулі">
 <!ENTITY TextAreaDisabled.accessKey "д">