Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox
authorTimur <tim_tim2000@mail.ru>
Fri, 25 Oct 2019 04:13:21 +0000
changeset 1645 7857439403a97e78bde3636a8843b3ba151808a2
parent 1644 33117723ceb105a6377f4c675c41ca5e5a63aa8e
child 1646 12d52fd019215317ec6392851230ab781e912b2a
push id872
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 25 Oct 2019 04:13:25 +0000
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Localization authors: - Timur <tim_tim2000@mail.ru>
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
devtools/client/accessibility.ftl
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/webconsole.properties
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -21,8 +21,10 @@ about-private-browsing-info-cookies = cookies файлдары
 tracking-protection-start-tour = Бұл қалай жұмыс жасайтынын қарау
 about-private-browsing-note = Жекелік шолу <strong>сізді интернет желісінде анонимды</strong> етпейді. Жұмыс берушіңіз немесе интернет провайдеріңіз сонда да сіз қараған беттер тарихын біле алады.
 about-private-browsing =
   .title = Интернетте іздеу
 about-private-browsing-not-private = Сіз қазір жекелік шолу терезесінде емессіз.
 content-blocking-title = Құраманы бұғаттау
 content-blocking-description = Кейбір вебсайттар сіздің интернеттегі белсенділікті бақылай алатын трекерлерді қолданады. Жекелік шолу терезелерде, { -brand-short-name } құраманы бұғаттауы сіздің шолу мінез-құлығыңыз туралы ақпаратты жинай алатын көптеген трекерлерді автоматты түрде бұғаттайды.
 about-private-browsing-info-description = { -brand-short-name } қолданба немесе барлық жекелік шолу беттері және терезелері жабылғанда іздеулер және шолу тарихын өшіреді. Бұл сізді веб-сайттар немесе интернет қызметін ұсынушысына анонимды етпесе де, бұл компьютерді қолданатын басқа адамдардан сіздің интернеттегі белсенділікті жасырын сақтауға жол береді.
+about-private-browsing-search-banner-close-button =
+  .aria-label = Жабу
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -449,17 +449,16 @@ use-current-pages =
 choose-bookmark =
   .label = Бетбелгіні қолдану…
   .accesskey = Б
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Firefox үй парағы құрамасы
 home-prefs-content-description = Firefox үй парағында қандай құраманы көргіңіз келетінді таңдаңыз.
-home-prefs-content-discovery-description = Firefox үй парағында құраманы табу сізге интернеттен жоғары сапалы, релевантты мақалаларды табуға көмектеседі.
 home-prefs-search-header =
   .label = Интернеттен іздеу
 home-prefs-topsites-header =
   .label = Үздік сайттар
 home-prefs-topsites-description = Сіз жиі шолатын сайттар
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 home-prefs-recommended-by-header =
@@ -578,16 +577,19 @@ sync-mobile-promo = Firefox қолданбасын <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> немесе <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> үшін жүктеп алып, мобильді құрылғыңызбен синхрондаңыз.
 
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Профиль суретін ауыстыру
 sync-disconnect =
   .label = Байланысты үзу…
   .accesskey = з
+sync-sign-out =
+  .label = Шығу…
+  .accesskey = Ш
 sync-manage-account = Тіркелгіні басқару
   .accesskey = к
 sync-signedin-unverified = { $email } расталған жоқ
 sync-signedin-login-failure = Байланысты қайта орнатуға үшін кіріңіз { $email }
 sync-resend-verification =
   .label = Растауды қайта жіберу
   .accesskey = д
 sync-remove-account =
@@ -618,16 +620,19 @@ sync-currently-syncing-logins-passwords = Логиндер және парольдер
 sync-currently-syncing-addresses = Адрестер
 sync-currently-syncing-creditcards = Несиелік карталар
 sync-currently-syncing-addons = Қосымшалар
 sync-currently-syncing-prefs =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Баптаулар
    *[other] Баптаулар
   }
+sync-change-options =
+  .label = Өзгерту…
+  .accesskey = з
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Бетбелгілер
   .accesskey = т
 sync-engine-history =
   .label = Тарих
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -150,21 +150,21 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY fxa.unverified.button.label "&syncBrand.shortName.label; баптауларын ашу…">
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 <!ENTITY fxa.menu.signedInAs.label "Кім ретінде кірген:">
 <!ENTITY fxa.menu.manageAccount.label "Тіркелгіні басқару…">
+<!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "&syncBrand.shortName.label; баптаулары…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
-<!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "&syncBrand.shortName.label; баптаулары…">
 <!ENTITY fxa.menu.connectAnotherDevice2.label "Басқа құрылғыны байланыстыру…">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxAccount "&syncBrand.fxAccount.label;">
 
 <!ENTITY fxa.menu.signin.label "&brandProductName; ішіне кіру">
 <!ENTITY fxa.menu.turnOnSync.label "&syncBrand.shortName.label; іске қосу">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxServices.label "&brandProductName; қызметтері">
 
 <!ENTITY fxa.menu.account.label "Тіркелгі">
@@ -872,16 +872,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY identity.removeCertException.accesskey "ш">
 
 <!ENTITY identity.moreInfoLinkText2 "Көбірек білу">
 
 <!ENTITY identity.clearSiteData "Cookies файлдары және сайт деректерін тазарту…">
 
 <!ENTITY identity.permissions "Рұқсаттар">
 
+<!ENTITY identity.permissions3 "Рұқсаттар">
 <!ENTITY identity.permissionsEmpty "Бұл сайтқа арнайы рұқсаттарды берген жоқсыз.">
 <!ENTITY identity.permissionsReloadHint "Өзгерістер іске асуы үшін бұл парақты қайта жүктеуіңіз керек болуы мүмкін.">
 <!ENTITY identity.permissionsPreferences.tooltip "Рұқсаттар баптауларын ашу">
 <!ENTITY identity.contentBlockingPreferences.tooltip "Құраманы бұғаттау баптауларын ашу">
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
   protections.etpMoreInfo.label: The text a screen reader speaks when focused on the info button. -->
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -11,16 +11,20 @@ droponhomemsgMultiple=Осы құжаттарды өзіңіздің үй парақтары ретінде қалайсыз ба?
 
 # context menu strings
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
 # %2$S is the selection string.
 contextMenuSearch=%1$S ішінен "%2$S" іздеу
 contextMenuSearch.accesskey=з
 
+# LOCALIZATION NOTE (contextMenuPrivateSearchOtherEngine): %S is the search
+# engine name as set for Private Browsing mode. This label is only used when
+# this engine is different from the default engine name used in normal mode.
+
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Бума аты]
 
 xpinstallPromptMessage=%S бұл сайттан компьютеріңізге бағдарламалық қамтаманы орнату сұранымын болдырмады.
 # LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
 # The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
 xpinstallPromptMessage.header=%S үшін қосымшаны орнатуға рұқсат ету керек пе?
@@ -649,16 +653,18 @@ trackingProtection.intro.step1of3=1, барлығы 3
 trackingProtection.intro.nextButton.label=Келесі
 
 trackingProtection.icon.activeTooltip=Бақылау талаптары блокталды
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=Бақылау талаптары анықталды
 
 # Social Tracking Protection
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
+contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=Жабу
+contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=Ж
 
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.header):
 # Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
 protections.header=%S үшін қорғау
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
@@ -678,16 +684,25 @@ protections.header=%S үшін қорғау
 #  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
 # LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
 #  Semicolon-separated list of plural forms.
 #  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 #  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
 # LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
 #  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
 
+# Milestones section in the Protections Panel
+# LOCALIZATION NOTE (protections.milestone.description):
+#  Semicolon-separated list of plural forms.
+#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+#  #1 is replaced with brandShortName.
+#  #2 is replaced with the (locale-formatted) number of trackers blocked
+#  #3 is replaced by a locale-formatted date with short month and numeric year.
+#  In English this looks like "Firefox blocked over 10,000 trackers since Oct 2019"
+
 # Edit Bookmark UI
 editBookmarkPanel.newBookmarkTitle=Жаңа бетбелгі
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Бұл бетбелгіні түзету
 editBookmarkPanel.cancel.label=Бас тарту
 editBookmarkPanel.cancel.accesskey=с
 
 # LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
--- a/devtools/client/accessibility.ftl
+++ b/devtools/client/accessibility.ftl
@@ -1,21 +1,28 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### These strings are used inside the Accessibility panel.
 
+accessibility-learn-more = Көбірек білу
+accessibility-keyboard-header = Пернетақта
 
 ## Text entries that are used as text alternative for icons that depict accessibility isses.
 
 accessibility-warning =
   .alt = Ескерту
 accessibility-fail =
   .alt = Қате
 accessibility-best-practices =
   .alt = Озық тәжірибелер
 
 ## Text entries for a paragraph used in the accessibility panel sidebar's checks section
 ## that describe that currently selected accessible object has an accessibility issue
 ## with its text label or accessible name.
 
+
+## Text entries for a paragraph used in the accessibility panel sidebar's checks section
+## that describe that currently selected accessible object has a keyboard accessibility
+## issue.
+
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -61,20 +61,16 @@ collapseDetailsPane=Сұраным ақпаратын жасыру
 # LOCALIZATION NOTE (headersEmptyText): This is the text displayed in the
 # headers tab of the network details pane when there are no headers available.
 headersEmptyText=Бұл сұраным үшін тақырыптамасы жоқ
 
 # LOCALIZATION NOTE (headersFilterText): This is the text displayed in the
 # headers tab of the network details pane for the filtering input.
 headersFilterText=Тақырыптамаларды сүзгілеу
 
-# LOCALIZATION NOTE (webSocketsEmptyText): This is the text displayed in the
-# WebSockets tab of the network details pane when there are no frames available.
-webSocketsEmptyText=Бұл сұраным үшін WebSocket фреймдері жоқ
-
 # LOCALIZATION NOTE (messagesEmptyText): This is the text displayed in the
 # WebSockets tab of the network details pane when there are no frames available.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cookiesEmptyText): This is the text displayed in the
 # cookies tab of the network details pane when there are no cookies available.
 cookiesEmptyText=Бұл сұрату үшін cookies файлдары жоқ
 
 # LOCALIZATION NOTE (cookiesFilterText): This is the text displayed in the
@@ -309,16 +305,23 @@ netmonitor.waterfall.tooltip.send=Жіберу %S мс
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.wait): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for wait time (in milliseconds).
 netmonitor.waterfall.tooltip.wait=Күту %S мс
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.receive): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for receive time (in milliseiconds).
 netmonitor.waterfall.tooltip.receive=Қабылдау %S мс
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.requestTiming): This is the title of the existing
+# section in Timings side panel. This section contains request timings.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.serverTiming): This is the title of a new section
+# in Timings side panel. This section contains server timings transferred from the server
+# through the "Server-Timing" header.
+
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.millisecond): This is the label displayed
 # in the network menu specifying timing interval divisions (in milliseconds).
 networkMenu.millisecond=%S мс
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.second): This is the label displayed
 # in the network menu specifying timing interval divisions (in seconds).
 networkMenu.second=%S с
 
@@ -651,27 +654,20 @@ netmonitor.toolbar.transferred=Тасымалданған
 # in the network table toolbar, above the "size" column, which is the
 # uncompressed / decoded size.
 netmonitor.toolbar.contentSize=Өлшемі
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.waterfall): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "waterfall" column.
 netmonitor.toolbar.waterfall=Timeline
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.frameType): This is the label displayed
-# in the websocket frame table header, above the "type" column.
-netmonitor.ws.toolbar.frameType=Түрі
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.size): This is the label displayed
 # in the websocket frame table header, above the "size" column.
 netmonitor.ws.toolbar.size=Өлшемі
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.payload): This is the label displayed
-# in the websocket frame table header, above the "payload" column.
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.data): This is the label displayed
 # in the websocket frame table header, above the "data" column.
 netmonitor.ws.toolbar.data=Деректер
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.opCode): This is the label displayed
 # in the websocket frame table header, above the "opCode" column.
 netmonitor.ws.toolbar.opCode=OpCode
 
@@ -680,19 +676,21 @@ netmonitor.ws.toolbar.opCode=OpCode
 netmonitor.ws.toolbar.maskBit=MaskBit
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.finBit): This is the label displayed
 # in the websocket frame table header, above the "finBit" column.
 netmonitor.ws.toolbar.finBit=FinBit
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.time): This is the label displayed
 # in the websocket frame table header, above the "time" column.
+netmonitor.ws.toolbar.time=Уақыт
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.clear): This is the label displayed
 # in the websocket toolbar for the "Clear" button.
+netmonitor.ws.toolbar.clear=Тазарту
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.label): This is the label
 # displayed in the websocket toolbar for the frames filtering textbox.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.key): This is the
 # shortcut key to focus on the websocket toolbar frames filtering textbox
 netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.key=CmdOrCtrl+E
 
@@ -719,16 +717,22 @@ netmonitor.ws.context.sent.accesskey=ж
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.received): This is the label displayed
 # on the context menu that shows "Received" WebSocket frames.
 netmonitor.ws.context.received=Алынған
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.received.accesskey): This is the access key
 # for the "Received" menu item displayed in the context menu in the websocket toolbar.
 netmonitor.ws.context.received.accesskey=н
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.copyFrame): This is the label displayed
+# on the context menu that shows "Copy Message".
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.copyFrame.accesskey): This is the access key
+# for the "Copy Message" menu item displayed in the context menu of a WebSocket frame.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.type.sent): This is the label used as
 # accessible text for the "sent" type icon in the websocket table's "data" column.
 netmonitor.ws.type.sent=Жіберілген
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.type.received): This is the label used as
 # accessible text for the "received" type icon in the websocket table's "data" column.
 netmonitor.ws.type.received=Алынған
 
@@ -755,16 +759,66 @@ netmonitor.search.toolbar.clear=Іздеу нәтижелерін тазарту
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.labels.responseHeaders): This is the label
 # displayed in the search results as the label for the response headers
 netmonitor.search.labels.responseHeaders=Жауап тақырыптамасы
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.labels.requestHeaders): This is the label
 # displayed in the search results as the label for the request headers
 netmonitor.search.labels.requestHeaders=Сұраным тақырыптамасы
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.caseSensitive): This is the label
+# displayed in the search toolbar to do a case sensitive search.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.fetching): This is the label
+# displayed in the search results status bar when status is set to fetching.
+netmonitor.search.status.labels.fetching=Іздеу…
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.canceled): This is the label
+# displayed in the search results status bar when status is set to cancelled.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.done): This is the label
+# displayed in the search results status bar when status is set to done.
+# %1$S is the number of matching lines in search results (netmonitor.search.status.labels.matchingLines)
+# %2$S is the number of files in which matching lines were found (netmonitor.search.status.labels.fileCount)
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.matchingLines): Semi-colon list of plural forms.
+# This is the label displayed in the search results status bar showing matching lines found.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of matching lines found
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.fileCount): Semi-colon list of plural forms.
+# This is the label displayed in the search results status bar showing file count
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of files in which matching lines were found
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.error): This is the label
+# displayed in the search results status bar when status is set to error.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.requestBlocking): This is the tooltip displayed
+# over the toolbar's Request Blocking buttonn
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlocking2): This is the label displayed
+# in the action bar's request blocking tab
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.enableBlocking): This is the label displayed
+# in request blocking tab to represent if requests blocking should be enabled
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.blockSearchPlaceholder): This is the
+# placeholder text for the request addition form
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.removeBlockedUrl): This is the
+# tooltip shown over the remove button for blocked URL item
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.addBlockedUrl): This is the
+# tooltip shown over the Add Blocked URL button
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.search): This is the label displayed
+# in the action bar's search tab
+
 # LOCALIZATION NOTE (messagesTruncated): This is the text displayed
 # in the messages panel when the number of messages is over the
 # truncation limit.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 netmonitor.ws.truncated-messages.warning=Жадыны үнемдеу үшін #1 хабарлама қысқартылды;Жадыны үнемдеу үшін #1 хабарлама қысқартылды
 
 # LOCALIZATION NOTE (disableMessagesTruncation): This is the text displayed
 # in the messages panel checkbox label for toggling message truncation.
@@ -776,20 +830,16 @@ toggleMessagesTruncation.title=Барлық болашақ хабарларды сақтау немесе қысқартылған хабарламаларды көрсетуді жалғастыру
 
 # LOCALIZATION NOTE (messageDataTruncated): This is the text displayed
 # to describe to describe data truncation in the messages panel.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.headers): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the headers tab.
 netmonitor.tab.headers=Тақырыптамалар
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.webSockets): This is the label displayed
-# in the network details pane identifying the webSockets tab.
-netmonitor.tab.webSockets=WebSockets
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.messages): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the messages tab.
 netmonitor.tab.messages=Хабарламалар
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.cookies): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the cookies tab.
 netmonitor.tab.cookies=Cookies файлдары
 
@@ -864,16 +914,19 @@ netmonitor.toolbar.filter.other=Басқа
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.filterFreetext.label): This is the label
 # displayed in the network toolbar for the url filtering textbox.
 netmonitor.toolbar.filterFreetext.label=Сілтемелерді сүзгілеу
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.filterFreetext.key): This is the
 # shortcut key to focus on the toolbar url filtering textbox
 netmonitor.toolbar.filterFreetext.key=CmdOrCtrl+F
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.search.key): This is the
+# shortcut key to toggle the search panel
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.filterFreetext.learnMore): This is
 # the title used for MDN icon in filtering textbox
 netmonitor.toolbar.filterFreetext.learnMore=Сүзгілеу жөнінде көбірек білу
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.label): This is the label
 # displayed for the checkbox for enabling persistent logs.
 netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.label=Үзіліссіз логтар
 
@@ -1128,16 +1181,21 @@ netmonitor.context.copyRequestData.accesskey=д
 # The capitalization is part of the official name and should be used throughout all languages.
 # http://en.wikipedia.org/wiki/CURL
 netmonitor.context.copyAsCurl=cURL ретінде көшіріп алу
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsCurl.accesskey): This is the access key
 # for the Copy as cURL menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copyAsCurl.accesskey=и
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsCurl.*): This is the template used to add
+# a target platform to the label for "Copy as cURL" command
+# e.g. Copy as cURL (Windows)
+# Localized label for "Copy as cURL": %S
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsFetch): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected request as a fetch request.
 netmonitor.context.copyAsFetch=Fetch ретінде көшіріп алу
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsFetch.accesskey): This is the access key
 # for the Copy as fetch menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copyAsFetch.accesskey=F
 
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -278,16 +278,20 @@ webconsole.infoFilterButton.label=Ақпарат
 webconsole.debugFilterButton.label=Жөндеу
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.cssFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "CSS" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides CSS warning messages, inserted in the page by the browser
 # when there are CSS errors in the page.
 webconsole.cssFilterButton.label=CSS
 
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.cssFilterButton.inactive.tooltip)
+# Label used as the tooltip of the "CSS" button in the additional filter toolbar, when the
+# filter is inactive (=unchecked).
+
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.xhrFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "XHR" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides messages displayed when the page makes an XMLHttpRequest or
 # a fetch call.
 webconsole.xhrFilterButton.label=XHR
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.requestsFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "Requests" button in the additional filter toolbar.
@@ -323,16 +327,35 @@ webconsole.filteredMessagesByText.tooltip=#1 нәрсе мәтіндік сүзгімен жасырылған;#1 нәрсе мәтіндік сүзгімен жасырылған
 # It resets the default filters of the console to their original values.
 webconsole.resetFiltersButton.label=Сүзгілерді тастау
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.enablePersistentLogs.label)
 webconsole.enablePersistentLogs.label=Үздіксіз журналдар
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.enablePersistentLogs.tooltip)
 webconsole.enablePersistentLogs.tooltip=Егер сіз бұл баптауды іске қоссаңыз, сіз әр рет жаңа бетке өткен кезде шығыс нәтижелері тазартылмайтын болады
 
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.menuButton.tooltip)
+# Tooltip for the filter bar preferences menu. This menu will display multiple perefences for the
+# filter bar, such as enabling the compact toolbar mode, enable the timestamps, persist logs, etc
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.compactToolbar.label)
+# Label for the `Compact Toolbar` preference option. This will turn the message filters buttons
+# into a Menu Button, making the filter bar more compact.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.label)
+# Label for enabling the timestamps in the Web Console.
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.tooltip)
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.warningGroups.label)
+# Label for grouping the similar messages in the Web Console
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.warningGroups.tooltip)
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.label)
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip)
+
 # LOCALIZATION NOTE (browserconsole.contentMessagesCheckbox.label)
 # Label used in the browser console filter bar. This label is used for a checkbox that
 # allows the user to show or hide console messages from the content process in the browser
 # console.
 browserconsole.contentMessagesCheckbox.label=Мазмұндық хабарламаларын көрсету
 # LOCALIZATION NOTE (browserconsole.contentMessagesCheckbox.tooltip)
 # Tooltip for the "Show content messages" checkbox in the Browser Console filter bar.
 browserconsole.contentMessagesCheckbox.tooltip=Шығыста мазмұн процесі хабарламаларын көрсету үшін осыны іске қосыңыз
@@ -404,16 +427,17 @@ webconsole.group.contentBlocked=Бұғатталған мазмұн туралы хабарламалар
 # Label used for the confirm button in the "invoke getter" dialog that appears in the
 # console when a user tries to autocomplete a property with a getter.
 # A keyboard shortcut will be shown inside the latter pair of brackets.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.confirmDialog.getter.closeButton.tooltip)
 # Label used as the tooltip for the close button in the "invoke getter" dialog that
 # appears in the console when a user tries to autocomplete a property with a getter.
 # A keyboard shortcut will be shown inside the latter pair of brackets.
+webconsole.confirmDialog.getter.closeButton.tooltip=Жабу (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.cssWarningElements.label)
 # Label for the list of HTML elements matching the selector associated
 # with the CSS warning. Parameters: %S is the CSS selector.
 webconsole.cssWarningElements.label=Таңдаушыға сай элементтер: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.componentDidCatch.label)
 # Label displayed when the webconsole couldn't handle a given packet.
@@ -426,31 +450,65 @@ webconsole.message.componentDidCatch.label=[ӘЗІРЛЕУШІ ҚҰРАЛДАРЫ ҚАТЕСІ] Кешірім сұраймыз, хабарламаны көрсете алмадық. Бұл орын алмауы керек еді - сипаттамасындағы метадеректерін қосып, %S адресіне ақаулық хабарламасын жіберіңіз.
 webconsole.message.componentDidCatch.copyButton.label=Хабарламаның метадеректерін алмасу буферіне көшіру
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.label)
 # Label used for the text of the execute button, in the editor toolbar, which is
 # displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 webconsole.editor.toolbar.executeButton.label=Орындау
 
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.reverseSearchButton.openReverseSearch.tooltip)
+# Label used for the tooltip on the reverse search button for opening the Reverse Search UI.
+# The Reverse Search is a feature that mimics the bash-like reverse search of
+# command history in WebConsole, searching commands from the last item backwards.
+# Parameters: %S is the keyboard shortcut.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.reverseSearchButton.closeReverseSearch.tooltip)
+# Label used for the tooltip on the reverse search button for closing the Reverse Search UI.
+# The Reverse Search is a feature that mimics the bash-like reverse search of
+# command history in WebConsole, searching commands from the last item backwards.
+# Parameters: %S is the keyboard shortcut.
+
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the execute button, in the editor toolbar, which is
 # displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 # Parameters: %S is the keyboard shortcut.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the history previous expression, in the editor toolbar,
 # which is displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the history next expression, in the editor toolbar,
 # which is displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.closeButton.tooltip)
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.closeButton.tooltip2)
 # Label used for the tooltip on the close button, in the editor toolbar, which is
 # displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 # Parameters: %S is the keyboard shortcut.
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.openEditorButton.tooltip)
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.openEditorButton.tooltip2)
 # Label used for the tooltip on the open editor button, in console input, which is
 # displayed when the console is in regular mode.
 # Parameters: %S is the keyboard shortcut.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.warningGroup.messageCount.tooltip): the tooltip text
+# displayed when you hover a warning group badge (i.e. repeated warning messages for a
+# given category, for example Content Blocked messages) in the web console output.
+# This is a semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of message in the group.
+# example: 3 messages
+webconsole.warningGroup.messageCount.tooltip=#1 хабарлама;#1 хабарлама
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.editor.onboarding.label): the text that is displayed
+# when displaying the multiline-input mode for the first time, until the user dismiss the
+# text.
+# Parameters: %1$S is Enter key, %2$S is the shorcut to evaluate the expression (
+# Ctrl+Enter or Cmd+Enter on OSX).
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.editor.onboarding.dissmis.label): the text that is
+# displayed in the multiline-input mode onboarding UI to dismiss it.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.enterKey): The text that will be used to represent the
+# Enter key in the editor onboarding UI, as well as on the Editor toolbar "Run" button
+# tooltip.