Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox
authorBaurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
Mon, 04 May 2020 11:45:32 +0000
changeset 1794 65de5d8e6e05c0208308387fcf86478425df4292
parent 1793 3c9db3713a94ad81c798d49dad92f9cc985164ac
child 1795 a4f218f15dba08c62f2581683d2892be5efb1c56
push id962
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 04 May 2020 11:45:35 +0000
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Co-authored-by: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
browser/installer/nsisstrings.properties
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/netmonitor.properties
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -143,16 +143,17 @@ onboarding-lockwise-strong-passwords-text = { -lockwise-brand-name } қатаң парольдерді лезде жасайды және олардың барлығын бір жерде сақтайды.
 onboarding-lockwise-strong-passwords-button = Логиндеріңізді басқару
 onboarding-facebook-container-title = Фейсбук үшін шекараларды орнатыңыз
 onboarding-facebook-container-text2 = { -facebook-container-brand-name } профиліңізді басқа нәрседен бөлек ұстап, Фейсбук үшін сізге мақсатталған жарнаманы көрсетуге қиынырақ етеді.
 onboarding-facebook-container-button = Кеңейтуді қосу
 onboarding-import-browser-settings-title = Бетбелгілер, парольдерді және т.б. импорттау
 onboarding-import-browser-settings-text = Тікелей кірісу — Chrome сайттары және баптауларын оңай көшіріп алыңыз.
 onboarding-import-browser-settings-button = Chrome деректерін импорттау
 onboarding-personal-data-promise-title = Дизайн бойынша жеке
+onboarding-personal-data-promise-button = Біздің уәдемізді оқу
 
 ## Message strings belonging to the Return to AMO flow
 
 return-to-amo-sub-header = Тамаша, сіз { -brand-short-name } орнаттыңыз
 # <icon></icon> will be replaced with the icon belonging to the extension
 #
 # Variables:
 #   $addon-name (String) - Name of the add-on
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -17,16 +17,17 @@ policy-Authentication = Құрамдас аутентификациясын қолдайтын веб-сайттары үшін оны баптау.
 policy-BlockAboutAddons = Қосымшалар басқарушысына (about:addons) қатынауды бұғаттау.
 policy-BlockAboutConfig = about:config парағына қатынауды бұғаттау.
 policy-BlockAboutProfiles = about:profiles парағына қатынауды бұғаттау.
 policy-BlockAboutSupport = about:support парағына қатынауды бұғаттау.
 policy-Bookmarks = Бетбелгілерді Бетбелгілер панелінде, Бетбелгілер мәзірінде, немесе олардың ішіндегі көрсетілген бумада жасаңыз.
 policy-CaptivePortal = Ұстайтын портаға қолдауды іске қосу немесе сөндіру.
 policy-CertificatesDescription = Сертификаттарды қосу немесе құрамындағы сертификаттарды пайдалану.
 policy-Cookies = Веб-сайттарға cookies файлдарын орнатуды рұқсат ету немесе тыйым салу.
+policy-DisabledCiphers = Шифрлерді сөндіру.
 policy-DefaultDownloadDirectory = Негізгі жүктеп алулар бумасын орнату.
 policy-DisableAppUpdate = Браузерге жаңартылуға тыйым салу.
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = PDF.js, { -brand-short-name } құрамындағы PDF шолушысын сөндіру.
 policy-DisableDeveloperTools = Әзірлеуші құралдарына қатынауды бұғаттау.
 policy-DisableFeedbackCommands = Көмек мәзірінен кері байланысты жіберу командаларын сөндіру (Кері байланыс хабарламасын жіберу және Фишингті сайт туралы хабарлау).
 policy-DisableFirefoxAccounts = { -fxaccount-brand-name } негізіндегі қызметтерді, Синхрондауды қоса, сөндіру.
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Firefox скриншоттары мүмкіндігін сөндіру.
@@ -59,16 +60,22 @@ policy-ExtensionSettings = Кеңейту орнатылуының барлық жақтарын басқару.
 policy-ExtensionUpdate = Кеңейтулерді автожаңартуды іске қосу немесе сөндіру.
 policy-FirefoxHome = Firefox үй парағын баптау.
 policy-FlashPlugin = Flash плагинін қолдануды рұқсат ету немесе бұғаттау.
 policy-HardwareAcceleration = Мәні false болса, құрылғылық үдетуді сөндіру.
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Үй парағын орнату және қосымша түрде бұғаттау.
 policy-InstallAddonsPermission = Кейбір веб-сайттарға қосымшаларды орнатуды рұқсат ету.
 policy-LegacyProfiles = Әр орнату үшін бөлек профильді талап ететін мүмкіндікті сөндіру.
+
+## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
+
+
+##
+
 policy-LocalFileLinks = Арнайы веб-сайттарға жергілікті файлдарға сілтеуді рұқсат ету.
 policy-NetworkPrediction = Желі болжамын іске қосу немесе сөндіру (DNS алдын-ала таңдау).
 policy-NewTabPage = Жаңа бетті іске қосу немесе сөндіру
 policy-NoDefaultBookmarks = { -brand-short-name } ішінде келетін үнсіз келісім бойынша бетбелгілерді, және ақылды бетбелгілерді (Жиі қаралатын, Соңғы белгілер) жасауды сөндіру. Ескерту: бұл опция тек профильдің бірінші орындалуы алдында жасалған кезде іске асады.
 policy-OfferToSaveLogins = { -brand-short-name } үшін сақталған логиндер мен парольдерді ұсынуға рұқсат ету опциясын мәжбүрлету. Екі мәні де, true мен false, қабылданады.
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = { -brand-short-name } үшін сақталған логиндер және парольдерді есте сақтауды ұсынуды рұқсат етудің үнсіз келісім мәнін көрсетіңіз. Екі мән, true және false, қабылданады.
 policy-OverrideFirstRunPage = Бірінші жөнелту парағын алмастыру. Бірінші жөнелту парағын сөндіру үшін, бұл саясатты бос қалдырыңыз.
 policy-OverridePostUpdatePage = Жаңартылғаннан кейін "Не жаңалық" парағын алмастыру. Жаңартылғаннан кейінгі парақты сөндіру үшін, бұл саясатты бос қалдырыңыз.
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -4,16 +4,22 @@
 
 protections-panel-sendreportview-error = Есепті жіберу кезінде қате орын алды. Кейінірек қайталап көріңіз.
 # A link shown when ETP is disabled for a site. Opens the breakage report subview when clicked.
 protections-panel-sitefixedsendreport-label = Сайт жөнделген ба? Хабарламаны жіберу
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
+protections-popup-footer-protection-label-strict = Қатаң
+    .label = Қатаң
+protections-popup-footer-protection-label-custom = Таңдауыңызша
+    .label = Таңдауыңызша
+protections-popup-footer-protection-label-standard = Қалыпты
+    .label = Қалыпты
 
 ##
 
 # The text a screen reader speaks when focused on the info button.
 protections-panel-etp-more-info =
     .aria-label = Бақылаудан кеңейтілген қорғаныс туралы көбірек ақпарат
 protections-panel-etp-on-header = Бақылаудан кеңейтілген қорғаныс бұл сайт үшін іске қосылған
 protections-panel-etp-off-header = Бақылаудан кеңейтілген қорғаныс бұл сайт үшін іске қосылмаған
--- a/browser/installer/nsisstrings.properties
+++ b/browser/installer/nsisstrings.properties
@@ -4,45 +4,37 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE:
 
 # This file must be saved as UTF8
 
 # Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
 # accesskey with an ampersand (e.g. &).
 
-# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
-# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
-# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
-# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
-# being used as an accesskey.
-
 # Do not replace $BrandShortName, $BrandProductName, $BrandFullName,
 # or $BrandFullNameDA with a custom string and always use the same one as used
 # by the en-US files.
 # $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
 # for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
 # being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
 INSTALLER_WIN_CAPTION=$BrandShortName орнатқышы
 
-# The \n in the next two strings can be moved or deleted as needed to make
-# the string fit in the 3 lines of space available.
-STUB_CLEANUP_PAVEOVER_HEADER=$BrandShortName орнатылған болып тұр.\nОны жаңартайық.
-STUB_CLEANUP_REINSTALL_HEADER=$BrandShortName бұрын орнатылған болып тұр.\nСізге жаңа нұсқаны алайық.
-
 STUB_CLEANUP_PAVEOVER_HEADER2=$BrandShortName орнатылған болып тұр. Оны жаңартайық.
 STUB_CLEANUP_REINSTALL_HEADER2=$BrandShortName бұрын орнатылған болып тұр. Сізге жаңа нұсқаны алайық.
 STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON=&Жаңарту
 STUB_CLEANUP_REINSTALL_BUTTON=Қа&йта орнату
 STUB_CLEANUP_CHECKBOX_LABEL=&Бастапқы баптауларды қалпына келтіру және жақсы өнімділік үшін ескі қосымшаларды өшіру
 
+STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON2=Жаңарту
+STUB_CLEANUP_REINSTALL_BUTTON2=Қайта орнату
+
 STUB_INSTALLING_LABEL2=Қазір орнатылуда…
 # The \n in the next string is intended to force a nice-looking layout in en-US
 # and can be moved or deleted as needed. There's no practical limit on the
 # number of lines available.
 STUB_INSTALLING_HEADLINE=Жекелігіңізді алдына қойыңыз.\n$BrandProductName қатарына қосылыңыз.
 STUB_INSTALLING_BODY=Біздің жекелікті алдына қоятын өнімдердің басқаларын да алып, желіде ақылды және қауіпсіз болуын үйреніңіз.
 STUB_BLURB_FIRST1=Ең жылдам, ең жүйрік $BrandShortName 
 STUB_BLURB_SECOND1=Жылдамырақ парақтарды жүктеу және беттер арасында ауысу
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -50,16 +50,43 @@ expandAll.label=Барлығын жазық қылу
 setDirectoryRoot.label=Бума түбірін орнату
 setDirectoryRoot.accesskey=р
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeDirectoryRoot.label): This is the text that appears in the
 # context menu to remove a directory as root directory
 removeDirectoryRoot.label=Бума түбірін өшіру
 removeDirectoryRoot.accesskey=б
 
+# LOCALIZATION NOTE (blackBoxAll.label): Text associated with the blackbox context menu item
+blackBoxAll.label=Қара жәшік
+
+# LOCALIZATION NOTE (blackBoxAllInGroup.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to blackbox all files inside of the selected group
+
+# LOCALIZATION NOTE (unblackBoxAllInGroup.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to unblackbox all files inside of the selected group
+
+# LOCALIZATION NOTE (blackBoxAllOutsideGroup.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to blackbox all files outside of the selected group
+
+# LOCALIZATION NOTE (unblackBoxAllOutsideGroup.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to unblackbox all files outside of the selected group
+
+# LOCALIZATION NOTE (blackBoxAllInDir.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to blackbox all files inside of the selected directory
+
+# LOCALIZATION NOTE (unblackBoxAllInDir.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to unblackbox all files inside of the selected directory
+
+# LOCALIZATION NOTE (blackBoxAllOutsideDir.label): This is the text that appears in the
+# context submenu to blackbox all files outside of the selected directory
+
+# LOCALIZATION NOTE (unblackBoxAllOutsideDir.label: This is the text that appears in the
+# context submenu to unblackbox all files outside of the selected directory
+
 # LOCALIZATION NOTE (copyFunction.label): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the function the user selected
 copyFunction.label=Функцияны көшіріп алу
 copyFunction.accesskey=ф
 
 # LOCALIZATION NOTE (copyStackTrace): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the stack trace methods, file names and row number.
 copyStackTrace=Стек трассировкасын көшіріп алу
@@ -701,16 +728,19 @@ watchpoints.submenu=Қайда аялдату…
 # LOCALIZATION NOTE (watchpoints.getWatchpoint): This is the text that appears in the
 # watchpoints sub-menu to add a "get" watchpoint on an object property.
 watchpoints.getWatchpoint=Қасиеттерді оқу
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchpoints.setWatchpoint): This is the text that appears in the
 # watchpoints submenu to add a "set" watchpoint on an object property.
 watchpoints.setWatchpoint=Қасиеттерді орнату
 
+# LOCALIZATION NOTE (watchpoints.getOrSetWatchpoint): This is the text that appears in the
+# watchpoints submenu to add a "set" watchpoint on an object property.
+
 # LOCALIZATION NOTE (watchpoints.removeWatchpoint): This is the text that appears in the
 # context menu to delete a watchpoint on an object property.
 watchpoints.removeWatchpoint=Бақылау нүктесін алып тастау
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchpoints.removeWatchpointTooltip): This is the text that appears in the
 # tooltip to delete a watchpoint on an object property.
 watchpoints.removeWatchpointTooltip=Бақылау нүктесін алып тастау
 
@@ -1049,21 +1079,16 @@ whyPaused.mutationBreakpointAdded=Қосылған:
 # is displayed to describe a removed node which triggers a subtree modification
 whyPaused.mutationBreakpointRemoved=Өшірілген:
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.interrupted): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused at
 # a JS execution
 whyPaused.interrupted=Орындалғанда аялдатылған
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.replayForcedPause): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused in a
-# recording.
-whyPaused.replayForcedPause=Жазылғанда аялдатылған
-
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.resumeLimit): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused while stepping
 # in or out of the stack
 whyPaused.resumeLimit=Қадамдап өту кезінде аялдатылған
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.pauseOnDOMEvents): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
 # dom event
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -53,16 +53,19 @@ netmonitor.security.hostHeader=Хост %S:
 # defined:
 #   Organization: <Not Available>
 netmonitor.security.notAvailable=<Қолжетерсіз>
 
 # LOCALIZATION NOTE (collapseDetailsPane): This is the tooltip for the button
 # that collapses the network details pane in the UI.
 collapseDetailsPane=Сұраным ақпаратын жасыру
 
+# LOCALIZATION NOTE (collapseActionPane): This is the tooltip for the button
+# that collapses the network action pane in the UI.
+
 # LOCALIZATION NOTE (headersEmptyText): This is the text displayed in the
 # headers tab of the network details pane when there are no headers available.
 headersEmptyText=Бұл сұраным үшін тақырыптамасы жоқ
 
 # LOCALIZATION NOTE (headersFilterText): This is the text displayed in the
 # headers tab of the network details pane for the filtering input.
 headersFilterText=Тақырыптамаларды сүзгілеу
 
@@ -79,54 +82,54 @@ cookiesEmptyText=Бұл сұрату үшін cookies файлдары жоқ
 cookiesFilterText=Cookies файлдарын сүзгілеу
 
 # LOCALIZATION NOTE (responseEmptyText): This is the text displayed in the
 # response tab of the network details pane when the response is empty or not
 # available for shown.
 responseEmptyText=Бұл сұраным үшін жауап деректері жоқ
 
 # LOCALIZATION NOTE (paramsEmptyText): This is the text displayed in the
-# params tab of the network details pane when there are no params available.
+# request tab of the network details pane when there are no params available.
 paramsEmptyText=Бұл сұраным үшін параметрлері жоқ
 
 # LOCALIZATION NOTE (paramsFilterText): This is the text displayed in the
-# params tab of the network details pane for the filtering input.
+# request tab of the network details pane for the filtering input.
 paramsFilterText=Сұраным параметрлерін сұрыптау
 
 # LOCALIZATION NOTE (paramsQueryString): This is the label displayed
-# in the network details params tab identifying the query string.
+# in the network details request tab identifying the query string.
 paramsQueryString=Сұраным жолы
 
 # LOCALIZATION NOTE (paramsFormData): This is the label displayed
-# in the network details params tab identifying the form data.
+# in the network details request tab identifying the form data.
 paramsFormData=Форма ақпараты
 
 # LOCALIZATION NOTE (paramsPostPayload): This is the label displayed
-# in the network details params tab identifying the request payload.
+# in the network details request tab identifying the request payload.
 paramsPostPayload=Сұранымның пайдалы жүктемесі
 
 # LOCALIZATION NOTE (requestHeaders): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the request headers.
 requestHeaders=Сұраным тақырыптамалары
 
 # LOCALIZATION NOTE (requestHeadersFromUpload): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the request headers from
 # the upload stream of a POST request's body.
 requestHeadersFromUpload=Жүктеп жіберу ағынынан тақырыптамаларды сұрау
 
 # LOCALIZATION NOTE (responseHeaders): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the response headers.
 responseHeaders=Жауап тақырыптамалары
 
 # LOCALIZATION NOTE (requestCookies): This is the label displayed
-# in the network details params tab identifying the request cookies.
+# in the network details request tab identifying the request cookies.
 requestCookies=Сұратудың cookies файлдары
 
 # LOCALIZATION NOTE (responseCookies): This is the label displayed
-# in the network details params tab identifying the response cookies.
+# in the network details request tab identifying the response cookies.
 responseCookies=Жауаптың cookies файлдары
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsePayload): This is the label displayed
 # in the network details response tab identifying the response payload.
 responsePayload=Жауаптағы пайдалы жүктеме
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsonFilterText): This is the text displayed
 # in the response tab of the network details pane for the JSON filtering input.
@@ -141,17 +144,17 @@ jsonScopeName=JSON
 jsonpScopeName=JSONP → кері шақыру %S()
 
 # LOCALIZATION NOTE (responseTruncated): This is the text displayed
 # in the response tab of the network details pane when the response is over
 # the truncation limit and thus was truncated.
 responseTruncated=Жауап қысқартылды
 
 # LOCALIZATION NOTE (requestTruncated): This is the text displayed
-# in the params tab of the network details pane when the request is over
+# in the request tab of the network details pane when the request is over
 # the truncation limit and thus was truncated.
 requestTruncated=Сұраным қысқартылған
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsePreview): This is the text displayed
 # in the response tab of the network details pane for an HTML preview.
 responsePreview=Алдын-ала қарау
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.raced): This is the label displayed
@@ -220,20 +223,19 @@ networkMenu.ws.summary.framesCountEmpty=Хабарламалар жоқ
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesCount): A tooltip explaining
 # what the framesCount label displays
 networkMenu.ws.summary.tooltip.framesCount=Хабарламалар саны
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalSize): A tooltip explaining
 # what the framesTotalSize label displays
 networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalSize=Көрсетілген хабарламалардың жалпы өлшемі
 
-# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTranferredSize): A tooltip explaining
-# what the framesTranferredSize label displays
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.label.framesTranferredSize): A label showing
+# summary size info related to the current list of WS messages
 # %1$S is the total size of the transferred data, %2$S is the size of sent data, %3$S is the size of received data.
-networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTranferredSize=Барлығы %1$S, %2$S жіберілді, %3$S қабылданды
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime): A tooltip explaining
 # what framesTotalTime displays
 networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime=Бірінші және соңғы көрсетілген хабарламалар арасындағы өткен уақыт
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeB): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the size of a request (in bytes).
 networkMenu.sizeB=%S Б
@@ -342,16 +344,19 @@ netmonitor.timings.queuedAt=Кезекте: %S
 # when the request actually started. %S is time expressed in milliseconds or minutes.
 netmonitor.timings.startedAt=Басталған: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.downloadedAt): Relative to first request,
 # when the request actually finished downloading.
 # %S is time expressed in milliseconds or minutes.
 netmonitor.timings.downloadedAt=Жүктеп алынған: %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.noTimings): Message that displays in the
+# timings pane when thea request has been blocked
+
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.millisecond): This is the label displayed
 # in the network menu specifying timing interval divisions (in milliseconds).
 networkMenu.millisecond=%S мс
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.second): This is the label displayed
 # in the network menu specifying timing interval divisions (in seconds).
 networkMenu.second=%S с
 
@@ -627,16 +632,19 @@ netmonitor.toolbar.domain=Домен
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.remoteip): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "remoteip" column.
 netmonitor.toolbar.remoteip=Қашықтағы IP
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.cause): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "cause" column.
 netmonitor.toolbar.cause=Себебі
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.initiator): This is the label displayed
+# in the network table toolbar, above the "initiator" column.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.type): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "type" column.
 netmonitor.toolbar.type=Түрі
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.cookies): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "cookies" column.
 netmonitor.toolbar.cookies=Cookies файлдары
 
@@ -748,16 +756,22 @@ netmonitor.ws.context.sent.accesskey=ж
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.received): This is the label displayed
 # on the context menu that shows "Received" WebSocket frames.
 netmonitor.ws.context.received=Алынған
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.received.accesskey): This is the access key
 # for the "Received" menu item displayed in the context menu in the websocket toolbar.
 netmonitor.ws.context.received.accesskey=н
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.controlFrames): This is the label displayed
+# on the context menu that shows "Control Frames" WebSocket frames.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.controlFrames.accesskey): This is the access key
+# for the "Control Frames" menu item displayed in the context menu in the websocket toolbar.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.copyFrame): This is the label displayed
 # on the context menu that shows "Copy Message".
 netmonitor.ws.context.copyFrame=Хабарламаны көшіріп алу
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.copyFrame.accesskey): This is the access key
 # for the "Copy Message" menu item displayed in the context menu of a WebSocket frame.
 netmonitor.ws.context.copyFrame.accesskey=к
 
@@ -768,21 +782,16 @@ netmonitor.ws.connection.closed=Байланыс жабылды
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.type.sent): This is the label used as
 # accessible text for the "sent" type icon in the websocket table's "data" column.
 netmonitor.ws.type.sent=Жіберілген
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.type.received): This is the label used as
 # accessible text for the "received" type icon in the websocket table's "data" column.
 netmonitor.ws.type.received=Алынған
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.time.format): This is the format used for the
-# time values in the websocket table's "time" column
-# %1$S is the formatted hour-minutes-seconds, %2$S is the milliseconds (zero-padded)
-netmonitor.ws.time.format=%1$S.%2$S
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.rawData.header): This is the label displayed
 # in the messages panel identifying the raw data.
 netmonitor.ws.rawData.header=Шикі деректер (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder): This is the label
 # displayed in the search toolbar for the search input as the placeholder.
 netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder=Ресурстардан іздеу…
 
@@ -847,16 +856,28 @@ netmonitor.actionbar.blockSearchPlaceholder=URL ішінде келесі болса, ресурсты бұғаттау
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.removeBlockedUrl): This is the
 # tooltip shown over the remove button for blocked URL item
 netmonitor.actionbar.removeBlockedUrl=Үлгіні өшіру
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.addBlockedUrl): This is the
 # tooltip shown over the Add Blocked URL button
 netmonitor.actionbar.addBlockedUrl=Үлгіні қосу
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.removeAllBlockedUrls): This is the
+# context menu item for removing all blocked URLs
+netmonitor.requestBlockingMenu.removeAllBlockedUrls=Барлығын өшіру
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.enableAllBlockedUrls): This is the
+# context menu item for enabling all blocked URLs
+netmonitor.requestBlockingMenu.enableAllBlockedUrls=Барлығын іске қосу
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.disableAllBlockedUrls): This is the
+# context menu item for disabling all blocked URLs
+netmonitor.requestBlockingMenu.disableAllBlockedUrls=Барлығын сөндіру
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.search): This is the label displayed
 # in the action bar's search tab
 netmonitor.actionbar.search=Іздеу
 
 # LOCALIZATION NOTE (messagesTruncated): This is the text displayed
 # in the messages panel when the number of messages is over the
 # truncation limit.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
@@ -889,16 +910,20 @@ netmonitor.tab.cookies=Cookies файлдары
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.cache): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the cache tab.
 netmonitor.tab.cache=Кэш
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.params): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the params tab.
 netmonitor.tab.params=Параметрлер
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.request): This is the label displayed
+# in the network details pane identifying the request tab.
+netmonitor.tab.request=Сұраным
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.response): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the response tab.
 netmonitor.tab.response=Жауап
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.timings): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the timings tab.
 netmonitor.tab.timings=Уақыттар
 
@@ -1009,16 +1034,22 @@ netmonitor.toolbar.search=Іздеу
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resetColumns): This is the label
 # displayed in the network table header context menu.
 netmonitor.toolbar.resetColumns=Бағандарды тастау
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resetSorting): This is the label
 # displayed in the network table header context menu to reset sorting
 netmonitor.toolbar.resetSorting=Сұрыптауды тастау
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent): This is the label
+# displayed in the network table header context menu to resize a column to fit its content
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent.title): This is the title
+# tooltip displayed when draggable resizer in network table headers is hovered
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.timings): This is the label
 # displayed in the network table header context menu for the timing submenu
 netmonitor.toolbar.timings=Уақыттар
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.responseHeaders): This is the
 # label displayed in the network table header context menu for the
 # response headers submenu.
 netmonitor.toolbar.responseHeaders=Жауап тақырыптамалары
@@ -1505,8 +1536,21 @@ netmonitor.cache.lastFetched=Соңғы алынған
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.lastModified): This is the label text for the
 # last modified date/time of the cached object.
 netmonitor.cache.lastModified=Соңғы өзгертілген
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.device): This is the label text for the device
 # where a cached object was fetched from (e.g. "disk").
 netmonitor.cache.device=Құрылғы
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.menuTooltip): This is the tooltip that gets displayed
+# when the settings menu button is hovered.
+netmonitor.settings.menuTooltip=Желі баптаулары
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.importHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
+# when the HAR import menu item is hovered
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.saveHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
+# when the HAR save menu item is hovered
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.copyHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
+# when the HAR copy menu item is hovered