toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
Tue, 07 Feb 2023 16:32:55 +0000
changeset 2550 45c1a65c33e77178bf38408aa298e4fac23bf9e7
parent 2486 0e4e442eac2e4debaa86d8b4517f4f25d5f2919f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Co-authored-by: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Жоқ, рахмет
noThanksButton.accesskey=Ж
restartLaterButton=Қайта қосуды кейін орындау
restartLaterButton.accesskey=е
restartNowButton=%S қайта қосу
restartNowButton.accesskey=й

statusFailed=Орнату сәтсіз аяқталды

installSuccess=Жаңарту сәтті орнатылды
installPending=Орнату аяқталмады
patchApplyFailure=Жаңартуды орнату мүмкін емес (патч орнату сәтсіз аяқталды)
elevationFailure=Бұл жаңартуды орнату үшін керек құқықтарыңыз жоқ. Жүйелік әкімшіңізге хабарласыңыз.

check_error-200=Жаңартудың XML файлы зақымдалған (200)
check_error-403=Рұқсат жоқ (403)
check_error-404=Жаңартудың XML файлы табылмады (404)
check_error-500=Сервердің ішкі қатесі (500)
check_error-2152398849=Сәтсіз (себебі белгісіз)
check_error-2152398861=Байланыс үзілді
check_error-2152398862=Байланыс уақыты біткен
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Желі сөндірулі тұр (қосыңыз)
check_error-2152398867=Портқа рұқсат жоқ
check_error-2152398868=Мәліметтер алынбады (қайталап көріңіз)
check_error-2152398878=Жаңарту сервері табылмады (интернетпен байланысыңызды тексеріңіз)
check_error-2152398890=Прокси сервері табылмады (интернетпен байланысыңызды тексеріңіз)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Желі сөндірулі тұр (қосыңыз)
check_error-2152398919=Мәліметтерді беру үзілді (қайталап көріңіз)
check_error-2152398920=Прокси серверге байланыс үзілді
check_error-2153390069=Сервер сертификатының мерзімі біткен (жүйелік сағатыңызды тексеріңіз немесе дұрыс емес күн мен уақытты дұрыстаңыз)
check_error-verification_failed=Жаңартудың бүтіндігін тексеру мүмкін емес
check_error-move_failed=Жаңартуды орнату үшін дайындау сәтсіз аяқталды
check_error-update_url_not_available=Жаңарту URL мекенжайы қолжетімді емес
check_error-connection_aborted=Байланыс үзілді