dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
Sun, 07 Aug 2022 08:10:48 +0000
changeset 2362 af591ca4a31bbd78859cb5943312b39536a354f7
parent 2186 9a5d8c04f09194704db1f58a5c2961059cf1eb06
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Co-authored-by: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Экраннан оқу қолданбасы іске қосылды
screenReaderStopped = Экраннан оқу қолданбасы тоқтатылды

# Roles
menubar    =    мәзір жолағы
scrollbar   =    жылжыту жолағы
grip      =    grip
alert     =    ескерту
menupopup   =    қалқымалы мәзір
document    =    құжат
pane      =    панель
dialog     =    сұхбат терезесі
separator   =    ажыратқыш
toolbar    =    құралдар панелі
statusbar   =    қалып-күй жолағы
table     =    кесте
columnheader  =    баған тақырыптамасы
rowheader   =    жол тақырыптамасы
column     =    баған
row      =    жол
cell      =    ұяшық
link      =    байланыс
list      =    тізім
listitem    =    тізім элементі
outline    =    құрылым
outlineitem  =    құрылым элементі
pagetab    =    бет
propertypage  =    қасиеттер беті
graphic    =    графика
switch     =    ауыстырғыш
pushbutton   =    түйме
checkbutton  =    белгілеу батырмасы
radiobutton  =    ауыстырғыш батырмасы
combobox    =    тізімді өріс
progressbar  =    прогресс жолағы
slider     =    айналдыру жолағы
spinbutton   =    санағыш
diagram    =    диаграмма
animation   =    анимация
equation    =    тендеу
buttonmenu   =    батырмалар мәзірі
whitespace   =    бос аралық
pagetablist  =    беттер тізімі
canvas     =    canvas
checkmenuitem =    мәзірдің белгілеу элементі
passwordtext  =    пароль мәтіні
radiomenuitem =    мәзірдің ауыстыру элементі
textcontainer =    мәтін контейнері
togglebutton  =    ауыстырып қосқыш батырмасы
treetable   =    ағаш тектес кесте
header     =    жоғарғы колонтитул
footer     =    төменгі колонтитул
paragraph   =    абзац
entry     =    жазба
caption    =    айдар
heading    =    тақырыптама
section    =    санат
form      =    форма
comboboxlist  =    тізімі бар өріс
comboboxoption =    тізімі бар өрістің опциясы
imagemap    =    суретінің картасы
listboxoption =    опция
listbox    =    тізімді жолақ
flatequation  =    жалпақ тендеу
gridcell    =    тор ұяшығы
note      =    жазба
figure     =    сурет
definitionlist =    анықтамалар тізімі
term      =    термин
definition   =    анықтама

mathmltable       = математикалық кесте
mathmlcell        = ұяшық
mathmlenclosed      = жабылған
mathmlfraction      = бөлшек
mathmlfractionwithoutbar = fraction without bar
mathmlroot        = түбір
mathmlscripted      = скриптімен
mathmlsquareroot     = шаршы түбір

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    мәтіндік өріс

base      =    негізі
close-fence  =    жабатын жиектеме
denominator  =    бөлімі
numerator   =    numerator
open-fence   =    ашатын жиектеме
overscript   =    негізгісінен үстіндегі жазу
presubscript  =    presubscript
presuperscript =    presuperscript
root-index   =    түбір көрсеткіші
subscript   =    subscript
superscript  =    үстіңгі индекс
underscript  =    underscript

# Text input types
textInputType_date  =    күні
textInputType_email =    эл.пошта
textInputType_search =    іздеу
textInputType_tel  =    телефон
textInputType_url  =    URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    %S-ші тақырып деңгейі

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Бірінші элемент
listEnd    =    Соңғы элемент
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 элемент;#1 элемент

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S, барлығы %2$S

# Landmark announcements
banner     =    баннер
complementary =    қосымша
contentinfo  =    құрама ақпараты
main      =    негізгі
navigation   =    навигация
search     =    іздеу
region     =    аймақ

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = 1 бағаны бар;#1 бағаны бар
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = және 1 жол бар;және #1 жол бар

# table or grid cell information
columnInfo = Баған %S
rowInfo = Жол %S
spansColumns = %S бағанды алады
spansRows = %S жолды алады

# Invoked actions
jumpAction   =   секірілген
pressAction  =   басылған
checkAction  =   белгіленген
uncheckAction =   белгіленбеген
onAction    =   іске қос.
offAction   =   сөнд.
selectAction  =   таңдалған
unselectAction =   таңдалмаған
openAction   =   ашылған
closeAction  =   жабылған
switchAction  =   ауыстырылған
clickAction  =   шертілген
collapseAction =   жиналған
expandAction  =   жазық етілген
activateAction =   белсендірілген
cycleAction  =   айналған

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   жасырын

# Tab states
tabLoading   =   жүктелуде
tabLoaded   =   жүктелген
tabNew     =   жаңа бет
tabLoadStopped =   жүктелу тоқтатылды
tabReload   =   қайта жүктелуде

# Object states
stateChecked   =  белгіленген
stateOn     =  іске қос.
stateNotChecked =  белгіленбеген
stateOff     =  сөнд.
statePressed   =  басылған
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  жазық етілген
stateCollapsed  =  жиналған
stateUnavailable =  қолжетімсіз
stateReadonly  =  тек оқу үшін
stateRequired  =  керек
stateTraversed  =  қаралған
stateHasPopup  =  "атып шығатын" терезесі бар
stateSelected  =  таңдалған

# App modes
editingMode  =   түзету
navigationMode =   навигация

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Қалыпты
quicknav_Anchor   = Байланыстар
quicknav_Button   = Батырмалар
quicknav_Combobox  = Түспелі тізімдер
quicknav_Landmark  = Нысаналар
quicknav_Entry    = Элементтер
quicknav_FormElement = Формалар элементтері
quicknav_Graphic   = Суреттер
quicknav_Heading   = Тақырыптамалар
quicknav_ListItem  = Тізім элементтері
quicknav_Link    = Сiлтемелер
quicknav_List    = Тізімдер
quicknav_PageTab   = Парақ беттері
quicknav_RadioButton = Ауыстырғыш батырмалары
quicknav_Separator  = Ажыратқыштар
quicknav_Table    = Кестелер
quicknav_Checkbox  = Белгілеу батырмалары

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = long division
notation-actuarial     = ықтималдылықты
notation-phasorangle    = phasor angle
notation-radical      = radical
notation-box        = box
notation-roundedbox     = дөңгеленген төртбұрыш
notation-circle       = шеңбер
notation-left        = left
notation-right       = right
notation-top        = top
notation-bottom       = асты
notation-updiagonalstrike  = астынан үстіне диагоналды сызып тастау
notation-downdiagonalstrike = down diagonal strike
notation-verticalstrike   = вертикалды сызып тастау
notation-horizontalstrike  = горизонталды сызып тастау
notation-updiagonalarrow  = up diagonal arrow
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    мәзір жолағы
scrollbarAbbr   =    айналдыру жолағы
gripAbbr      =    grip
alertAbbr     =    ескерту
menupopupAbbr   =    қалқымалы мәзір
documentAbbr    =    құжат
paneAbbr      =    бөлік
dialogAbbr     =    сұхбат терезесі
separatorAbbr   =    ажыратқыш
toolbarAbbr    =    құралдар панелі
statusbarAbbr   =    қалып-күй жолағы
tableAbbr     =    кесте
columnheaderAbbr  =    баған тақырыптамасы
rowheaderAbbr   =    жол тақырыптамасы
columnAbbr     =    баған
rowAbbr      =    жол
cellAbbr      =    ұяшық
linkAbbr      =    сілтеме
listAbbr      =    тізім
listitemAbbr    =    тізім элементі
outlineAbbr    =    құрылым
outlineitemAbbr  =    құрылым элементі
pagetabAbbr    =    tab
propertypageAbbr  =    қасиеттер беті
graphicAbbr    =    графика
pushbuttonAbbr   =    батырма
checkbuttonAbbr  =    белгілеу батырмасы
radiobuttonAbbr  =    ауыстырып қосқыш батырмасы
comboboxAbbr    =    тізімді өріс
progressbarAbbr  =    прогресс жолағы
sliderAbbr     =    айналдыру жолағы
spinbuttonAbbr   =    санағыш
diagramAbbr    =    диаграмма
animationAbbr   =    анимация
equationAbbr    =    тендеу
buttonmenuAbbr   =    батырмалар мәзірі
whitespaceAbbr   =    бос аралық
pagetablistAbbr  =    беттер тізімі
canvasAbbr     =    canvas
checkmenuitemAbbr =    мәзірдің белгілеу элементі
passwordtextAbbr  =    парольді енгізу өрісі
radiomenuitemAbbr =    мәзірдің ауыстыру элементі
textcontainerAbbr =    мәтіндік контейнер
togglebuttonAbbr  =    ауыстырып қосқыш батырмасы
treetableAbbr   =    ағаш тектес кесте
headerAbbr     =    жоғарғы колонтитул
footerAbbr     =    төменгі колонтитул
paragraphAbbr   =    абзац
entryAbbr     =    жазба
captionAbbr    =    тақырып
headingAbbr    =    тақырып
sectionAbbr    =    санат
formAbbr      =    форма
comboboxlistAbbr  =    тізімі бар өріс
comboboxoptionAbbr =    тізімі бар өрістің опциясы
imagemapAbbr    =    суреттер картасы
listboxoptionAbbr =    опция
listboxAbbr    =    тізімді жолақ
flatequationAbbr  =    жалпақ тендеу
gridcellAbbr    =    тор ұяшығы
noteAbbr      =    жазба
figureAbbr     =    сурет
definitionlistAbbr =    анықтамалар тізімі
termAbbr      =    термин
definitionAbbr   =    анықтама
textareaAbbr    =    мәтіндік өріс

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1б;#1б
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1ж;#1ж
cellInfoAbbr = б%Sж%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = enclosed
mathmltableAbbr       = кесте
mathmlcellAbbr        = ұяшық
mathmlfractionAbbr      = frac
mathmlfractionwithoutbarAbbr = сызығы жоқ бөлшек
mathmlrootAbbr        = түбір
mathmlscriptedAbbr      = скриптімен
mathmlsquarerootAbbr     = шаршы түбір

baseAbbr      = негізі
close-fenceAbbr  = жабу
denominatorAbbr  = бөлімі
numeratorAbbr   = num
open-fenceAbbr   = open
overscriptAbbr   = over
presubscriptAbbr  = presub
presuperscriptAbbr = presup
root-indexAbbr   = index
subscriptAbbr   = астыңғы индекс
superscriptAbbr  = үстіңгі индекс
underscriptAbbr  = under

notation-longdivAbbr      = longdiv
notation-actuarialAbbr     = статистикалық
notation-phasorangleAbbr    = фазалық вектор
notation-radicalAbbr      = радиан
notation-boxAbbr        = box
notation-roundedboxAbbr     = бұрыштары дөңгеленген тіктөртбұрыш
notation-circleAbbr       = circ
notation-leftAbbr        = сол жақ
notation-rightAbbr       = rght
notation-topAbbr        = top
notation-bottomAbbr       = bot
notation-updiagonalstrikeAbbr  = астынан үстіне диагоналды сызып тастау
notation-downdiagonalstrikeAbbr = үстінен астына диагоналды сызып тастау
notation-verticalstrikeAbbr   = vstrike
notation-horizontalstrikeAbbr  = hstrike
notation-updiagonalarrowAbbr  = астынан үстіне диагоналды тілше
notation-madruwbAbbr      = madruwb