browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
author Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
Sat, 21 May 2022 13:44:33 +0000
changeset 2342 e22cf274f80cc6fa1c2f821695e67f41f28ca1de
parent 2340 4cd43f8726e4a4f5e795732873216625273bbfe8
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Co-authored-by: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


## Settings

site-data-settings-window =
  .title = Cookies файлдары және сайт деректерін басқару

site-data-settings-description = Келесі веб-сайттар компьютеріңізде cookies файлдарын және сайт деректерін сақтайды. { -brand-short-name } тұрақты сақтауышты веб-сайттардан деректерді сіз оларды қолмен өшіргенше дейін сақтайды, ал, тұрақты емес сақтауышты веб-сайттардан деректерді орын керек болған кезде өшіреді.

site-data-search-textbox =
  .placeholder = Сайттардан іздеу
  .accesskey = с

site-data-column-host =
  .label = Сайт
site-data-column-cookies =
  .label = Cookies файлдары
site-data-column-storage =
  .label = Сақтауыш
site-data-column-last-used =
  .label = Соңғы қолданылған

# This label is used in the "Host" column for local files, which have no host.
site-data-local-file-host = (жергілікті файл)

site-data-remove-selected =
  .label = Таңдалғанды өшіру
  .accesskey = р

site-data-settings-dialog =
  .buttonlabelaccept = Өзгерістерді сақтау
  .buttonaccesskeyaccept = с

# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
site-storage-usage =
  .value = { $value } { $unit }
site-storage-persistent =
  .value = { site-storage-usage.value } (Тұрақты)

site-data-remove-all =
  .label = Барлығын өшіру
  .accesskey = а

site-data-remove-shown =
  .label = Көрсетілгеннің барлығын өшіру
  .accesskey = р

## Removing

site-data-removing-dialog =
  .title = { site-data-removing-header }
  .buttonlabelaccept = Өшіру

site-data-removing-header = Cookies файлдары және сайт деректерін өшіру

site-data-removing-desc = Cookies файлдарын және сайт деректерін өшіру нәтижесінде сіз сайттардан шығуыңыз мүмкін. Өзгерістерді іске асыруды қалайсыз ба?
# Variables:
#  $baseDomain (String) - The single domain for which data is being removed
site-data-removing-single-desc = Cookie файлдары мен сайт деректерін өшіру сіздің веб-сайттардан шығаруы мүмкін. <strong>{ $baseDomain }</strong> үшін cookie файлдары мен сайт деректерін шынымен өшіргіңіз келе ме?

site-data-removing-table = Келесі веб-сайттар үшін cookies файлдары және сайттар деректері өшірілетін болады